LISTA MASONILOR

ORGANIZATIILE MASONICE DIN ROMANIA VENERABILI - TELEFOANE - ADRESE

Regiunea Bucureşti şi Ilfov Nr crt Orient Loja Concordia 1 Delta Dunării 2 Nicolae Balcescu 3 George Washington 4 Steaua Dunării 5 Nomine Mircea Sion 6 leroboam 7 Bucureşti 8 Meşterul Manole 9 România Unita 10 I.C. Bratianu 11 Europa Unita 12 Carol Davila 13 Phoenix 14 Hiram 15 Constantin Brancusi 16 Sf. loan 17 Carpathia 18 Les Sages d'Heliopolis 19 Dale Woodward 20 Spiru Haret 21 Millenium 22 Universum 23 Forum 24 Mihail Kogalniceanu 25 Athenaeum 26 Phoenixa Europei Unite 27 Mozart 28
Bucureşti

Nr Lojă 1 2 3 4 5 17 18 19 24 25 26 27 28 32 42 43 50 52 53 55 56 58 60 64 65 66 73 76

Venerabil Alexandru Daescu Pierre de Hillerin Vlademir Georgescu Viorel Musat Cornel Simion Nicu Alifantis Mihai Oancea Bogdan Parvanu Adrian Balan Andrei Toma Ştefan Ciochinaru Ştefan Scaueru Mircea Neacsa Lucian Filip Andrei Slusarencu Cornel Purcarea Gabriel Giurgiu Gheorghe Popescu Gheorghe Gogescu Calin Macovei Sorin Grigorescu Raymond Marin Dan Codescu Gabriel Sutac Vasile Manea Tiberiu Popescu Alexandru Philippide Florin Fratica

Telefon 0722 894 000 0722 307 765 0744 308 005 0723 733 575 0744 588 963 0742 269 054 0733 953 904 0722 286 849 0721 334 773 0722 230 821 0745 123 500 0740 112 059 0742 102 819 0726 264 528 0740 259 927 0723 361 354 0740 131 043 0745 250 339 0730 145 195 0745 259 448 0741 137 766 0722 250 058 0722 259 386 0722 783 664 0722 502 463 0744 937 282 0727 611 440 0722 358 429

Email sorinlamer@yahoo.com hillerin@live.com arascvlademir@yahoo.com butalcain@yahoo.com cornel.simion@yahoo.com alifantis@alifantis.ro oanceam20002002@yahoo.com bogdanparvanu@ps2.ro psmanole@yahoo.com andreithoma@hotmail.com alexmateescu@zappmobile.ro stefanscaueru@gmail.com mircea.neacsa@gmail.com lucian@filipinvest.ro haaanu@yahoo.com alexandru.isbasoiu@gmail.com gabriel.tocu@gmail.com sandu@aktis.com.ro calin.macovei@francmason.ro spiru_haret@gmail.com raymond.marin@intelinks.ro ion.gheorghe@fppetrolgaze.ro gabi@sutac.net shitorvuromania@yahoo.com tpopescu2005@yahoo.com alexandru.phillppide@gmail.com emil.irimescu@gmail.com

Adresă poştală Str. Vasile Conta 3-5 sc.B ap.33 s.2 Str. Anibal Teohari 21 ap.2 sect.5 La MLNR La MLNR OP 37 CP 100 La MLNR La MLNR Sos. Pantelimon, nr.74, bl. 411, sc.B, et.6, ap.62, sect.2 Str. Caloian Judetu 8 bl.D19B sc.B ap.23 s.3 Al. Compozitorilor 22 bl.F11 sc.A ap.12 s.6 Miron Murea-Str. Grai. Ernest Brosteanu 8 s.1 V. Dumitru-Bd. Ion Mihalache 142 bl.BC sc.C ap.55 s.1 Hansjurg Salathe-Str. Franceza 52 sc.B ap.16 s.3 OP 64 CP 15 OP 63 CP 94 Alex Isbasoiu - Bd. Ion lonescu de la Brad 67 ap.7 Str. Calotesti 1 ap.4 sect.3 La MLNR Str. Mitropolit Varlaam 170 sect.1 La MLNR La MLNR Tudor lliescu - Maria Rosetti, nr.17, et.2, ap.4, sect.2 La MLNR Str. Lanariei 101 s.4 La MLNR Bd. Constructorilor 8 bl.8 sc.B ap.27 La MLNR La MLNR

1

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Toleranta si Fraternitate Columna Gaudeamus Isaac Newton Sever Frentiu Humanitas I.G. Duca Titu Maiorescu Dreptate si Fratie Steaua Polara România Moderna Demnitatea Româneasca Poarta Stelelor Egalitatea Templul lui Solomon Steaua României Lumina Masonica Kogaion Balcani Hermes Tacerea Perfecta Armonie Toleranta Mereu rius Cavalerii Templului C.A. Rosetti Isik Horus Jacques de Molay Zamolxis Terra Prometeu Roza Vânturilor Patria Alexandru loan I Fiii României Cavalerii Aqvilei Diamant Lâna de Aur Robert W. Woodward

77 78 81 82 85 86 92 94 95 99 102 103 106 110 112 113 114 115 117 120 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 134 137 138 139 140 141 146 150 151

Emil Sandulescu Lucian Diaconescu Eduard Matei Viorel Lupu Mircea Gheordunescu Gheorghe Vilceanu Ion Smeeianu Paul Popovici Valentin Lolea Nicu Radulescu Mircea Vasile Popescu Traian Popescu Alexandru Lapusan Niculae Radulescu-Botica Niculae Niculescu Daniel Gruia Adrian Panaghianu Adrian Motomancea Victor Racolta Ştefan Blaj Marian Nasty Vladoiu Bogdan Radulescu Anghel Tanasescu Florin Radu Cristian Turculeasa luliu Stocklosa Mustafa Oral Mugur Dragos Jianu Mohamed Elbsad Mircea Chelaru Gabriel lonescu Costin Berevoianu Nicolae Marinescu Mihai Florian Cristian Panciu Doru Dragomir Gabriel lancu Remus Nica Gabriel Mihalache

0724 277 271 0743 033 303 0724 330 606 0744 545 600 0722 631 820 0722 245 694 0723 666 222 0744 503 973 0744 340 535 0743 407 058 0722 585 254 0722 221 601 0722 303 509 0744 509 191 0722 232 602 0723 506 660 0744 339 964 0722 777 861 0723 500 096 0744 637 558 0758 027 777 0744 649 784 0722 317 521 0744 840 084 0722 566 225 0744 569 546 0722 269 207 0722 515 155 0788 888 877 0722 381 651 0722 225 560 0744 536 677 0723 661 920 0744 511 226 0722 335 851 0722 373 368 0722 254 333 0722 322 688 0722 287 330

lucidiaro@gmail.com horatiu.bandoiu@.gmail.com m.qheordunescu@gmail.com qheorghe_vilceanu_av@yahoo.com gruiacalin@hotmail.com mihai_ionica56@yahoo.com tatra@tatra.ro ccirciu@yahoo.com adrian_mlnc@yahoo.com traian.popescu@mediatoday.ro poarta_stelelor@yahoo.com master@bushido.ro daniel.gruia@totalsystems.ro adrian.panaghianu@yahoo.com motom@deltainfo.ro victor.racolta@eneas.ro stefan.mantea@gmail.com dan_constantinescu2003@yahoo.com bogdanradulescu2002@yahoo.com rimercurius@yahoo.com mpc_126@yahoo.com iuliu.stocklosa@eastelectric.ro gungorguven@yahoo.com horus129@gmail.com jacquesdemolay130@gmail.com danstefanflorescu@yahoo.com alexstefi@gmail.com costin.berevoianu@gmail.com sergiu321@yahoo.com mihaiflorin40@yahoo.com panciucristian@hotmail.com doru.dragomir@innerlook.ro nica.remus@yahoo.com

Aleea Cricovul Sarat Nr.3,BI.14,sc.1 ,ap.1 - sect.4 - Buc MLNR La MLNR La MLNR La MLNR Bd. Lacul Tei 63 bl.8 sc.1 ap.31 s.2 OP 18 CP 168 La MLNR Adrian Ştefan - Str. Pictor G.D. Mirea 14 sect.1 Cristian Circiu-Str. D. Taberei 39 bl.OS4 sc.4 ap.158 s.6 La MLNR Calea Victoriei, nr.153, bl.D4, mezanin - SC MEDIATODAY La MLNR Cornel Stancoveanu-Str.Dr. Lister 31 sect.5 La MLNR La MLNR Str. Ion Maiorescu 53 ap.10 sect.2 Gabriel Anghel -Str. Gh. Bratianu 32B sect.1 La MLNR La MLNR Dan Constantlnescu-Str. Ion Culcer 24 s.6 Str. Cercului 6 bl.5/7 ap.45 s.2 bd. luliu Maniu 14 bl.13 sc.2 ap.162 sect.6 La MLNR Str. Dna Chiajna 1-3 ap.7 sect.3 Bd. Basarabia 256 sect.3 Osman Yelmer-Str. Nuferilor 50-58 sc.B ap.12 s.1 Str. Vintila Mihailescu, nr.21, bl.63, sc.B, et.5, ap.88, s.6 Viorel Popescu-Str. M. Mirinescu 10 ap.2 s.5 La MLNR La MLNR Intr. Tudor Ştefan 22 ap.4 s.1 S. Propopopescu-Cal. Grivitei 164 bl.K sc.C ap.66 s. OP 74 CP 45 Str. Nicolae Caranfil, nr.42, bl.XIC, sc.1, et.3, ap.9, s.1 Cal. Moşilor, nr. 100-104, et. 2, sect.2, Bucureşti L. Miahila-Str. Vlaicu-Voda 9 bl.V61 sc.1 ap.8 s.3 La MLNR La MLNR RADIATA DUPA FUZIUNEA CU LOJA SPHINX

2

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Tracia Cavalerii României Constantin Barbulescu Valahia Cavalerii Sf. Andrei Opera Magna Anderson 1723 Luceafarul Tatra George Eriescu Agora Calugareni Cavalerii Libertatii Ştefan Golescu Giuseppe Garibaldi Noua Europa Ulpia Traiana Osiris Magistri Lapidum Coloana înţelepciunii Veritas Lanţul Masonic Ta Gematria Cavalerii Sf. Gheorghe Balmung Phoenix, Est, Patria Sfanta Fraţie Sothis Bona Fide Vladimir Boanta Cantacuzino Rigas Fereos Triunghiul Sublim Constantin Mavrocordat Luca Pacioli Colosseum Regele Solomon Platon Delta Uniunea Inimilor

153 155 157 158 160 161 164 166 170 173 175 176 178 183 185 186 187 188 191 192 194 198 200 201 202 203 204 205 206 207 210 211 213 214 215 219 221 222 223 224

Relu Leontin Manguta loan Lixandru Dan Anghel Cristian Radan Aurel Curdov Mihail George Staicu Vasile Condoiu Dinu Sararu Alberto Matei Valetin Burtea Virgil Nadolu Eugen Gheorghe Daniel Constantinescu Ionel Popteanu Florian Pinta Ivan Mihaii Vincentiu Nicusor Dedu Adrian Petre Pascu Ctin Dinulescu Dumitru Ivanciu Mihai Neicu Eugen Matzota Emilian Costas Horatiu lonescu Radu Preda Andrei Diaconescu Gheorghe Urlea Dan Brebeanu Mugur Constantinescu Mircea Boanta Ion Bogdan Teodor Georgescu Petros Giannou Petre Adrian Alexandru Vitalaru Tudor Daniel Mihail Marius Topor Laurentiu Marin Mihai Ciobanu George Marcu Constantin Lupu

0722 100 017 0723 156 047 0752 213 884 0744 530 119 0722 522 343 0722 289 076 0722 117 700 0740 304 043 0723 598 349 0744 509 971 0723 420 653 0722 382 217 0747 501 301 0722 504 567 0744 508 826 0722 602 320 0722 626 717 0726 077 007 0723 641 901 0722 749 262 0723 303 777 0722 555 955 0726 166 253 0722 603 721 0746 164 124 0722 369 471 0722 297 635 0760 240 724 0721 278 018 0723 433 917 0744 526 562 0720 137 250 0722 209 453 0723 394 731 0722 307 620 0741 087 380 0726 124 057 0722 284 076 0723 809 119 0722 362 737

relu@maneuro.ro ionut.ivana@yahoo.com dan_anghel54@yahoo.com cristian.radan@gmail.com curdov@gmail.com mihai.staicu@gmail.com condoiuvasile@yahoo.com tattra@gmail.com george.enescu173@gmail.com virgilnadolu@yahoo.com tftinvest@yahoo.com romexterragrup@yahoo.com mirceacristian.arnautu@gmail.com florianpinta54@yahoo.com laurentiu.banica@ortotech.ro genedacons@yahoo.com clasic_studio@clicknet.ro bogdan.vasiliu@avirom.ro mihailuican@gmail.com emilian.costas@gmail.com rpreda2005@gmail.com andrei.diaconescu@simaco.ro gheorgheurlea@yahoo.com stercuhristu@yahoo.com dorind@clicknet.ro vladimir.boanta.207@gmail.com georgescuteodor@yahoo.com ifoumis@yahoo.com octavian.tarlea@gmail.com alexandrumv@yahoo.com daniel_taxus@yahoo.com mariustopor@yahoo.co.uk laurentiumarin@yahoo.com visuiliescu@yahoo.com geomarcu@gmail.com costiciotu@gmail.com

Str. Luica 61 sect.4 OP 34 CP 10 Str. Prof. Eufrosin Poteca 15 sect.2 La MLNR La MLNR OP 15 CP 161 La MLNR Str. Dr. O. Bedenaru nr.27 sect.5 Str. Viesparilor 50 bl.34 sc.B ap.83 s.2 La MLNR La MLNR Str. Grai loan Culcer 41 sect.6 Str. Nicolae Filipescu 57 s.2 La MLNR Sos. Mihai Bravu 200 bl.103 sc.A ap.20 s.3 Laurentiu Banica-SC Ortotech -str. Traian 57 sect.3 La MLNR La MLNR La MLNR Str. Dezrobirii 112 sc.A ap.14 - CONSTANTA Str. Sf. Ştefan 11 - PERIS -jud. Ilfov La MLNR Str. Stiucii 56C sect.2 La MLNR Str. Mircea Vulcanescu 93 sect.1 Str. Costache Aristia 13 ap.2 s.1 Str. ledului, nr.3, bl.149A, sc.2, et.6, ap. 96, sect. 6 La MLNR Bd. Unirii 20 bl.5C sc.A ap.32 s.4 La MLNR M. Vochitoiu-Sos. Vergului 35 bl.K4 sc.1 ap.42 s.2 loannis Foumis-Str. Agricultori 119 bl.80 sc.2 ap.66 s.3 Str. Neajlovului 82 sect.1 cod 013365 Bd. Ferdinad 141 Sos. Bucuresti-Targoviste 191 - MOGOSOAIA La MLNR Str. Turda 119 bl.6 sc.D ap.114 s.1 La MLNR La MLNR La MLNR

3

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Benjamin Franklin Academica Decebal Les 3 Lys Lumina Taborului Arta Regala Legenda lui Hiram Cezar Bolliac Philadelphia Noua Românie Hermes Trismegistus Cavalerii Luminii Atlantida Fratia Sfanţul loan Nat Granstein Fratia Costin Mihaescu Andrei Muresanu Providenţa Lumina Lex Edmond Nicolau Adrian Dohotaru Heliopolis Morphosis Enoch Memento Mori Iris Rosslyn Izvorul înţelepciunii Logos Giuseppe Mazzini Grifin Novus Ordo Luceafarul Libertăţii Demnitate si Fratie Solomon Excelsior Lux et Veritas Leonardo da Vinci Lafayette

227 230 231 232 233 236 237 238 239 241 242 243 244 246 247 249 251 252 254 255 257 259 266 275 278 279 280 281 282 283 286 287 288 290 291 292 293 300 301 303

Stelian Alexandru Panescu Petre Terzi Ştefan Voicila Herve Madramany Constantin Ghinita Cătălin Vulpe Dan Docan Viorel Tiganescu Daniel Gosea Ion Biris Ionel Dumitru Florei Ion Dan Medeanu Mihai Paduraru Ion Pargaru Teodor Stancescu Adrian Oghina Costel Nedelcu Bogdan Dragnea Serban Savu Dtru Stoica Seicaru Enache Jiru Dacian Cernastean Mihai Butucaru loan Grigore Popa Marc Huot Mihnea Paul Popescu Marian Andrei Corvin Nedelcu Marius Chervase Adrian Antonescu Constantin Onisor Narcis Copca Constantin Mincu Jenica Poenaru Aurel Teodorescu Liviu lonescu Leonard Lucian Badica Dumitru Marin Sebastian Busi

0740 357 092 0722 212 317 0728 777 711 0745 819 895 0722 624 948 0751 055 884 0721 211 335 0724 271 850 0724 313 124 0730 200 061 0727 753 753 0724 242 940 0744 303 132 0722 561 817 0722 303 561 0745 147 510 0744 500 348 0721 886 736 0731 440 303 0722 233 211 0722 706 630 0727 180 411 0740 032 595 0744 835 402 0722 710 607 0747 019 650 0722 222 971 0766 488 732 0722 743 973 0740 103 109 0722 215 550 0722 450 002 0722 532 525 0742 102 311 0724 525 288 0744 603 739 0722 609 669 0722 708 799 0722 274 609 0742 202 020

d_p_g@rdslink.ro petreterzi@yahoo.com gabriel.uluitu@uda.ro herve.madramany@orange.fr artdesign@rdsmail.ro artaregala@gmail.com bogdan.ionescu@transelectrica.ro dgosea@yahoo.com birisaprmm@yahoo.com office@dbh.ro iflorel@gmail.com danmedeanu@axarocom.ro mihailsoare@yahoo.fr grgscvlademir@yahoo.com oghinaadrian@yahoo.com office@migas.ro bogdand@providenta254.ro secretariat@rl-luminalex.ro bogdan_puscas_anc@yahoo.com

fparlea@gmail.com marc.huot@amconseil.ro mihnea.popescu@topengineering.ro rosanandrei@yahoo.com mpc_126@yahoo.com grazvan_1@yahoo.com adrian.antonescu@qiuseppe-mazzini.com gen_onisor@yahoo.com narciscopca@yahoo.com radubratan@yahoo.com funaru.remus@gmail.com t1950a@gmail.com catalin@e7.ro secmoretti@qccc.ro ruse_gero@yahoo.com Iafayette303@gmail.com

La MLNR La MLNR La MLNR Bd. Ion Mihalache 121 bl.B ap.9 s.1 Radu Teodorescu - Str. Dr. Herescu 2 sect.5 Str. Axinte Uricariul 17 sect.1 La MLNR Bogdan lonescu - Al. Istru 2C bl.A14B sc.4 ap.49 sect.6 La MLNR B-dul Ferdinand, nr. 141, bl.17, parter, sect. 2 La MLNR R. Babaca - Str. Elena Caragiani 39 sect.1 Str. Dr. Ion Radovici, nr.6, sect.5 La MLNR Str. Girleni 3 bl.C79 ap.11 s.6 La MLNR Sava Florea-AI. Leresti 6 bl.D2 sc.B ap.13 s.5 Gh. Belean-Str. Mihai Eminescu 89 sect.2 Palatul Ghika-Str. Doamna Ghika 5 La MLNR Bogdan Puscas-Str. Politehnicii 1 bl.11 sc.C ap.31 s.6 Str. EdgarQuinet 9 sect.1 Bogddan Ivan - Str. Edgar Quinet 9 sect.1 Str. Edgar Quinet 9 sect.1 La MLNR Calea Calarasilor, nr.156, bl.53, sc.A, ap.28, sect. 3 La MLNR Str. Paun llie, nr.7, sect. 5 La MLNR La MLNR La MLNR La MLNR Spit. Sf. Maria-Bd. Ion Mihaiache 37-39, sect.1 - Direcţie Radu Bratan-Str. N. Grigorescu 43 bl.D1 ap.104 sect.3 Bd. T. Vladimirescu 57 bl.T4 sc.2 ap.33 s.5 La MLNR Compl. Megacenter-Top Birotica - Sos. De Centura 13 Str. Grai Ştefan Burileanu 7 bl.20A sc.2 ap.33 s.1 Str. Plivitului 68 sect.5 La MLNR

4

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Templul Umanitatii Lumina si Adevăr Albert Pike Calea Inimii Gheorghe Comanescu Memphis Etica Lumina Romana Willlam Preston Echerul de Aur Cavalerii Sf.Raphael Scara lui lacov Ilfov

305 310 314 315 316 323 324 325 326 327 328 329 330

Dan Dumitru Cristian Piedone Popescu Dinu Albu Florin Stoenescu Nicolae Efimov Adrian Dimitriu Cristinel I. Deaconescu Liviu Poenaru Octavian Mircea Grozea Mircea Perpelea Corneliu Hagiescu BogdanDimitrie Niculae Victor Teodor lovicl

0723 532 461 0722 610 219 0744 544 450 0744 186 307 0767 400 700 0726 334 334 0755 220 220 0722 204 994 0745 440 550 0744 688 582 0744 526 678 0745 537 003 0722 123 513

dan.ilfov@gmail.com

La MLNR La MLNR La MLNR La MLNR Sediul M.L.N.R. Str. Bocşa 3 ap.7 sect.2 c.021025 - Bucureşti Sediul M.L.N.R. Aleea Craiesti Nr.5,BI.AD 41 ,sc.B.ap.11 - sect.6 - Bucureşti str.Lister Nr.37 - Arenele BNR - sect..5 - Bucureşti str.Dr.Juvara Nr.8/A - sect.6 - Bucureşti str,Drumul Taberei Nr.35/A- BI.801 ,sc.B.ap.49 - sect.6 - Buc. Intrarea Parului Nr.30,BI,59 Bis,ap,160 - sect.3 - Bucureşti

catalin_I_81@yahoo.com adrian_dragomir1980@yahoo.com adrian.dimitriu@rcsinternational.ro cristiandeaconescu@ovi.com

5

Regiunea Centrală Nr crt Judeţ Alba Loja Horea, Cloşca si Crisan Avram lancu Alba Carolina Matei Corvin Coroana din Carpati Pax Mundi Transilvania Terra Dacica Gloria Mundl Rosenau Sfanţul Andrei Nicolae Titulescu Cavalerii lui Orfeu Agora Mundi Axis Mundi Alutus Saint George Eterna Luce Arca Improbus Schassburg Renaşterea Şcoala Ardeleana Al. P. Ilarian Petru Maior Ardealul St. Ludvig Roth Octavian Goga Astra Samuel von Brukenthal Saint Andreas Cibinium Nr Lojă 9 181 193 240 116 119 225 308 317 331 12 264 Tr. 59 196 274 285 Tr. 263 54 197 268 311 154 260 38 163 179 258 332 Venerabil Calin Crisan Radu Tudorascu Ovidiu Cos Paul Patrichi Radu Nicoara Cătălin Popescu Teodor Roiu Dorin lacobescu Nicusor Crăciun Gabriel Florescu Sorin Grigorescu Dan Dumitrache Simion Teodor Constantin Benone Tanase Marius Obreja Dan Manolachescu Dan Eremia Zsombori Laszlo Nicolae Lazar Cristian Tiberiu Alexandru Dascal Costel Dumitru Octav Russu Dorin R. Tichindelean Marcel Piteiu Mircea Cazan loan Berghezan Teodor loan Birt Nicusor Marcel Udrea Czika Arpad Telefon 0788.323.216 0727 772 004 0722 347 151 0745 119 955 0722 457 819 0723 158 888 0723 189 403 0744 631 051 0744 683 757 0758 226 715 0744 211 903 0744 306 345 0740 101 761 0723 187 839 0724 885 385 0729 499 831 0745 619 208 0723 432 777 0742 044 055 0744 792 766 0744 503 765 0722 620 253 0744 266 735 0728 297 003 0743 178 021 0722 837 362 0744 787 067 0744 476 996 0726 335 503 0269 214 628 Email raul.tudorascu@gmail.com cosovidiu@zappmobile.ro ditaunivers@gmail.com catalin.popescu@arc.ro theodor_roiu@yahoo.com gloriamundi308@gmail.com craciunnotarpublic@yahoo.com office@soringrigorescu.ro mdstanescu@yahoo.com tanase_benone@yahoo.com breco11@yahoo.com andrei@drkozma.ro aurelianflesar@yahoo.com aceonix@gmail.com costel.dumitru@pfizer.com russuo@yahoo.com puiu_1965@yahoo.com dan@deocon.ro mirceacazan@yahoo.com ovidiunicoara@yahoo.com dorubirt@yahoo.com nmudrea@yahoo.com Adresă poştală Str. Libertăţii 4 cod 510103 Dorel Tamas - Str. Morii nr.8 Str. Tudor Vladimirescu 24 cod 510095 Str. Rapsodiei 10 ap.15 Eugen Dita - Str. Rozelor 14 cod 500381, Braşov Str. Ctin Brancoveanu 50 c.500132, Braşov OP 1 CP73, Braşov Laszlo Barabas-Str. Dumbrava Roşie 11, Braşov Str. Pta Unirii 4, Braşov str.Mircea cel Batran Nr.43/A.BI.38.sc.B.ap.17, Braşov Str. Petofi Sandor 8, Braşov Str. Ecaterina Varga 12B, Braşov str.1 Decembrie 1918 Nr.17 - Brasov Str. Urlatoarel 3 bl.A ap.1 - BUŞTENI, Braşov Str. Manole Diamandi 24 - BRAŞOV Str. Cetatii 8, Sf. Gheorghe Andrei Kozma-Pta Alba-lulla 3 bl.¡2 ap.1 sect.3, Miercurea-Ciuc Aleea Florilor Nr.4 , Bl.l,sc.2,ap.15 - Odorheiul Secuiesc Asoc. Breslele Sighisorene - Str. Gh. Lazar 29 cod 245400, Sighişoara Ciprian Gligor-ITSC-Str. Tineretului 2 et.2, Tg. Mureş Asoc. Cult. Şcoala Ardelena - OP 3 CP 45, Tg. Mureş Str. Morii 728A- SANGEORZIU DE MUREŞ Str. Pandurilor 28-16 cod 540506, Tg. Mureş Str. Angarul de Jos 11, Mediaş Munteanu Dan-Str. Plopului 37 cod 551076, Mediaş Str. Anton Pann 13, Sibiu Ovidiu Nicoara-Str. Lunga 34 bl.103 ap.86 cod 550107, Sibiu Str. Calea Dumbrăvii 96A, Sibiu Pensiunea Apfelhaus- Str. Mărului 4 - CISNADIOARA, Sibiu str.Sacel Nr.82 - Sibiu

Braşov

Covasna Harghita Mureş

Sibiu

6

Regiunea NE Nr crt Judeţ Bacău Loja Vasile Alecsandri Costache Negri Dragos Voda Cor. lui Stefan cel Mare Junimea Ai. I. Cuza Petru Rares Dimitrie Cantemir Accacia Renaşterea Sophia Vasile Pogor Zorile Hiram Mihail Sadoveanu Osiris Steaua Moldovei Moldova Bucovina M.K. Epureanu Stefan cel Mare Aprodul Purice Podul înalt Steaua Moldovei Nr Lojă 167 169 189 46 10 20 51 118 148 165 217 229 250 269 218 168 44 294 69 319 322 143 177 267 Venerabil Corneliu Enache Dan Stoica lonut Gabriel Nechita Ionel Tacu Florin Mitu loan Campeanu Calin Alexandru Mihailovici loan Josanu Bogdan Pavlov Costel Drumea Cristian Ghibu loan Despa Alexandru Dan Ciochina Dorin Ungureanu Lucian Taraboanta Cristian Morosanu Arsene Ionel Toader Mocanu Constantin Ciupu Dan Hurduc Gheorghe Serban Gheorghe Viziteu Adrian Tighici Albert Romila Telefon 0722 254 873 0743 091 999 0720 120 000 0761 691 894 0744 792 549 0747 126 423 0740 201 606 0744 513 565 0722 402 069 0722 395 634 0744 568 118 0727 642 751 0722 242 108 0745 703 704 0744 569 889 0744 233 076 0744 706 548 0742 430 211 0744 715 225 0744 501 269 0766 330 951 0744 628 519 0744 584 182 0723 278 006 Email costache.negri.mlnr@gmail.com ionut.nechita@avensa.ro secretarbt@yahoo.com mitu.florin@yahoo.com mercea_nedea@yahoo.com calin_mihailovici@yahoo.com josanui@yahoo.com bogdan_pavlov@yahoo.com Adresă poştală OP 1 CP 185, Bacău Costel Ceocea - Str. Nuferilor 8 bl.8 sc.B ap.3, Bacău Sos. Bucium 109 - IAŞI Viorel lliuta - OP 1 CP 48, Botoşani B-dul Independentei, nr.7, bl.A1 -4, sc.A, et.3, ap. 12 Mircea Nedelea - Str. lancu Bacalu 32 Str. Dumbrava Roşie 8 cod 700470 Str. Aurora 3 bl.BP5 sc.C ap.1 Str. Victor Babes 1A et.4 ap.9 Str. Valea Adanca 78F Sos. Bucium 55G Str. Gării 9 bl.L15 sc.A ap.27 c.700088 Sos. Naţionala 198 bl.B sc.B ap.4 cod 700242 Str. N.BALCESCU NR.24 - IAŞI Str. Eugen Stamate 5 bl.L2 sc.A et.2 ap.5, Paşcani Piaţa M. Kogalniceanu 8 bl.l3 sc.A ap.6, Piatra-Neamţ Bd.Ştefan cel Mare BI.M1 ,sc.A, et.2, ap.5 - Tg. Neamţ Vasile Nica-loc. Dumbrava, com.Timisesti cod 617470, Tg. Neamţ Vasile Cracinescu- OP 4 CP 66, Suceava Str. Dragos Voda 34 bl.C3 sc.A ap.8, Bârlad str.Saca Nr.25 - Husi Str. Ştefan cel Mare 331 bl.A1 sc.C ap.18, Vaslui O. Copacinschi- Str. Toma Caragiu 2, Vaslui Mircea Gologan - Str. Economiei 25 cod 730018, Vaslui

Botoşani Iaşi

Neamţ

Suceava Vaslui

despaioan@yahoo.com adciochina@yahoo.fr dorin.ungureanu@ymail.com mihailsadoveanu218@yahoo.com osiris_168@yahoo.com ionel.arsene@gmail.com thmocanu@yahoo.com vcraciunescu@gmail.com dan_hurduc05@yahoo.com veziteugelu@gmail.com c_constantin_c@yahoo.com mlnrmircea@yahoo.com

Regiunea NV

Nr crt

Orient Bihor

Loja Tara Crisurilor Bistriţa Năsăud Vaida-Voievod Horea Grigore Moisil Cluj Octavian Goga Victor Babes Transilvania Lucian Blaga Sirius Satu Mare Maramureş Delta Omega Hiram din Tyr Bogdan Voda Tisa Steaua Europei Unite Zamolxis

Nr Lojă 162 199 261 270 149 172 216 276 171 87 100 272 321 320 93 256

Venerabil Florian Mihut Vasile Moldovan Radu Bilegan Vaier Simihaian Ştefan Mircea Pop Gelu Suliteanu Cristian Savus Alexandru Bria loan Ghere Ion Blajan Remus Burdea Râul Gh. Fat Dan Grumaz Silviu Sorin Gadalean Daniel Muresan Radu Calin Hirza

Telefon 0744 509 119 0749 155 118 0744 625 045 0722 450 030 0722 719 641 0723 298 434 0726 354 939 0744 531 514 0744 511 030 0723 291 491 0722 387 251 0722 333 814 0745 606 040 0722 393 707 0744 583 446 0745 500 481

Email dacianpalladi@zappmobile.ro decymoldovan@yahoo.com radu_bilegan@yahoo.com ovidiudomnici@yahoo.com mircea@mirceapop.ro mbejenaru@bejenaru.ro alexandru_bria@yahoo.com sasaran_ionut@yahoo.com blajan2ion@yahoo.com remusburdea@gmail.com raul_fat@yahoo.com lojatisa@gmail.com danielmuresanzalau@yahoo.com

Adresă poştală Dacian Palladi - Str. Rimanoczy Kalman 11 Str. Grigore Pletosu 2A, Bistriţa Str. Sigmirului 9, Bistriţa Ovidiu Domnici-Str. C.R. Vivu 6 bl.6 sc.D ap.51, Bistriţa Calin Gansca-Str. Teleorman nr.33A, Cluj-Napoca Str. Moţilor 28, Cluj-Napoca Str. Teleorman nr.33A, Cluj-Napoca Birou Notarial Gorun si Asoc. - Str. Regele Ferdinand 5, Cluj-Napoca loan Rus-Str. Jozsef Attila nr.9 cod 440101, Satu Mare Str. Agriculturii 6, Baia Mare Bd. Unirii bl.12 ap.38, Baia Mare Bd. Republicii 62 bl.62 ap.59, Baia Mare Hotel Carpati-Str. Independentei 2, Baia Mare Str. Andrei Muresanu 25B cod 430312 - BAIA MARE OP1 CP5, Zalău Str. 22 Dec. 1918 nr.112, Zalău

Sălaj

7

Regiunea SE Nr crt Orient Brăila Loja Poarta Dunării de Jos Steaua Brăilei Cavalerii Sf. Graal Pitagora Lumina Sf. Andrei Steaua Dobrogei Cavalerii Dobrogei Ovidius Farul Ospitalier Steaua Sudului Marea Neagra Minerva Anghel Saligny Pitagora Maeştrii Tomitani Tomis Adonai Demnitatea Pontica Colosseum Glykon Uzun Hasan Adoniram Cavalerii de Mangalia Cavalerii lui Mircea Demnitatea Danubiana Del Chiaro Steaua Dunării Costache Conachi Steaua Deltei Dunării Progresul Dobrogei Vrancea Duiliu Zamfirescu Nr Lojă 144 145 159 209 30 40 61 62 63 79 80 109 133 180 220 226 235 284 289 298 299 307 313 152 295 304 312 265 277 71 212 48 104 Venerabil Bogdan Minescu George iaru Vasile Vihocencu Alexandru Chirii Adrian Sorin Veghes Nicolae Nermirschi Emil Postole Ghiocel Mircea Prelipcean Vald Tudor Bogdan Dtru Boeru Aurelian Ivascu Ionel Ştefan Aurel Martinescu Titu Prusu Tiberius Emanuel Hodor Gabriei Balan Constantin Raicu Marian lliescu Mlhai Lupu Sorin Sandru Ionel Dan Gheorghiu Ismail Temungin Remus Munteanu Ovidiu Cupsa Marian Odor Mircea Istrate Doru Tatar Sergiu Porumboiu Oliwer Dragan Sabin Gherase Dan Verbina Mihai Copaci Victor Badea Telefon 0722 524 660 0721 214 490 0744 153 082 0726 134 003 0744 562 294 0757 222 277 0724 573 100 0721 057 404 0723 153 382 0741 209 106 0744 630 718 0722 699 229 0722 372 252 0741 225 665 0722 576 023 0744 588 722 0723 660 550 0722 360 783 0722 752 447 0728 182 197 0722 518 602 0722 434 519 0727 777 168 0730 070 636 0722 316 167 0729 660 317 0744 787 787 0744 519 662 0723 231 799 0744 698 464 0744 336 693 0744 317 791 0722 122 422 Email dasilco@clicknet.ro valentin_mustata@yahoo.com vihocencuvasile@yahoo.it alex.chiril@yahoo.com sf.andrei40@gmail.com radu_marin2002@yahoo.com vlad_tdr@yahoo.com boerub@yahoo.com i_aurelian@yahoo.com stefanionel1@gmail.com aurel.martinescu@yahoo.com prusum@yahoo.com balanescu_stefan@yahoo.com raicu2004@yahoo.com marianiliescu@yahoo.com armando.andresoiu@gmail.com cab.av.sandru@gmail.com ioneldangheorghiu@yahoo.com apti@xnet.ro voiceofthalassa@yahoo.com nickolas2308@yahoo.com vulcamed@yahoo.com mircea.istrate@yahoo.com danila_c_viorel@yahoo.com defi.design@gmail.com sabin950@yahoo.com pancratov_victor@yahoo.com badea_emmanuell@yahoo.com Adresă poştală Viorel Polea - OP 6 CP 613, Brăila Valentin Mustata-Bd. Dorobanţilor 50 bl.A54 sc.1 ap.9, Brăila OP 6 CP 21, Brăila Str. Plevna 280 bl.14 sc.2 ap.11, Brăila Bd.Nicolae Balcescu Nr.32 - Buzau Vila 25 Promesse - MAMAIA, Constanţa Str. Cpt. Dobrila Eugeniu 1 bl.l sc.C ap.43 cod 900512, Constanţa Str. Vârful cu dor, nr.7, bl.V4B, sc.C, et.2, ap.38, Constanţa Str. Dumbrava Roşie 15 cod 900613, Constanţa Str. Miron Costin 23A et.1 ap.3 cod 900682, Constanţa Str. Spatar Preda Buzescu 4 cod 900575, Constanţa Str. Ion Corvln 9 - AGIGEA Str. Partizanilor 26 bl.LV45 sc.B ap.25, Constanţa Str. Institutor Titorian 11, Constanţa St. Balanescu - Str. Unirii 106 bl.G8 sc.A ap.3 c.900644, Constanţa Shark SRL-Port CT-Cladire Policlinica dana 12, Constanţa Aleea Garofitei 5 bl.C78A sc.A ap.66, Constanţa Str. Cuza Voda 20 et.2 ap.44, Constanţa Bd. Tomis 236 bl.TD16 sc.D ap.62 c.900635, Constanţa Str. Delfinului 22 et.1, Constanţa Nelu lanus - Str. Soveja 70 bl.3 ap.3, Constanţa Senol Septar - Str. Pescarilor 22 bl.MZIO sc.A ap.4, Constanţa Str. Crlsanei 5, Constanţa N. Caciuloiu-Str. Unirii 81 bl.V7B sc.A ap,17-CONSTANTA Vulcamed-Gh. Stanciu-Str. Republicii nr.86, Medgidia Str. Morilor 92, Galaţi Viorel Danila - OP1 CP20, Galaţi Marian Baila - Calea Prutului 13 cod 800205, Galaţi Str. Gh. Petrascu 29 ap.65, Tecuci, Galaţi Str. Portului nr.36 c.820243, Tulcea Str. Concordiei 20A, Tulcea str.Avantulul Nr.15 - Focşani La MLNR

Buzău Constanţa

Galaţi

Tulcea Vrancea

8

Regiunea Sud Muntenia Nr crt Orient Argeş Loja Radu Negru Fraţii Goleşti Unirea Armonia Ion C. Bratianu Neagoe Basarab Danubius Libertatea I.H. Radulescu Sf. Gheorghe Soarele Libertatii Matei Basarab Columna lui Traian Fraternitatea Prahova Accacia Concordia 1869 Nostradamus Nr Lojă 253 121 89 174 208 297 105 136 70 98 234 Tr. 147 11 29 57 318 142 Venerabil Adrian Ghita Georgel Soare Edmund Ardelean Daniel lonescu Marian Petrescu Ion Enachescu Gheorghe Dobre loan paturca Viorel Danut Baros Emil Vuca Florin Nourescu Babagianu Gheorghe Mihail Minescu Bogdan Matache Adrian Gelu Lupu Dragos Baceanu Dan Stroescu Nicolae Mohanu Telefon 0723 290 706 0754 999 246 0745 134 119 0729 323 040 0722 625 176 0745 009 999 0742 151 110 0722 324 688 0744 321 706 0722 912 166 0722 383 450 0720 540 028 0722 519 961 0744 665 865 0721 227 256 0745 378 277 0744 680 494 0723 512 648 Email opreicatalin@yahoo.com soare.georgel@gmail.com panait_ctin@yahoo.com anghelescum@biroticagroup.ro s_parlac@yahoo.com jone@zappmobile.ro gheorghe.dobre@sidertrans.ro danut.vasile@gmail.com iahibanu@yahoo.com emil_vuca@yahoo.com florin@softtex.ro theo@teron.ro boqdan.matache@bds.ro adrian_Iupu06@yahoo.com baceanu@arochim.ro strdan@yahoo.co.uk daniv_co@yahoo.com Adresă poştală Str. Bunea 7 com. RUCAR, (Câmpulung Muscel) La MLNR Ctin Panait - Str. Lucian Blaga 11A, Piteşti Deck Birotica Group-Str. Egalitatii 24 cod 110049, Piteşti Bd. Petrochimistilor 33 Zona IV autostrada, Piteşti Str. Plopilor 16A, Piteşti SC Sidertrans SA - Str. Grai Ctin Pantazi 4, Călăraşi Dinu Valeriu-Str. T. Vladimirescu 2 bl.B17 ap.5, Călăraşi Marlus Cotenescu-Calea Câmpulung 41, Târgovişte Str. Gral Berthelot 16 Soft Tex SRL-Str. Lacului 5 bl.U37 sc.A ap.2, Slobozia str.Plopului Nr.26 - Urziceni, jud.ialomiţa Dragos Podaru-Str. Republicii 97-99 - BAICOI Str. Primăverii, nr.2, Ploieşti Virgil Nitulescu-Str. Dorobanţi 17, Ploieşti Str. Roşiori, nr. 39, Ploieşti La MLNR Dan Manaila - Str. Abatorului 2bis c.140106, Alexandria

Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova

Teleorman

Regiunea SV Oltenia Nr crt Orient Dolj Loja Armonia Basarab Aurora Oltenia Gor Jiu Paradox Steaua lui Sever Apolodor Hiram 1880 Cavalerii Danubieni Romanati lancu Jianu Oltul Dan Amedeo Lazarescu Constantin Moroiu Generalul Magheru Cozia Anton Pann Barbu Ştirbei Nr Lojă 72 83 107 108 67 34 36 39 306 41 90 135 91 156 248 68 184 273 296 Venerabil Daniel llie Dragos Craciunescu Cristian Anton Mihail Barbulescu Dumitru Rebedea Ştefan Burlacu Cristian Sorin Nicolicioiu Emil Voicu Velimir Kereblci Florian Costache Laurentiu Paunescu Gheorghita Anghel Gheorghe Paunescu Ştefan Gherghina Velemir Radovan Nicolae Barbu Liviu Patru Ovidiu Flesariu Ctin Vladutu Telefon 0733 584 666 0742 010 130 0720 001 111 0722 215 302 0744 399 410 0744 567 897 0746 225 548 0723 983 862 0745 576 777 0722 845 328 0720 202 720 0724 505 461 0722 378 000 0744 617 325 0745 703 912 0744 502 851 0744 664 860 0731 610 774 0744 630 483 Email danielilie3tv@yahoo.com dragos@eurocasa-craiova.ro cristi@datasoft.ro dab60dab@yahoo.com rebedea.dumitru@yahoo.com nicolicioiusorin@yahoo.com apolodor39@.yahoo.com eduard.koler@ksb-design.ro adicican@yahoo.com romanati90@yahoo.com anghel.gheorqhita@fereastracora.ro pavone_office@yahoo.com gherghinas@gmail.com rimelev@yahoo.com barbuterente@yahoo.com patru.liviu@yahoo.com antonpann2008@gmail.com vladutuconstantin@yahoo.com Adresă poştală Str. Campia Izlaz 69, Craiova Daniel Badoi-Str, Ana Ipatescu aleea 1 nr.7, Craiova La MLNR Str. Electroputere 3 c.200568, Craiova Helios Melencu - OP1 CP 105, Tg Jiu Str. Kiseleff 39 bl.E5sc.2 ap.12 Str. Orly 57 bl.Z9 sc.1 ap.10 cod 220089 Str. Topolnltei 27 Str. Unirii, nr.82, bl.CJ, sc.2, ap.6 Cristian Cican - Str. Crizantemelor 1 sc.B ap.13, Orşova Str. Negru Voda 99, Caracal Str. Caracal 1 - CORABIA Str. Izvorului 12, Slatina Str. Mănăstirii 19, Slatina Str. Varianta Oituz 83B, Slatina Cozla Forest - Str. Liviu Rebreanu 17, Rm. Vâlcea Str. Ştirbei Voda 46, Rm. Vâlcea William Cosmescu-Str. Calea lui Traian 72 bl.S17 sc.C ap.4, Rm. Vâlcea Str. Arinilor 2, Rm. Vâlcea

Gorj Mehedinţi

Olt

Vâlcea

9

Regiunea Vest Nr crt Orient Arad Caraş Severin Loja Fraternitatea Concordia Oriens Noroc Bun Lumina si Adevăr Sarmisegetusa Zamolxe Înfratirea Neamului Mistria Meridianus, Lugoj Solidaritatea, Sannicolau Pax Tibiscum Concordia Eftimie Murgu Echerul si Compasul Banat Helios Ignatius von Born Phoenlx Egalitatea Trei Crini Albi Cavalerii Sf.losif Nr Lojă 37 271 96 97 35 111 182 101 190 245 75 21 22 33 45 74 84 195 228 262 302 309 333 Venerabil Eugen Nemeş Nicolae Duma Marcel Vela Gheorghe Cahnita Marcel Mutulescu Sebastian Susman Jan Dorin Calciu Doru Gaiţa Valeriu Butulescu Danut Wendel Daniel Deac loan Marius Pantea loan Andreescu Marian Grecu Aliakbar Bakmayoun losif Ingrish Sorin Drag oi Adrian Caius Albu Avram Jecu Claudiu Popovici lanas Vadrariu Zoltan Panczel Vadrariu Lazar Artur Telefon 0722 257 384 0722 621 132 0744 330 101 0745 510 600 0722 259 100 0743 477 782 0752 099 088 0722 545 045 0726 397 493 0734 779 277 0722 208 294 0744 243 600 0744 537 693 0724 232 342 0722 222 116 0722 566 463 0726 110 703 0744 599 656 0744 526 200 0742 355 556 0722 408 284 0720 555 550 0730160 767 Email atdekany@yahoo.com uvtrade@rdsar.ro Adresă poştală Tiberiu Dekany - Str. Gh. Doja 22, Arad Gh. Palcu-Str. Alexandru Vlad 4, Arad Primaria Mun. Caransebes - Pta Revoluţiei 1, Caransebeş Sat Greoni nr.209 com.Gradinari, Oravita marian Mihaila - Str.Ion Vidu 10, Reşiţa Bd. Dacia 11 bl.A2-2 sc. A ap.24 - HUNEDOARA Str. I.B. Deleanu 2, Deva Str. Mihai Viteazul 10 - HUNEDOARA Andrei Gireada - Str. Păcii 4 bl.4 sc.2 ap.29 Str. Eugeniu de Savoya 7 ap.7/B cod 300085, Lugoj Adrian Diaconu - Str. Kiev 9, DUMBRAVITA,, Timiş V. Munteanu-Str. Gheorghe Lazar 34 ap.20 cod 300386, Timişoara OP1 CP 512, Timişoara Str. Constanta 3 cod 300588, Timişoara Bd. Liviu Rebreanu 101, Timişoara Str. Berzei 28 cod 300769, Timişoara Dorin Daraban-Str. Arh. Horia Creanga 20, Timişoara Str. Lamaitei 2, Timişoara Mihai Avram - Str.Gh. Lazar 3 cod 300078, Timişoara Str. loan Plavosin 3 cod 300350, Timişoara Str. Dacilor 9 ap.4, Timişoara Bd.Dambovita Nr.71 .ap.35 - Timişoara

Hunedoara

Timiş

sebastian_susman@yahoo.com marius.barabas@allianztiriac.ro dorugaita@gmail.com gireada@gmail.com dan.wendel@web.de valentin6708@yahoo.com harald@crestaprint.ro suriamud@yahoo.com zagrosa@mail.dnttm.ro iinqrisch@yahoo.com

compland@idilis.ro mircea_rista@greenstudio.ro vadrariu@gmail.com

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful