You are on page 1of 24

Opflgning p indsatser i Brndkjr

-revideret januar. 2013

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Indhold
Kvarternetvrk ............................................................................................................................... 3 Oplysning om beboerdemokrati ..................................................................................................... 6 Miljindsats ..................................................................................................................................... 8 Fastelavnsfest og sommerfest ........................................................................................................ 9 Motion/sundhed Gture, Petanque og New age kurling ........................................................... 11 Sociale netvrk gennem motion .................................................................................................. 11 EDB Undervisning Brndkjr/Fjordparken.................................................................................. 15 Kreativ caf ................................................................................................................................... 17 Fllesspisning Afsluttet pr. juli 2013 ............................................................................................ 20 Sommerferie aktiviteter ................................................................................................................ 22

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Kvarternetvrk Indsatsomrde Indsats Afdelingens attraktionsvrdi Oprettelse af flleskvarternetvrk for Fjordparken og Brndkjromrdet For at skabe rammer for, at beboere og professionelle med tilknytning til omrdet kan mdes og f erfaringsudveksling, etableres et kvarternetvrk. At faststte flles normer og vrdier At udpege indsatsomrder At udvikle flles visioner, ml og konkrete tiltag At sikre et hjt informationsniveau At skabe bevidsthed om lokale ressourcer/bedre udnyttelse af lokale ressourcer p tvrs At koordinere igangvrende projekter og aktiviteter Afholdelse af 4 mder rligt At der deltager 75 % af aktrerne i omrdet Sept. 2011 At 90 % af aktrerne udtrykker get viden og forstelse for hinandens ressourcer og handlemuligheder Alle aktrer i omrdet Udviklingschef SBF Boligsociale konsulenter fra BylivKolding De boligsociale medarbejder i Fjordparken og Brndkjr Alle aktrer i omrdet Okt. 2008 Deltagerliste udarbejdet Nov. 2008 Invitationer udsendt Nov. 2008 Genopstartsmde Efterflgende afholdes 4 mder rligt Afholdelse af mder Ekskursioner Foredrag 01.01.09 Caroline Lauritsen Der har vret afholdt et kvarternetvrksmde i Brndkjrkirken i november med henblik p at f dannet et kvarternetvrk. I dette forum blev det aftalt, at de professionelle samt beboerreprsentanter skulle fremkomme med ider/tanker til, hvilke tiltag de nsker, der skal arbejdes med i omrdet. 01.07.09. Jeanette Gade Brandstrup Der har vret afholdt kvartnetvrk april 2009 med deltagelse af 3 ud af 7 afdelingsbestyrelser, SFO, Kontakten, Trappen, Sundhedsplejerske, familierdgivningen, udviklingschef, senior og sundhedsforvaltningen. 01.01.10 Jeanette Gade Brandstrup Det efterflgende kvarternetvrksmde blev aflyst. Det blev besluttet frst at afholde kvarternetvrksmder, nr der var udarbejdet en plan B for Brndkjromrdet samt ansat en kommunal boligsocial medarbejder. 01.07.10 Charlotte Friis Skibby Der har vret afholdt kvarternetvrksmde marts 2010 i aktivitetslokalet i Fjordparken. 12 aktrer deltog. Der er blevet afholdt kvarternetvrksmde maj 2010 med rundvisning p Klverhj. 15 aktrer deltog. 01.01.11 Charlotte Friis Skibby September 2010 var kvarternetvrket p tematur til de boligsociale

Forml

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

indsatser i Aabenraa og Haderslev. Desvrre deltog der kun 9, som reprsenterede 6 aktrer pga. de fleste ikke kunne stte en hel dag af. Der blev afholdt kvartetnetvrksmde p Brndkjrskolen hvor der deltog 13 personer. Det blev besluttet at afholde en workshop i marts 2011. 01.07.11 Charlotte F. Skibby Maj 2011 blev der afholdt kvarternetvrksmde i forsamlingsbygningen p Snerlevej. Der blev debatteret i grupper med overskriften Hvad ser du som omrdernes udfordringer, og hvad kan du byde ind med? Indsatsomrder: Brn, unge og familie Uddannelse, beskftigelse og erhverv Beboernetvrk, inddragelse og demokrati Sundhed Udsatte grupper Kultur og fritid Image og kommunikation Der deltog 16 i 3 grupper. Der er sendt en opsummering til alle i kvarternetvrket p det de fremmdte nede frem alle 10 aktrer. 01.01.12 Vivi Obbekjr Andersen Sep. 2011 var der planlagt kvarternetvrksmde. Mdet blev desvrre aflyst pga. for f tilmeldinger. Nste mdedato besluttes nr der forelgger en afklaring p Fjordparkens helhedsplan. 57 % af aktrerne udtrykker get viden og forstelse. 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen Fjordparken blev ikke bevilliget en ny helhedsplan. Der arbejdes p at styrke samarbejdet i boligomrderne med de eksisterende ressourcer. Svel Brndkjr som Fjordparken har derfor en begrnset boligsocial indsats. 57 % af aktrerne udtrykker get viden og forstelse for hinandens ressourcer og handlemuligheder. 01.01.13 Vivi Obbekjr Andersen Der er ikke afholdt mder i kvarternetvrket det sidste halve r. Det er ikke fastlagt, hvornr der afholdes kvarternetvrksmde nste gang. 01.07.13 Vivi O. Andersen I april blev der afholdt et kvarternetvrksmde p Brndkjrskolen. 13 lokale aktrer deltog. I juni blev der afholdt en kvarternetvrks workshop p KUC. P workshoppen blev der arbejdet i de enkelte kvarternetvrk med de lokale udviklingsmuligheder og udfordringer indenfor rammerne af Landsbyggefondens forelbige bevilling til en ny helhedsplan. Der deltog 12 lokale aktrer fra Brndkjr/Fjordparken. Pga. skiftende medarbejdere og usikkerhed om indsatsens fremtid, har der ikke vret afholdt kvarternetvrksmde 4 gange i ret. Kvarternetvrket har vret indkaldt efter behov. 57 % af aktrerne udtrykker get viden og forstelse for hinandens ressourcer og handlemuligheder.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Der har i projektperioden vret kvarternetvrksmde pr. halvr.

afholdt

gennemsnit

et

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Oplysning om beboerdemokrati Indsatsomrde Indsats Forml Medborgerskab Oplysning om beboerdemokrati At understtte udviklingen af et frivilligt netvrk i kvarteret At oplyse beboerne om deres rettigheder og dermed, hvad de kan have indflydelse p, og har ansvar for, som beboer i et boligselskab. At styrke forstelsen for bestyrelsernes arbejde At f flere til, at interesserer sig for beboerdemokratiet, og dermed nsker, at deltage aktivt. At skabe et attraktivt og velfungerende boligomrde, med gode traditioner, hvor beboerne tager ejerskab, og dermed ger trygheden og trivslen for den enkelte beboer. Jan. 2013 Der er afholdt mindst 2 informationsaftner, med deltagelse af mindst 15 beboere pr. gang. Dec. 2013 (2009 var 5 ud af 6 bestyrelser fuldtallige) Der er fuldtallige afdelingsbestyrelser i alle afdelinger Alle voksne beboere i Brndkjr (ca. 1100) Boligsocial medarbejder Lokaler stilles til rdighed af AAB Nov. 2011 Informationsaften afholdes Jan. 2012 Evaluering af informationsaften og planlgning af den kommende indsats Maj 2012 Planlgning af informationsaften Juni 2012 Informationsaften afholdes Sep. 2012 Evaluering af informationsaften Informationsaftner Lbende sttte og vejledning til beboerne i forhold til beboerdemokrati. Lbende sttte til frivillignetvrket. Deltagelse i mde med frivillige og bestyrelserne efter behov. 01.07.11 Vivi Obbekjr Andersen Indsatsen startes op til efterret. 01.01.12 Vivi Obbekjr Andersen Informationsaften om beboerdemokrati blev afholdt nov. 2011 i Forsamlingsbygningen p Snerlevej. 33 beboere deltog i arrangementet 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen P opfordring fra bde den boligsociale styregruppe og beboerne er der i juni blevet afholdt endnu en informationsaften om beboerdemokrati, med fokus p de kommende beboermder efter sommerferien. 15 beboere deltog i arrangementet Der er i alt afholdt 2 informationsaftner med henholdsvis 33 og 15 deltagere. 01.01.13 Vivi Obbekjr Andersen Der bliver lbende arbejdet med beboerdemokrati i det boligsociale arbejde. Der har vret afholdt et beboermde om pre-ansgningen til den nye helhedsplan. Der deltog 30 personer til beboermdet. Der er i alt afholdt 2 informationsaftner med i gennemsnit 24 deltagere pr. gang. Der er afholdt et beboermde med 30 deltagere.

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

01.07.13 Vivi O. Andersen Der bliver lbende arbejdet med beboerdemokrati i det boligsociale arbejde, bde med bestyrelserne og det frivillige netvrk i omrdet. Der er i alt afholdt 2 informationsaftner med i gennemsnit 24 deltagere pr. gang. Der er afholdt et beboermde med 30 deltagere.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Miljindsats Indsatsomrde Indsats Forml Medborgerskab Miljindsats At ge beboernes interesse for miljet At skabe et attraktivt og velfungerende boligomrde, med gode traditioner, hvor beboerne tager ejerskab, og dermed ger trygheden og trivslen for den enkelte beboer. Jan. 2013 Der har vret afholdt mindst 2 informationsaftner, med deltagelse af 2025 beboere pr. gang. Dec. 2013 Der har vret afholdt mindst 4 informationsaftner, med deltagelse af 2025 beboere pr. gang. Alle de voksne beboerne i Brndkjromrdet (ca. 1100) Boligsocial medarbejder - Milj og energivejleder fra AAB Lokaler stillet til rdighed af AAB TREFOR Nov. 2011 Informationsaften om indeklima Jan. 2012 Informationsaften om el forbrug April 2012 Informationsaften om vand Dec. 2012 Der laves aftale om informationsaften om affaldssortering Jan. 2013 Informationsaften om affald Informationsaftener med oplg om milj, med forskellige emner p dagsordenen. Der vil vre mulighed for sprgsml og debat. 01.07.11 Vivi Obbekjr Andersen Afventer endelige datoer p begge informationsaftner fra Milj og energivejleder Niels Christian Srensen fra AAB 01.01.12 Vivi Obbekjr Andersen Informationsaften afholdt om varme og indeklima, der deltog 19 beboere i arrangementet. 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen Der er det frste halvr af 2012, afholdt 2 informationsaftner om milj. I januar deltog 30 beboere i informationsaften om el. I maj deltog 17 beboere i informationsaften om vand. Der er afholdt 3 arrangementer med deltagelse af henholdsvis 19, 30 og 17 beboere Der er i alt afholdt 3 informationsaftner under miljindsatsen. 01.01.13 Vivi Obbekjr Andersen Der har ikke vret afholdt yderligere informationsaftner under miljindsatsen. Der er planlagt en informationsaften i januar om affald. Der er afholdt 3 arrangementer med deltagelse i gennemsnit af 22 beboere pr. gang. Der er i alt afholdt 3 informationsaftner under miljindsatsen. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der blev i januar afholdt informationsaften om affald under miljindsatsen. Her deltog 51 beboere. Der er i alt afholdt 4 informationsaftner under miljindsatsen. Hvor der i gennemsnit deltog 29 beboere pr. gang.

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Fastelavnsfest og sommerfest Indsatsomrde Indsats Forml Medborgerskab Etablering af traditioner At samle bde brn/unge og deres forldre/bedsteforldre til nogle festlige timer, hvor det sociale samvr, og at have det sjovt og hyggeligt er i hjsdet. At styrke det sociale netvrk, ung som ldre, beboerne imellem At tilbyde beboerne en mulighed for traditioner i deres lokalomrde At skabe et attraktivt og velfungerende boligomrde, med gode traditioner, hvor beboerne tager ejerskab, og dermed ger trygheden og trivslen for den enkelte beboer. At der afholdes minimum 2 rlige arrangementer i perioden 2011 til 2013 Dec. 2013 Minimum 20 aktive i frivillignetvrket Dec. 2013 150 forskellige beboere har deltaget i arrangementerne i projektperioden Alle beboerne i Brndkjromrdet (ca. 1500) Frivillignetvrket Boligsocial medarbejder - Lokaler stillet til rdighed af AAB Lokale aktrer Jan. 2011 Arbejdsgruppe nedsttes til planlgning af fastelavnsfesten Marts 2011 Afholdelse af fastelavnsfest Aug. 2011 Afholdelse af sommerfesten Aug. 2011 Evaluering af sommerfesten Jan. 2012 Arbejdsgruppe nedsttes til planlgning af fastelavnsfesten Feb. 2012 Afholdelse af fastelavnsfest Marts 2012 Evaluering af fastelavnsfest Aug. 2012 Afholdelse af sommerfesten Sep. 2012 Evaluering af sommerfesten Jan. 2013 Arbejdsgruppe nedsttes til planlgning af fastelavnsfesten Feb. 2013 Afholdelse af fastelavnsfesten Maj 2013 Arbejdsgruppe nedsttes til planlgning af sommerfesten Aug. 2013 Afholdelse af sommerfesten Aug. 2013 Plan for forankring Sttte til frivillige der vil medvirke til, at skabe nye lokale traditioner. Sttte til fundraising. 01.07.11 - Vivi Obbekjr Andersen Der blev afholdt fastelavnsfest. Der deltog 58 beboere i alt 24 brn og 34 voksne 8 frivillige stod for arrangementet 01.01.12 Vivi Obbekjr Andersen Sommerfesten bd p forskellige aktiviteter for bde brn og voksne. Der deltog 73 beboere i alt 47 voksne og 26 brn 12 frivillige stod for arrangementet Der deltog 73 beboere og 12 frivillige i sommerfesten. 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen I r blev der nedsat en arbejdsgruppe fra frivillignetvrket der skulle st for fastelavnsfesten. Med kun minimal sttte fra den boligsociale medarbejder, srgede gruppen selv for, at holde planlgnings mder, lave tilmeldingssedler, skaffe sponsorater og afholdelse af festen p

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

dagen. Der blev i r ud over tndeslagning, ogs lavet sanglege med brnene. Der deltog i alt 65 beboere i alt 38 voksne og 27 brn 10 frivillige stod for arrangementet

Der er nedsat en arbejdsgruppe p 7 fra frivillignetvrket, som er i gang med planlgningen af sommerfesten til august. Der er afholdt 3 arrangementer. Der er en lille stigning af deltagere og frivillige. 01.01.13 Vivi Obbekjr Andersen Sommerfesten startede i r, som noget nyt med loppemarked om formiddagen, hvilket var en stor succes. I r henvendte arrangementet sig til en bredere mlgruppe af beboere end sidste r. Hele frivillignetvrket stod for arrangementet med sttte fra den boligsociale medarbejder. 13 beboere deltog med stande p loppemarked Der deltog 70 beboere i alt 54 voksne og 16 brn 18 frivillige stod for arrangementet

Der er afholdt 4 arrangementer med deltagelse af i gennemsnit ca. 67 beboere. Der har vret en stigning i antal frivillige. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der blev igen i r nedsat en arbejdsgruppe fra frivillignetvrket, som stod for fastelavnsfesten. Igen med kun minimal sttte fra boligsociale medarbejder, srgede gruppen selv for planlgningen af festen. Der deltog i alt 86 beboere 48 voksne og 38 brn 8 frivillige stod for arrangementet

Der er nedsat en arbejdsgruppe p 9 fra frivillignetvrket, som er i gang med planlgningen af sommerfesten til august. Som noget nyt er der afholdt en hygge eftermiddag for de ldre beboere i omrdet, hvor der blev serveret hjemmebag og ldrerdet var og fortlle om det arbejde de laver. 40 beboere deltog i arrangementet. 4 frivillige stod for arrangementet.

De 4 frivillige har et nske om, at kunne tilbyde de ldre i omrdet, ldrehygge en gang om mneden med hyggeligt socialt samvr, med f.eks. foredrag. Frivillignetvrket arbejder p, at blive en forening. Der er lavet mapper med materiale fra projekt perioden. Der er afholdt i gennemsnit 2 arrangementer pr. r, med deltagelse af i gennemsnit 65 beboere. Det har i projektperioden vret 27 unikke frivillige i frivillignetvrket. Pt. er der 17 frivillige. Ca. 200 unikke beboere har deltaget i de forskellige arrangementer.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

10

Motion/sundhed Gture, Petanque og New age kurling Indsatsomrde Indsats Forml Naboskab Sociale netvrk gennem motion At skabe sociale netvrk p tvrs af alder, kn og afdelinger At styrke deltagernes fysiske og mentale sundhed At skabe et attraktivt og velfungerende boligomrde, med gode traditioner, hvor beboerne tager ejerskab, og dermed ger trygheden og trivslen for den enkelte beboer. Dec. 2013 Mindst 3 selvkrende motionsaktiviteter. Dec. 2013 Benytter mindst 40 beboere motionsaktiviteterne. Dec. 2013 Mindst 9 frivillige tilknyttede motionsaktiviteterne. Alle voksne beboere i Brndkjromrdet (ca. 1100 voksne) Frivillignetvrket - Boligsocial medarbejder Lokaler stillet til rdighed af AAB Sundhedsambassadrerne Kolding kommune Feb. 2011 Opstart af gture Maj 2011 Opstart af petanque Sep. 2011 Genopstart af gture efter sommerferien Nov. 2011 Petanque holder vinterpause Dec. 2011 Evaluering af aktiviteterne Marts 2012 Genopstart af gture Marts 2012 Genopstart af petanquehold 1 April 2012 Opstart af petanque hold 2 Juli 2012 Evaluering af aktiviteterne Aug. 2012 Genopstart af gture Aug. 2012 Genopstart af petanque hold 2 Sep. 2012 Genopstart af petanque hold 1 Dec. 2012 Evaluering af aktiviteterne Jan. 2013 Genopstart af gture Jan. 2013 Opstart af New age kurling April 2013 Genopstart af petanque Okt. 2013 Evaluering samt plan for forankring Sttte til de frivillige til, at ivrkstte lokale motionsaktiviteter. 01.07.11 - Vivi Obbekjr Andersen Gtur aktiviteten startede op feb. 2011 af sundhedsambassadrerne (de frste 4 gange), og fortsatte en gang om ugen af frivillige fra frivillignetvrket. Der har vret arrangeret et par gtursudflugter, hvor de forskellige med bil, har givet deltagerne mulighed for, at komme uden for byen og opleve nogle af de natursknne omrder der ligger i Kolding og omegn. Der deltager i gennemsnit 8 beboere pr. gang 3-4 frivillige str for aktiviteten

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Petanque blev startet op maj 2011 af sundhedsambassadrerne (de frste 4 gange), og er efterflgende fortsat af frivillige fra frivillignetvrket. Der deltager i gennemsnit 8 beboere pr. gang 3-4 frivillige str for aktiviteten

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

11

01.01.12 Vivi Obbekjr Andersen De frivillige fra petanque tilbd deltagerne, at prve aktiviteten til sommerfesten. Aktiviteterne petanque og gturene er selvkrende af lokale frivillige. Der udarbejdes en flles aktivitetskalender. 01.07.12 Vivi O. Andersen Gtursholdet startede op igen i starten af februar. Der har vret arrangeret 3 gtursudflugter til forskellige sevrdige naturomrder omkring Kolding. Der har deltaget 9 forskellige beboere i aktiviteten Der deltager i gennemsnit 5 beboere pr. gang 5 deltager stabilt 3-4 frivillige str for aktiviteten Der deltager i gennemsnit 5 beboere i aktiviteten Petanque er som noget nyt startet op med 2 hold. Eftermiddagsholdet (hold 1) om mandagen startede op igen i slutningen af marts. Efter et nske fra flere beboere blev der startet et aftenhold op af en sundhedsambassadr i midten af april. Aftenholdet (hold 2) henvender sig til beboere, som ikke har mulighed for, at deltage om eftermiddagen. Efter 4 gange blev aktiviteten drevet videre af 2 frivillige. Eftermiddagsholdet: Der har deltaget 11 forskellige beboere Der deltager i gennemsnit 9 beboere pr. gang 8 deltager stabilt 2 frivillige str for aktiviteten Der deltager i gennemsnit 9 beboere pr. gang Aftenholdet: Der har deltaget 11 forskellige beboere Der deltager i gennemsnit 7 beboere pr. gang 6 deltager stabilt 2 frivillige str for aktiviteten Der deltager i gennemsnit 7 beboere pr. gang Der er p nuvrende 3 selvkrende motionsaktiviteter Der er 16 forskellige beboere, som benytter motionsaktiviteterne Der er 5 frivillige der str for aktiviteterne 01.01.13 Vivi Obbekjr Andersen Gtursholdet startede op igen i slutningen af august. Der har vret arrangeret 3 gtursudflugter til forskellige sevrdige naturomrder omkring Kolding. Der har deltaget 5 forskellige beboere i aktiviteten Der deltager i gennemsnit 4 beboere pr. gang 5 deltager stabilt 3-4 frivillige str for aktiviteten

Der deltager i gennemsnit 4 beboere i aktiviteten Petanque startede op igen i slutningen af august. Der er fortsat 2 hold et om eftermiddagen og et om aftenen. Det er generelt de samme der

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

12

deltager p begge hold. Eftermiddagsholdet: Der har deltaget 13 forskellige beboere Der deltager i gennemsnit 7 beboere pr. gang 6 deltager stabilt 2 frivillige str for aktiviteten Aftenholdet: Der har deltaget 13 forskellige beboere Der deltager i gennemsnit 7 beboere pr. gang 6 deltager stabilt 2 frivillige str for aktiviteten Som noget nyt blev New age kurling startet op i oktober mned af en af sundhedsambassadrerne, og blev efter 4 gange krt videre af 2 fra frivillignetvrket. New age kurling spilles indendrs og er en aflser for petanque, som ikke kan spilles om vinteren. Der krer 2 hold, et om eftermiddagen og et om aftenen. Eftermiddagsholdet: Der har deltaget 9 forskellige beboere Der deltager i gennemsnit 6 beboere pr. gang 6 deltager stabilt 2 frivillige str for aktiviteten Aftenholdet: Der har deltaget 9 forskellige beboere Der deltager i gennemsnit 4 beboere pr. gang 4 deltager stabilt 2 frivillige str for aktiviteten Der er p nuvrende 5 selvkrende motionsaktiviteter Der er 10 forskellige beboere, som benytter motionsaktiviteterne Der er 4 frivillige der str for aktiviteterne. 01.07.13 Vivi O. Andersen Gtursholdet startede op igen i starten af januar. Der har deltaget 5 forskellige beboere i aktiviteten Der deltager i gennemsnit 3 beboere pr. gang. 4 deltager stabilt 3-4 frivillige str for aktiviteten. Der blev startet 2 hold op i aktiviteten New age kurling i starten af januar. Aktiviteten sluttede ssonen i starten af april. Der har deltaget 10 forskellige beboere i aktiviteten Der deltog i gennemsnit 6 beboere pr. gang. 6 beboere deltog stabilt 2 frivillige stod for aktiviteten

Efter vinterpause startede petanque op igen i april med 2 hold. Der har deltaget 8 forskellige beboere Der deltager i gennemsnit 8 beboere pr. gang 8 deltager stabilt 2 frivillige str for aktiviteten Der er p nuvrende 5 selvkrende motionsaktiviteter for voksne.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

13

Der er 12 forskellige beboere, som benytter sig af motionsaktiviteterne. Der er 4 frivillige der str for aktiviteterne.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

14

EDB Undervisning Brndkjr/Fjordparken Indsatsomrde Indsats Forml Sociale netvrk EDB undervisning i samarbejde med Fjordparken At skabe sociale netvrk og samarbejde p tvrs af Brndkjr og Fjordparken At dkke de behov beboerne har for, at kunne orienterer sig p nettet/netbank/bestille tid hos lgen i fllesskab med andre I perioden 2010 2013 gennemfrelse af mindst 1 forlb pr. r, med mindst 6 deltagere fra hvert omrde. Der gennemfres min. et forlb pr. r i samarbejde. Voksne beboere fra bde Brndkjr og Fjordparken Boligsociale medarbejder Lokaler stillet til rdighed af AAB og afdeling 213 fra Lejerbo BylivKolding VUC Netvrkslokomotivet AOF Marts 2010 Opstart af EDB Maj 2010 Afslutning af forlb Nov. 2010 Opstart af EDB Feb. 2011 Evaluering af forlbet Marts 2012 Aftale p plads med AOF om hold i Fjordparken April 2012 Opstart af EDB hold for Lejerbos beboere i Fjordparken April 2012 Drftelse af EDB hold i Brndkjr med Styregruppen Juni 2012 Aftale p plads med AOF om hold i Brndkjr Juli 2012 Kontakt til beboere p venteliste i Brndkjr Juli 2012 Brev sendes ud til de interesserede Aug. 2012 Tilmelding Sep. 2012 Opstart af EDB for AABs beboere i Brndkjr Nov. 2012 EDB afsluttes og evalueres Udbydelse af lokale opkvalificerings kurser 01.07.11 - Vivi Obbekjr Andersen Beboerne fik lrt basale ting, og der blev taget udgangspunkt i den enkeltes behov. Evalueringen viste, at deltagerne havde vret glade for forlbet. Der er et stort nske i begge omrder om, igen at f tilbudt EDB undervisning. Der er en venteliste p 23 beboere i Brndkjr fra sidste gang, nok til at omrdet selv vil kunne stille et hold. Det m konstateres at de beboere der fremadrettet nskede kurset faldt udenfor VUCs mlgruppe. Der arbejdes derfor p, at kunne udbyde Edb kurser lokal med en anden samarbejdspartner. 01.01.12 Vivi Obbekjr Andersen Der er afholdt mde med AOF ang. mulighed for et evt. samarbejde om EDB undervisning i boligomrdet. Der forventes en afklaring i starten af 2012. Der er gennemfrt 2 kursusforlb med henholdsvis 15 deltagere fra Brndkjr og 5 fra Fjordparken i 2010 og 11 deltagere fra Brndkjr og 11 fra Fjordparken i 2011. 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen Via et samarbejde med ByLivKolding blev der i april op startet et EDB hold i Fjordparken. Kurset blev betalt af overskydende midler fra helhedsplanen, og blev derfor kun tilbudt beboerne i Fjordparken. Forlbet var p 8 onsdage af 3 moduler og sluttede i starten af juni. Alle deltagerne havde generelt set kun rosende ord til forlbet ved evalueringen. 8 ud af de 10, som besvarede sprgeskemaet ved afslutningen ville gerne betale Kr. 200,- for et lignende forlb en anden

Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

15

gang. Flere af deltagerne havde fr kurset enten ikke stiftet bekendtskab eller brugt Nem-ID, hvilket strstedelen fik lrt p de 8 onsdage. Lreren formede ogs, at styrke deltagernes tiltro til nettet, hvilket bl.a. betd, at 2 af deltagerne selv bestilte og betalte Kim Larsen billetter over nettet den sidste dag. Socialt svarede alle deltagerne, at de havde fet nye bekendtskaber under kurset, flere blev s gode venner/veninder, at de fremadrettet ogs vil lave ting sammen. Der deltog 14 deltagere fra Fjordparken i EDB kurset Via et samarbejde med ByLivKolding, tilbydes der igen EDB undervisning i Brndkjr med opstart til september. 01.01.13 Vivi Obbekjr Andersen Via et samarbejde med BylivKolding blev der afviklet EDB undervisning i Brndkjr med start i september til november. Deltagerne havde alle stet p venteliste tilbage fra 2010. Kursisterne gav under evalueringen udtryk for, at det havde vret et godt forlb. De havde stort se alle fet nye bekendtskaber og lrt nye ting i forhold til EDB. De havde alle et stort nske om et videregende hold. Der blev ogs givet udtryk for, at det ville vre fordelagtigt, at holdene fremadrettet bliver delt mere op i nybegyndere og let vede. Der deltog 15 deltagere fra Brndkjr i EDB kurset. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der er ikke afholdt EDB kursus i Brndkjr i 1. halvr af 2013. Der er i perioden 2010 til juni 2013 gennemfrt 4 forlb. 2 i et samarbejde mellem Brndkjr og Fjordparken. 1 forlb kun tilbudt Fjordparkens beboere og 1 kun tilbudt til Brndkjrs beboere. Deltagelse af i alt 41 beboere fra Brndkjr. Deltagelse af i alt 30 beboere fra Fjordparken.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

16

Kreativ caf Indsatsomrde Indsats Forml Sociale Kreativ netvrk caf At styrke og skabe sociale netvrk At udveksle kreative erfaringer med hinanden At give frdigheder videre At skabe et attraktivt og velfungerende boligomrde, med gode traditioner, hvor beboerne tager ejerskab, og dermed ger trygheden og trivslen for den enkelte beboer. Maj 2011 Selvkrende af frivillige fra frivillignetvrket Maj 2011 Deltagelse af min. 5 beboere deraf 3 stabilt Maj 2012 Deltagelse af min. 10 beboere deraf 5 stabilt Dec. 2013 Deltagelse af min. 12 beboere deraf 6 stabilt Primr mlgruppe: de voksne beboere sekundr mlgruppe: Brnene i omrdet. (ca.1500) Boligsocial medarbejder Frivillignetvrket Lokaler stilles til rdighed af AAB Sundhedsambassadrerne Kolding Kommune Maj 2011 Opstart af den kreative caf Sep. 2011 Genopstart af den kreative caf Okt. 2012 Arbejdsgruppe lger plan for julemarked Nov. 2011 Julemarked afholdes Dec. 2011 Evaluering af julemarked og aktiviteten Marts 2012 Opstart af udarbejdelse af ting til julemarked Sep. 2012 Arbejdsgruppe nedsttes til planlgning af kreativ dag for brn Sep. 2012 Arbejdsgruppe nedsttes til planlgning af julemarked Okt. 2012 Kreativ dag for brn afholdes Okt. 2012 Evaluering af kreativ dag for brn Okt.. 2012 Plan for julemarked arrangement forelgger Nov. 2012 Julemarked afholdes Dec. 2012 Evaluering af arrangementet Jan. 2013 Genopstart af kreativ caf Juli 2013 Nedsttelse af arbejdsgruppe for julemarked Sep. 2013 Plan for forankring Nov. 2013 Julemarked Dec. 2013 Evaluering - forankring Sttte til frivillige i driften af den kreative caf. Deltagerne bestemmer selv, hvad de arbejder med. Der arbejdes bde individuelt og mod flles ml, som f.eks. at arrangerer et lokal julemarked. 01.07.11 - Vivi Obbekjr Andersen Aktiviteten startede op maj 2011 i et lille lokale over vaskeriet. Kun f har benyttet tilbuddet. Forklaringen kan vre, at der kun er hngt information om aktiviteten op, i vaskerierne i Brndkjromrdet. Aktiviteten er selvkrende med 3 lokale frivillige 5 beboere deltager i aktiviteten, hvoraf 3 er stabile 01.01.12 Vivi Obbekjr Andersen I september blev der omdelt aktivitetsfolder til alle husstande, med informationer om alle de aktiviteter der starter op i Brndkjromrdet her i efterret, deriblandt kreativ caf. Samtidig blev aktiviteten udvidet til ogs, at have bent mandag aften. Hvilket har resulteret i at brugergruppen er udvidet.

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

17

Den kreative caf har taget initiativ til, afholdelse af Julemarked. De har arbejdet p, at producerer hndlavede juleting samt juledekorationer. Arrangementet blev afholdt sidste weekend i november og var en stor succes. Aktiviteten er selvkrende med 3 lokale frivillige 7 beboere deltager i aktiviteten, hvoraf de alle er stabile Den Kreative caf har taget initiativ til og gennemfrt Julemarked. 12 frivillige stod for gennemfrslen og der var 110 besgende. Aktiviteten er selvkrende. Der deltager i gennemsnit 8 forskellige beboere, heraf 5 stabilt. Der er gennemfrt et flles arrangement, og taget initiativ og planlagt yderligere 1 i forret 2012. 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen Den kreative caf krer fortsat 2 gange om ugen. Deltagerne har det sidste halve r et par gange om mneden afsat tid til, at forberede juleting til Julemarkedet i november. Mandagsholdet Der deltager i gennemsnit 5 beboere pr. gang, de er alle stabile Der har deltaget 6 forskellige beboere i aktiviteten Aktiviteten er selvkrende med 4 frivillige Der deltager i gennemsnit 5 beboere pr. gang Onsdagsholdet Der deltager i gennemsnit 4 beboere pr. gang, de er alle stabile Der har deltaget 6 forskellige beboere i aktiviteten Aktiviteten er selvkrende med 4 frivillige Der Der Der Der Der deltager i gennemsnit 4-5 beboere pr. gang deltager 5 beboere stabilt er gennemfrt et fllesarrangement er 4 frivillige der er ansvarlige for aktiviteten deltager 9 forskellige beboere i aktiviteten

01.01.13 Vivi Obbekjr Andersen Den kreative caf krer fortsat 2 gange om ugen. Der blev i november afholdt julemarked. Der var i alt 133 besgende. 14 frivillige hjalp til p dagen og 4 frivillige har ret igennem arbejdet p de kreative ting, som blev solgt ved arrangementet. Mandagsholdet Der deltager i gennemsnit 5 beboere pr. gang, de er alle stabile Der har deltaget 10 forskellige beboere i aktiviteten Aktiviteten er selvkrende med 4 frivillige Tirsdagsholdet Der deltager i gennemsnit 5 beboere pr. gang, de er alle stabile Der har deltaget 7 forskellige beboere i aktiviteten Aktiviteten er selvkrende med 4 frivillige Der deltager 11 forskellige beboere i aktiviteten. (Der er et overlab mellem mandags og tirsdags holdet) Der deltager i gennemsnit 5 beboere pr. gang, hvoraf der deltager 5 beboere stabilt Der er gennemfrt to fllesarrangementer.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

18

Der er 4 frivillige der er ansvarlige for aktiviteten 01.07.13 Vivi O. Andersen Den kreative caf krer fortsat 2 gange om ugen. Mandagsholdet Der deltager i gennemsnit 3 beboere pr. gang, de er alle stabile Der har deltaget 7 forskellige beboere i aktiviteten Aktiviteten er selvkrende med 4 frivillige Tirsdagsholdet Der deltager i gennemsnit 4 beboere pr. gang, de er alle stabile Der har deltaget 7 forskellige beboere i aktiviteten Aktiviteten er selvkrende med 4 frivillige Den kreative caf afholder igen i r julemarked. Det vil primrt vre 4 frivillige der sidder i arbejdsgruppen, for udarbejdelse af program for dagen. Der deltager 7 forskellige beboere i aktiviteten. Der deltager i gennemsnit 4 beboere pr. gang, hvoraf der deltager 4 beboere stabilt. Der er gennemfrt to fllesarrangementer i projektperioden. Der er 4 frivillige der er ansvarlige for aktiviteten.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

19

Fllesspisning Afsluttet pr. juli 2013 Indsatsomrde Indsats Forml Sociale netvrk Fllesspisning At styrke og skabe sociale netvrk p tvrs af alder/kn og afdelinger At skabe et attraktivt og velfungerende boligomrde, med gode traditioner, hvor beboerne tager ejerskab, og dermed ger trygheden og trivslen for den enkelte beboer. 2011 Deltagelse af 10 beboere pr. gang 2012 Deltagelse af 20 beboere pr. gang 2013 Deltagelse af 30 beboere pr. gang Dec. 2013 Aktiviteten er selvkrende Alle beboerne i Brndkjr (ca. 1500) Frivillignetvrket Sundhedsambassadrerne - Boligsocial medarbejder Lokaler stillet til rdighed af AAB Aug. 2011 Planlgning af fllesspisning frem til jul Sep. 2011 Opstart af fllesspisning Dec. 2011 Evaluering/planlgning af fllesspisning frem til sommerferien Jan. 2012 Fllesspisning stater igen Juli 2012 Planlgning af fllesspisning frem til jul Aug. 2012 Fllesspisning starter igen Dec. 2012 Evaluering af fllesspisning Dec. 2012 Planlgning af fllesspisning fra januar til juni 2013 Jan. 2013 Fllesspisning starter igen Juni 2013 Evaluering af fllesspisning Juli 2013 Planlgning af fllesspisning frem til jul Aug. 2013 Fllesspisning starter igen Aug. 2013 Plan for forankring Dec. 2013 Evaluering af fllesspisning Der laves mad i fllesskab 1. gang om mneden. Aktiviteten er op startet via et samarbejde mellem sundhedsambassadrerne og frivillignetvrket. Den boligsociale medarbejder sttter de frivillige i indsatsen, med tilmeldinger og betaling. Alt det praktiske tager de frivillige sig selv af. 01.07.11 - Vivi Obbekjr Andersen Der er lavet flgende koncept for fllesspisninger til efterret: Deltagerne beslutter fra gang til gang, hvad de skal have, at spise til nste fllesspisning. 2 eller gerne flere melder sig til, at hjlpe med maden. Alle hjlper til med oprydning og borddkning. Der er fokus p, at de deltagende brn inddrages i madlavning mv. 01.01.12 Vivi Obbekjr Andersen Der er skabt en aktivitet, som fremmer det sociale netvrk. Beboere der ikke p forhnd kender hinanden mdes og der skabes dermed nye kontakter. Deltagerne kommer fra flere afdelinger i omrdet. Det er lykkedes, at skabe en god stemning, hvor alle brugerne er engageret i den praktiske gennemfrsel. Der er afholdt 4 fllesspisninger Ved det 1. arrangement deltog 16 beboere Ved det 2. arrangement deltog 21 beboere Ved det 3. arrangement deltog 29 beboere Ved det 4. arrangement deltog 27 beboere

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

20

2 sundhedsambassadrer og min. 2 frivillige str de frste 4 gange for aktiviteten

Der er lavet en plan for fortsttelse af aktiviteten i frivillig regi. I gennemsnit har ca. 23 deltaget i aktiviteten. 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen Fllesspisning tiltrkker beboere i alle aldre, lige fra de helt sm til ldre beboere der i r fylder 90 r. Flere afdelinger fra omrdet er reprsenteret. Aktiviteten er nsten 100 % selvkrende. Den boligsociale medarbejder hjlper med tilmeldinger, og bookning af lokale. Der er 3 frivillige der fremover srger for, at menuen mv. kommer i Andelsbo. Der er afholdt 6 fllesspisninger Der deltager i gennemsnit 24 beboere i aktiviteten Der har deltaget 40 forskellige beboere 23 deltager stabilt Alle der deltager i aktiviteten er frivillige

Der deltager i gennemsnit 24 beboere pr. gang. Aktiviteten er selvkrende. 01.01.13 Vivi Obbekjr Andersen Fllesspisning har et stigende antal deltagere, og flere deltager stabilt i aktiviteten. Der er afholdt 5 fllesspisninger i 2. halvr af 2012 Der deltager i gennemsnit 25 beboere i aktiviteten Der har deltaget 44 forskellige beboere 30 deltager stabilt Alle der deltager i aktiviteten er frivillige

Der deltager i gennemsnit 25 beboere pr. gang. Aktiviteten er selvkrende. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der er afholdt 5 fllesspisninger i 1. halvr af 2013 Der deltager i gennemsnit 23 beboere i aktiviteten Der har deltaget 50 forskellige beboere 25 deltager stabilt Alle der deltager i aktiviteten er frivillige Der deltager i gennemsnit 23 beboere pr. gang. Aktiviteten er selvkrende.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

21

Sommerferie aktiviteter Indsatsomrde Indsats Forml Sociale netvrk Sommerferie aktiviteter At styrke det sociale netvrk for brn/unge og forldre/bedsteforldre i Brndkjromrdet At give alle nogle positive oplevelser i deres lokalomrde At have det sjovt sammen med andre, samtidighed med, at man dyrker motion At skabe et attraktivt og velfungerende boligomrde, med gode traditioner, hvor beboerne tager ejerskab, og dermed ger trygheden og trivslen for den enkelte beboer. Aug.2011 Deltagelse af i gennemsnit 10 deltagere pr. dag til de forskellige aktiviteter - fordelt p 5 voksne og 5 brn. 8 frivillige str for aktiviteterne Aug. 2012 Deltagelse af i gennemsnit 15 deltagere pr. dag til de forskellige aktiviteter fordelt p 7 voksne og 8 brn. 10 frivillige str for aktiviteterne Aug. 2013 Deltagelse af i gennemsnit 15 deltagere pr. dag til de forskellige aktiviteter - fordelt p 7 voksne og 8 brn. 10 frivillige str for aktiviteterne. Alle brn/unge og forlde/bedsteforldre fra hele Brndkjromrdet Frivillignetvrket - Boligsocial medarbejder Lokaler stillet til rdighed af AAB Geografisk have Kolding kommune Brnehaven Mariekjr - AAB April 2011 Planlgning af sommerferie aktiviteterne Juli 2011 Afholdelse af sommerferie aktiviteter Sep. 2011 Evaluering af sommerferie aktiviteterne Marts 2012 Id mde i frivillignetvrket til Sommersjov 2012 Marts 2012 Fundraising April 2012 Ansgning om aktivitetsmidlerne frdiggres og sendes til Kolding kommune Maj 2012 Nedsttelse af arbejdsgruppe Juli 2012 Afholdelse af Sommersjov 2012 Sep. 2012 Evaluering af sommerferieaktiviteterne Feb. 2013 Nedsttelse af arbejdsgruppe Marts 2013 Fundraising April 2013 Ansgning om aktivitetsmidler frdiggres og sendes til Kolding Kommune Maj 2013 Plan for forankring Juli 2013 Afholdelse af Sommersjov 2013 Sep. 2013 Evaluering af Sommersjov Der afholdes aktiviteter for brn/ unge og deres forldre/bedsteforldre, i sommerferien. De frivillige stttes i fundraising. 01.01.12 - Vivi Obbekjr Andersen Flgende aktiviteter var fordelt p ugerne 30 og 31. Rundbold: 10 brn/10 voksne deltog Skattejagt: 7 brn/6 voksne deltog Tur i geografisk have: 11 brn/10 voksne deltog Fodbold og slackline: 1 barn/5 voksne deltog Hvdingebold:12 brn/12 voksne deltog Deltagerne bestemmer (der blev spillet rundbold): 12 brn/8 voksne deltog Deltagerne bestemmer (Naturskolen Perlen): 6 brn/7 voksne deltog

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

22

Brneloppemarked: 11 brn/10 voksne deltog

De frivillige har vret hovedansvarlige for den praktiske gennemfrsel af aktiviteterne. Alle er enige om, at sommerferieaktiviteterne skal vre en tilbagevendende begivenhed. 10 frivillige stod for aktiviteterne Der har deltaget ca. 9 brn og 7 voksne i gennemsnit pr. gang. 10 frivillige stod for den praktiske gennemfrsel af sommerferie aktiviteterne. 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen I februar sgte 2 frivillige sammen med den bolig sociale medarbejder om aktivitetsmidler fra Kolding kommune, til sommersjov i Brndkjr. Vi fik i april bevilliget Kr. 3000,Der blev nedsat en arbejdsgruppe i maj mned, som med sttte fra den boligsociale medarbejder har udarbejdet et program der dkker 8 dage i alt i ugerne 30 og 31. Sommersjov i Brndkjr er kommet med i bladet Ferieaktiviteter 2012, som beskriver alle sommerferie aktiviteterne der tilbydes i Kolding kommune. Der er afholdt Sommersjov 1 gang i 2011. Der deltog i gennemsnit 9 brn og 7 voksne pr. dag. 6 frivillige str for udarbejdelse af programmet for sommersjov 2012. Hele frivillignetvrket bakker op om aktiviteterne. 01.01.13 Vivi Obbekjr Andersen Der blev afholdt sommersjov for omrdets brn i ugerne 30 og 31. Flgende aktiviteter var fordelt p ugerne 30 og 31. Rundbold/Hvdinge bold: 15 brn/11 voksne deltog Tur i geografisk have: 17 brn/13 voksne deltog Lege fra dengang mor og far var ung: 1 barn/8 voksne deltog Kreativdag: 3 brn/10 voksne deltog Dagen, hvor I bestemmer (blev aflyst pga. vejret): 5 brn/6 voksne mdte op Naturskolen Perlen med skattejagt: 7 brn/8 voksne deltog Kreativdag: 8 brn/9 voksne deltog Fodbold og ultimate frisbee: 6 brn/12 voksne deltog De frivillige har vret hovedansvarlige for den praktiske gennemfrsel af aktiviteterne. Alle er enige om, at sommerferieaktiviteterne skal vre en tilbagevendende begivenhed. 11 frivillige stod for aktiviteterne

Der har deltaget ca. 8 brn og 10 voksne i gennemsnit pr. gang. 11 frivillige stod for den praktiske gennemfrsel af sommerferie aktiviteterne. Der er afholdt Sommersjov 1 gang i 2011. Der deltog i gennemsnit 16 deltagere pr. dag til de forskellige aktiviteter fordelt p 9 brn og 7 voksne. 6 frivillige stod for udarbejdelse af programmet for sommersjov 2012. Hele frivillignetvrket bakker op om aktiviteterne. Der er afholdt sommersjov 1 gang i 2012. Der deltog i gennemsnit 18 deltagere pr. dag til de forskellige aktiviteter fordelt p 8 brn og 10 voksne pr. dag. 11 frivillige stod for aktiviteterne.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

23

01.07.13 Vivi O. Andersen Der er nedsat en arbejdsgruppe p 9 der udarbejder et program for sommersjov i uge 27. Gruppen har vurderet, at der kun skal vre sommersjov en uge i r. Der er sgt om midler fra fritidsrdet i Kolding kommune, som har bevilliget kr. 1500,-. Der arbejdes lbende med forankring af indsatsen. Der er lavet en mappe med alt det materiale der er lavet i projektperioden i forhold til sommersjov. Der har ikke vret afholdt sommerferie aktiviteter i 1. halvr af 2013. Der har i projektperioden vret gennemfrt sommerferieaktiviteter 1 gang rligt. Der har i gennemsnit deltaget 17 deltagere pr. dag. Der har i gennemsnit deltaget et lige antal brn og voksne i aktiviteterne pr. dag. Der har vret en stigning i antallet af frivillige fra 6 frivillige i 2011, til 11 frivillige i 2012.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

24