You are on page 1of 97

Opflgning p indsatser i Skovparken

-revideret Dec. 2013

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Indhold
Brn, unge og familier...................................................................................................... 3

Opsgende kontakt/forldreinddragelse ...................................................................................... 3 Familiecafe Cafeen (Indsatsen er afsluttet 1/7 2012)................................................................... 21 Netvrk for kvinder p barsel/orlov ( indsatsen er afsluttet 1/7 2013) ...................................... 24 Familiearrangementer .................................................................................................................. 28 Integration af piger med anden etnisk baggrund i fritidstilbud.................................................... 35 Udarbejdelse af model for mling af kriminalitet og hrvrk p afdelingens drift .................... 39 Kvindegruppen .............................................................................................................................. 42
Beskftigelse & uddannelse............................................................................................ 45

Opkvalificerende undervisningstilbud .......................................................................................... 45 Forldre er vigtige (Indsatsen er afsluttet 1/12 2012)................................................................. 48 Lektiecaf ...................................................................................................................................... 50
Seniorer forebyggelse af ensomhed og utryghed............................................................. 53

Seniorer og udsatte ....................................................................................................................... 53


Sociale Netvrk ............................................................................................................ 58

Sundhedsindsats ........................................................................................................................... 58
Beboerdemokrati og frivillighed ....................................................................................... 64

Processttte til og uddannelse af frivillige og afdelingsbestyrelsen............................................. 64


Samarbejde p tvrs ..................................................................................................... 74

Kvarternetvrk ............................................................................................................................. 74 Beboerundersgelse ..................................................................................................................... 78


Milj, ressourcer og indeklima ......................................................................................... 80

Affald (Indsatsen er afsluttet 1/7 2013)........................................................................................ 80 Grn profil (Indsatsen er afsluttet 1/7 2013)................................................................................ 84 Indeklima (Indsatsen er afsluttet 1/7 2012) ................................................................................. 87 Vandindsats (Indsatsen er afsluttet 1/7 2012) ............................................................................. 89 Image............................................................................................................................................. 92

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Brn, unge og familier


Opsgende kontakt/forldreinddragelse Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Brn, unge & familier Opsgende kontakt i forhold til familier med udgangspunkt i daginstitutioner, skole og fritidstilbud. At bevidstgre forldre i forhold til ansvar for brnenes skole, fritid og frden i boligomrdet og kvarteret som helhed At min. 50 % af forldrene deltager i min. en aktivitet i institutionen/skolen indenfor et r At der er gennemfrt opsgende kontakt i form af hjemmebesg til min. 20 % af brn i de lokale institutioner/klubben/skolen pr. r Mindre kriminalitet og hrvrk Juni 2010 opsgende kontakt til min. 10 % af familierne med brn i institutionerne/klubben/skolen Juni 2011 min. 50 % af familierne er reprsenteret ved forldremder i de lokale institutioner/skoler Juni 2013 min. 50 % af familierne har deltaget i mindst t dialogmde i skoleret 2012/13 Familier med brn i daginstitutionen Nordstjernen, brnehaven Tusindfryd, Dronning Dorothea skolens SFO (Iflge KS for 2009 er der ca. 200 brnefamilier i omrdet) Frikb i lokale institutioner rligt 1250 timer i perioden 2009-2011 Frikb i lokale institutioner rligt 525 timer i perioden 2012-2013 Indsatsen suppleres af forldreinddragelses indsatsen p Skovvejen, der lber i perioden 2011-15 med ca. 180 timer pr. r Brnehaven Tusindfryd Daginstitutionen Nrremarken/Nordstjernen Dyrehaveskolens SFO/ Dronning Dorothea skolens SFO Kolding Kommune, BUF Jan. 2009 Start af opsgende funktioner i forhold til forldre/familier Okt. 2009 Flgegruppe for indsatsen nedsat Dec. 2009 Evalueringsmder med de enkelte institutioner Jan. 2010 Frste delevaluering af indsatsen foreligger herunder opsamling af metoder og erfaringer fra de enkelte institutioner, skolen og fritidstilbud Feb. 2010 Nyforhandlede kontrakter med de enkelte institutioner foreligger Marts 2010 Flles mde for parterne i forldreinddragelse (Munkebo og Skovparken) med henblik p erfaringsudveksling og prsentation af kommende indsatser Aug. 2010 Ny indsats: Forldreinddragelse og studie/erhvervsvalg Jan. 2011 Delevaluering, prioritering, justering af indsatsen Jan. 2011 Opstart bydelsmor-projekt Feb. 2011 Ny forhandlede kontrakter med de enkelte institutioner foreligger Feb. 2011 Opstart af projekt forldre inddragelse og integration i foreningslivet Juni 2011 Planlgning af 2. fase, hvor indsatsen udfases Juni 2011 Indsamling af mling jf. min. 50 % af familierne er reprsenteret ved forldremder Juni 2011 Evaluering og vurdering af behov for fortsttelse af projekt om forldreinddragelse og integration i foreningslivet Juni 2011 Frste delevaluering af projekt om forldre inddragelse og studievalg med efterflgende forhandling af evt. ny kontrakt

Mlgruppe Ressourcer

Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

2010

Aktiviteter

Aug. 2011 Forldreinddragelses-indsats starter p 2. fase Sept. 2011 Frste delevaluering af projekt om forldre inddragelse og studievalg med efterflgende forhandling af evt. ny kontrakt (Forldre er vigtige) Sept. 2011 Drftelser med Daginstitutionen Nrremarken vedrrende genoptagning af forldreinddragelsesindsats Dec. 2011 Drftelse med Daginstitutionen Nordstjernen vedrrende genoptagning af forldreinddragelsesindsatsen. Jan. 2012 Delevaluering, prioritering, justering (srligt fokus p udfasningen/forankringen) Feb. 2012 Planlgning af 3.fase, hvor indsatsen udfases Aug. 2012 Forldreinddragelses-indsats starter p 3. fase Nov. 2012 Dialog med emnet frskolebrn og sprog Feb. 2013 Dialogmde med emnet studievalg afholdt April 2013 Plan for slutevaluering foreligger Juni 2013 Dialogmde afholdt Juli 2013 Slutevaluering af forldreinddragelses-indsats Sept. 2013 Dialogmde med emnet skolestart afholdt Brnehaven Tusindfryd modtager 300 timer til frikb af personale: Tilbud til alle familier om hjemmebesg af 2 timers varighed 4 temaeftermiddage med sund kost Fllesarrangement for alle institutioner, skoler og frivillige i kvarteret 1 lrdag

2010 Daginstitutionen Nrremarken modtager i 300 timer til frikb af personale: Oprettelse af tvrfagligt team bestende af pdagog, socialrdgiver og sundhedsplejen Hjemmebesg i udvalgte familier Dialogmde for forldre, personale i daginstitutionen og skolen Fllesarrangement for alle institutioner, skoler og frivillige i kvarteret 1 lrdag 2010 Dyrehaveskolens SFO modtager 200 timer til frikb af personale: Samtaler med forldre om deres ansvar for deres brns sprog Konfliktlsning Samtaleseddel til forldre Samtalespil 2010 Forldreinddragelse vedrrende studie/erhvervsvalg 30 timer I det kommende skoler: Hjemmebesg hos alle familier med elever i 7. klasse p Dyrehaveskolen Projektkoordinering med Munkevngets Skole Samtaler med forldrene for at bevidstgre om realistiske valgmuligheder og for at skabe interesse for brnenes skoleliv 2011 Brnehaven Tusindfryd modtager i 300 timer til frikb af personale: Tilbud til alle familier om hjemmebesg af 2 timers varighed 2 temamder Fllesarrangement for alle institutioner, skoler og frivillige i kvarteret 1 lrdag 2011 Daginstitutionen Nrremarken/Nordstjernen modtager ikke timer til frikb af personale grundet omstruktureringer p daginstitutionsomrdet. 2011 Dronning Dorothea skolens SFO modtager 200 timer til frikb af personale: Samtaler med forldre om deres ansvar

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Konfliktlsning Samtaleseddel til forldre Samtalespil

Forldreinddragelse vedrrende studie/erhvervsvalg er lukket ned ved udgangen af skoleret 2010/2011 pga. omstruktureringer p skoleomrdet er projektet ikke lngere muligt. 2012 Brnehaven Tusindfryd modtager i 300 timer til frikb af personale: Tilbud til alle familier om hjemmebesg af 2 timers varighed 1 dialogmde om sprog og frskolebrn 1 temaaften hvor forldrebestyrelsen inddrages i det praktiske 20 eftermiddage med info om betydningen af hjtlsning for brnenes senere evne til at lre at lse og skrive Tusindfryd modtager stadigt 300 timer idet der efter omstrukturering p daginstitutionerne i omrdet er kommet flere brn i institutionen 2012 Dronning Dorothea skolens SFO modtager 100 timer til frikb af personale: Samtaler med forldre om deres ansvar Konfliktlsning Samtaleseddel til forldre Samtalespil 2013 Brnehaven Tusindfryd modtager 300 timer til frikb af personale: Tilbud til alle familier om hjemmebesg af 2 timers varighed 1 dialogmde om skolestart Temaaften med fllesspisning hvor forldrebestyrelsen er ansvarlig for det praktiske 40 eftermiddage med tema om lsningens betydning for brnenes evne til senere at lre at lse og skrive samt mulighed for ln af bger til hjtlsning 2013 Dronning Dorothea skolen modtager 50 timer til frikb af personale: Tilbud om hjemmebesg til familier med temaet det gode sprog Konfliktlsning i SFOen, hvordan kan vi det, p en ordentlig mde 01.07.10 - Bente G. Hansen Der er afholdt et flles mde med forldreinddragelsesindsatserne i Munkebo (udvidet flgegruppemde) Der er afholdt et flles temamde om sekundrt traumatiserede brn, hvor alle aktrerne i forldreinddragelsesindsatsen var reprsenteret Der er afholdt flles familiedag, hvor alle aktrerne i forldreinddragelsesindsatsen deltog i planlgning og gennemfrelse Tusindfryd fortstter hjemmebesg - der er gennemfrt 25 i frste halvr - fokusomrdet er "brneopdragelse" Nrremarken har lavet plan for indsatsen i efterret med fokusomrdet "kulturmdet" Dyrehaveskolens SFO genoptager hjemmebesgene til september, hvor det bliver primrpdagogen, der skal gennemfre samtalerne 60 ud af 204 familier har haft et hjemmebesg Der er ikke supplerende effektmlinger, da der frst laves en egentlig evaluering til november Succeskriteriet for indsatsen er, at min. 10 % af forldrene har taget i

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

mod tilbuddet om hjemmebesg - dette er til fulde opnet og succeskriteriet tages derfor op til revidering i forbindelse med den kommende evaluering ultimo 2010. 60 ud af 204 af familierne har haft hjemmebesg i 1. halvr 2010 svarende til 29 % Antal samlede deltagere i familiedagen: 150 voksne og 300 brn Forldredeltagelse i aktiviteter p skolen/i institutionen: Skolen begynder frst registrering fra skoleret 2010/11, og der er derfor ikke tilgngeligt data fr juni 2011 Forldrene er generelt mere aktive f.eks. er der for frste gang i flere r lykkedes at nedstte en fuldtallig forldrebestyrelse i brnehaven Tusindfryd. Et andet eksempel p engagement var forldrenes opbakning til Dyrehaveskolen og deltagelse i debatten og borgermdet, da skolen i forret var lukningstruet 01.01.11 - Bente G. Hansen Tusindfryd fortstter hjemmebesg - der er gennemfrt 36 i andet halvr - fokusomrdet er "brneopdragelse" Der har vret afholdt oplg om De Utrolige r - 11 familier var reprsenteret. Efterflgende er 1 familie blevet tilknyttet projektet 80 % af Tusindfryds familier har deltaget i et fyraftensmde i brnehave Dyrehaveskolens SFO har haft meget f hjemmebesg i efterret pga. sygdom blandt personalet. Hjemmebesgene gennemfres i stedet i frste halvr 2011 Daginstitutionen Nrremarken har ikke lavet den aftalte evaluering, da de har vret igennem i strre omstrukturering. Der er planlagt mde med daginstitutionen i forret, nr institutionen er kommet p plads og har fet overblik over konsekvenserne af, at de ikke lngere har brnehavebrn, men udelukkende vuggestuebrn I 2010 er der gennemfrt 98 hjemmebesg samlet har 60 ud af 204 familier har haft et hjemmebesg - svarende til 29 %. (Flere familier har brn i bde daginstitution, skole etc. og har derfor haft flere hjemmebesg.) 01.07.11 - Bente G. Hansen Tusindfryd fortstter hjemmebesg - der er gennemfrt 30 i frste halvr - fokusomrdet er "brneopdragelse" Dyrehaveskolens SFO har haft meget f hjemmebesg i skoleret 2010/2011 af personalemssige rsager. Der har samlet set vret afholdt 4 hjemmebesg i lbet af skoleret. Alternativt har SFOen afholdt et familiearrangement, hvor forldrene har vret frivilligt engagerede Der er ikke indget ny samarbejdsaftale med Daginstitutionen Nrremarken, da institutionen fortsat har travlt med strukturelle ndringer Forldreinddragelsen er derfor sat i bero indtil efterret 01.01.12 Bente G. Hansen Tusindfryd har gennemfrt 25 hjemmebesg i andet halvr fokusomrde er brneopdragelse SFOen har i efterret pga. personaleforhold kun afholdt 2 hjemmebesg. 01.07.12 Bente G. Hansen Tusindfryd har gennemfrt 41 hjemmebesg i frste halvr fokusomrde er skolestart

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

SFOen har gennemfrt 8 hjemmebesg I frste halvr 2012 har 93 ud af 100 deltaget i forldremder p den lokale skole

Der er registreret antal hndelser, arbejdstimer og udgifter i forbindelse med hrvrk i 1. halvr 2012. Hndelser: 10 Arbejdstimer brugt til genopretning: 15 timer. Udgifter til hrvrk: kr. 28.550 93 % af forldrene med brn p den lokale skole har deltaget i forldremderne. 01.01.13 Bente G. Hansen Tusindfryd har gennemfrt 36 hjemmebesg i 2. halvr fokusomrde er skolestart SFOen har gennemfrt 8-10 hjemmebesg i 2. halvr fokusomrde er det gode sprog Der har vret afholdt dialogmde med temaet sprog og frskolebrn Der er registreret antal hndelser, arbejdstimer og udgifter i forbindelse med hrvrk i 2. halvr 2012. Hndelser: 18 Arbejdstimer brugt til genopretning: 6 timer Udgifter til hrvrk: kr. 51.500 Der har sledes vret en markant stigning i udgifterne til og antallet af hrvrkstilflde. Episoderne koncentrerer sig isr til de sidste 5 uger af perioden, hvor 6 ud af de 18 tilflde af hrvrk er registreret. 01.07.13 Bente G. Hansen Tusindfryd har gennemfrt 40 hjemmebesg i 1. halvr 2013 fokusomrde har vret skolestart SFOen har gennemfrt 5 hjemmebesg i 1. halvr 2013 med fokusomrde det gode sprog Tusindfryd har efter dialogmdet sprog og frskolebrn oprettet et bibliotek som 45 forldre regelmssigt benytter Der er registreret antal hndelser, arbejdstimer og udgifter i forbindelse med hrvrk i 1. halvr 2013. Hndelser: 16 Arbejdstimer brugt til genopretning: 19 timer Udgifter til hrvrk: kr. 39.755 Der har sledes indenfor det sidste r vret en markant stigning i udgifterne til og antallet af hrvrkstilflde. Der har isr vret tale om hrvrk p drene i afdelingens kldre. 93 % af forldrene til brn i den lokale skole har deltaget i skole/hjem samtale eller forldremder. 01.01.14 Bente G. Hansen 33 % af afdelingens familier har modtaget et hjemmebesg. Tusindfryd har gennemfrt 19 hjemmebesg i 2. halvr 2013 fokus har vret skolestart. Der har vret afholdt dialogmde med emnet skolestart. Der er registreret antal hndelser, arbejdstimer og udgifter i forbindelse med hrvrk i 2. halvr 2013. Hndelser: 27 Arbejdstimer brugt til genopretning: 21 timer Udgifter til hrvrk: kr. 88.200

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Der har sledes indenfor det sidste r vret en markant stigning i udgifterne til genopretning og antallet af hrvrkstilflde. Der har isr vret tale om hrvrk i afdelingens kldre og vaskeri. I 2013 har brnehaven Tusindfryd og Dronning Dorothea Skolens SFO gennemfrt 64 hjemmebesg. 44 forldre ud af 204 potentielle deltagere svarende til 21 % har deltaget i dialogmder. Succeskriteriet om at min. 50 % af forldrene har deltaget i mindst 1 dialogmde i skoleret 2012/13 er dermed ikke opnet. Der har i perioden 2009 -2013 vre aflagt i alt 340 hjemmebesg i daginstitution og SFO. Der har i perioden vret god tilslutning med over 90 % fremmde til forldremder i institutioner og skole. Der har i perioden 2012 2013 vret afholdt 3 dialogmder i daginstitutionen med deltagelse af i gennemsnit 9 forldre.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 antal hndelser udgifter i hele tusinde kr.

1. halvr 2011 antal hndelser Udgifter i hele tusinde kr. medarbejdertimer 7 17 17

2. halvr 2011 14 32 24

1. halvr 2012 10 29 15

2. halvr 2012 18 52 6

1. halvr 2013 16 40 19

2. halvr 2013 27 88 21

Der er lavet 6 mlinger i forhold til hrvrksniveauet i afdelingen niveauet er relativt undret de frste 1 r, hvorefter der ses en markant stigning i antal hndelser og udgifter.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Delindsats i brnehaven Tusindfryd projektet er ophrt pr. 31/12 2013 Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Brn, unge & familier Opsgende kontakt i forhold til familier med udgangspunkt i daginstitutioner, skole og fritidstilbud. At bevidstgre forldre i forhold til ansvar for brnenes skole, fritid og frden i boligomrdet og kvarteret som helhed Min. 50 % af forldrene deltager i min. en aktivitet i institutionen/skolen indenfor et r Opsgende kontakt til min. 10 % af familierne med brn i institutionerne/klubben/skolen Opsgende kontakt i form af hjemmebesg til min. 20 % af brn i de lokale institutioner/klubben/skolen pr. r Mindre kriminalitet og hrvrk Familier med brn i brnehaven Tusindfryd (I 2009 havde 39 familier tilknytning til institutionen) Brnehaven Tusindfryd modtager i 2009 300 timer til frikb af personale Brnehaven Tusindfryd modtager i 2010 300 timer til frikb af personale Brnehaven Tusindfryd modtager i 2011 300 timer til frikb af personale Brnehaven Tusindfryd modtager i 2012 300 timer til frikb af personale Brnehaven Tusindfryd modtager i 2013 300 timer til frikb af personale Brnehaven Tusindfryd Kolding Kommune, BUF Jan. 2009 Start af opsgende funktioner i forhold til forldre/familier Okt. 2009 Flgegruppe for indsatsen nedsat Dec. 2009 Mde med institutionerne med henblik p opsamling af data og lbende evaluering Jan. 2010 Frste delevaluering af indsatsen foreligger herunder opsamling af metoder og erfaringer fra de enkelte institutioner, skolen og fritidstilbud Feb. 2010 Aftale for indsats for 2010 forelgger godkendt Sep. 2010 Fyraftensmde om sund mad Okt. 2010 Husmde med emnet: Brns sociale kompetencer Nov. 2010 Institutionen udarbejder skriftlig delevaluering Jan. 2011 Delevaluering, prioritering, justering af indsatsen Feb. 2011 Planlgning af 2. fase, hvor indsatsen udfases Aug. 2011 Forldreinddragelses-indsats starter p 2. fase Jan. 2012 Delevaluering, prioritering, justering (srligt fokus p udfasningen/forankringen) Feb. 2012 Planlgning af 2. fase, hvor indsatsen udfases Aug. 2012 Forldreinddragelses-indsats starter p 2. fase Dec. 2012 Dialogmde afholdt med emnet sprog og frskolebrn afholdt April 2013 Plan for slutevaluering foreligger Juli 2013 Slutevaluering af forldreinddragelses-indsats Sept.2013 Dialogmde med emnet skolestart afholdt Okt. 2013 Indsatsen afsluttet Tilbud til alle familier bosiddende i afdelingen om hjemmebesg af 2 timers varighed Temaeftermiddage/-aftner om fx sund kost, skolestart, forldreansvar Fllesarrangement for alle institutioner, skoler og frivillige i kvarteret 1 lrdag 01.01.10 - Bente G. Hansen Der er aflagt 37 hjemmebesg, som omfatter 42 brn. 2 familier har takket nej til besg Der er lavet skriftlig evaluering ift. deltagelse, forml og effekter Familierne har vret glade for besg, fler sig vrdsat Personalet har fet en strre forstelse og viden om brnenes

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

10

baggrund og forldrenes kultur, opdragelsesmnstre, kvindens rolle og familiens hverdag, hvilket bruges i det daglige arbejde i institutionen Personalet oplever en bedre kontakt til forldrene Forldrene er mere aktive i institutionen, eks. deltog der 26 forldre til valg af bestyrelse 2009 mod 5 i 2008 Der er gennemfrt 2 eftermiddage med kom og smr din madpakke til i morgen med deltagelse af ekstern konsulent Der er sket ndringer i madpakkerne hos nogle Institutionens kostfolder er blevet gennemget med nogle forldre Der er lavet en kostpolitik i daginstitutionen

01.07.10 Bente G. Hansen Der er aflagt 25 hjemmebesg, som omfatter 32 brn Familierne har efterlyst nye hjemmebesg, og den nye runde hjemmebesg har fokus p brneopdragelse Der er afholdt et temamde om sekundrt traumatiserede brn, hvor 11 personaler deltog 75 % af brnehavens familier deltog i familiedagen i maj 01.01.11 Bente G. Hansen Der er aflagt 36 hjemmebesg, som dkker 39 brn Der har vret afholdt oplg om projektet de utrolige r, hvor der deltog 11 brns forldre og 13 personaler. Efterflgende har 1 forlder bedt om hjlp til at etablere kontakt til lederen af projektet 80 % af brnehavens familier deltog i fyraftensmdet med teater og spisning. Forldrebestyrelsen deltog i planlgningen og gennemfrelsen af mdet. Der var enighed om, at det var en rigtig god aften, som bestyrelsen gerne ser gentaget i 2011 Udover de planlagte aktiviteter har leder og medarbejdere vret aktive med at formidle deres viden om forldresamarbejde/ inddragelse 1-2 medarbejdere besger de forskellige lokale tilbud for at f kendskab til omrdet og for bedre at kunne rdgive forldrene om de forskellige tilbud 01.07.11 Bente G. Hansen Der er aflagt 30 hjemmebesg, som omfatter 31 brn 1-2 medarbejdere har besgt de forskellige lokale tilbud for at f kendskab til omrdet og for bedre at kunne rdgive forldrene om de forskellige tilbud Tusindfryd har deltaget i den flles familiedag Forankring af projektet er drftet, men der er endnu ikke lavet en forankringsplan 65 % af brn i Tusindfryd (som er bosiddende i afdelingen) har modtaget besg 01.01.12 Bente G. Hansen Der er aflagt 25 hjemmebesg, som omfatter 27 brn. Daginstitutionen har pga. omstruktureringer fet mange nye brn, der er dog fortsat en hj andel af brn fra boligomrdet pt. Er der 64 brn bosiddende i afdelingen indskrevet i brnehaven. 97 % af brn i Tusindfryd (som er bosiddende i afdelingen) har modtaget besg i kalenderret 2011. En enkelt familie har afslet at modtage hjemmebesg og i et enkelt tilflde er samtalen gennemfrt i brnehaven. Der har vret afholdt mde om emnet Skolestart der var 16 forldre som deltog i mdet

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

11

Der deltog 160 forldre og brn i et fyraftensmde med teater og fllesspisning (der er i alt indskrevet 78 brn i institutionen)

01.07.12- Bente G. Hansen I frste halvr 2012 har der vret afholdt 41 hjemmebesg, 11 familier har takket nej til tilbuddet. Besgene omfatter 59 brn. P grund af glidende overgang er der flere familier som har fet tilbudt hjemmebesg end der er i brnehaven pt. Hjemmebesgene dkker ca. 69 % af brnene fra afd. 21 30 forldre har deltaget i mindst 1 aktivitet i brnehaven Tusindfryd har afholdt dialogmder med emnet skolestart, der deltog 8 forldre Tusindfryd har deltaget i omrdets flles kaffe-kagedag 01.01.13 Bente G. Hansen I andet halvr har der vret afholdt 36 hjemmebesg, 5 besg er planlagt, 4 familier har takket nej til tilbuddet. Besgene omfatter 57 brn fra afd. 21. Hjemmebesgene omfatter 67 % af brnene fra afd. 21 Der har i kvarteret vret afholdt dialogmde med emnet sprog og frskolebrn med tilbud om brnepasning, fra Tusindfryd deltog 12 forldre. Der har vret afholdt 1 fllesspisning hvor 72 forldre og sskende deltog. Der har vret har afholdt et arrangement med teater og julehygge, her deltog forldre til 55 brn 01.07.13 Bente G. Hansen I frste halvr har der vret afholdt 40 hjemmebesg, 2 familier har takket nej til tilbuddet. Det er ikke lykkedes at gennemfre alle de planlagte hjemmebesg inden sommerferien. De resterende hjemmebesg tilbydes familierne efter sommerferien. De afholdte hjemmebesg omfatter 45 brn fra afd. 21 Hjemmebesgene omfatter 73 % af brnene i brnehaven. P grund af glidende skolestart er dialogmde om skoleparathed udsat til september 2013 Efter dialogmdet sprog og frskolebrn har brnehaven oprettet et lille bibliotek som 45 forldre regelmssigt benytter Tusindfryd har deltaget i den flles kaffe-kagedag i omrdet, 40 forldre fra Tusindfryd deltog i familiedagen. Forankring: Tusindfryd vil forsat tilbyde forldre 1 hjemmebesg i lbet at brnehavetiden, derudover vil man i den udstrkning pdagogerne finder det hensigtsmssigt afholde samtaler i hjemmene. Tusindfryd vil fortsat deltage i Kaffe kagedagen s lnge der er opbakning hertil fra forldrene ligesom deres lille bibliotek opretholdes s lnge der er den store interesse herfor. Indsatsen forestter efter sommerferien, idet dialogmde og planlagte hjemmebesg frst kan afholdes der. 01.01.14 - Bente G. Hansen I andet halvr 2013 har der vret afholdt 19 hjemmebesg, 2 familier har takket nej til tilbuddet. De afholdte hjemmebesg dkker 19 brn fra afd. 21 Skovparken. Der har vret afholdt dialogmde med emnet skolestart. Ud af 32 mulige forldre, var 12 forldre tilmeldte og der deltog 7 forldre. Dette svarer til 22 % af mulige forldre. I andet halvr 2013 har 48 forldre deltaget i forldremder i

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

12

Tusindfryd. Tusindfryd deltager i omrdets Kaffe kagedag, s lnge der er opbakning fra omrdets vrige aktrer Udln af bger bibeholdes i 2014 Der afholdes fllesspisning i 2014 med forldrebestyrelsen som arrangr

Der er registreret antal hndelser, arbejdstimer og udgifter i forbindelse med hrvrk i 2. halvr 2013. Hndelser: 27 Arbejdstimer brugt til genopretning: 21 timer Udgifter til hrvrk: kr. 88.200 Der har sledes indenfor det sidste r vret en markant stigning i udgifterne til genopretning og antallet af hrvrkstilflde. Der har isr vret tale om hrvrk i afdelingens kldre og vaskeri. I Tusindfryd har 80 % af forldrene til brn i Skovparken deltaget i mindst 1 aktivitet i 2. halvr 2013. I Tusindfryd har 7 ud af 32 forldre til brn i Skovparken deltaget i dialogmdet sprog og frskolebrn, hvilket svarer til 22 %. I Tusindfryd har 27,5 % af brnene i afd. 21 i Skovparken modtaget hjemmebesg i 2. halvr 2013. I alt har der i perioden 2009 2013 vret aflagt 289 hjemmebesg. Projektet er forankret i Tusindfryd sledes at der gennemfres 1 hjemmebesg pr. barn i de 3 r, hvor barnet gr der. I projektperioden har andelen af forldre som har modtaget hjemmebesg i projektperioden 2009: 88 % 2010: 85 % 2011: 94 % 2012: 66 % 2013: 94 % Der er lavet 6 mlinger i forhold til hrvrksniveauet i afdelingen niveauet er relativt undret de frste 1 r, hvorefter der ses en markant stigning i antal hndelser og udgifter. Projektet er afsluttet. For yderligere erfaringer og information om projektet, henvises til evalueringen p Byliv Koldings hjemmeside http://www.bylivkolding.dk/

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

13

Delindsats i daginstitutionen Nrremarken/Nordstjernen (Indsatsen er afsluttet 1/7 2013) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Brn, unge & familier Opsgende kontakt i forhold til familier med udgangspunkt i daginstitutioner, skole og fritidstilbud. At bevidstgre forldre i forhold til ansvar for brnenes skole, fritid og frden i boligomrdet og kvarteret som helhed Min. 50 % af forldrene deltager i min. en aktivitet i institutionen/skolen indenfor et r Opsgende kontakt til min. 10 % af familierne med brn i institutionerne/klubben/skolen Opsgende kontakt i form af hjemmebesg til min. 20 % af brn i de lokale institutioner/klubben/skolen pr. r Mindre kriminalitet og hrvrk Familier med brn i daginstitutionen Nrremarken fra 2011 har daginstitutionen skiftet navn til Nordstjernen (I 2011 var der 32 brn fordelt p 30 familier) Daginstitutionen Nrremarken modtager i 2009 300 timer til frikb af personale Daginstitutionen Nrremarken modtager i 2010 300 timer til frikb af personale Daginstitutionen Nordstjernen modtager i 2011 ikke timer til frikb af personale. Daginstitutionen Nordstjernen modtager i 2012 ikke timer til frikb af personale. Daginstitutionen Nrremarken Kolding Kommune, BUF Jan. 2009 Start af opsgende funktioner i forhold til forldre/familier Okt. 2009 Flgegruppe for indsatsen nedsat Dec. 2009 Mde med institutionerne med henblik p opsamling af data og lbende evaluering Jan. 2010 Frste delevaluering af indsatsen foreligger herunder opsamling af metoder og erfaringer fra de enkelte institutioner, skolen og fritidstilbud Feb. 2010 Aftale for indsats for 2010 forelgger godkendt Maj 2010 Opflgningsmde med ledelsen i daginstitutionen Jan. 2011 Delevaluering, prioritering, justering af indsatsen Feb. 2011 Planlgning af 2. fase, hvor indsatsen udfases Aug. 2011 Forldreinddragelses-indsats starter p 2. fase Sept. 2011 Drftelser med Daginstitutionen Nrremarken vedrrende genoptagning af forldreinddragelsesindsats Dec. 2011 Drftelse med Daginstitutionen Nordstjernen vedrrende genoptagning af forldreinddragelsesindsatsen. Jan. 2012 Drftelse med Daginstitutionen Nordstjernen vedrrende genoptagning af forldreinddragelsesindsatsen. Jan. 2012 Delevaluering, prioritering, justering (srligt fokus p udfasningen/forankringen) Feb. 2012 Planlgning af 2. fase, hvor indsatsen udfases Aug. 2012 Forldreinddragelses-indsats starter p 2. fase April 2013 Plan for slutevaluering foreligger Juli 2013 Slutevaluering af forldreinddragelses-indsats Oprettelse af tvrfagligt team bestende af pdagog, socialrdgiver og sundhedsplejen Hjemmebesg i udvalgte familier Dialogmde for forldre og personale i daginstitutionen Foredragsaften Cafemder Fllesarrangement for alle institutioner, skoler og frivillige i kvarteret 1

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

14

Status

gang rligt 01.01.10 - Bente G. Hansen Der har vret afholdt 2 pdagogiske mder med oplg fra leder af familiekonsulenterne og med lederen af familiecenteret, dette for at klde pdagogerne p til at arbejde i hjemmene Pdagogerne har oplevet det svrt at vejlede forldre i hjemmet. Der er kun 1 pdagog, som har vret hjemme hos familierne, der har oplevet det som en god metode Det har vist sig svrt at oprette det nskede tvrfaglige team, pga. arbejdspres i familierdgivningen Institutionen har deltaget i kaffe - kagedag aug. 2009 01.07.10 - Bente G. Hansen Det er ikke lykkedes at oprette et tvrfagligt team, og det vurderes desuden, at denne indsats ikke hrer til under helhedsplanen, men br vre en kommunal opgave. Institutionen har valgt at ophre med hjemmebesg, da det ikke har fungeret optimalt for personalet. Der er i stedet for planlagt Cafmder, hvor man vil have fokus p kulturmdet. Der er afholdt et fllesarrangement med vrige aktrer i kvarteret kaffe - kagedag Der deltog 40 familier i familiedagen Der er afholdt en foredragsaften med emnet: sekundrt traumatiserede brn Der er planlagt en kulturfest Der er planlagt 4 cafmder i september/oktober mned 2010, cafaftenerne foregr p afghansk, arabisk, somalisk og dansk 01.01.11 - Bente G. Hansen I forbindelse med at der lavet en omfattende omstrukturering af pasningstilbuddene i Nordbyen bliver Nrremarken ndret fra en integreret institution til udelukkende at vre vuggestue. Dette har betydet, at en stor del af brnene i institutionen skulle skifte institution, og samtidig har der vret krav til ndringer i arbejdstiden og de fysiske forhold i institutionen. Daginstitutionen Nrremarken har derfor ikke lavet den aftalte evaluering. Der er planlagt mde med daginstitutionen i forret, nr institutionen er kommet p plads og har fet overblik over konsekvenserne af, at de ikke lngere har brnehavebrn men udelukkende vuggestuebrn. Der er derfor ikke lavet effektmlinger, ligesom der ikke er indget en ny kontrakt om forldreinddragelsesindsats. 01.07.11 - Bente G. Hansen I forbindelse med omstruktureringen er der ikke indget ny aftale om projekt, da omstruktureringen endnu ikke er helt tilendebragt. Der er aftalt, at det tages op til efterret, hvorvidt institutionen nsker at indg i forldreinddragelsesprojekter igen. 01.01.12 - Bente G. Hansen Der er afholdt flere mder med Daginstitutionen for at afdkke mulighederne for at indg i et nyt projekt om forldreinddragelse. Daginstitutionen Nordstjernen har ikke haft ressourcer til at engagere sig i projekter pga. af omstruktureringen, men det forventes at der frst i det nye r vil vre mulighed for opstart af nye tiltag. 01.07.12 - Bente G. Hansen Daginstitutionen har ikke p nuvrende tidspunkt nsket at indg i et

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

15

nyt projekt. Indsatsen sttes i bero indtil institutionen evt. skulle nske at deltage med et indsatsomrde. 01.01.13 Bente G. Hansen Daginstitutionen har fortsat ikke noget nske om at indg i et nyt projekt. Indsatsen har derfor forsat vret i bero i anden halvdel af 2012. Institutionen har deltaget i dialogmde i omrdet om frskolebrn og sprog, der deltog 11 forldre i mdet. Da der kun er 1 r tilbage af helhedsplanen vil der ikke blive opstartet nye projekter, men Nordstjernen vil fortsat blive inviteret til relevant samarbejde i omrdet. Projektet er afsluttet. For yderligere erfaringer og information om projektet, henvises til evalueringen p Byliv Koldings hjemmeside http://www.bylivkolding.dk/

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

16

Delindsats i Dyrehaveskolens Dronning Dorothea skolens SFO (Indsatsen er afsluttet 1/7 2013) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Brn, unge & familier Opsgende kontakt i forhold til familier med udgangspunkt i daginstitutioner, skole og fritidstilbud. At bevidstgre forldre i forhold til ansvar for brnenes skole, fritid og frden i boligomrdet og kvarteret som helhed Min. 50 % af forldrene deltager i min. en aktivitet i institutionen/skolen indenfor et r Opsgende kontakt til min. 10 % af familierne med brn i institutionerne/klubben/skolen Opsgende kontakt i form af hjemmebesg til min. 20 % af brn i de lokale institutioner/klubben/skolen pr. r Mindre kriminalitet og hrvrk Familier med brn i Dr. Dorotheaskolens SFO (der var ca. 40 familier i mlgruppen i 2008. Pr. 31/12 2012 er der 40 familier i mlgruppen) Dyrehaveskolens SFO modtager 2009 200 timer til frikb af personale Dyrehaveskolens SFO modtager i 2010 200 timer til frikb af personale Dronning Dorothea skolens SFO modtager i 2011 200 timer til frikb af personale Dronning Dorothea skolens SFO modtager i 2012 100 timer til frikb af personale Dronning Dorothea skolens SFO modtager i 1. halvr 2013 50 timer til frikb af personale Dyrehaveskolens SFO/ Dronning Dorothea skolens SFO Kolding Kommune, BUF Jan. 2009 Start af opsgende funktioner i forhold til forldre/familier Marts 2009 Aftale indget Okt. 2009 Flgegruppe for indsatsen nedsat Dec. 2009 Mde med institutionerne med henblik p opsamling af data og lbende evaluering Jan. 2010 Frste delevaluering af indsatsen foreligger herunder opsamling af metoder og erfaringer fra de enkelte institutioner, skolen og fritidstilbud Feb. 2010 Aftale for indsats for 2010 forelgger godkendt April 2010 Erfaringerne prsenteres p kvarternetvrksmdet i Skovparken Jan. 2011 Delevaluering, prioritering, justering af indsatsen Feb. 2011 Planlgning af 2. fase, hvor indsatsen udfases Aug. 2011 Forldreinddragelses-indsats starter p 2. fase Jan. 2012 Delevaluering, prioritering, justering (srligt fokus p udfasningen/forankringen) Feb. 2012 Planlgning af 2. fase, hvor indsatsen udfases Aug. 2012 Forldreinddragelses-indsats starter p 2. fase Juli 2013 Slutevaluering af forldreinddragelses-indsats Hjemmebesg med samtaler med forldre om deres ansvar for deres brns sprog Konfliktlsning Samtaleseddel til forldre Samtalespil 05.08.09 - Bente G. Hansen Aflagt 22 hjemmebesg hos familier med brn i 0. og 1. klasse forldremde med emnet det gode sprog Forldre opgave at hente og bringe brn til og fra SFO/skole 01.10.09 - Bente G. Hansen

Mlgruppe

Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

17

Pt. er der 48 brn i Dyrehaveskolens SFO - ud af potentielt 56 i 0.-3. kl., svarende til 82 % af brnene (aug. 2008 var der tilsvarende 36 brn. P trods af takststigninger prioriterer en stigende andel af forldrene sledes at brnene skal vre i SFO.) 34 forldre har deltaget i temamde om "det gode sprog/mobberi 94 (brn + forldre) deltog i risengrds-spisning i dec. SFO'en vurderer at hjemmebesgene og det positive fokus p forldreinddragelse har resulteret i denne stigning i andel af forldre, der deltager i arrangementer Hjemmebesgene er gennemfrt af lederen af SFO'en. I lbet af forret 2010 inddrages det vrige personale i SFO'en, sledes at det bliver det enkelte barns primre pdagog, der gennemfrer hjemmebesget. Mlet er herigennem at metoden udbredes til en almen gldende metode for hele personalegruppen i SFO'en Der er udarbejdet en skabelon for gennemfrsel af hjemmebesgene

01.07.10 - Bente G. Hansen Pt. er der 44 brn i Dyrehaveskolens SFO - ud af 67 elever i 0.-3. klasse, svarende til 66 % Der har deltaget 130 brn og forldre i arrangementer i SFO 75 % af familierne fra SFOen deltog i familiedagen P grund af turbulens i SFOen, afledt af et forslag om at lukke skolen og hermed ogs SFO, er hjemmebesgene endnu ikke overget til primr-pdagogen Man er endnu ikke begyndt den nye runde af hjemmebesg, men de ivrksttes efter Ramadanen 01.01.11 Bente G. Hansen Der er 54 brn indskrevet i SFOen ud af 67 elever i 0.-3. klasse, svarende til 80 % Der har kun vret afholdt 2 hjemmebesg. rsagen hertil har vret personalemssige forhold, og hjemmebesgene forventes gennemfrt i forret 2011 01.07.11 Bente G. Hansen Der er 49 brn indskrevet i SFOen ud af 64. elever i 0.-3. klasse, svarende til 77 % Der har vret afholdt 2 hjemmebesg i frste halvr 2011 83 ud 100 forldre til brn i 0. 6. klasse har deltaget i forldremder i forret 2011. I skoleret 2010/2011 har 10 % af brnene i SFOen (som er bosiddende i afdelingen) modtaget besg Der har vret arrangeret en familiefest for familier med brn i SFOen. Alle forldre bidrag til festen ved at medbringe mad til fllesspisning. Der deltog 116 personer i arrangementet 01.01.12 Bente G. Hansen Der er 42 brn indskrevet i SFOen ud af 58 elever i 0.-3. klasse, svarende til 72,4 % Der har vret afholdt 2 hjemmebesg i andet halvr 2011 Der har vret arrangeret en julefest for familier med brn i SFOen. Der deltog 125 personer i arrangementet. Brnene i SFOen er fordelt p 39 familier 01.07.12 Bente G. Hansen

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

18

Der er 34 brn indskrevet i SFOen ud af 58 elever i 0-3. klasse, svarende til 58,6 % Der har vret afholdt 8 hjemmebesg i frste halvr 2012 Brnene i SFOen er fordelt p 39 familier

01.01.13 Bente G. Hansen Der er 31 brn indskrevet i SFOen ud af 45 elever i 0-3. klasse, svarende til 68 % Der har vret afholdt 8-10 hjemmebesg i andet halvr 2012 Der har vret arrangeret en julefest for familier med brn i SFOen der deltog 82 personer i arrangementet. Brnene i SFOen er fordelt p 29 familier 01.07.13 Bente G. Hansen Der er 36 brn indskrevet i SFOen ud af 68 elever i 0-3. klasse, svarende til 53 %. Der er sledes tale om et fald i forhold til tidligere, men set i lyset af at Dronning Dorothea skolen ved start p skoleret 2012/13 overgik til at vre en heldagsskole med undervisning til 14.30 hver dag, s m andelen af brn, der er tilmeldt SFOen siges, at vre relativt hjt. Der har vret 5 hjemmebesg i 1. halvr 2013, hvilket svarer til 13,8 % af brnene. I alt har 22 % af forldrene modtaget hjemmebesg i skoleret 2012/13. Succeskriteriet i forhold til hjemmebesgene er dermed opnet. Der har vret afholdt en sommerfest i legeparken hvor 95,8 % af familierne deltog. SFOen deltog i omrdets Kaffe-kagedag Forankring, SFOen vil forstte de traditioner som de har haft de seneste 5 r s som risengrdsfest, sommerfest samt deltage i boligomrdets kaffe - kagedag. Fokus p Det gode sprog vil fortstte som en del af projektet PALS (Dronning Dorothea skolen er en af 6 skoler i kommunen som deltager i et forsgsprojekt Positiv Adfrd i Lring og Samspil samt styrke samarbejdet mellem skolen og forldrene). Ligesom der forsat er planer om at tilbyde hjemmebesge. Der er registreret antal hndelser, arbejdstimer og udgifter i forbindelse med hrvrk i 1. halvr 2013. Hndelser: 16 Arbejdstimer brugt til genopretning: 19 timer Udgifter til hrvrk: kr. 39.755 Der har sledes indenfor det sidste r vret en markant stigning i udgifterne til og antallet af hrvrkstilflde. Der har isr vret tale om hrvrk p drene i afdelingens kldre. 01.01.14 Bente G. Hansen Der er registreret antal hndelser, arbejdstimer og udgifter i forbindelse med hrvrk i 2. halvr 2013. Hndelser: 27 Arbejdstimer brugt til genopretning: 21 timer Udgifter til hrvrk: kr. 88.200 Der har sledes indenfor det sidste r vret en markant stigning i udgifterne til genopretning og antallet af hrvrkstilflde. Der har isr vret tale om hrvrk i afdelingens kldre og vaskeri. I 2013 har der vret opsgende kontakt til 21 % af familierne i SFOen i 2013. 100 % af forldrene har deltaget i mindst 1 aktivitet i 2013.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

19

Antal hjemmebesg i projektperioden 2009/10: 22 2010/11: 2 2011/12: 10 2012/13: 15 Antal deltagere i forldremder i projektperioden 2009/10: 34 2010/11: 83 2011/12: 39 2012/13: 85 Der er lavet 6 mlinger i forhold til hrvrksniveauet i afdelingen niveauet er relativt undret de frste 1 r, hvorefter der ses en markant stigning i antal hndelser og udgifter. Projektet er afsluttet. For yderligere erfaringer og information om projektet, henvises til evalueringen p Byliv Koldings hjemmeside http://www.bylivkolding.dk/

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

20

Familiecafe Cafeen (Indsatsen er afsluttet 1/7 2012) Indsatsomrde Indsats Forml Brn, unge & familier Familiecaf At tilbyde kvinder et forum hvor de kan mde andre og styrke deres sociale netvrk udenfor egen etnisk gruppe. At kvinderne fr information om relevante samfundsforhold, samt deres sociale trivsel og godt naboskab ges. Deltagelse af 5-10 kvinder pr. gang Mdre der er p orlov eller af anden grund ikke er p arbejdsmarkedet Familiekonsulent fra familierdgivningen Nord Boligsocial medarbejder Familierdgivning Nord, Kolding Kommune Nov. 2009 Flgegruppen evaluerer hidtidige indsats Jan. 2010 Invitationer udsendt Feb.2010 Start af ny sson Juni 2010 Delevaluering af indsatsen og tilretning af fremtidig indsats Juni 2011 Delevaluering af indsatsen og tilretning af fremtidig indsats Jan. 2012 Nyt program foreligger Juni 2012 Delevaluering af indsatsen og tilretning af fremtidig indsats. Herunder srlig evaluering af aktivitetstiltagende, der har vret ivrksat siden jan. 2012. Juni 2012 Der foreligger en plan for forankring af indsatsen Okt. 2012 Afklaring af kommunale ressourcer og muligheder for en indsats. Juni/juli 2013 Slutevalueringen er en del af forldreinddragelses evaluering ben caf 1 gang ugentlig Information om samfundsforhold, sundhed, brneopdragelse m.m. Udflugter. Information til beboerne om tilbuddet. 01.01.10 - Bente G. Hansen Der har ikke vret den store tilslutning, der er kun mdt 2-4 kvinder pr. gang. Der er derfor ekstra fokus p information til kvinder i omrdet om tilbuddet. Der er lavet aktivitetskalender for 1. kvartal 2010. 2. halvr 2009: 2-4 kvinder pr gang Det ansls at mellem 8-10 kvinder har deltaget i cafens tilbud 01.07.10 - Bente G. Hansen Den gede information har resulteret i en get deltagelse i tilbuddet. Der deltager flest kvinder fra Skovparken, men der er dog ogs enkelte kvinder fra vrige steder i byen, der benytter sig af tilbuddet. Der deltager 4-10 kvinder pr. gang, og der har vret et bredt aktivitetsudbud, som er blevet planlagt i samarbejde med kvinderne. Det er en rimelig stabil gruppe kvinder, der benytter sig af aktiviteten. 1. halvr 2010: 4-10 kvinder pr. gang Det ansls at mellem 12-15 forskellige kvinder har deltaget i cafens tilbud 01.01.11 - Vivi O. Andersen Da den tilknyttede familiekonsulent i september gik p efterln har den kommunale boligsociale medarbejder fungeret som stedfortrder for familieafdelingen. Der er dialog med familieafdelingen Nord om at finde en ny familiekonsulent, der kan indg i arbejdet i familiecafen, der er dog pt. ingen afklaring. Familiecafen besges stabilt af i gennemsnit 5 kvinder pr. gang Kvinderne der kommer i cafen er overvejende danskere og

Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

21

somaliere fra omrdet Der har ikke vret afholdt en bred vifte af aktiviteter i dette halvr, men der arbejdes p en ny aktivitetskalender for det frste halve r af 2011 Det ansls at 10-12 forskellige kvinder har deltaget i cafens tilbud

01.07.11 Bente G. Hansen Der er fortsat ingen fast familiekonsulent tilknyttet, hvorfor den kommunale boligsociale medarbejder forsat fungerer som stedfortrder for familieafdelingen. Senest har problemet vret drftet med lederen af familiekonsulenterne i juni mned. Familiecafen besges stabilt af i gennemsnit 6 kvinder pr. gang Kvinderne der kommer i cafen er overvejende med dansk og somalisk baggrund fra omrdet Der har vret besg af familiekonsulent 1 gang pr. mned Der har vret udarbejdet aktivitetskalender, men kvinderne har fravalgt de foreslede aktiviteter, da de primrt har behov for socialt uformelt samvr Det ansls at 10-12 forskellige kvinder har deltaget i cafens tilbud 01.01.12 Bente G. Hansen Familiecafen drives fortsat den kommunale boligsociale medarbejder og Afdelingens boligsociale medarbejder. Det er fortsat et nske familiekonsulenterne tilknyttes igen p sigt. Der er gennem det seneste r sket et skift i brugerne af tilbuddet, sledes at der ogs i stigende grad deltager kvinder uden sm brn. Denne gruppe er der andre tilbud til lokalt i omrdet og der er derfor indget aftale om, at der det nste halve r arbejdes med at f den oprindelige mlgruppe tilbage som brugere, da der fortsat vurderes at vre et behov for tilbuddet blandt denne mlgruppe. Der er derfor lavet et program med aktiviteter, der er mlrettet mdre til mindre og skolesgende brn. Familiecafen besges fortsat stabilt af i gennemsnit 6 beboere pr. gang Kvinderne der kommer i cafen er overvejende med dansk og somalisk baggrund fra omrdet Det ansls at 10-12 forskellige kvinder har deltaget i cafens tilbud 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen Det har desvrre ikke vret muligt, at f tilknyttet en familiekonsulent til indsatsen. Der blev udarbejdet et program for halvret med forskellige aktiviteter, som havde til forml, at henvende sig til den oprindelige mlgruppe for Familiecafen, mdre med mindre og skolesgende brn. Vi har under vores evaluering af indsatsen i juni 2012 mtte erkende, at vi ikke har formet, at tiltrkke en ny stabil gruppe af den oprindelige mlgruppe til Familiecafen. Den mlrettede indsats for at opn flere brugere fra den nskede mlgruppe har ikke haft den nskede effekt. Der er lykkedes at opn kontakt til flere forskellige kvinder, men gruppen af de stabile brugere er undret ligesom brugerne fortsat primrt er kvinder udenfor mlgruppen, P denne baggrund er der taget beslutning om, at nedlgge Familiecafen i den nuvrende form. Der er fortsat et kommunalt nske om, at lave en indsats for den oprindelige mlgruppe til Familiecafen, hvilket der vil blive arbejdet p til efterret.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

22

Der er en stabil gruppe af brugere af tilbuddet, og der er i gennemsnit 8 brugere af familiecafen pr. gang. Strste delen af den stabile grupper falder udenfor mlgruppen for indsatsen og Familiecafen nedlgges derfor. Familiecafen besges stabilt af i gennemsnit 8 kvinder pr. gang Kvinderne der kommer i cafen har overvejende dansk og somalisk baggrund og er fra lokalomrdet Det ansls at ca. 29 forskellige kvinder har deltaget i cafens tilbud. Projektet er afsluttet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

23

Netvrk for kvinder p barsel/orlov (indsatsen er afsluttet 1/7 2013) Indsatsomrde Indsats Forml Brn, unge og familier Netvrk for kvinder p barsel/orlov - bent hus At styrken trivslen og naboskabet i boligomrdet. At etablere tilbud for kvinder p barsel At understtte og styrke kvindernes sociale netvrk i og udenfor egen etnisk gruppe At fastholde kontakt til det danske samfund for kvinder af anden etnisk baggrund end dansk, der er p barsel/orlov, get forstelse af brns behov og opvkstvilkr, ge kvindernes viden om det danske sundhedsvsen samt at lre kvinderne at bruge samfundets og lokalomrdets stttemuligheder. Opstart af min. 2 grupper pr. r Deltagelse af 5-10 kvinder pr. gruppe Deltagelse af i gennemsnit 5-10 kvinder pr. gang Kvinder p barsel/orlov (Sundhedsplejen vurderer, at der ca. er 20 kvinder i Skovparken, der er i mlgruppen) Frikb af sundhedsplejersker 100 timer i perioden sep. 2009 - dec. 2010 100 timer i perioden sep. 2010 - juni 2011 100 timer i perioden sep. 2011 - juni 2012 100 timer i perioden sep. 2012 juni 2013 Boligsocial medarbejder/tovholder p forldreinddragelsen Den kommunale boligsociale medarbejder Sundhedsplejen, Kolding Kommune Boligsocialmedarbejder p Skovvejen v. Boligselskabet Kolding Aug. 2009 Flgegruppe nedsat, leder af sundhedsplejen og boligsocial medarbejder Sep. 2009 Kontakt til kvinder p barsel med henblik p afdkning af konkrete nsker og behov Okt. 2009 Start af frste mdregruppe Aug. 2010 Delevaluering af indsatsen og tilpasning af den fremtidige indsats Sep. 2010 Ny projektaftale indget og underskrevet med Sundhedsplejen Feb. 2011 Delevaluering af indsatsen og tilpasning af den fremtidige indsats Aug. 2011 Delevaluering af indsatsen og tilpasning af den fremtidige indsats Aug. 2012 Delevaluering af indsatsen Okt. 2012 Der er aftalt mde om ny forhandling af kontrakt Nov. 2012 Forankringsplan er udarbejdet Juni 2013 Endelige aftaler om forankring p plads Juli. 2013 Slutevaluering bent hus i cafeen i Skovparken 2 timer ugentligt Oplg om brns udvikling, kost m.m. Sttte til dannelse af lokale netvrk blandt mdrene 01.01.10 - Bente G. Hansen Der har vret bent hus 2 timer ugentligt i Caf 43 Der har deltaget mellem 4 og 6 kvinder pr. gang Der har vret forsgt arrangementer ud af huset, uden held Der har vret eksterne oplgsholdere Der opstarter ikke min. 2 grupper pr. r, men der er lbende udskiftning i gruppen efter hvornr kvinderne afslutter deres barsel. Der er ikke basis for egentlige mdregrupper, men mere et bent tilbud om at komme i et vrested

Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

24

01.07.10 - Bente G. Hansen Der har vret bent hus 2 timer ugentligt i Caf 43 Der har deltaget op til 10 kvinder pr. gang Der har vret arrangeret en enkelt gtur i skoven med besg i en af kvindernes kolonihave Det fungerer godt at tilbuddet er et vrested, hvor kvinderne har mulighed for at komme, som det passer ind i hverdagen, og kvinderne har udtrykt tilfredshed med tilbuddet 01.01.11 - Vivi O. Andersen Der har vret bent hus 2 timer ugentligt i Caf 43 i tidsrummet De frste 3 gange efter sommerferien og afslutning af ramadanen, var der ingen, der deltog i tilbuddet. Der bliver lavet aftale om, at sundhedsplejen skulle forsge, at sende sms ud, til dem de kender, tidligt fredag morgen og minde dem om, at de gerne m komme. Dette har gjort, at der siden ca. midt november har vret en fast tilslutning p mellem 6 og 8 mdre. Kvinderne der kommer, har forskellig etnisk baggrund som bosnisk, somalisk og tyrkisk Tilbuddet har fungeret godt hen i mod slutningen af ret, og med flere kvinder, der enten er gravide eller lige har fdt, vurderes det fortsat, at der er behov for tilbuddet. 01.07.11 Bente G. Hansen Der har vret bent hus hver fredag i Caf 43 i tidsrummet kl. 10.00-12.00 I perioden fra jul til pske var tilbuddet godt besgt af mellem 6 og 10 mdre pr. gang. Efter pske, hvor projektet Bydelsmdre startede op (i samme tidsrum) har der vret mellem 1 og 4 mdre pr. gang Kvinderne der kommer, er af forskellige nationaliteter, som bosniere, somaliere og kurdere Det har vret uhensigtsmssigt, at tilbuddet har vret i samme tidsrum som bydelsmor-projektet da en del af mlgruppen sledes ikke har haft mulighed for at deltage i begge tiltag 01.01.12 Bente G. Hansen Der arbejdes med at koble den nystartede sundhedsindsats sammen med bent hus tilbuddet. Der samarbejdes med helhedsplanen p Skovvejen om indsatsen, sledes at den boligsociale medarbejder p Skovvejen ogs er tilknyttet tilbuddet p lige vilkr som Skovparkens. Der har vret bent hus 1 gang ugentligt I andet halvr 2011 har mellem 2-8 mdre besgt tilbuddet pr. gang. I andet halvr 2011 har i alt 14 forskellige mdre benyttet tilbuddet. Kvinderne der kommer, har forskellig etnisk baggrund som bosnisk, somalisk og tyrkisk 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen Der har vret arrangeret et forlb p 3 gange med fokus p mad til smbrn og praksismadlavning, som en del af sundhedsindsatsen. Forlbet var en stor succes med mange forskellige deltagere. Sundhedsplejen har udarbejdet en tlf. liste og sender fast en sms rundt om morgen, med en pmindelse om bent hus. Dette har dog ikke i gennemsnit givet flere brugere til bent hus arrangementet. Det er blevet drftet om der skal arrangeres flere forlb, med forskellige temaer. Noget kan tyde p, at den generation af mdre der er lige nu,

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

25

eftersprger dette. I frste halvr af 2012 har mellem 1-13 mdre besgt tilbuddet pr. gang I frste halvr af 2012 har i alt ca. 18 forskellige mdre benyttet tilbuddet Kvinderne der kommer, har forskellig etnisk baggrund som somalisk, iransk, palstinensisk, afghansk, rumnsk, kurdisk og dansk.

01.01.13 Vivi O. Andersen: Der har igen i dette halvr vret arrangeret et forlb med fokus p mad til smbrn og praksismadlavning, som en del af sundhedsindsatsen. Der deltog henholdsvis 10 og 7 mdre. Sundhedsplejen sender fortsat sms ud hver fredag morgen for, at minde mlgruppen p muligheden for, at deltage i bent Hus aktiviteten. Der har vret bent hus 15 fredage i 2. halvr af 2012 i Caf 43 i tidsrummet kl. 10.00 12.00. I andet halvr af 2012 har mellem 3 11 mdre besgt tilbuddet pr. gang. I andet halvr 2012 har i alt ca. 20 forskellige mdre benyttet tilbuddet. Kvinderne der bruger tilbuddet har forskellige etniske baggrunde (somalisk, iransk, palstinensisk, afghansk, tysk og dansk). Der har i gennemsnit deltaget 6 kvinder pr. gang.

01.07.13 Vivi O. Andersen Der har vret endnu et forlb p 3 gange med fokus p mad til smbrn og praksismadlavning, som en del af sundhedsindsatsen. Der deltog henholdsvis 10, 8 og 10 mdre. Sundhedsplejen er fortsat med at sende smser via en liste over mlgruppen dagen fr mdedagen. Listen har i lbet af det 1. halvr af 2013 bestet af 32 forskellige mdre Den er pt. p 24 mdre. Der har vret bent hus 20 gange i 1. halvr af 2013. I frste halvr af 2013 har mellem 5 14 mdre besgt tilbuddet pr. gang. I frste halvr af 2013 har i alt ca. 20 forskellige mdre benyttet tilbuddet.

De kvinder der bruger tilbuddet har forskellige etniske baggrunde (somalisk, iransk, irakisk, palstinensisk, bosnisk, dansk, afghansk). Der er udarbejdet en forankringsplan, hvor sundhedsplejen har forpligtet sig til, at fortstte med bent hus for mlgruppen af kvinder. Mdetidspunktet bliver fremadrettet, hver den frste mandag i mneden fra kl. 10.00 - 12.00 i Caf 43. Der vil efter sommerferien ikke lngere medarbejdere i bent hus arrangementet. deltage boligsociale

Der har i gennemsnit deltaget ca. 9 kvinder pr. gang. Tilbuddet er et bent hus arrangement mere end det er en mdregruppe

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

26

Indsatsen er forankret og afsluttet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

27

Familiearrangementer Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Brn, unge og familier Familiearrangementer At styrke trivslen og naboskabet i boligomrdet At styrke socialt netvrk p tvrs af etniske tilhrsforhold Min. 1 rligt familiearrangement Min. 10 forldre engageret frivilligt Min. 10 beboere er engageret frivilligt i afholdelse af familiearrangementer Brnefamilier Iflge KS for 2009 er der ca. 200 brnefamilier i omrdet Boligsocial medarbejder/tovholder p forldreinddragelse Der er afsat i alt kr. 195.000 kr. til afholdelse af familiearrangementer i perioden 2009 2013 Brnehaven Tusindfryd, institutionen Nrremarken, Dyrehaveskolen, Ungdomsskolen, brnekontakten, Juniorklubben, ldrevrestedet, afdelingsbestyrelsen, social og beskftigelsesforvaltningen, Boligselskabet Koldings afdeling p Skovvejen Aug. 2009 Afholdelse af 1. temaarrangement for forldre/familier Sept. 2009 Evaluering af 1. temaarrangement April 2010 Familiearrangement er planlagt Juni 2010 Familiearrangement gennemfrt Marts 2011 Afholdelse af familiearrangement i forbindelse med fastelavn April 2011 Familiearrangement er planlagt Juni 2011 Evaluering af familiearrangement Februar 2012 afholdelse af familiearrangement i forbindelse med fastelavn April 2012 Familiearrangement er planlagt Maj 2012 Familiearrangement gennemfrt Juni 2012 Evaluering af familiearrangement April 2013 Familiearrangement er planlagt Juni 2013 Familiearrangement gennemfrt Sept. 2013 Plan for forankring af familiearrangementer foreligger Afholdelse af familiedag og vrige familiearrangementer med fokus p inddragelse af frivillige forldre fx fastelavn 01.07.09 - Bente G. Hansen/Mette Hagesen Der er afholdt fastelavnsfest i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten og Juniorklubben Der deltog ca. 200 brn i fastelavnsfesten Der deltog 6 frivillige i afholdelse af fastelavnsfesten (heraf 5 beboere) Der er afholdt 5 planlgningsmder i forhold til kaffe kagedagen Der deltog 150 voksne og 300 brn til kaffe - kagedagen Der deltog 15 frivillige hjlpere til kaffe - kagedagen Der var 50 frivillige som bagte kage til kaffe - kagedagen 01.01.10 - Bente G. Hansen Enighed om gentagelse af arrangementet i 2010, dog skal arrangementet ligge fr sommerferien i maj/juni mned En lille gruppe frivillige tog i september initiativ til afholdelse af Eid-fest. Eid-festen blev afholdt i samarbejde med Brnekontakten, Ambassaden og Juniorklubben Der deltog ca. 500 brn og voksne i arrangementet Der deltog 8 frivillige p dagen

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere

Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

28

01.07.10 - Bente G. Hansen Der er afholdt fastelavnsfest i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten og Juniorklubben Der deltog ca. 200 brn i fastelavnsfesten Der deltog 9 frivillige i afholdelse af fastelavnsfesten (heraf 5 beboere) Der er afholdt 3 planlgningsmder i forhold til kaffe kagedagen Der deltog ca. 400 brn og voksne til kaffe - kagedagen Der deltog 7 frivillige til kaffe - kagedagen Der var 8 frivillige som bagte kage til kaffe - kagedagen 01.01.11 Bente G. Hansen Der er afholdt Eid-fest i samarbejde med frivillige, Brnekontakten, Ambassaden og Juniorklubben Der deltog ca. 400 brn og voksne i arrangementet Der deltog 15 frivillige p dagen 01.07.11 - Bente G. Hansen Der er afholdt fastelavnsfest i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben og boligafdelingen Skovvejen Der deltog ca. 200 brn i fastelavnsfesten Der deltog 10 frivillige i afholdelse af fastelavnsfesten (heraf 8 beboere) Der er afholdt 3 planlgningsmder i forhold til kaffe kagedagen Der deltog ca. 400 brn og voksne i kaffe - kagedagen Der deltog 8 frivillige i kaffe - kagedagen Der var 10 frivillige som bagte kage til kaffe - kagedagen 01.01.12 Bente G. Hansen Der er afholdt Eid-fest i samarbejde med frivillige, Brnekontakten, Ambassaden og Juniorklubben Der deltog ca. 400 brn og voksne i arrangementet Der deltog 20 frivillige p dagen 01.07.12 Bente G. Hansen Der er afholdt fastelavnsfest i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben, Hyberhulen og boligforeningen Skovvejen Der deltog ca. 200 brn i fastelavnsfesten Der deltog 10 frivillige i afholdelse af fastelavnsfesten(alle beboere) Der er afholdt 2 planlgningsmder i forhold til kaffe kagedagen Der deltog ca. 400 brn og voksne i kaffe - kagedagen Der deltog 10 frivillige beboere i kaffe - kagedagen Der var yderligere 4 frivillige beboere som bagte kage til kaffe kagedagen 01.01.13 Bente G. Hansen Der er afholdt Eid-fest i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben, Hyberhulen og Boligselskabet Kolding Der deltog cirka 400 brn og voksne i Eid-festen Der var 8 frivillige beboere som bagte kage til festen Der var 10 unge som deltog som frivillige i afholdelse af arrangementet 01.07.13 Bente G. Hansen Der er afholdt fastelavnsfest i samarbejde med Ambassaden,

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

29

Brnekontakten, Juniorklubben, Hyberhulen og boligforeningen Skovvejen Der deltog 150 brn og voksne i fastelavnsfesten Der har vret afholdt 3 planlgningsmder i forhold til kaffekagedagen Der deltog 400 brn og voksne i omrdets kaffe-kagedag Der deltog 22 beboere som frivillige i afholdelsen af arrangementet, heraf 12 unge Der var 35 frivillige forldre som bagte kage til kaffe-kagedagen

Familiedagen, EID fest og fastelavn er aktiviteter som beboere, frivillige organisationer, institutioner og skoler i omrdet nsker, skal forstte. Der er derfor truffet aftale om at Familiedagen forestter som kvarterets sommerfest. Der er truffet aftale om at kaffe - kagedagen foresttes af lokale aktrer og frivillige. Der arbejdes p at EID festen ogs foresttes af frivillige og lokale aktrer. Fastelavnsfesten er forankret i Brnekontakten. 01.01.14 Bente G. Hansen Der har vret afholdt Eid-fest i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben, Hyberhulen og Boligselskabet Kolding Der deltog ca. 400 brn og voksne i EID festen Der var 18 voksne frivillige som hjalp p dagen Der var yderligere 9 frivillige beboere som bagte kage til festen Der var 19 unge som deltog som frivillige i afholdelse af arrangementet Afholdelse af EID fest vil fortsat ske i omrdet af den lokale forening SFI, som fremover vil vre tovholder p EID festen og ansvarlig for indkaldelse til planlgningsmder. Der er i perioden 2009 - 2013 afholdt 3 fllesarrangementer pr. r. Der har deltaget ca. 10-20 frivillige beboere i afholdelse af hvert arrangement, derudover har der deltaget cirka 15-20 unge under 18 r med opgaver som ansigtsmaling, oprydning m.m. Alle 3 arrangementer er forankret i omrdet og fortsttes af frivillige og lokale aktrer.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

30

Integration i foreningslivet (afsluttet pr. januar 2013) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Brn, unge & familier Integration i foreningslivet At skabe forstelse for vilkrene i det frivillige foreningsliv At etablere samarbejde med foreninger At styrke social trivsel i boligomrdet Min. 20 % af brnene i alderen 6-10 r engageres aktivt i foreningslivet. Juli 2011: 75 % af forldrene i fodboldklubben har sagt ja tak til en samtale vedrrende deres brns fritid. Dec. 2011: trningen har ikke har vret afbrudt pga. uro fra brn fra familier, der har haft kontakt i forbindelse med forldreinddragelsesprojektet. Dec. 2011: min. 2 forldre som har vret kontaktet gennem forldreinddragelsesprojektet har hjulpet til i forbindelse med fodboldtrningen. Juli. 2012: min. 5 forldre hjlper stabilt i forbindelse med fodboldtrningen. Mlt p brnene fra Dronning Dorothea skolen Familier med brn i alderen 6-10 r (Iflge KS for 2009 er der ca. 200 brnefamilier i omrdet) Mulighed for andel i timer til frikb af medarbejdere (se pulje under statusark for Opsgende Kontakt) Munkevngets Fritids- og Idrtsforening modtager i 2011 30 timer til frikb af personale Konsulentbistand Kolding Kommune Det lokale foreningsliv Dyrehaveskolen Dyrehaveskolens SFO Junior- og ungdomsklubben Brnekontakten Kultur- og fritidsforvaltningen Munkevngets Fritids- og Idrtsforening Boligafdelingen Skovvejen v. Boligselskabet Kolding Dec. 2009 Nedsttelse af flgegruppe Feb. 2010 Start af opsgende funktioner i forhold til forldre/familier med srlig fokus p information om foreningslivet Marts 2010 Strategi for indsatsen frdig Marts 2010 Kontakt til relevante foreninger etableres April 2010 Afdkning af brnenes aktuelle deltagelse i fritidsaktiviteter April 2010 Foreningsaktivitet gennemfres i boligomrdet fx fodboldtrning Aug. 2010 Frste delevaluering, prioritering og justering af indsatsen Aug. 2010 Plan for indsats udarbejdet Sept. 2010 Samarbejde med foreninger med henblik p synliggrelse af aktiviteterne planlgges Okt. 2010 Foreningsaktivitet gennemfres i boligomrdet fx i forbindelse med ferieaktiviteter Jan. 2011 Delevaluering, prioritering og justering af indsatsen Jan. 2011 Udarbejdelse af projekt sammen med MFI i forhold til oplysning om foreningslivet til familier med brn i vrestedet Hyberhulen April 2011 Hjemmebesg opstartet Jun. 2011 Flgegruppemde afholdt Jun. 2011 Delevaluering, prioritering og justering af indsatsen Aug. 2011 Delevaluering, prioritering og justering af indsatsen

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere

Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

31

Aktiviteter Status

Nov. 2011 Ny aftale indget med MFI gldende til juni 2012 Jan. 2012 Delevaluering, prioritering og justering af indsatsen Aug. 2012 Delevaluering, prioritering og justering af indsatsen Apr. 2013 Plan for slutevaluering foreligger Aug. 2013 Slutevaluering Afdkning af aktivitetsniveau blandt mlgruppen Information til mlgruppen - i form af opsgende kontakt til forldre Synliggrelse af aktivitetsmuligheder i samarbejde med foreninger 01.07.09 - Mette Hagesen Ikke opstartet 01.01.10 - Mette Hagesen Indsatsen er forsinket pga. manglende ressourcer til ivrksttelse af indsatsen (bde i boligsocialt regi og i kommunalt regi). Dec. 2009 blev frste mde i flgegruppen afholdt, der blev her udvekslet ider, men der er pt. ikke lavet en konkret handlingsplan. Flgegruppen mdes igen frst i det nye r, og udarbejder en strategi for indsatsen. 01.07.10 - Mette Hagesen Flgegruppen ivrksatte en afdkning af mlgruppens aktivitetsniveau, sledes at den endelige indsats tager udgangspunkt i de aktuelle forhold og behov. Afdkningen blev gennemfrt i maj 2010 p Dyrehaveskolen. 85 brn ud af 166 tilstedevrende deltager i min. 1 fritidsaktivitet For aldersgruppen 6-10 r gr det sig gldende, at 50 ud af 86 brn deltager i fritidsaktiviteter P baggrund af ovenstende vurderes det ikke, at der er et stort behov for, at flere brn skal deltage i fritidslivet, men derimod vurderes det fortsat, at der et behov for, at forldrene/familierne fr et bedre kendskab til og forstelse for vilkrene i det frivillige foreningsliv. Der er ikke gennemfrt fodboldtrning i boligomrdet. Den lokale boldklub har det sidste r vret prget af en del strukturelle ndringer. Der er nu er skabt klarhed for konsekvenserne af disse ndringer, og der er sledes nu mulighed for at pbegynde et samarbejde. Flgegruppen mdes igen frst i det nye skoler og laver en plan for indsatsen. 51 % af brnene p Dyrehaveskolen deltager i min. 1 aktivitet 58 % af brnene i alderen 6-10 r p Dyrehaveskolen deltager i min. 1 aktivitet 01.01.11 Bente G. Hansen Der har ikke som planlagt vret afholdt mde i flgegruppen pga. manglende ressourcer fra deltagerne. Munkevngets fritids og idrtsklub har opstartet fodboldtrning i omrdet for drenge i alderen 10-14 r 1 gang ugentligt, og for drenge i alderen 14-18 r 1 gang ugentligt Der deltager 25-30 brn i fodboldtrning pr. gang P baggrund af resultaterne fra undersgelsen juni 2010 af brnenes deltagelse i fritidsaktiviteter er der ikke lagt vgt p, at flere brn skal vre aktive, men derimod vurderes det ndvendigt at rette fokus p forldrenes forstelse af det frivillige foreningsliv. Der er derfor planlagt forldreinddragelsesindsats i samarbejde med Munkevngets fritids og idrtsklub i forret 2011 for at ge forldrenes forstelse for og kendskab til vilkrene i det frivillige idrtsliv. 58 % af brnene i alderen 6-10 r p Dyrehaveskolen deltager i min. 1 aktivitet 01.07.11 Bente G. Hansen

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

32

Munkevngets fritids og idrtsklub har fodboldtrning i omrdet for drenge i alderen 10-14 r og for drenge i alderen 14-18 r. Der har vret problemer med brnenes adfrd under trningen i en sdan grad, at trningen flere gange har mttet afbrydes. Der deltager 30 brn i fodboldtrning pr. gang Der er opstartet en forldreinddragelsesindsats i samarbejde med Munkevngets fritids og idrtsklub med henblik p at ge forldrenes forstelse for og kendskab til vilkrene i det frivillige idrtsliv. Indsatsen gennemfres i samarbejde med helhedsplanen for Skovvejen. Der er i perioden fra april og frem til sommerferien bevilget op til 30 timer fra Skovparkens helhedsplan og op til 20 timer fra Skovvejens helhedsplan. Indsatsen bestr af hjemmebesg, hvor forldrene fr viden om, hvordan tingene fungerer i klubben/p holdet. Derudover arbejdes der med at f forldrene til at medvirke til, at brnenes adfrd under trningen bliver mere hensigtsmssig. Det har vret vanskeligt, at motivere forldrene til at tage imod hjemmebesgene. Det afsatte timeantal er sledes ikke blevet brugt, men nr fodboldtrningen starter igen til september vil hjemmebesgene blive taget op igen. Det er hbet, at forldrene i starten af ssonen vil vre mere motiverede. Der er lavet 6 hjemmebesg eller samtaler med forldre i klubben, svarende til 20 % af brnene i klubben 46 % af alle brn p Dyrehaveskolen deltager i min. 1 aktivitet 42 % af brnene i alderen 6-10 r p Dyrehaveskolen deltager i min. 1 aktivitet 01.01.12 Bente G. Hansen I forbindelse med evalueringen af indsatsen er det besluttet at hjemmebesgene ndres til at vre forldremder. Den lokale klubleder har haft svrt ved at f forldrene til at modtage hjemmebesg og derfor afprves en ny model, hvor kontakten til forldre opns gennem mder. 15 brn har deltaget i fodboldtrningen pr. gang 9 forldre hjlper frivilligt i foreningen Trningen er ikke blevet afbrudt i andet halvr 2011 p grund af uro. 01.07.12- Bente G. Hansen I forbindelse med evalueringen af indsatsen oplyses der, at man vil afprve en anden metode for at inddrage forldrene. Ved indmeldelsen vil man f oplysninger p forldrene sledes at de lettere kan kontaktes. Der har deltaget ca. 10-12 brn i fodboldtrningen pr. gang Der har i perioden vret 10 forldre som har hjulpet til ved trning Trningen er ikke blevet afbrudt i 1. halvr 2012 p grund af uro 52 % af brnene i alderen 6-10 r p Dr. Dorothea Skolen deltager i min.1 aktivitet 01.01.13- Bente G. Hansen Der har ikke vret indget nogen aftale med MFI i andet halvr af 2012, fordi der i Skovparken er dannet en fritidsforening SFI, hvor medlemmerne har deltaget som frivillige hjlpere ved trningen. SFI er stadig en ny forening som har brug for at finde sit ststed i omrdet. Der er sket positive ndringer i brnenes adfrd under trningen, p et tidspunkt var man oppe p at 10 forldre hjalp til ved trningen. Der er ikke lngere forldre som hjlper til ved trningen, men i stedet frivillige unge fra SFI som hjlper til

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

33

ved trningen. Brn som deltager i mindst 1 fritidsaktivitet i skoleret 2009/10 Alle elever p Dronning Dorothea skolen: 51 % 6-10 r 58 % 2010/11 Alle elever p Dronning Dorothea skolen: 46 % 6-10 r: 42 % 2011/12 6-10 r: 52 % 2012/13 Alle elever p Dronning Dorothea skolen: 58 % 6-10 r: 58 % Projektet er afsluttet. For yderligere erfaringer og information om projektet, henvises til evalueringen p BylivKoldings hjemmeside http://www.bylivkolding.dk/

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

34

Integration af piger med anden etnisk baggrund i fritidstilbud Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Brn, unge og familier Integration af piger med anden etnisk baggrund i fritidstilbud. At etablere fritidstilbud, som pigerne finder attraktivt, og som forldrene har tillid til og herigennem sikre at pigerne integreres i fritidslivet. At styrke socialt netvrk p tvrs af etniske tilhrsforhold De tre strste etniske grupper er reprsenteret, somaliske, arabiske og afghanske Min. 12 piger med anden etnisk baggrund deltager (unikke deltagere) Piger fra DFHs pigeklub er reprsenteret i Ambassadens husbestyrelse. Pigerne deltager i aktiviteterne sammen med de andre beboere i omrdet Pigerne deltager i planlgningen og afholdelsen af arrangementer i omrdet Teenagepiger med anden etnisk baggrund og deres familier. Det vurderes, at der er ca. 150 piger i alderen 10-18 r i afdelingen Boligsocial medarbejder/tovholder p forldreinddragelsesindsatsen Ungdomsskolen Dansk Flygtningehjlp vrige aktrer i Ambassaden Sept. 2009 Flgegruppe for indsatsen nedsat Marts 2009 Lokalt fritidstilbud mlrettet piger i alderen 10-14 r er etableret Nov. 2009 Afholdelse af informationsmde for forldre til teenagepiger Jan. 2010 Delevaluering af indsatsen Jan. 2010 Indsatsen tilrettes og detailplanlgges i forhold til behov for nye tiltag April 2010 Flgegruppe nedsttes Maj 2010 Opstart af junior-pigeklub i Ambassaden Sep. 2010 Forldrearrangement med henblik p oplysning om igangvrende tilbud og dialog om behov for nye tiltag Jan. 2011 Delevaluering af indsatsen Jan. 2011 Indsatsen tilrettes og detailplanlgges i forhold til behov for nye tiltag Jun. 2011 Flgegruppemde afholdt Jan. 2012 Delevaluering af indsatsen Jan. 2012 Indsatsen tilrettes og detailplanlgges i forhold til behov for nye tiltag, plan for forankring udarbejdes Juli 2013 Slutevaluering Ungdomsskolens pigeaften afholdes 1 gang ugentlig for piger i alderen 14 til 18 r (Aktiviteten er startet i november 2009.) Ungdomsskolens pige-junior-klub har siden maj 2010 haft bent 2 gange pr. uge i tidsrummet Dansk Flygtningehjlps pigeklub (DFH)holder bent 1 gang pr. uge for piger i alderen fra 14 til 22 r Informationsmder med forldre Pigerne fr sttte til at deltage i bestyrelsesarbejdet 01.07.09 - Bente G. Hansen Antal deltagere i gennemsnit pr. gang 8-10 i DFHs pigegruppe Fordeling i forhold til etnisk tilhrsforhold: der er ikke frt statistik over dette, men pigerne er primrt palstinensere og afghanere 01.01.10 - Bente G. Hansen Der er mellem 10 og 25 brugere pr. gang i DFHs pigegruppe Der er 35 piger som bruger stedet jvnligt Aktiviteterne kan vre filmaftener, temaer som omhandler pigeting, sex, prvention og ture ud af huset eks. besg i

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

35

Madsbyparken i Fredericia Der arbejdes p at etablere en lektiecafe for piger i Ambassaden Der er nov. 2009 afholdt et informationsmde for mdre Ungdomsskolen har i november startet en pigeklub op 1 gang ugentlig for de 14 18 rige. 01.07.10 - Bente G. Hansen Pigeaftener i Ambassaden (DFH og Ungdomsskolen) Der er mellem 10 og 20 brugere pr. gang Der er 15 piger som bruger stedet jvnligt De piger som deltager har anden etnisk baggrund Ungdomsskolen har etableret lektiecaf i Ambassaden 1 gang ugentligt i 1 time for piger I maj startede Ungdomsskolen et tilbud 1 gang ugentlig for piger i alderen 10-14 r. Der er mellem 15 og 25 brugere pr. gang Der er 20 piger som bruger stedet jvnligt Det er primrt piger med Somalisk, Afghansk og Palstinensisk baggrund som bruger tilbuddet Der er april 2010 oprettet en flgegruppe for at vurdere behovene. I flgegruppen deltager kommunens fritidskonsulent samt reprsentanter for Ungdomsskolen. 01.01.11 - Bente G. Hansen Pigeaftner i Ambassaden (DFH og Ungdomsskolen) Der er mellem 9 og 22 brugere pr gang Der er mellem 20 og 22 piger som bruger stedet jvnligt Det er primrt piger fra Skovparken som bruger stedet, da pigerne uden for omrdet ikke tr komme der. Der arbejdes p at f flere piger til at komme i klubberne, dels via opsgende virksomhed og dels via en konkurrence Det er primrt piger fra Somalia, Afghanistan og Palstina som bruger tilbuddet. Der deltager 1 dansk pige Ungdomsskolens tilbud for piger i alderen 10-14 r blev i oktober 2010 udvidet til ogs at vre tirsdag eftermiddag, da pigerne udtrykte nske herom. Der er i gennemsnit 20 piger pr. gang Der er 15 piger som bruger stedet jvnligt Pigerne er meget glade for at tilbuddet er udvidet til at vre 2 dage ugentligt 01.07.11- Bente G. Hansen Pigeaftner i Ambassaden (DFH og Ungdomsskolen) Dansk Flygtningehjlps pigeklub har i gennemsnit 7 brugere pr. gang. Der har vret kontakt til 18 forskellige piger i 1. halvr 2011 Ungdomsskolens pigeklub har 20-25 brugere pr. gang, hvoraf 15 piger er faste brugere af klubben Der er mellem 7 og 25 brugere pr gang Der er mellem ca. 35 piger som bruger stedet jvnligt Det er fortsat primrt piger fra Skovparken som bruger stedet Det er primrt piger fra Somalia, Afghanistan og Palstina som bruger tilbuddet Ungdomsskolens tilbud for piger i alderen 10-14 r bliver isr benyttet af piger i alderen 13-14 r.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

36

Der er i gennemsnit 15-20 piger pr. gang Der er 30 piger som bruger stedet jvnligt

01.01.12- Bente G. Hansen Pigeaftner i Ambassaden (DFH og Ungdomsskolen) Dansk Flygtningehjlps pigeklub har i gennemsnit 10 brugere pr. gang. I december deltog 22 piger i julefrokosten. Der har vret kontakt til 25 forskellige piger i 2. halvr 2011 Ungdomsskolens pigeklub har 15 piger, der er faste brugere af klubben Der er mellem 15 og 20 brugere pr gang Der er mellem ca. 35 piger som bruger stedet jvnligt Det er fortsat primrt piger fra Skovparken som bruger stedet Det er primrt piger med libanesisk/palstinensisk, afghansk og baggrund, der benytter tilbuddet. Ungdomsskolens tilbud for piger i alderen 10-14 r bliver isr benyttet af piger i alderen 13-14 r. Der er i gennemsnit 14-16 piger pr. gang Der er 30 piger som bruger stedet jvnligt 01.07.12 Bente G. Hansen Pigeaftner i Ambassaden (DFH og Ungdomsskolen) Dansk flygtningehjlps pigeklub har i gennemsnit 8-10 piger pr. gang heraf er 5 faste brugere. Der har vret kontakt til 20 forskellige piger i 1. halvr 2012 Ungdomsskolens pigeklub har 10 piger som fast bruger klubben Der har vret 30 forskellige brugere af klubben. Antallet af piger er faldende i den sidste del af perioden, hvilket kan skyldes eksamen. Det er primrt arabiske og somaliske piger som benytter tilbuddet. Ungdomsskolens tilbud for piger i alderen 10-14 r. Der er i gennemsnit 25 piger pr. gang Der er cirka 40 piger som har benyttet sig at tilbuddet. Pigerne kommer primrt somalisk, palstinensisk, afghansk baggrund, men der er enkelte piger med bosnisk og dansk baggrund. 01.01.13 Bente G. Hansen Pigeaftner i Ambassaden (DFH og Ungdomsskolen) Dansk flygtningehjlps pigeklub har i gennemsnit 10-12 piger pr. gang, heraf er 8 faste brugere Der har vret kontakt til 20 forskellige piger i 2. halvr 2012. Ungdomsskolens pigeklub har 15 piger som fast bruger klubben Der har vret 30 forskellige brugere af klubben. Det er primrt piger med arabisk og somalisk baggrund som benytter tilbuddet. Ungdomsskolens tilbud for piger i alderen 10-14 r Der er i gennemsnit 28 piger pr. gang Der er cirka 45 piger som har benyttet sig at tilbuddet Pigerne kommer primrt med somalisk, palstinensisk, afghansk og bosnisk baggrund 01.07.13 Bente G. Hansen Pigeaftner i Ambassaden (DFH og Ungdomsskolen) Dansk flygtningehjlps pigeklub har i gennemsnit 10-15 piger pr. gang heraf er 10 faste brugere. Der har vret kontakt til ca. 20 forskellige piger i 1. halvr 2013

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

37

Det er primrt piger med somalisk og arabisk baggrund som benytter tilbuddet.

Ungdomsskolens tilbud til piger i alderen 14-18 r Der er 10 piger som fast bruger tilbuddet Der har vret kontakt til 25 piger i 1. halvr 2013 Det er primrt piger med Somalisk, Afghansk, palstinensisk baggrund som benytter sig af tilbuddet Ungdomsskolens tilbud for piger i alderen 10-14 r Der er 20 piger som er faste brugere Der har i perioden vret kontakt til 30 piger Pigerne kommer primrt med somalisk, arabisk, bosnisk, albansk og afghansk baggrund 01.01.14 - Bente G. Hansen Pigeaftener i Ambassaden (DFH og Ungdomsskolen) Dansk Flygtningehjlps pigeklub har i gennemsnit 10-12 piger pr. gang, heraf er 10-12 faste brugere. Der har vret kontakt til ca. 20-25 forskellige piger i 2. halvr 2013. Det er primrt piger med somalisk, bosnisk og arabisk baggrund, som benytter tilbuddet. Ungdomsskolens tilbud til piger i alderen 14-18 r Der er 15 piger som fast bruger tilbuddet. Der har vret kontakt til 20 piger i 2. halvr 2013. Det er primrt piger med somalisk og palstinensisk baggrund, som benytter sig af tilbuddet. Ungdomsskolens tilbud for piger i alderen 10-14 r Der er 20 piger som fast bruger tilbuddet. Der har i perioden vret kontakt til 30 piger. Pigerne kommer primrt med somalisk, arabisk, bosnisk, albansk og afghansk baggrund. Projektet er forankret i henholdsvis Dansk Flygtningehjlp og Ungdomsskolen og vil blive viderefrt i dette regi. Piger med somalisk, palstinensisk og bosnisk baggrund deltager i tilbuddene. 2 af de strste etniske grupper er sledes reprsenteret. Der deltager mellem 10 og 20 piger med anden etnisk baggrund end dansk pr. gang i det enkelte tilbud. Der er kontakt til ca. 65 piger i kraft af eksisterende tilbud. Pigerne deltager i afholdelse af aktiviteter i omrdet. Der arbejdes fortsat p, at de ogs bliver en del af planlgningen af aktiviteterne. Pigerne er reprsenteret i Ambassadens husbestyrelse, enten ved en ansat fra pigegruppen eller hos de over 18-rige ved en reprsentant fra gruppen.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

38

Udarbejdelse af model for mling af kriminalitet og hrvrk p afdelingens drift Indsatsomrde Indsats Forml Brn, unge & familier Udarbejdelse af model for mling af kriminalitet og hrvrk p afdelingens drift Bevidstgrelse af beboerne i forhold til konsekvenser af hrvrk og kriminalitet i forhold til afdelingens drift. Udarbejdelse af model for mling af kriminalitet/hrvrk med henblik p at have mlbare resultater for de sociale indsatsomrder i afdelingen. At udvikle en model til effektmling af helhedsplanenes indsatser Alle beboere (ca. 1500 beboere) Boligforeningens ansatte i afdelingen Boligsociale medarbejdere Politiet HOTSPOT-medarbejdere Boligforeningens ansatte i afdelingen Boligsociale medarbejdere Politiet HOTSPOT-medarbejdere Feb. 2010 Frste mde vedrrende udarbejdelse af model Jan. 2011 Frdiggrelse af model Jan. 2011 Opstart p mlinger April 2011 Indsamling af oplysninger for 1. kvartal Juli 2011 Indsamling af oplysninger for 1. og 2. kvartal Aug. 2011 Opsamling p de frste resultater Okt. 2011 Indsamling af oplysninger for 3. kvartal Jan. 2012 Indsamling af oplysninger for 3. og 4. kvartal 2011 Feb. 2012 Opsamling p resultater for 2011 April 2012 Indsamling af oplysninger for 1. kvartal Juli 2012 Indsamling af oplysninger for 1. og 2. kvartal Aug. 2012 Opsamling p resultater Okt. 2012 Indsamling af oplysninger for 3. kvartal Jan. 2013 Indsamling af oplysninger for 3. og 4. kvartal Feb. 2013 Opsamling p resultater for 2011 April 2013 Indsamling af oplysninger for 1. kvartal Juli 2013 Indsamling af oplysninger for 1. og 2. kvartal Aug. 2013 Opsamling p resultater Okt. 2013 Indsamling af oplysninger 3. kvartal Nov. 2013 Samlet opgrelse over udviklingen i udgifter Registrering af hrvrk Indsamling af data fra politiet Indsatser i samarbejde med HOTSPOT 01.01.11 Mette Hagesen Der er indget samarbejde med Kolding Kommune omkring HOTSPOTindsats i omrdet Skovparken og Skovvejen samt i Munkebo. Der er lavet et udkast til registrering af udgifter til hrvrk: Antal hndelser registreres Antal arbejdstimer brugt til genopretning Udgifter til hrvrk

Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartner e Tidsplan

Aktiviteter Status

01.07.11 Mette Hagesen Der er registreret antal hndelser, arbejdstimer og udgifter i forbindelse med hrvrk siden 1. jan. 2011. Hndelser: 7 Arbejdstimer brugt til genopretning: 17 timer Udgifter til hrvrk: kr. 16.550 01.01.12 Mette Hagesen Der er registreret antal hndelser, arbejdstimer og udgifter i forbindelse

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

39

med hrvrk i 2. halvr 2011. Hndelser: 14 Arbejdstimer brugt til genopretning: 24 timer Udgifter til hrvrk: kr. 31.550 01.07.12 Mette Hagesen Der er registreret antal hndelser, arbejdstimer og udgifter i forbindelse med hrvrk i 1. halvr 2012. Hndelser: 10 Arbejdstimer brugt til genopretning: 15 timer Udgifter til hrvrk: kr. 28.550 01.01.13 Mette Hagesen Der er registreret antal hndelser, arbejdstimer og udgifter i forbindelse med hrvrk i 2. halvr 2012. Hndelser: 18 Arbejdstimer brugt til genopretning: 6 timer Udgifter til hrvrk: kr. 51.500 Der har sledes vret en markant stigning i udgifterne til og antallet af hrvrkstilflde. Episoderne koncentrerer sig isr til de sidste 5 uger af perioden, hvor 6 ud af de 18 tilflde af hrvrk er registreret. 01.07.13 Mette Hagesen Der er registreret antal hndelser, arbejdstimer og udgifter i forbindelse med hrvrk i 1. halvr 2013. Hndelser: 16 Arbejdstimer brugt til genopretning: 19 timer Udgifter til hrvrk: kr. 39.755 Der har sledes indenfor det sidste r vret en markant stigning i udgifterne til og antallet af hrvrkstilflde. Der har isr vret tale om hrvrk p drene i afdelingens kldre. 01.01.14 Mette Hagesen Der er registreret antal hndelser, arbejdstimer og udgifter i forbindelse med hrvrk i 2. halvr 2013. Hndelser: 27 Arbejdstimer brugt til genopretning: 21 timer Udgifter til hrvrk: kr. 88.200 Der har sledes indenfor det sidste r vret en markant stigning i udgifterne til genopretning og antallet af hrvrkstilflde. Der har isr vret tale om hrvrk i afdelingens kldre og vaskeri.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

40

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

antal hndelser udgifter i hele tusinde kr.

1. halvr 2011 antal hndelser udgifter i hele tusinde kr. medarbejdertimer 7 17 17

2. halvr 2011 14 32 24

1. halvr 2012 10 29 15

2. halvr 2012 18 52 6

1. halvr 2013 16 40 19

2. halv r 2013 27 88 21

Der er lavet 6 mlinger i forhold til hrvrksniveauet i afdelingen niveauet er relativt undret de frste 1 r, hvorefter der ses en markant stigning i antal hndelser og udgifter.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

41

Kvindegruppen Indsatsomrde Indsats Forml Brn, unge & familier Kvindegruppen At tilbyde kvinder et forum hvor de kan mde andre og styrke deres sociale netvrk. At kvinderne fr information om relevante samfundsforhold, uddannelsesmuligheder, viden om brneopdragelse m.m. Deltagelse af 10-15 kvinder pr. gang Kvinderne opnr get viden om samfundsforhold, uddannelsesmuligheder, brneopdragelse mm At der afholdes min. 4 oplg pr. r med samfundsrelevante emner Kvinderne fr en get viden om stttemuligheder i samfundet Ved projektets ophr (dec. 2013) er gruppen selvkrende, sledes at der kun er behov for sttte til planlgning og bookning af oplgsholdere Voksne kvinder i boligomrdet med interesse og behov for viden om samfundsrelaterede emner det vurderes, at der er 100 beboere i mlgruppen for indsatsen. Boligsocial medarbejder Frivillige Kolding Kommune Jan. 2010 Invitationer udsendt Feb. 2010 Start af mder Juni 2010 Delevaluering af indsatsen og tilretning af fremtidig indsats Marts 2011 Frstehjlpskursus for kvinder Juni 2011 Delevaluering af indsatsen og tilretning af fremtidig indsats Juni 2012 Delevaluering af indsatsen og tilretning af fremtidig indsats Juni 2013 Plan for forankring af indsatsen foreligger Okt. 2013 Slutevaluering bent i Skovparken 29 Hygge og fllesspisning Information om bl.a. samfundsforhold, sundhed, brneopdragelse, milj med interne og eksterne oplgsholdere Sttte kvinderne i at blive oplyste om handlemuligheder for deres familie 01.07.10 - Bente G. Hansen Der har vret stor tilslutning - der er mdt 12-30 kvinder pr. gang. Indholdet i mderne aftales fra gang til gang ud fra en liste som kvinderne selv har foreslet. Sidste gang inden sommerferien var der afslutning med fllesspisning, hvor kvinderne medbragte forskelligt mad og kage. 1. halvr 2010: 12-30 kvinder pr. gang Det ansls, at der har vret deltagelse af 45-50 forskellige kvinder i mderne Der har vret afholdt 5 oplg

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

01.01.11 Bente G. Hansen Der er stadig stor tilslutning til mderne. Indholdet i mderne aftales fra gang til gang med eksterne oplgsholdere. 2. halvr 2010: 10-30 kvinder pr. gang Der har vret afholdt 3 oplg

01.07.11 - Bente G. Hansen Der er god tilslutning til mderne. Indholdet i mderne aftales fra gang til gang med eksterne oplgsholdere.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

42

1. halvr 2011: 15-30 kvinder pr. gang Der har vret afholdt 5 oplg

01.01.12 - Bente G. Hansen Der er fortsat stor interesse for mderne. Kvinderne byder aktivt ind med temaer til de kommende mder. Der er sledes skabt en god platform for en ben dialog med en stor gruppe kvinder, der har interesse i integration og samfundsforhold. Kvinderne eftersprger i stigende grad viden om demokrati. Flere kvinder er desuden blevet frivillige i lokalomrdet fx som bydelsmdre, miljambassadrer og i motionsaktiviteter. 2. halvr 2011: 15-30 kvinder pr. gang Der har vret afholdt 4 oplg

01.07.12- Bente G. Hansen Der er forsat stor interesse blandt kvinderne for mderne, dog ses en mindre nedgang i fremmdte. Kvinderne byder forsat aktivt ind med nye temaer til de kommende mder. Det har vret svrt med en fast mdedag, da mange af kvinderne deltager i andre aktiviteter i boligomrdet fx som undervisning, demokratiambassadr, hvilket ses som en positiv udvikling. Kvinderne har taget initiativ til at holde kvinde aftner i caf 43 1 gang ugentligt 1. halvr 2012: 10-25 kvinder pr. gang Der har vret afholdt 3 oplg

01.01.13 Bente G. Hansen Der har i perioden ikke vret afholdt mder for kvinderne, der har vret forskellige hndelser som har gjort, at kvinderne ikke har haft ressourcer til at deltage i planlgningen og afholdelse af mderne, hvorfor der var enighed om at yderligere mder udskydes til 2013. Der er truffet aftale om mder fra februar 2013. 01.07.13- Bente G. Hansen I 1. halvr 2013 har der vret afholdt 4 mder. Det er forsat ikke lykkedes at lave en fast mdedag, da flere af kvinderne har deltaget i forskellige aktiviteter i omrdet og der har derfor vret behov for skiftende mdedage. Kvinderne har brugt flere mder til drftelse af kvindegruppens fremtid og de har nu besluttet at forestte kvindegruppens mder 1 gang mnedlig med en fast mdedag. Der er nedsat en gruppe p 4 personer som vil forest indkaldelse og afholdelse af mderne fremover. 1. halvr 2013: 10-20 kvinder pr. gang Der har vret afholdt 2 oplg

01.01.14 Bente G. Hansen I 2. halvr har der vret afholdt 4 mder, hvor der har deltaget mellem 10-22 kvinder pr. gang. Mderne er planlagt til den 1. tirsdag i mneden, men mderne har vret ndret p grund af andre aktiviteter i omrdet. 2. halvr 2013: 10-22 kvinder pr. gang Der har vret afholdt 3 oplg

Der deltager 10-25 kvinder pr. gang. Det ansls, at der har vret deltagelse af 45-50 forskellige

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

43

kvinder i mderne. Der er en tendens til, at kvinderne i stigende grad har mod p at engagere sig i andre tiltag i boligomrdet. Der har vret afholdt cirka 6 oplg pr. r. Projektet er forankret ved en gruppe frivillige og vil fortstte i dette regi.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

44

Beskftigelse & uddannelse


Opkvalificerende undervisningstilbud Indsatsomrde Indsats Forml Beskftigelse og Uddannelse Opkvalificerende undervisningstilbud At styrke beboernes muligheder for beskftigelse og uddannelse. At tage oplysningsinitiativer i forhold til job og uddannelsesvalg. At styrke forldrenes evne til at sttte deres brn i forhold til lektielsning samt at de inddrages yderligere i brnenes skolegang. Min. 1 opkvalificerende tilbud pr. r Min. 12 deltagere p hvert hold Juli 2011: Der er udbudt min. 1 opkvalificerende kursus pr. r Juli 2012: Der er min. 25 beboere, der frivilligt har modtaget og gennemfrt opkvalificerende undervisning p FVU-niveau gennem de lokale kurser. Juli 2013: Der er min. 10 beboere, der efter at have deltaget i 2012/13, der overvejer at tilmelde sig kurser udenfor boligomrdet. Dec. 2013: Hjere andel af beboere i beskftigelse/uddannelse i forhold til 2009 Voksne beboere i den erhvervsaktive alder Iflge KS for 2009 er der ca. 800 beboere i alderen 18-64 r. Det vurderes, at mlgruppen for de opkvalificerende kurser udgr del af denne gruppe, svarende til ca. 200 personer. Forldre til unge, der skal trffe uddannelses-/erhvervsvalg Der er i helhedsplanen samlet sat kr. 108.000,- i perioden 2008-2013 til alle indsatser under beskftigelse og uddannelse. VUC AOF Netvrkslokomotivet Kolding Kommune Jan. 2009 Frste opkvalificerende undervisningstilbud tilbydes Nov. 2009 Plan revurdering af behov for opstart af nyt undervisningsforlb. Et nyt undervisningsforlb udarbejdes p baggrund af erfaring fra frste forlb Jan. 2010 Vurdering af behov for nye undervisningstilbud forelgger Jan. 2010 Mde med VUC for afdkning af muligheder for undervisning Juni 2010 Delevaluering og detailplanlgning for nste r Okt. 2010 Opstart af undervisning i boligomrdet (dansk eller matematik) Marts 2011 Opstart af edb-undervisning i omrdet Marts 2011 Opstart af dansk undervisning Juni 2011 Delevaluering og detailplanlgning for nste r Jan. 2012 Start af dansk Feb. 2012 Start af matematik April 2012 Sart af edb med fokus p NemID Maj 2012 Delevaluering og planlgning af nste halvr Sept. 2012 Start af FVU dansk Nov. 2012 Start af dansk/jobsgning Jan. 2013 Start FVU matematik Jan. 2013 Start FVU dansk Feb. 2013 Vurdering af behov/interesse for dansk/jobsgning Juni 2013 Sprgeskemaundersgelse ved afslutning af kursus Juni 2013 Planlgning af fremtidig indsats Juni 2013 Slutevaluering Udbydelse af lokale opkvalificerende kurser

Succeskriterier

Mlgruppe

Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

45

Status

01.07.09 - Mette Hagesen Der er gennemfrt og afsluttet et kursusforlb i dansk. Der var stor tilslutning til kurset i opstartsfasen, men mod afslutningen af kurset var der problemer med frafald. VUC har vurderet, at der ikke er interesse for endnu et dansk-kursus i efterret 2009, og oprettelse af nyt kursusforlb udskydes derfor. Behovet for opstart af nyt undervisningsforlb revurderes nov. 2009. 01.01.10 - Mette Hagesen Der har i lbet af efterret vret begyndende eftersprgsel p undervisningstilbud. VUC har dog ikke pt. ressourcer til at opstarte undervisning i omrdet, s dette udskydes til september 2010. 01.07.10 - Mette Hagesen Der er ikke udbudt undervisningsforlb i frste halvr 2010. Der er afholdt en temaaften for somaliske mdre i forhold til information om uddannelse & beskftigelse. 01.01.11 - Mette Hagesen Der er gennemfrt 1 undervisningsforlb i FVU matematik med 10 deltagere. 01.07.11 - Mette Hagesen Der er gennemfrt 2 undervisningsforlb i FVU dansk og 1 undervisningsforlb i edb. Der har deltaget mellem 10 og 16 kursister fra afdelingen pr. hold. 01.01.12 Mette Hagesen Der er gennemfrt 2 undervisningsforlb i FVU 1 rent FVU-dansk og 1 hold med FVU-dansk med edb. Der har deltaget henholdsvis 23 og 12 kursister fra afdelingen p holdene. 01.07.12 Mette Hagesen Der er gennemfrt 2 undervisningsforlb i FVU med henholdsvis dansk og matematik. Der har deltaget henholdsvis 16 og 11 kursister fra boligomrdet p holdene. Desuden er der gennemfrt et edb-hold med fokus p Nem-ID, der deltog 14 beboere. Der har i ret 2011/12 vret 62 kursist-tilmeldinger til FVU-holdene i omrdet da flere beboere har deltaget mere end t hold, dkker denne opgrelse over 35 unikke personer. 01.01.13 Mette Hagesen Der er gennemfrt 1 undervisningsforlb i FVU-dansk. Der har vret 12 deltager, hvoraf 10 har gennemfrt kurset. Der er ikke som planlagt afholdt kurser i jobsgning pga. af manglende ressourcer lokalt. 5 ud af 10 kursister har afleveret et sprgeskema ved afslutning af kurset. Det fremgr heraf, at 2 deltager for frste gang deltager i kurser i lokalomrdet, mens de vrige 3 har deltaget tidligere. Ingen af de adspurgte er i arbejde (de er sygemeldte, ledige eller modtager pension). Kun 1 af kursisterne overvejer at melde sig til kurser udenfor boligomrdet. 01.07.13 Bente G. Hansen Der er gennemfrt 1 undervisningsforlb i FVU- dansk. Der har vret 11 deltagere, hvoraf 8 har gennemfrt kurset. Der har vret afholdt 1 lokalt kursus i EDB, med fokus p NEMID, der har vret 1 deltager fra afdelingen.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

46

6 ud af 8 deltagere har afleveret et sprgeskema ved afslutningen af kurset. Det fremgr heraf, at 3 deltager for frste gang deltager i kurser i lokalomrdet, mens de vrige 3 har deltaget tidligere. Ingen af de adspurgte er i arbejde (de er sygemeldte, ledige eller modtager pension). Kun 2 af kursisterne overvejer efter deltagelsen at melde sig til yderligere kurser udenfor boligomrdet. 01.01.14 - Bente G. Hansen Der er oprettet 1 hold dansk for tosprogede. Der har vret 17 deltagere, 12 har gennemfrt forlbet. Der har vret afholdt 1 grundkursus i EDB. Der har deltaget 4 beboere. Der har vret afholdt 1 forlb med fokus p NEMID. Der deltog 5 beboere. 15 ud af 22 deltagere har afleveret et sprgeskema ved afslutningen af kurset. Det fremgr heraf, at 10 har deltaget for frste gang i kurser i lokalomrdet, mens de vrige 5 har deltaget tidligere. 2 af de adspurgte er i arbejde, de vrige er sygemeldte, ledige eller modtager pension. 6 af kursisterne overvejer efter deltagelsen at melde sig til yderligere kurser udenfor boligomrdet. I skoleret 2012/13 har 39 forskellige beboere modtaget undervisning p FVU-niveau i boligomrdet. Der er gennemfrt 16 kurser (2 FVU matematik, 9 FVU dansk, 1 FVU-edb og 2 edb-hold m. NemID, 2 EDB grundkursus) svarende til ca. 3 kurser pr. r i gennemsnit. Antallet af deltagere pr. kursus har varieret fra 1 deltager (kurset blev gennemfrt p tvrs af boligomrderne) til 23. Der har i gennemsnit deltaget ca. 12 pr. kursus. Kun en meget lille andel af deltagerne overvejer efter deltagelsen, at melde sig til kurser udenfor boligomrdet (7 ud af 39 kursister har ved afslutningen af kurser i ret 2013 overvejet at tilmelde sig et lignende kursus udenfor boligomrdet). Der er ikke indhentet KS i 2013. Desuden vil materialet for beskftigelsesgraden/antallet af personer p overfrselsindkomst for 2013 ikke vre tilgngelig i KS fra Danmarksstatistik fr medio 2014. Der er dog nppe tvivl om, at den konomiske krise har ramt boligomrdet hrdt, og der er sledes et fald i personer i beskftigelse.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

47

Forldre er vigtige (Indsatsen er afsluttet 1/12 2012) Indsatsomrde Indsats Forml Beskftigelse og Uddannelse Forldre er vigtige At bevidstgre forldre i forhold til ansvar for brnenes skole, fritid og frden i boligomrdet og kvarteret som helhed samt styrke forldrenes evne til at sttte deres brn i forhold til lektielsning samt at de inddrages yderligere i brnenes skolegang. Hjere andel af beboere i beskftigelse/uddannelse 10 % flere unge gennemfrer en ungdomsuddannelse Juni 2011: Alle familierne i mlgruppen har taget i mod tilbuddet om ekstra vejledning. Juni 2012: 50 % af familierne har selv opsgt vejledning. Aug. 2013: For 9. klasses afgangselever 2013 er der for 75 % af eleverne overensstemmelse mellem uddannelses-/erhvervsvalg, evner og interesser. Forldre til unge, der skal trffe uddannelses-/erhvervsvalg, og som gr p Munkevngets Skole eller Dyrehaveskolen. Projektet flger gruppen af unge, der august 2010 startede i 7. kl. Der er afsat 30 timer til projektet pr. r i perioden 2010-2011 Kolding Kommune VUC Dansk Flygtningehjlp Den boligsociale medarbejder i Munkebo Aug. 2010 Opstart af vejledningsprojekt for familier i forhold til brnenes uddannelses og erhvervsvalg - projekt: Forldre er vigtige Aug. 2011 Delevaluering og detailplanlgning for nste r Aug. 2012 Delevaluering og detailplanlgning for nste r Aug. 2013 Slutevaluering Klasselrere p Munkevngets Skole og Dyrehaveskolen bevidstgr forldrene om de unges valg af uddannelse og erhverv ved at tage p hjemmebesg i familier med brn 01.01.10 - Mette Hagesen Der er lavet aftale med UU om mling af unges frafald p ungdomsuddannelser: Opstartsmling for kommende indsats mlrettet unge i perioden 1. marts 2008 til 31. dec. 2010 er 8 tidligere Dyrehaveskoleelever frafaldet en ungdomsuddannelse 01.07.10 - Mette Hagesen Der er i samarbejde med Munkebo udarbejdet et projekt med Dyrehaveskolen, Munkevngets Skole og UU om en srlig forsgsindsats i forhold til udvidet vejledning til familier om deres brns skole og erhvervsvalg. Projektet finansieres af helhedsplanerne i form af frikbstimer. Der er nedsat en flgegruppe, som bestr af ledere fra de to skoler, UU og boligsociale medarbejdere. Flgegruppen er ansvarlig for den lbende tilpasning af indsatsen og evalueringen. Der er afsat 30 timer til projektet pr. r. Projektet starter aug. 2010. 01.01.11 - Mette Hagesen Det planlagte projekt med Dyrehaveskolen, Munkevngets Skole og UU om forsgsindsats med udvidet skole-hjem-samarbejde om skole og erhvervsvalg er ikke net s langt endnu. Der er pt. kun 3 elever p Dyrehaveskolen og 5 elever p Munkevngets Skole i mlgruppen. Siden skolestart i august er der fra kommunal side udmeldt ndringer for, hvilke klassetrin der fremover vil vre p Dyrehaveskolen. Fra sommeren 2011 er der ikke lngere overbygning p Dyrehaveskolen og

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere

Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

48

p denne baggrund har mange forldre allerede p nuvrende tidspunkt valgt at flytte deres brn til en anden skole. P denne baggrund overvejes det om, der skal laves et samarbejde med Bramdrup Skole, der vil vre den naturlige overbygningsskole for brn fra Skovparken. 01.07.11 - Mette Hagesen Der er gennemfrt hjemmebesg for 2 brn fra omrdet. Siden udmeldingen om ndret skolestruktur er omrdets brn blevet spredt ud over mange forskellige skoler i byen. P denne baggrund overvejes det, om der er grundlag for at projektet fortstter. 01.01.12 Mette Hagesen Projektet er blevet nedlagt grundet ndring af skulestruktur. CFBU er orienteret om beslutningen, da indsatsen var en af de indsatser, der var udvalgt til selvevaluerings-indberetningen. Der er i stedet udarbejdet selvevaluering p opkvalificerende undervisning. Projektet er nedlagt.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

49

Lektiecaf Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Beskftigelse og Uddannelse Lektiecaf At styrke beboernes muligheder for beskftigelse og uddannelse. At tage oplysningsinitiativer i forhold til job og uddannelsesvalg. Min. 1 gang pr. uge tilbud om lokal lektiehjlp Dec. 2013: Hjere andel af beboere i beskftigelse/uddannelse Dec. 2013: 10 % flere unge gennemfrer en ungdomsuddannelse Brn, unge og voksne der er uddannelsessgende Der er i helhedsplanen sat kr. 108.000,- af fordelt over 5 r i perioden 2008-2013 til alle indsatser under beskftigelse og uddannelse Frivillige fra Dansk Flygtningehjlp Kolding Kommune Dansk Flygtningehjlp Nov. 2009 Afholdelse af konference/arrangement med tema: Uddannelse og beskftigelse Jan. 2010 Kontakt til UU for planlgning af nye indsatser Marts 2010 Afholdelse af arrangement/tema med beskftigelse/uddannelse Juni. 2010 Delevaluering og detailplanlgning for nste r Aug. 2011 Delevaluering og detailplanlgning for nste r Aug. 2012 Delevaluering og detailplanlgning for nste r Juni/juli2013 Slutevaluering Tilbud om lektiecaf for brn n gang ugentligt Tilbud om lektiecaf for voksne n gang ugentligt 01.01.10 - Mette Hagesen Der er lavet aftale med UU om mling af unges frafald p ungdomsuddannelser: Opstartsmling for kommende indsats mlrettet unge er opgjort for perioden 1. marts 2008 til 31. december 2010: 8 tidligere Dyrehaveskoleelever frafaldet en ungdomsuddannelse 01.07.10 - Mette Hagesen Der har ikke vret tilstrkkelig med interesse for voksen-lektiecafen det er derfor besluttet, at tilbuddet holder pause, men de frivillige har givet tilsagn om at ville starte op igen, nr der er eftersprgsel efter tilbuddet. Der er afholdt en temaaften for somaliske mdre i forhold til information om uddannelse og beskftigelse 01.01.11 - Mette Hagesen 2 unge, der blev frdige med ungdomsuddannelser juni 2010, har opstartet lektiehjlp for andre unge under Dansk Flygtningehjlp. 01.07.11 - Mette Hagesen Lektiecafen har oplevet et mrkbart fald i antallet af brugere i forhold til sidste r. Sidste sommer blev en stor gruppe unge frdige med deres ungdomsuddannelse, samtidig er de ldre folkeskoleelever begyndt at benytte tilbuddet i Frivillighuset. Antallet af nye yngre brugere er ikke steget tilsvarende. Det er primrt piger, der benytter lektiecafen. 2-8 brn bruger i gennemsnit lektiecafen pr. gang I efterret startede 2 unge lektiehjlp op for andre unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse. I alt har der vret 5 frivillige tilknyttet aktiviteten. I maj stoppede dette, da de unge ikke havde ressourcer til

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

50

bde at passe eget studie og vre frivillige lektiehjlpere, men planen er at starte op igen til efterret. 01.01.12 - Mette Hagesen Det er fortsat primrt piger, der benytter lektiecafen. 6-8 brn bruger i gennemsnit lektiecafen pr. gang

Det er ikke lykkedes for de unge frivillige at starte ekstra lektiehjlp op for andre, der er i gang med en ungdomsuddannelse. Da de unge frivillige har haft travlt med eget studie og andet frivilligt arbejde. Iden er derfor udskudt. 01.07.12 Bente G. Hansen I perioden jan. - juni har der vret kontakt til ca. 80 brn. 5-10 brn bruger i gennemsnit lektiecafen pr. gang

Brugerne er primrt fra Somalia, Afghanistan og Bosnien. 01.01.13 Bente G. Hansen Det er fortrinsvis piger som benytter lektiecafen, primrt fra 1.-7. klasse. Der kommer enkelte gymnasieelever i lektiecafen der har vret kontakt til 30 forskellige brn i 2. halvr 2012 der kommer i snit 5 brn pr. gang Brugerne har primrt somalisk, iransk baggrund Der er ogs en del brn fra Balkan omrdet som benyttet tilbuddet 01.07.13 Bente G. Hansen Det er forsat flest piger som benytter lektiecafen, de brn som benytter tilbuddet spnder fra 0.kl. til ungdomsuddannelserne, der er dog flest brn som gr i 7-10 klasse Der har vret kontakt til 25-30 brn i 1. halvr 2013 Der kommer i gennemsnit 6 brn pr. gang Der er 12-15 faste brugere af lektiecafen Brugernes baggrund er primrt somalisk, palstinensisk og afghansk Lektiecafen er forankret i Dansk Flygtningehjlp og vil blive forsat i dette regi 01.01.14 - Bente G. Hansen Det er fortsat flest piger, som benytter lektiecafen. De brn som benytter tilbuddet spnder fra 0. kl. til ungdomsuddannelserne. Der har vret kontakt til 30 brn i 2. halvr 2013 Der kommer i gennemsnit 8 brn pr. gang Der er 15 faste brugere af lektiecafen Brugernes baggrund er primrt somalisk, bosnisk og afghansk Lektiecafen er forankret i Dansk Flygtningehjlp og vil fortstte i dette regi Projektet er forankret i Dansk Flygtningehjlps frivilliggruppe som tilbyder lektiehjlp 1 gang pr. uge. Det har ikke vret muligt at indhente statistisk materiale, der kan belyse hvorvidt flere unge i 2013 gennemfrer en ungdomsuddannelse i forhold til i 2009. Der kan dog iagttages en stigende tendens til at flere unge i kvarteret gennemfrer en gymnasialuddannelse. Der er ikke indhentet KS i 2013. Desuden vil materialet for beskftigelsesgraden/antallet af personer p

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

51

overfrselsindkomst for 2013 ikke vre tilgngelig i KS fra Danmarksstatistik fr medio 2014. Der er dog nppe tvivl om, at den konomiske krise har ramt boligomrdet hrdt, og der er sledes et fald i personer i beskftigelse.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

52

Seniorer forebyggelse af ensomhed og utryghed


Seniorer og udsatte Indsatsomrde Indsats Seniorer og udsatte Sttte til etablering af sociale netvrk og frivillige aktiviteter fx mdested for seniorer med mulighed for spil, hygge og motion. Inddragelse af ldre i det frivillige liv i boligomrdet Opsgende kontakt i forhold til ldre og ensomme beboere. At styrke og udvikle netvrk for seniorer i kvarteret med henblik p at forebygge ensomhed og utryghed Min. 6 frivillige tilknyttet aktiviteter mlrettet seniorer Min 25 % af beboerne i afdelingen, der er i mlgruppen for indsatsen, har deltaget i 1 aktivitet. Efter endt projektperiode er der etableret min. 1 ugentlig aktivitet baseret p frivilligt arbejde. Seniorer og beboere, der har behov for sttte til udvikling af sociale netvrk i dagtimerne (Iflg. KS-tabel 2009 ca. 350 personer) Der er i helhedsplanen afsat kr. 1.340.000 til indsatsen over 5 r. Der er i helhedsplanen afsat kr. 700.000 til indsatsen i perioden 20092011. De boligsociale medarbejdere yder sttte til de frivillige i Vrestedet. Kolding Kommunes aktivitetskonsulent tilbyder sttte og rdgivning. Dansk Flygtningehjlp Seniorforvaltningen, Kolding Kommune Frivillige i Caf 43 Afdelingsbestyrelsen Trappen Afdelingen for sundhedsfremme, Kolding Kommune Maj 2009 Nedsttelse af flgegruppe Juli 2009 Udarbejdelse af stillingsopslag og nedsttelse af ansttelsesudvalg Aug. 2009 Frste temadag om ldreaktiviteter med henblik p drftelse udvikling af aktiviteterne/indsatsen. Srligt fokus p de frivilliges nye roller og hvilken form Vrestedets aktiviteter skal have fremadrettet Aug. 2009 Projektstilling opsls og der afholdes ansttelsessamtaler Sep. 2009 Frste fllesmde for de frivillige i Vrestedet og Caf 43 Okt. 2009 Ny medarbejder ansat Jan. 2010 Frste delevaluering, prioritering og justering af indsatsen Jan./feb. 2010 Afdkning af behov for nye tiltag Maj 2010 Brugerrd nedsttes Sep. 2010 Temadag for seniorer og aktrer p ldreomrdet med henblik p drftelse af viderefrelse af aktiviteterne/forankring af indsatsen Jan. 2011 Delevaluering, prioritering og justering Marts 2011 Plan for 2. fase i senior-indsatsen forelgger (Planen for forankring og udfasning i forhold til personaleressourcer.) Okt. 2011 2. fase af seniorindsatsen starter Jan. 2012 Delevaluering af indsatsen Juli 2012 Delevaluering af indsatsen Dec. 2013 Indsatsen forankret Vrested for ldre i dagtimerne bent 2 gange om ugen

Forml Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere

Tidsplan

Aktiviteter

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

53

Der afholdes mde med de frivillige 1 gang pr. mned Afholdelse af arrangementer

Motionsrum med stolegymnastik bnet 20. oktober 2009 bningstider afhnger af antal frivillige Strikkecaf bnet maj 2010 En gang om ugen Nada bnet maj 2010 En gang om ugen torsdag fra kl. 13.00-14.00 Drives af Trappen med sttte 01.07.09 - Mette Hagesen Kolding Kommunes projekt for ldre med anden etnisk baggrund udlber ved udgangen af juli. De frivillige er organiseret under Dansk Flygtningehjlp. Den daglige sttte til Vrestedets frivillige ydes dog primrt af Kolding Kommunes aktivitetskonsulent p ldreomrdet, Tove Kubel og boligforeningens boligsociale medarbejdere. Der er behov for yderligere sttte til at styrke samarbejdet med de frivillige i Caf 43, og der arbejdes p at f en tttere kontakt de to grupper imellem. Frivilliggruppen i Vrestedet har ligeledes behov for sttte til at finde deres roller som frivillige efter, at der ikke lngere er tilknyttet en fast daglig leder. Tidsplanen revideres umiddelbart efter at ny medarbejder er ansat. 01.01.10 - Christina Stind Rosendahl Samarbejdsmder mellem de frivillige i vrested og caf er pbegyndt og kontakten er blevet tttere. Sledes er der planer om en flles oprydningsdag. Frivilliggruppen i Vrestedet arbejder stadig med at definere deres roller som frivillige samt deres indbyrdes relationer. Vrestedet har afholdt adskillige arrangementer i lbet af efterret 2009 med op til 50 deltagere. I motionsrummet er kvindegymnastikken opstartet, mens herregymnastikken ikke er kommet op at st pga. manglende tilslutning. Derudover arbejdes der p at udarbejde en beboerundersgelse for at afdkke behovet for nye tiltag. Der er etableret et samarbejde med Trappen, sledes at de i efterret 2009 begyndte at have trffetid hver torsdag i Vrestedet og der undersges muligheden for yderligere tiltag samt at f Trappens deltagere til at deltage i Vrestedets aktiviteter i strre grad. 8 frivillige fasttilknyttede aktiviteter + adskillige lst tilknyttede 2 ugentlige aktiviteter i Vrestedet; 2 ugentlige aktiviteter i motionsrum Mlgruppen omfatter iflg. KS-tabel ca. 350 personer. Det ansls, at mellem 75 og 100 af disse har deltaget i forskellige aktiviteter, dvs. 21-28 %

Status

01.07.10 - Christina Stind Rosendahl Frivilliggruppen i Vrestedet er ved at have fundet sig bedre til rette i rollen som frivillige. Der er blevet arrangeret flere arrangementer med mange deltagere. De ugentlige bningstider tiltrkker dog ikke s mange brugere, hvorfor det overvejes at ivrkstte andre tilbud sidelbende med Vrestedet. Motionstilbuddet har i perioder vret ustabilt, da de tilknyttede frivillige har haft meget at se til derfor er der i slutningen af perioden truffet

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

54

aftale med en frivillig, der vil vre behjlpelig med at lse op, samt starte en dvd med gymnastik de dage, hvor de uddannede instruktrer er forhindret. Dette startes efter sommerferien. Trappen har forsgsvis tilbudt Nada som et separat tilbud en time om ugen. Det overvejes om dette skal fortsttes eller om det skal indg i en anden sammenhng. I forret er ogs opstartet en strikkecaf i samarbejde med Dansk Flygtningehjlp. Denne er endnu i indkringsfasen og fortsttes p forsgsbasis til efterret. Der har vret kontakt til en gruppe af etniske mnd for at vurdere, om der skulle laves et srligt tilbud til denne gruppe pt. er der dog ikke grundlag for et sdant tilbud. Beboerundersgelsen afdkkede ikke nye behov. I forlngelse af seniorindsatsen er en generel sundhedsindsats rettet mod kvinder ved at blive opstartet. Indsatsen er i samarbejde med Kolding Kommunes Afdeling for Sundhedsfremme og Forebyggelse samt Idrt for alle. I frste halvr er blevet afholdt et arrangement om diabetes og kost samt afholdt et mde om inkontinens. I efterret er planlagt yderligere tiltag, blandt et foredrag ved en ditist. Det er blevet besluttet ikke at nedstte et brugerrd, da der holdes koordinations- og aktivitetsmder med de frivillige flere gange hver mned. 8 frivillige fasttilknyttede aktiviteter + flere lst tilknyttede 2 ugentlige aktiviteter i Vrestedet; 2 ugentlige aktiviteter i motionsrummet. Derudover strikkecaf en gang ugentligt samt Nada ditto 3 frivillige instruktrer har vret p kursus i gymnastik Mlgruppen omfatter iflg. KS-tabel ca. 350 personer. Det ansls at mellem 50 og 75 af disse har deltaget i minimum en aktivitet, dvs. 14-21 %

01.01.11 - Mette Hagesen Pr. 1. oktober ophrte Vrestedet med at vre en frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjlp. Aftalen blev opsagt p baggrund af sammenstningen af brugergruppen, der i overvejende grad var ldre etniske danskere. Der er i stedet indget en samarbejdsaftale med afdelingsbestyrelsen, der ligeledes har bevilget kr. 1.400,- til aktiviteter i Vrestedet. Primo oktober gik den boligsociale medarbejder, der har vret tilknyttet Vrestedet, p barsel, og efter aftale med de frivillige er der fundet en alternativ lsning, hvor de frivillige ydes sttte til planlgning og koordinering. Kolding Kommunes aktivitetskonsulent er ligeledes fortsat tilknyttet. De frivillige har i perioden oktober-december i stigende grad taget ansvar for Vrestedet, og det m konstateres, at Vrestedet fungerer med den nuvrende sttte, der begrnser sig til 2-3 timer i gennemsnit pr. uge. Det overvejes derfor, hvorvidt der br ske en omprioritering af indsatsen p lngere sigt. Antal brugere i Vrestedet i gennemsnit pr. bningsdag: Oktober: 7 November: 17 December: 15 Antal bruger i Strikkecaf pr. bningsdag: 2-3 brugere Der har vret 5 forskellige brugere af strikkecafen. I strikkecafens bningstid kommer der dog ogs gster, der ikke er aktive i strikkecafen, men som bruger stedet som vrested. Disse brugere tller 5-6 brugere pr. bningsdag, og er typisk brugere der

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

55

benytter sig af Vrestedets tilbud i forvejen. Antal brugere af tilbuddet om Nada pr. bningsdag: 2 brugere Der er 5 forskellige brugere der har benyttet sig af tilbuddet i efterret. Afholdt temadag for frivillige og ansatte med tilknytning til senioromrdet i Skovparken I samarbejde med Dansk Flygtningehjlp er der afholdt en temaaften om at blive ldre i et fremmed land, og samtidig skulle dagen udmnte sig i, at de potentielle brugere af Vrestedet havde mulighed for at komme med nsker og input til evt. kommende aktiviteter.

Det opsgende arbejde i forhold til mlgruppen sker i samarbejde med de kommunale aktrer i omrdet og gennem beboere, der er nglepersoner i omrdet. Der er opbygget et netvrk i omrdet, hvor der er en bred kontaktflade til mlgruppen. 01.07.11 - Mette Hagesen Kolding Kommune har besluttet at flytte Nada til beboerrdgivningens lokaler, da nogle af brugerne har svrt ved at klare de bne rammer i Vrestedet. Den opsgende medarbejder har dog fortsat fast trffetid 1 time pr. uge i Vrestedet. Antal brugere i Vrestedet i gennemsnit pr. bningsdag: 16 Antal bruger i Strikkecaf pr. bningsdag: 3-5 brugere

P baggrund af Vrestedets udvikling det sidste r har LBF i juni givet tilladelse til, at midlerne fra seniorindsatsen ndres til en sundhedsindsats, sledes at sttte til Vrestedet bliver givet indenfor de rammer, der er til rdighed i det generelle boligsociale arbejde i afdelingen. Sundhedsindsatsen vil desuden blive koblet tt op p Vrestedet i en lang rkke sammenhnge. 01.01.12 - Mette Hagesen Den daglige drift af vrestedet varetages af de frivillige, der holdes mnedlige planlgningsmder med de frivillige, hvor de fr sttte til planlgning af aktiviteter og udviklingen af vrestedet. Antal brugere i Vrestedet i gennemsnit pr. bningsdag: 22 Antal bruger i Strikkecaf pr. bningsdag: 3-5 brugere

Der kan iagttages en tendens til, at der lbende dukker nye brugere af tilbuddet op. Tilbuddet benyttes sledes udover den faste brugergruppe af i en stigende grad af en bredere skare af beboere. 01.07.12 - Mette Hagesen Vrestedet holder fortsat bent 2 gange om ugen med frivillig arbejdskraft. Sttten til vrestedet er dels praktisk i forhold til hjlp med planlgning af foredrag/arrangementer og dels lbende sttte til udvikling af samarbejdet i frivilliggruppen. Antal brugere i Vrestedet i gennemsnit pr. bningsdag: 20 Antal bruger i Strikkecaf pr. bningsdag: 5-7 brugere

Der er gruppe af faste brugere af vrestedet i hverdagen, mens der ved arrangementer er en bredere gruppe af beboere, der benytter tilbuddet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

56

01.01.13 - Mette Hagesen Vrestedet holder fortsat bent 2 gange om ugen med frivillig arbejdskraft. Der er en relativ stabil gruppe af frivillige bag vrestedet. Der er kommet et par nye frivillige til i lbet af det sidste halvr. Sttten til vrestedet er undret dvs. hjlp med planlgning af foredrag/arrangementer og dels lbende sttte til udvikling af samarbejdet i frivilliggruppen. Antal brugere i Vrestedet i gennemsnit pr. bningsdag: 19

Strikkecafen er blevet en integreret del af vrestedet og opgres derfor ikke separat. Der er i hverdagen fortsat en gruppe af faste brugere af vrestedet, mens der ved arrangementer er en bredere gruppe af beboere, der benytter tilbuddet. 01.07.13 - Mette Hagesen Vrestedet holder fortsat bent 2 gange om ugen med frivillig arbejdskraft. Pga. reduktion i antallet af frivillige er bningstiden dog indskrnket til 2 time pr. gang, hvor der tidligere var bent i 5 timer. Sttten til vrestedet er undret og der ydes sledes fortsat sttte til planlgning af foredrag/arrangementer og dels lbende sttte til udvikling af samarbejdet i frivilliggruppen. Antal brugere i Vrestedet i gennemsnit pr. bningsdag: 20

01.01.14 - Mette Hagesen Vrestedet holder fortsat bent 2 gange om ugen med frivillig arbejdskraft, samlet er der bent 5 timer pr. uge. Vrestedets behov og sttte er undret. Antal brugere i Vrestedet i gennemsnit pr. bningsdag: 10

Gennemsnittet af antal brugere pr. bningsdag er sledes faldet fra ca. 20 til 10. Dette skyldes dels, at bningstiden er blevet reduceret og at der torsdag eftermiddag er oprettet et nyt tilbud med sammenfaldende mlgruppe. 3 faste frivillige + flere lst tilknyttede. 2 ugentlige bningsdage i Vrestedet med forskellige aktiviteter og med et gennemsnit p 10 gster pr. dag. Det ansls, at 20- 25 % af mlgruppen har deltaget i minimum n aktivitet over projektperioden. Vrestedet har en stabil brugergruppe og krer i dagligdagen p frivillig basis. Der er dog fortsat behov for sttte til planlgning af arrangementer og til samarbejdet i frivilliggruppen.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

57

Sociale Netvrk
Sundhedsindsats Indsatsomrde Indsats Forml Sociale netvrk Sundhedsindsats At understtte og udvikle de sociale netvrk i omrdet. Sundhed bruges som indgang til grupper, der har behov for styrkelse af netvrk. Det primre ml er sledes at skabe nye fllesskaber, men sekundrt s arbejdes der med at ge beboernes viden om, hvordan de kan tage ansvar for egen sundhed. Sept. 2012: min 5 aktiviteter planlagt til ivrksttelse i efterret. Aktiviteterne skal vre direkte genereret af beboerne. Jan. 2013: 300 forskellige beboere har vret i kontakt med sundheds tiltag under helhedsplanen. Heraf er min. 60 deltagere mnd og min. 30 beboere har afghansk eller palstinensisk baggrund (jf. at disse grupper beboer generelt er underreprsenteret i de vrige tiltag i boligomrdet). Mlgruppe Ressourcer Den primre mlgruppe er alle voksne beboere i boligomrdet sekundrt brn i boligomrdet (ca. 1500 personer) Der er afsat 622.000 til indsatsen i perioden 2011-2013. Midlerne dkker frikb af relevant kommunalt personale, en tovholderfunktion, udgifter til aktiviteter og til uddannelse af frivillige. Den kommunale boligsociale medarbejder Den boligsociale konsulent Kolding Kommune Juni 2011 Omprioritering af midler godkendt i LBF og styregruppe Sep. 2011 Kontrakt med Kolding Kommune forelgger Sept. 2011 for indsatsen frem til rsskiftet forelgger Okt. 2011 Kostkursus Okt. 2011 Sundhedsdage for kvinder og mnd Okt. 2011 Madpakkeforlb aftalt Jan. 2012 Status og planlgning af nste halvr Jan. 2012 Opstart af madklub Jan. 2012 Opstart af gruppe for rygestop Jan. 2012 Kropsbevidsthedsforlb Feb. 2012 Sttte til opstart af gturshold Jul. 2012 Status og planlgning af nste halvr Sept. 2012 Dialogmde: rygestop Okt. 2012 Dialogmde: mental sundhed Okt. 2012 Kursus: sund kost Okt. 2012 Kursus: vgttab Nov. 2012 Temaaften for frivillige og potentielle frivillige med interesse for sundhedsaktiviteter Nov. 2012 Madpakkevrksted Jan. 2013 Status og planlgning af nste halvr April 2013 Undervisning af frivillige Juli 2013 Status og planlgning af nste halvr Nov. 2013 Evaluering af sundhedsindsatsen Sundhedstiltag der er en blanding af vidensformidling og aktivitetstilbud. Undervisning af beboere, der har interesse for at blive frivillig i lokale sundhedsaktiviteter. Information til beboerne om indsatsen Hvervning af frivillige til indsatsen Koordinering af sundhedsindsatsen med vrige indsatser i lokalomrdet 01.01.12 Mette Hagesen Efterret er blevet brugt til at afdkke nogle af de muligheder, der er for at bruge sundhedsindsatsen til at styrke de sociale netvrk.

Succeskriterier

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

58

I samarbejde med den kommunale koordinator for indsatsen er der blevet arbejdet p at lave en overordnet plan for indsatsen. I opstartsfasen skabes der kontakt til de specifikke mlgrupper gennem brug af de etablerede grupper/tilbud i omrdet fx pigeklubberne i Ambassaden, Brnekontakten, vrestedet. Der er blevet ivrksat en rkke forskelligartede sundhedstilbud fx madpakkevrksted, blodtryksmling og kostkursus. Der er afholdt 1 kvindesundhedsdag med 12 deltagere og 1 mandesundhedsdag med 12 deltagere.. Der er gennemfrt et kostkursus med 17 deltagere. Aktiviteterne i efterret er ikke planlagt p baggrund af konkrete nsker fra beboerne, men er ivrksat p baggrund af erfaringerne fra tidligere tiltag i omrdet og med henblik p at skabe fokus om indsatsen, sledes at kommende tiltag vil vre tage udgangspunkt i, at der har vret en dialog med de potentielle brugergrupper. Der er gennemfrt 6 tiltag i 2. halvr 2011. 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen Sundhedsfremme og forebyggelse har vret ndsaget til, at skifte tovholder p indsatsen 3 gange siden sidste status. Dette har uvilkrligt betydet, at noget af kendskabet til samarbejdspartnere og beboerne er get tabt, og en ny har skullet og skal forsge, at finde ud af, hvordan projektet kan gennemfres indenfor rammerne af helhedsplanen. Aktiviteterne i forret har delvist vret planlagt ud fra konkrete nsker fra beboerne. Der har vret fokus p dialogen med beboerne, for at generer ider til fremtidige indsatser. Der er blevet lagt en plan for det andet halvr af 2012, i samarbejde med den afgede og den nye tovholder. Der er afholdt 3 madpakkedage 18 forldre og 78 brn deltog Til forlb p 3 gange med emnet kropsbevidsthed i Familiecafen deltog i gennemsnit 8 beboere pr. gang. Til Rg i Skovparken deltog 2 etnisk danske kvindelige beboere. Efter 3 mdegange blev forlbet aflyst. Kvinderne blev henvist til projekt Sl tobakken, der krer i kommunalt regi. En madklub blev startet op. 6 beboere deltog i aktiviteten. Mlet var, at deltagerne efter 3 gange med underviser, skulle fortstte, som en selvkrende gruppe. Dette har gruppen ikke formet, og madklubben er derfor lukket ned. En sundhedsaften i Skovparken Der deltog 25 beboere i arrangementet. Deltagerne fik udleveret et sprgeskema til arrangementet. Besvarelserne har bl. genereret ider til nye aktiviteter for andet halvr af 2012. I bent hus i sundhedsplejen har der har vret afholdt et forlb p 3 gange med fokus p mad til smbrn og praksismadlavning. Her deltog i alt 17 mdre.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

59

Der er blevet fortaget blodtryksmlinger i Vrestedet. Gtursholdet, har efter eget nske, haft en instruktr ude og instruere dem i stavgang, som et alternativ til gturen. Her deltog 3 beboere. Der er i frste Sundhedsindsatsen. halvr 2012 afholdt 8 aktiviteter under

01.01.13 Vivi O. Andersen Der har vret afholdt 7 arrangementer via sundhedsindsatsen i 2. halvr 2012. Rygestop kursus: Her deltog i alt 7 beboere, 3 mnd og 4 kvinder. De fremmdte var alle med libanesisk baggrund. Kulturarrangementet En tur i skoven: Her deltog 15 beboere med madlavning, 2 mnd og 13 kvinder. Deltagerne lavede mad fra deres hjemland. Deltagerne havde somalisk, dansk, libanesisk og afghansk baggrund. Din trivsel undg stress: Der blev afholdt 2 arrangementer om mental sundhed, et for kvinder og et for mnd. Der deltog i alt 9 kvinder og 2 mnd. Vgttabshold (sm skridt): Aktiviteten foregik over et forlb p 5 gange. Der deltog i gennemsnit 4 beboere pr. gang. Blodsukker og blodtryk: Her deltog i alt 11 beboere med somalisk og tyrkisk baggrund. Sundhedsplejens bent hus kost: Der blev afholdt et forlb p 2 gange, hvor mdrene kunne komme og lre om kost til deres brn. Deltagerne var med til, at tilberede maden sammen med kostvejlederen, der deltog i gennemsnit 11 mdre i aktiviteten. Madpakkevrksted p Dr. Dorothea Skolen fra 0. til 6. kl.: Der blev afholdt et forlb p 3 gange, hvor brn og voksne smurte sunde madpakker. Her deltog i alt 22 voksne og 79 brn. Aktiviteterne i efterret var delvist planlagt ud af konkrete nsker fra beboerne. Det er kun i meget begrnset omfang lykkedes, at skabe dialog med beboerne i forhold til udmntning af aktiviteter indenfor indsatsomrderne under sundhedsindsatsen i Skovparken, dvs. med henblik p udvikling af det frivillige liv og de sociale netvrk i omrdet. Der er gennemfrt i alt 14 sundhedstiltag i projektperioden. Det vurderes, at der har vret kontakt til 80 unikke borgere heraf 20 mnd. 01.07.13 Vivi O. Andersen Sundhedsfremme og forebyggelse i Kolding Kommune meddelte primo januar, at de ikke har de ndvendige ressourcer til at fortstte som tovholdere p sundhedsindsatsen i Skovparken. Der bliver i stedet indget en aftale med CSL Center for Sundhed og Livsstil.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

60

Der bliver indget en kontrakt, som er delt op i flgende 3 faser: Fase 1 Periode d. 11. feb. til d. 1. maj 2013 CSL Center Sydjylland stiller en projekt-tovholder til rdighed for indsatsen. Tovholderen er ansvarlig for den opsgende kontakt i forhold til potentielt frivillige og beboerne i bred forstand samt for at formidle viden om mulighederne for at etablere eller deltage i aktiviteter inden for sundhedsindsatsen. Frste fase: Indhente viden om Skovparken Mde med relevante samarbejdsparter i indsatsen Mde med frivillige som kendes pt. Opflgning i forhold til beboere, der i efterret har ytret nske om, at deltage i udviklingen af frivillige aktiviteter p sundhedsomrdet Opsgende arbejde og dialogskabende aktiviteter Aktivitet Opstart af sundhedscaf (forventes startet 1. april). Sundhedscafen bruges som afst for dialogskabende aktiviteter. Fase 2 Periode d. 1. maj til d. 1. nov. 2013 CSL stiller en projekt-tovholder til rdighed for indsatsen. Aktivitets- og udviklingsfase: Sundhedscaf med aktiviteter Fysisk tilstedevrelse af personale fra CSL i sundhedscaf bningstider aftales (sundhedscafen har en fast ugentlig bningstid) Afholdelse af kurser for frivillige (antal kurser aftales ved start p 2. projektperiode) Ivrksttelse af aktiviteter Udvikling af frivilligt korps Fase 3 Periode d. 1. november til d. 31. december 2013 CSL stiller en projekt-tovholder til rdighed for indsatsen. Forankringsfase: Fortsttelse af sundhedscaf med fysisk tilstedevrelse af personale fra CSL Forankring af indsatsen Pixi-rapport Primo maj blev der etableret en Sundhedscaf. Brugere af sundhedscafen:

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

61

Der har deltaget 49 forskellige beboere i alderen 12-72 r (38 kvinder, 2 brn, og 9 mnd) Der er 4 forskellige etniske grupper, der har benyttet tilbuddet (62 % med somalisk baggrund, 22 % med afghansk baggrund, 13 % med dansk baggrund og 3 % med asiatisk baggrund).

Aktiviteter i sundhedscafen er fx kostvejledning, konditest, trningsprogrammer og motionsvejledning (med fokus p udvikling af det frivillige liv). Der er startet to hold med stavgang op. Holdene bestr af 4-5 kvinder, som p eget initiativ, gr stavgang to til tre gange pr. uge. CSL har stillet stave til rdighed og givet kvinderne instruktion i stavgang. CSL deltog p kagedagen med konditest, hvor ca. 10 brn og unge tog konditesten. For at opbygge et frivilligt netvrk og rekruttere frivillige dertil, har CSL lavet opsgende arbejde fx besgt de forskellige aktivitetsgrupper, cafeen samt ambassaden. Der har vret afholdt 4 mder med frivillige, hvor der deltog 4 til 12 personer, heraf 1 mand. Mderne med de frivillige har genereret flgende aktiviteter, som er planlagt til start efter sommerferien: Zumba - 3 frivillige str for aktiviteten. Der vil de frste 3 gange vre tilknyttet en instruktr, som hjlper de frivillige i gang. Motion for brn - 3 frivillige str for aktiviteten. Afspnding - 3 frivillige str for aktiviteten. Effekttrning for mnd 1 frivillig str for aktiviteten. Der arbejdes p at f yderligere 2 tilknyttet. 01.01.14 Vivi Obbekjr Andersen Der har i projektperioden vret 14 beboere der har givet udtryk for, at de gerne vil lave frivillige sundhedsaktiviteter, Der har vret forslag om: Zumba Afspnding Motion for brn Effekttrning for mnd.

3 frivillige havde meldt sig til, at st for hver aktivitet. CSL stillede en instruktr til rdighed de frste 4 gange til opstarten af hver aktivitet, til vejledning og sttte til de frivillige, og derudover instruere dem i, hvordan de kunne fre aktiviteten videre. De frivillige udviste dog desvrre ikke den ndvendige stabilitet. Der er en aktivitet, som er fortsat, og det er motion for brn i alderen fra 6-13 r. Der er n frivillig, som str for aktiviteten, og der kommer 6-7 i gennemsnit hver gang. Konklusionen m dog som udgangspunkt vre, at de frivillige er interesserede i, at der bliver ivrksat aktiviteter, men at de ikke selv formr, at st for dem. Der er p baggrund af dette, blevet udbudt et frivilligkursus. Kurset kunne ikke gennemfres pga. manglende

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

62

tilslutning. For at f mndene i omrdet aktiveret, blev det forsgt, at oprette en skak/backgammon klub. Aktiviteten kom ikke op og st, pga. manglende tilslutning. Flgende har i 2. halvr af 2013 benyttet sig af sundhedscafen: Der har deltaget 48 forskellige beboere i alderen 6-75 r (40 kvinder, 2 brn, og 6 mnd) Der er 5 forskellige etniske grupper, der har benyttet tilbuddet (59 % med somalisk baggrund, 27 % med dansk baggrund, 8 % med afghansk baggrund, 4 % med tyrkisk baggrund og 2 % med asiatisk baggrund). Aktiviteterne i sundhedscafen har fortsat vret fx kostvejledning, konditest, trningsprogrammer og motionsvejledning (med fokus p udvikling af det frivillige liv) Det vurderes, at sundhedsindsatsen ikke har kunnet vre lftestangen for, at udvikle det frivillige liv, og understtte de sociale netvrk i omrdet. Der har vret kontakt til mange forskellige etniske beboere flest kvinder, men ogs nogle mnd, men desvrre har det ikke genereret nye aktiviteter. Status er, at der er opstet en ny aktivitet i projektperioden. Det kan dog konkluderes, at rigtig mange beboere i omrdet, er interesseret i sundhed, og har sgt, viden og hjlp i sundhedscafen. 5 beboere har i gennemsnit pr. gang besgt sundhedscafen siden den startede primo maj 2013. Der vurderes, at der i projektperioden har vret kontakt til ca. 180 unikke borgere, heraf ca. 40 mnd, med forskellig etnicitet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

63

Beboerdemokrati og frivillighed
Processttte til og uddannelse af frivillige og afdelingsbestyrelsen Indsatsomrde Indsats Forml Udvikling og styrkelse af beboerdemokratiet og det frivillige arbejde Processttte til og uddannelse af frivillige og afdelingsbestyrelsen At understtte et dynamisk frivilligt liv i kvarteret, der kan tiltrkke nye frivillige At understtte afdelingsbestyrelsen og frivillige i planer, ml og samarbejdsprocesser Det frivillige liv skal afspejle beboersammenstningen i kvarteret bde i forhold til frivilligt engagerede og brugere af tilbuddene. Min. 4 rlige kursustilbud/tematilbud til frivillige 1 rligt kursustilbud/tematilbud til frivillige 10 % flere frivillige beboere Min. 3 nye frivillige initiativer over perioden 2009-2013 Afdelingsbestyrelsen og frivillige i boligomrdet Boligsocialmedarbejdere Konsulentbistand Kolding Kommune Midler fra initiativaftalen til demokratiambassadr-forlb Afdelingsbestyrelsen Ambassaden Vrestedet i Caf 43 Dansk Flygtningehjlp Ungdommens Vel Boligselskabet Kolding Kolding Kommune Okt. 2009 Mde med afdelingsbestyrelsen i forhold til helhedsplanen og afdelingsbestyrelsens rolle i forhold til ivrksttelse af delelementerne, og den lbende tilpasning af indsatsomrderne Okt. 2009 Processttte til de frivillige i Ambassaden i forhold til overgang til drift uden projektmidler Dec. 2009 Afsluttende mde med partnerskabet omkring Ambassaden Jan. 2010 Mde med somaliske forldre og Natteravnene Feb. 2010 Boligsociale medarbejdere fremlgger forslag til arrangement for afdelingsbestyrelsen Feb. 2010 Koordinationsmde Caf 43 og Vrestedet Feb. 2010 Husbestyrelsesmde Ambassaden Marts/april 2010 Kursustilbud/temaarrangement Maj 2010 Planlgning af indsatsen for resten af 2010 Juni 2010 Frste temamde for afd. best. (fokus: milj) Aug. 2010 Andet temamde for afd. best. (fokus: afdelingens konomi) Sep. 2010 Temamde for frivillige p ldre/senioromrdet Sep. 2010 Frstehjlps kursus for frivillige p senioromrdet Jan. 2011 Frste delevaluering, prioritering og justering af indsatsen Marts 2011 Inspirationstur for afd. best. (fokus: beboerdemokrati) Marts 2011 Frstehjlpskursus for frivillige og potentielle frivillige p brne- og ungeomrdet April 2011 Inspirationstur for afd. best. (fokus: milj) April 2011 Koordinationsmde mellem Caf 43 og Vrestedet Maj 2011 Arrangement for alle frivillige i Skovparken Nov. 2011 Koordinationsmde mellem Caf 43 og Vrestedet Nov. 2011 Temamde med afdelingsbestyrelsen: Det boligsociale arbejde Jan. 2012 Delevaluering, prioritering og justering af indsatsen

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere

Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

64

Aktiviteter Status

Marts 2012 Inspirationstur for afd. best. (fokus: beboerdemokrati) Marts 2012 Start af 1. forlb af demokratiambassadrer Nov. 2012 Start p kursus for afdelingsbestyrelser Jan. 2013 Delevaluering, plan for forankring udarbejdes Marts 2013 Evaluering af kursus for afdelingsbestyrelser Marts 2013 Frste hold demokratiambassadrer frdige Dec. 2013 Slutevaluering af indsatsen Lbende sttte til afdelingsbestyrelse og frivillige Deltagelse i mder med frivillige og bestyrelser efter behov Afholdelse af lokaler kurser og temadage for frivillige 01.01.10 - Mette Hagesen Det tilstrbes, at de boligsociale medarbejdere deltager i afdelingsbestyrelsens mder for herigennem at skabe ejerskab for den lange rkke af aktiviteter og initiativer, der er ivrksat under helhedsplanen. Frivilliggruppen i Vrestedet stttes fortsat. Det har vret ndvendigt at stte mdefrekvensen op, sledes at der pt. er mde hver 2. uge. Der er stort fokus p samarbejdsprocesser, og p at skabe et milj i Vrestedet, der kan virke tiltrkkende p nye frivillige. De frivillige i Vrestedet har fet tilbudt kursus i stolegymnastik. 4 frivillige (3 kvinder og 1 mand) har gennemfrt kursusforlbet og efterflgende er der opstartet 2 motionshold for kvinder i dagtimerne. Der har ikke vret behov for kursustilbud mlrettet de vrige frivillige i Vrestedet, da de har benyttet sig af kursustilbuddene under Dansk Flygtningehjlp. Sttten til de frivillige i Ambassaden har vret intensiv i de sidste mneder af ret 2009. De unge frivillige har haft vanskeligt ved at stte grnser, og det har vret ndvendigt at lukke Ambassaden i en periode. Ambassaden er pt. endnu ikke genbnet for de unge mnd over 18 r, men der arbejdes p at de unge bliver i stand til at genbne Ambassaden. Det vurderes vigtigt for Ambassaden, at der holdes fast i at Vrestedet skal vre drevet p frivilligt basis. Mdefrekvensen for mder med de unge er pt. 1 gang mnedligt. Der er sledes ikke i 2009 gennemfrt 4 kursustilbud for frivillige i omrdet. Det vurderes pt. ikke at vre realistisk at gennemfre 4 kursustilbud for frivillige. Behovene blandt de eksisterende frivillige er i hjere grad lbende processttte og sttte i forhold til samarbejdsrelationer og rollen som frivillig. Det br overvejes, om der i stedet skal arbejdes hen imod 2 temaarrangementer/kursustilbud pr. r, da de frivillige i forvejen tilbydes en rkke kurser i forskelligt regi bl.a. kvarternetvrk, DFH's kursustilbud og BL. Der vurderes ikke ndvendigt at nedstte en srlig arbejdsgruppe til planlgning af indsatsen. Indsatsen planlgges af de boligsociale medarbejdere i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Oplgget til kursustilbud/temaarrangementer drftes inden endelig beslutning med de frivillige i de allerede etablerede samarbejdsfora. 1 kursusforlb i efterret 2009 2 nye tiltag: motion for kvinder og en kvindegruppe Antal frivillige beboere: 22 frivillige (ekskl. afdelingsbestyrelse) 01.07.10 - Mette Hagesen Der har vret afholdt en temadag for afdelingsbestyrelsen om miljindsatsen i afdelingen, og derudover har afdelingsbestyrelsen nsket

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

65

et temaarrangement om konomi og budget samt en inspirationstur med milj som fokus. Frivilliggruppen i Vrestedet fr fortsat meget sttte. Der er pt. mde ca. hver 3. uge. Der er stadig fokus p samarbejdsprocesser, samt p at skabe et milj i Vrestedet, der er tiltrkkende for bde nye frivillige samt brugerne. Vrestedets frivillige har fet et opflgningskursus i motion. Ambassaden er genbnet, men der er fortsat tt kontakt, og der har i perioden vret afsat kommunale ressourcer til at yde ekstra sttte. Der arbejdes p at udbyde et frstehjlpskursus for frivillige i lbet af efterret 2010, og en temadag for frivillige med tilknytning til seniorindsatsen. 2 nye tiltag: strikkecaf og lokale natteravne Antal frivillige beboere: 43 (ekskl. afdelingsbestyrelse) Dansk/nydansk 7 * nydansk 3 * dansk 6 * dansk 1 * nydansk 2 * nydansk 6 * dansk 8 * nydansk 2 * dansk 5 * dansk 1 * dansk 1 * dansk 4 * dansk 1 * nydansk

Fordelingen af frivillige p alder og etnicitet: Aktivitet Antal Alder frivillige Ambassaden 7 18-25 Brnebanko 3 40-55 Caf 43 6 50+ Kvindegruppe 1 40 Motion 2 25-40 Natteravnene 14 25-50 Nrkleklub Pigeklub DFH Syning Strikkeklub Vrested 2 5 1 1 5 50+ 25-40 50 50+ 40-87

I alt 43 unikke frivillige (nogle af de frivillige er frivillige i mere end en aktivitet), heraf 18 med anden etnisk baggrund. Iflge KS-tabellen er 69,5 % af beboerne i Skovparken enten indvandrere eller efterkommere af indvandrere, mens kun 41 % af de frivillige har anden etnisk baggrund Iflge KS-tabellen er 21 % af beboerne i Skovparken over 50 r, mens gruppen udgr ca. 37 % af de frivillige Frivilliggruppen afspejler sledes ikke boligomrdets beboersammenstning. 01.01.11 - Mette Hagesen Der har vret afholdt en temaaften for afdelingsbestyrelsen om den boligsociale indsats i afdelingen. Derudover har der vret et temaarrangement om konomi og budgetter. Afdelingsbestyrelsen har tidligere nsket en inspirationstur om milj, hvilket afholdes til april. Ligeledes vil der i marts/april gennemfres et besg til en anden almen boligafdeling, som har arbejdet med styrkelse af beboerdemokrati. Frivilliggruppen i Vrestedet er blevet mere selvkrende. Der er pt. mde ca. hver 4. uge. Herudover er der lbende kontakt til de frivillige for at sttte dem i deres daglige arbejde. Der er stadig fokus p samarbejdsprocesser, samt p at skabe et milj i Vrestedet, der er tiltrkkende for bde nye frivillige samt nye brugere.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

66

De frivillige i Vrestedet har fet tilbudt et frstehjlpskursus, 2 frivillige har deltaget. Der er gennemfrt en temadag for frivillige med tilknytning til seniorindsatsen, 7 frivillige deltog. Der er fortsat tt kontakt til Ambassaden, og der har i perioden vret afsat kommunale ressourcer til at yde ekstra sttte. Der har vret en strre udskiftning i bestyrelsen og der arbejdes med at klde de nye bestyrelsesmedlemmer p. Antal frivillige beboere: 37 (ekskl. afdelingsbestyrelse) Dansk/nydansk 5 * nydansk 3 * dansk 6 * dansk 1 * nydansk 1 * dansk 2 * nydansk 6 * dansk 1 * nydansk 2 * dansk 5 * dansk 1 * dansk 2 * dansk 5 * dansk 1 * dansk 2 * nydansk

Fordelingen af frivillige p alder og etnicitet: Aktivitet Antal Alder frivillige Ambassaden 5 18-25 Brnebanko 3 40-55 Caf 43 6 50+ Kvindegruppe 1 40 Motion 3 25-55 Natteravnene Nrkleklub Pigeklub DFH Syning Strikkeklub Vrested Porcelnsmaling Lektiehjlp 7 2 5 1 2 5 1 2 25-50 50+ 25-40 50 50+ 40-87 50+ 18-30

I alt 37 unikke frivillige (nogle af de frivillige er frivillige i mere end en aktivitet), heraf 12 med anden etnisk baggrund. Iflge KS-tabellen er 69,5 % af beboerne i Skovparken enten indvandrere eller efterkommere af indvandrere, mens kun 32 % af de frivillige har anden etnisk baggrund Iflge KS-tabellen er 21 % af beboerne i Skovparken over 50 r, mens gruppen udgr ca. 51 % af de frivillige Frivilliggruppen afspejler sledes ikke boligomrdets beboersammenstning. 01.07.11 - Mette Hagesen Der har vret afholdt en inspirationstur for afdelingsbestyrelsen med fokus p milj. Mlet har vret at give afdelingsbestyrelsen input om muligheder og understtte deres arbejde med afdelingens grnne profil. Frivilliggruppen i Vrestedet er fortsat i udvikling. Der er pt. mde ca. hver 4. uge. Herudover er der lbende kontakt til de frivillige for at sttte dem i deres daglige arbejde. Der er stadig fokus p samarbejdsprocesser, samt p at skabe et milj i Vrestedet, der er tiltrkkende for bde nye frivillige samt brugerne. Der er fortsat tt kontakt til Ambassaden. Der samarbejdes med kommunens HOTSPOT-projekt i forhold til den del af HOTSPOT, som involverer mlgruppen for Ambassaden. Den nuvrende bestyrelse i Ambassaden har et stort behov for lbende opflgning og sttte. De frivillige i afdelingen har fet tilbudt et lille frstehjlpskursus, 12 beboere deltog.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

67

Natteravnene mtte lukke ned for deres aktiviteter. Der arbejdes op at f gruppen p at st igen. antal frivillige beboere: 40 (ekskl. afdelingsbestyrelse) Dansk/nydansk 5 * nydansk 3 * dansk 7 * dansk 1 * nydansk 1 * dansk 1 * nydansk 1 * dansk 3 * dansk 1 * dansk 2 * dansk 3 * dansk 5 * dansk 2 * dansk 5 * nydansk 7 * nydansk 5 * dansk 9 * nydansk

Fordelingen af frivillige p alder og etnicitet: Aktivitet Antal Alder frivillige Ambassaden 5 18-25 Brnebanko 3 40-55 Caf 43 7 50+ Kvindegruppe 1 35 Motion 2 35-55 Hjemmeside Nrkleklub Pigeklub DFH Syning Strikkeklub Vrested Porcelnsmaling Lektiehjlp Bydelsmdre Faste frivillige ved familiearrangementer 1 3 1 2 3 5 2 5 7 14 40 50+ 25-40 50+ 50+ 50+ 50+ 18-30 25+ 18+

I alt 40 unikke frivillige (nogle af de frivillige er frivillige i mere end en aktivitet), heraf 15 med anden etnisk baggrund. Iflge KS-tabellen er 69,5 % af beboerne i Skovparken enten indvandrere eller efterkommere af indvandrere, mens kun 40 % af de frivillige har anden etnisk baggrund Iflge KS-tabellen er 21 % af beboerne i Skovparken over 50 r, mens gruppen udgr ca. 47,5 % af de frivillige Frivilliggruppen afspejler sledes ikke boligomrdets beboersammenstning. Der er dog en tendens til at flere frivillige har anden etnisk baggrund og andelen af beboere under 50 r, der engagerer sig frivilligt, er stigende. Der ses sledes en tendens til, at der er et generationsskifte p vej i forhold til det frivillige arbejde. Den faste gruppe af frivillige Tordenskjolds Soldater har net en alder, hvor flere falder fra pga. helbred og alder. 01.01.12 - Mette Hagesen Det er ikke lykkedes, at starte en gruppe af lokale Natteravne. Det vurderes ikke som sandsynligt i overskuelig fremtid at etablere en sdan gruppe, da der ikke er behov for det tilbud som natteravnene kan byde ind med. Lokale unges initiativ med bning af lektiecaf for andre unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse er pt. ikke bent, da de unge initiativtagere har haft travlt med egen uddannelse og andet frivilligt arbejde. Der har vret afholdt en temadag for afdelingsbestyrelsen om det boligsociale arbejde. Udviklingen i frivilliggruppen i Vrestedet er fortsat at gruppen bliver mere og mere selvstndig. Der er mder ca. hver 4. uge, samt lbende

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

68

kontakt til de frivillige for at sttte dem i deres daglige arbejde. Fokus er fortsat p samarbejdsprocesser og udviklingen af vrestedet. Ambassaden har fortsat behov for lbende opflgning, og sparring til de unge frivillige. Samarbejdes med kommunens HOTSPOT-projekt i forhold til den del af HOTSPOT, som involverer mlgruppen for Ambassaden, udvikles lbende. Den nuvrende bestyrelse i Ambassaden har fortsat et stort behov for lbende opflgning og sttte. antal frivillige beboere: 47 (ekskl. afdelingsbestyrelse) Dansk/nydansk 5 * nydansk 3 * dansk 7 * dansk 1 * nydansk 1 * dansk 1 * nydansk 1 * dansk 3 * dansk 1 * dansk 2 * dansk 3 * dansk 7 * dansk 1* nydansk 2 * dansk 7 * nydansk 4 * dansk 18 * nydansk

Fordelingen af frivillige beboere p alder og etnicitet: Aktivitet Antal Alder frivillige Ambassaden Brnebanko Caf 43 Kvindegruppe Motion Hjemmeside Nrkleklub Pigeklub DFH Syning Strikkeklub Vrested Porcelnsmaling Lektiehjlp Bydelsmdre Faste frivillige ved familiearrangementer 5 3 7 1 2 1 3 1 2 3 8 2 0 7 22 18-24 40-55 50+ 35 35-55 40 50+ 25-40 50+ 50+ 50+ 50+ 25+ 18+

I alt 47 unikke frivillige (nogle af de frivillige er frivillige i mere end en aktivitet), heraf 25 med anden etnisk baggrund. Iflge KS-tabellen er 69,5 % af beboerne i Skovparken enten indvandrere eller efterkommere af indvandrere, mens 53 % af de frivillige har anden etnisk baggrund Iflge KS-tabellen er 21 % af beboerne i Skovparken over 50 r, mens gruppen udgr ca. 36 % af de frivillige Frivilliggruppen afspejler sledes fortsat ikke boligomrdets beboersammenstning. Der er dog en tendens til at flere yngre beboere engagerer sig i det lokale frivillige arbejde og at flere nydanske beboere ligeledes engagerer sig. 01.07.12 - Mette Hagesen Der har i forret isr vret fokus p samarbejdet og udviklingen af det frivillige liv i Ambassaden. Ambassaden har fortsat behov for tt opflgning, og sparring til de unge frivillige. De tidligere unge bestyrelsesmedlemmer har ikke formet at give viden og vrdier videre til nye frivillige, og der har derfor vret behov for at have fokus p at f skabt ejerskab blandt den nye gruppe af frivillige. Der er afholdt en temaaften, hvor alle aktrer bde frivillige og ansatte var indbudt til at komme med bud p hvilke vrdier, der skal kendetegne Ambassaden.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

69

antal frivillige beboere: 47 (ekskl. afdelingsbestyrelse)

Fordelingen af frivillige beboere p alder og etnicitet: Aktivitet Antal Alder Dansk/nyfrivillige dansk Ambassaden Brnebanko Caf 43 Kvindegruppe Motion Hjemmeside Nrkleklub Pigeklub DFH Syning Strikkeklub Vrested Porcelnsmaling Lektiehjlp Bydelsmdre Miljambassadrer Natteravne Brnekontakten Billard Faste frivillige ved arrangementer 6 3 8 1 2 1 2 1 1 3 7 3 0 8 7 4 1 1 22 18-24 50+ 50+ 25-50 25-50 50+ 25-50 50+ 25-50 50+ 50+ 50+ 50+ 25-50 25-50 25-50 50+ 50+ 25-50 18+ 6 * nydansk 3 * dansk 7 * dansk 1*nydansk 1 * nydansk 1 * dansk 1 * nydansk 1 * dansk 2 * dansk 1 * dansk 1 * dansk 3 * dansk 7 * dansk 3 * dansk 8 * nydansk 7*nydansk 3*danske 1*nydansk 1 *dansk 1*dansk 4 * dansk 18 * nydansk

I alt 55 unikke frivillige (nogle af de frivillige er frivillige i mere end en aktivitet), heraf 30 med anden etnisk baggrund. Iflge KS-tabellen (2011) er 75,1 % af beboerne i Skovparken enten indvandrere eller efterkommere af indvandrere, mens 55 % af de frivillige har anden etnisk baggrund Iflge KS-tabellen (2011) er 22,2 % af beboerne i Skovparken over 50 r, mens gruppen udgr ca. 31 % af de frivillige Frivilliggruppen afspejler sledes fortsat ikke boligomrdets beboersammenstning. Der er fortsat en tendens til at flere yngre beboere engagerer sig i det lokale frivillige arbejde og at flere nydanske beboere ligeledes engagerer sig. Der er gennemfrt et kursustilbud, hvor der har deltaget 1 frivillig og 1 potentiel frivillig i forhold til vedligeholdelse af ny hjemmeside. 01.01.13 Mette Hagesen ByLivKolding har arrangeret et frivilligt arrangement i forbindelse med Frivillig Fredag. Der har vret afholdt 1 frstehjlpskursus for frivillige, hvor der deltog 7 frivillige fra Skovparken. Der er pbegyndt et flles kursusforlb for afdelingsbestyrelser i kvarteret (alle bestyrelser var reprsenteret frste gang). antal frivillige beboere: 67 (ekskl. afdelingsbestyrelse) Dansk/nydansk

Fordelingen af frivillige beboere p alder og etnicitet: Aktivitet Antal Alder frivillige

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

70

Ambassaden Brnebanko Caf 43 Kvindegruppe Motion Hjemmeside Nrkleklub Pigeklub DFH Syning Vrested Porcelnsmaling Lektiehjlp Bydelsmdre Miljambassadrer Demokratiambassadrer Natteravne Brnekontakten Billard Faste frivillige ved arrangementer

6 2 9 1 3 2 2 1 1 7 3 0 7 13 11 5 1 1 23

18-24 50+ 50+ 25-50 25-50 50+ 25-50 50+ 25-50 50+ 50+ 50+ 25-50 25-50 18+ 25-50 50+ 50+ 25-50 18+

6 * nydansk 2 * dansk 8 * dansk 1*nydansk 1 * nydansk 2 * nydansk 1 * dansk 2 * dansk 2 * dansk 1 * dansk 1 * dansk 7 * dansk 3 * dansk 7 * nydansk 13*nydansk 9* nydansk 2* dansk 4*danske 1*nydansk 1 *dansk 1*dansk 5 * dansk 18 * nydansk

I alt 67 unikke frivillige (nogle af de frivillige er frivillige i mere end en aktivitet), heraf 35 med anden etnisk baggrund. Iflge KS-tabellen (2012) er 77,5 % af beboerne i Skovparken enten indvandrere eller efterkommere af indvandrere, mens ca. 60 % af de frivillige har anden etnisk baggrund Iflge KS-tabellen (2012) er 22,2 % af beboerne i Skovparken over 50 r, mens gruppen udgr ca. 27 % af de frivillige Der er en tendens til at flere yngre beboere engagerer sig i det lokale frivillige arbejde og at flere nydanske beboere ligeledes engagerer sig. 01.07.13 Mette Hagesen Der er afholdt en kursusrkke p 3 aftner for afdelingsbestyrelser i kvarteret. Fire ud af fire bestyrelser har vret reprsenteret p kurset. I forbindelse med evalueringen har bestyrelserne givet udtryk for at de et behov for og nske om opflgning p kurset en gang rligt fremadrettet. antal frivillige beboere: 64 (ekskl. afdelingsbestyrelse) Dansk/nydansk 5 2 8 1 2 2 2 2 1 * * * * * * * * * nydansk dansk dansk nydansk nydansk dansk dansk dansk dansk

Fordelingen af frivillige beboere p alder og etnicitet: Aktivitet Antal Alder frivillige Ambassaden Brnebanko Caf 43 Kvindegruppe Motion Hjemmeside Nrkleklub Pigeklub DFH 5 2 8 1 4 2 2 1 18-24 50+ 50+ 25-50 25-50 50+ 25-50 50+ 25-50

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

71

Syning Vrested Porcelnsmaling Lektiehjlp Bydelsmdre Miljambassadrer Demokratiambassadrer Natteravne Brnekontakten Billard & bordtennis Faste frivillige ved arrangementer

1 5 3 0 0 4 11 5 1 2 32

50+ 50+ 50+ 25-50 18+ 25-50 50+ 50+ 25+ 18+

1 * dansk 5 * dansk 3 * dansk 4*nydansk 9* nydansk 2* dansk 4*danske 1*nydansk 1 *dansk 1*dansk 1*nydansk 11 * dansk 21 * nydansk

I alt 64 unikke frivillige (nogle af de frivillige er frivillige i mere end en aktivitet), heraf 37 med anden etnisk baggrund. Iflge KS-tabellen (2012) er 77,5 % af beboerne i Skovparken enten indvandrere eller efterkommere af indvandrere, mens ca. 59 % af de frivillige har anden etnisk baggrund Iflge KS-tabellen (2012) er 22,2 % af beboerne i Skovparken over 50 r, mens gruppen udgr ca. 32 % af de frivillige Der er fortsat en tendens til at flere yngre beboere engagerer sig i det lokale frivillige arbejde og at flere nydanske beboere ligeledes engagerer sig. Udover de frivillige beboere bestr det frivillige liv i boligomrdet ogs af frivillige, der ikke bor i omrdet. Denne gruppe tller 15 frivillige. 01.01.14 Mette Hagesen Der er afholdt mder med de forskellige frivilliggrupper. Der er afholdt 1 arrangement for alle frivillige i afdelingen. Der deltog 14 personer. antal frivillige beboere: 64 (ekskl. afdelingsbestyrelse) Dansk/nydansk 2 3 8 1 4 2 2 2 2 1 1 3 3 1 * * * * * * * * * * * * * * nydansk dansk dansk nydansk nydansk nydansk dansk dansk dansk dansk dansk dansk dansk dansk

Fordelingen af frivillige beboere p alder og etnicitet: Aktivitet Antal Alder frivillige Ambassaden Brnebanko Caf 43 Kvindegruppe Motion Hjemmeside Nrkleklub Pigeklub DFH Syning Vrested Porcelnsmaling Lektiehjlp Bydelsmdre Miljambassadrer Demokratiambassadrer 2 3 9 4 4 2 2 1 1 3 3 1 0 0 11 18-24 50+ 50+ 25-50 25-50 50+ 25-50 50+ 25-50 50+ 50+ 50+ 18-24 18+

9* nydansk 2* dansk

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

72

Natteravne Brnekontakten Billard & bordtennis Faste frivillige ved arrangementer

5 1 2 47

25-50 50+ 50+ 25+ 18+

4*danske 1*nydansk 1 *dansk 1*dansk 1*nydansk 11 * dansk 36 * nydansk

I alt 64 unikke frivillige (nogle af de frivillige er frivillige i mere end en aktivitet), heraf 42 med anden etnisk baggrund. Iflge KS-tabellen (2012) er 77,5 % af beboerne i Skovparken enten indvandrere eller efterkommere af indvandrere, mens ca. 66 % af de frivillige har anden etnisk baggrund end dansk. Iflge KS-tabellen (2012) er 22,2 % af beboerne i Skovparken over 50 r, mens gruppen udgr ca. 25 % af de frivillige. Der er sledes fortsat en tendens til at flere yngre beboere engagerer sig i det lokale frivillige arbejde, og at flere nydanske beboere ligeledes engagerer sig. Udover de frivillige beboere bestr det frivillige liv i boligomrdet ogs af frivillige, der ikke bor i omrdet. Denne gruppe tller 18 frivillige. Den samlede gruppe, der udfrer frivilligt arbejde er sledes 82 personer. Antallet er frivillige beboere er sledes steget fra 22 til 64 i projektperioden svarende til en stigning p ca. 300 %. Der er gennemfrt 6 kursusforlb for de frivillige i perioden 20092013, svarende til ca. 1 kursustilbud pr. r. Der er i perioden 2009-2013 opstet en rkke nye tiltag i kvarteret p baggrund af initiativer fra frivillige beboere fx Eidfest og flere motionsaktiviteter.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

73

Samarbejde p tvrs
Kvarternetvrk Indsatsomrde Indsats Forml Samarbejde p tvrs Kvarternetvrk At udvikle kvarternetvrk og samarbejde i kvarteret At udpege indsatsomrder At udveksle flles visioner og ml At sikre et hjt informationsniveau At skabe bevidsthed om lokale ressourcer/bedre udnyttelse af lokale ressourcer p tvrs At koordinere igangvrende projekter og aktiviteter At der gennemfres min. 4 flles projekter med andre afdelinger i kvarteret At der afholdes min. 4 dgn-seminarier for kvarternetvrket At 75 % af aktrerne har vret reprsenteret i mderne i perioden Sep. 2011: 90 % af aktrerne udtrykker get viden og forstelse for hinandens ressourcer og handlemuligheder Sep. 2012: Arbejdet med en ny helhedsplan inkluderer minimum 75 % af de lokale aktrer Alle aktrer i omrdet (juli 2012: 27 aktrer) Boligsociale medarbejdere Boligsociale konsulenter i ByLivKolding Udviklingschef i socialforvaltningen Kr. 280.000 til afholdelse af seminarer i perioden 2009-2013 Alle aktrer i omrdet Sep. 2009 Afholdelse af frste seminar for kvarternetvrk April 2010 Frste tvrgende arrangement er planlagt Maj 2010 Flles arrangement afholdt Sep. 2010 Invitation af yderligere boligafdelinger til deltagelse i kvarternetvrket Okt. 2010 Flles seminar Dec. 2011 Kontakt til afd. 22 mhb. p deltagelse i kvarternetvrk Marts 2011 Invitation af yderligere boligafdeling til deltagelse i kvarternetvrket April 2011 Andet tvrgende arrangement er planlagt Maj 2011 Flles arrangement er afholdt Sept. 2011 Kontakt til afd. 104 mhb. p deltagelse i kvarternetvrk Sept. 2011 Effektmling blandt aktrerne Okt. 2011 Flles seminar April 2012 Tvrgende arrangement er planlagt April 2012 Kontakt til afd. 42 mhb. p deltagelse i kvarternetvrk Maj 2012 Tvrgende arrangement er afholdt Okt. 2012 Flles seminar Marts 2013 Plan for inddragelse af kvarternetvrk i udarbejdelse af ny helhedsplan forelgger April 2013 Nedsttelse af arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelse af ny helhedsplan Maj 2013 Tvrgende arrangement afholdt Juni 2013 workshop for kvarternetvrket i forhold til udarbejdelse af ny helhedsplan Juni 2013 Nedsttelse af arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelse af ny helhedsplan Okt. 2013 Flles seminar Kvarternetvrket medvirker selv til at prioritere aktuelle temaer. Der

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

74

Status

afholdes 4 kvarternetvrk rligt, hvoraf det ene afholdes som seminar. Herudover er der mulighed for at indkalde til ekstraordinrt mde, hvis der er behov for det. Gensidig udveksling af information Koordinering af ressourcer Planlgning af tvrgende indsatser Oplg/temaforlb, der giver deltagerne et flles fagligt input Prioritering af nye indsatser og ppegning af nye behov Deltage i gennemfrelsen af helhedsplanerne i kvarteret 01.07.09 - Mette Hagesen April 2009 afholdt kvarternetvrk. Der er planlagt/indkaldt til frste seminar. 01.01.10 Mette Hagesen September afholdt seminar for kvarternetvrket, der deltog 18 aktrer. Der blev arbejdet med flgende temaer: Den gode historie, Ny helhedsplan for Skovvejen, Nye metoder i forhold til udsatte familier. Der har ikke vret afholdt kvartnetvrksmde udover seminar, da de kommunale samarbejdsparter har vret berrt af ny struktur/besparelser. Afholdt 1 dgnseminar i 2009 (sep.) Afholdt 1 fllesarrangement i 2009 (aug.) 78 % af aktrerne deltog i seminariet 2009 01.07.10 Mette Hagesen Der er afholdt 2 ordinre kvarternetvrksmder, hertil kommer planlgningsmder og evaluering af fllesarrangementet i maj. Kvarternetvrket har efterhnden fet opbygget en flles kultur og arbejder generelt koordineret. Det vurderes derfor som vrende p tide at forsge at udvide kvarternetvrket, sledes at det ikke blot er de to store afdelinger (Skovparken og Skovvejen), der er reprsenteret. Kvarternetvrket nskes udvidet med afdelingen p Nrremarksvej og afdeling 22, Skovparken. Afholdt 2 ordinre kvarternetvrksmder Afholdt 1 fllesarrangement i maj (2010) Ca. 80 % af aktrerne har deltaget i kvarternetvrksmderne 01.01.11 Bente Ginnerskov Hansen Der er afholdt kvarternetvrksseminar i oktober 2010. Temaerne var forldreinddragelse og frivillighed. Der er ikke som planlagt taget kontakt til AABs afdeling p Nrremarksvej, dette er udskudt til senere i 2011. Kontakten til andre afdelinger har i stedet vret til afd. 22, Skovparken, som er med i kvarternetvrket fra januar 2011. Afholdt 1 dgnseminar i 2010 (oktober) 76 % af aktrerne deltog i seminariet 01.07.11 Bente Ginnerskov Hansen Der er afholdt 2 kvarternetvrksmder i frste halvr 2011. Afd. 22 er blevet en integreret del af kvarternetvrket og deltager i aktiviteter, som udspringer af kvarternetvrkets arbejde. Afholdt 2 kvarternetvrksmder Ca. 68 % af aktrerne har deltaget i kvarternetvrksmderne 01.01.12 Bente Ginnerskov Hansen/Mette Hagesen Der er afholdt kvarternetvrksseminar i oktober 2011. Seminaret havde en anden form end tidligere r, da den frste dag udelukkende var besg hos en rkke forskellige boligsociale projekter i Kbenhavn. Dag 2 havde fokus p tryghed i boligomrderne.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

75

Der er indget aftale med AABs afdeling p Nrremarksvej om, at de indgr i kvarternetvrket. Kvarternetvrket rummer nu sledes reprsentanter fra 4 forskellige afdelingsbestyrelser i kvarteret. Der er i oktober gennemfrt en effektmling p kvarternetvrket. Resultatet var, at 85 % udtrykte at kvarternetvrket bidrager til get viden og forstelse. Afholdt 1 dgnseminar i 2011 (oktober) 59,3 % af aktrerne deltog i seminariet 85 % udtrykker at kvarternetvrket ger viden og forstelse for samarbejdspartnernes muligheder og ressourcer. 01.07.12- Bente G. Hansen Der er afholdt 2 kvarternetvrksmder i frste halvr 2012. Afd. 74 er blevet en integreret del af kvarternetvrket og deltager i aktiviteter som udspringer af kvarternetvrkets arbejde. I frste halvr 2012 har 76 % af aktrerne vret reprsenteret ved de ordinre mder. Der har vret kontakt til afd. 42 om deltagelse i kvarternetvrket og det lokale samarbejde. Afd. 42 nsker pt. ikke at deltage. Afholdt 2 kvarternetvrksmder Ca. 76 % af aktrerne har vret reprsenteret p mderne 01.01.13 Bente G. Hansen Der er afholdt kvarternetvrksseminar i september 2012, med deltagelse af reprsentanter fra 4 forskellige afdelingsbestyrelser i omrdet. Da helhedsplanen udlber med udgangen af 2013, var seminaret 1. dag baseret p gruppearbejde/workshops mellem de forskellige aktrer i omrdet. Dette arbejde skal danne afst for inspiration til den fremtidige indsats i omrdet. Dag 2 var information om indsatserne i omrdet samt oplg om erfaringer med inddragelse af forldre og lokale aktrer i rhus. Der er i september gennemfrt en sprgeskemaundersgelse p kvarternetvrket. Afholdt 1 dgnseminar 2012 (september) 89 % af aktrerne har taget del i forarbejdet til den nye helhedsplan 85 % udtrykker at kvarternetvrket ger viden og forstelse for samarbejdspartnernes muligheder og ressourcer. 01.07.13 Mette Hagesen Der er afholdt workshop med kvarternetvrket i forbindelse med udarbejdelse af den nye helhedsplan. Alle afdelingsbestyrelser var reprsenteret. 83 % af aktrerne har taget del i arbejdet med den nye helhedsplan 01.01.14 - Bente G. Hansen Der er afholdt 1 dgnseminar med kvarternetvrkene i de boligomrder, hvor der skal udarbejdes nye helhedsplaner. I Skovparken omrdet deltog der reprsentanter fra 3 af de 4 boligafdelinger. P seminaret blev der arbejdet med de indsatsomrder, der er i helhedsplanen. 86 % af aktrerne deltog i dgnseminaret, hvor de var en del af arbejdet med den nye helhedsplan Der er afholdt 2 ordinre mder pr. r hertil kommer dgnseminaret, ad hoc mder i forhold til planlgning af fllesarrangementer og workshop i forbindelse med udarbejdelse af ny helhedsplan.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

76

Deltagerprocent i 2010 ved de ordinre mder er ca. 80 %. Deltagerprocent i 2011 ved de ordinre mder er ca. 68 %. Deltagerprocent i 2012 ved de ordinre mder er ca. 71 %. Der er gennemfrt 9 fllesarrangementer med inddragelse af andre afdelinger (familiedag, eid og fastelavn) Sept. 2011: 85 % udtrykker at kvarternetvrket ger viden og forstelse for samarbejdspartnernes muligheder og ressourcer. 83 % af aktrerne har deltaget i workshop i forbindelse med udarbejdelse af ny boligsocial helhedsplan. Der er gennemfrt 5 dgnseminarer med en deltagelsesprocent p henholdsvis 72 %, 76 %, 59 %, 89 % og 86 % for aktrerne i kvarternetvrket.

Ordinre mder
Deltagere i procent 90 80 70 60 50 2010 2011 2012 2013

Seminarer
90 Deltagere i procent 80 70 60 50 2010

2011

2012

2013

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

77

Beboerundersgelse Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan Samarbejde p tvrs Flles beboerundersgelse med Boligselskabet Koldings afdelinger p Skovvejen. Flles dialog om kvarterets fremtid og status Udvikling og styrkelse af samarbejde At mle effekt af helhedsplanens indsatser Gentagelse af flles beboerundersgelse i samarbejde med andre afdelinger i kvarteret, hvor min. 50 % af husstandene deltager i undersgelsen Lokale boligafdelinger Der er afsat kr. 30.000 i helhedsplanen til gennemfrelse af beboerundersgelsen Medarbejderressourcer i omrdesekretariatet Boligselskabets Danmarks afdelinger p Skovvejen Sep. 2012 Flles beboerundersgelse planlgges Nov./dec. 2012 Flles beboerundersgelse gennemfres Feb. 2013 Temadag med opsamling af beboerundersgelse og formulering af visioner for fremtiden Feb. 2013 Beboerundersgelse mini naboskabsundersgelse planlagt Maj 2013 Beboerundersgelse mini naboskabsundersgelse gennemfrt Juni 2013 Resultaterne forelagt afdelingsbestyrelserne Sept. 2013 Endelig rapport over resultater tilsendt til afdelingsbestyrelserne Dec. 2013 Endelig rapport over resultater tilsendt til afdelingsbestyrelserne Beboerundersgelse med henblik p afdkning af, hvad der skal til for at de nuvrende beboere ogs har lyst til at bo i afdelingen, nr de bliver ldre. Beboerundersgelse mini naboskabsundersgelse med henblik p effektmling. 01.07.13 Mette Hagesen Der er gennemfrt en mini-udgave af Naboskabs-undersgelsen. Der har srligt vret fokus p mling af netvrk og tryghed i den tilrettede udgave. Undersgelsen er gennemfrt i alle afdelinger i kvarteret dvs. i alt 5 boligafdelinger. Svarprocenterne har vret svingende. Afdeling 21, AAB 22, AAB 42, AAB 74, AAB 2, BSK Svarprocent 2013 19,8 31,7 22,7 32,6 13,5 Svarprocent 2008 21,6 24,2

Aktiviteter

Status

Hovedresultaterne er fremlagt p et fllesmde for afdelingsbestyrelserne. For afd. 21 er der kun tale om mindre udsving siden, der i 2008 blev gennemfrt en lignende beboerundersgelse. Den oplevede tryghed i afdelingen er undret, mens der er mindre udsving i forhold til oplevelsen af naboskabet. Det samlede resultat og udviklingstendenser forelgger frst til september.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

78

01.01.14 Mette Hagesen Naboskabsundersgelsen, der blev gennemfrt i maj/juni, er blevet frdigbehandlet. Der er generelt en hj grad af oplevet tryghed blandt svarprocenterne. Deltagerne i undersgelsen vurderer ligeledes mulighederne for deltagelse i aktiviteter og de lokale ressourcer i omrdet som positivt. Der er desuden i afdelingen en hj grad af accept af forskellighed. I hovedtrk kan flgende tendenser i naboskabsundersgelsen fremhves i forhold til den tidligere gennemfrte naboskabsundersgelse i 2008: Tryghed i boligomrdet 82 % af deltagerne i undersgelsen angiver, at de er trygge (en stigning p 2 procentpoint i forhold til 2008). 10 % af deltagerne i undersgelsen angiver, at de er utrygge (en stigning p 6 procentpoint i forhold til 2008). Netvrk udenfor boligomrdet 22 % af deltagerne angiver at have mange kontakter udenfor boligomrdet (et fald p 2 procentpoint i forhold til 2008). 22 % af deltagerne angiver at have ingen eller f kontakter udenfor boligomrdet (et fald p 10 procentpoint i forhold til 2008). Aktiviteter og ressourcer i boligomrdet 49 % af deltagerne angiver, at der er mange aktiviteter og ressourcer i boligomrdet (en stigning p 20 procentpoint i forhold til 2008). Naboskabet 57 % af deltagerne angiver, at de oplever naboskabet som positivt (et fald p 7 procentpoint i forhold til 2008). Oplevelsen af de fysiske forhold i afdelingen 82 % af deltagerne angiver, at de oplever de fysiske forhold i afdelingen som positive (et fald p 8 procentpoint i forhold til 2008). Generelt er der kun tale om sm forskelle i resultaterne fra de to naboskabsundersgelser. Mange beboere oplever, at afdelingen er et godt og trygt sted at bo, men undersgelsen peger ogs p en rkke punkter, hvor der fortsat er behov for en mlrettet indsats. Der er sledes fortsat behov for fokus p tryghedsskabende aktiviteter (jf. at 10 % angiver at vre utrygge) ligesom brobyggende aktiviteter i forhold til at understtte netvrk ud af boligomrdet (jf. at 22 % angiver at have f eller ingen kontakter udenfor boligomrdet) br prioriteres i fremtiden. Der er ikke markante forskelle mellem naboskabsundersgelsen fra 2008 og 2013. Svarprocenten i afdelingen var p 19,8 %, hvilket ikke lever op til succeskriteriet om at 50 % af husstandene skulle deltage. Beboerundersgelsen er gennemfrt i alle 5 afdelinger i kvarteret.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

79

Milj, ressourcer og indeklima


Affald (Indsatsen er afsluttet 1/7 2013) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Milj, ressourcer og indeklima Bevidstgrelse af beboerne om egne handlingers konsekvenser for milj og konomi At sikre kvarteret en grn profil og styrke afdelingens attraktionsvrdi At mindske de konomiske, miljmssige og arbejdsmssige konsekvenser af affaldsproblemerne i afdelingen Reduktion af affald med 15-20 % Nov. 2011 Restaffaldsmngden er reduceret med 5 % i forhold til 2010 Nov. 2011 Tidsforbrug til indsamling af affald p udearealerne er mindsket med 10 % Marts 2012 10 % flere beboere udtrykker forstelse for korrekt affaldshndtering i forhold til mling i marts 2011 Sep. 2012 15 % flere beboere udtrykker forstelse for den korrekte affaldshndtering i forhold til mling i september 2011 Nov. 2012 Restaffaldet er reduceret med 15-20 % i forhold til 2010 Nov. 2012 Tidsforbruget til indsamling af affald p udearealerne er mindsket med 25 % i forhold til nov. 2010 Alle beboere i afdelingen Der er afsat kr. 430.000 til aflnning af PE i en 2-rig projektindsats (i perioden 2010-2012) Boligforeningens ansatte i afdelingen Kolding Kommune TRE-FOR Bydelsmor-projekt CIDEA Skovparkens Juniorklub Brnekontakten Hold Danmark Rent Juli 2009 Frste mde omkring opstart af indsats omkring milj/ressourcer Nov. 2009 Styregruppe for indsatsen nedsat Dec. 2009 Flgegruppe mdes - indledende drftelser - afklaring af ressourcer og metoder Jan. 2010 Arbejdsgruppe udarbejder oplg til indsats Feb. 2010 Styregruppemde Feb. 2010 Godkendt prioritering af indsatser for 1. halvr 2010 Juni 2010 Proces med afdelingsbestyrelsen vedr. miljfokus temaarrangement Juli 2010 Sommerferieaktiviteter med milj-fokus Aug. 2010 Ansttelse af ny medarbejder Aug. 2010 Ny medarbejder starter Aug. 2010 Styregruppemde Sep. 2010 Arbejdsgruppe: udarbejde oplg til plan for 2. halvr 2010 Jan. 2011 Delevaluering af indsatsen Marts 2011 Forandringsstrategi for el- og affaldsindsats udarbejdet Marts 2011 Tilpasning af indsatsen - tilretning med hensyn til ressourceforbrug April 2011 Inspirationstur med afdelingsbestyrelsen Sep. 2011 Vicevrtprojekt for brn Sep. 2011 Forslag til ny skiltning ved affaldsskure fremlagt Sep. 2011 Sprgeskemaundersgelse i forhold til affaldshndtering Dec. 2011 Sprgeskemaundersgelse i forhold til

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere

Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

80

Aktiviteter

Status

affaldshndtering Dec. 2011 opstart af miljambassadr-kursus Jan. 2012 Plan for indsatsen i 2012 forelgger Feb. 2012 Plan for 2012 godkendt af styregruppen Marts 2012 Sprgeskemaundersgelse i forhold til affaldshndtering Sep. 2012 Sprgeskemaundersgelse i forhold til affaldshndtering Sept. 2012 Flles oplg om affald for afdelingsbestyrelser Okt. 2012 Flles affaldsindsamling i omrdet Marts 2013 Sprgeskemaundersgelse i forhold til affaldshndtering slutmling April 2013 Slutevaluering (arbejdsgruppen for milj gennemfrer evalueringen) Sept. 2013 Slutevaluering (arbejdsgruppen for milj gennemfrer evalueringen) Sprgeskemaundersgelser, der udover at vre effektmlinger, har til forml at oplyse beboerne om korrekt affaldshndtering. Efter besvarelsen af sprgeskemaet fr beboerne en facitliste med hjem. Undervisning af bydelsmdre Udarbejdelse af informationsmateriale Vicevrtprojekt for brn Oprettelse af miljambassadrkorps 01.07.09 - Mette Hagesen Afholdt frste mde omkring indsatsen. Afventer undersgelse af muligheder for indsatsomrder, hvorefter gruppen mdes igen. 01.01.10 - Mette Hagesen Flgende indsatser er prioriteret overordnet i 1. halvr 2010: affald, vand & el. Arbejdsgruppen har udarbejdet en tidsplan for de enkelte indsatser, der forelgges styregruppen snarest. Arbejdsgruppen bestr af: afd. inspektr, varmemester, energiinspektr, boligsocial medarbejder, formand for afd. best. Tovholder p arbejdsgruppen er pt. beboerservicechefen, og den boligsociale medarbejder fungerer som sekretr for gruppen. Styregruppe: direktr for teknisk afd., inspektr for afd., beboerservicechef og boligsocial konsulent. 01.07.10 - Mette Hagesen Der er planlagt og sgt supplerende midler til at sommerferieaktiviteterne i r skal have milj som fokus. Indsatsen udfres i et samarbejde med Brnekontakten og Ungdomsskolen. Arbejdsgruppen og styregruppen har drftet nsker og krav til den kommende funktion, der skal skyde energiindsatsen i Skovparken i gang. Processen med ansttelse af medarbejder er derfor trukket lidt ud, og den opsgende indsats dermed udskudt til den nye medarbejder starter august 2010. Der er ivrksat en indsamling af data, sledes at det er muligt at lave en startmling for miljindsatsen. 01.01.11 - Mette Hagesen I august blev der ansat en ny medarbejder til varetagelse af miljindsatsen under helhedsplanen. Affaldsindsatsen er ikke opstartet, da vandindsatsen er blevet prioriteret som den nye medarbejders frste opgave. 01.07.11 Niels-Christian Srensen Der er gennemfrt en sprgeskemaundersgelse i marts. Der deltog 65

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

81

personer i undersgelsen. Undersgelsen udgr startmlingen for indsatsen. Siden 1. november er der registreret tidsforbrug til indsamling af henkastet affald i afdelingen. Siden start af miljindsats er der kommet et pbud vedrrende arbejdsmiljet, der betyder, at affaldshndteringen skal ndres fremadrettet. Dette er endnu ikke afklaret, og da projektet har en begrnset projektperiode, er der valgt at ligge fokus p mere generel affaldsinformation med henblik p bevidstgrelse omkring milj og adfrd. Indsatsen vil vre informationsmder, vicevrtprojekter og sprgeskemaundersgelser, hvor der er lagt vgt p informationsformidling gennem dialogen ved sprgeskemaundersgelserne. 01.01.12 Niels-Christian Srensen Der er et affaldsprojekt i gang med den lokale Juniorklub, hvor brn samler affald i omrdet. Der er gennemfrt en sprgeskemaundersgelse i december. Der deltog 42 personer i undersgelsen. Sprgeskemaundersgelsen er dog udelukkende i forhold til sortering ved affaldsskurene, hvor der sidste gang var yderligere en undersgelse i miljgrden. De udfyldte sprgeskemaer er sledes kun relateret til restaffaldshndtering og sortering i affaldsskurene, og udgr ca. det samme antal som i september. Der er i december oprettet et forlb for miljambassadrer. Forlbet er i frste omgang et tilbud om efteruddannelse for bydelsmdrene. Bydelsmdrene har i deres kursusforlb fet en grundviden om milj og denne viden fr de som miljambassadrer mulighed for at udbygge. Frste forlb indeholder 6 moduler i relation til affald har der vret besg p et affaldsvarmevrk. Der var en stor sprgelyst og bydelsmdrene fik indblik i, hvorfor det er vigtigt, at affaldet er sorteret korrekt. Da det fortsat er uafklaret, hvordan restaffald skal hndteres i afdelingen skal affaldsindsatsen tages op og evt. omprioriteres frst i det nye r. Restaffaldsmngden er reduceret, sledes at man er get fra 88 tmninger om ugen til 78 tmninger pr. uge. 01.07.12 Niels-Christian Srensen Undersgelsen fra marts 2011 af beboernes viden om korrekt affaldshndtering er blevet gentaget i marts 2012. Undersgelserne blev foretaget via sprgeskemaer ved affaldsskurerne og miljgrden, hvor beboerne med hjlp fra personale kunne afkrydse et skema. Der deltog 42 beboere i undersgelsen. Grundet det lave antal besvarelser er det svrt at konkludere om mlet p de 10 % er net. Resultatet er ikke entydigt, men det vurderes at en del af de adspurgte beboere er bibragt en vis forstelse for korrekt affaldshndtering. Det vurderes, at der br vre flere respondenter og et mere entydigt sprgeskema, hvis man skal kunne konkludere om et given ml er net. 2. hold miljambassadrer er startet op, og har modtaget 1 undervisningsmodul omhandlende affald. 01.01.13 Niels-Christian Srensen 2. hold miljambassadrer har modtaget undervisning i korrekt sortering af husholdningsaffald, sledes at de er i stand til at formidle budskabet videre til de vrige beboere. I samarbejde med Hold Danmark Rent, har der vret afholdt opsamlingsdag for hele omrdet (afd. 21, 22, 42 og

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

82

74). Der deltog i alt 72 beboere fra omrdet, hvoraf 32 var fra afdeling 21. Registrering af ressourcer i forbindelse med opsamling af henkastet affald har ikke vret muligt. Personalet i afdelingen er begyndt at registrere deres timer i et nyt elektronisk system. Det har derfor ikke vret muligt at trkke timeforbruget p opsamling af henkastet affald ud af systemet, sledes at det kan sammenlignes med sidste rs manuelle registrering. Der har vret afholdt 2 arrangementer med vrestedet Brnekontakten. Frste arrangement omhandlede sortering af affald, samt naturens nedbrydningstider p forskellige typer henkastet affald. Ca. 15 brn deltog. Andet arrangement var besg p et affaldsvarmevrk i Kolding, der deltog 7 brn. 01.07.13 Niels Christian Srensen Der er gennemfrt en slutmling i forhold til affaldshndtering (dagrenovation). Resultaterne af undersgelsen forventes frdigbehandlet til sept. og vil sledes indg i slutevalueringen. I perioden nov. 2010 til nov. 2011 blev restaffaldsmngden reduceret med 12,8 %. Desvrre er det ikke lykkedes at fastholde denne udvikling, og affaldsmngden er sledes p 2010-niveau igen. Dette kan dels forklares med en mindre tomgang i afdelingen, og dermed flere beboere, der producerer affald. Der er lavet en startmling i forhold til tidsforbrug til indsamling af henkastet affald og mngden af restaffald. Der er afholdt 3 sprgeskemaundersgelse hvor henholdsvis 65, 42 og 25 deltog. Det er ikke lykkedes at gennemfre en valid sprgeskemaundersgelse p beboernes viden om korrekt affaldshndtering, men det vurderes dog af de lokalt ansatte, at der er en svag tendens til at beboerne har fet en get viden om affaldshndtering. Der er lbende gennemfrt aktiviteter med fokus p affald fx sommerferieaktiviteter med besg p bl.a. forbrndingen, temaaftner og affaldsindsamling.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

83

Grn profil (Indsatsen er afsluttet 1/7 2013) Indsatsomrde Indsats Forml Milj, ressourcer og indeklima Grn profil At sikre kvarteret en grn profil og herigennem styrke afdelingens attraktionsvrdi At der er et lokalt ejerskab for den grnne profil blandt beboerne At skabe en kultur i afdelingen, hvor viden om milj overleveres til nye beboere At der er lavet en grn mlstning og handleplan for afdelingen Juni 2013: 5 beboere er aktive formidlere Afdelingsbestyrelsen Alle beboere i afdelingen (ca. 550 husstande) Der er afsat kr. 430.000 til aflnning af PE i en 2-rig projektindsats (i perioden 2010-2012) Boligforeningens ansatte i afdelingen Kolding Kommune TRE-FOR Juli 2009 Frste mde omkring opstart af indsats omkring milj/ressourcer Nov. 2009 Styregruppe for indsatsen nedsat Dec. 2009 Flgegruppe mdes - indledende drftelser - afklaring af ressourcer og metoder Jan. 2010 Arbejdsgruppe udarbejder oplg til indsats Feb. 2010 Styregruppemde Feb. 2010 Godkendt prioritering af indsatser for 1. halvr 2010 Juni 2010 Proces med afd. best. vedr. miljfokus temaarrangement Juli 2010 Sommerferieaktiviteter med milj-fokus Aug. 2010 Ansttelse af ny medarbejder Aug. 2010 Ny medarbejder starter Aug. 2010 Styregruppemde Sep. 2010 Arbejdsgruppe: udarbejde oplg til plan for 2. halvr 2010 Jan. 2011 Delevaluering af indsatsen Marts 2011 Tilpasning af indsatsen - tilretning med hensyn til ressourceforbrug April 2011 Inspirationstur med afd. best. Sep. 2011 Afdelingsbestyrelsen fremlgger arbejdet med den grnne profil p beboermdet Okt. 2011 Undervisning af miljambassadrer opstartet Nov. 2011 Koncept for mrkningsordning er udarbejdet Jan. 2012 Plan for indsatsen i 2011 forelgger Feb. 2012 Plan for 2012 godkendt af styregruppen Maj 2012 Pixibog om miljindsatsen til bestyrelser og samarbejdspartnere Aug. 2012 Information om miljindsats p afdelingens hjemmeside Sept. 2012 Information om miljindsats p beboermdet Okt. 2012 Pixibog om miljindsats til beboerne April 2013 Slutevaluering (arbejdsgruppen for milj gennemfrer evalueringen) Oktober 2013 Slutevaluering (opsamling af erfaringerne fra delindsatserne) Opsgende kontakt til beboerne i forhold til informationsformidling Udarbejdelse af informationsmateriale Udarbejdelse af mrkningsordning til de beboere, der er med til at gre Skovparken grnnere.

Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

84

Status

01.01.09 - Mette Hagesen Afholdt frste mde omkring indsatsen. Afventer undersgelse af muligheder for indsatsomrder, hvorefter gruppen mdes igen. 01.01.10 - Mette Hagesen Der arbejdes p at anstte en medarbejder til den srlige funktion hurtigst muligt, sledes at det opsgende arbejde kan igangsttes snarest. Der er lagt stor vgt p, at indsatsen skal tage udgangspunkt i den ressourcebaserede tilgang, som er den rde trd gennem hele den boligsociale indsats i afdelingen. 01.07.10 - Mette Hagesen Der er planlagt og sgt supplerende midler til at sommerferieaktiviteterne i r skal have milj som fokus. Indsatsen udfres i et samarbejde med Brnekontakten og Ungdomsskolen. Arbejdsgruppen og styregruppen har drftet nsker og krav til den kommende funktion, der skal skyde energiindsatsen i Skovparken i gang. Processen med ansttelse af medarbejder er derfor trukket lidt ud, og den opsgende indsats er dermed udskudt til at den nye medarbejder starter august 2010. Sidelbende med ansttelsesforlb er der startet en proces med afdelingsbestyrelsen for at klde dem p til aktivt at tage del i miljindsatsen. Der er sledes i juni afholdt et temaarrangement for afdelingsbestyrelsen, hvor fokus har vret muligheder og behov for indsatser i afdelingen i forhold til styrkelse af en grn profil for afdeling. Den grnne profil er den paraply, hvor de vrige miljindsatser (affald, vand og indeklima) samles under. 01.01.11 - Mette Hagesen Indsatsen med vandrdgivning er startet 1. oktober 2010, og har vret det primre indsatsomrde. 01.07.11 Niels-Christian Srensen Afdelingsbestyrelsen har efterspurgt viden om alternative energiformer, viden om energirigtige indkb af hrde hvidevarer og har generelt set fet en get interesse for afdelingsdrift i forhold til miljsprgsml. Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at tilfre ressourcer til miljgrden for at sikre en bedre hndtering af genanvendeligt affald. Fx er der indfrt klare skke i miljgrden for at sikre bedre kildesortering og for at give bedre mulighed for korrekt vejledning. Der er gennemfrt en inspirationstur for afdelingsbestyrelsen med fokus p milj og energi - 5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer deltog. 5 beboere har udtrykt nske om at indg i et kommende uddannelsesforlb med henblik p at blive miljambassadrer. 01.01.12 Niels-Christian Srensen Afdelingsbestyrelsen har p beboermdet prsenteret den grnne profil. Undervisningen af miljambassadrerne er startet i december. P baggrund af de gode erfaringer fra bydelsmor-projektet er det valgt at frste hold af miljambassadrerne vil vre de bydelsmdre, der har interesse for milj. Der er 7 deltagere i forlbet. Forlbet strkker sig over 6 moduler. 01.07.12 Niels-Christian Srensen Der er udarbejdet en pixibog om erfaringer fra miljindsatsen. Pixibogen

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

85

er mlrettet andre bestyrelser, der nsker en miljindsats. Der er afholdt en markvandring i afdelingen, hvor temaet var Milj og Energi. P turen rundt i afdelingen blev der drftet de tiltag der er lavet, samt hvad der ptnkes fremadrettet. Afdelingsbestyrelsen bidrog aktivt i denne drftelse. 1. hold miljambassadrer har fuldfrt uddannelsen. Uddannelsesforlbet bestod af 6 moduler, der var et fremmde p 88 %. Miljambassadrernes uddannelse vedligeholdes lbende via mder, inspirationsture samt eksterne aktrer. 2. hold Miljambassadrer er startet op, og har p nuvrende tidspunkt modtaget 4 undervisningsmoduler. Holdet bestr af 6 afghanske unge mnd. Der arbejdes p at gre information om miljrigtig adfrd let tilgngelig p hjemmeside. 01.01.13 Niels-Christian Srensen Pixi-bogen Skn Skovparkens milj er udgivet, og uddelt til samtlige husstande i Skovparken. Bogen er et praktisk lille opslagsvrk, omhandlende el, vand, varme, indeklima samt sortering af affald. Bogen er lavet med input fra miljambassadrer, afdelingsbestyrelse samt afdelingens ansatte. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer, samt 2 miljambassadrer var med i arbejdsgruppen, der arrangerede opsamlingsdagen med Hold Danmark Rent. P selve opsamlingsdagen deltog samtlige bestyrelsesmedlemmer, ligesom der deltog 5 miljambassadrer. Miljambassadrernes uddannelse vedligeholdes lbende via mder, inspektionsture samt eksterne aktrer. 01.07.13 Niels-Christian Srensen Materialet vedr. miljindsatsen er blevet gjort tilgngeligt p afdelingens hjemmeside. Der har vret fokus p forankring af indsatsen. Afdelingsbestyrelsen har i 2011 haft miljsprgsml p dagsordenen i 6 ud af 10 mder. Der er uddannet 13 miljambassadrer, hvoraf 4 er aktive. Succeskriteriet er sledes ikke net. Der er lavet materiale med rd, hvordan vi passer p miljet. Materialet er dels husstandsomdelt og dels gjort tilgngelig p hjemmesiden.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

86

Indeklima (Indsatsen er afsluttet 1/7 2012) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Milj, ressourcer og indeklima Indeklima At beboerne fr viden og tager ansvar for indeklima i egen bolig At der er let tilgngelig information om egen adfrds betydning for indeklimaet og boligens stand. Dec. 2011 Der er afholdt 1 event eller blevet bragt en spot med fokus p indeklima i lbet af 2011 Marts 2012 Minimum 50 beboere har modtaget information om indeklima Marts 2012 Minimum 10 beboere har anmodet om individuel rdgivning Jan. 2013 1/3 frre tilflde af indeklima-problemer Alle beboere i afdelingen (ca. 550 husstande) Der er afsat kr. 430.000 til aflnning af PE i en 2-rig projektindsats Boligforeningens ansatte i afdelingen Kolding Kommune TRE-FOR Bydelsmdre-projektet CIDEA Juli 2009 Frste mde omkring opstart af indsats omkring milj/ressourcer Nov. 2009 Styregruppe for indsatsen nedsat Dec. 2009 Flgegruppe mdes - indledende drftelser - afklaring af ressourcer og metoder Jan. 2010 Arbejdsgruppe udarbejder oplg til indsats Feb. 2010 Styregruppemde Feb. 2010 Godkendt prioritering af indsatser for 1. halvr 2010 Juni 2010 Proces med afd. best. vedrrende miljfokus temaarrangement Aug. 2010 Ansttelse af ny medarbejder Aug. 2010 Ny medarbejder starter Aug. 2010 Styregruppemde Sep. 2010 Arbejdsgruppe: udarbejde oplg til plan for 2. halvr 2010 Jan. 2011 Delevaluering af indsatsen Marts 2011 Tilpasning af indsatsen - tilretning med hensyn til ressourceforbrug April 2011 Inspirationstur med afd.best. Okt. 2011 Event om indeklima Okt. 2011 Informationsmde om indeklima Dec. 2011 Informationsmde om indeklima Jan. 2012 Event om indeklima Jan. 2012 Plan for indsatsen i 2012 forelgger Feb. 2012 Plan for 2012 godkendt af styregruppen Nov. 2012 Informationsmde om indeklima Dec. 2012 Mling p antal sager vedr. indeklima-problematikker slutmling Jan. 2013 Mling p antal sager vedr. indeklima-problematikker slutmling Jan. 2013 Slutevaluering (arbejdsgruppen for milj gennemfrer evalueringen) Maj 2013 Slutevaluering (arbejdsgruppen for milj gennemfrer evalueringen) Sept. 2013 Slutevaluering (arbejdsgruppen for milj gennemfrer evalueringen) Informationsmder om varme, luftfugtighed og mikroorganismer Udarbejdelse af informationsmateriale om indeklima (materialet vil blive en del af en kommende beboerhndbog) 01.07.09 - Mette Hagesen

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere

Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

87

Afholdt frste mde omkring indsatsen. Afventer undersgelse af muligheder for indsatsomrder, hvorefter gruppen mdes igen. 01.01.10 - Mette Hagesen Der arbejdes p at anstte en medarbejder til den srlige funktion hurtigst muligt, sledes at det opsgende arbejde kan igangsttes snarest. Der er lagt stor vgt p, at indsatsen skal tage udgangspunkt i den ressourcebaserede tilgang, som er den rde trd gennem hele den boligsociale indsats i afdelingen. 01.07.10 - Mette Hagesen Arbejdsgruppen og styregruppen har drftet nsker og krav til den kommende funktion, der skal skyde energiindsatsen i Skovparken i gang. Processen med ansttelse af medarbejder er derfor trukket lidt ud, og den opsgende indsats dermed udskudt til at den nye medarbejder starter august 2010. 01.01.11 - Niels-Christian Srensen Indeklima indsatsens aktiviteter er endnu ikke opstartet, da vandindsatsen har haft frste prioritet. 01.07.11 Niels-Christian Srensen Indeklimaindsatsen har vret meget begrnset pga. vandindsatsen har haft frste prioritet. Bydelsmdrene har modtaget 1 undervisningsmodul om indeklima. 01.01.12 Niels-Christian Srensen Indeklimaindsatsen er startet. Der er afholdt 2 informationsmder med deltagelse i alt 38 beboere. I forlngelse af informationsmderne har 5 familier efterspurgt ekstra rdgivning om indeklima. 01.07.12 - Niels-Christian Srensen Der er i perioden gennemfrt en strre indsats i afdelingen omkring fugt/skimmel. Der er husstandsomdelt brochuremateriale omhandlende fugt/skimmel. Via dette materiale havde beboerne mulighed for at bede om individuel rdgivning. 23 husstande svarede tilbage med nske om rd og vejledning. Miljambassadrerne deltog aktivt i denne kampagne med rd og vejledning af beboerne. 2. hold Miljambassadrer har modtaget undervisning omkring indeklima. 01.01.13 Niels-Christian Srensen Skimmelkampagne lig kampagnen fra 2011 er sat i gang. 01.07.13 Niels-Christian Srensen Ved gennemfrelse af indeklima-kampagne har 15 beboere bedt om individuel rdgivning. P baggrund af dette vurderes det, at beboerne har fet en strre viden om, hvordan de forebygger skimmel/fugt. Det er vurderingen, at miljambassadrerne har haft en stor betydning for dette resultat. 45 beboere har modtaget information om indeklima gennem deltagelse i undervisning eller temamder. Yderligere har i alt 43 beboere anmodet om individuel rdgivning.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

88

Vandindsats (Indsatsen er afsluttet 1/7 2012) Indsatsomrde Indsats Forml Milj, ressourcer og indeklima Spar p vandet At sikre kvarteret en grn profil og herigennem styrke afdelingens attraktionsvrdi At beboerne fr redskaber og viden, s de kan nedstte familiernes vandforbrug April 2011 80 familier er besgt og har modtaget individuel rdgivning Aug. 2011 50 familier har bedt om 2. rdgivning Maj 2012 Vandforbruget om natten snket med 5 % og samlet vandforbrug snket med 20 % Aug. 2011 Der er oprettet et aktivt korps af lokale energiambassadrer Aug. 2012 Reduktion af vandforbrug med 10-15 % Alle beboere i afdelingen (ca. 550 husstande) Der er afsat kr. 430.000 til aflnning af PE i en 2-rig projektindsats til den samlede indsats i forhold til milj, ressourcer og indeklima Boligforeningens ansatte i afdelingen Kolding Kommune TRE-FOR Bydelsmor-projektet Juli 2009 Frste mde omkring opstart af indsats omkring milj/ressourcer Nov. 2009 Styregruppe for indsatsen nedsat Dec. 2009 Flgegruppe mdes - indledende drftelser - afklaring af ressourcer og metoder Jan. 2010 Arbejdsgruppe udarbejder oplg til indsats Feb. 2010 Styregruppemde Feb. 2010 Godkendt prioritering af indsatser for 1. halvr 2010 Juli 2010 Sommerferieaktiviteter med milj-fokus Aug. 2010 Ansttelse af ny medarbejder Aug. 2010 Ny medarbejder starter Aug. 2010 Styregruppemde Sep. 2010 Arbejdsgruppe: udarbejde oplg til plan for 2. halvr 2010 Jan. 2011 Delevaluering af indsatsen Marts 2011 Tilpasning af indsatsen - tilretning med hensyn til ressourceforbrug Sep. 2011 Selvevaluering for vand indsats udarbejdes og indsendes til LBF Dec. 2011 Informationsmateriale til beboerne er udarbejdet Jan. 2011 Plan for indsatsen i 2011 forelgger Feb. 2011 Plan for 2011 godkendt af styregruppen Dec. 2011 Individuel rdgivning afsluttet Dec. 2011 Arbejdet med forankring af indsatsen er pbegyndt. Okt. 2012 Selvevaluering for vand indsats udarbejdes og indsendes til LBF Nov. 2013 Slutevaluering i form af udarbejdelse af en pixibog for vandindsatsen Jan. 2013 Slutevaluering (arbejdsgruppen for milj gennemfrer evalueringen) April 2013 Slutevaluering (arbejdsgruppen for milj gennemfrer evalueringen) Sept. 2013 Slutevaluering (arbejdsgruppen for milj gennemfrer evalueringen) Opsgende kontakt til beboerne i forhold til informationsformidling Udarbejdelse af informationsmateriale 01.07.09 - Mette Hagesen Afholdt frste mde omkring indsatsen. Afventer undersgelse af

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere

Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

89

muligheder for indsatsomrder, hvorefter gruppen mdes igen. 01.01.10 - Mette Hagesen Der arbejdes p at anstte en medarbejder til den srlige funktion hurtigst muligt, sledes at det opsgende arbejde kan igangsttes snarest. Der er lagt stor vgt p, at indsatsen skal tage udgangspunkt i den ressourcebaserede tilgang, som er den rde trd gennem hele den boligsociale indsats i afdelingen. 01.07.10 - Mette Hagesen Der er ivrksat en indsamling af data, sledes at det er muligt at lave en startmling for miljindsatsen. I forbindelse med kkkenrenoveringer har alle lejligheder fet egen vandmler, og vil fra 1. jan. 2011 f afregnet individuelt vand, derfor vurderes vandindsatsen at have frste prioritet i den kommende miljindsats. 01.01.11 - Niels-Christian Srensen Indsatsen med vandrdgivning er startet 1. oktober 2010. Beboerne har taget godt imod, og er meget motiverede. Rdgivningen om vand foregr med individuelle hjemmebesg og med informationsaftener. Afholdt 2 informationsaftener, hvor der har vret deltagelse fra i alt 53 lejeml 112 familier har modtaget vandrdgivning ved hjemmebesg 43 familier har efterspurgt og efterflgende modtaget besg nr. 2

01.07.11 - Niels-Christian Srensen Rdgivningen om vand er gennemfrt som individuelle hjemmebesg. Bydelsmdrene har modtaget 1 undervisningsmodul om vand. 01.01.12 - Niels-Christian Srensen Vandindsatsen er afsluttet i forhold til individuel rdgivning. Arbejdet med forankring af indsatsen er pbegyndt. Indsatsen forankres gennem bydelsmdrene og oprettelse af et korps af miljambassadrer. Miljambassadrer forlbet er frst startet op i december, da den del af kvinderne har deltaget i et bydelsmor-forlb, og det blev vurderet at der var behov for en pause inden et nyt forlb blev startet. Frste hold miljambassadrer startede i december. 01.07.12 - Niels-Christian Srensen Vandindsatsen er afsluttet. Indsatsen bliver vedligeholdt af miljambassadrerne. 2 hold Miljambassadrer har modtaget undervisning omkring vandmilj og vandbesparelser. 01.01.13 Niels-Christian Srensen Indsatsen bliver vedligeholdt af miljambassadrerne. 347 familier har modtaget vandrdgivning ved hjemmebesg. 73 familier har efterspurgt og efterflgende modtaget besg nr. 2. Der er oprettet et korps bestende af 7 miljambassadrer. Der er pbegyndt undervisning af yderligere et hold miljambassadrer. Der er opnet en besparelse p det samlede vandforbrug p 34 %.

01.07.13 Niels-Christian Srensen Der har ikke vret srlige tiltag vedr. vandforbrug i 1. halvr 2013

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

90

udover, at der er skriftligt materiale til rdighed for afdelingens beboere. Der er opnet en besparelse p det samlede vandforbrug p 34 %. Det samlede vandforbrug er i 2012 steget med 2,5 %. Stigningen kan forklares med at antallet af tomgangslejligheder er faldet massivt.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

91

Image Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Image Positiv presse At udbrede beboernes egne positive billeder af kvarteret til det omgivende samfund, og herigennem styrke afdelingens attraktionsvrdi. Minimum 6 gode historier fra kvarteret i lokale medier pr. r 100 borgere fra den vrige del af byen skal have besgt kvarteret i forbindelse med afholdte arrangementer 10 % lngere ventelister til afdelingens boliger Juni 2010: 20 lokale aktrer eller beboere deltaget i kurser/tema om image Borgerne i Kolding Borgerne i det umiddelbare nromrde Potentielle beboere Beboere i Skovparken Der er afsat kr. 691.000 i perioden 2009-2013 ByLivKolding Aktrer i kvarteret Nov./dec. 2009 Temaarrangement for lokale aktrer i forhold til image-arbejde Juli Opstart af revidering af hjemmeside/lokal tekst-tv Aug. 2009 Etableres kontakt til journalist i forhold til at bringe en god historie Sep. 2009 Oplg for kvarternetvrket: Hvordan fr vi den gode historie videreformidlet Jan./feb. 2010 Internt prsentations-/ indflyttermateriale April 2010 Planlgning af frste arrangement med henblik p at vise boligomrdet for den vrige del af byen Maj 2010 Afholdelse af fllesarrangement Sep. 2010 Afholdelse af bent hus-arrangement Nov. 2010 Pbegyndelse af arbejdet med prsentationsmateriale for kvarteret Nov. 2010 Arbejdet med en samlet imagestrategi pbegyndt Feb. 2011 Imagestrategi oplg prsenteres og diskuteres med afdelingsbestyrelsen Marts 2011 Plan for image-indsats udarbejdet. Marts 2011 Detailplanlgning af den kommende image-indsats April 2011 Tema-workshop om image/den gode historie fra Skovparken/10 ting du ikke vidste om Skovparken April 2011 Planlgning af arrangement med henblik p at vise boligomrdet for den vrige del af byen Maj 2011 Tema-workshop om image/den gode historie fra Skovparken/10 ting du ikke vidste om Skovparken Juni 2011 Midtvejsevaluering af indsatsen, prioritering og planlgning ud fra behov og lokale nsker Juni 2011 Tidsplanen tilrettet Okt. 2011 Kursus i forhold til det lokale tekst-tv Jan. 2012 Imagestrategien udarbejdet Juni 2012 Kursus for frivillige, der arbejder med hjemmeside Aug. 2012 Ny hjemmeside klar Sept. 2012 Kultur arrangement i samarbejde med Kolding Kommune og Boligselskabet Kolding Nov. 2012 Ghetto-blaster kampagne starter Juni 2013 Afslutning p Ghetto-blaster kampagne Nov. 2013 Slutevaluering af indsatsen Lbende kontakt til pressen Sttte til det frivillige arbejde med hjemmeside Sttte til opgradering af lokal tekst-tv

Mlgruppe

Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

92

Status

Udarbejdelse af prsentationsmateriale Aktiviteter i boligomrdet med det forml at tiltrkke borgere fra andre dele af byen 01.07.09 Mette Hagesen I forbindelse med omrdesekretariatet er der afholdt temaarrangement i efterret 2008 om image-arbejde. Juli 2009 frste mde med den ansvarlige for hjemmesiden. Kontakt til de forskellige parter der har materiale p hjemmesiden med henblik p redigering af indholdet. I forbindelse med annoncering af projektstilling under helhedsplanen, har der vret kontakt til ImageConsult. Kontakt til presse i forbindelse med familiearrangement i Skovparken. 01.01.10 Mette Hagesen Afholdt tema med kvarternetvrket om Den gode historie. Der har vret bragt flgende 7 positive historier i lokale medier: 2 om Vrestedet (Falaffel-dag og Succeshistorier i JV) bning af motionsrum Eid-fest Integrationspris Beboer som byrdspolitiker Familiedag Der er afholdt mde med den ansvarlige frivillige i forhold til hjemmeside. Indholdet af hjemmesiden revideres lbende. Venteliste status marts 2010: 2 rum - 611 3 rum - 540 4 rum - 242 5 rum - 104 01.07.10 Mette Hagesen Der har vret bragt flgende 3 positive historier i lokale medier: Opstart af natteravne med lokale frivillige Familiedag - fokus p det frivillige arbejde og erhvervslivets sttte til arrangementet Miljindsats som en del af ferieaktiviteter Der er udarbejdet prsentationsmateriale til nye beboere, og hjemmesiden er blevet opdateret. Der er problemer med, at en del beboere ikke kan modtage det lokale tekst-tv, og opdateringen af denne informationskanal er derfor ikke blevet prioriteret. Venteliste status juli 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 2010: - 156 - 75 - 41 - 13

Boligorganisationens venteliste-system er siden mling i marts 2010 blevet ndret. Tidligere har man som passiv godt kunne vre talt med p ventelisten, hvis man tidligere har skrevet sig p venteliste til en srlig bolig type. Fremad er dette rettet og opgrelsen fra juli 2010 vil sledes udgre startmlingen. Der har deltaget 20 udefrakommende familier i arrangementer i boligomrdet i frste halvr 2010. 01.01.11 Mette Hagesen

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

93

Der er opstartet en proces med udarbejdelse af en egentlig imagestrategi for afdelingen. Der er sledes ikke lavet professionelt prsentationsmateriale for afdelingen, da dette vil indg som et delelement af den strre image-indsats. ImageConsult har vret konsulent p opgaven. Der har vret bragt flgende 9 positive historier i lokale medier: Rd charmeoffensiv i Skovparken (politikere mder beboere i Skovparken) bent hus - motionslb i samarbejde med Kolding Motion Eid-fest Milj-indsats i Skovparken Fodbold er et multietnisk samfund Rollemodeller Skovparkens brn bruger ferien p skrald og milj Grn Skovparken Historie om en beboer som er frivillig i boligomrdet Venteliste status januar 2011: 2 rum - 191 3 rum - 92 4 rum - 36 5 rum - 18 Der har deltaget 15 udefrakommende familier i arrangementer i boligomrdet i andet halvr 2010. 01.07.11 Mette Hagesen Der er udarbejdet et logo for afdelingen. Logoet skal gre det let genkendeligt, nr der er aktiviteter, der udspringer fra Skovparken. Der har vret afholdt en image-workshop, hvor beboerne sammen med ByLivKoldings kommunikationsmedarbejder kom med nye bud og indhold til image-indsatsen i kvarteret. Iderne vil bidrage til udarbejdelsen af en image-strategi for kvarteret. Der deltog 17 beboere i imageworkshoppen. Der har vret bragt flgende 5 positive historier i lokale medier: Skovparken slukkede lyset (klima-event) Familiedag i Skovparken/Skovparkens nye logo Vi har mange studerende i omrdet Skovparken er styrtdykket p indbruds-hitlisten Trapholt rykker til Skovparken Der har deltaget 12 udefrakommende familier i arrangementer i boligomrdet i frste halvr 2011. Venteliste status juli 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 2011: - 148 - 96 - 46 - 26

Tomgangsboliger status juli 2011: 26 01.01.12 Mette Hagesen I efterret er der med udgangspunkt i oplgget fra konsulent firma og image-workshoppen for beboerne blevet arbejdet videre p imagestrategien. Strategien forventes klar til fremlgges for styregruppen i starten af 2012.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

94

Der har vret bragt flgende 4 positive historier i lokale medier: En sang virke bedre end en opsang (milj-sang) Unge somaliere laver fodboldstvne for bedre integration Somalisk kvinde deltager i motionslb Ung somalier laver motionslb til fordel for Afrika Frivillig danskundervisning i nromrdet er et hit i Kolding Der har ikke i andet halvr i 2011 vret gennemfrt arrangementer med henblik p at tiltrkke borgere fra det vrige Kolding. Venteliste status januar 2012: 2 rum - 204 3 rum - 101 4 rum - 49 5 rum - 29 Tomgangsboliger status januar 2012: 29 01.07.12 Mette Hagesen Der er udarbejdet en imagestrategi, og lavet en plan for indsatsen i den sidste del af helhedsplanens lbetid. Der er gennemfrt et kursus i forhold til vedligeholdelse af ny hjemmeside. Der har i frste halvr 2012 vret bragt flgende 27 positive historier i lokale medier: 5 artikler om milj-indsatsen i Skovparken 3 artikler om bydelsmdre 3 artikler om demokrati-ambassadrer 10 artikler om aktiviteter, der er gennemfrt i omrdet 5 artikler om beboere i omrdet 1 artikel om udviklingen i omrdet Der har deltaget 10 udefrakommende familier i arrangementer i frste halvr i 2012. Venteliste status juli 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 2012: - 226 - 96 - 83 - 20

Tomgangsboliger status juli 2012: 16 01.01.13 Mette Hagesen Der er igangsat en imagekampagne, der dels krer via Facebook og dels via hjemmesiden www.ghettoblasters. Der er 77 personer, der har registreret sig som ghettoblasters. Der har i andet halvr 2012 vret bragt flgende 35 positive historier i lokale medier: 9 artikler om milj-indsatsen i Skovparken 16 artikler om aktiviteter/projekter, der er gennemfrt i omrdet 7 artikler om beboere i omrdet 3 artikel om udviklingen i omrdet Der har deltaget 75-80 udefrakommende familier i arrangementer i andet halvr i 2012. Familierne har primrt deltaget i arrangementet En sndag i Skoven, der primrt var finansieret af midler fra initiativaftalen, men ogs i mindre omfang af helhedsplanen i Skovparken.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

95

Venteliste status januar 2013: 2 rum - 102 3 rum - 97 4 rum - 59 5 rum - 17 Tomgangsboliger status januar 2013: 7 01.07.13 Mette Hagesen I forbindelse med imagekampagnen Ghettoblasters har 100 personer registreret sig som ghettoblasters. Der er blevet bragt 7 historier om Skovparken (alle er udover at vre udgivet p nettet ogs bragt i Kolding Ugeavis). Kampagnen blev afrundet i forbindelse med familiedagen, hvor beboere og besgende gav deres bud p, hvad Skovparken var for dem. 93 forskellige personer deltog og blev fotograferet sammen med deres egen beskrivelse af Skovparken. Der har i frste halvr 2013 vret bragt flgende 11 positive historier i lokale medier: 7 artikler om aktiviteter/projekter, der er gennemfrt i omrdet 4 artikler om beboere i omrdet Der har deltaget 10-20 udefrakommende familier i arrangementer i frste halvr i 2013. Venteliste status juli 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 2013: - 124 - 98 - 58 -9

Tomgangsboliger status juli 2013: 5 01.01.14 Mette Hagesen Der har i andet halvr 2013 vret bragt flgende 11 positive historier i lokale medier: 7 artikler om aktiviteter/projekter, der er gennemfrt i omrdet 4 artikler om beboere i omrdet Venteliste status december 2013: 2 rum - 118 3 rum - 101 4 rum - 82 5 rum - 22 Tomgangsboliger status december 2013: 5

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

96

Venteliste og tomgang
250 200 150 100 50 0

2 rum

3 rum

4 rum

5 rum

Tomgang

17 lokale aktrer og 4 beboere har deltaget i kursus/tema om "Den gode historie" (efterret 2009) Der har vret 102 gode historier fra Skovparken svarende til ca. 23 historier i gennemsnit pr. r. 142 gange er det registreret, at familier udefra har deltaget i afholdte arrangementer. 100 personer har modtaget nyhedsbrevet i forbindelse med Ghettoblasters-kampagnen. Det er ikke lykkedes at ge ventelisterne m. 10 %. Over perioden har der vret udsving i ventelistens strrelse og afdelingen har vret ramt af tomgang. Antallet af tomgangsboliger er dec. 2013 faldet til 5, hvor det hjeste antal har vret 29 i jan. 2012.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

97