SCE 3112- Pengurusan Makmal Sains & Sumber

Belanjawan, Pesanan dan Bayaran

PISMP Sem 6 pajuzi@ipgmkdri.edu.my

Receiving .As the Head of the SK Pertam Jaya Science Department. you are required to do purchasing for the Science laboratory (Past Year Question)   State two main components that must be taken into consideration before doing the purchasing. Payment. Quotation. Arrange the following procedures in correct sequence for purchasing – Ordering.

KENAPAKAH PERLU ADANYA PENGURUSAN MAKMAL Pengurusan makmal sains secara sistematik merangkumi aspek-aspek: •Tugas dan tanggungjawab •Anggaran perbelanjaan dan kewangan •Pesanan dan penyimpanan •Penyenggaraan am bilik sains •Penyenggaraan khusus – alat dan bahan .

PENGURUSAN MAKMAL     Sumber Kewangan Anggaran Perbelanjaan Pembekalan dan Pembelian Penyelenggaraan Stok .

KP. Sains Tambahan). 14 (4) bertarikh 16 Oktober 2002 . sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Kewangan Bil. Fizik. Biologi. 1573/17/Jld.PENGURUSAN MAKMAL  Sumber Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia memperuntukkan wang kepada semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan bagi mata-mata pelajaran Sains Teras dan Elektif (Kimia. 5 Tahun 2002 – Pemberian Bantuan Per Kapita (PCG) Untuk Sekolah.

PERANCANGAN PERBELANJAAN Sumber Kewangan    Pemberian PCG adalah merupakan bantuan kewangan di bawah peruntukan belanja mengurus Kementerian Pelajaran kepada setiap murid sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan (KPM. PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran Melalui PCG (Per Capita Grant).Sains dan Matematik Digunakan untuk pembelian peralatan dan bahan sains bagi P&P . 2005). Pemberian PCG merangkumi PCG prasekolah.

Pemberian PCG merangkumi PCG prasekolah. 2005).PERANCANGAN PERBELANJAAN Sumber Kewangan    Pemberian PCG adalah merupakan bantuan kewangan di bawah peruntukan belanja mengurus Kementerian Pelajaran kepada setiap murid sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan (KPM.Sains dan Matematik Digunakan untuk pembelian peralatan dan bahan sains bagi P&P . PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran Melalui PCG (Per Capita Grant).

Tuntutan PCG Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 menyatakan bahawa tuntutan atau pemberian PCG ditetapkan sekali setahun berasaskan bilangan murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya dan borang tuntutan hendaklah diserahkan oleh pihak sekolah kepada PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya .

.Tuntutan PCG Walau bagaimanapun. Sekolah yang mengalami pertambahan bilangan murid sekurang-kurangnya 5% atau 100 orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas tuntutan boleh memohon peruntukan tambahan sekali sahaja kepada bahagian kewangan melalui Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) masingmasing. sekolah boleh membuat tuntutan penyelarasan sekiranya mengalami perubahan bilangan murid.

Tuntutan PCG .

Tuntutan PCG .

Tuntutan PCG .

Tuntutan PCG .

Tuntutan PCG .

Tuntutan PCG Anggaran perbelanjaan untuk pembelian peralatan dan bahan Sains hendaklah disediakan pada bulan Oktober setiap tahun. . Ini memberi masa yang cukup untuk membuat pertimbangan awal ke atas anggaran ini dengan mengurangkan atau menambahkan jenis dan bilangan peralatan dan bahan Sains yang hendak dibeli. Anggaran perbelanjaan ini hendaklah mendapat kelulusan daripada Pengetua dan Guru Besar.

a. c. Mengganti peralatan dan bahan Sains yang rosak. . Menambah bilangan peralatan dan bahan Sains. Membeli peralatan dan bahan Sains untuk penilaian amali. b. Pengagihan ini hendaklah berdasarkan keutamaan berikut: .Tujuan Penggunaan PCG Ketua Bidang Sains dan Matematik perlu mengetahui jumlah PCG Sains yang diperolehi bagi tahun berkenaan termasuk baki pada tahun lepas supaya agihan perbelanjaan dapat dirancang. pecah atau hilang.

Memperbaiki dan menyelenggara peralatan . Membeli peralatan baru termasuk bahan bantu mengajar. e.Tujuan Penggunaan PCG d.

c. b. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna (termasuk kertas Braille) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pembelian buku rujukan. . video tape dan lainlain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. PCG juga boleh digunakan untuk perbelanjaan berikut: a.Tujuan Penggunaan PCG Selain itu. ensiklopedia. Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti taman sains. perisian. taman herba dan lain-lain yang boleh memberi pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan Penggunaan PCG Selain itu. e. Perolehan harta modal . PCG juga boleh digunakan untuk perbelanjaan berikut: d.Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberikan pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful