You are on page 1of 0

28 - 29.03.

2013
1
MEDICAMENTE BIOLOGICE
CURS 5
ef lucr. dr. Codru#a Maier
28 29.03.2013
Compoziia vaccinurilor
Vaccinurile compozi#ie:
Imunogenele active (antigene, acizi nucleici)
Aditivi: adjuvan#ii imunologici, conservan#ii, stabilizatorii
Adjuvani
mbun$t$#irea imunogenit$#ii antigenelor care induc r$spuns imunobiologic sub-
optimal
S$ruri de aluminiu, endotoxine
Conservani
Riscul de contaminare este crescut n cazul flacoanelor multidoz$
Fenolii, 2-fenoxietanolul, mertiolatul
Substan#e reziduale
Ageni de inactivare (formol, '-propiolactona, glutaraldehida, peroxid de
hidrogen)
Ageni de detoxifiere (formol)
Antibiotice (streptomicina, neomicina, gentamicina)
Mediu de cultur$ (proteine animale, ou$ embrionate, culturi de fibrobla(ti
de g$in$, drojdie de bere, celule Vero - linie celular$ continu$ de origine
simian$), etc.
28 - 29.03.2013
2
Reac#ii adverse post-vaccinale
Reac#ii locale
Abcese la locul inject$rii
Limfadenit$
Reac#ie local$ sever$
Reac#ii care afecteaz$ SNC
Paralizia acut$ - paralizia polio asociat$ cu vaccinarea
Encefalopatie, encefalit$, meningit$
Convulsii
Alte reac#ii adverse
Reac#ii alergice- reac#ii anafilactice, (oc anafilactic
Artralgii
Febr$
Colaps
Plns persistent
Sindrom toxico-septic
Contraindica#iile generale ale vaccin$rilor
Contraindica#ia la vaccinare este condi#ia medical$ prezent$ la o
persoan$ la care administrarea vaccinului comport$ riscul unor reac#ii
adverse grave, chiar vitale.
Vaccinarea nu se va efectua atta timp ct condi#ia medical$ respectiv$ este
prezent$.
Contraindica#iile aplicabile tuturor vaccinurilor sunt reprezentate de:
Antecedente anafilactice, sau reac#ii anafilactoide dup$ o doz$ dintr-un
vaccin sau la una din constituientele acestora
antigenele vaccinale
proteine reziduale de origine animal$
agen#i antimicrobieni
conservan#i
stabilizatori, sau alte componente
Situa#ii particulare - se refer$ n special la vaccinurile cu antigene vii,
atenuate
sarcin$, la imunodeficien#i, n boli acute severe, sau n caz de administrare
recent$ de produse de snge, sau imunglobuline
28 - 29.03.2013
3
Condi#ionarea vaccinurilor
Majoritatea vaccinurilor sunt condi#ionate sub form$ de
seringi preumplute
Monovaccinuri vaccinul antigripal, antihepatit$ B
Polivaccinuri DTP-HepB
Pot fi condi#ionate n flacoane
Monodoz$
Administrare parenteral$
Administral$ oral$: vaccin anti-rotavirus
Multidoz$
Administrare parenteral$
Administral$ oral$: vaccin antipoliomielitic
P$strarea, transportul (i manevrarea
vaccinurilor
Vaccinurile se p$streaz$ (i se transport$ la temperatur$ constant$ (i
joas$, pe ntregul circuit din momentul fabric$rii pn$ la administrare,
acesta constituind lan#ul de frig
n perioadele de depozitare la diferite nivele, p$strarea vaccinurilor se
face n frigidere destinate preparatelor imunobiologice.
Transportul vaccinurilor se face n l$zi izoterme cu pere#i dubli, care vor
fi c$ptu(i#i cu elemen#i cu ghea#$ (ghea#$ sau cutii cu lichid nghe#at sau
cu gel).
Solven#ii pentru resuspendarea vaccinurilor liofilizate pot fi p$stra#i la
temperatura camerei sau la frigider, evitnd congelarea.
28 - 29.03.2013
4
P$strarea, transportul (i manevrarea
vaccinurilor (continuare)
Reconstituirea vaccinului se face extemporaneu, iar dac$ administrarea
nu se face imediat, p$strarea va respecta condi#iile (i perioada de timp
men#ionate de c$tre fabricant n prospectul vaccinului.
Unele vaccinuri ca rujeolic, rubeolic, urlian (i varicelos se p$streaz$ la
ntuneric pentru a evita inactivarea virusurilor vaccinale n urma
expunerii la lumin$.
Din flacoanele multidoz$ aspirarea dozei vaccinale se face numai n
momentul administr$rii, evitnd p$strarea vaccinului n sering$.
Degradarea vaccinului prin p$strare incorect$ poate uneori s$ fie
eviden#iat$ prin modificarea culorii vaccinului, apari#ia unui precipitat
anormal sau imposibilitatea omogeniz$rii prin agitarea flaconului.
Programul na#ional de imunizare.
Calendarul de vaccinare
Programul na#ional de imunizare (PNI)
Component$ important$ a sistemului de s$n$tate public$
Sunt implica#i reprezentan#i din toate domeniile medicale
Categoria de vrst$ special vizat$ este reprezentat$ de c$tre copii
Rata de mboln$vire pentru bolile care pot fi prevenite prin
vaccinare a sc$zut foarte mult n ultimii ani
se recomand$ intensificarea politicilor de s$n$tate referitoare la
vaccinare eradicarea unor boli
28 - 29.03.2013
5
Calendarul de vaccinare
DTP - Vaccin diftero-tetano-pertussis, DT - Vaccin diftero-tetanic pediatric, VPI - Vaccin polio oral, Hep B - Vaccin anti-
hepatitic B, DTP-Hep B - Vaccin diftero-tetano-pertussis-hepatita B, RRO - Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion, BCG Vaccin
anti-tuberculoz (Bacil Calmette Guerin), Rub -Vaccin rubeolic
Campanii scolare
VPI 8 ani (n cls II-a)
* cadre medicale, studeni MG, persoane expuse Hep B Categorii speciale*
Campanii scolare DT 14 ani (n cls VIII-a)
Campanii scolare
VPI 9 ani (n cls III-a)
Campanii scolare
RRO 7 ani
DTPa 4 ani (n cls I-a)
Simultan
DTPa-VPI-Hib*, RRO 12 luni
Simultan
DTPa-VPI-Hib*, Hep B 6 luni
Simultan
DTPa-VPI-Hib* 4 luni
Simultan,
DTPa-VPI-Hib*, Hep B 2 luni
n maternitate
Hep B
BCG
Primele 24 de ore
2-7 zile
Comentarii Vaccin Vrsta recomandat
Clasificarea vaccinurilor
Dup$ natura antigenului (i modalit$#ile de preparare a
acestora cea mai utilizat$
Vaccinuri corpusculare vii atenuate
Vaccinuri corpusculare
inactivate (omorte)
Vaccinuri subunitare
Proteine
Polizaharide
Peptide sintetice
Vaccinurile ADN
Fragmente ADN
Vaccinuri vectoriale
Vaccinuri cu anatoxine bacteriene
28 - 29.03.2013
6
Vaccinuri corpusculare vii atenuate
Bacteriene
Vaccinul BCG
Virale
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
Vaccinul antirujeolic
Vaccinul antirubeolic
Vaccinul antioreionic (antiurlian)
Vaccinul antivaricel$
Vaccinul anti-rotavirus
Vaccinul anti-febr$ galben$
Vaccinul BCG
28 - 29.03.2013
7
Vaccinul BCG
Tuberculoza
Identificat$ din cele mai vechi timpuri - 7000 IC
A evoluat cu specia uman$
Boala Pott 3000-2400 IC
R$spndire universal$
Recunoscut$ de c$tre OMS ca o boal$ cu importan#$ interna#ional$ pentru
s$n$tatea public$
Din anii 1980 cre(te frecven#a
tuberculozei
#$rile subdezvoltate
pe fondul unei endemii
accentuate
#$rile industrializate
se manifest$ ca boal$
reemergent$
Localizare articular$ a TBC
Vaccinul BCG
Tuberculoza
Etiologie
M. tuberculosis, M. africanum,
M. ulcerans M. bovis
Cale de transmitere
Calea respiratorie aproape
exclusiv
Picaturile infectante de saliva
provin de la pacientii infectati
in timpul tusei, stranutului sau
vorbirii
Dispunerea unui numar redus
de bacili in cavitatea
alveolara = primoinfectie
tuberculoasa
28 - 29.03.2013
8
Vaccinul BCG
Tuberculoza
Patogeneza TBC
Vaccinul BCG
Tuberculoza
Localizare
Pulmonare 75-80% din
formele active
Extra-pulmonare
SNC, noduli limfatici, pleur$,
m$duv$ osoas$, articula#ii,
aparat genito-urinar
Tuberculoza ganglionara
Tuberculoza genito-urinara
Pleurezia tuberculoasa
Meningita tuberculoasa
28 - 29.03.2013
9
Vaccinul BCG
Tuberculoza
Manifest$ri
Variaz$ n func#ie de
localizare
TBC pulmonar$
Febr$, frisoane,
Transpira#ii nocturne
Sc$derea poftei de
mncare
Sc$dere n greutate
Paloare
Fatigabilitate
Vaccinul BCG
2 directii de vaccinare (2
tipuri de vaccin)
Vaccinul Calmette-Gurin
(BCG)
Noile vaccinuri contra
tuberculozei
28 - 29.03.2013
10
Vaccinul BCG
Vaccinarea BCG previne formele grave de
tuberculoz$ (M. tuberculosis), prin inducerea
unei imunit$#i mediate celular
Vaccinul con#ine tulpina de M. bovis, atenuat$
de c$tre Calmette (medic) (i Gurin
(veterinar) la Institutul Pasteur
Tulpin$ izolat$ de la o vac$ cu mastit$ TBC
231 pasaje repetate la intervale de 3 s$pt$mni, timp
de 13 ani (n perioada 1908-1921), pe medii de
cartof glicerinat cu adaos de bil$ de bou
Mecanismul atenu$rii - necunoscut
Toate tulpinile care se utilizeaz$ n prezent n lume,
inclusiv cea din Romnia, sunt derivate din tulpina
Calmette-Gurin
Oficinal n Farmacopeea European$
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium bovis
Vaccinul BCG
Avantaje
Eficace mpotriva formelor diseminate ale bolii la copii
Experienta indelungata de vaccinare
Pret scazut
Stabil la caldura (in forma liofilizata)
Cicatricea vaccinala indica administrarea dozei
Inconveniente
Cale dificila de administrare (intradermica)
Protectie variabila in special la adulti (variaza cu zonele geografice
in zonele ecuatoriale protectia este aproape nula)
Efecte secundare usoare relativ frecvente
Problematic in zonele cu incidenta mare HIV
Aprovizionarea dificila in anumite zone endemice
Dificultati in controlul calitatii
28 - 29.03.2013
11
Vaccinul BCG
Preparatul vaccinal
Se ob#ine prin liofilizare, cu uscare la vid a suspensiei de
bacili Calmette-Gurin
Aspectul vaccinului BCG este de pulbere alb$ (ca o
pastil$) neaderent$ la pere#ii fiolei
Resuspendarea se face n mediul Sauton (2mL)
Suspensia vaccinal$ ob#inut$
u(or opalescent$
poate fi utilizat$ n maximum o or$ de la reconstituire
se p$streaz$ la +4*C, protejat$ de ac#iunea direct$ a luminii
Vaccinul BCG
Schema de vaccinare
Vaccin obligatoriu (PNI)
Doza vaccinal$ este de 0,1 mL preparat
resuspendat
Primovaccinarea
n primele 4 -7 zile de la na(tere (n maternitate)
pn$ la 2 luni pentru copii nevaccina#i
Revaccinare
5 -10 luni pentru copiii f$r$ cicatrice vaccinal$, sau
cu cicatrice mai mic$ de 3mm
14 ani (clasa a VIII-a), dup$ testare prealabil$ la
tuberculin$ (IDR, testul Mantoux)
Se adm. tuberculin$ purificat$ PPD (Purified Protein
Derivate) strict i.d., pe fa#a anterioar$ a bra#ului stng
Citirea reac#iei se face la 72 de ore:
Reac#ie negativ$ - diametrul cicatricei < 0-9mm
Reac#ie pozitiv$ - diametrul cicatricei >10mm
IDR la tuberculin$
Citirea IDR
28 - 29.03.2013
12
Vaccinul BCG
Preparatul vaccinal
Administrarea se face
strict intradermic, n
regiunea deltoidian$ a
bra#ului stng
Evolutie:
Papula
Ulceratie usoara
acoperita de o crusta
Vindecare cu
pastrarea unei
cicatrici vaccinale
Vaccinul BCG
Preparatul vaccinal
Reactii adverse vaccinale
Majoritatea benigne
Pot sa apara
Ulceratii
Abcese
Adenite
Adenite fistuloase
28 - 29.03.2013
13
Vaccinul BCG
Forme farmaceutice
Flacoane cu 10 / 20 de doze vaccinale
Con#in 2 mg de mas$ bacterian$
Fiole cu solu#ie de resuspendare
Conservare
Se p$streaz$ la +4*C (ntre +2*C (i +8*C), ferit de lumin$
Preparate
Vaccin BCG Pasteur Merieux
Vaccin BCG Inst. Cantacuzino
Vaccin BCG
Vaccinul BCG
Noi direc#ii
rBCG (rBCG + ureC: Hly)
Tulpina BCG recombinanta in scopul eliminarii ureazei si exprimarii listeriolizinei
Induce un raspuns imun superior tulpinii clasice BCG (limfociteT CD4+ CD8+)
Mecanism probabil
Perforarea membranei fagozomale, ceea ce permite eliberarea antigenelor micobacteriene in
citoplasma celulei contaminate
Nu se cunosc efectele pe termen lung
Rapeluri obligatorii
Alte vaccinuri
Vaccinuri subunitare
Proteina Ag85A + adjuvan#i
Vaccinuri ADN
Vaccinuri cu vectori virali,
bacterieni (Shigella ssp.)
28 - 29.03.2013
14
Vaccinuri corpusculare vii atenuate
Bacteriene
Vaccinul BCG
Virale
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
Vaccinul antirujeolic
Vaccinul antirubeolic
Vaccinul antioreionic (antiurlian)
Vaccinul antivaricel$
Vaccinul anti-rotavirus
Vaccinul anti-encefalit$ japonez$
Vaccinul anti-febr$ galben$
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
28 - 29.03.2013
15
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
Poliomielita
Boal$ infecto-contagioas$
determinat$ de virusurile poliomielitice
Cunoscut$ din cele mai vechi timpuri
3700 IC: mumie egiptean cu paralizie
posibil post-poliomielitic
15801350 IC: preotul Ruma
1559: pictur de Pieter Bruegel a unui
cer#etor probabil cu manifestri de
poliomielit
1789: prima descriere a virusului
1834: prima epidemie
1909: trecerea virusului n culturi de celule
de maimu&
1951: izolarea #i identificarea celor 3 tulpini
de virus
1958: prima utilizare a vaccinului polio
Sabin oral
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
Poliomielita
OMS Programul de eradicare a poliomielitei
2000 nu s-a realizat
n 2004 virusurile native mai circulau doar n 6 #$ri
S-a estimat c$ eradicarea se va realiza n 2008 .....
28 - 29.03.2013
16
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
Poliomielita
Etiologie
Poliovirusuri - 3 serotipuri (PV-1,
PV-2, PV-3), familia
Picornaviridae
Specia umana singurul
rezervor
PV-1 asociat frecven#ei
crescute a paraliziei
Cale de transmitere
Fecal-oral$
Ocazional oral-oral
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
Poliomielita
Patogeneza
Extrem de contagioas$ (7/10 zile nainte (i dup$ apari#ia
simptomelor)
Incuba#ie 6-35 zile
Localizare
Majoritatea cazurilor asimptomatice
4-8% din cazuri - localizari respiratorii, gastro-intestinale
Infectie asimptomatica, sau sindrom pseudogripal
1% din cazuri localizari la nivel SNC
Paralitice: Paralizia flasc acut
Non-paralitice: Meningita aseptic$
Nu exista tratament specific
28 - 29.03.2013
17
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
Poliomielita
Manifest$ri paralizia flasc$ acut$
Poliovirusurile se distribuie de-a lungul
unor traiecte nervoase, multiplicandu-
se si distrugand motoneuronii
maduvei, trunchiului sau cortexului
motor ,denervarea tesutului
muscular scheletic
Diferite forme de poliomielita paralitica
spinala (cea mai frecventa forma
79%, manifestata prin paralizia
asimetrica),
bulbara (2%, paralizie diafragmatica)
bulbospinala (19%, reuneste toata
simptomatologia atat la nivelul
musculaturii striate periferice cat si la
nivelul diafragmulul)
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral (viu, atenuat)
Ofer$ protec#ie fa#$ de infec#ia cu virusuri polio (enterovirusuri
humane din familia Picornaviridae), prin stimularea imunit$#ii
Locale (la nivelul mucoaselor orofaringian$ (i intestinal$)
Sistemice umorale
Rolul imunit$#ii mediate celular nu a fost stabilit nc$
Preparatul vaccinal
Vaccin trivalent: suspensie de 3 tulpini de virus polio atenuate =
tulpinile Sabin, ob#inute n culturi celulare de rinichi de maimu#$
Atenuarea tulpinilor (ob#inut$ prin pasaje repetate) s-a realizat pe baza
muta#iilor genetice
2 muta#ii pentru tipul 2 (i 3
mai multe pentru tipul 1, stabilitatea acestei tulpini care este mult mai mare
Oficinal n Farmacopeea European$
Administrare: oral
28 - 29.03.2013
18
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
Schema de vaccinare
Doza vaccinal$ este de 2 pic$turi (0,2 mL)
Primovaccinarea
3 doze administrate la 2, 4 (i 6 luni
Revaccinarea
La 12 luni (i 9 ani (n clasa III-a)
Repetarea administr$rilor n cadrul schemei de vaccinare are drept scop
asigurarea ns$mn#$rii virusurilor polio vaccinale la nivel intestinal (i
inducerea r$spunsului imun pentru toate cele trei serotipuri
Induce vaccinarea indirect$ a contac#ilor
Risc de apari#ie a formelor de poliomielit$ post-vaccinal$
Administrarea VPO
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
Forme farmaceutice
Suspensie de culoare ro(ie cire(ie ambalat$ n:
Tuburi de plastic monodoz$
Flacoane de sticl$ cu picur$tor (10, 20, 50, 100 de doze)
Conservare
Congelat la 10*C timp de 1 an sau la 20*C timp de 2 ani
Dup$ decongelare nu se recongeleaz$, se p$streaz$ ntre +4*C (i
+8*C, utilizndu-se n urm$toarele maximum 30 de zile de la
decongelare
Preparate
Polio Sabin (oral) SmithKline Beecham
28 - 29.03.2013
19
Vaccinul antipolio inactivat (VPI)
Vaccin obligatoriu (PNI)
Din 2009 nlocuie(te VPO n schema obligatorie de
vaccinare din Romnia !!!!
VPI se ob#ine prin cultivarea virusurilor polio pe culturi celulare (celule
diploide umane) (i inactivare cu formol
Vaccinarea se realizeaz$ dup$ urmatoarea schem$ de vaccinare
Primovaccinarea
3 doze administrate la 2, 4 (i 6 luni
Revaccinarea
La 12 luni, 8 ani si 9 ani
Se prezint$ ca vaccin trivalent sau asociat cu vaccinul DTP (acelular sau
corpuscular), hepatitic B sau anti-Haemophilus influenzae tip b, sub
form$ de preparat tetra-, penta-, sau hexavalent
P$strarea se face la +4*C (ntre +2*C (i +8*C) timp de 4 ani
Vaccinuri corpusculare vii atenuate
Bacteriene
Vaccinul BCG
Virale
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
Vaccinul antirujeolic
Vaccinul antirubeolic
Vaccinul antioreionic (antiurlian)
Vaccinul antivaricel$
Vaccinul anti-rotavirus
Vaccinul anti-febr$ galben$
28 - 29.03.2013
20
Vaccinul antirujeolic
Vaccinul antirujeolic
Rujeola, pojar
Descris$ pentru prima dat$ de
medicul persan Rhazes (865-925)
Prima epidemie se consider$ c$ a
avut loc n anul 165-180 e.n. (rujeol$,
sau variol$)
nainte de era prevaccinal$, mai mult
de 90% dintre copii contactau boala
Important$ cauz$ de mortalitate
1995 aprox. 44 milioane de cazuri,
1,1 milioane mor#i
2002 ini#iativa OMS de reducere cu
50%
Medicul persan Rhazes
28 - 29.03.2013
21
Vaccinul antirujeolic
Rujeola
Etiologie
Virusul rujeolei (Paramyxovirus /
genul Morbillivirus)
Cale de transmitere
Respiratorie: aerosoli sau
contact cu secre#ii
Epidemiologie
nalt contagioas$ - 90% din
contac#ii nevaccina#i
Incuba#ie 6-19 zile
Vaccinul antirujeolic
Rujeola
Manifest$ri
Semnul Kplik
Erup#ie cutanat$ caracteristic$
apare mai intai la nivelul fetei si in spatele
urechilor, se raspandeste apoi pe intreg
corpul
eruptia dureaza aprox. 5 zile si poate fi
insotita de prurit usor
eruptia dispare in aceeasi ordine in care a
aparut
Febr$ (apare cu eruptia, - 40
o
C, scade in
urmatoarele 2 zile), catar conjunctival (i
al c$ilor respiratorii
Complica#ii:
Diaree, pneumonie, encefalit$
Deces mai ales la persoanele
subnutrite
Rujeola / semnul Koplik
28 - 29.03.2013
22
Vaccinul antirujeolic
Vaccinul antirujeolic
Previne rujeola prin inducerea unui r$spuns imun umoral (i celular
Con#ine virusul rujeolei viu atenuat prin pasaje repetate pe medii de cultur$
Tulpinile vaccinale se cultiv$ pe celule embrionare de g$in$
Oficinal n Farmacopeea European$
Vaccin obligatoriu (PNI)
Doza vaccinal$ este de 0,5 mL, administrare subcutanat$
Se poate administra singur (monovaccin), sau n asociere (trivaccin: RRO, bivaccin:
RR)
Schema de vaccinare
Primovaccinarea
La vrsta de 1 an
Revaccinarea
La vrsta de 7 ani (clasa I)
Se recomand$ vaccinarea persoanelor infectate cu HIV, chiar (i celor
simptomatici, datorit$ complica#iilor severe ce pot s$ apar$
Vaccinul antirujeolic
Forme farmaceutice
Pulbere liofilizat$ de culoare alb-g$lbuie, cu 1, 3, 5 sau 10 doze/ fiol$
+ solvent pentru reconstituire
dup$ reconstituire vaccinul cap$t$ culoare galben-rozacee
Conservare
2- 8C
Nu se congeleaz$, se p$streaz$ ferit de lumin$
Utilizare n max. 1 or$ dup$ reconstituire
Preparate
Vaccin viu rujeolos (V.V.R.)
Rimevax, Rouvax monovaccinuri
Polivaccinuri (RR, RRO)
RR Eolarix
RRO Priorix
28 - 29.03.2013
23
Vaccinuri corpusculare vii atenuate
Bacteriene
Vaccinul BCG
Virale
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
Vaccinul antirujeolic
Vaccinul antirubeolic
Vaccinul antioreionic (antiurlian)
Vaccinul antivaricel$
Vaccinul anti-rotavirus
Vaccinul anti-febr$ galben$
Vaccinul antirubeolic
28 - 29.03.2013
24
Vaccinul antirubeolic
Rubeola
Descris$ pentru prima dat$ n 1740
Boal$ infecto-contagioas$ determinat$
de virusul rubeolic (Togaviridae)
Cale de transmitere: respiratorie
Manifest$ri clinice
Febr$ moderat$, erup#ie cutanat$ (tot
mai rara), poliadenopatie
Evolu#ia clinic$ este n general u(oar$,
iar mortalitatea este excep#ional$
Rubeola a devenit important$ pentru
s$n$tatea public$ datorit$ sindromului
rubeolic congenital
Prin vaccinare scaderea cu 99% a
numarului de cazuri
Sindrom rubeolic congenital
Eruptia rubeolica
Vaccinul antirubeolic
Vaccinul antirubeolic
Vaccinarea induce r$spuns umoral (i celular
Con#ine o tulpin$ izolat$ din #esuturi fetale ob#inute de la avortonii produ(i ca
urmare a infec#iei naturale survenit$ n cursul sarcinii (tulpina Wistar)
Cultivare n culturi de celule
Oficinal n Farmacopeea European$
Vaccin obligatoriu (PNI)
Doza vaccinal$ este de 0,5 mL
Se poate administra singur (monovaccin), sau n asociere (trivaccin: RRO, bivaccin:
RR)
Schema de vaccinare
Primovaccinarea
ntre 12-15 luni
Revaccinarea
La vrsta de 7 ani (clasa I)
Schema se suplimenteaz$ cu vaccinarea antirubeolic$ a fetelor de 14 ani (clasa a
VIII-a) n campanii (colare
28 - 29.03.2013
25
Vaccinul antirubeolic
Forme farmaceutice
Pulbere liofilizat$ de culoare alb- g$lbui, cu 1, 3, 5 sau 10 doze/ fiol$
+ solvent pentru reconstituire
dup$ reconstituire vaccinul cap$t$ culoare galben- rozacee
Conservare
2-8C
Nu se congeleaz$, se p$streaz$ ferit de lumin$
Valabilitate 1 an
Preparate
Monovaccinuri: Rudivax, Ervevax
Bivaccinuri: Eolarix
Trivaccinuri: Priorix
Vaccinuri corpusculare vii atenuate
Bacteriene
Vaccinul BCG
Virale
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
Vaccinul antirujeolic
Vaccinul antirubeolic
Vaccinul antioreionic (antiurlian)
Vaccinul antivaricel$
Vaccinul anti-rotavirus
Vaccinul anti-febr$ galben$
28 - 29.03.2013
26
Vaccinul antioreionic
Vaccinul anti-oreionic (antiurlian)
Infec#ia urlian$ (oreionul, parotidita
epidemic$)
Boal$ infec#ioas$ transmisibil$
determinat$ de virusul urlian
(Paramyxoviridae)
Se transmite pe cale respiratorie, sau prin
contact cu secre#iile persoanei
contaminate
Are ca manifestare caracteristic$
inflama#ia nesupurativ$ a glandelor
salivare
Evolu#ia este de obicei favorabil$,
importan#a pentru s$n$tatea public$ fiind
dat$ de complica#iile induse
Orhita (inflamatia testiculelor)
Parotidita epidemic$
28 - 29.03.2013
27
Vaccinul anti-oreionic (antiurlian)
Vaccinul anti-oreionic
Vaccinarea induce r$spuns umoral (i celular
Cultivarea tulpinilor atenuate (prin pasaje succesive) se face pe ou$
embrionate, sau culturi de embrion de g$in$
Oficinal n Farmacopeea European$
Vaccin obligatoriu (PNI)
Doza vaccinal$ este de 0,5 mL, se administreaz$ subcutanat
Se administreaz$ doar n asociere (trivaccin: RRO)
Schema de vaccinare
Primovaccinarea
ntre 12-15 luni
Revaccinarea
Nu este necesar$, dar se face prin trivaccinul RRO (1, 7 ani)
Se poate realiza la pacien#i imunocompromi(i
Vaccinul anti-oreionic (antiurlian)
Forme farmaceutice
Pulbere liofilizat$ de culoare alb- g$lbui, cu 1, sau 10 doze/ fiol$
+solvent pentru reconstituire
dup$ reconstituire vaccinul cap$t$ culoare galben- rozacee
Conservare
2-8C
Nu se congeleaz$, se p$streaz$ ferit de lumin$
Dup$ resuspendare, dac$ administrarea nu este imediat$, vaccinul
se p$streaz$ la rece (+2C - +8C) (i ferit de lumin$, fiind utilizat n
maxim 6 ore
Preparate
Trivccinuri: Priorix, Trimovax
28 - 29.03.2013
28
Vaccinuri corpusculare vii atenuate
Bacteriene
Vaccinul BCG
Virale
Vaccinul antipoliomielitic de uz oral
Vaccinul antirujeolic
Vaccinul antirubeolic
Vaccinul antioreionic (antiurlian)
Vaccinul antivaricel$
Vaccinul anti-rotavirus
Vaccinul anti-febr$ galben$
Vaccinul antivaricel$
28 - 29.03.2013
29
Vaccinul antivaricel$
Varicela (varsat de vant) Zona Zoster
Descris$ pentru prima dat$ de medicul persan Rhazes
Infec#ia cu virusul varicelo-zosterian (VZV), din familia Herpesviridae
Este o boal$ infec#ioas$ cu nalt$ contagiozitate
Transmisie pe cale respiratorie si prin vezicule
2 forme
Varicela
Primoinfec#ia cu virusul VZV
Zona Zoster
Reactivarea infec#iei cu
virusul VZV
Vaccinul antivaricel$
Varicela (varsat de vant) Zona Zoster
Varicela
Primoinfec#ia cu (VZV)
Manifest$ clinic prin erup#ie eritemato-veziculoas$ cu evolu#ie n valuri
Forme grave apar la adul#i, persoane cu
imunodeficien#e, la nou-n$scu#i (i n cazul
varicelei congenitale
Varicela
28 - 29.03.2013
30
Vaccinul antivaricel$
Varicela (varsat de vant) Zona Zoster
Zona Zoster
Reactivarea infec#iei cu virusul VZV, ramas latent la nivelul ganglionilor
sau a radacinilor nervoase
Dermatom eruptia la nivelul teritoriului cutanat inervat de fibrele senzitive
ale unui singur nerv spinal
Zona Zoster
Vaccinul antivaricel$
Vaccinul antivaricel$
Imunitatea protectoare n varicel$ este doar par#ial cunoscut$
Imunitatea c(tigat$ dup$ infec#ia natural$, sau vaccinare nu previne infec#ia
latent$ (i nici reactivarea sub form$ de zona zoster
Atenuarea se face prin pasaje a tulpinilor Oka (provenind din veziculele unui
baiat de 3 ani) pe culturi de celule de hamster, iar cultivarea tulpinilor
atenuate se face pe culturi de fibrobla(ti umani
Oficinal n Farmacopeea European$
Vaccin recomandat
Pacien#i cu leucemie acut$
Pacien#i sub tratament imunosupresiv
Pacien#i cu afec#iuni cronice (metabolice, endocrine, pulmonare)
Schema de vaccinare
Doza vaccinal$ este de 0,5 mL
Se administreaz$ subcutanat
Primovaccinarea
Se poate realiza n perioada 9 luni -12 ani (optim): 1 doz$
Imunocompromi(i: 2 doze la interval de 3 luni
28 - 29.03.2013
31
Vaccinul antivaricel$
Forme farmaceutice
Flacon cu pulbere liofilizat$
Fiole sau seringi prenc$rcate cu solvent pentru reconstituire
Conservare
2C-8C, ferit de lumin$
Valabilitate 2 ani
Preparate
Varilrix
Vaccinul antivaricel$
Vaccinul anti-zona zoster
Contine virus varicelo-zosterian, tulpina Oka/Merck (viu, atenuat)
produs n celule diploide umane (MRC-5)
Vaccin recomandat
pentru imunizarea persoanelor cu vrsta de 50 ani sau peste
nu este recomandat pentru prevenirea infec#iei primare cu virusul
varicelei (i nu trebuie utilizat la copii (i adolescen#i
Schema de vaccinare
Doza vaccinal$ este de 0,65 mL
Se administreaz$ subcutanat
Reactii adverse locale frecvente
Contraindicatii
Hipersensibilitate la componente, imunodeficien#$ primar$ sau
dobndit$, terapie cu imunosupresoare, tuberculoza activa, sarcina
28 - 29.03.2013
32
Vaccinul antivaricel$
Vaccinul anti-zona zoster
Forme farmaceutice
Flacon cu pulbere liofilizat$ + flacon cu
solvent pentru reconstituire
Conservare
2C-8C, ferit de lumin$
Valabilitate 18luni
Preparate
Zostavax
Bibliografie
Kaufmann SHE, Lambert PH, The Grand Challenge for the Future, Vaccines for Poverty-
Related Diseases from Bench to Field, Birkhuser Verlag, Berlin, Germany, 2005, 23-36.
de Quadros CA, Vaccines: Preventing Disease & Protecting Health, Pan American Health
Organization, Washington D.C., 2004, 374.
Ellis RW, New Vaccine Technologies, Landes Bioscience, Georgetown, SUA, 2001, 51-72,
134-182, 227-240.
Kaufmann SHE, Novel Vaccination Strategies, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,
Weinheim, Germany, 2004, 19-38, 228-284.
Andr FE, Vaccinology: past achievements, present roadblocks and future promises,
Vaccine, 2003, 21, 593595.
National Institutes of Health, Understanding Vaccines,
www.niaid.nih.gov/publications/vaccine/pdf/undvacc.pdf
CDC (2006). General Recommendations on Immunization Recommendations of the
Advisory Committee on Immunization Practices, MMWR, 55(No. 15-1)
***, Ordin nr. 570 din 29/03/2007
Brumboiu MI, Boc(an IS, Vaccinuri (i vaccin$ri n practica medical$, Editura Medical$
Universitar$ "Iuliu Ha#ieganu", Cluj-Napoca, 2005