Lampiran 6-1A

NOTA MINTA
Rujukan: SMIM.(KEW)400-6/6( Tarikh: 23/09/2013 Kepada: Pengetua, Sekolah Menengah Islam Al-Masriyah Daripada: Ana Humairah Binti Mahmud Permohonan Mendapatkan Bekalan Bagi Tahun: 2013 Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan mendapatkan bekalan seperti berikut: Bil 1. Perihal Barang Bayaran Penyertaan Kursus Kepimpinan Pembimbing rakan Sebaya (PRS) Peringkat Daerah Seberang Perai Tengah Kuantiti 1 orang Anggaran Harga (RM) RM 170 Tarikh Diperlukan 24/9/2013 Catatan Pengetua )

JUMLAH BESAR

RM 170.00

Peruntukan: Subsidiari / Mata Pelajaran: Bimbingan dan Kaunseling Baki Peruntukan semasa: Sekian, terima kasih Yang Benar Permohonan di atas diluluskan / tidak diluluskan

………………….………………………. (Nama : Ana Humairah Binti Mahmud ) Tarikh:23/9/2013

…………………………………….. (Nama: ) Tarkh:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful