Fişa I Începuturile creştinismului la români

I. Introducere: Creştinismul-religie universală: Matei 28: 19-20: „Mergând, învăţaţi toate neamurile...” După Cincizecime, Sf.Ap.pornesc să împlinească porunca Mântuitorului. Printre aceste neamuri, trebuie sa fi fost si stramoşii noştri. II. Pavel în S Dunării: În sec.I, teritoriul de la S Dunării era sub ocupaţie romană. În aceste provincii locuiau tracii care vorbeau o limbă înrudită cu cea a dacilor din N Dunării, cu care aveau legături apropiate, şi, probabil, cu cea a ilirilor, strămoşii albanezilor de azi. a. Romani XV, 19: „până în Iliria am împlinit propovăduirea Evangheliei lui Hristos”- în 55-58, Pavel în Iliria (NE Mării Adriatice): provincie romană din 9 î.d.Hr., fiind împărţită în 2 : Dalmaţia – Il. Superior, Panonia – Il. Inferior. b. Tit III, 12: „sârguieşte-te să vii la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez” – în 65-66, Pavel a petrecut o iarnă în Nicopolea (oraş în Bulgaria) Epirului = NV Greciei, reg muntoasă; din sec. 4 î.e.n. regat; din 148 î.e.n. provincie romană. c. II Timotei IV, 10: „...Dimas, iubind veacul de acum, m-a lăsat şi s-a dus la Tesalonic, Crescent în Galatia, Tit în Dalmaţia” – în toamna lui 66 îl informa pe Timotei că Tit propovăduia în Dalmaţia = Illiricum Superior, litoralul oriental al Marii Adriatice. III. Mărturii patristice: a. Eusebiu de Cezareea (c.265-339/340) în H.E.,III,1,1-3:„… lui Toma i-a căzut la sorţi (είληκεν) Ţara parţilor, lui Andrei- Sciţia [Maior(S Ucrainei)sau Minor(Dobrogea]) (…); toate acestea ni le spune Origen cuvânt cu cuvânt (κατά λέξιν)” în Cartea a III-a a Comentariului de la Facere [pierdută].” - Faţă de ideea originii apostolice a creştinismului dobrogean, care se desprinde de aici, Adolf von Harnack, D.M.Pippidi, Nelu Zugravu aduc obiecţia contradicţiei acestei mărturii a lui Origen (185-254/255) cu o alta: Com. 39 de la Mt. XXIV, 9-14: „foarte mulţi (plurimi) dintre[...]daci,sarmaţi şi sciţi n-au auzit cuvântul Evangheliei” (Textul combate probabil pe Porfirios şi are valoare pur retorică, exagerând necunoaşterea de către multe pop. păgâne a înv. lui Hristos, pentru a demonstra netemeinicia alegatiei porfiriene că profeţia lui Hristos despre Parusie din Mt. XXIV, 9, 12 ar fi mincinoasă.) b. Sf. Ipolit Romanul (c.170-234) în „Despre Apostoli”: „Andrei a vestit sciţilor şi tracilor ”. c. Sf. Iustin Martirul şi Filosoful (+165) în „Dialogul cu iudeul Trifon”: „nu există nici un neam, fie trăind în căruţe şi în corturi şi crescând vite, la care să nu se facă rugăciuni în numele lui Iisus Hristos”. d. Tertulian (cca. 160-240) în „Împotriva iudeilor” : „Hristos stăpâneşte şi în ţinutul sarmaţilor, dacilor, germanilor şi sciţilor”

printre aceştia trebuie să fi fost şi creştini. în Nordul Germanie.prin unităţile militare pe care le-a lăsat Traian spre pază în Dacia. . . Pe la mijlocul sec. V. unde a rămas peste 300 de ani. deoarece creştinismul era prezent în Imperiul roman din timpul apostolic. la Durostorum (Silistra). I Ec. Soldaţii acestei legiuni. la Burnum. unde participase la înfrângerea revoltei guvernatorului Lucius Scribonianus împotriva împătatului Claudiu. la Vindonis (Windisch). majoritatea soldaţilor de aici fiind recrutaţi din Tracia.IV. la Potaissa (Turda). 2. Astfel. participă la înfrângerea revoltei evreilor din Iudeea. împreună cu cei din Macedonica au construit podul de pe râul Draşna. Dacia a fost transformată parţial în provincie romană. Iuliu Veteranul a murit pentru Hristos în anul 302 şi un altul. staţionată în Dobrogea şi mutată apoi. şi chiar preoţi care trebuie să fi propovăduit şi la daco-romani.. luat din gr. În timpul împ. Dasius. era un fel de calatio creştin – se sărb. apoi la Brigetio (Szöny) în Pannonia Inferior şi de aici a fost convocată de Traian să participe la războaiele de cucerire a Daciei (101-106). Βασιλική (casa împăratului sau tribunal). 318.6 ian. adusă în 106 la Apulum (Alba Iulia). şi Naşterea şi Botezul până în cca. cap 10). V. . Înainte de 114. al III-lea au venit în Dacia goţii. a fost martirizat la Axiopolis (303).lat. în 106. Ştim că primul păgân convertit la creştinism a fost sutaşul Corneliu (FA. Prin expediţiile pe care le făceau aceştia în Asia Mică şi în Balcani aduceau numeroşi captivi. XIII Gemina. lunii şi anunţarea sărbătorilor din acea lună. Ipoteze: 1. Termeni creştini din lumea romană pagână: Termenul Biserică Dumnezeu Provenienţa . Creştinarea getodacilor s-a făcut prin intermediul mai multor factori: 1. igreja Dios Crăciun . Răspândirea creştinismului în Dacia: După cucerirea ei de către romani. .prin coloniştii care au fost aduşi din toate colţurile imperiului. basilica. pe râul Buzău.. iglesia Dios Port.lat. ecclesia Deus Franceză église Dieu Italiană chiesa Dio Span. creştinarea dacilor s-a putut face mai uşor. Termeni creştini din limba română: Un argument puternic pentru dovedirea creştinismului la daco-romni este şi cel lingvistic.prin negustorii care făceau comerţ cu populaţia autohtonă. XI Claudia (Durostorum-Silistra). Următorul legionar ucis pentru aceleaşi motive a fost Hesychius. printre aceştia trebuie să fi fost şi creştini. printre aceştia erau şi creştini. Un soldat din această legiune.. conduşi de Simon ben Kosiba(132-136). care staţionase mai întâi în Dalmaţia. popor de origine germanică.lat Domine Deus = veche invocaţie păgână. calatio = convocarea poporului la încep.Hr. atestă aceea că creştinismul nostru a luat naştere în sec. primind drept recompensă numele de Claudia Pia Fidelis (loială şi devotată lui Claudiu. a fost transferată în Moesia Inferior. Faptul că numeroase cuvinte cu înţeles bisericesc din limba noastră sunt de origine latină.Hadrian. s-a hot.) A fost mutată în 69 d. în care erau înrolaţi şi creştini: V Macedonica. cel Latina occident. II-IV.la Sin. data Paştilor – ep. în 167168.

Hr.lat. luat din gr. . pasiv)]. Nativitas Domini Noël Natalis Domini Natale Natalia Navidad Natal Domenica Palmorum Pentecostes festum . avea loc primăvara ↔ ramurile de finic – intrarea în Ierusalim.sanscrită: kry – a face. Sântilie etc. Haşdeu (ipot. – se crează prov. credeu. înviere.lat.pentru a da energie soarelui vlăguit de putere(G. G.lat. [N. a cununa (coronare).lat. răscumpărare. din sanctus (ex.). Floralia = sărbătoarea dedidicată zeiţei florilor.lat.Hr.Panaitescu). înger (angelus. . crastinum – ziua de mâine – B. cer (caelum). Illiricum în care erau înglobate toate cuceririle romane de până atunci.15 – prov. cruce (crux). . Moesia.unii termeni au luat naştere pe loc prin intermediul poporului de limbă latină: făcătorul lumii. altar (altare). fiinţă. luat din gr. . fecioară.86 – împ. .46 – prov. duminică (dies dominica).155 î.mai apropiat de Alexandria trebuia să anunţe data Paştelui la încep. Aurelian a cxreeat Dacia Ripensis şi Dacia Mediterranea între cele două Moesii.218 î. a răposa (repausare). .).Hr.P. aceasta înseamnă că strămoşii noştri n-au fost evanghelizaţi de misionari din apus. preot (presbiter). împărtăşanie.. păcat (peccatum). – cuceresc Macedonia şi Epirul. 2. cum au crezut unii. Tharacia. Creatio = creere. + N-V Ung. .fondul lexical traco-dacic crac(ă)? (albaneza krakun – butuc) care se arunca în foc la Solstiţiul de iarnă (de Crăciun).9 î.). Florii Rusalii Sărbătoare .Rosetti. credinţă.. rugăciune (rogatio). Flora. şi Inferior – Dobrogea + E Bulg. P.na – ceea ce s-a întâmplat (part. a închina (inclinare). . Muşu. facere (Al. Treime.. . a creea. sânt pentru sfânt. părinte (parens). a crede (credere).: Sântion. creştin (christianus). . Termeni cu înţeles exclusiv creştin: .Hr. . înălţare. a se ruga (rogare).însă toţi aceşti termeni de origine latină sunt complet diferiţi de cei folosiţi de Biserica apuseană. 3. cyu – a coborî din starea de divinitate. lege (lex). Domiţian a împărţit Moesia în 2: Superior – E Iug. anului printr-o enciclică. Dies dei (con)servatoria = zi închinată zeilor apărători..Pâques fleuries Pentecôte fête Domenica delle Palme Pentecoste festa Domingo de Ramos Pentecotes fiesta Ramos Pentecotes fiesta VI. 4. ci au fost evangelizaţi prin intermadiul Bisericii bizantine.etc). – cuceresc Dalmaţia. iertare. .. Sântoader.59 î. . – cuceresc ins. Pannonia. Mihăilescu.168 î.P. prăznuită când înfloreau trandafirii. – se creează prov. Rosalia = zi de pomenire a morţilor. Provinciile din S Dunării: .Hr. abandonata).B. a boteza (baptisare. .271 – împ.a ajuna (adjunare). Lessina şi Iliria. pf.Dimanche des Rameaux .

Dardania. Hadrian – 2 provincii: Dacia Inferior şi Dacia Superior – din care se desparte Dacia Porolissensis.împ. . + Banat + Oltenia + V Munteniei. Dacia sub stăpânirea romană: . .).împ.Dacia Traiana: Trans. Dacia Porolissensis şi Dacia Malvensis. . Diocleţian a despărţit Moesia Inferior în Scythia Minor (Dobrogea) şi Moesia Inferior (E Bulg.386 – din Dacia Mediterranea se desprinde prov.292 – împ.. Marc Aureliu: 3 provincii: Dacia Apulensis. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful