BI L 1.

PERKARA MAKLUMAT LINUS 1.1 Carta Organisasi 1.2 Pekeliling 1.3 Maklumat Program LINUS -Definisi - Pelaksanaan Program 1.4 Jadual Waktu Kelas Linus - LINUS Tahun 1 -LINUS Tahun 2 1.5 Senarai Guru Matapelajaran Bahasa Melayu dan Matematik 1.6 Perancangan Program LINUS - Perancangan Strategik -3 Tahun - Perancangan Strategik, Operasi,Taktikal 1 tahun -Pelunjuran Pencapaian LINUS

MUKA SURAT

CATATAN

1 Aktiviti dibawah Unit Panitia BM. MINIT MESYUARAT 2.2 Minit mesyuarat Program LINUS 2.2 Jadual Peribadi guru LINUS 3.8 Surat Menyurat 2. MAT dan Pemulihan Khas 5.4 Minit Mesyuarat Ketua Panitia Matematik 2. LAMPIRAN .1.7 Minit Curai 1.6 Minit Mesyuarat Panitia Pemulihan Khas 3.3 Minit Mesyuarat Panitia Bahasa Melayu 2.3 Senarai nama murid LINUS 4 AKTIVITI PROGRAM LINUS 4. MAKLUMAT GURU 3.5 Minit Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling 2.1 Minit Mesyuarat Kurikulum 2.1 Maklumat guru LINUS 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful