AKP bu: Atatürk’ün yerine Hikmetyar!

Önce Ömer Dinçer döneminde, kanun hükmünde kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın görev tanımındaki “Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı öğrenci yetiştirme” ifadesi kaldırıldı. Daha sonra 4+4+4 sisteminin ardından yeni yönetmelik hazırlandı. Fen, sosyal, Anadolu, meslek, güzel sanatlar, imam hatip liseleri yönetmeliğinin birleştirildiği yeni yönetmelikte, diğer yönetmeliklerde yer alan “Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı (...) yurttaşlar olarak yetiştirilmesi” ifadesi çıkarıldı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği ile Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği değiştirildi ve “Ders kitapları, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar yetiştirmek ve Türk milli eğitiminin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanır” ifadesi çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanı, durumu, “Anayasada, kanunlarda var olan bir şeyi bir başka kanuna, yönetmeliğe ayrı ayrı yazmanın bir mantığı olabilir mi?” diyerek izah etmeye çalıştı. Evet, Milli Eğitim Temel Kanunu’nda Milli Eğitimin Temel Amaçlarının birinci maddesi “Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek” şeklindeydi. Fakat, Ömer Dinçer dönemindeki kanun hükmünde kararname ile bu maddeyi zaten geçersiz bırakmamışlar mıydı? Yani doğruyu söylemiyorlar. Yaptıkları iş milli eğitimin bütün mevzuatından, temel amaçları çıkarmaktır. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı açılışında öğrencilere dağıttığı kitapta, Gülbettin Hikmetyar’dan “liderimiz” olarak söz edilmesi, savaş oyunlarının, mermi torbalarıyla dağa çıkmanın kutsandığı bir şiirin yer alması, yeni eğitim sisteminin ve AKP’nin temel amacının ne olduğunu çok iyi gösteriyor. Zaten bir zamanlar Tayyip Erdoğan da Gülbettin Hikmetyar’ın dizinin dibine oturmuştu... Siyasi iktidarın, Suriye’de El Nusra gibi kafa kesen, yürek çıkarıp yiyenlerin oluşturduğu çetelere destek verdiği de biliniyor. Görülüyor ki AKP, sadece Türkiye için değil, bütün İslam dünyası için tehdit haline gelmiştir. Zira bahsi geçen örgütlerin veya kişilerin arkasında doğrudan CIA vardır. 19 Eylül 2013 Arslan Bulut Yeniçağ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful