Subiecte din prezentari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Taxa pentru CU Continutul cadru al documentatiei tehnico-economice (DTAC) – legea 50 Care sunt caile de dobandire a dreptului de proprietate publica (legea 213/1998 art 7) Ce reprezinta sistemul calitatii in constructii? (legea 10/ 1995) Componentele sistemului calitatii in constructii? (legea 10/1995 art 10-20) Obiectivele pp ale AT (legea...) Continutul contractului de concesiune (legea 319/2006)

Subiecte primite pe mail (posibil dubluri): 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ce reprezinta și ce cuprinde activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism ? Ce este certificatul de urbanism, ce conține și de cine este aprobat ? Ce trebuie sa cuprindă autorizația de construire ? Ce reprezinta sistemul calității în construcții și ce cuprinde ? Care sunt caracteristicile dreptului urbanismului ? Care sunt obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala în Romania ?

Subiecte din cursuri: 1. Pe ce se fundamenteaza elaborarea documentatiilor de U si AT? (conditiile repartitiei componentelor de elaborare) 2. Care este continutul CU? (elemente principale) + Ce este CU? 3. Care sunt caracterele AC? 4. Ce acte administrative stau la baza eliberarii AC? 5. Cine emite avizele necesare aprobarii documentatiilor de U si AT? + Ce cuprind aceste avize?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful