You are on page 1of 37

Tajuk Kajian

:

VICTORIA INSTITUTION
KUALA LUMPUR
INTERNET
MAJALAH
ORANG SUMBER
AKHBAR
MELAWAT
TEMPAT KAJIAN
ELEMEN 2
PENGHARGAAN

Saya ingin merakamkan setinggi- tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua

pihak yang telah membantu saya untuk menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah ini.

Saya juga ingin merakamkan rasa terhutang budi kepada guru mata pelajaran Sejarah

saya, Puan Haliza binti Mohamed Hussin yang telah banyak mencurah ilmu serta

membingbing saya untuk menyiapkan tugasan ini. Tidak terlupa juga Guru Besar

S.M.K. Bandar Tasik Puteri iaitu Puan Maimunah binti Embong ,beliau telah

memberi banyak sokongan untuk menyiapkan Kerja Kursus Sejarah ini.

Penghargaan saya kepada kedua - dua ibu bapa saya iaitu Puan Dhanaletchumy dan

Encik Kamarasan , yang sentiasa memberi bantuan serta sokongan dalam mentuk

moral dan material ketika saya memerlukan.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan- rakan saya yang bernama ,

Henrietta , Esther, Sarinieswary , Rathigaa , dan Hasana. Mereka telah banyak

memberi buah fikiran serta dorongan yang telah mewujudkan insentif untuk

menjayakan lagi kerja kursus ini.

1
OBJEKTIF KAJIAN
Kajian Kerja Kursus ini dijalankan untuk memenuhi objektif- objektif seperti

yang berikut :-

(a) Mengetahui latar belakang bangunan bersejarah dengan lebih

mendalam.

Saya ingin mengetahui latar belakang bangunan bersejarah dengan lebih

mendalam seperti asal-usul bangunan, tarikh pembinaan dan sebagainya

(b)-Mengenal
(b)-Mengenal pasti keistimewaan bangunan bersejarah dengan lebih

terperinci.

Saya juga ingin mengenali keistimewaan bangunan bersejarah dengan lebih

terperinci seperti reka bentuk pelan, bahan binaan, cara pembinaan dan

sebagainya.

(c)-Menerapkan
(c)-Menerapkan unsur-unsur patriotisme.

Saya juga ingin menerapkan unsur-unsur patriotisme seperti cinta akan nagara,

hormat-menghormati, sanggup berkorban untuk negara dan sebagainya.

(d)-Menghayati
(d)-Menghayati warisan tinggalan pada zaman dahulu.

Saya ingin menghayati warisan tinggalan nenek moyang saya pada zaman

dahulu.Selain itu, saya juga ingin mengenali artifak-artifak lama dengan lebih

lanjut lagi.

2
KAEDAH KAJIAN

Ketika menjalankan kajian ini saya telah menggunakan beberapa kaedah antaranya

ialah melayari internet, penyelidikan perpustakaan, dan rujukan

1) Melayari Internet

- Saya juga telah melayari internet untuk memperoleh maklumat tentang

bangunan bersejarah yang saya kaji. Bahan yang terdapat dalam web

telah dimuat turun dan disertakan sebagai salah satu daripada media

kajian. Saya telah melayari internet di rumah saya iaitu di No 10,3/34 (block )

Bandar Tasik Puteri Rawang. Laman-laman web yang saya layari ialah

http://www.viweb.freehosting.net/vir_Suntha.htm,
http://www.viweb.freehosting.net/vir_Suntha.htm, http://smkvictoria.net,
http://smkvictoria.net, dan

http://www.geosities.com .

2) Temu Ramah

- Saya telah mengadakan beberapa sesi temu ramah dengan guru yang

mengajar di S.M.K Victoria Institution. Semasa sesi temu ramah

dijalankan, saya telah mengemukakan beberapa soalan tentang latar

belakang, dan sejarah bangunan yang saya telah sediakan. Saya telah

merakamkan sesi temu ramah itu dengan menggunakan pita rakaman.

Kemudian, saya mencatat butir – butir penting yang telah dirakamkan

3
itu untuk digunakan semasa menulis laporan. Guru yang telah saya

menemuramah ialah ………..

3) Penyelidikan Perpustakaan

- Sumber-sumber dan maklumat lain diperoleh dengan membuat penyelidikan

perpuustakaan. Segala fakta dan maklumat yang diperoleh dikumpulkan, ditafsir,

dianalisasi terlebih dahulu sebelum dijadikan bahan tulis. Saya telah melawat ke

Perpustakaan Negara untuk memperoleh semua maklumat. Saya juga telah

mengambil semua maklumat itu di Tingkat 2 bahagian Jurnal.

4) Kaedah pemerhatian.

- Saya telah membuat pemerhatian terhadap keistimewaann bangunan yang saya

pilih. Setelah itu, saya telah mencatat apa yang saya telah perhatikan.

4
HASIL KAJIAN

5
1.0 NAMA BANGUNAN

S.M.K Victoria ialah salah satu skolah yang terkenal di Kuala Lumpuur. Nama penuh

bagi sekolah itu ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria. Manakala nama lain

bagi sekolah tersebut ialah Victoria Institution.

2.0 LATAR BELAKANG

2.1 Asal-usul

Institusi Victoria (VI) atau Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria adalah sekolah

menengah untuk murid-murid lelaki pada awal penubuhannya dan perempuan untuk

tingkatan 6. Ia merupakan sekolah yang paling tua di Kuala Lumpur. Sekolah ini

lebih dikenali sebagai VI dan pelajarnya dikenali sebai Victorian. VI sangat terkenal

dari segi pencapaian yang cemerlang dalam bidang akedemik, sukan, dan aktiviti lain

untuk peringkat sekolah menengah di Malaysia. Ia dianggap sebagai sebuah sekolah

yang terbaik di antara sekolah –sekolah di Malaysia. Dalam tahun 1880-an, beberapa

warganegara terkemuka, iaitu Capitain China Kuala Lumpur, Yap Kwan Seng,

Towkay Loke Yew, dan Thamboosamy Pillay adalah antara individu yang terlibat

dalam mencetuskan idea untuk membina institut ini. Dengan sokongan Resinden

British di Selangor, Tuan W.H. Treacher dan sumbangan daripada Sultan Abdul

Samad, Sultan Selangor, mereka membina Institut Victoria dalam tahun 1893. Nama

Victoria telah digunakan bagi memperingati Jubli Emas Ratu Victoria.

6
2.1 Tarikh pembinaan

Tarikh pembinaan Victoria Institution ialah pada 30hb Julai 1983.

2.2 Lokasi

Pembinaan sal institute Victoria terletak di Jalan Bandar dan adalah dengan secara

rasminya dibuka pada 1894.walaubagaimanapun, pada bulan Mac 1929 Sekolah

Victoria dipindahkan ke Jalan Hang Tuah, kerana lokasi lama dilanda banjir jika

hujan lebat kerana berdekatan dengan Sungai Klang.

2.3 Tujuan Penubuhan Bangunan.

Tujuan penubuhan ini adalah untuk mengumpul dan menempatkan semua warisan

sejarah, kebudayaan, kesenian, dan spesimen flora dan fauna di samping

beroperasi sebagai pusat pendidikan, pembaik pulih, pusat penyelidikan dan

pembangunan khazanah negara.

2.5 Kos Pembinaan

Kos pembinaan bagi Victoria
Victoria Institution ialah sebanyak 1.3 juta ( ringgit malaysia)

2.6 Perasmian

Bangunan Victoria Institution yang terseragam indah itu telah dirasmikan oleh Sultan

Abdu Samad, Sultan Selangor pada tahun 1894.

7
3.0 KEISTIMEWAAN BANGUNAN.

3.1 Reka Bentuk Pelan
RUMUSAN
Dalam melaksanakan kerja kursus ini saya berjaya mengumpul banyak

pengalaman dan nilai yang akan saya hargai sebagai khazanah saya dalam

hidup ini.

Saya mendapat pengetahuan tentang sebuah bangunan bersejarah dari segi latar

belakang dan keistimewaan bangunan tersebut.Kini, saya sedar bahawa kita

mestilah berbangga dengan sejarah negara kita yang telah mengalami

banyak perubahan pada masa kini.

Selain itu, kita hendaklah bekerjasama membangunkan dan

memperkenalkan bangunan bersejarah yang semakin dilupai oleh golongan

muda supaya sama-sama kita dapat menghayati dan menghargai bangunan

bersejarah.

Seterusnya, saya amat bersyukur menjadi salah seorang daripada warganegara

Malaysia kerana saya dapat mengenali sejarah Malaysia dengan lebih

mendalam.

Akhir sekali, semasa menjalankan kerja kursus ini, saya benar-benar marasai

satu pengalaman yang sangat berharga.
10
LAMPIRAN
11

Gambar 1 : “The Clock Tower”
12

Gambar 2 : bangunan makmal

Gambar 3 : Bangunan akedemik

Gambar 4 : padang sekolah
13

Gambar 5 : corridor

Gambar 6 : Pavilion
14

Gambar 7 : Stem S.M.K Victoria

Gambar 8 : VI Basketball Court
15

Gambar 9 : VI Examination Hall
16

Gambar 10 : VIOBA

Gambar 11 : Gambar yang diambil pada tahun 1983
17

Gambar 12 : Lakaran Victoria Institution.

18
RUJUKAN

a) AKHBAR

-Muzium Negara mesti terus pikat pelancong, Ahmad Fauzi Mustafa, Berita

Harian, 30 Ogos 2003, Sabtu, m/s C8

-Muzium Negara berubah wajah dalam tempoh 2 tahun lagi, Abdul Razak

Rashid, Utusan Malaysia, 27 Mac 1991, Rabu, m/s C9

b) INTERNET

- http://www.geocities.com/ Athens/Delphi/5881/victorians, 3/24/2009, Selasa, 5:07

PM, 1-4.

- http://www.viweb.freehosting.net/vir_suntha.htm, 4/16/2009, Rabu, 2:45 PM, 1-19

- http://smkvictoria.net/ssp/readarticle.php?article_id=6, 4/9/2009, Selasa, 2:17 PM,

1-3

c) MAJALAH

d) ORANG SUMBER
ELEMEN 3
Tajuk: Bagaimanakah pemeliharaan dan pemuliharaaan bangunan bersejarah

dapat memupuk semangat cintakan warisan bangsa dalam kalangan rakyat

Malaysia?

Kini, sudah lima puluh dua tahun Malaysia mencapai kemerdekaan. Banyak

bangunan bersejarah menjadi tanda negara kita telah dijajah pada suatu masa

dahulu. Oleh itu, kita harus mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah untuk

generasi yang akan datang. Pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah

dapat memupuk semangat cintakan warisan bangsa dalam kalangan rakyat

Malaysia.

Selain itu, bangunan bersejarah perlu dipelihara dari segi kestabilan strukturnya

juga keadaan rupa bangunan bersejarah agar tidak terhakis keistimewaan yang

terdapat pada sesebuah bangunan bersejarah. Keistimewaan seperti sejarah dan

gaya senibina, teknologi binaan dan kegunaan bangunan amat penting

dikekalkan dan didokumentasikan sebagai rekod-rekod sejarah yang amat

berharga supaya dapat dijadikan sumber menarik untuk generasi yang akan

datang.Sebagai rakyat Malaysia yang menghormati lambang-lambang negara,
negara,

kita hendaklah berbangga dengan sejarah negara kita yang banyak memberi

iktibar kepada kita dan mengamalkannya supaya rakyat Malaysia dapat

menghayati bangunan bersejarah tinggalan penjajah pada suatu masa dahulu.

Seterusnya, dalam usaha mengekalkan warisan sejarah, bangunan bersejarah

bukan sahaja perlu dikekalkan sebagaimana fizikal tetapi dokumentasi

berkenaan sejarah bangunan bersejarah perlu dipulihara juga untuk rujukan
generasi akan datang. Berdasarkan kepentingan warisan sejarah,perlaksanaan

projek pemuliharaan bangunan bersejarah agak berbeza dengan pembinaan

bangunan baru.Sehubungan itu, sebagai rakyat Malaysia yang mementingkan

tradisi dan budaya, kita hendaklah menghargai dan mengamalkan tradisi dan

budaya bangsa warisan sejarah negara kita dengan memelihara bangunan

bersejarah.

Tambahan pula, bangunan-bangunan bersejarah ini banyak mendatangkan

keuntungan kepada negara dari segi pelancongan.Bangunan bersejarah ini boleh

dikatakan sumber tarikan kepada para pelancong dari luar negeri yang ingin

mengetahui dengan lebih lanjut mengenai sejarah negara kita.Oleh itu,kita

sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan negara dan bangsa hendaklah sama-

sama berganding bahu membangunkan negara dari segi pelancongan.

Oleh yang demikian, pengekalan bangunan-bangunan bersejarah ini samalah

dengan ingin mengembalikan keagungan penjajah zaman dahulu kala. Kita juga

hendaklah mempertahankan bangunan-bangunan bersejarah ini yang amat

berfaedah kepada generasi yang akan datang. Kita juga hendaklah menghargai

jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara yang telah bersusah-payah

mereka,mendirikan dan mentadbir bangunan-bangunan bersejarah.Selain itu, kita

hendaklah peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara.Hal ini

kerana, setiap rakyat Malaysia boleh mengambil tahu mengenai pemeliharaan

dan pemuliharaan bangunan bersejarah dan akan menyokong dan melibatkan

diri dalam usaha pembangunan negara.
Kesimpulannya, saya bersyukur dan amat bartuah kerana dapat mengenali

warisan bangsa kita.Pemeliharaan dan pemuliharaaan bangunan bersejarah dapat

memupuk semangat cintakan warisan bangsa di negara kita.
SENARAI ISI KANDUNGAN

Bil Perkara Halama
n
1 Tajuk kajian
2 Senarai kandungan
3 Penghargaan
4 Objektif Kajian
5 Kaedah Kajian
6 Hasil kajian
1.0 Nama bangunan
2.0 Latar belakang
2.1 Asal-usul
2.2 Tarikh pembinaan
2.3 Lokasi
2.4 Tujuan penubuhan bangunan
2.5 Kos pembinaan
2.6 Perasmian
3.0 Keistimewaan bangunan
3.1 Reka bentuk pelan
3.2 Bahan binaan
3.3 Hiasan dalaman
3.4 Kegunaan dahulu dan sekarang
3.5 Cara pembinaan

4.0 Keistimewaan Bangunana

4.1 Politik

4.2 Ekonomi

7 Rumusan
8 Lampiran
9 Rujukan