‫שבת צז שובט ומדקדק‬

‫בס"ד‬
‫דתניא‪ :‬רבי יהודה מוסיף אף השובט והמדקדק אמרו לו‪ :‬שובט ‪ -‬הרי הוא בכלל מיסך‪ ,‬מדקדק ‪ -‬הרי הוא בכלל אורג‬
‫השובט‬

‫מיסך‬
‫)סדרת חוטי השתי(‬

‫רש"י‬
‫שובט ‪ -‬מכרכר בכרכר‬

‫ספר מעשה אורג‬

‫ס פר מעשה אורג‬

‫המדקדק‬
‫המיסך‬
‫)חוטי השתי(‬

‫רש" י‬
‫ומדקדק ‪ -‬לאחר שמתח‬
‫החוט של ערב מכה בכרכר‬
‫בשנים ושלשה מקומות‬

‫האריגה‬
‫)חוטי הערב(‬
‫פירוש חי למסכת שבת‬

‫ספר מעשה אורג‬

‫השתי הוא "השלד"‬
‫והערב הוא "המילוי"‬
‫מיסך הוא יצירת השלד‬
‫)קביעת חוטי השתי(‬
‫אורג הוא יצירת המילוי‬

‫רש"י‬
‫ויש מפרשים‪ :‬מדקדק ‪-‬‬
‫משוה האריגה‪ ,‬כשיש שני‬
‫חוטין כרוכין זה עם זה‬
‫ומובדלים מן השאר‪ ,‬משוה‬
‫אותן בכרכר או במחט‬
‫פירוש חי למסכת שבת‬

‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬