You are on page 1of 63

Opflgning p indsatser p Skovvejen

- revideret juli 2013

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Indhold
Brn, unge og familier ........................................................................................ 3
Opsgende kontakt/ forldreinddragelse ........................................................................ 3 Familiecafe Afsluttet pr. 1.1.2013................................................................................... 7 Netvrk for kvinder p barsel/orlov - bent hus .............................................................. 9 Brne-, unge- og familiearrangementer ........................................................................ 12 Sport p tvrs........................................................................................................... 15 Sommerferieaktiviteter ............................................................................................... 18 Fdre for ro .............................................................................................................. 23

Naboskabet ..................................................................................................... 25
Det frivillige liv .......................................................................................................... 25 Sociale netvrk for voksne ......................................................................................... 30 Velkomst for nye beboere ........................................................................................... 35 Miljindsats ............................................................................................................... 37 Tryghed i boligomrdet ............................................................................................... 39 Graffiti og hrvrk ud af Skovvejen ............................................................................ 41 Opkvalificering og uddannelse af beboerdemokratiet ...................................................... 43

Beskftigelse og uddannelse ............................................................................ 45


Opkvalificerende uddannelsestilbud .............................................................................. 45 Lommepengeprojekt ................................................................................................... 47 Juniorpdagoger (projektet er nedlagt pr. 01.01.2013) .................................................. 51 Skovvejen i job .......................................................................................................... 53

Samarbejde p tvrs ....................................................................................... 55


Samarbejde og netvrk.............................................................................................. 55

Image og branding .......................................................................................... 58


Styrket Image ........................................................................................................... 58

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Brn, unge og familier


Opsgende kontakt/ forldreinddragelse Indsatsomrde Indsats Forml Brn, unge og familier Forldreinddragelse At skabe et tillidsfuldt forhold mellem forldre og personale i institutionerne At forldrene fr viden om arbejdet i de lokale forldrebestyrelser At ge forldrenes engagement og viden i forhold til deres brns daginstitutions-, skole-, klub- og fritidsliv At bevidstgre forldre i forhold til ansvar for brnenes skole, fritid og frden i boligomrdet og kvarteret som helhed Juni 2012: mindst 10 % af familierne har haft et hjemmebesg Juni 2013: min. 50 % af familierne har vret reprsenteret ved forldremder. Juni 2015: min. 5 forldre har det sidste r bidraget aktivt i en aktivitet for omrdets brn Juni 2015: mindst 50 % af familierne med brn i de lokale institutioner har deltaget i mindst et dialogmde, for eksempel i form af cafaftener om aktuelle emner i skoleret 2014/15. Dec. 2015: der har i 2015 vret kontakt til mindst 25 % af brn og familier i afdelingen, der har behov for det. Familier fra Skovvejen (iflge KS 2010: 51 familier) 2011-2015: kr. 200.000 Indsatsen supplerer indsatsen i Skovparken, som udlber i 2013. Brnehaven Tusindfryd, Vuggestuen Nordstjernen daginstitutionen Nrremarken, Dronning Dorotheaskolens SFO Dyrehaveskolens SFO, foreninger i omrdet, Kolding Kommune, boligsociale medarbejdere Skovparken 2011 Der er etableret samarbejde med de nrliggende institutioner og det opsgende arbejde er pbegyndt April 2011 Mde med brnehaven Tusindfryd Juni 2011 Mder afholdt med henholdsvis Nrremarken og Dyrehaveskolens SFO Juli 2011 Status Aug. 2011 Hjemmebesgene pbegyndes i brnehaven Tusindfryd Sep. 2011 Opflgende mde med daginstitutionen Nrremarken Okt. 2011 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til LBF Nov. 2011 Opflgende mde med Dronning Dorotheas SFO Nov. 2011 Opflgende mde med Vuggestuen Nordstjernen Nov. 2011 Forldremde om uddannelsesmuligheder Jan. 2012 Delevaluering og status Feb. 2012 Samarbejdsmde med Familieafdeling Nord April 2012 Samarbejdsmde med vrige parter i forldreinddragelsen Juli 2012 Delevaluering og status Sept. 2012 Planlgning af dialogmde vedr. sprog og frskolebrn Okt. 2012 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til LBF Nov. 2012 Plan for evaluering af indsatsen pbegyndt Nov. 2012 Delevaluering af indsatsen i Brnehaven Tusindfryd samt planlgning af indsatsen i 2013 Nov. 2012 Samarbejdsmde med Familieafdeling Nord Nov. 2012 Dialogmde vedr. sprog og frskolebrn Dec. 2012 Planlgning af dialogmde vedr. skolestart Jan. 2013 Delevaluering og status Feb. 2013 Dialogmde vedr. skolestart April 2013 Plan for slutevaluering foreligger (Skovparken) Juli 2013 Delevaluering og status (Skovparken slutevaluering) Aug. 2013 slutevaluering af forldreindsats (Skovparken)

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere

Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Aktiviteter

Status

Sept. 2013 Dialogmde vedr. skolestart Okt. 2013 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til LBF Okt. 2014 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til LBF Okt. 2015 Selvevalueringsskema udarbejdes og indsendes til LBF Nov. 2015 Slutevaluering Personale frikbes i de lokale institutioner til at tage kontakt til forldre til brn bosiddende p Skovvejen, hvor de forklarer forventninger til forldrene i forhold til deres engagement i deres brns institutions-, skole- og fritidsliv. P.t. er fokus for forldreinddragelsen: I brnehaven Tusindfryd afholdes der hjemmebesg, hvor personale frikbes til at gennemfre 3 hjemmebesg 2 timers varighed. Tema ved frste mde: generel samtale med familien Tema ved andet mde: opdragelse Tema ved tredje mde: skolestart I vuggestuen Nrremarken afholdes cafaftener. I Dyrehaveskolens SFO afholdes hjemmebesg, hvor der tales om det gode sprog. Planlgning og koordinering af dialogmder: Sprog og frskolebrn Skolestart Studievalg 01.07.11 Pernille Hansen Der har vret afholdt indledende mder med henholdsvis Tusindfryd, Nrremarken og Dyrehaveskolens SFO. Hjemmebesgene pbegyndes i Tusindfryd i august 2011. Grundet strukturelle ndringer i Nrremarken (fremover vuggestuen Nordstjernen) samt Dyrehaveskolens SFO (fremover Dronning Dorotheas SFO) afventes pbegyndelsen af forldreinddragelsen indtil det viser sig, hvad ndringerne frer med sig, bl.a. i forhold til antal brn fra omrdet. 01.01.12 Pernille Hansen Dansk Flygtningehjlp har afholdt forldrekursus om uddannelse i Ambassaden i november. Her kunne forldre hre om de forskellige uddannelsesmuligheder for deres brn. Da DFH stod for arrangementet kendes ikke det eksakte antal af deltagere fra Skovvejen. Der har vret afholdt opflgende mde med Dronning Dorotheas SFO. Da SFOen ikke har brn indskrevet fra Skovvejen, vil forldreinddragelsesprojektet ikke blive ssat i indevrende skoler. Der har vret afholdt opflgende mde med vuggestuen Nordstjernen. Pt. ventes der p et udspil til en samarbejdsaftale fra vuggestuen, s forldreinddragelsen kan sttes i gang i 2012. Brnehaven Tusindfryd har pbegyndt hjemmebesgene. Der er indskrevet 10 brn fra Skovvejen, hvoraf 8 har modtaget et hjemmebesg i 2011. Der er gennemfrt 8 hjemmebesg svarende til at 80 % af afdelingens brnefamilier der er tilknyttet den lokale daginstitution har modtaget hjemmebesg 15,7 % af afdelingens brnefamilier har modtaget hjemmebesg. 01.07.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt samarbejdsmde mellem socialrdgiverne fra Familieafdelingen Nord og de boligsociale medarbejdere. Der har vret afholdt koordineringsmde mellem de vrige parter i forldreinddragelsen (reprsentanter fra BUF og de enkelte daginstitutioner) og de boligsociale medarbejdere.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Forldreinddragelse i de lokale institutioner: Strategien for forldreinddragelsesindsatsen i Brnehaven Tusindfryd er blevet delevalueret i jan. 12, hvor det blev besluttet at fortstte hjemmebesgene og dialogaftener (fx om skolestart). Derudover forsges der i 2012 at stte fokus p lsning og forldre, hvor forldrene blandt andet inviteres med p biblioteket. Brnehaven Tusindfryd har 7 brn indskrevet fra Skovvejen pr. 30.06.12. Der har i perioden januar til juni 2012 vret gennemfrt 6 hjemmebesg (svarende til 85,7 %), 1 er planlagt og 1 har takket nej til besg. Pga. glidende rgang er der flere brn, der har fet tilbudt hjemmebesg end der er indskrevet dags dato. Ud af 6 potentielle forldrepar har: 3 forldre har deltaget i dialogmder. 3 forldre har deltaget i forldremder. Vuggestuen Nordstjernen vil pt. ikke deltage i projektet grundet ndring i brnesammenstningen efter strukturelle ndringer i efterret 11. Flere af de indskrevne brn kommer nu fra andre dele af Kolding. Dronning Dorotheaskolens SFO har pt. ingen brn fra Skovvejen indskrevet, hvorfor projektet ikke er opstartet. Der er i hele projektperioden gennemfrt 14 hjemmebesg svarende til at 82,4 % af afdelingens brnefamilier tilknyttet den lokale daginstitution. 27,5 % af afdelingens brnefamilier (51 familier) har modtaget hjemmebesg i perioden. 3 forldrepar har deltaget i forldremder, svarende til 42,9 % af afdelingens brnefamilier tilknyttet den lokale daginstitution. 01.01.13 Pernille Hansen Der har vret afholdt et dialogmde vedrrende sprog og frskolebrn, hvor PPR, Biblioteket, Sundhedsplejen og den lokale vuggestue og brnehave hver forklarede vigtigheden af sprogudviklingen. 29 forldre deltog fra omrdet, 9 familier fra Skovvejen. Strategien for forldreinddragelsesindsatsen i Brnehaven Tusindfryd er blevet delevalueret i dec. 12, hvor det blev besluttet at fortstte hjemmebesgene og dialogaftener (fx om skolestart). Derudover fortsttes fokus p hjtlsning og udln af bger i institutionen 1 gang om ugen. Brnehaven Tusindfryd har 10 brn indskrevet fra Skovvejen pr. 31.12.12. Der har i perioden juli-december 2012 vret tilbudt 6 hjemmebesg. 4 besg er gennemfrt (svarende til 67 %), 1 er planlagt og 1 har takket nej til besg. Ud af 9 potentielle forldrepar har: 9 forldre har deltaget i dialogmder. 4 forldre har deltaget i forldremder. 9 forldre deltog i fllesspisning. 8 forldrepar har benyttet sig af udln/vejledning af bger mere end 1 gang. Dronning Dorotheaskolens SFO har pt. 1 barn fra Skovvejen indskrevet, men vedkommende har endnu ikke modtaget hjemmebesg vedr. Det gode sprog. 01.07.13 Bente G. Hansen Tusindfryd har gennemfrt 5 hjemmebesg i 1. halvr 2013 fokusomrde har vret skolestart SFOen har gennemfrt 0 hjemmebesg i 1. halvr 2013 med fokusomrde det gode sprog

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Tusindfryd har efter dialogmdet sprog og frskolebrn oprettet et bibliotek som 6 forldre regelmssigt benytter

83 % af forldrene til brn i den lokale skole har deltaget i skole/hjem samtale eller forldremder. Der er gennemfrt 5 hjemmebesg svarende til 50 % af afdelingens brnefamilier tilknyttet den lokale daginstitution. Knap 10 % af afdelingens brnefamilier (51 familier) har modtaget hjemmebesg i projektperioden. 5 forldre har deltaget i forldremder, svarende til 83 % af afdelingens brnefamilier tilknyttet den lokale skole.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Familiecafe Afsluttet pr. 1.1.2013 Indsatsomrde Indsats Forml Brn, unge & familier Familiecaf At tilbyde kvinder et forum, hvor de kan mde andre og styrke deres sociale netvrk udenfor egen etniske gruppe At styrke trivslen i boligomrdet At kvinderne fr information om relevante samfundsforhold At der har deltaget mindst 1 kvinde fra Skovvejen pr. halve r Kvinder der er p orlov eller af anden grund ikke er p arbejdsmarkedet Familiekonsulent fra familierdgivningen Nord Boligsocial medarbejder Familierdgivning Nord, Kolding Kommune, boligsociale medarbejdere Skovparken Juni 2011 Delevaluering af indsatsen og tilrettelggelse af fremtidig indsats Juli 2011 Status Jan. 2012 Status Juni 2012 Delevaluering af indsatsen og tilrettelggelse af fremtidig indsats Juni 2012 Der foreligger en plan for forankring af indsatsen Juli 2012 Status Okt. 2012 Mde angende fremtidig indsats Juni 2013 Slutevaluering Aktiviteten er en igangvrende aktivitet i Skovparken Oplysning om muligheden for deltagelse til beboerne p Skovvejen 01.07.11 Bente G. Hansen Der er fortsat ingen familiekonsulent tilknytning, hvorfor den kommunale boligsociale medarbejder forsat fungerer som stedfortrder for familieafdelingen. Senest har problemet vret drftet med lederen af familiekonsulenterne i junimned. Familiecafen besges stabilt af i gennemsnit 6 beboere pr. gang. Kvinderne der kommer i cafen er overvejende danskere og somaliere, som bor i omrdet. Der har vret besg af familiekonsulent 1 gang pr. mned. Der har vret udarbejdet aktivitetskalender, men kvinderne har fravalgt de foreslede aktiviteter, da de primrt har behov for socialt uformelt samvr. Det ansls at mellem 10 og 12 forskellige kvinder har deltaget i cafens tilbud. Der er en stabil gruppe af brugere af tilbuddet, og der er i gennemsnit 6 brugere af familiecafen pr. gang. Der er pt. ingen deltagere fra Skovvejen. 01.01.12 - Bente G. Hansen Pernille Hansen Der er en stabil gruppe af brugere af tilbuddet, og der er i gennemsnit 6 brugere af familiecafen pr. gang. Der er pt. ingen deltagere fra Skovvejen. Der arbejdes fortsat p hvervning af mdre fra Skovvejen. Der er pt. ingen mdre fra Skovvejen, der deltager i familiecafen. 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen Det har desvrre ikke vret muligt at f tilknyttet en familiekonsulent til indsatsen. Der blev udarbejdet et program for halvret med forskellige aktiviteter, som havde til forml, at henvende sig til den oprindelige mlgruppe for Familiecafen, mdre med mindre - og skolesgende brn.

Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Vi har under vores evaluering af indsatsen i juni 2012 mttet erkende, at vi ikke har formet at tiltrkke en ny stabil gruppe af den oprindelige mlgruppe til Familiecafen. Den mlrettede indsats for at opn flere brugere fra den nskede mlgruppe har ikke haft den nskede effekt. Der er lykkedes at opn kontakt til flere forskellige kvinder, men gruppen af de stabile brugere er undret ligesom brugerne fortsat primrt er kvinder udenfor mlgruppen, P denne baggrund er der taget beslutning om at nedlgge Familiecafen i den nuvrende form. Der er fortsat et kommunalt nske om at lave en indsats for den oprindelige mlgruppe til Familiecafen, hvilket der vil blive arbejdet p til efterret. Familiecafen besges stabilt af i gennemsnit 8 beboere pr. gang Kvinderne der kommer i cafen er overvejende danskere og somaliere fra omrdet Det ansls at ca. 29 forskellige kvinder har deltaget i cafens tilbud

Der er en stabil gruppe af brugere af tilbuddet, og der er i gennemsnit 8 brugere af familiecafen pr. gang. Strste delen af den stabile grupper falder udenfor mlgruppen for indsatsen og Familiecafen nedlgges derfor. 01.01.13 Vivi O. Andersen Der har vret afholdt mde med Kolding kommune, der er pt. ikke ressourcer til en indsats. Projektet er afsluttet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Netvrk for kvinder p barsel/orlov - bent hus Indsatsomrde Indsats Forml Brn, unge og familier Netvrk for kvinder p barsel/orlov - bent hus At etablere tilbud for kvinder p barsel At ge trivslen i boligomrdet At understtte og styrke kvindernes sociale netvrk i og udenfor egen etniske gruppe At fastholde kontakt til det danske samfund for kvinder af anden etnisk baggrund, der er p barsel/orlov At ge forstelsen af brns behov og opvkstvilkr At ge kvindernes viden om det danske sundhedsvsen samt at lre kvinderne at bruge samfundets og lokalomrdets stttemuligheder. Opstart af min. 2 grupper pr. r Deltagelse af 5-10 kvinder pr. gruppe Deltagelse af i gennemsnit 5-10 kvinder pr. gang, heraf 2 fra Skovvejen Mdre fra boligomrdet Skovparken/Skovvejen (ca. 20 mdre) Pt. er det helhedsplanen i Skovparken, der frikber personale. Det vurderes lbende, hvorvidt og hvor meget helhedsplanen fra Skovvejen skal bidrage konomisk til frikb af sundhedsplejen. Den kommunale boligsociale medarbejder indgr desuden som ressource. Sundhedsplejen, boligsocial medarbejder Skovparken, den kommunale boligsociale medarbejder Juli 2011 Status Aug. 2011 Delevaluering af indsatsen. Tidsplan for fremtidig deltagelse Jan. 2012 Delevaluering og status. Tidsplan for fremtidig deltagelse Juli 2012 Status Aug. 2012 Delevaluering af indsatsen Aug. 2012 Tidsplan for fremtidig deltagelse Sep.2012 Delevaluering og forankringsplan for indsatsen. Der er aftalt mde om ny forhandling af kontrakt. Okt. 2012 Ny kontrakt for 2013 indget Jan. 2013 Status Juli 2013 Status Aug. 2013 Slutevaluering (Skovparken) Frikb af sundhedsplejerske til at afholde bent hus for mdre 1 gang ugentligt. Udbredelse af kendskab til tilbuddet. 01.07.11 Pernille Hansen Der har vret afholdt bent hus 1 gang ugentligt. I perioden fra jul til pske var tilbuddet godt besgt af mellem 6 og 10 mdre pr. gang. Efter pske, hvor projektet Bydelsmdre startede op (i samme tidsrum) har der vret mellem 1 og 4 mdre pr. gang. Kvinderne der kommer, er af forskellige nationaliteter, som bosniere, somaliere og kurdere. Det har vret uhensigtsmssigt, at tilbuddet har vret i samme tidsrum som bydelsmor-projektet da en del af mlgruppen sledes ikke har haft mulighed for at deltage i begge tiltag. I alt 15 kvinder har deltaget i bent hus. Der har i gennemsnit deltaget 5 kvinder pr. gang, 2 kvinder fra Skovvejen. Der har i alt deltaget 15 kvinder. 01.01.12 Pernille Hansen Der har vret bent hus hver fredag i Caf 43 i tidsrummet fra kl.

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

10 12. Deltagerantallet har vret meget svingende, alt fra 2-8 mdre. Mange af mdrene fra sidste halvr er p vej ud p arbejdsmarkedet/ i uddannelse igen. Der skal derfor gres et ekstra arbejde med at rekruttere nye mdre.

Der har i gennemsnit deltaget 4 pr. gang heraf 2 kvinder fra Skovvejen. Der har deltaget i alt 14 kvinder. 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen Der har vret arrangeret et forlb p 3 gange med fokus p mad til smbrn og praksismadlavning som en del af sundhedsindsatsen. Forlbet var en stor succes med mange forskellige deltagere. Sundhedsplejen har udarbejdet en tlf. liste og sender fast en sms rundt fredag morgen med en pmindelse om bent hus. Dette har dog ikke i gennemsnit givet flere brugere til bent hus arrangementet. Det er blevet drftet om der skal arrangeres flere forlb med forskellige temaer. Noget kan tyde p, at den generation af mdre der er lige nu, eftersprger dette. I frste halvr af 2012 har mellem 1-13 mdre besgt tilbuddet pr. gang. I frste halvr af 2012 har i alt ca. 18 forskellige mdre benyttet tilbuddet. Kvinderne er af forskellige nationaliteter, som somaliere, iranere, palstinensere, afghanere, rumnere, kurdere og danskere. 01.01.13 Vivi O. Andersen: Der har igen i dette halvr vret arrangeret et forlb med fokus p mad til smbrn og praksismadlavning, som en del af sundhedsindsatsen. Der deltog henholdsvis 10 og 7 mdre. Sundhedsplejen sender fortsat sms ud hver fredag morgen for, at minde mlgruppen p muligheden for, at deltage i bent Hus aktiviteten. Der har vret bent hus 15 fredage i 2. halvr af 2012 i Caf 43 i tidsrummet kl. 10.00 12.00. I andet halvr af 2012 har mellem 3 11 mdre besgt tilbuddet pr. gang. I andet halvr 2012 har i alt ca. 20 forskellige mdre benyttet tilbuddet. Kvinderne der bruger tilbuddet har forskellige etniske baggrunde (somalisk, iransk, palstinensisk, afghansk, tysk og dansk).

01.07.13 Vivi O. Andersen: Der har vret endnu et forlb p 3 gange med fokus p mad til smbrn og praksismadlavning, som en del af sundhedsindsatsen. Der deltog henholdsvis 10, 8 og 10 mdre. Sundhedsplejen har fortsat med, at sende smser via en liste over mlgruppen, dagen fr mdedagen. Listen har i lbet af det 1. halvr af 2013 bestet af 32 forskellige mdre Den er pt. p 24 mdre. Der har vret bent hus 20 gange i 1. halvr af 2013. I frste halvr af 2013 har mellem 5 14 mdre besgt tilbuddet pr. gang. I frste halvr af 2013 har i alt ca. 20 forskellige mdre benyttet

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

10

tilbuddet. Kvinder der bruger tilbuddet har forskellige etniske baggrunde (somalisk, iransk, irakisk, palstinensisk, bosnisk, dansk, afghansk). Der er udarbejdet en forankringsplan, hvor sundhedsplejen har forpligtet sig til, at fortstte med bent hus for mlgruppen af kvinder. Mdetidspunktet bliver fremadrettet, hver den frste mandag i mneden fra kl. 10.00 - 12.00 i Caf 43. Der vil efter sommerferien ikke lngere medarbejdere i bent hus arrangementet. deltage boligsociale

Der har i gennemsnit deltaget ca. 9 kvinder pr. gang. Indsatsen er forankret og afsluttet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

11

Brne-, unge- og familiearrangementer Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Brn, unge og familier Brne-, unge- og familiearrangementer At styrke de sociale netvrk i afdelingen At naboskabet styrkes At der rligt afholdes 2 arrangementer srligt mlrettet brn og unge At der rligt afholdes 2 arrangementer srligt mlrettet familier At der i gennemsnit er engageret mindst 3 frivillige fra afdelingen pr. arrangement Brn, unge og familier KS 2010: Antal brnefamilier i afdelingen: 51 Antal brn og unge mellem 0-17 r: 89 2011-2015: Familiearrangementer: Der er afsat kr. 100.000 til indsatsen Evnen til godt naboskab i helhedsplanen, der ogs dkker en miljindsats, tryghedskampagne, velkomst for nye beboere samt oversttelse af husordenen. Brn- og ungearrangementer: Der kan trkkes midler fra aktivitetspuljen til brn og unge p kr. 150.000. Ejendomsfunktionrer, boligsociale medarbejdere, afdelingsbestyrelsen, klubber og institutioner i omrdet Marts 2011 Fastelavnsfest Maj 2011 Sommerfest Maj 2011 Kaffe/kage-dag Juli 2011 Status Sep. 2011 Eid-fest Dec. 2011 Julehygge Dec. 2011 Id-dag for brn og unge Jan. 2012 Status Feb. 2012 Fastelavn Juni 2012 Kaffe/kage dag Juni 2012 Skt. Hans Juli 2012 Status Aug. 2012 Eid Sept. 2012 Sommerfest Sept. 2012 En dag i Skoven Dec. 2012 Julehygge/julefrokost Jan. 2013 Status Feb. 2013 Fastelavn Juni 2013 Kaffe/kage dag Juli 2013 Status og delevaluering Dec. 2013 Familiearrangement Dec. 2013 Brn og unge arrangement Juni 2014 Familiearrangement Juni 2014 Brn og unge arrangement Dec. 2014 Familiearrangement Dec. 2014 Brn og unge arrangement Juni 2015 Familiearrangement Juni 2015 Brn og unge arrangement Nov. 2015 Slutevaluering Afholdelse af arrangementer 4 gange rligt med fokus p inddragelse af frivillige. 01.07.11 Pernille Hansen Der har i perioden januar til juni 2011 vret afholdt 2 familiearrangementer og 1 brnearrangement. Der har deltaget 1 aktiv beboer. Der er afholdt fastelavnsfest i samarbejde med Ambassaden,

Mlgruppe

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

12

Brnekontakten, Juniorklubben og boligafdelingen Skovparken. Der deltog ca. 200 brn i fastelavnsfesten. Der har vret afholdt sommerfest for Skovvejens beboere i maj 2011. Der deltog cirka 40 beboere. En frivillig beboer stod for planlgning, indkb og udfrelse. Der er afholdt kaffe/kage dag. Der er afholdt 3 planlgningsmder i forhold til familiedagen. Der deltog ca. 400 brn og voksne i familiedagen.

01.01.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt iddag for brn og unge i dec. 2011. Der kom desvrre ingen til arrangementet. Dette vurderes blandt andet at skyldes, at der allerede nu findes mange aktiviteter i omrdet, som Skovvejens brn og unge deltager i. Der vil forsges med et lignende initiativ nr beboerhuset str frdigt. Der har i perioden juli til december 2011 vret afholdt 1 familiearrangement og 1 brnearrangement. Der har deltaget 5 aktive beboere. Der er afholdt Eid fest i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben og boligafdelingen Skovparken. Der deltog ca. 400 brn og voksne. Der var 2 frivillige fra Skovvejen. Der er afholdt julehygge for Skovvejens beboere. 1 beboer tog initiativ til arrangementet og hjalp til med alt det praktiske. Yderligere 2 beboere hjalp til p dagen. Der deltog ca. 12 beboere. Der har i 2011 vret afholdt 3 familiearrangementer og 2 brnearrangementer. Der har vret 8 forskellige frivillige beboere til arrangementerne svarende til i gennemsnit 1,6 frivillig pr. arrangement. 01.07.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt 1 familiearrangement og 2 brnearrangementer. Der er afholdt fastelavnsfest i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben og boligafdelingen Skovparken. Der deltog ca. 200 brn i fastelavnsfesten. Der er afholdt kaffe/kage dag. Der er afholdt 3 planlgningsmder. Der deltog ca. 400 brn og voksne. Der var 1 frivillig beboer p dagen. Der er afholdt Skt. Hans i samarbejde med Brnekontakten og Juniorklubben. Der deltog ca. 60 brn. Der har i projektperioden vret afholdt 4 familiearrangementer og 4 brnearrangementer. Der har vret 9 frivillige fra Skovvejen i perioden, svarende til 1,3 frivillig pr. arrangement. Det er for tidligt at tallene viser den egentlige udvikling i antallet af frivillige, men det vurderes, at antallet af beboere der gerne vil inddrages i arrangementer og aktiviteter stiger stdt. 01.01.13 Pernille Hansen Der har vret afholdt 1 brnearrangement og 3 familiearrangementer. Der har vret engageret 21 frivillige ved arrangementerne, svarende til 5,3 frivillig pr. arrangement. Der er afholdt eid i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben og helhedsplanen fra Skovparken. Der deltog ca. 400 brn og voksne. Der var 5 frivillige fra Skovvejen p dagen (bagning og ballonklovn). Der er afholdt sommerfest for Skovvejens beboere. Der deltog

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

13

ca. 20 beboere. Arrangementet var arrangeret af 2 frivillige beboere og p dagen var der yderligere 2 frivillige. Der er afholdt En dag i Skoven, et kulturarrangement i forbindelse med Initiativaftalen, hvor Sigurd Barrett underholdte for omrdets og Koldings borgere. Der var 6 frivillige fra Skovvejen p dagen. Derudover sidder der 2 beboere fra Skovvejen i styregruppen for kulturindsatsen. Der er afholdt julehygge/julefrokost. 4 frivillige stod for arrangementet. Der deltog 15 beboere.

Der er i 2012 afholdt 3 brnearrangementer og 4 familiearrangementer. Der har deltaget min. 4 frivillige pr. arrangement. Der har i projektperioden vret afholdt 8 familiearrangementer og 7 brnearrangementer svarende til 4 familiearrangementer rligt og 3,5 brnearrangementer. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der har i 1. halvr af 2013 vret afholdt 1 familiearrangement og 2 brnearrangementer. Der er afholdt fastelavnsfest i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, juniorklubben og boligafdelingen Skovparken. Der deltog ca. 150 brn og voksne i fastelavnsfesten. Der er afholdt kaffe/kage dag. Der deltog ca. 350 brn og voksne. Der var 3 frivillige fra Skovvejen p dagen (bagning og ballonklovn) Der er afholdt 3 planlgningsmder. Der har vret afholdt en aktivitet med rollespil, i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, juniorklubben og boligafdelingen Skovparken. Der deltog ca. 25 brn og unge i aktiviteten. Der har i 1. halvr af 2013 vret afholdt 1 familiearrangement og 2 brnearrangementer. Der har deltaget 3 aktive frivillige beboere til arrangementerne. 1-2 frivillige pr. arrangement. Der har i projektperioden vret afholdt 9 familiearrangementer og 9 brnearrangementer svarende til i gennemsnit 3 familiearrangementer rligt og 3 brnearrangementer. Der har deltaget 1-3 frivillig pr. arrangement.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

14

Sport p tvrs Indsatsomrde Indsats Forml Brn, unge og familier Sport p tvrs At brnene skaber netvrk i og omkring boligomrdet At brnene deltager i en fritidsaktivitet At mngden af hrvrk og graffiti mindskes At skabe forstelse for vilkrene i det frivillige foreningsliv At etablere samarbejde med foreninger Juli 2011: 75 % af forldrene i fodboldklubben har sagt ja tak til en samtale vedrrende deres brns fritid Dec. 2011: trningen i fodboldklubben har ikke har vret afbrudt pga. uro fra brn fra familier, der har haft kontakt i forbindelse med forldreinddragelsesprojektet Dec. 2011: min. 2 forldre som har vret kontaktet gennem forldreinddragelsesprojektet har hjulpet til i forbindelse med fodboldtrningen 2012: der er etableret aftaler med det etablerede foreningsliv i kommunen om ad hoc deltagelse i klubregi 2012-2015: der er afholdt mindst to sportsarrangementer om ret 2012-2015: der har vret aflagt klubbesg 2 gange om ret Der deltager mindst 10 brn fra afdelingerne Skovvejen og Skovparken til hvert arrangement 2015: 25 % flere af afdelingens brn og unge er sluset ind i det etablerede foreningsliv set i forhold til 2010 2011 Brn, unge og familier p Skovvejen KS 2010: Antal brnefamilier i afdelingen: 51 Antal brn og unge mellem 0-17 r: 89 2012-2015: Integration mellem afdeling og foreningsliv: kr. 20.000 Sportsarrangementer for brn og unge: kr. 60.000 Klubtimer til Ambassaden: kr. 60.000 Kolding Kommune, Brnekontakten, Junior- og Ungdomsklub i nromrdet, boligsociale medarbejdere Skovparken, Ambassaden, politi, Munkevngets fritids- og idrtsforening (MFI) April 2011 Der er etableret samarbejde med MFI om foreningskultur og hjemmebesg er pbegyndt Juni 2011 Startundersgelse blandt Dyrehaveskolens brns tilknytning til foreningslivet gennemfrt Juni 2011 Flgegruppemde MFI Juli 2011 Status Aug. 2011 Delevaluering, prioritering og justering af hjemmebesgene fra MFI Nov. 2011 Ny aftale indget med MFI for perioden frem til juni 2012 Jan. 2012 Status 2012 Der er etableret aftale om ad hoc deltagelse i klubregi April 2012 Tur i svmmehallen Juni 2012 Fodboldturnering Juni 2012 Mling af brns tilknytning til foreningslivet Juli 2012 besg i golfklub Aug. 2012 Delevaluering, prioritering og justering af hjemmebesgene fra MFI Okt. 2012 Sportsarrangement Okt. 2012 Klubbesg Dec. 2012 Gokartturnering Dec. 2012 Klubbesg i bowlinghallen for pigeklubben Jan. 2013 Status April 2013 Plan for slutevaluering af MFI Maj 2013 Klubbesg

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

15

Aktiviteter

Status

Juni 2013 Sportsarrangement Juli 2013 Status og delevaluering Aug. 2013 slutevaluering af forldreinddragelse i MFI Aug. 2013 sportsarrangement Okt. 2013 Sportsarrangement Nov. 2013 klubbesg Jan. 2014 Status Juni 2014 Sportsarrangement Okt. 2014 Sportsarrangement Juni 2015 Sportsarrangement Okt. 2015 Sportsarrangement Nov. 2015 Slutevaluering Ivrksttelse af fritidsaktiviteter til brn og unge, primrt drenge i alderen 6-15 r. Introduktion til det lokale klub- og idrtsliv og samarbejde med det etablerede foreningsliv. Sportsarrangementer for afdelingens brn og unge, som de unge selv er med til at foresl. Flles sportsarrangementer med Skovparken og andre aktrer. Information til mlgruppen i form af opsgende kontakt til forldre. Forldreinddragelsesindsats i samarbejde med MFI med henblik p at ge forldrenes forstelse for og kendskab til vilkrene i det frivillige idrtsliv 01.07.11 Pernille Hansen Der har vret foretaget en indledende startmling af, hvor mange brn fra Skovvejen, der deltager i en fritidsaktivitet. Via hndsoprkning har de brn, der gr p Dronning Dorothea skolen, svaret p, hvor mange der gr til en fritidsaktivitet. Af 6 brn gik 2 af dem til en fritidsaktivitet, dvs. 33 %. Der deltager 30 brn til fodboldtrning pr. gang i MFI. Der er lavet 10 hjemmebesg eller samtaler med forldre i klubben, heraf 4 fra Skovvejen. Dvs. 33,3 % af forldrene har sagt ja tak til en samtale vedrrende deres brns fritid. Det har vret vanskeligt at motivere forldrene til at tage imod hjemmebesgene. Det afsatte timeantal er sledes ikke blevet brugt, men nr fodboldtrningen starter igen til september, vil hjemmebesgene blive taget op igen. Det er hbet, at forldrene i starten af ssonen vil vre mere motiverede. 01.01.12 Pernille Hansen Efter delevaluering af indsatsen i MFI blev det besluttet at ndre indsatsen til flles forldremder i klubben, da klublederen ikke havde succes med hjemmebesg. Der vil blive afholdt i alt 3 mder i foreningen i indevrende sson. Det frste forldremde er ved at blive planlagt. Der har deltaget 15 brn pr. gang, 5 fra Skovvejen. 9 forldre har hjulpet frivilligt til trning, heraf 1 fra Skovvejen. Der har ikke vret afbrudt trning pga. uro. 01.07.12 Pernille Hansen Det er besluttet p styregruppemde, at der ikke vil arbejdes p en ad hoc deltagelse i foreninger. I stedet vil fokus fremadrettet vre at f klubber og foreninger op i omrdet, s brnene kan stifte bekendtskab med forskellige sports- og aktivitetsforeninger. Der har vret afholdt en tur til svmmehallen i psken i samarbejde med Juniorklubben og Brnekontakten som en del af

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

16

pskeferieaktiviteterne. Der har vret afholdt sportsturnering i glidefodbold og i menneskebordfodbold med efterflgende Skt. Hans med snobrd over bl. Arrangementet blev arrangeret i samarbejde med Brnekontakten, MFI og Skovparkens Juniorklub. Der deltog ca. 60 brn fra omrdet. Der har vret foretaget en undersgelse af, hvor mange brn fra Skovvejen, der deltager i en fritidsaktivitet. Via hndsoprkning har de brn, der gr p Dronning Dorothea skolen, svaret p, hvor mange der gr til en fritidsaktivitet. Af 10 brn gik 5 af dem til en fritidsaktivitet, dvs. 50 %. MFI har afholdt 3 mder i klubben. Der har i gennemsnit deltaget 5 forldre ved hvert mde ud af 30 mulige forldre. Der har i alt vret 10 forldre til stede ved trning. I gennemsnit har der vret 1-2 forldre pr. gang. Forldrene hjlper til med trningen og har fungeret som dommere. Fremadrettet vil der forsges at skabe mere kontakt til forldrene ved indmeldelse i klubben. Der har ikke vret afbrudt trning og det vurderes af klublederen, at der er sket en ndring af adfrden. Brnene mder stabilt op til trning. 25 forldre har i projektperioden sagt ja tak til en samtale vedrrende deres brns fritid. 10 forldre har hjulpet frivilligt til trning, heraf 1 fra Skovvejen. Der har ikke vret afbrudt trning pga. uro siden 2011. Der er afholdt 1 sportsarrangement med deltagelse fra 60 brn og unge. 01.01.13 Pernille Hansen I samarbejde med Juniorklubben har der vret aflagt besg og trning i golfklubben i 2 uger, hvor 4 brn fra omrdet deltog. Der er afholdt gokartturnering for Juniorklubben. Der har vret tur til bowlinghallen for den lokale pigeklub. Der har i perioden ikke vret frikb af klubleder fra MFI, da foreningen ikke har haft overskud til at indg i et samarbejde omkring forldreinddragelsen. Denne indsats slutevalueres sammen med de vrige forldreinddragelses indsatser. Der har i 2012 vret afholdt 3 sportsarrangementer for brn og 2 klubbesg. 01.07.13 Vivi O. Andersen I det projektleder Pernille Hansen er p barsel er der ikke afholdt sportsarrangementer i 1. halvr af 2013. Der er indledt et samarbejde med KFUM og Brnekontakten om, at stte fokus p atletik. Der har ikke vret afholdt sportsarrangementer i 1. halvr 2013. Der har i gennemsnit vret afholdt 2 sportsarrangementer om ret.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

17

Sommerferieaktiviteter Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan Brn, unge og familier Sommerferieaktiviteter At brnene skaber netvrk i og omkring boligomrdet At brnene fr nogle positive oplevelser At mngden af hrvrk og graffiti mindskes. 2011-2015: mindst 10 brn fra Skovvejen har deltaget i sommerferieaktiviteterne hvert r Brn og unge fra Skovvejen (iflge KS 2010 udgr de 7-17rige 48 brn og unge) 2011-2015: kr. 25.000 Kolding Kommune, Brnekontakten, Juniorklubben, Ungdomsskolen, boligsociale medarbejdere Skovparken, Ambassaden 2011 Sommerferieaktiviteter er planlagt og drftet med kommunen Maj 2011 Koordineringsmde vedrrende planlgning af sommerferieaktiviteterne med Brnekontakten, Juniorklubben og boligsocial medarbejder fra Skovparken Maj 2011 Planlgning af sommerferieaktiviteter Juni 2011 Sommerferieaktiviteter opstarter Aug. 2011 Status og delevaluering Juni 2011 Sommerferieaktiviteter Okt. 2011 Efterrsaktiviteter Feb. 2012 Vinterferieaktiviteter April 2012 Tur til Dyrepark for MFI Maj 2012 Planlgning af sommerferieaktiviteter Juli 2012 Status Juli 2012 Sommerferieaktiviteter Aug. 2012 Status og delevaluering Okt. 2012 Efterrsaktiviteter Jan. 2013 Status Maj 2013 Planlgning af sommerferieaktiviteter Juni 2013 Sommerferieaktiviteter Aug. 2013 Status og delevaluering Maj 2014 Planlgning af sommerferieaktiviteter Juni 2014 Sommerferieaktiviteter Aug. 2014 Status og delevaluering Maj 2015 Planlgning af sommerferieaktiviteter Juni 2015 Sommerferieaktiviteter Nov. 2015 Slutevaluering Planlgning af sommerferieaktiviteter for omrdets brn. Brnekontakten og Juniorklubben str for den daglige gennemfrelse af aktiviteterne. 01.07.11 Pernille Hansen Sommerferieaktiviteterne er koordineret og planlagt i samarbejde med Skovparkens boligsociale medarbejder, Brnekontakten og Juniorklubben og igangsat juni 2011. Idet der er nok konomiske midler til sommeraktiviteterne, er det blevet besluttet p styregruppemdet for Skovvejens helhedsplan i maj, at pengene herfra i stedet kan bruges til vrige ferieperioder. Fra marts 2011 er der lavet et udkast til registrering af udgifter til hrvrk: antal hndelser registreres antal arbejdstimer brugt til genopretning udgifter til hrvrk og graffiti Der har vret i alt 15 hndelser, hvoraf de 5 har vret indbrud eller forsg herp. Der har vret 2 graffitihndelser.

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

18

Udgiften i forbindelse med genopretning belber sig p kr. 29.790. Der er ingen arbejdstimer brugt til genopretning, da genopretningen er udfrt af eksterne parter. 01.01.12 Pernille Hansen Sommerferieaktiviteterne er blevet evalueret. Der har deltaget 20-25 brn fra Skovvejen i sommerferieaktiviteterne. Der har vret afholdt aktiviteter i efterrsferien i Brnekontakten og Juniorklubben. Fra juli til december 2011 har der vret 7 hndelser, hvoraf der ikke har vret indbrud eller forsg herp. Udgiften i forbindelse med genopretning belber sig p kr. 27.550. Der er ingen arbejdstimer brugt til genopretning, da genopretningen er udfrt af eksterne parter. Der har fra marts til december 2011 vret 22 hndelser p Skovvejen. De 5 har vret forsg p indbrud og 2 graffitihndelser. Udgifter i 2011 p genopretning: 57.340 kr. Antal arbejdstimer i 2011 p genopretning: 0 01.07.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt aktiviteter i vinterferien i samarbejde med Brnekontakten og Juniorklubben, hvor der ud over aktiviteter i klubberne ogs var en tur i svmmehallen. Der har vret afholdt tur for brnene i MFI til Dyreparken i pskeferien, hvor 5 brn fra Skovvejen deltog. Sommerferieaktiviteterne er koordineret og planlagt i samarbejde med Skovparkens boligsociale medarbejder, Brnekontakten og Juniorklubben og igangsttes juli 2012. Der har det sidste halve r vret flere forsg p at brnde miljhusene ned samt at delgge de opsatte kameraer, hvilket ogs har medfrt en hj pris i forbindelse med genopretning. Der har fra januar til juni 2012 vret 9 hndelser p Skovvejen, hvoraf de 3 har vret indbrud eller forsg herp. Der har vret 1 graffitihndelse. Der er brugt 5 timer p genoprettelse. Udgiften i forbindelse med genopretning belber sig p kr. 118.010 inkl. moms. Der har vret afholdt sommerferieaktiviteter i bde 2011 og 2012. Derudover har der ogs vret afholdt aktiviteter i vrige ferieperioder: Efterrsferie, vinterferie og pskeferie. Der har i hele projektperioden vret 31 hndelser p Skovvejen, heraf 8 forsg p indbrud og 3 graffitihndelser. Timer p genoprettelse: 5 timer Udgift i forbindelse med genopretning: 175.350 kr. 01.01.13 Pernille Hansen Sommerferieaktiviteterne er evalueret. Ud over at der har vret bent i Ambassaden hver dag, har der vret arrangeret forskellige ture og grillaftener med familier. Der har deltaget ca. 20 brn i alt fra Skovvejen i lbet af sommerferien. Som del af sommerferieaktiviteterne har der vret arrangeret tur til golfbanen i 2 uger. 4 unge fra omrdet deltog. Der har vret afholdt efterrsaktiviteter i Brnekontakten og Juniorklubben for omrdets brn, som holdt bent hele ferien.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

19

Opgrelse for juli-december 2012: Antal hndelser med graffiti og hrvrk: 6, heraf 2 indbrud/indbrudsforsg Antal timer brugt til genopretning: 1.5 Udgift i forbindelse med genopretning: 11.400 kr. Opgrelse for 2012: Antal hndelser med graffiti og hrvrk: 15, heraf 5 indbrud/indbrudsforsg, 1 graffitihndelse Antal timer brugt til genopretning: 6.5 Udgift i forbindelse med genopretning: 129.410 kr. Mngden af graffiti er faldet med 100 % fra 2012 (1 graffitihndelse) i forhold til 2011 (2 graffitihndelser). Det skal dog ses i lyset af, der nrmest ingen hndelser har vret. Udgiften til hrvrk er steget med 44,3 %, hvilket isr skyldes udgift til nyt miljhus. Antallet af hndelser er dog faldet fra 22 hndelser i 2011 til 15 hndelser i 2012. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der har vret afholdt vinterferie aktiviteter i samarbejde med Brnekontakten og Juniorklubben her deltog der mellem 35 og 40 brn pr. dag. Sommerferieaktiviteterne er koordineret og planlagt i samarbejde med Skovparkens boligsociale medarbejder, Brnekontakten og Juniorklubben og igangsttes juli 2013.

Opgrelse for januar-juni 2013: Antal hndelser med hrvrk: 4 Antal timer p genopretning: 0 Totale omkostninger til genopretning: kr. 9800,Der har deltaget 15 forskellige brn/unge fra Skovvejen i vinterferie aktiviteterne.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

20

Venskabsfamilier Indsatsomrde Indsats Forml Brn, unge og familier Venskabsfamilier At skabe en get kulturforstelse, tolerance og integration i afdelingen At skabe netvrk mellem familier af anden etnisk baggrund end dansk, bosiddende p Skovvejen og danske familier Dec. 2012: der har deltaget 2 familier i projektet 2011-2015: 10 familier har vret involveret i projektet 1/3 af de familier der deltager i projektet har anden etnisk baggrund end dansk Familier bosiddende p Skovvejen (KS 2010: 51 familier) 2012-2015: kr. 75.000 Dansk Flygtningehjlp (DFH), Lejerbo Kolding, institutioner i omrdet, boligsociale medarbejdere Skovparken, Familieafdelingen Feb. 2011 Mde vedr. indgelse i samarbejdet mellem DFH og Lejerbo Marts 2011 Samarbejdsaftale indget med DFH April 2011 Information udarbejdet i samarbejde med DFH. Folderen er blevet uddelt i opgange, i institutioner, klubber og den lokale skole Maj 2011 tur til Legoland for frivillige i projektet Juli 2011 Status Jan. 2012 Status Feb. 12 Annoncering i dagspresse efter frivillige Marts 2012 Flgegruppemde Juli 2012 Status Aug. 2012 Information uddelt Sept. 2012 Koordineringsmde med Lejerbo Kolding og DFH Okt. 2012 Fllesarrangement Nov. 2012 Koordineringsmde med Lejerbo Kolding og DFH Dec. 2012 Fllesarrangement Dec. 2012 Delevaluering af projektet Jan. 2013 Status Marts 2013 Lejerbo Kolding har forankret sin indsats i DFH Juli 2013 Status og delevaluering Nov. 2015 Slutevaluering Familier med anden etnisk baggrund end dansk bliver matchet med en etnisk dansk familie. De mdes i det omfang de involverede familier nsker og kan drfte alt fra brneopdragelse, skoleliv, voksenliv og hvad de ellers har brug for. Oplysning om projektet til beboere og samarbejdspartnere. Dokumentation af projektet 01.07.11 Pernille Hansen Der er i marts 2011 indget samarbejdsaftale med DFH, der i forvejen har et lignende projekt krende i samarbejde med Lejerbo i boligomrdet Munkebo. DFH vil tage sig af matchning af familier samt hvervning af frivillige danske familier. Der vil desuden afholdes fllesarrangementer for de frivillige fra begge boligomrder. Der er blevet uddelt information rundt i boligomrdet og til relevante institutioner. Der er dog ingen, der pt. har meldt sig til projektet. Den 28. maj var der arrangeret tur til Legoland med deltagelse af 43 personer. Da ingen endnu har meldt sig til projektet fra Skovvejen, var der heller ingen herfra der deltog p turen. 01.01.12 Pernille Hansen Der er blevet udarbejdet en folder, der henvender sig til etnisk danske

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

21

familier. 1 srilankansk beboer fra Skovvejen deltager i projektet og er blevet matchet med en tysk mand gennem DFH. Der har deltaget 1 beboer af anden etnisk baggrund i projektet i 2011. 01.07.12 Pernille Hansen Der deltager 2 beboere af anden etnisk baggrund i projektet. Den ene er matchet, mens den anden venter p en venskabsfamilie. Der har vret annonce i den lokale presse, dette gav n henvendelse. I perioden har der ligeledes vret rettet henvendelse til Pdagogseminariet i forsg p at hverve danske unge til projektet, men p.t. har der ikke vret nogen respons. Det har vist sig svrt for DFH generelt at hverve danske familier til projektet. Samtidig har projektet heller ikke den helt store appel til beboerne p Skovvejen. Der deltager 2 beboere af anden etnisk baggrund i projektet pr. 1. juli 2012, som er bosat p Skovvejen. 01.01.13 Pernille Hansen Brochure om projektet er uddelt til nye beboere og til interessenter i boligomrdet. Der deltager 3 beboere af anden etnisk baggrund i projektet. Den ene har vret matchet mens de vrige 2 venter p et match. Det matchede par mdes ikke mere. Der foreligger ingen begrundelse for, hvorfor de ikke mdes, idet beboeren taler meget lidt dansk og engelsk. Der har vret arrangeret 2 fllesarrangementer: en fllestur for alle tilknyttet projektet til S og Blt. 18 havde tilmeldt sig og 15 deltog. En tur i teateret til juleforestillling Der har deltaget 3 beboere af anden etnisk baggrund i projektet, men ingen er matchet. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der har i 1. halvr af 2013 vret forsgt et match, men den tilbudte venskabsfamilie svarede ikke overens med det nskede. Derudover havde beboeren der nskede en venskabsfamilie, via nyt arbejde selv formet, at skabe sig et netvrk. Der er sledes ikke forsgt, at lave et nyt match. Der har deltaget 3 beboere af anden etnisk baggrund i projektet, men ingen er matchet. Lejerbo har forankret indsatsen under DFH. Det fremadrettede samarbejde forstter mellem BSK og DFH.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

22

Fdre for ro Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Brn, unge og familier Fdre for ro At skabe strre tryghed i boligomrdet 2015: Beboernes flelse af utryghed er faldet med 10 % Minimum 15 fdre har deltaget i projektperioden Der er fundet 1 kontaktperson De frivillige Fdrene har get mindst 1 dag om ugen i projektperioden Fdrene til brn bosiddende p Skovvejen (KS 2010: der bor 51 familier p Skovvejen). Derudaf kan man dog ikke udlede, at der er tilsvarende antal fdre, men tallet kan bruges til pejling af antallet i afdelingen). 2011-2015: kr. 50.000 Politi, SSP-medarbejdere, HOTSPOT, Kolding Kommune, boligsociale medarbejdere Skovparken, Natteravnene Juni 2011 Indledende mder afholdt med koordinator og frivillig fra natteravnene i Skovparken Juli 2011 Status Okt. 2011 Infomde om natteravnene afholdt Dec. 2011 Infomde om natteravnene afholdt Jan. 2012 Status April 2012 Infomde om natteravnene Juli 2012 Status og delevaluering Okt. 2012 Mde ang. samarbejdsaftale med koordinator for Natteravnene Nov. 2012 Koordineringmde med de frivillige fra Natteravnene Dec. 2012 Samarbejdsaftale med Natteravnene foreligger Jan. 2013 Status og delevaluering Juli 2013 Status og delevaluering Nov. 2015 Slutevaluering Hvervning af frivillige Fdrene De frivillige frdes i lokalomrdet for at skabe get tryghed. Tryghedskursus for frivillige 01.07.11 Pernille Hansen Svarene p utryghed i Naboskabsundersgelsen 2008: N Er det trygt eller utrygt at bo i det omrde? Er du tryg eller utryg ved at bo i dette boligomrde? 108 Meget trygt 6% Trygt 56 % Hverken eller 18 % Utrygt 17,5 % Meget utrygt 4%

Mlgruppe

Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

107

8%

60 %

18 %

10 %

4%

Pt. er natteravnene i omrdet ikke aktive. Der har vret afholdt mde med henholdsvis koordinatoren af natteravnene i Skovparken samt med n af de frivillige natteravne med henblik p en koordinering af de to indsatser. Desuden arbejdes der tt med den lokale HOTSPOT medarbejder.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

23

01.01.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt et infomde om natteravnene i samarbejde med de eksisterende natteravne, den kommunale opsgende medarbejder og den boligsociale medarbejder fra Skovparken i forsget p at hverve nye frivillige, da der ikke er nok frivillige natteravne i omrdet og for at f beboere fra Skovvejen med. Det lykkedes at skaffe to nye frivillige; den ene er beboer fra Skovvejen. Indsatsen involverer ikke kun fdre, men beboere generelt. Der er dog stadig ikke nok frivillige til at pbegynde indsatsen igen, s de frivillige vil sammen deltage i arrangementer i den kommende tid for at se om flere melder sig. Der er 6 frivillige natteravne, heraf 1 fra Skovvejen. 01.07.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt mde med natteravnene i april 12, hvor mulige interesserede ogs kunne komme. Pga. uroligheder i boligomrdet har natteravnene siden starten af maj get aktivt rundt i omrdet mindst 2 gange om ugen. Det har ikke vret muligt at hverve nye natteravne, en tendens de ser gldende for hele byen. Natteravnene deltog p kaffe-kagedagen. Der er 6 frivillige natteravne, heraf 1 fra Skovvejen. Natteravnene har get mindst 1 gang om ugen i omrdet. Der er en fast kontaktperson tilknyttet indsatsen. 01.01.13 Pernille Hansen Der har vret afholdt mde med koordinator for Natteravnene i Kolding om en samarbejdsaftale. Der har derudover vret mde med de frivillige. De er aktive mindst 1 gang om ugen. Den boligsociale projektleder informerer dem lbende om arrangementer i omrdet, hvor de ogs har deltaget. Det vurderes fra alles sider at vre svrt at engagere frivillige i projektet, men de nuvrende frivillige har godt gpmod og vil gerne fortstte. Information om Natteravnene uddeles som del af velkomstpakken til nye beboere. Dette har skaffet 1 ny frivillig. Der er 7 frivillige natteravne, heraf 1 fra Skovvejen. Natteravnene har get mindst 1 gang om ugen i omrdet. Der er en fast kontaktperson tilknyttet indsatsen. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der er pt. ingen frivillige fra Skovvejen, der er aktiv i Natteravnene. Pga. Projektleder Pernille Hansens barsel er der ikke gjort tiltag for rekruttering af nye frivillige. Natteravnene er fortsat aktive i omrdet. Der er 6 aktive natteravne heraf 0 fra Skovvejen. Natteravnene er aktive 2 gange ugentlig i omrdet. Der er tilknyttet 1 fast kontaktperson til projektet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

24

Naboskabet
Det frivillige liv Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Naboskabet Det frivillige liv At inddrage og engagere Skovvejens beboere i helhedsplanen At naboskabet bliver styrket Der er skabt kontakt til minimum 30 % af beboerne p opstartsseminaret Der er oprettet minimum 5 arbejdsgrupper p opstartsseminaret Der er fremkommet minimum 10 nye ideer p opstartsseminaret At mindst fire andre interessenter har deltaget til opstartsseminaret Sept. 2013: der har vret igangsat mindst 6 aktiviteter eller arrangementer af beboere Sept. 2014: 10 frivillige har deltaget i en eller flere aktiviteter i det forgangne r 2015: Fraflytningsprocenten er faldet med 5 % i forhold til i 2011 Alle beboere i afdelingen (KS 2010: 717 beboere p Skovvejen) 2011: Opstartsseminar: kr. 20.000 Midler til indsatsen kan evt. hentes fra aktivitetspuljen til brn og unge (2011-2015: 100.000 kr.) samt aktivitetsmidlerne til ldre (2011-2015: 100.000 kr.) Afdelingsbestyrelsen, boligsociale medarbejdere fra Skovparken, mfl. Jan. 2011 Velkomstmde med boligsocial medarbejder og beboerne afholdt April 2011 Idmde afholdt for de voksne beboere Maj 2011 Sommerfest afholdt Juni 2011 Krolf opstartet Juli 2011 Status Sept. 2011 Tur til Bazar Vest Okt. 2011 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til CFBU Nov. 2011 Opstart af gturshold Nov. 2011 Julehygge Dec. 2011 Tur til Den Gamle By Jan. 2012 Status Feb. 2012 Opstart af beboercaf 2 gange ugentligt April 2012 Keglingtur Juli 2012 Status Juli 2012 Opstart af Krolf og petanque Aug. 2012 Opstartsseminar Aug. 2012 Opstart af banko Aug. 2012 Opstart af dart Sept. 2012 Opstart af caf for kvinder Sept. 2012 Opstart af caf for kvinder og brn Sept. 2012 Afholdelse af sommerfest Sept. 2012 Afholdelse af En dag i Skoven Sept. 2012 Afholdelse af Frivillig Fredag Okt. 2012 Afholdelse af Frstehjlpskursus for de frivillige Okt. 2012 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til CFBU Nov. 2012 Afholdelse af kvindeaften Dec. 2012 Frivilligkaffe Dec. 2012 Afholdelse af julehygge/julefrokost Dec. 2012 Afholdelse af flles juleaften Jan. 2013 Status Juli 2013 Status og delevaluering Okt. 2013 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til CFBU Okt. 2014 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til CFBU Okt. 2015 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til CFBU Nov. 2015 Slutevaluering

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

25

Aktiviteter

Opstartsseminar for beboerne hvor de orienteres om helhedsplanen, og hvor beboerne selv kan komme med ideer til aktiviteter i omrdet. Afholdelse af fllesmder i lbet af hele projektperioden. Beboerdrevne aktiviteter og arrangementer.

Status

01.07.11 Pernille Hansen Der har vret afholdt velkomstmde i januar. Der deltog 10 beboere. Der har vret afholdt idmde i april. 10 beboere over 35 r deltog svarende til 4,5 % af beboerne. Der fremkom 3 ider: ture, krolf samt sundhedsfremmende tiltag. Krolf er startet op, de vrige aktiviteter forventes i gang i efterret. Det er vurderet, at et egentligt opstartsseminar skal vente til flleshuset str frdigt. Der er afholdt sommerfest i maj med ca. 40 deltagere. 1 beboer stod bag arrangementet. 4,5 % af de voksne beboere har deltaget i idmde. Der er fremkommet 3 ider. 1 er gennemfrt (krolf) og der er lavet plan for gennemfrelse af de to vrige ider (tur og sundhedsfremmende tiltag) til efterret. Der har vret 2 frivillige beboere i perioden. Aktivitet Krolf Sommerfest Antal frivillige 1 1

01.01.12 Pernille Hansen Der har fra juli til december 2011 vret igangsat 4 arrangementer/aktiviteter p foranledning af frivillige beboere. Det vil sige, det er en eller flere beboere, der har ytret nske om en aktivitet og som derefter har vret med til gennemfrelsen af aktiviteten. Den boligsociale medarbejder sttter op om aktiviteterne i det omfang, det vurderes ndvendigt. Der har vret afholdt en tur til Bazar Vest i rhus. Der deltog 19 beboere. 2 beboere stod for afholdelsen og tilmeldingerne. Der er opstartet et gturshold. Beboerne mdes hver mandag kl. 13 og gr en tur. Der afsluttes med kaffe i beboerrdgiverlejligheden. Der deltager 4-5 personer pr. gang Der er afholdt et julehyggearrangement. Der var 3 frivillige p dagen. Der deltog ca. 12 beboere. Der er afholdt en tur til Den Gamle By i rhus. Der deltog 7 beboere fra omrdet, men kun 1 fra Skovvejen. Frivillige ved vrige arrangementer: Der er afholdt Eid fest, hvor der var 2 frivillige fra Skovvejen. Der har fra juli-december vret 8 frivillige beboere. Aktivitet Gturshold Ture Eid Julehygge Antal frivillige 1 2 2 3

Der har i 2011 vret igangsat 6 aktiviteter p Skovvejen af frivillige beboere.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

26

Der har deltaget ca. 70 forskellige beboere (af 717 beboere) i en aktivitet i 2011 svarende til ca. 10 % af beboerne. Fraflytningsprocenten i 2011: 117 (ud af 475 boliger) fraflytninger svarende til 24,6 % Der har i 2011 vret 10 frivillige. Aktivitet Krolf Sommerfest Bazar Vest og Den Gamle By Gturshold Eid Julehygge 01.07.12 Pernille Hansen Gtursholdet gr stadig 1 gang om ugen. De er efter eget nske begyndt at g sammen med gtursholdet i Vrestedet i Skovparken, s de nu gr ca. 10 personer pr. gang. Der kommer i gennemsnit 2 pr. gang fra Skovvejen, i alt er ca. 6 beboere aktive p holdet. Der er fra januar til juni 2012 blevet igangsat en beboercaf 2 gange ugentligt. Om mandagen kommer der i gennemsnit 10-15 beboere fra omrdet, mens det om onsdagen er mere svingende. Her kan der komme fra 2-10 beboere. I alt har der vret ca. 25 beboere fra omrdet i cafen. Beboercafen er opstartet i den gamle projektlejlighed, men siden juni er det nye beboerhus bygget frdigt, hvilket gr rammerne for aktiviteten mere optimal. Derfor hbes der ogs p at se et endnu strre engagement i forhold til cafen. Der er 2 frivillige fast tilknyttet beboercafen. En beboer har forsgt med en flles keglingtur i april 12, men pga. manglende tilslutning blev turen aflyst. Der har deltaget 1 frivillig beboer p kaffe/kagedagen. Efter at beboerhuset str frdigt i juni 2012 er der kommet mange nye nsker til beboeraktiviteter. Derfor vil der det kommende halvr opstarte banko, dart, krolf- og petanqueklub, kvindeklub og caf for kvinder med brn. Dette ses som et udslag af den lbende dialog, der har vret med beboerne. Det vurderes derfor ikke ndvendigt med et opstartsseminar, da beboerne allerede er vel informerede om mulighederne for sociale aktiviteter i helhedsplanen. Antal frivillige 1 1 2 1 2 3

Fraflytningsprocenten 2011 er p 24,6 % Der er fra januar til juni 2012 igangsat 1 ny aktivitet af 2 frivillige beboere. Der er forsgt med 1 arrangement. Aktivitet Gturshold Beboercaf Kegling Kaffe/kagedag Forskellige frivillige i alt Antal frivillige 1 2 1 1 5

Der har i projektperioden vret igangsat 7 aktiviteter og deltaget 12 frivillige beboere.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

27

Aktivitet Krolf Sommerfest Gturshold Beboercaf Kegling Kaffe/kagedag Forskellige frivillige i alt

Antal frivillige 1 1 1 2 1 1 5

01.01.13 Pernille Hansen Der er opstartet 5 faste beboerdrevne aktiviteter: krolf- og petanqueklub, banko, dart, caf for kvinder og caf for kvinder med brn. Der har vret afholdt 4 enkeltarrangementer af frivillige beboere: sommerfest, kvindeaften, julehygge/julefrokost og juleaften. Afholdelse af 2 fllesarrangementer i omrdet: Eid og En dag i Skoven Der har vret arrangeret 3 arrangementer for de frivillige: o Frivillig Fredag, hvor frivillige fra de almene boligomrder blev fejret. Der deltog 7 fra Skovvejen o Frstehjlpskursus for frivillige. Der var 3 tilmeldte fra Skovvejen o Frivilligkaffe, hvor frivillige fra Skovvejen var samlet. Her deltog 17 frivillige. Fraflytningsprocenten 2012 er p 23,4 % (111 ud af 475 boliger). Fraflytningsprocenten er faldet fra 24,6 % i 2011 til 23,4 % i 2012, dvs. 1,2procentpoint Antal frivillige ved aktiviteter og arrangementer i 2012: Aktivitet Gturshold Beboercaf Kegling Kaffe/kagedag Eid En dag i Skoven Sommerfest Kvindeaften Julehygge/julefrokost Juleaften Krolf- og petanque Banko Caf for kvinder Caf for kvinder og brn Natteravnene Forskellige frivillige alt Antal frivillige 1 4 1 1 5 5 2 1 4 2 1 3 1 1 6 38

Der har i perioden vret 5 faste aktiviteter og 4 arrangementer, og antallet af frivillige er steget med 2-3 pr. arrangement. 01.07.13 Vivi O. Andersen I 1. halvr af 2013 har de frivillige stet for flgende aktiviteter: Beboerdrevne aktiviteter: banko, dart, caf for kvinder og caf for kvinder med brn, beboercaf og gturshold

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

28

Der er startet en ny aktivitet i perioden: New age kurling. Der har vret afholdt 2 enkeltarrangementer af frivillige beboere: Pskefrokost og en onsdag i Beboercafen med brunch.

Antal frivillige ved aktiviteter og arrangementer i perioden fra d. 01.01 til 01.07 2013: Aktivitet Gturshold Beboercaf New age kurling Kaffe/kagedag Pskefrokost Banko Caf for kvinder Caf for kvinder og brn Dart Natteravnene Forskellige frivillige i alt Antal frivillige 1 4 2 3 2 4 1 1 1 5 22

I 1. halvr af 2013 har der vret 10 faste aktiviteter og 2 arrangementer. 22 unikke frivillige har stet for aktiviteterne. Der er op startet 1 ny aktivitet i perioden. Fraflytningsprocenten 2012 er p 23,4 % (111 ud af 475 boliger). Fraflytningsprocenten er faldet fra 24,6 % i 2011 til 23,4 % i 2012, dvs. 1,2 procentpoint

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

29

Sociale netvrk for voksne Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Naboskabet Sociale netvrk for voksne At styrke netvrkene blandt de voksne beboere i afdelingen og i omrdet generelt At fremme det frivillige engagement blandt beboerne 2011-2013: Mindst 10 % af mlgruppen har deltaget i Vrestedet rligt At indsatsen har bidraget til mere netvrk i omrdet 2012-2015:Der har vret afholdt minimum to aktiviteter om ret for ldre De ldre beboere har vret inddraget i processen og vret med til at vlge hvilke aktiviteter, der skal ssttes 2011-2015: Minimum 10 beboere har deltaget i besgs- og motionsven i projektperioden De voksne beboere i omrdet 50+. Iflge KS 2010: 181 personer 2011-2013 Vrestedet: kr. 40.000 2011-2013: Sundhedsindsats: 40.000 2011-2015: Opsgende arbejde, besgs- og motionsven: kr. 100.000 2011-2015: Aktiviteter for ldre og enlige: kr. 100.000 ldrerdet, ldresagen, Kolding Kommune, frivillige foreninger, boligsociale medarbejdere Skovparken, Vrestedet, Frivilligcenter Kolding, Afdelingen for Sundhedsfremme 2011 Skovvejens beboere har fet tilbud om deltagelse i Vrestedet Jan. 2011 Aktivitetsplan udarbejdet for Vrestedet Marts 2011 Der har vret afholdt sundhedsdag i Skovparken/Skovvejen Juni 2011 Aktivitetsplan udarbejdet for Vrestedet Juni 2011 Motionsven er opstartet i samarbejde med Kolding Selvhjlp, Frivilligcenter Kolding Juni 2011 Krolf opstartet Juli 2011 Status Sep. 2011 Aktivitetsplan udarbejdet for vrestedet Sep. 2011 Tur til Bazar Vest Okt. 2011 Sundhedsdag afholdes for henholdsvis mnd og kvinder Nov. 2011 Gturshold opstartet Dec. 2011 Tur til Den Gamle By Jan. 2012 Status Dec. 2012 Delevaluering af besgs- og motionsvensordningen 2012-2015 Besgs- og motionsven fortstter, hvis det har vret en succes Feb. 2012 Opstart af beboercaf April 2012 Keglingtur Juli 2012 Opstart af Krolf og petanque Juli 2012 Status Aug. 2012 Planlgning af temadag Aug. 2012 Opstart af banko Aug. 2012 Kontakt til ldresagen vedr. besgsvensordning Sept. 2012 Opstart af kvindecaf sept. 2012 Samarbejde med Besgstjenesten vedr. besgsvensordning Aug. 2012 Aftale om igangsttelse af Zumba Gold Okt. 2012 Temadag vedr. tilbud til ldre Nov. 2012 Temadag vedr. tilbud til ldre Dec. 2012 Planlgning af New Kurling Dec. 2012 Aftale om igangsttelse af Zumba Gold Dec. 2012 Juleaftenarrangement

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

30

Aktiviteter

Status

Jan. 2013 Status, slutevaluering af Vrestedet samt evt. viderefrelse Jan 2013 Opstart af zumba Juni 2013 Aktivitet for ldre Juli 2013 Status og delevaluering Okt. 2013 Zumba afsluttes. Forankringsplan foreligger Dec. 2013 Aktivitet for ldre afholdt Jan.2014 plan for indsats af 2. halvdel af helhedsplanen foreligger Juni 2014 Aktivitet for ldre afholdt Dec. 2014 Aktivitet for ldre afholdt Juni 2015 Aktivitet for ldre afholdt Nov. 2015 Aktivitet for ldre afholdt Nov. 2015 Slutevaluering Hvervning af frivillige til Besgs- og motionsven Understttelse af det opsgende arbejde i afdelingen i samarbejde med fx ldresagen og/eller ldrerdet. Understttelse af de frivillige i Vrestedet Beboeraktiviteter Hvervning og sttte af de frivillige Frikb af zumba instruktr 1 gang ugentligt i perioden januar til oktober 2013 01.07.11 Pernille Hansen Der har i marts vret afholdt sundhedsdag for kvinder i samarbejde med Skovparken og forskellige aktrer inden for sundhed fra Kolding Kommune. Ca. 15 beboere deltog fra Skovvejen. Det er i juni 2011 aftalt med Kolding Selvhjlp, at deres motionsvensordning i Skovparken udvides til Skovvejen. Hvis dette viser sig at vre en succes, vil der arbejdes p at udvide ordningen. P.t. har ingen gjort brug af tilbuddet. Information fra Vrestedet bliver omdelt p Skovvejen. P.t. har ingen deltaget p cafdagene, men er der specielle arrangementer ssom foredrag m.m. mder beboere frem. Der er opstartet 1 aktivitet for ldre af en beboer: Krolf hold fra juni 2011. Der deltager i gennemsnit 7 beboere. Der har i perioden vret afholdt 1 aktivitet og 1 arrangement. 01.01.12 Pernille Hansen Der har fra juli til december 2011 vret igangsat 1 aktivitet og 4 arrangementer for ldre Tur til Bazar Vest i rhus. Der deltog 19 beboere. 2 beboere stod for afholdelsen og tilmeldingerne. Opstart af et gturshold. Beboerne mdes hver mandag kl. 13 og gr en tur. Der afsluttes med kaffe i beboerrdgiverlejligheden. Der deltager 4-5 personer pr. gang Tur til Den Gamle By i rhus. Der deltog 7 beboere fra omrdet, men kun 1 fra Skovvejen. Der har vret afholdt 2 sundhedsdage for henholdsvis mnd og kvinder i samarbejde med Skovparkens helhedsplan og forskellige aktrer inden for sundhed fra Kolding Kommune. Der deltog ca. 4 kvinder og 2 mnd fra Skovvejen. 2 beboere fra Skovvejen har fra juli til december deltaget i cafdagene i Vrestedet i Skovparken. Der har i 2011 vret igangsat 2 aktiviteter og 5 arrangementer for

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

31

mlgruppen. Beboerne har vret inddraget i processen. Der har deltaget 20 beboere i Vrestedet svarende til ca. 11 % af mlgruppen. Der er tilknyttet en motionsven til afdelingen, men der er ingen beboere, der har benyttet sig af ordningen. 01.07.12 Pernille Hansen Der er ingen beboere, der benytter sig af motionsvensordningen. At der findes en motionsven i afdelingen str beskrevet i velkomstfolderen og hnger som opslag. Der vil derfor forsges i det kommende halvr at lave en plan for, hvordan motionsvensordningen skal forlbe, s den vil blive benyttet af flere. Gtursholdet gr stadig 1 gang om ugen. De er efter eget nske begyndt at g sammen med gtursholdet i Vrestedet i Skovparken, s de nu gr ca. 10 personer pr. gang. Der kommer i gennemsnit 2 pr. gang fra Skovvejen, i alt er ca. 6 beboere aktive p holdet. Ved at gtursholdet er flyttet over i Vrestedet, benyttes cafen ogs af disse beboere, hvilket har skabt et strre netvrk p tvrs af omrdet. Der har i perioden vret 6 forskellige beboere, der har benyttet sig af Vrestedet, svarende til 5,5 % af mlgruppen. Ydermere kommer der jvnligt beboere fra Skovvejen ved specielle arrangementer i Vrestedet, blandt andet ved blodtryksmling og andre sundhedsrelaterede emner. Der er igangsat 1 ny aktivitet (beboercaf) af 2 frivillige beboere samt forsgt at arrangere et arrangement. Der er beboercaf 2 gange ugentligt. Om mandagen kommer der i gennemsnit 10-15 beboere fra omrdet, mens det om onsdagen er mere svingende. Her kan der komme fra 2-10 beboere. I alt har der vret ca. 25 beboere fra omrdet i cafen. Beboercafen er opstartet i den gamle projektlejlighed, men siden juni er det nye beboerhus bygget frdigt, hvilket gr rammerne for aktiviteten mere optimal. Derfor hbes der ogs p at se et endnu strre engagement i forhold til cafen. Der er 2 frivillige fast tilknyttet beboercafen. En beboer har forsgt med en flles keglingtur i april 12, men pga. manglende tilslutning blev turen aflyst. Der har i hele projektperioden vret igangsat 3 faste aktiviteter og 5 arrangementer for ldre p foranledning af frivillige beboere. 20 forskellige beboere har benyttet sig af Vrestedet svarende til 11 % af mlgruppen. Ingen har p nuvrende tidspunkt benyttet sig af den lokale motionsven. 01.01.13 Pernille Hansen Gtursholdet gr stadig 1 gang om ugen. Der kommer i gennemsnit 2 pr. gang fra Skovvejen, i alt er ca. 6 beboere aktive p holdet. Der har i perioden vret 6 forskellige beboere, der har benyttet sig af Vrestedet, svarende til 5,5 % af mlgruppen. Ydermere kommer der jvnligt beboere fra Skovvejen til sundhedsarrangementer i Vrestedet. Beboercafen har bent 2 gange ugentligt. Der er 4 frivillige tilknyttet cafen. Der kommer i gennemsnit 10 beboere pr. gang. Der er igangsat 2 nye aktiviteter (banko og kvindecaf) af frivillige beboere. Der er ca. 40 deltagere pr. gang til banko og 20 kvinder til caf.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

32

Der er afholdt to arrangementer for ldre: o En temadag for ldre, hvor der var besg fra ldresagen, Biblioteket, Idrt for Alle og Frivillig Kolding. Derudover var der besg fra Brndkjrs Frivilliggruppe, der demonstrerede New Kurling. Dette var en succes blandt de fremmdte og vil derfor blive planlagt som aktivitet p Skovvejen i det kommende r. o Juleaften. To frivillige beboere har arrangeret juleaften for Skovvejens beboere. Der er indget samarbejde med Besgstjenesten vedrrende Besgsvensordning p Skovvejen. Indtil videre er 1 beboer tilknyttet ordningen, men er ikke blevet matchet endnu. Information om ordningen benvnes i velkomstfolderen.

Der har i hele projektperioden vret igangsat 5 aktiviteter og 7 arrangementer for de voksne beboere. Beboerne har vret involveret i hvilke aktiviteter, der er ssat. 20 forskellige beboere har benyttet sig af Vrestedet svarende til 11 % af mlgruppen. Ingen har p nuvrende tidspunkt benyttet sig af den lokale motionsven. 1 har benyttet sig af Besgsvensordningen men er ikke matchet endnu. 01.07.13 - Vivi O. Andersen Gtursholdet gr stadig 1. gang om ugen. Der kommer nu ca. 4 pr. gang fra Skovvejen. I alt er ca. 8 aktive p holdet. Der har i perioden vret ca. 6 forskellige beboere, som har benyttet sig af Vrestedet i Skovparken. Beboercafen p Skovvejen har fortsat ben 2 gange om ugen. Der er 4 frivillige tilknyttet cafen. Der kommer i gennemsnit 8 pr. gang. Cafen har lavet et brunch arrangement, hvor der deltog 28 beboere, bde fra Skovvejen og Skovparken. Til banko deltager der i gennemsnit 38 beboere pr. gang. Der er i alt 79 medlemmer. 5-7 frivillige str for aktiviteten. I Kvindecafen deltager der i gennemsnit 23 beboere pr. gang. 1 frivillig str for aktiviteten Til Dart deltager der i gennemsnit 9 beboere pr. gang. 8 frivillige str p skift for aktiviteten. Til New age kurling deltog der 1-2 pr. gang, hvilket betd, at aktiviteten blev lukket ned igen planen er, at starte aktiviteten op igen til efterret. 2 frivillige stod for aktiviteten. Til Zumba deltager der i gennemsnit 6 beboere pr. gang. Deltagerne kommer bde fra Skovvejen og Skovparken og har forskellig etnicitet. Der er fokus p, at hverve frivillige som skal viderefrer aktiviteten. Der har vret afholdt pskefrokost, hvor der i alt deltog 53 beboere. 2 frivillige stod for aktiviteten.

Der har i hele projektperioden vret igangsat 8 aktiviteter og 9 arrangementer for de voksne beboere. Beboerne har vret involveret i hvilke aktiviteter der er ssat. 20 forskellige beboere har benyttet sig af Vrestedet svarende til 11 % af mlgruppen. Ingen har p nuvrende tidspunkt benyttet sig af den lokale motionsven. 1 har benyttet sig af Besgsvensordningen men er ikke matchet endnu. Det vurderes, at ca. halvdelen af mlgruppen (voksne beboere

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

33

50+) har deltaget i en eller flere aktiviteter.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

34

Velkomst for nye beboere Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Naboskabet Velkomst for nye beboere At nye beboere fler sig velkomne i afdelingen At de nye beboere fr kendskab til de aktiviteter der er i omrdet At mindske fraflytningsprocenten 2012-2015: mindst 50 % af tilflytterne har fet en rundvisning i afdelingen i projektperioden 50 % af tilflytterne har taget imod et velkomstbesg i projektperioden Nytilflyttede beboere (iflge KS 2009: 132 tilflyttere) 2011-2015: Der er afsat kr. 100.000 til indsatsen Evnen til godt naboskab i helhedsplanen, der ogs dkker en miljindsats, tryghedskampagne, oversttelse af husordenen og familiearrangementer. Afdelingsbestyrelsen, ejendomsfunktionrer, kommunikationsmedarbejder, evt. tolk Feb. 2011 Folder om helhedsplanen udarbejdet Juli 2011 Status Okt. 2011 velkomstfolder og aktivitetskalender udarbejdet Jan. 2012 velkomst af nye beboere pbegyndt Jan. 2012 Status Juli 2012 Status Dec. 2012 Husordenen oversat til engelsk Jan. 2013 Status Juli 2013 Status og delevaluering 2015 Husordenen er oversat til andet sprog end dansk Juli 2015 Forankringsplan foreligger Nov. 2015 Slutevaluering Velkomst for nye beboere med rundvisning i afdelingen. Husordenen skal oversttes til andet sprog end dansk. 01.07.11 Pernille Hansen Siden februar har ejendomsfunktionrerne vist nye beboere rundt i afdelingen samt udleveret en folder om helhedsplanen. Der arbejdes p en velkomstfolder til nye beboere med plan over aktiviteter i omrdet. 01.01.12 Pernille Hansen Det er sammen med afdelingsbestyrelsen blevet besluttet i november 2011, at den boligsociale projektleder fra januar 2012 vil byde nye beboere velkomne i afdelingen. Der er udarbejdet en velkomstfolder og en aktivitetsfolder, som vil blive uddelt til tilflytterne. Der vil p sigt arbejdes p at f frivillige beboere til at fungere som opgangsambassadrer. Fraflytningsprocenten 2011: 117 (ud af 475 boliger) fraflytninger svarende til 24,6 %. 01.07.12 Pernille Hansen Den boligsociale projektleder er pbegyndt velkomsten af nye beboere. Indtil videre er 30 budt velkomne med en blomst og en velkomstfolder. Det vurderes at vre en god mde at mde de nye beboere p og samtidig bliver de informeret om aktiviteter i omrdet. Efter velkomstordningen er opstartet henvender flere af de nye beboere sig til projektlederen med evt. sprgsml. Der har vret 51 indflytninger i perioden.

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

35

01.01.13 Pernille Hansen Den boligsociale projektleder byder nye beboere velkomne i afdelingen. 81 beboere er budt velkomne. Der har vret 98 indflytninger i perioden. Husordenen er blevet oversat til engelsk og vil fremadrettet blive omdelt ved indflytningssyn af ejendomsfunktionrerne sammen med den danske udgave. Fraflytningsprocenten 2012 er p 23,4 % (111 ud af 475 boliger). Fraflytningsprocenten er faldet fra 24,6 % i 2011 til 23,4 % i 2012, dvs. 1,2 %.

Antal fraflytninger
118 116 114 112 110 2011 2012

Fraflytninger i %
25 24,5 24 23,5 23 2011 2012

Af 98 tilflytninger, er 81 blevet budt velkommen. Det svarer til, at 82 % af tilflytterne er blevet budt velkommen. 01.07.13 Vivi O. Andersen I det projektlederen er p barsel, har det ikke vret muligt, at tage p velkomstbesg hos tilflytterne i omrdet. Der er i stedet udarbejdet et brev, som alle fr ved indflytning, hvor man, som ny i omrdet, bliver budt velkommen. Man fr tilbud om, at komme forbi i beboerrdgivningen og f en velkomstfolder, samt chokolade, og hre om de mange aktiviteter der er i Skovhuset. Dette har 9 ud af de 58 tilflyttere benyttet sig af. 9 ud af 58 tilflyttere svarende til 6 % har benyttet tilbuddet om en velkomstgave i beboer rdgivningen.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

36

Miljindsats Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Naboskabet Miljindsats At skabe en miljbevidst adfrd blandt beboerne 2014: ejendomsmester-teamets tid til oprydning er nedsat med mindst 75 % (15 timer) 2014-2015: vandforbruget er faldet med mindst 10 % Alle beboere, men primrt voksne beboere (KS 2010: 717 beboere) 2011-2015: 2011-2015: Der er afsat kr. 100.000 til indsatsen naboskab i helhedsplanen, der ogs dkker en tryghedskampagne, velkomst for nye beboere, familiearrangementer samt oversttelse af husordenen. Ejendomsfunktionrer, Bydelsmdre, afdelingsbestyrelsen Jan. 2011 Opstart af frste hold bydelsmdre Juni 2011 Frste hold bydelsmdre uddannet Juli 2011 Status Sep. 2011 Andet hold bydelsmdre opstartet Jan. 2012 Status Jan. 2012 Andet hold bydelsmdre uddannet Feb. 2012 Tredje hold bydelsmdre opstartet Juni 2012 Tredje hold bydelsmdre uddannet Aug. 2012 Infomde om deltagelse i flles affaldsindsamlingsdag i omrdet Okt. 2012 Affaldsindsamlingsdag Jan. 2013 Status Feb. 2013 Infomde om milj Nov. 2013 Infomde om milj Deltagelse i projektet den grnne gren, et miljprojekt blandt alle afdelinger med helhedsplaner i Kolding. Projektet skal uddanne milj-ambassadrer i afdelingerne. Projektet P den grnne gren sger ekstern finansiering til at igangstte projektet. Bydelsmdrene undervises i milj og klima. Informationsmder om milj 01.07.11 Pernille Hansen Projektet den grnne gren blev ikke bevilget og gennemfres derfor ikke. Bydelsmdrene har modtaget 1 undervisningsmodul om indeklima og 1 om vand. 2 beboere har modtaget information om indeklima (bydelsmdre). Ca. timer ejendomsfunktionrerne bruger til oprydning: 3 ejendomsfunktionrer x 1,5 time = 4,5 time dagligt 01.01.12 Pernille Hansen Bydelsmdrene har modtaget 1 undervisningsmodul om indeklima og 1 om vand. 1 beboer har modtaget information om indeklima (bydelsmdre). Miljindsatsen er opstartet som en del af bydelsmdreprojektet. 3 beboere har modtaget information om milj. 01.07.12 Pernille Hansen Som del af bydelsmdreprojektet har 1 beboer modtaget information om milj det forgangne halve r. Ca. timer ejendomsfunktionrerne bruger til oprydning: 3 ejendomsfunktionrer x 1,5 time = 4,5 time dagligt

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

37

01.01.13 Pernille Hansen Bestyrelsen fra Skovvejen har vret inviteret til et informationsmde om en flles affaldsindsamlingsdag i omrdet, men der var ikke tilslutning til at deltage p selve dagen. Enkelte beboere var ude at samle skrald p dagen i nabolaget. Ca. timer ejendomsfunktionrerne bruger til oprydning: 3 ejendomsfunktionrer x 1,5 time = 4,5 time dagligt 01.07.13 Vivi O. Andersen Der har ikke vret nye tiltag i forhold til miljindsatsen i 1. halvr af 2013. Indsatsen er sat i bero, da projektlederen er p barsel.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

38

Tryghed i boligomrdet Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Naboskabet Tryghed i boligomrdet At naboskabet bliver styrket At trygheden i afdelingen ges 2012-2015: naboskabet/ tryghed har vret p dagsordenen hvert r At naboskabet er styrket i 2015 sammenlignet med naboskabsundersgelsen i 2008 At trygheden er get i 2015 sammenlignet med naboskabsundersgelsen i 2008 2012: Der er dannet 1 projektgruppe med henblik p tryghed Beboerne p Skovvejen (KS 2010: 717 beboere) 2011-2015: Der er afsat 100.000 kr. til indsatsen Evnen til godt naboskab, hvorunder tryghed i boligomrdet" indgr. Afdelingsbestyrelsen, SSP, politi, ejendomsfunktionrer, boligsociale medarbejdere Skovparken, HOTSPOT, opsgende medarbejdere. Jan. 2011 Mde i samarbejde med HOTSPOT Maj 2011 Mde i samarbejde med HOTSPOT Juli 2011 Status Jan. 2012 Status Juni 2012 Dialogmder mellem politi og beboergrupper Juli 2012 Status Nov. 2012 Mde i samarbejde med HOTSPOT Juli 2013 Status og delevaluering Nov. 2015 Slutevaluering Afholdelse af beboermder med fokus p utrygheden. P baggrund af disse mder skal de reelle behov for tryghedsskabende tiltag konkretiseres og det skal afklares, hvilke der skal gennemfres. Dialogmder mellem politi og beboergrupper. 01.07.11 Pernille Hansen Startmling p utryghed i Naboskabsundersgelsen 2008: N Er det trygt eller utrygt at bo i det omrde? Er du tryg eller utryg ved at bo i dette boligomrde? 108 107 Meget trygt 6% 8% Trygt 56 % 60 % Hverken eller 18 % 18 % Utrygt 17,5 % 10 % Meget utrygt 4% 4%

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Startmling p naboskabet i Naboskabsundersgelsen 2008: N Vil du beskrive dette boligomrde som et sted, hvor beboere med forskellig baggrund (hvad angr uddannelse, alder, etnisk baggrund osv.) kommer godt ud af det med hinanden? 108 Ja, i hj grad 16 % Ja, i nogen grad 61 % Nej, kun i mindre grad 19 % Nej, slet ikke 4%

Der samarbejdes med Hotspot om at forebygge utryghed. Der har vret afholdt 2 mder i januar og maj i dette regi, hvor beboerdemokrater,

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

39

unge og ejendomsfunktionrer samt vrige aktrer fra omrdet har deltaget. 01.01.12 Pernille Hansen Der samarbejdes med den kommunale opsgende medarbejder og Hotspot- medarbejderen, der orienteres hvis der er ballade i omrdet. Temaet p det rlige kvarternetvrksseminar var Tryghed i boligomrder. Projektlederen deltager ligeledes i SSP mder for omrdet ca. en gang i mneden. Der er desuden opsat kameraer i afdelingen, hvilket vurderes at have get flelsen af tryghed blandt beboerne. 01.07.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt 3 mder med de 3 store etniske grupper i omrdet (somaliere, arabere, afghanere) efter uroligheder og optjer mellem politi og unge i slutningen af maj mned. Der deltog reprsentanter fra politiet, Socialforvaltningen og de boligsociale medarbejdere i omrdet. Mlet var at forklare politiets rolle samt afstemme forventninger til hinanden hvis der skal ske optjer igen. Mderne flges op fremadrettet med besg af politiet i de enkelte etniske foreninger. Her vil der ogs forsges at udvide antallet af etniske grupper. 01.01.13 Pernille Hansen Der har vret afholdt mde i samarbejde med HOTSPOT vedrrende tryghed i omrdet. 01.07.13 Vivi O. Andersen I forbindelse med et par episoder ved omrdets butikscenter i april, opstod en del utryghed i lokalomrdet. I samarbejde med HotSpot og Kolding kommune, blev der ivrksat en rkke initiativer. F. eks. opsgende arbejde, sms-kde, og temamde. I maj mned blev der lavet en ny naboskabsundersgelse p Skovvejen. Mlingen p tryghed viser flgende: Er du tryg eller utryg ved at bo i dette boligomrde? Antal besvarelser 107 59 Meget trygt 8% 22 % Trygt 60 % 47 % Hverken eller 18 % 14 % Utrygt 10 % 12 % Meget utrygt 4% 5%

2008 2013

Undersgelsen viser, at flere fler sig meget trygge, og meget f fler sig utrygge/meget utrygge. Dette er interessant i forhold til de frnvnte episoder i lokalomrdet. Der skal dog tages hjde for forskellen i antal besvarelser. Der samarbejdes fortsat med Hotspot om at forebygge utryghed. Der er afholdt et mde i april, hvor beboerdemokrater, uge og ejendomsfunktionrer samt vrige aktrer fra omrdet har deltaget. Der har i projektperioden vret afholdt 7 mder i samarbejde med HotSpot med det forml, at ge trygheden i hele boligomrdet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

40

Graffiti og hrvrk ud af Skovvejen Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Naboskabet Graffiti og hrvrk ud af Skovvejen At udarbejde en model for mling af kriminalitet og hrvrk p afdelingens drift At mindske udgifterne til graffiti og hrvrk i boligomrdet At andelen af graffiti er faldet med 25 % i afdelingen i dec. 2012 At andelen af graffiti er faldet med 40 % i afdelingen i dec. 2013 At andelen af graffiti er faldet med 60 % i afdelingen i dec. 2014 At udgifterne p graffiti og hrvrk er reduceret med mindst 75 % i dec. 2015 At ejendomsfunktionrerne bidrager aktivt til aktiviteten At aktiviteten har skabt integration mellem driften i afdelingen og helhedsplanen Brn og unge (KS 2010: antal af brn og unge mellem 0-17 r: 89) Kr. 25.000 over 5 r Ejendomsfunktionrerne, boligsocial projektleder, HOTSPOT medarbejdere Marts 2011 Nul-tolerance er opstartet og der foretages opgrelser over mngden af hrvrk i omrdet Juli 2011 Status Jan. 2012 Status Juli 2012 Status Jan. 2013 Status Juli 2013 Status og delevaluering Nov. 2015 Slutevaluering Nul-tolerance mod graffiti. Graffitien fjernes senest 1 dag efter, den er tegnet. 2 gange rligt opgres udgifter og antallet af graffiti-malerier. 01.07.11 Pernille Hansen Der er indget samarbejde med Kolding Kommune omkring HOTSPOTindsats i omrdet Skovparken og Skovvejen samt i Munkebo. Fra marts 2011 er der lavet et udkast til registrering af udgifter til hrvrk: antal hndelser registreres antal arbejdstimer brugt til genopretning udgifter til hrvrk og graffiti Der har vret i alt 15 hndelser, hvoraf de 5 har vret indbrud eller forsg herp. Der har vret 2 graffitihndelser. Udgiften i forbindelse med genopretning belber sig p kr. 29.790. Der er ingen arbejdstimer brugt til genopretning, da genopretningen er udfrt af eksterne parter. 01.01.12 Pernille Hansen Fra juli til december 2011 har der vret 7 hndelser, hvoraf der ikke har vret indbrud eller forsg herp. Udgiften i forbindelse med genopretning belber sig p kr. 27.550. Der er ingen arbejdstimer brugt til genopretning, da genopretningen er udfrt af eksterne parter. Der har fra marts til december 2011 vret 22 hndelser p Skovvejen. De 5 har vret forsg p indbrud og 2 graffitihndelser. Udgifter i 2011 p genopretning: 57.340 kr. Antal arbejdstimer i 2011 p genopretning: 0

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

41

01.07.12 Pernille Hansen Der har det sidste halve r vret flere forsg p at brnde miljhusene ned samt at delgge de opsatte kameraer, hvilket ogs har medfrt en hj pris i forbindelse med genopretning. Der har fra januar til juni 2012 vret 9 hndelser p Skovvejen, hvoraf de 3 har vret indbrud eller forsg herp. Der har vret 1 graffitihndelse. Der er brugt 5 timer p genoprettelse. Udgiften i forbindelse med genopretning belber sig p kr. 118.010 inkl. moms. Der har i hele projektperioden vret 31 hndelser p Skovvejen, heraf 8 forsg p indbrud og 3 graffitihndelser. Timer p genoprettelse: 5 timer Udgift i forbindelse med genopretning: 175.350 kr. 01.01.13 Pernille Hansen Opgrelse for juli-december 2012: Antal hndelser med graffiti og hrvrk: 6, heraf 2 indbrud/indbrudsforsg Antal timer brugt til genopretning: 1.5 Udgift i forbindelse med genopretning: 11.400 kr. Opgrelse for 2012: Antal hndelser med graffiti og hrvrk: 15, heraf 5 indbrud/indbrudsforsg, 1 graffitihndelse Antal timer brugt til genopretning: 6.5 Udgift i forbindelse med genopretning: 129.410 kr. Mngden af graffiti er faldet med 50 % fra 2012 (1 graffitihndelse) i forhold til 2011 (2 graffitihndelser). Det skal dog ses i lyset af, at der nrmest ingen hndelser har vret. Udgiften til hrvrk er steget med 44,3 %, hvilket isr skyldes udgift til nyt miljhus. Antallet af hndelser er dog faldet fra 22 hndelser i 2011 til 15 hndelser i 2012. 01.07.13 Vivi O. Andersen Opgrelse over hrvrk/graffiti for perioden d. 01.01 01.07.2013 Der er registreret 4 hndelser med hrvrk udgift i forbindelse med genopretning: Kr. 9800,Det har ikke vret graffiti hndelser i perioden. Der har vret 4 hndelser med hrvrk i 1. halvr af 2013. Der er indtil nu i 2013 brugt Kr. 9800,- til genoprettelse. Der har i hele projektperioden vret 41 hndelser p Skovvejen, heraf 10 forsg p indbrud og 13 hrvrk/graffitihndelser. Timer p genopretning 6,5 Udgift i forbindelse med genopretning 196.550 kr. Ejendomsfunktionrerne bidrager aktivt til aktiviteten med afholdelse af lommepengeprojekt.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

42

Opkvalificering og uddannelse af beboerdemokratiet Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Naboskabet Opkvalificering og uddannelse af beboerdemokratiet At skabe ejerskab og engagement i helhedsplanen At skabe dialog mellem Skovvejen og Skovparkens bestyrelser Beboerdemokraterne har gennemget kursus om styring af helhedsplaner, kursus i kommunikation og konflikthndtering 2011: beboerdemokraterne, ejendomsfunktionrerne og boligsocial projektleder har drftet, hvordan helhedsplanen og driften kan sammentnkes 2012: der er afholdt mindst et fllesmde om ledelse af helhedsplaner p Skovvejen for alle nglepersoner i projektet 2011-2015: Beboerdemokraterne har i projektperioden deltaget i mindst 90 % af alle fllesmder med beboerdemokrater fra de vrige helhedsplaner i Kolding 2015: Ejendomsmesteren har deltaget i mindst et kursus om helhedsplaner i projektperioden Beboerdemokrater Skovvejen og Skovparken, ejendomsfunktionrer, boligsociale medarbejdere Skovvejen og Skovparken 2011-2015: Uddannelse af beboerdemokrater: kr. 65.000 Beboerdemokrater i afdelingen samt vrige afdelinger med helhedsplaner, ejendomsmester-teamet, boligsociale medarbejdere. Lbende, men med hovedindsatsen i frste halvdel af projektperioden (2011-2013) Marts 2011 ByLivKolding afholder fllesseminar om beboerdemokrati Juni 2011 Fllesmde mellem bestyrelserne fra Skovvejen/Skovparken Juli 2011 Status Nov. 2011 Statusmde om helhedsplanens fremdrift Dec. 2011 Fllesmde om ledelse af helhedsplan Jan. 2012 Status Maj 2012 Planlgning af lokal beboerdemokratikursus Juni 2012 Fllesarrangement for afdelingsbestyrelser i omrdet Juli 2012 Status Nov. 2012 Lokalt beboerdemokratikursus opstarter Dec. 2012 Fllesmde om helhedsplanens fremdrift Jan. 2013 Status Jan. 2013 afholdelse af beboerdemokratikursus Juli 2013 Status og delevaluering Nov. 2015 Slutevaluering Opkvalificering af beboerdemokrater Afholdelse af fllesmde mellem Skovparkens og Skovvejens bestyrelser. 01.07.11 Pernille Hansen ByLivKolding har afholdt fllesseminar om beboerdemokratiet i marts 2011. 2 deltagere fra Skovvejens bestyrelse deltog. Der har i juni 2011 vret afholdt fllesmde mellem Skovparkens og Skovvejens bestyrelser. 2 deltog fra Skovvejens bestyrelse. 01.01.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt mde mellem afdelingsbestyrelsen, ejendomsmesteren, driftschefen og projektlederen om status p helhedsplanens fremdrift. Det blev vedtaget at der fremadrettet vil blive afholdt statusmder ca. en gang i kvartalet. Afdelingsformanden har vret p BL kursus i Afdelingsbestyrelsens rolle i de udsatte boligomrder.

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

43

Ydermere var sammentnkning af drift og helhedsplanen p dagsordenen. Beboerdemokraterne, ejendomsfunktionrerne og boligsocial projektleder har drftet, hvordan helhedsplanen og driften kan sammentnkes. Afdelingsbestyrelsen har vret reprsenteret p 5 ud af 6 fllesmder i 2011 (kvarternetvrk, ByLivKoldings rskonference, fllesmde) svarende til 83 %. 01.07.12 Pernille Hansen Muligheden for en flles, lokal uddannelse af beboerdemokrater er under udarbejdelse. Der har vret afholdt et statusmde mellem afdelingsbestyrelsen, driftschef, ejendomsmester og boligsocial projektleder i februar. Der har vret afholdt fllesarrangement mellem afdelingsbestyrelserne i omrdet i juni 2012. Der deltog medlemmer fra 4 ud 5 afdelingsbestyrelser i omrdet, da den ene afdeling ikke nsker at deltage i samarbejdet pt. Der deltog 4 (af 5) beboerdemokrater fra Skovvejen. Afdelingsbestyrelsen har vret reprsenteret ved 3 ud af 4 fllesmder i det frste halvr (kvarternetvrk, ByLivKoldings rskonference og fllesarrangement), svarende til 75 %. Manglende deltagelse i ByLivKoldings rskonference skyldes sammenfald med arrangement i BDK for afdelingsbestyrelser. I hele projektperioden har afdelingsbestyrelsen vret reprsenteret ved 80 % af fllesmderne. 01.01.13 Pernille Hansen Der er sammensat en lokal uddannelse af beboerdemokrater for hele omrdet, der vil forlbe sig over 3 gange fra november til januar. 2 deltog fra Skovvejens afdelingsbestyrelse ved det frste seminar. Der har vret afholdt fllesarrangement for alle nglepersoner i projektet, hvor alle reprsentanter fra afdelingsbestyrelsen deltog. Afdelingsbestyrelsen har vret reprsenteret ved 5 ud af 6 fllesmder i 2012 (kvarternetvrksseminar, ByLivKoldings rskonference, fllesarrangement og seminar for bestyrelser samt fllesarrangement for nglepersoner) svarende til 83 %. 01.07.13 Vivi O. Andersen Det lokale uddannelses forlb for beboerdemokrater er afsluttet. Afdelingsbestyrelsen for Skovvejen har vret reprsenteret med 1-2 personer pr. gang. Kursusforlbet har bidraget til, at skabe netvrk blandt de lokale bestyrelser. Der har vret afholdt en informationsaften om beboerdemokrati, hvor 14 beboere deltog. Afdelingsbestyrelsen har vret reprsenteret ved 2 ud 2 fllesmder i frste halvr af 2013. I hele projektperioden har afdelingsbestyrelsen vret reprsenteret ved 90 % af fllesmderne.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

44

Beskftigelse og uddannelse
Opkvalificerende uddannelsestilbud Indsatsomrde Indsats Forml Beskftigelse og uddannelse Opkvalificerende uddannelsestilbud At ge trivslen i boligomrdet At opkvalificere beboernes kundskaber At flere voksne beboere fr tilknytning til arbejdsmarkedet At ge beskftigelsen for borgere med anden etnisk baggrund end dansk 2012-2015: Mindst 6 beboere har deltaget i et udbudt kursus om ret Der er udbudt mindst 1 opkvalificerende tilbud om ret Unge og voksne beboere fra Skovvejen og Skovparken KS 2010: 628 beboere over 18 r p Skovvejen 2012-2015: Kr. 25.000 over 5 r Ekstra midler kan tilfres via aktivitetsmidlerne VUC Kolding, boligsociale medarbejdere Skovparken, ByLivKolding, AOF 2011-2012 Der er etableret samarbejde med VUC Kolding samt indget samarbejde med Skovparken om uddannelsestiltag for bde unge og voksne Marts 2011 Opstart af FVU dansk og EDB Juni 2011 FVU dansk og EDB afsluttet Juli 2011 Status Sep. 2011 Fortstterhold i FVU dansk og dansk med EDB opstartet Nov. 2011 Forldrekursus om uddannelse Dec. 2011 Delevaluering og detailplanlgning Jan. 2012 Status Jan. 2012 FVU hold i dansk og FVU i matematik 2012 Der er opstartet kurser Maj 2012 AOF undervisning i EDB Juni 2012 Delevaluering og detailplanlgning Juli 2012 Status Sep. 2012 FVU i dansk Nov. 2012 VUC undervisning i jobsgning Jan. 2013 Status Jan. 2013 FVU fortstterdansk Jan. 2013 FVU matematik Feb. 2013 AOF undervisning i EDB Juli 2013 Status og delevaluering Nov. 2015 Slutevaluering Opkvalificerende undervisning i boligomrdet. 01.07.11 Pernille Hansen Der er gennemfrt 2 undervisningsforlb, 1 i FVU dansk og 1 undervisningsforlb i edb i fllesskab med Skovparken. Der har vret tilmeldt 9 beboere fra Skovvejen. 01.01.12 Pernille Hansen Der er gennemfrt 2 undervisningsforlb, 1 i FVU dansk og 1 undervisningsforlb i edb i fllesskab med Skovparken. Der har vret tilmeldt 4 beboere fra Skovvejen, den ene p begge hold. Der har deltaget 13 beboere i et undervisningsforlb i 2011 Der er gennemfrt 4 opkvalificerende tilbud i afdelingen. 01.07.12 Pernille Hansen Der er gennemfrt 2 undervisningsforlb i samarbejde med VUC og den boligsociale helhedsplan i Skovparken; 1 i dansk og 1 i matematik. Der deltog 2 p danskholdet fra Skovvejen men ingen p matematikholdet.

Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

45

VUC kan ikke tilbyde EDB undervisning i boligomrder mere, hvor mlgruppen primrt er ldre borgere. Der er derfor indget aftale med AOF i samarbejde med Skovparkens helhedsplan om udbydelse af EDB 2 gange over det nste r. Frste forlb er gennemfrt. Der deltog 1 fra Skovvejen. Der er i hele projektperioden gennemfrt 7 undervisningsforlb. I alt 16 beboere fra Skovvejen har modtaget undervisning. 01.01.13 Pernille Hansen Der er gennemfrt 1 hold i dansk i samarbejde med VUC og helhedsplanen i Skovparken. Der deltog 5 beboere fra Skovvejen. Der er i hele projektperioden gennemfrt 8 undervisningsforlb svarende til 4 forlb pr. r. I alt 21 beboere fra Skovvejen har modtaget undervisning, hvilket udgr 10,5 beboere pr. r. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der er gennemfrt 1 hold dansk i samarbejde med VUC og helhedsplanen i Skovparken. Der deltog 6 beboere fra Skovvejen. Der er gennemfrt 1 hold i EDB i samarbejde med AOF og helhedsplanen i Skovparken. Der deltog 8 beboere fra Skovvejen. Der har i hele projektperioden vret gennemfrt 10 undervisningsforlb. Svarende til 4 forlb pr. r. I alt 35 beboere fra Skovvejen har modtaget undervisning, hvilket svarer til 14 beboere pr. r.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

46

Lommepengeprojekt Indsatsomrde Indsats Forml Brn og unge Lommepengeprojekt At de unge fra Skovvejen opnr viden om arbejdsmarkedet At de unge opnr kendskab til hvad det vil sige at bo alment At de unge fr ansvarsflelse over for omrdet og bliver et godt forbillede for andre unge i omrdet. 2012-2015: der gennemfres lommepengeprojekt hvert r 2012-2015: 3-5 unge har deltaget rligt i projektet Juli 2012: 4 unge har sgt job i projektet Sept. 2014: 4 unge har gennemfrt projektet pr. r Sept. 2015: 2 unge har fet et ordinrt fritidsjob et r efter deltagelse i projektet Hrvrk og graffiti er reduceret med 75 % i projektperioden Ejendomsfunktionrerne har vret inddraget i projektet Unge mellem 13 og 17 r bosiddende p Skovvejen, sekundrt Skovparken I KS-tallene for 2010 udgr antallet af 7-17-rige 48 beboere. Et lst estimat er derfor at halvdelen (24) er i mlgruppen. konomi 2012-2015: Lommepenge kr. 200.000 svarende til kr. 40.000 om ret Instruktr kr. 145.000 svarende til kr. 29.000 om ret Frikb af ejendomsfunktionrer: 12.000 kr. rligt Medfinansiering fra Ungdomsskolen: 1 t/uge a kr. 300 Ejendomsfunktionrerne, Juniorklubben, SSP, HOTSPOT, opsgende medarbejder, UU med flere April 2011 De ansvarlige ejendomsfunktionrer er fundet og arbejdsopgaver er konkretiseret Juli 2011 Status Sept. 2011 Frste hold opstartet Okt. 2011 Selvevaluering indsendt Jan. 2012 Status Marts 2012 Frste hold afsluttes April 2012 Evaluering af frste hold gennemfrt. Der er opgjort, hvor mange der har fet andet fritidsjob eller har planer om at pbegynde uddannelse April 2012 Andet hold opstartet Maj 2012 Opstart af Rent Omrde Maj 2012 Opstart af Budbringerne Juli 2012 Status og optlling over antal af unge, der har sgt jobbet Sept. 2012 Samarbejdsaftale indget med Dansk Flygtningehjlp vedrrende mentorer Okt. 2012 Selvevalueringsskema udfyldt og indsendt til LBF Nov. 2012 Delevaluering af lommepengeprojekterne i Juniorklubben. Ny aftale for 2013 Dec. 2012 Andet hold lommepenge afsluttet. Delevaluering og planlgning af nste hold. Jan. 2013 Delevaluering af lommepengeprojekterne i Juniorklubben Jan. 2013 Nyt hold lommepengeunge ansttes Jan. 2013 Status Juli 2013 Status og delevaluering Okt. 2013 Selvevalueringsskema udfyldt og indsendt til LBF Jan. 2014 Status Okt. 2014 Selvevalueringsskema udfyldt og indsendt til LBF Juli 2015 Forankring af lommepengeprojektet diskuteret og strategi formuleret Okt. 2015 Selvevalueringsskema udfyldt og indsendt til LBF

Succeskriterier

Mlgruppe

Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

47

Aktiviteter

Nov. 2015 Slutevaluering De unge fra omrdet ansttes for et halvt r hos ejendomsfunktionrerne. Ejendomsfunktionrerne skal fungere som mentorer i forhold til, hvad det vil sige at vre i arbejde. De unge skal blandt andet hjlpe med flgende arbejdsopgaver: storskrald, grsslning, feje, fjerne ukrudt, rengring af vaskeri, kontorer, tjekke opgange m.m. Undervejs i forlbet stttes de unge videre i deres arbejdssgning eller uddannelsesvalg. Projekt Rent Omrde: 2 brn fra Skovvejen med tilknytning til Skovparkens Juniorklub vil blive ansat til at srge for at boligomrdet er pnt og ryddeligt. De vil arbejde 1 gang om ugen 1 time med mulighed for flere timer i sommerferieperioden og ved arrangementer i omrdet. En medarbejder fra Skovparkens Junior- og Ungdomsklub er til stede ved hvert arbejdstrk. Der vil blive optjent point efter et system, som administreres af Skovparkens Junior- og Ungdomsklub. Skovparkens Junior- og Ungdomsklub administrerer ligeledes udbetalingen af pointene, som kan udbetales af flere omgange i mindre portioner. Pointene kan ikke udbetales, men kan bruges til at finansiere fx arrangementer og udflugter for de unge, der er tilknyttet projektet. Budbringerne: De unge fra Skovparkens Juniorklub omdeler opslag, nyhedsbreve med mere i boligomrdet. Der vil blive optjent point efter et system, som administreres af Skovparkens Junior- og Ungdomsklub. Skovparkens Junior- og Ungdomsklub administrerer ligeledes udbetalingen af pointene, som kan udbetales af flere omgange i mindre portioner. Pointene kan ikke udbetales, men kan bruges til at finansiere fx arrangementer og udflugter for de unge, der er tilknyttet projektet. 01.07.11 Pernille Hansen Der har vret afholdt opstartsmder vedrrende lommepengeprojektet med ejendomsfunktionrerne, der ligeledes har vret medbestemmende i de unges arbejdsopgaver. 2 har meldt sig som faste mnd for de unge. Frste hold med 2 unge forventes i gang til september. Startmling p hrvrk: Fra marts 2011 registrerer ejendomsmesteren mngden af hrvrk i omrdet ud fra antal hndelser samt udgiften til hrvrk. 30.06.11 har der vret i alt 15 hndelser, hvoraf de 5 har vret indbrud eller forsg herp. Udgiften i forbindelse med genopretning belber sig p kr. 29.790. 01.01.12 Pernille Hansen Det frste forlb af lommepengeprojektet er igangsat pr. september 2011. Forlbet vil vare indtil udgangen af marts 2012. Der er ansat 3 unge i projektet; de 2 er ansat under 2 faste ejendomsfunktionrer og arbejder 2 timer ugentligt med disse. Den 3. er ansat til rengring af projektlederens kontor og diverse andre opgaver p projektlederens kontor (ssom ophngning af opslag). Projektet er blevet beskrevet i Budstikken i oktober 2011: http://www.epages.dk/budstikken/1205 Der str pr. 31.12.11 fem unge fra omrdet p venteliste til projektet. Opflgning p hrvrk pr. 01.01.12: Fra juli til december 2011 har der vret 7 hndelser, hvoraf der ikke har vret indbrud eller forsg herp. Udgiften i forbindelse med genopretning belber sig p kr. 27.550.

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

48

Der har i 2011 deltaget 3 unge i projektet. Der er udfrt en startmling p hrvrk og graffiti i afdelingen. 2 ejendomsfunktionrer er inddraget i projektet. 01.07.12 Pernille Hansen De tre frste unge ansat i lommepengeprojektet stoppede ved udgangen af marts 12. 2 af dem har fet ordinrt job i Bilka, mens den tredje har valgt ikke at ville have et andet job p nuvrende tidspunkt. Der er blevet ansat 2 nye i projektet i april. Forlbet vil kre til udgangen af december 2012. 5 unge str p venteliste til lommepengeprojektet. Der er indget to nye lommepengeprojekter i maj 2012 i samarbejde med Skovparkens Juniorklub: Projekt Budbringerne og Rent Omrde. Der er ansat 2 i projektet. Ydermere er der ansat en ung fra Skovvejen som ungmedarbejder i Juniorklubben. Opflgning p hrvrk: Der har vret 9 hndelser p Skovvejen, hvoraf de 3 har vret indbrud eller forsg herp. Der har vret 1 graffitihndelse. Der er brugt 5 timer p genoprettelse. Udgiften i forbindelse med genopretning belber sig p kr. 118.010 inkl. moms. Der har deltaget/deltager 5 unge i lommepengeprojektet. 2 har fet ordinrt arbejde. 5 unge str p venteliste til projektet. Der har i hele projektperioden vret 31 hndelser p Skovvejen, heraf 8 forsg p indbrud og 3 graffitihndelser. Timer p genoprettelse: 5 timer Udgift i forbindelse med genopretning: 175.350 kr. 01.01.13 Pernille Hansen Der er indget aftale med Dansk Flygtningehjlp angende mentorordning, s de unge, der har deltaget i lommepengeprojektet fremadrettet vil f tilknyttet en frivillig mentor, der kan sttte og vejlede dem videre i et ordinrt fritidsjob og vejlede dem om uddannelse. Der har vret ansat 2 unge i lommepengeprojektet i perioden majdecember. De vil blive tilknyttet en mentor. 12 unge str p venteliste til lommepengeprojektet. Der har vret 2 unge ansat i projektet Rent Omrde, hvor de har get mindst 1 gang ugentligt i omrdet og samlet skrald. De har vret p tur til kolariet, hvor de fik viden om milj og affaldshndtering. 8 forskellige brn fra omrdet har vret rundt med opslag i projekt Budbringerne. De har optjent en gokarttur Opflgning p hrvrk: Opgrelse for juli-december 2012: Antal hndelser med graffiti og hrvrk: 6, heraf 2 indbrud/indbrudsforsg Antal timer brugt til genopretning: 1.5 Udgift i forbindelse med genopretning: 11.400 kr. Opgrelse for 2012: Antal hndelser med graffiti og hrvrk: 15, heraf 5 indbrud/indbrudsforsg, 1 graffitihndelse Antal timer brugt til genopretning: 6.5

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

49

Udgift i forbindelse med genopretning: 129.410 kr. Der har deltaget/deltager 5 unge i lommepengeprojektet. 2 har fet fritidsjob efter endt forlb. 12 unge str p venteliste til projektet. 01.07.13 Vivi O. Andersen I januar startede 3 nye unge op i lommepengeprojektet. 1 fra Skovparken og 2 fra Skovvejen. De er ansat frem til okt. 2013. En af de unge, som stoppede i projektet i december 2012 har via Dansk flygtninge hjlps mentornet fet en mentor, og er samtidig blevet ungmedarbejder i juniorklubben. Den anden nskede ikke en mentor, og har ikke fundet et fritidsjob. Der har i 1. halvr af 2013 vret ansat 2 unge i projektet rent omrde og 4 unge i projekt budbringerne. De har i perioden optjent point, og skal selv vre med til, at vlge hvad de kunne tnke sig, at bruge dem til. Opgrelse over hrvrk/graffiti for perioden d. 01.01.13 01.07.2013 Der er registreret 4 hndelser med hrvrk udgift i forbindelse med genopretning: Kr. 9800,Det har ikke vret graffiti hndelser i perioden. Der har nu deltaget/deltager 8 unge i lommepengeprojektet. 3 har fet fritidsjob efter endt forlb og en har fet en mentor.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

50

Juniorpdagoger (projektet er nedlagt pr. 01.01.2013) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Brn og unge Juniorpdagoger At unge drenge fr arbejdserfaringer og gode oplevelser At ge trivslen i boligomrdet 2012: 2-3 juniorpdagoger er uddannet 2013-2015: 5-10 juniorpdagoger uddannet Alle juniorpdagoger gennemfrer et 24 timers kursus inden de starter i institutionen Drenge Unge i alderen 13-16 r bosiddende p Skovvejen, sekundrt Skovparken I KS-tallene for 2010 udgr antallet af 7-17-rige 48 beboere. Et lst estimat er derfor at under 20 beboere er i mlgruppen. 2012-2015: kr. 225.000 Konsulentbistand 30 timer a kr. 300 Ungdomsskolen 1 t/uge a kr. 300 Ungdomsskolen, Kolding Kommune, boligsociale medarbejdere AAB, opsgende medarbejdere, institutioner i Kolding, UCsyd, BUF Juni 2011 Indledende mde afholdt Juli 2011 Status Aug. 2011 Opflgende mde afholdt Dec. 2011 Projektet tages op p styregruppemde Jan. 2012 Status og plan for indsatsen foreligger Juli 2012 Status Sept. 2012 Indhente tal for mlgruppe Okt. 2012 Projektet tages op p styregruppemde Dec. 2012 Projektet tages op p styregruppemde Jan. 2013 Status Juli 2013 Status og delevaluering Nov. 2015 Slutevaluering Drengene skal gennemfre et 24 timers kursus p Ungdomsskolen, hvor de lrer om, hvad det indebrer at arbejde i en institution. De modtager diplom efter endt uddannelse. Herefter skal de i praktik i en daginstitution i 10 uger, 6 timer om ugen. Der skrives kontrakt med den enkelte unge. Efter endt praktikperiode modtager de en bonus svarende til kr. 50 pr. time. Der foretages evaluering af projektet efter frste r. 01.07.11 - Pernille Hansen Indledende mde afholdt med Socialforvaltningen og BUF. 01.01.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt mder mellem Socialforvaltningen, BUF (Brn- og Ungeforvaltningen) og den boligsociale projektleder fra Skovvejen. P mderne er der forsgt at skabe rammer for et juniorpdagogprojekt i Kolding, hvilket nedenstende beskrivelse viser en opsummering af. Der har fra daginstitutionsomrdet (vuggestuer og brnehaver) i Kolding ikke vret et nske om at deltage i projektet, da de har vanskeligt ved at se, hvordan de kan lfte opgaven. Det blev derfor besluttet at inddrage SFOerne i projektet. Den lokale skole (Dronning Dorothea skolen, tidligere Dyrehaveskolen) har det sidste r gennemget strukturelle ndringer og rummer nu kun 0.-6. Klasse, hvilket som konsekvens betyder, at der ikke er elever i de store trin til at kunne indg i et juniorpdagogprojekt i SFOen. Brn og unge fra Skovvejen er derfor ogs fordelt p flere forskellige skoler i kommunen. Derfor mtte den oprindelige plan om et juniorpdagogprojekt i nromrdet fraviges og i stedet blev flere SFOer inddraget. Fem SFOer i Kolding meldte sig positive i forhold til projektet. For at

Mlgruppe

Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

51

juniorpdagogerne kan n at f fri fra skole og n p arbejde i den enkelte SFO inden for bningstiden, er det ndvendigt at juniorpdagogen er tilknyttet den skole, som SFO jobbet er tilknyttet. Endvidere betyder ndringen fra et brnehaveprojekt til et SFO projekt, at alderen p den involverede mlgruppe skal stige for at juniorpdagogen har en vis pondus i forhold til SFO brnene. Fra de fem SFOer er der kun 4 elever (bde piger og drenge) bosiddende p Skovvejen i 9. klasserne. I 8. klasse er der 0 elever. Det vurderes derfor, at der ikke er nok brn og unge i mlgruppen til at starte et s ressourcetungt projekt op. Styregruppen besluttede derfor i december 2011, at projektet ud fra ovenstende vurdering ikke kan gennemfres samt at midlerne fra juniorpdagogprojektet henlgges indtil sommeren 2012, hvorefter punktet igen kan tages op til overvejelse. I den tidsperiode vil det vre muligt at se, hvor midlerne eventuelt vil kunne bruges bedst muligt. Ved en eventuel ndring af indsatsen vil det krve Landsbyggefondens godkendelse. Projektet er henlagt til sommeren 2012. 01.07.12 - Pernille Hansen Projektet tages op til genovervejelse efter sommerferien 2012. 01.01.13 Pernille Hansen Der er 4 brn/unge fra Skovvejen i mlgruppen fordelt p 3 forskellige skoler. Projektet har vret p dagsordenen til styregruppemde, hvor det er besluttet at nedlgge projektet, da det forekommer urealiserbart. Midlerne til projektet vil blive omprioriteret i den kommende flles helhedsplan. Projektet er nedlagt

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

52

Skovvejen i job Indsatsomrde Indsats Forml Beskftigelse og uddannelse Skovvejen i job At flere voksne beboere fr tilknytning til arbejdsmarkedet At opkvalificere gruppen af ledige At ge beskftigelsen for borgere med anden etnisk baggrund end dansk At ge trivslen i boligomrdet 2015: antallet af ledige med mere end 3 mneders sammenhngende ledighed er nedbragt med min. 5 % i forhold til 2009 2015: antallet af kontant- og starthjlpsmodtagere, der har get passive i mindst et r, er nedbragt med 5 % i forhold til 2009 (tallene kan ikke indhentes). 2015: 10 personer kommer i job i forhold til aftale med JobCentret Unge og voksne beboere p Skovvejen 2012-2015: Voksne i job:125.000 kr. Unge og uddannelse: 25.000 kr. Erhvervslivet, Jobcenteret, lokale uddannelsesinstitutioner 2011 Samarbejde etableret med jobcenteret. Den konkrete mlgruppe for indsatsen samt selve indsatsen er konkretiseret Juli 2011 Status Sep. 2011 Jobcenteret bner jobbutik i Centeret Jan. 2012 Status Feb. 2012 Dialog med Kolding Kommune om en kommende indsats pbegyndt April 2012 Koordineringsmde afholdt med det lokale jobcenter Dec. 2012 Mde med jobcenteret om kommende beskftigelsesindsats 2012 Der er udarbejdet en konkret handleplan for beskftigelsesindsatsen i samarbejde med Kolding Kommune for rene 2012-2015 2012 Der er etableret samarbejde med relevante virksomheder Jan. 2013 Status Juli 2013 Status og delevaluering Nov. 2015 Slutevaluering Koordineret beskftigelsesindsats mellem boligafdelingen, erhvervslivet og jobcenteret. Mentorordning for de unge. Jobcenteret skal bidrage til at opsge de langvarige og sygemeldte kontanthjlpsmodtagere i omrdet og i samarbejde med boligsocial projektleder sttte op om at f borgerne i beskftigelse eller uddannelse. De ledige skal rdgives gennem afholdelse af for eksempel jobbankdage, etablering af stttegrupper, flles kontakt til omrdets virksomheder mm. 01.07.11 Pernille Hansen Projektet er ikke igangsat p nuvrende tidspunkt, da det afventer opstart af lokal kommunal beskftigelsesindsats. 01.01.12 Pernille Hansen I august 2011 bnede kommunen et lokalt jobcenter i boligomrdet, der som udgangspunkt skal kre 1 r. Herefter afholdes der lbende samarbejdsmder mellem de 2 jobkonsulenter og de boligsociale medarbejdere fra Skovvejen og Skovparken. Der har vret afholdt 2 mder i september og november.

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

53

01.07.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt et samarbejdsmde mellem de 2 jobkonsulenter og de boligsociale medarbejdere fra Skovvejen og Skovparken i april. Der er pbegyndt en dialog med Kolding Kommune om beskftigelsesindsatsen i omrdet. Der samarbejdes med HOTSPOT om fritidsjobs til de unge, der har deltaget i lommepengeprojektet. 01.01.13 Pernille Hansen Det lokale jobcenter er blevet forlnget for en 2-rig periode indtil udgangen af 2014. Der har vret afholdt mde mellem Socialforvaltningen, Jobcenteret, ejendomsmesteren fra BSK og den boligsociale projektleder angende udarbejdelse af en beskftigelsesindsats p Skovvejen. Der vil arbejdes p via et intensivt forlb at f 10 beboere p Skovvejen i arbejde eller uddannelse i samarbejde med det lokale jobcenter. Der er lavet en samarbejdsaftale med JobCenteret. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der er indget samarbejdsaftale med JobCentret. Aftalen indebrer et intensivt forlb for 10 beboere fra Skovvejen, med henblik p at de kommer i beskftigelse/uddannelse. Indsatsen lber i perioden januar til oktober 2013. Forlbet baseres p motivationsarbejde og relationsarbejde. Der vil samtidig skabes et netvrk for de involverede beboere, sledes at kan sttte hinanden i jobsgningen. De beboere, der er i praktik, vil blive indkaldt, hvor det blandt andet drftes, hvordan praktikken forlber. Status for de 10 beboere: 3 har vret i lntilskudsjob 4 har vret i virksomhedspraktik 2 har opkvalificeret sig 1 har sgt forskellige jobs uden held.

Siden indsatsen startede i januar 2013 har, 3 af de 10 sgt ind p studie og afventer pt. svar om optagelse - 4 har vret i virksomhedspraktik, og 3 har vret i lntilskud. Der er pt. ingen af de 10 der er kommet i ordinr beskftigelse.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

54

Samarbejde p tvrs
Samarbejde og netvrk Indsatsomrde Indsats Forml Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan Samarbejde p tvrs Samarbejde og netvrk At styrke samarbejdet og netvrket i omrdet 2011-2015: Der gennemfres rligt min. 2 fllesarrangementer med andre aktrer i omrdet Alle aktrer i omrdet 2011-2015: kr. 10.000 Alle aktrer i omrdet, BylivKolding Jan. 2011 Planlgning af mder med AAB og ByLivKolding hver 14. Dag Feb. 2011 Planlgning og afholdelse af kvarternetvrk Marts 2011 Fastelavn Maj 2011 Planlgning og afholdelse af kvarternetvrk Maj 2011 Afholdelse af kaffe/kage dag Maj 2011 Afholdelse af fodboldkamp med politiet Juli 2011 Status Sept. 2011 Eid Sept. 2011 Fllesarrangement for ejendomsfunktionrerne Okt. 2011 Fllesseminar for kvarternetvrk Jan. 2012 Status Feb. 2012 Fastelavn Feb. 2012 Kvarternetvrk Feb. 2012 ByLivKoldings rskonference Maj 2012 Kvarternetvrk Juni 2012 Kaffe-kagedag Juni 2012 Fodboldturnering og Skt. Hans Juli 2012 Status Aug. 2012 Eid Sept. 2012 Kvarternetvrk internat Sept. 2012 En dag i Skoven Okt. 2012 Frivillig Fredag Nov. 2012 Fllesarrangement for ejendomsfunktionrerne Nov. 2012 Kvarternetvrk Jan. 2013 Status Feb. 2013 Fastelavn Juni 2013 Kaffe/kage dag Juli 2013 Status Planlgning og afholdelse af kvarternetvrket 4 gange rligt, hvoraf det ene afholdes som seminar. Inddragelse af lokale aktrer. Planlgning af tvrgende indsatser. 01.07.11 Pernille Hansen Der har vret afholdt 2 kvarternetvrksmder. Der samarbejdes p tvrs med Lejerbo Munkebo om projektet Venskabsfamilier. Der er gennemfrt 3 fllesarrangementer (fastelavn, fodbold med politiet og kaffe/kage-dag). Der samarbejdes i bred forstand med aktrerne i kvarternetvrket om blandt andet forldreinddragelse, sundhed og undervisning. Samarbejdet med isr AAB Skovparken er effektivt, hvorved planlgning og udfrelse af de forskellige indsatser i Skovvejens helhedsplan skal ses effektueret via dette samarbejde.

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

55

01.01.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt 1 kvarternetvrksinternat. Der er afholdt fllesarrangement for ejendomsfunktionrerne fra Skovvejen og Skovparken. Der er gennemfrt 2 fllesarrangementer Der er afholdt eid i samarbejde med Brnekontakten, Juniorklubben og den boligsociale helhedsplan i Skovparken. Der samarbejdes i bred forstand med aktrerne i kvarternetvrket om blandt andet forldreinddragelse, sundhed og undervisning. Der er afholdt 4 fllesarrangementer. 01.07.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt 2 kvarternetvrksmder. Der samarbejdes p tvrs med Lejerbo Munkebo om projektet Venskabsfamilier. Der er gennemfrt 3 fllesarrangementer (fastelavn, fodboldturnering med Skt. Hans og kaffe/kage-dag). Der samarbejdes i bred forstand med aktrerne i kvarternetvrket om blandt andet forldreinddragelse, sundhed, ferieaktiviteter og undervisning. Der er i hele projektperioden afholdt 7 fllesarrangementer. 01.01.13 Pernille Hansen Der har vret afholdt 1 kvarternetvrksseminar. Der samarbejdes p tvrs med Lejerbo Munkebo om projektet Venskabsfamilier. Der er gennemfrt 1 fllesarrangement (eid). Der har vret afholdt fllesarrangement for ejendomsfunktionrerne fra omrdet ByLivKolding har afholdt Frivillig Fredag, hvor frivillige fra alle de almene boligomrder var inviteret p kaffe og kage. 7 deltog fra Skovvejen. Der har vret afholdt En dag i Skoven, arrangement der er foranlediget af Initiativaftalen. Der samarbejdes i bred forstand med aktrerne i kvarternetvrket om blandt andet forldreinddragelse, sundhed, ferieaktiviteter og undervisning. Der er i hele projektperioden afholdt 8 fllesarrangementer svarende til 4 arrangementer rligt. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der har vret afholdt 1 workshop for kvarternetvrket. Der er gennemfrt 2 fllesarrangement (fastelavn Familiedag) Der har vret afholdt 1 fllesarrangement for ejendomsfunktionrerne fra omrdet, med fokus p Kolding kommunes opsgende arbejde i forhold til udsatte. Der er gennemfrt en flles naboskabsundersgelse for alle boligafdelingerne i kvarteret. Der samarbejdes i bred forstand med aktrerne i kvarternetvrket om blandt andet forldreinddragelse, sundhed, ferieaktiviteter og

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

56

undervisning. Der har i hele projektperioden vret afholdt 10 fllesarrangementer svarende 4 arrangementer rligt.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

57

Image og branding
Styrket Image Indsatsomrde Indsats Forml Image og branding Styrket image At forbedre Skovvejens image At der bliver udarbejdet en imagestrategi, som beboerne flger ejerskab for At beboerne bliver stolte over at bo i omrdet At Koldings borgere ser Skovvejen som et attraktivt boligomrde. Nov. 2011: 10 beboere har deltaget i temamdet vedrrende image 2012-2015: Der er skrevet mindst 2 positive pressemeddelelser pr. r 2012-2015:Skovvejen har vret omtalt positivt i lokale medier mindst 1 gang om ret Sept. 2015: ventelisten er steget med 5 % i forhold til 2011 2015: Beboernes stolthed over at bo i afdelingen er steget i 2015 set i forhold til 2009 (mlt p beboernes lyst til at blive boende, hvor mindst 60 % skal svare ja i 2015) 2015: Beboernes tilfredshed med at bo i afdelingen er steget i 2015 set i forhold til 2009 Beboerne p Skovvejen (KS 2010: 717 beboere) 2012-2015: Image og branding inkl. konsulentbistand og tolkning: kr. 100.000 Afdelingsbestyrelsen, kommunikationsmedarbejder, beboerne, Omrdesekretariatet, den somaliske radio, boligsociale medarbejdere Skovparken April 2011 Der er udarbejdet logo for Boligselskabet Kolding Juli 2011 Status Okt. 2011 Selvevaluering udfyldes og indsendes til LBF Dec. 2011 Beboermde vedrrende beboerblad Nov. 2011 Afholdelse af temamde vedrrende image 2012 Nedsttelse af projektgruppe Jan. 2012 Status Maj 2012 Nyhedsbrev Juni 2012 Nyhedsbrev Juli 2012 Status Okt. 2012 Selvevaluering udfyldes og indsendes til LBF Nov. 2012 Nyhedsbrev Nov. 2012 Imagekampagnen er planlagt Dec. 2012 Nyhedsbrev Dec. 2012 Afholdelse af temamde vedrrende image Imageworkshop Dec. 2012 Der er udarbejdet en plan for uddannelse af beboerjournalister i det kommende r. Jan. 2013 Status Juli 2013 Status og delevaluering Okt. 2013 Selvevaluering udfyldes og indsendes til LBF Okt. 2014 Selvevaluering udfyldes og indsendes til LBF Okt. 2015 Selvevaluering udfyldes og indsendes til LBF Nov. 2015 Slutevaluering Der skal ivrksttes en imagekampagne, der henvender sig bde internt og eksternt. Dvs. den skal henvende sig til beboerne, lokalomrdet og Kolding Kommunes borgere. Beboerne i afdelingen skal vre med til at definere imagekampagnens temaer. Indsatsen skal koordineres med de tiltag omrdesekretariatet har planlagt i forbindelse med deres indsats inden for information og kommunikation. Der er mulighed for at indhente ekstern konsulenthjlp.

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

58

Status

Halvrlig status p tomgang, fraflytning, venteliste samt positive og negative omtaler. 01.07.11 Pernille Hansen Startmling p tilfredshed (Naboskabet 2009): N Hvor tilfreds eller utilfreds er du med at bo i dette boligomrde? Hvor ofte oplever du, at du er rigtig glad for at bo i dette boligomrde? 110 Meget tilfreds 28 % Tilfreds 52 % Hverken eller 13 % Utilfreds 7% Meget utilfreds 0%

110

17 %

45 %

23 %

10 %

5%

Der er udarbejdet logo for Boligselskabet Kolding. Startmling p ventelisten: 30-06.2010 stod der 2 p ventelisten; 31.12.10 stod der 2 p ventelisten. Tomgangslejligheder pr. 30.06.11: 1 rum: 3 2 rum: 2 3 rum: 5 Fraflytninger i perioden 01.01.11-30.06.11: 68 Heraf ungdomsboliger: 28 Heraf familieboliger: 40 Antal personer p venteliste: 2 aktive. Der har vret bragt flgende 2 positive historier i medierne: Jyske Vestkysten 27.05.11: Skovparken str bag kaffe/kage-dag Jyske Vestkysten 11.06.11: Skovparken er styrtdykket p indbrudshitlisten Der har vret bragt flgende 3 negative historier i medierne: Jyske Vestkysten 23.06.11: To mnd anholdt for Aldi-rveriet i Nr. Bjert ved Kolding Jyske Vestkysten 29.06.11: Ny kbmand i Skovparken opdagede ti tyve p bningsdag 05.06.11-06.06.11: i alt 17 artikler vedrrende et mystisk ddsfald i bde lokale og landsdkkende aviser samt indslag i TV bde lokalt og p landsplan 01.01.12 Pernille Hansen Der er p nuvrende tidspunkt ikke afholdt et temamde vedrrende image. Dette vil blive afholdt i lbet af forret 2012. Tomgangslejligheder pr. 31.12.2011: 1 rum: 0 2 rum: 1

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

59

3 rum: 3 Fraflytninger i perioden 01.07 - 31.12.2011: 63 Heraf ungdomsboliger: 25 Heraf familieboliger: 38 Antal personer p venteliste: 10 aktivt sgende. Udlejningstallene for 2011 ser sledes ud: Tomgangslejligheder, i alt 14 1 rum: 3 2 rum: 3 3 rum: 8 Fraflytninger i 2011: 131 Heraf ungdomsboliger: 53 Heraf familieboliger: 78 Der har vret bragt flgende 3 positive historier i medierne: Nevrkslokomotivet sept. 11: Frivillig danskundervisning i nromrdet er et hit i Kolding KUA 12.10.11: Ungdomsskolen vil nu flytte over jorden Budstikken oktober 2011: Mona fr mudder under neglene Der har vret bragt flgende 2 negative historier i medierne: Jyske Vestkysten 09.07.11: ldre mand overfaldet af unge drenge Jyske Vestkysten 07.11.11: Indbrud i lejlighed Ventelisten er steget fra 2 i 2010 til 10 i 2011. Der har vret 5 positive historier i 2011. Der er udarbejdet 2 pressemeddelelser. 01.07.12 Pernille Hansen Der er p nuvrende tidspunkt ikke afholdt et temamde vedrrende image. Dette skyldes at fokus i starten af projektperioden er at styrke imaget indadtil. Derfor er der igangsat udgivelsen af et nyhedsbrev 4 gange rligt. Det frste udkom maj 12. Tomgangslejligheder pr. 30.06.2012: 1 rum: 0 2 rum: 3 3 rum: 3 Ungdomsboliger: 3 Fraflytninger i perioden 01.01.2012-30.06.2012: 49 Heraf ungdomsboliger: 16 Familieboliger: 33 Antal personer p venteliste: 31 aktivt sgende. Der har vret bragt 47 historier fra januar til juni 2012 Der har vret bragt 19 positive historier: 4 artikler om bydelsmdre

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

60

3 artikler om demokrati-ambassadrer 1 artikel om sundhedsambassadrer 15 artikler om aktiviteter, der er gennemfrt i omrdet 1 artikel om beboer i omrdet 1 artikel om udviklingen i omrdet

Der har vret bragt 22 negative historier: 22 artikler om udviklingen i omrdet Der har i hele projektperioden vret bragt 24 positive historier fra omrdet. Der er udarbejdet 4 pressemeddelelser. 01.01.13 Pernille Hansen Der har vret afholdt imageworkshop. Der deltog 7 beboere. Beboerne kom med input til, hvad der gr Skovvejen til et godt sted at bo og med forslag til gode historier, der udgr en idkasse til fremtidige pressemeddelelser. Tomgangslejligheder pr. 31.12.2012: 1 rum: 0 2 rum: 5 3 rum: 5 4 rum: 1 Ungdomsboliger: 1 Fraflytninger i perioden 01.07.12 - 31.12.12: 62 Heraf ungdomsboliger: 25 Familieboliger: 37 Antal personer p venteliste: 77 aktivt sgende. Gennemgang af udlejningstal for 2012 Tomgangslejligheder, i alt 21 1 rum: 0 2 rum: 8 3 rum: 8 4 rum: 1 Ungdomsboliger: 4 Fraflytninger i 2012: 111 Heraf ungdomsboliger: 41 Familieboliger: 70 Der ses en svagt faldende tendens i fraflytningen fra omrdet set i forhold til 2011 (fra 24,6 % til 23,4 %), hvorimod der er en stigning i tomgangslejeligheder. Der har vret bragt 28 historier fra juli til december 2012 Der har vret bragt 12 positive historier: 5 artikler om jobcenteret 3 artikler om aktiviteter, der er gennemfrt i omrdet 2 artikler om beboere i omrdet 2 artikler om udviklingen i omrdet Der har vret bragt 16 negative historier: 8 artikler om knivdrab 8 artikler om udviklingen i omrdet

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

61

Der har i hele projektperioden vret bragt 36 positive historier fra omrdet. Der er udarbejdet 4 pressemeddelelser. Ventelisten er fra 2011 til 2012 steget 73 %. 01.07.13 Vivi O. Andersen Tomgangslejligheder pr. 01.07.13: Heraf 1-rums: 0 2-rums: 0 3 rums: 1 Ungdomsboliger: 0 1

Fraflytninger i perioden 01.01.13 - 01.07.13: 57 Heraf ungdomsboliger: 21 familieboliger:36 (heraf 6 interne) Antal personer p venteliste til afdeling 2: 136, heraf 26 aktivt boligsgende Ventelisten er faldende efter i en lang periode at have vret stigende Periode 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2012 opnoterede 174 204 253 319 435 554 aktive 2 2 2 10 31 77

30.06.2013

136

26

Der er bragt i alt 11 historier fra januar til juni 2013. Der har vret bragt 1 positiv historie: Hder til nye demokratiambassadrer Der har vret bragt 10 negative historier: 1 om hrvrk mod butikscenteret 1 om spritkrsel p knallert 1 om betjent der bliver svinet til 1 om tyveri 1 om overfald af tre i trappeopgang 1 om overfald p avisbud 4 om drab p kreste Der har vret lavet en ny mling p, hvor tilfreds beboerne er med, at bo i afdelingen/omrdet via naboskabsundersgelse. Den viser flgende:

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

62

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med at bo i dette boligomrde? Antal besvarelser 110 60 Tilfreds 80 % 75 % Hverken eller 13 % 18 % Utilfreds 7% 7%

2009 2013

Grundet det lave antal besvarelser ikke vsentlig utilfredshed med boligomrdet. Der har i hele projektperioden vret bragt i alt 37 positive historier fra omrdet. Der er udarbejdet 4 pressemeddelelser. Ventelisten er faldende efter i en lang periode at have vret stigende I samme periode er antallet af tomgangslejligheder reduceret fra 12 tomgangslejligheder i 2012 til 1 i frste halv r af 2013.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

63