You are on page 1of 79

Opflgning p indsatser i Munkebo

revideret juli 2013

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Indhold
Strk omrdeidentitet og styrket image 3
Kvarternetvrk .............................................................................................................. 3 Image .......................................................................................................................... 7

get integration og bedre naboskab

12

Opkvalificerende voksenundervisning ................................................................................. 12 Venskabsfamilier .......................................................................................................... 15 Udvikling af metoder til effektmling .................................................................................... 18 MentorNet (afsluttet juni 2009) .......................................................................................... 20 Aktivering ved VM ( afsluttet .01.01.2012)............................................................................. 22

get engagement og strre deltagelse

23

Uddannelse i ABCD-metoden og AI .................................................................................... 23 Uddannelse i ABCD-metoden og AI for unge ......................................................................... 26 Skolen som medborgerhus (afsluttet februar 2011) ................................................................. 29 Udvikling af beboerdemokrati............................................................................................ 31 Opflgning p i lokale arrangementer .................................................................................. 33 Musvitten .................................................................................................................... 38 Seniorcaf .................................................................................................................. 41

Et godt sted at vre barn

44

Klub 101..................................................................................................................... 44 Kom og Leg................................................................................................................. 48 Udvidelses af VM-Funktionen ........................................................................................... 50 Familiebasen ............................................................................................................... 53 Teenager tar teten (afsluttet 30.6.2013)............................................................................... 55 Lektiecaf ................................................................................................................... 59 Munkevngets Skoles kostgruppe ( afsluttet 30.6.2012) ........................................................ 61 Forldreinddragelse ...................................................................................................... 62 FNIP forldreinddragelse delindsats ................................................................................ 68 Mamas Munkebo forldreinddragelse delindsats (afsluttet 30.6.2013) ........................................ 72 Forldre er vigtige forldreinddragelse delindsats (afsluttet 30.6.2013) ...................................... 78

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Strk omrdeidentitet og styrket image


Kvarternetvrk Indsatsomrde Indsats Strk omrdeidentitet og styrket image Oprettelse af kvarternetvrk for Munkebo Dette med henblik p at skabe rammer for, at beboere og professionelle med tilknytning til omrdet kan mdes og udveksle erfaringer samt etablere netvrk. At opn flles normer og vrdier At udpege indsatsomrder At udveksle flles visioner, ml og konkrete tiltag At sikre et hjt informationsniveau At skabe bevidsthed om lokale ressourcer/bedre udnyttelse af lokale ressourcer p tvrs At koordinere igangvrende projekter og aktiviteter At der afholdes 4 mder rligt At der opns en flles omrdeidentitet og strre samarbejde i forhold til r 2011 At der opns get viden og forstelse At der deltager 75 % af aktrerne i omrdet Sept. 2011 At 90 % af aktrerne udtrykker get forstelse for hinandens handlemuligheder Sept. 2012 Mlgruppe Ressourcer At kvarternetvrket deltager i udarbejdelse af ny helhedsplan

Forml

Succeskriterier

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Alle aktrer i omrdet Munkebo (19 aktrer) Socialforvaltningen Boligsociale konsulenter BylivKolding Boligsocial medarbejder Kvarternetvrket er ikke en individuel post i budgettet. Alle aktrer Dec. 2008 Deltagerliste udarbejdes Jan. 2009 Invitationer udsendes Feb. 2009 Opstartsmde kvarternetvrk Herefter 4 rlige mder Sept. 2011 invitation af frivillig til deltagelse i kvarternetvrk Okt. 2011 sprgeskemaundersgelse til aktrer Sep. 2012 Heldagsmde med workshop i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan i Munkebo. April 2013 Flles kvarternetvrksmde for afdelinger ang. ny helhedsplan i kvarternetvrkene Sept. 2013 nedsttelse af arbejdsgrupper Okt. 2013 Flles kvarternetvrksmde ang. ny helhedsplan Okt. 2013 sprgeskemaundersgelse til aktrer Afholdelse af 4 rlige mder Eventuelle ekskursioner Eventuelt omrdeforedrag

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Status

01.07.09 - Helle Morillon Der har vret afholdt opstartsmde den 24. februar 2009 p Olivenhaven med deltagelse af 18 aktrer. Helhedsplanen for Munkebo blev gennemget for deltagerne. Der har den 06.05.09 vret afholdt kvarternetvrksmde, hvor de nye tiltag i Munkebo blev gennemget. Der var en deltagelse af 13 aktrer. Der har vret afholdt 2 kvarternetvrksmder i andet halvr 2009 med deltagelse af i gennemsnit 86 % af aktrerne.

01.01.10 - Helle Morillon Kvarternetvrket holder mde 1 gang i kvartalet. Siden bning, er gruppen udvidet med deltager fra frivilliggruppen Dansk Flygtningehjlp og med Munkebo fritids- og idrtsforening. Der har i 2009 vret afholdt 4 mder, med deltagelse af henholdsvis 18, 13, 13 og 13 aktrer svarende til 79 % af potentielle deltagere Hovedtemaet var nye tiltag i Munkebo

Den tidligere omrdegruppe for Munkebo har nsket at holde et kort mde for sig selv, inden det egentlige kvarternetvrksmde. 01.07.10 Helle Morillon Der har vret afholdt 2 mder i frste halvr 2010, med deltagelse af henholdsvis 11 og 16 aktrer svarende til 75 % af potentielle aktrer. Hovedtemaerne har vret: Oplg ved Bettina fra daginstitution Palmeall om forldrenetvrk i Palmeall. Oplg med Anne Mygind, socialrdgiver CETT, Vejle. Anne Mygind arbejder i et udkrende team, og er i kontakt med familier, der er ramt af PTSD. Anne Mygind er i kontakt med en del forldre fra vores omrde 01.01.11 - Helle Morillon Der vret afholdt 1 kvarternetvrksmde i andet halvr 2010 med deltagelse af 13 ud af 19 aktrer svarende til 69 % af potentielle deltagere. Kvarternetvrksmde den 13.12.10 blev aflyst pga. sygdom og vil blive afholdt i januar 2011. 01.07.11 Helle Morillon Der har vret afholdt 2 mder i frste halvr af 2011. Frste mde med 14 aktrer ud af 19 og andet mde med 17 aktrer ud af 19 svarende til 83 % af potentielle aktrer. Hovedtemaerne har vret: Gensidig orientering fra deltagere Oplg om projekt bydelsmdre ved Jeanette Gade Brandstrup i stedet for Nihmet Topcu, Integrationsnet, der meldte afbud. Opdatering af helhedsplanen for Munkebo med efterflgende gruppearbejde.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

01.01.12 Helle Morillon Der har vret afholdt 2 Kvarternetvrksmder i efterret 2011. Den 26.09.11 med deltagelse af 19 aktrer ud af 19 (der var inviteret flere deltagere, da emnet var image) og den 05.12.11 med 16 ud af 19 deltagere svarende til 92 % af potentielle aktrer. Sept. 2011 giver 69 % af aktrerne i kvarternetvrket i sprgeundersgelse udtryk for, at de har de har fet en get viden om og strre forstelse for hinandens handlemuligheder. Hovedtemaerne har vret: Gensidig orientering fra deltagerne Oplg ved kommunikationsmedarbejder Thomas G. Nielsen om image Oplg med medarbejder fra Kolding kommune SKP gruppen Rie Hjort ang. stttekorps.

01.07.12 Helle Morillon Der har vret afholdt 1 kvarternetvrksmde den 05.03.12 med deltagelse af 11 aktrer af 19 svarende til 55 %. Hovedtemaet har vret Gensidig orientering fra deltagerne Rundvisning i beboerhuset den grnne Gren Kvarternetvrksmdet den 04.06.12 blev aflyst. I stedet vil der blive indkaldt til et heldagsmde med workshops i forbindelse med udfrdigelse af pransgning til ny helhedsplan i Munkebo. 01.01.13 Helle Morillon Der har vret afholdt 2 kvarternetvrksmder i 2012. Det ene mde blev arrangeret som et heldagsmde med workshops oplg til udarbejdelse af ny helhedsplan i Munkebo. Udover de 19 faste aktrer, var der inviteret yderligere deltagere. I alt deltog 26. Sept. 2012 giver 69 % af aktrerne i kvarternetvrket i sprgeundersgelse udtryk for, at de har fet en get forstelse for hinandens handlemuligheder. Det er samme andel som ved undersgelsen i 2011. Mdet i december blev aflyst, da der ikke var noget emne p dagsordenen. Der vil atter blive indkaldt til mde i Kvarternetvrket i april 2013. 01.07.13 Helle Morillon Der er afholdt workshop med kvarternetvrket i forbindelse med udarbejdelse af ny boligsocial helhedsplan. Bestyrelsen i afdeling 101-0 deltog med 6 ud af 7 medlemmer. 99 % af aktrerne har taget del i arbejdet med den nye helhedsplan

Der har i alt vret afholdt 14 kvarternetvrksmder fra 2009 til d.d. Deltager procent i 2009 ved ordinre mder er ca. 79 % Deltager procent i 2010 ved ordinre mder er ca. 72 %

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Deltager procent i 2011 ved ordinre mder er ca. 87 % Deltager procent i 2012 ved ordinre mder er ca. 77 % 69 % af aktrerne giver udtryk for at de har opnet strre forstelse hinandens ressourcer og handlemuligheder i kvarternetvrket, hvilket er samme andel som ved sprgeundersgelse i 2011. 99% af aktrerne har deltaget i workshop i forbindelse med udarbejdelse af ny boligsocial helhedsplan.

Udvikling af aktrer
30 20 10 0 1. kvartal 2009 2. kvartal 2010 3. kvartal 2011 4. kvartal 2012

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Image Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Strk omrdeidentitet og styrket image Image At afdelingen og kvarteret som helhed, opnr en styrket og flles omrdeidentitet At afdelingen lftes fysisk, kulturelt, socialt og omdmmemssigt At Munkebo omtales positivt i pressen minimum 5 gange rligt At der laves en flles hjemmeside/nyhedsbrev At ventelisten til bolig i omrdet vokser At der nedsttes en imagegruppe Beboere i Munkebo hvilke udgr 1.494 personer Borgere i Kolding hvilke udgr 69.000 personer Borgere i det umiddelbare nromrde Potentielle beboere Fra 2008 2013 Kr. 500.000,Aktrer i kvarteret Sept. 2009 Indkb af Piaggio med reklamelogo for Lejerbo/ Munkebo Nov./dec. 2009 Tema-arrangement for lokale aktrer Sep. 2010 bent hus arrangement 2010 Hjemmeside/nyhedsbrev Marts 2011 Borgerjournalistuddannelse for lokale aktrer Hold 1 Marts 2011 Udgivelse af lokalt beboerblad Nedsttelse af imagegruppe Sept.2011 Oplg om image ved kommunikationsmedarbejder BylivKolding Marts 2011 Kursus beboerjournalistuddannelse for lokale aktrer hold 1 Sep. 2011 Udarbejdelse af imagestrategi Sep. okt. 2011 Ny plan for nedsttelse af imagegruppe Sttte til hjemmeside af kommunikationsmedarbejder Maj 2012 Evaluering af indsatsen samt planlgning Aug. 2012 kursus for beboerjournalister i Publisher Hold 1 Sept. 2012 kursus beboerjournalister Hold 2 Sept. 2012 udarbejdelse af imagestrategi Dec. 2012 Slutevaluering p indsatsen Jan/feb. 2013 o uddeling af saddelovertrk med Lejerbo-logo, o undervisning af unge klub 101 i beboerjournalistik, o udfrdigelse af sprgeskema. Marts 2013 start p optagelse af biograffilm om Munkebo April 2013 Fllesmde i Kvarternetvrket Maj 2013 Hjemmesidekonkurrence Juni 2013 Biografreklame 1 i Biocenter Kolding samt status Aug/sep. 2013 Ballonflyvning i forbindelse med sommerfest Nov.2013 Biograffilm 2 vises i Biocenter Kolding Dec. 2013 Slutevaluering p indsatsen Lbende kontakt til pressen Sttte til frivillig der udarbejder hjemmeside/nyhedsbrev Udarbejdelse af prsentationsmateriale Aktiviteter i boligomrdet med det forml at tiltrkke borgere fra andre dele af byen 01.01.10 - Helle Morillon

Mlgruppe

Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

I forbindelse med ByLivKolding er der afholdt temaarrangement om imagearbejdet. Der har i 2009 vret positiv omtale af Munkebo i pressen i alt 9 gange: Fastelavnsfest Afslutning af kulturbreruddannelsen af unge Teenager tar teten fra Munkevngets Skole Etablering af genbrugsbutik Musvitten, 2 artikler Sommerfesten i Munkebo i to lokalaviser Beboerbladet Lejlighedsvis vedrrende brn og unge Image-konference Der er i efterret indkbt en kabinescooter, en Piaggio, hvorp der er trykt Lejerbo/Munkebo-reklamer. Dette med henblik p, at beboerne kan lne den. Der er optrykt postkort med tegning af vinderen i tegnekonkurrencen fra sommerfesten 2009. Postkortene fungerer i 2010 som vrdikupon til gratis opskrivning p venteliste i Kolding. I alle projekter arbejdes der med at f den gode historie ud i dagspressen. 01.07.10 Helle Morillon Der har i forret 2010 vret positiv omtale af Munkebo i pressen i alt 4 gange: Mdregruppen bning af ldrecaf Forldre p banen samarbejdet mellem Lejerbo og Munkevngets Skole Afslutning af renovering Piaggioen har vret i ggaden, hvor unge fra Munkebo delte postkort ud. I alt har der primrt kun vret positiv omtale af Munkebo bde isoleret set, men ogs i forhold til samarbejdet med institutionerne i omrdet. Formand og lokalinspektr har udarbejdet nyt prsentationsmateriale til nye beboere. 01.01.11 - Helle Morillon Der har i efterret 2010 vret positiv omtale af Munkebo i pressen i alt 7 gange: De syr kulturklften til, artikel om projekt FNIP i Palmealls dagsinstitution Artikel angende protest mod opfrelse af Rema 1000 Omtale af bent hus arrangement i almene boligomrder Kommunikation giver mindre bvl omtale af renoveringen i Munkebo Boligforening giver penge til elevrd - projekt Teenager tar teten Skoleelever jubler over tilskud til aktiviteter Teenager tar teten Artikel om Munkevngets fritids- og idrtsklub med interview

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

med to unge fra afdelingen Der har vret etableret konkurrence om mnedens reneste opgang, hvor Piaggioen blev udloddet som gevinst for en dag, men uden succes. Der var ikke nogen der nskede at deltage. Piaggioen vil fremover kunne udlnes til beboerne. P baggrund af uddeling af postkort i ggaden, har 14 postkort resulteret i opskrivning p venteliste. bent hus arrangementet var godt besgt med ca. 30 besgende. I marts 2011 har der vret temadag bliv beboerjournalist me d oplg af journalist i 6 timer og med deltagelse af 3 beboere. Der er udkommet i alt 2 nyhedsbreve. 01.07.11 Helle Morillon Der har i forret 2011 vret positiv omtale af Munkebo i pressen i alt 4 artikler Elevrd fr boligsocialt ansvar Kolding-skoler med mange tosprogede klarer sig godt Munkebo fr grnt beboerhus Juni 11 200 tog spadestik og spiste grn kage 01.01.12 Helle Morillon I efterret 2011 har der vret 15 positive omtaler af Munkebo i dagspressen 5 artikler vedr. elever p Munkevngets skole 1 vedr. Den grnne Gren 1 ang. fraflytninger i Munkebo 3 vedr. sommerfest 2 artikler om somalisk fodbold for integration 1 Investerer i engagerede unge 1 rets arkitektpriser 1 Kolding elever er Danmarks bedste til matematik Sept. 11 har der i Kvarternetvrksmde vret holdt oplg om image ved kommunikationsmedarbejder BylivKolding. Her blev der ogs opfordret til, at nogle af medlemmerne meldte sig til en imagegruppe. Der har dog ikke efterflgende vret henvendelser. I forhold til venteliste i afdelingerne var der: r r r r r 2008 2009 2010 2011 2012 Afd. 101-0 672 714 724 704 754 afd. 165-1 627 608 594 597 641

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Udvikling venteliste
800 700 600 500 2008 2009 Afd. 101-0
01.07.12 Helle Morillon Der har i forret 2012 vret 16 positive omtaler af Munkebo i dagspressen 6 artikler om Bydelsmor i Munkebo 1 om vrested 2 ang. renovering og Make over i Munkebo 1 vedr. teater Opgang2 1 ang. Hot spot projekt ggl 5 vedr. sommerfest 01.01.13 Helle Morillon I september 2012 vedtog styregruppen en ny imagestrategi for Munkebo. Der blev tilbudt et beboerjournalistkursus, men dette blev ikke gennemfrt, da der ikke var tilmeldinger nok. Venteliste i afd. 101-0 er 754 i afd. 165 er den 641. Begge steder er der tale om en stigning. Fra 01.01.13 er afdelingerne lagt sammen. Munkebo har i efterret vret omtalt i dagspressen i alt 5 gange. Alle i forbindelse med, at Munkebo blev stemplet som Ghetto, men beskrevet med et mere nuanceret billede, end ghetto-stemplet i sig selv. Afdelingen har nu beboerblad og hjemmeside. 01.07.13 Helle Morillon Flgende er gennemfrt i imageindsatsen: Undervisning i beboerjournalistik for unge i klub101 Optagelse af biograffilm Udfrdigelse af sprgeskema Uddeling af saddelovertrk Nummerpladeholdere psat og konkurrence afholdt Munkebo har i forret vret omtalt positivt i alt 10 gange; 5 artikler i forbindelse med imagestrategien Kort fortalt nemt til alt 3 artikler angende nyt fodboldhold 2 artikler om at Munkebo kan ryge af ghettolisten Vedrrende venteliste til afdeling 101 vil denne blive opgjort til december.

2010

2011 Afd. 165-1

2012

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

10

Der har i alt fra 2008 til d.d. vret bragt 70 positive omtaler i dagspressen af Munkebo, svarende til i gennemsnit 15 omtaler pr. r. Afd. 101-0 har en hjemmeside samt beboerblad for beboerne. Ventelisten til bolig i afdeling 101-0 har en stigende tendens.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

11

get integration og bedre naboskab


Opkvalificerende voksenundervisning Indsatsomrde Indsats Forml get integration og bedre naboskab get engagement og strre deltagelse Opkvalificerende uddannelsesforlb for voksne At forldrene bliver bedre til at sttte deres brn i forhold til lektielsning, samt at de inddrages yderligere i brnenes skolegang At styrke beboernes muligheder for beskftigelse og uddannelse At beboerne oplyses om job- og uddannelsesvalg At et hjere andel af beboerne kommer i beskftigelse/uddannelse (iflg. Ks tabellen var i 2009 42,25 uden for arbejdsmarkedet) At der gennemfres 3 forlb i projektperioden At der tilmeldes 12 deltagere p hvert hold og at 10 gennemfrer forlbet Voksne beboere i Munkebo-omrdet ca. 879 personer Lr Dansk Netvrkslokomotiver BylivKolding VUC Boligsocial medarbejder Afdelingsbestyrelsen afd. 101 stiller lokaler til rdighed Kolding kommune Munkevngets skole BylivKolding Feb. 2009 Frste opkvalificerende tilbud tilbydes Nov. 2009 Plan og revurdering af behov for opstart af nyt undervisningsforlb udarbejdet p baggrund af frste forlb. Jan.2010 Mde med VUC for afdkning af mulighed for undervisning Juni 2010 Delevaluering og detailplanlgning for nste r Okt. 2010 Opstart af undervisning i boligomrdet Lr Dansk krer et FVU danskhold p Palmeall en eftermiddag fra omkring kl. 14 med start i uge 40 og evt. frem til uge 6. Lr Dansk laver opslag. (vedhftet opslaget, der blev brugt i forret). Dec. 2010 delevaluering og planlgning Maj2011 Delevaluering og detailplanlgning for nste r Okt. 2011 start EDB og Lr Dansk Jan. 2012 start Lr dansk for tosprogede Febr.2012 matematik for voksne i samarbejde med Munkevngets Skole Maj 2012 delevaluering og planlgning for nste halvr Juni 2012 sprgeskemaundersgelse ved afslutning af kursusforlb Aug. 2012 opslag med tilbud af undervisning Sept. 2012 opstart dansk, edb og forldrematematik Nov. 2012 planlgning nye forlb Dec. 2012 evaluering. Jan. 2013 opstart forlb Maj/juni 2013 planlgning af nyt forlb Sept. 2013 opstart dansk og forldrematematik Dec. 2013 slutevaluering

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere

Tidsplan

Aktiviteter

Udbydelse af lokale opkvalificeringskurser

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

12

Status

01.01.09 Helle Morillon Ved opstart af forldre-matematik-kursus, var der kun tilmeldt n beboer, hvorfor forlb ikke kunne gennemfres. Der blev forsgt at hverve flere deltagere gennem de eksisterende netvrk i boligomrdet til en senere opstart. Det resulterede i 5 tilmeldte beboere, forlbet blev igen aflyst. Der blev overvejet at forsge med andre fag, men VUC har meddelt, at de p nuvrende tidspunkt ikke har ressourcer til undervisning i boligomrder i Kolding. Indsatsen er sat i bero p.t. 01.01.10 Helle Morillon Der blev ikke etableret nogen undervisning i efterret 2009. 01.07.10 Helle Morillon I februar startede danskhold for tosprogede i Munkebo i samarbejde med VUC. Der var i frste omgang tilmeldt 16 personer, hvorfor der blev etableret 2 hold. Imidlertid var fremmdet meget ustabilt og de tilmeldte blev atter samlet p 1 hold med 12 deltagere. Ca. 10 af 12 deltagere havde et stabilt fremmde. 01.01.11 - Helle Morillon I oktober startede danskhold op i samarbejde med Lr Dansk med 12 tilmeldte. Kurset mtte dog afbrydes pga. lrers sygdom. Kurset genoptages i januar 2011. 01.07.11 Helle Morillon Januar 2011 startede danskundervisning igen med 10 tilmeldte deltagere. Da interessen for undervisningen var stor, besluttede underviser at fortstte frem til skolernes sommerferie juni 2011. EDB undervisning startede 8. marts 2011 frem til 19. maj med 14 tilmeldte. 12 gennemfrte kurset. 01.01.12 Helle Morillon Der er i efterret gennemfrt danskundervisning med 12 tilmeldte deltagere. Alle vil gerne deltage i danskundervisning igen i forret 2012. Lr dansk med computer som redskab er gennemfrt i efterret 2011 med 10 tilmeldte hvoraf 8 gennemfrte Beboere der ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet udgr i 2010 42,9 % 01.07.12 I forret er gennemfrt danskundervisning med 12 tilmeldte deltagere, hvilke alle gennemfrte med varieret fremmde. 01.01.13 Helle Morillon I efterret er gennemfrt danskundervisning med deltagelse af 10

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

13

tilmeldte og edb undervisning med 14 tilmeldte. Alle gennemfrte kurserne, nogle med varieret fremmde. Beboere der ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet udgr i 2011 iflg. Ks 50,54 uden for arbejdsmarkedet. 01.07.13 Helle Morillon Flgende undervisningsforlb er gennemfrt: Danskundervisning med 10 tilmeldte hvoraf 8 gennemfrte Edb undervisning med 12 tilmeldte hvoraf 10 har gennemfrt Opstart af forldrematematik med 8 tilmeldte. Forldrematematik mtte atter opgives p grund af lock-out af lrerne. Tilbuddet vil atter blive givet i efterret. Der er i alt i gennemfrt 10 undervisningsforlb. Af i alt 118 tilmeldinger har 86 svarende til 70 % gennemfrt undervisningen, dog med et varieret femmde. Beboere der er uden for arbejdsmarkedet er iflg. ks statistik. steget fra i 2009 at vre 42,5 % til i 2011 at vre 48,1 %

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

14

Venskabsfamilier (afsluttet 31.12.2012) Indsatsomrde Indsats Forml get integration og bedre naboskab Et godt sted at vre barn Venskabsfamilier At styrke integrationsprocessen gennem mellemmenneskelige relationer p tvrs af kulturelle baggrunde At afdelingerne og kvarteret som helhed, opnr en styrke og flles omrdeidentitet, ved at afdelingen lftes At den tvrkulturelle beboersammenstning opleves som et gode: I Munkebo og i nordvest-kvarteret er vi specialister i at leve blandt mange kulturer At skabe tryghed, viden, kulturforstelse, frre fraflytninger, flles identitetsflelse, flere aktiviteter samt strkere og bredere netvrk At skabe get kendskab til/viden om skolens faciliteter og traditioner. Gennem gensidig pvirkning skabes strre viden/forstelse = gre det lettere at frdes overalt, s normerne dannes som forbillede, der spredes som ringe i vandet At begrebet omrdeidentitet bliver et flles anliggende for boligafdelingerne og Munkevngets Skole Etablering af 10 kontaktfamilier rligt i 2 r At der i disse familier knyttes varige venskabsbnd og netvrk At familier, skoler og institutioner udtaler sig positivt om familiernes trivsel og samfundsforstelse 2010 - 2011 Etablering af 7 nye kontaktfamilier 2011 - 2012 Etablering af 7 nye kontaktfamilier Familier med anden etnisk baggrund end dansk i r 2008 udgr 264 familier Familier med dansk baggrund 2008 2010 Kr. 130.000 fra INM 2008-09 Herefter HP 2010-2013 projektet forlnget frem til 31.12.12. Lejerbos boligsocial medarbejder Frivillige koordinatorer fra Dansk Flygtningehjlps frivilliggrupper i Kolding. Dansk Flygtningehjlp, Munkevngets Skole, daginstitutionerne i Munkebo, Boligselskabet Kolding Aug. 2008 Opstart Sep. 2008 Uddannelse af frivillige koordinatorer Okt. 2008 Udarbejdelse af pressemateriale Okt. 2008 Annonce i ugeavis i uge 43, 2008 Okt. 2008 Informationsmde Nov. 2008 Udarbejdelse af sprgeskema til evaluering Dec. 2008 Evaluering af opstart, december Kontinuerlig rekruttering/matchning, fllesarrangementer samt kontakt til pressen. Nov. 2009 Afrapportere til Integrationsministeriet Jan. 2010 Udarbejdelse af forankringsplan Jan./feb. Evaluering/kogebog Afslutningsfest marts 2010 Jan. 2010 Annoncering i lokalpressen efter danske familier Marts 2010 Projektet forlnget til 31.12.12 Okt. 2010 tur til Odense Sep. okt. 2010 Omrdets institutioner vil atter blive besgt. Der er udfrdiget nye foldere til omdeling. Maj 2011 tur til Legoland Feb. 2012 annoncering i dagspresse efter familier med dansk

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

15

Aktiviteter Status

baggrund. Marts 2012 flles arrangement i festsalen Maj 2012 flles udflugt Sept. 2012 koordinerende mde med frivillighuset, boligselskabet Kolding og Lejerbo Sept. 2012 tilrettelggelse af arrangement Okt. 2012 Arrangement Dec. 2012 Udarbejdelse af forankringsplan Feb. 2013 Evaluering/kogebog Marts 2013 Afrapportering og regnskab Opsgende arbejde i forhold til familier Matchning Fllesarrangementer 01.01.09 Helle Morillon Der er uddannet frivillige koordinatorer, udsendt pressemateriale og afholdt informationsmde i ByLivKolding. Der er p.t. etableret 3 venskabsfamilier. 01.07.09 Helle Morillon Der er pt. etableret 7 venskabsfamilier. Der har vret afholdt et arrangement for frivillige med dansk baggrund i Fredericia og Kolding den 25. maj 2009. Formlet var erfaringsudveksling mellem de frivillige. Alle institutioner i Munkebo-omrdet er besgt og informeret om projektet ligesom Familieafdelingen i Kolding Kommune. Der er hngt informationsmateriale op i samtlige opgange i Munkeboomrdet. 01.01.10 - Helle Morillon Der er ikke etableret nye venskabsfamilier siden sidste status. Baggrunden er, at danske familier er sprunget fra, enkelte pga. arbejdsskift. Overvejelserne gr p, hvorvidt det er et for stort ansvar at ptage sig, da der ofte hos familier med anden etnisk baggrund end dansk er mange personer at forholde sig til. I efterret var arrangeret tur til Danfoss Universe. Der var ikke nok tilmeldinger, s turen blev ikke gennemfrt. Der var ikke tilmeldt nogen danske familier, trods turen var arrangeret til en sndag, hvor de fleste har fri. Situationen er p.t., at der er 5 familier, der venter p at f en dansk venskabsfamilie samt 2 familier, der er sat p standby, dvs. at der ikke er lavet noget interview med familierne. 01.07.10 Helle Morillon Der har vret annonceret i lokalpressen med henblik p at hverve nye danske frivillige, hvilket gav 4 nye familier. Der er i lbet af forret lavet 4 nye match. I marts 2010 blev der sgt forlngelse af projektet, hvilket blev bevilget for en 2-rig periode med de resterende midler, der ikke var blevet brugt

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

16

i tidligere bevilling. Der er planlagt nye aktiviteter, nye tiltag i forbindelse med oplysning om projektet. 01.01.11 - Helle Morillon I efterret 2010 er daginstitutionerne atter besgt med henblik p, at gre opmrksom p projektet. Der er omdelt nyoptrykte foldere. Disse er afleveret personligt til institutionerne og til Familieafdelingen i Kolding Kommune. Den 30. oktober 2010 var der arrangeret tur til Bazar Fyn, Odense, og efterflgende besg i Odense Zoo. I denne tur deltog 44 personer. Der var inviteret potentielle nye familier med. n familie har senere vist sig interesseret i at f en venskabsfamilie. 01.07.11 Helle Morillon Der er siden januar 2011 lavet yderligere 4 match. Siden forlngelse marts 2010 er der lavet i alt 8 match svarende til 80 % af succeskriteriet. Den 28. maj var der arrangeret tur til Legoland med deltagelse af 43 personer. Under denne tur blev der lavet kontakt mellem 2 familier. 01.01.12 - Helle Morillon Der er i efterret 2011 lavet yderligere 3 match. Siden marts 2010 i alt 11 match hvilket svarer til 78,5 % af succeskriteriet. Der er sledes i alt etableret 22 kontakter i hele projektperioden. 01.07.12 Helle Morillon Der er i denne periode foretaget 1 match Der har vret annonce i den lokale presse, dette gav n henvendelse. Der er p.t. 5 2-sprogede p venteliste og 2 danske familier p venteliste. I perioden har der ligeledes vret henvendelse til pdagogseminariet i forsg p at hverve danske unge til projektet, men p.t. har der ikke vret nogen respons. 01.01.13 Helle Morillon I perioden er foretaget tre match. Der har i efterret vret arrangeret tur til Fjord og Blt i Kerteminde med deltagelse af 15 personer. Projektet er udlbet pr.31.12.1012. Dansk flygtningehjlps frivilliggrupper i Kolding fortstter indsatsen. I projektperioden er skabt varige venskabsbnd i de matchede familier, hvilket flere har givet udtryk for. Venskabet mellem de matchede familier har bidraget til en strre gensidig forstelse. Der er i alt fra 2008 til 2012 foretaget 20 match, de 15 match er foretaget efter 2010. hvor indsatsen blev forlnget. Familierne har gennem matchene fet etableret et gensidigt venskabsbnd ligesom de har fet et kendskab til hinandens traditioner. Projektet er fremover forankret Dansk flygtningehjlps frivilliggrupper i Kolding.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

17

Naboskabsundersgelse Indsatsomrde Indsats Forml get integration og bedre naboskab Udvikling af metoder til effektml At den tvrkulturelle beboersammenstning opleves som et gode I Munkebo og i nordvest-kvarteret er vi specialister i at leve blandt mange kulturer At kunne effektmle p indsatsen af helhedsplanen At der er 50 % der deltager i undersgelsen i 2012 At beboerklager er faldet med 10 % i perioden 2008 - 2012 Beboere i afd. 101-0 og afd. 165-1 i Lejerbo, Kolding i 2008 ca. 1500 beboere Boligsociale medarbejdere, afdelingsbestyrelser afd. 101-0 og afd.165-1, servicecentret, Lejerbo Kolding samt kr. 36.500 Lejerbo afd. 101-0 og afd. 165-1 Feb. 2010 Gennemfrelse af naboskabsundersgelse Sep. 2010 Opsamling af undersgelse Juli 2011 Opsamling og optlling af beboerklager Jan. 2012 Indhente registrering af klager Aug. 2012 Forberedelse af naboskabsundersgelse Okt. 2012 Gennemfrelse af naboskabsundersgelse Juni 2012 Indhente registrering af klager. Dec. 2012 Indhente registrering af klager Dec. 2012 Opsamling af naboskabsundersgelse og bearbejdning Aug. 2013 Forberedelse af naboskabsundersgelse Okt. 2013 Gennemfrelse af naboskabsundersgelse Juni 2013 forberedelse af naboskabsundersgelse Aug. 2013 gennemfrelse af naboskabsundersgelse Sept. 2013 bearbejdning af naboskabsundersgelse Okt. Opsamling af naboskabsundersgelse Udvikling til metoder af effektml i forhold klager 01.07.11 Helle Morillon Beboerklager i Munkebo: 01.07.08 - 31.12.08: 6 klager 01.01.09 - 31.12.09: 22 klager 01.01.10 - 31.12.10: 25 klager 01.01.11 - 01.07.11: 19 klager Det skal bemrkes, at nogle af klagerne er klager over samme forhold flere gange. Naboskabsundersgelse er gennemfrt i februar 2010. 01.01.11 Helle Morillon Der har i periode vret 11 klager. 01.07.11 Helle Morillon Der har i perioden vret 7 klager. 01.07.12 Helle Morillon Der har i ovennvnte periode vret 11 klager.

Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

18

01.01.13 Helle Morillon Der har i efterret 2012 vret 12 klager omfattende hovedsagelig stj og rygning i opgange. 1 sag er videresendt til advokat. 01.07.13 Helle Morillon Der har i forret 2013 vret 11 klager . Antallet af klager har i hele perioden vret rimelig stabil p 19 til 25 klager pr. r.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

19

MentorNet (afsluttet juni 2009) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan Aktiviteter get integration og bedre naboskab Erhvervs og beskftigelsesfremmende aktiviteter MentorNet Mentorprojektet for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk At ge beskftigelsen og forbedre integrationen At der deltager 30 kvinder 50 % er erhvervsaktive efter 2 r At der etableres netvrksgrupper for dem der dropper ud Kvinder med anden etnisk baggrund Kvindernes familie Det lokale erhvervsliv Kr. 750.000,- fra INM Lejerbo BRFkredit P Tvrs Kolding Kommune / Rollemodellerne Dansk Flygtningehjlp / GuideNet April 2007 Opstart Juni 2009 Afsluttet Oprettelse af styregruppe Opsgende arbejde 1:1 matchning Virksomhedsbesg Temadage for mentees Temadage for mentorer Flles temadag Facebook-gruppe Oprettelse af netvrksgruppe 01.01.09 Jeanette Gade Brandstrup Pr. 1. dec. ny projektleder: Pernille Hansen Antallet af mentees/kvinder med anden etnisk baggrund end dansk Der er 17 kvinder, som frivilligt har tilmeldt sig projektet, hvor af de 5 er p kontanthjlp og de resterende 13 enten er forsrget af deres mands arbejde/pension eller har lidt arbejde. De 15 kvinder er meget forskellige i etnicitet, alder og uddannelsesniveau. Der er allerede p nuvrende tidspunkt ved at danne sig et netvrk mellem disse kvinder via de aktiviteter, som MentorNet har arrangeret. Antallet af mentorer/erhvervsaktive kvinder Der er 5 erhvervsaktive kvinder, der har tilmeldt sig projektet som frivillige mentorer. Disse kvinders erhvervsbaggrund er meget forskellige, dog har alle en videregende uddannelse. Antallet af match De 5 erhvervsaktive kvinder er matchet med en mentee, som de mdes med ca. hver 14. dag. De taler om familie og jobsgning. De fleste hjlper helt konkret med at ringe til virksomheder og skrive ansgninger, men hele tiden uden at gre det for kvinderne. Presseomtale af projektet Der har vret bragt artikler om projektet i de lokale medier, Jydske Vestkysten, Budstikken og ErhversKvindeNyt.

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

20

Projektet har desuden vret omtalt i DR radio. (Der vedlagt bilag, som eksempler) Antallet af kvinder der er kommet i job 1 kvinde var lige startet i praktik, da hun kom med i projektet. Det er siden blevet til en fastansttelse. 1 kvinde har fet et deltidsjob indenfor rengring. 1 kvinde har fet et vikarjob i en brnehave, men sger stadig videre for at f et fast job. 3 kvinder har vret til samtale p Steamline, hvor MentorNet var p virksomhedsbesg. (Steamline anstter mange i perioder og anstter nste gang til november). 1 kvinde er med hjlp fra MentorNet ved at sge om revalidering, p trods af at hun p nuvrende tidspunkt ikke er p kontanthjlp. Hun vil dog p trods af fysiske skavanker gerne have et lille job.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

21

Aktivering ved VM (afsluttet .01.01.12) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan Aktiviteter Status get integration og bedre naboskab Erhvervs og beskftigelsesfremmede aktiviteter Aktivering/grnne grdmnd p VM-kontor At fremme beskftigelsen for mlgruppen At der ansttes 2 aktiveringsansatte pr. r og at min. 50 % fr fast arbejde Arbejdslse i Kolding Servicecentret, lokalinspektr og grdmnd Kolding Kommune Opstart 2009 Aktivering i Servicecentret 01.07.11 - Helle Morillon Der har indtil nu vret 5 personer i aktivering. Efter endt aktivering i servicecentret er det ikke muligt at flge de aktiverede personer i forhold til hvorvidt de kommer i fast beskftigelse, da de atter overgr til kommunen. 01.01.2012 Helle Morillon Der har i perioder ikke vret nogen i aktivering i servicecentret. Der har i alt siden 2009 til 01.01.12 vret 5 personer i aktivering hvoraf det er bekendt at 2 personer efterflgende har fet ordinrt job. Idet personerne overgr til Kolding Kommune efterflgende, er det ikke muligt at flge op p de aktiverede. Pga. manglende ressourcer i driften, er det besluttet at afslutte indsatsen.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

22

get engagement og strre deltagelse


Uddannelse i ABCD-metoden og AI Indsatsomrde Indsats Forml get engagement og strre deltagelse Uddannelse i ABCD-metoden og AI At anvende de eksisterende ressourcer i omrdet i udviklingen af omrdet At skabe et flles udgangspunkt for udviklingen af omrdet At skabe omrdeidentitet At udvikle projekter p tvrs, som sttter helhedsplanens visioner At min. 12 professionelle fr uddannelsen At min. 3 afd. bestyrelsesmedlemmer deltager At min. 6 projekter / initiativer ivrksttes At der gennemfres 3 forlb under helhedsplanen med min. 12 deltagere At der i dec. 2012 er 30 frivillige i omrdet Ansatte i boligomrdet Ressourcepersoner i boligomrdet Alle beboere i omrdet Uddannelsen er budgetteret i helhedsplanen 1.forlb: 300.000 kr. vrige forlb: 258.000 kr. Pulje til selvorganiserende initiativer 1.500.000 kr. Boligsocial konsulent Boligsocial medarbejder Samarbejdspartnere Kolding Kommune Frivilligorganisationer i omrdet Lejerbos lokalansatte Afdelingsbestyrelser Samtlige aktrer i omrdet Marts 2008 Deltagerliste udarbejdet Marts 2008 Aftale omkring frikb af personale Juli 2008 Kontrakt med underviser udarbejdet Aug. 2008 Lokale reserveret Sep. 2008 1. forlb opstartet Nov. 2008 Ansgningsskema til pulje udarbejdet og godkendt af styregruppe Jan. 2009 1. forlb afsluttet Juni 2009 2. forlb planlagt Sep. 2009 2. forlb opstartet Dec. 2009 2. forlb afsluttet Jan. 2010 2. forlb opstartet Marts 2011 2. forlb afsluttet Juni 2010 3. forlb planlagt Sep. 2010 3. forlb opstartet Dec. 2010 3. forlb afsluttet Juni 2011 4. forlb planlagt Sep. 2011 4. forlb opstartet Dec. 2011 4. forlb afsluttet Okt. 2011 3. forlb er planlagt og starter Dec. 2011 3. forlb afsluttes Marts 2012 3. forlb er planlagt og starter Juni 2012 3. forlb afsluttes

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer

Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

23

Aktiviteter Status

Feb. 2012 4. forlb er planlagt og starter April 2012 4. forlb afsluttes Sept. 2012 tilrettelggelse af 3. forlb Okt. 2012 tilrettelggelse samt hvervning af deltagere, invitation samt selvevaluering til landsbyggefonden Nov. 2012 Kursusforlb afvikles Dec. 2012 Kursusforlb afsluttet samt status Marts 2013 tilrettelggelse af 4. kulturbrerforlb Aug./sept.2013 Hvervning af frivillige Okt. 2013 4. forlb gennemfres Dec. 2013 evaluering Undervisningsforlb af 5 moduler Efterflgende projekter 01.01.09 Jeanette Gade Brandstrup De 4 frste moduler af 1. forlb er gennemfrt med 25 deltagere, frikb fra daginstitutioner, sundhedsplejerske, skolen osv. 3 deltagere har vist interesse for at blive undervisere p nste forlb. 01.07.09 Helle Morillon 1. forlb blev gennemfrt med 23 deltagere fra institutioner i omrdet samt 1 afdelingsbestyrelsesmedlem og 1 lokalinspektr. Der blev efterflgende startet 6 projekter; Forldrenetvrk i Palmeall, Skolen som medborgerhus, Teenager tar teten, Mamas Munkebo, Musvitten samt et Kulturbrerforlb for unge. 01.01.10 Helle Morillon Det lykkedes ikke at f opstartet kulturbrer for frivillige i efterret 2009, idet der ikke var tilslutning. Forlbet blev derfor udsat til 28. januar 2010, hvor der er 15 tilmeldte beboere heraf 2 fra bestyrelsen i afd. 101-0. 01.07.10 Helle Morillon 12 af 14 beboere gennemfrte kulturbrerforlbet heraf 4 bestyrelsesmedlemmer. P baggrund af forlbet fremkom der 3 projekt ider: en ldrecaf, en legeplads til smbrn og en pusleplads til biler og knallerter. Legeplads og pusleplads til biler blev realiseret i den fysiske helhedsplan. ldrecafen blev bevilget kr. 5.000 til opstart og krer p frivillig basis. 01.01.11 Helle Morillon Der er gennemfrt to af tre uddannelsesforlb, med henholdsvis 25 og 14 deltagere. Tredje forlb er udsat til efterret 2011. 01.07.11 Helle Morillon 3. kulturbrerforlb startes efterret 2011. 01.01.12 Helle Morillon P grund af manglende tilslutning, har det ikke vret muligt at starte

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

24

sidste kulturbrerforlb, men der vil atter i forret 2012 blive forsgt. 01.07.12 Helle Morillon Der er ikke gennemfrt noget kulturbrerforlb i ovennvnte periode. Der vil i efterret blive forsgt gennemfrt et forlb. 01.01.13 Helle Morillon Der er gennemfrt kulturbrerforlb med et hold beboere blandet med 4 unge og 6 voksne. Hele holdet gennemfrte forlbet og modtog bevis. Deltagerne fortstter det videre samarbejde med flles udvikling af aktiviteter i omrdet med fiskeklub, vrested for de ldre unge i alt 6 frivillige. 01.07.13 Der var i forret planlagt yderligere et kursusforlb, men dette er p baggrund af manglende ressourcer til hvervning, udskudt til efterret 2013. Der er i alt gennemfrt 3 forlb med i alt 47 voksne deltagere. 25 professionelle. 4 bestyrelsesmedlemmer 18 beboere fra omrdet

Der er igangsat 7 projekter, hvoraf 5 er blivende: en seniorcaf, forldrenetvrk i Palmeall, mdregruppe, genbrugsbutik, Teenager tar teten i samarbejde med Munkevngets Skole.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

25

Uddannelse i ABCD-metoden og AI for unge Indsatsomrde get engagement og strre deltagelse get integrations og bedre naboskab Et godt sted at vre barn Kulturuddannelse for unge i Munkebo At bruge de eksisterende ressourcer blandt de unge i omrdet fra klub 101. At de unge fr medejerskab for deres boligomrde og bliver rollemodel for de yngre brn i omrdet. At 10 unge gennemfrer frste forlb At 1. projekt opstartes p baggrund af frste forlb At der gennemfres i alt 4 kulturbrerforlb med unge fra Munkeboomrdet At uddannelsen gennemfres af 10 unge pr. forlb, og at der bliver sat gang i 2 blivende aktiviteter i omrdet pr. uddannelsesforlb. At aktiviteterne forankres i omrdet. At uddannelsen gennemfres af 10 unge pr. forlb, og at der bliver sat gang i 1 blivende aktivitet i omrdet pr. uddannelsesforlb. Mlgruppe Ressourcer At der for hvert kulturbrerforlb ivrksttes et projekt Unge fra Munkebo mellem 14 og 25 r. Disse udgr ca. 300 350 personer Sekundrt: Brn i Munkebo og deres forldre Bevilget af selvorganiserende midler under kulturbreruddannelsen. 1. forlb Klubleder klub 101 Boligsocial medarbejder 2 timer 1 gang i mneden Kr. 600 til selve uddannelsesforlbet til sodavand og evt. spisning Der vil i lbet af forret blive tale om et belb til igangsttelse af aktiviteter herunder udgifter til instruktrer i ca. 6 mneder. 2. 3 og 4. forlb Kr. 124.560 Klubleder klub 101 Frikb klubpdagog Afdelingsformand Lokalinspektr SSP, 3F fagforbund, ungdomsvejleder, Kolding Kommune, Lejerbo/afdelingsbestyrelsen, Munkevngets Skole og klubber, institutioner, servicecenteret, beboere, forldre, lokale dagblade evt. Godset samt pdagogseminariet. Kulturbreruddannelsen forlber over 3 r: Feb. 2009 1. kulturbrerforlb afsluttet Aug. 2009 Opstart af 2. forlb Dec. 2009 Afslutning af 2. forlb Jan. 2010 Opstart 2. forlb Juni 2010 Afslutning af 2. forlb Aug. 2010 Opstart af 3. forlb Dec. 2010 Afslutning af 3. forlb Aug. 2011 Opstart af 4. forlb Dec. 2011 Afslutning af 4. forlb Jan. 2012 Opstart af 3. forlb Marts 2012 Hvervning af unge Juni 2012 Afslutning af 3. forlb Aug. 2012 Opstart 4. forlb

Indsats Forml

Succeskriterier

Samarbejdspartnere

Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

26

Aktiviteter

Status

Sept. 2012 finde en medunderviser til 3. forlb for de unge Okt. 2012 Planlgning af forlb, deltagerne inviteres Nov.2012 Kursusforlb planlgges og afvikles Dec. 2012 Afslutning 3. forlb Marts 2013 4. forlb planlgges samt hvervning af deltagere Juni 2013 afslutning af forlbet Aug. 2013 hvervning og tilrettelggelse af kursusforlb Okt. 2013 kursusforlb gennemfres Dec. 2013 afslutning og status 1. forlb Undervisningsforlb 5 gange af 2 timer. 2. 3. og 4. forlb Undervisningsforlb 8 gange af 2 timer. Efter afsluttet uddannelsesforlb flger 1 underviser de unges opstartede projekt i 6 mdr. efter opstart. Der vil blive arrangeret en flles tur for de unge med henblik p at styrke sammenholdet. 01.01.09 Helle Morillon og Susanna Arentsen Der afholdes mde med de unge 1 gang i mneden med deltagelse af i starten 9 men nu 12 unge. Forlbet forventes afsluttet april 2009. 01.07.09 - Helle Morillon og Susanna Arentsen Efter afslutning af 1. undervisningsforlb er der opstartet fodboldklub klub 101 fra juni 2009 med trning 1 gang ugentligt for de 10 til 14 rige drenge og piger. Der er 13 tilmeldte p holdet. Der er blevet ansat n person som tovholder og trner, 2 timer pr uge. Der er opstartet indretning af kommende fitnesscenter i Munkebo for de 14 til 18-rige. Dette med adgang for mlgruppen 2 til 3 gange ugentligt. Andre dage kan centeret bruges af andre mlgrupper. 01.01.10 Susanna Arentsen og Sara Seehausen 2. undervisningsforlb er udsat til forret 2010. 01.07.10 Susanna Arentsen 2. undervisningsforlb er opstartet Der deltager 7 piger p holdet. Pigerne har under forlbet startet deres projekt op, Legestue i Munkebo, hvor mdre kan f passet deres brn, mens de gr til gymnastik i Munkebo 2 gange om ugen. Frste gang var der 8 brn i legestuen. Pigerne har vret p frstehjlpskursus. Vi mangler den sidste gang med diplomoverrkkelse, hvor vi vil invitere forldrene og pressen til at deltage. Dette har vi udsat p grund af ramadanen. Undervisningsforlbet er afviklet. 01.01.11 - Susanna Arentsen Det har ikke vret muligt at gennemfre yderligere et forlb med kulturbrer for de unge, da der ikke har vret resurser til det. 01.07.11 Helle Morillon Nste kulturbrerforlb er planlagt i januar 2012

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

27

01.01.12 Sus Arentsen Det har ikke vret muligt at hverve unge til kulturbreruddannelse. 01.07.12 Sus Arentsen Der har ikke vret ressourcer til opstart af nyt kulturbrerforlb. 01.01.13 Sus Arentsen Der er i november december gennemfrt kulturbrerforlb med et hold blandet med 4 unge og 6 voksne. Hele holdet gennemfrte forlbet og modtog bevis. Deltagerne fortstter det videre samarbejde med udvikling af aktiviteter i omrdet. Frste mdedag er den 7. januar 2013. 01.07.13 Sus Arentsen Der er ikke gennemfrt noget kursusforlb i forret pga. manglende ressourcer til hvervning. Nste forlb forsges gennemfrt i efterret 2013. Der er gennemfrt i alt 3 kulturbrerforlb med deltagelse af i alt 23 unge hvoraf 19 har gennemfrt. Der deltog 8 unge i 1. forlb og der blev opstartet 1 projekt p baggrund af dette. I 2, forlb deltog 7 unge i forlbet og der blev ivrksat 1 aktivitet I 3. forlb deltog 4 unge og der er opstartet 1 aktivitet Der er ivrksat i alt 3 aktiviteter i projektperiode, hvoraf 2 er blivende: en fodboldklub og et vrested for unge .

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

28

Skolen som medborgerhus (afsluttet februar 2011) Indsatsomrde get engagement og strre deltagelse get integration og bedre naboskab Strk omrdeidentitet og styrket image Skolen som medborgerhus Det er et nske, at andre tiltag i omrdet skal tage sit udgangspunkt fra skolen (medborgerhuset) Del 1: at skabe et sted, hvor beboere kan mdes hvor de kan f hjlp til emner i dagligdagen. Et sted som kan skabe og styrke beboernes tvrkulturelle fllesskab, skabe netvrk og vedligeholde dette. Del 2: At udnytte og videreudvikle en del af skolens faglokaler og vrige fysiske rammer. Desuden at pvise behovet for et omrdecenter. At der kommer flere end 5 den frste bningsaften At besgstallet stiger At der er beboere der engagerer sig i projektet At projektet bliver selvkrende Voksne beboere i omrdet gerne sammen med brn. Denne gruppe udgr i 2009 ca. 986 beboere Bevilget af selvorganiserende midler under kulturbreruddannelsen. Kr. 320.000 - 2 lrere fra Munkevngets Skole og 2 pdagoger fra brnehuset Munkebo Lejerbos afdelingsbestyrelser, klub 101, MFI, Aug. 2009 Opstart med information, PR. Aug. 2009 Uddannelse af nglepersoner Aug. 2009 bning af faglokaler Juni 2011 Projektet er selvkrende med uddannede nglepersoner Indretning af eksisterende lokaler, uddannelse af nglepersoner, der skal have ansvaret for diverse faglokaler Videreudvikling efter behov og beboernsker 1 ugentlig bningsaften 2 timer 01.07.09 Helle Morillon Projektet opstarter august 2009 01.01.10 - Orla Thgersen Frste gang mdte n deltager op, som har hjulpet med at informere om projektet. 8 voksne og 4 brn har deltaget i skolen som medborgerhus i andet halvr 2009 De fremmdte har udtrykt nsker om forskellige aktiviteter: dart, backgammon, patchwork, beboerblad. I perioden siden start i september, er der i gennemsnit fremmdt 5 pr. bningsaften 01.07.10 Orla Thgersen Der har efter jul vret en tilgang til aftenerne p skolen. Aktiviteterne har for kvinderne vret patchwork og en enkelt gang smykkefremstilling. Dartspil for mndene. Efter en pause p 2 uger i februar, var der nedgang i antal fremmdte.

Indsats Forml

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

29

Der har 2 gange vret besg af familier med anden etnisk baggrund end dansk, men de er ikke kommet efterflgende. Det er sledes familier med dansk baggrund der deltager. I perioden har der vret tilgang af deltagere. Der har i gennemsnit vret 8,5 voksne og 7,1 brn pr. bningsaften Der er udgivet et beboerblad skrevet af deltagere i medborgerhuset. Det er meningen bladet skal husstandsomdeles og udgives 4 gange i ret Der er fundet 1 ngleperson til hndarbejdslokalet p skolen 01.01.11 Orla Thgersen Der er i perioden blevet gjort en srlig indsats for at informere omkring projektet, idet det primrt er den samme gruppe, der deltager hver gang. Der er blevet udarbejdet en folder, som er omdelt til skolens elver. I perioden har der i gennemsnit vret 8,5 voksne og 6,6 brn fremmdt pr. bningsaften Nglepersonen, der havde meldt sig, er desvrre sprunget fra Der har vret afholdt tema og fotografering med 3 voksne og 4 brn Det har vret forsgt med brnepasning ved to piger fra 7. kl., hvilket indtil nu har vret positivt 01.07.11 Orla Thgersen Efter ferien kom der ingen deltagere p trods af personlig henvendelse til tidligere deltagere samt potentielle nye. Det er derfor blevet besluttet at nedlgge projektet fra februar 2011. Del 1 af projektet lykkedes i en vis grad, men tilslutningen var svingende og det lykkedes ikke at brede det ud. Det var en fast gruppe, som kendte hinanden i forvejen og nsten ikke andre, der mdte op isr til sidst. Del 2 af projektet, omhandlende uddannelse af nglepersoner, lykkedes ikke. To personer viste interesse, men den ene sprang fra og den anden kunne ikke indfri specielle regler fra skolens side. I forhold til succeskriterierne lykkedes det kun at opfylde et af dem, nemlig at besgstallet steg, men kun for en periode, hvorefter det atter faldt. Der var ingen beboere, der kom til at fle ekstra engagement og derved ansvar for, at f projektet til at kre, og derved forsvandt muligheden for, at medborgerhuset kunne blive selvkrende.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

30

Udvikling af beboerdemokrati Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier get engagement og deltagelse Sttte til udvikling af beboerdemokrati At afdelingsbestyrelsen bliver drivkraft i flere frivillige aktiviteter At styrke samt udbrede af kendskabet til beboerdemokrati At medlemmerne af bestyrelsen er med til at starte flere tiltag op i omrdet At medlemmerne bliver bedre rustet til at varetage opgaven som bestyrelsesmedlem At afdelingsbestyrelsen kommer i dialog med brn og unge i omrdet, s de fr ejerskab At 70 % af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne har gennemfrt kursus Aug. 2012 At 50 % af omrdets husstande har deltaget i opgangsmder Dec. 2012 At 30 % husstandene har vret reprsenteret ved afdelingsmdet Dec. 2013 40 % af afdelingens beboere har viden om beboerdemokratiets opgaver og egen indflydelse Afdelingsbestyrelsen afdeling 101-0 og 165-1 samt alle beboere i omrdet Lejerbos kursusafdeling Boligsocial medarbejder samt klubleder Kolding Kommune Lokalinspektr Bestyrelsesformand afd. 101 Afdelingsbestyrelsen Start maj 2010 Ny tidsplan Oktober 2010 kontakt til kursusafdelingen i Lejerbo, Valby okt. 2011 ansttelse af underviser til bestyrelsen. Kurserne er opdelt i 3 moduler Modul 1 - afdelingsbestyrelsen daglige arbejde Modul 2 - image Modul 3 kompetencer Sept. 2012 kontakt til bestyrelsen ang. opflgning af tidl. fyraftensmder Okt. 2012 tilrettelggelse af fyraftensmde Jan. 13 apr. 13 Miljambassadrkursus Marts 2013 kontakt til bestyrelsen ang. tilrettelggelse af kursusforlb Apr. 2013 kontakt til kursusafdelingen Valby Maj/juni 13 tilrettelggelse af naboskabsundersgelse Aug./sep. 13. Naboskabsundersgelse gennemfres Okt.13 kursusforlb gennemfres for bestyrelsen Dec. 13 afslutning og status Coaching aftales med bestyrelserne afd. 101-0 og 165-1,Kurser 01.01.10 Helle Morillon Kursus ikke opstartet 01.07.10 Helle Morillon Der er i lbet af forret taget kontakt til forskellige personer med henblik p at finde egnet underviser.

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

31

01.01.11 Helle Morillon Kurset tilrettelgges som fyraftensmder. 01.07.11 Helle Morillon Der er udfrdiget program for bestyrelserne med i alt 3 undervisningsaftener af ca. 3 times varighed pr. gang. Ved naboskabsundersgelsen februar 2010 gav 10 % af adspurgte udtryk for, at de med sikkerhed vidste hvad bestyrelsens opgaver er 46 % mente at Lejerbo bestemmer over budgettet i afdelingen

01.01.12 Helle Morillon Der er gennemfrt kursus for bestyrelserne i Munkebo afd. 101-0 og 165 -1 med ovennvnte temaer p programmet. Fremmdet har i gennemsnit vret p 73 %. 01.07.12 Helle Morillon Der vil i efterret blive taget initiativ til et opflgende fyraftensmde med bestyrelsen. Planlagte opgangsmder er sat p standby. 01.07.13 Helle Morillon Der har ikke i lbet af efterret 2012 ikke vret behov for yderligere aktiviteter for bestyrelsen. Til afdelingsmdet i maj 2012 25 husstande reprsenteret dvs. ca. 4 % 01.01.13 Helle Morillon I forret er gennemfrt miljambassadrkursus for beboere i Munkebo med 12 tilmeldte, hvoraf 9 gennemfrte kurset og fik kursusbevis. Af deltagerne var 3/4 medlemmer af bestyrelsen resten beboere fra omrdet. Bestyrelsen har herigennem haft anledning til at oplyse om demokratiet. Bestyrelsen tager i stigende grad initiativ til aktiviteter og tiltag i omrdet, herunder at informere vrige beboere om beboerdemokrati. Der er i efterret 2011 vret gennemfrt kursusforlb med bestyrelsen for afd. 101-0 og 165-1 hvor fremmdet har vret p 73 %. Klubrdet har deltaget i 10 bestyrelsesmder. Der har vret afholdt 2 opgangsmder med lokalinspektr og bestyrelsesformand.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

32

Opflgning p i lokale arrangementer Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier get engagement og strre deltagelse get integration og bedre naboskab Styrkelse af det frivillige liv i Munkebo At beboere i omrdet fr flles oplevelser og derved lrer hinanden bedre at kende p tvrs af etnisk tilhrsforhold At 50 % af omrdets beboere deltager i et eller flere arrangementer i omrdet i 2011 At 75 % af omrdets beboere deltager i et eller flere arrangementer i omrdet i 2012 At der oparbejdes et korps af frivillige, s der i dec. 2012 er min. 50 frivillige der er engageret i omrdet. Beboere i Munkebo afd. 101-0 og afd. 165-1 ca. 1500 beboere Lbende bevilling fra puljen til selvorganiserende midler under kulturbreruddannelsen. Boligsociale medarbejdere, klubleder, bestyrelser afd. 101-0 og afd. 1651 Lejerbo, servicecenteret, omrdets beboere, frivillige samt BylivKolding Afdelingsbestyrelserne, servicecentret, boligsociale medarbejdere, klubleder klub 101, Munkevngets Skole, sundhedsambassadrer samt Kolding Kommune (Sundhedsfremme og forebyggelse) Marts 2011 Temadag for ldre i samarbejde med DFH Marts 2011 Sundhedsdag for kvinder Maj 2011 Arrangement i forbindelse med frste spadestik til den Grnne Gren Okt.2011 Sundhedsdag for kvinder Okt. 2011 Sundhedsdag for mnd Okt.2011 Teaterforestilling Nov. 2011 Foredrag Dec. 2011 Indvielse af det nye beboerhus Jan. 2012 Foredrag Amir Rashid Feb. 2012 Indvielse af beboerhus feb. 2012 Fastelavnsfest Marts 2012 Arrangement for frivillige fra omrdet Marts 2012 Oplg Horsens statsfngsel aflyst bliver genoptaget

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Juni 2012 Sommerfest 2012 Sundhedsdag for mnd 2012 Sundhedsdag for kvinder Febr.2013 Fastelavnsfest Juni 2013 skt. Hans fest Sept. 2013 sommerfest Sept.2013 teaterforestilling Opgang2 rlige arrangementer: Fastelavnsfest Skt. Hans-fest Sommerfest Juleglgg og bleskiver Krmmermarked Information samt koordinering af aktiviteter Endvidere: temaoplg, julekomsammen, teater 01.07.11 Helle Morillon Der har vret 5 arrangementer i 2011. Der har vret afholdt fastelavnsfest, hvor der deltog 5 frivillige fra bestyrelsen. Der deltog ca. 250 brn og voksne Temadag for ldre, hvor der deltog ca. 40 beboere

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

33

Sundhedsdag for kvinder blev besgt af ca. 20 kvinder. Der deltog 2 fra Kolding Kommune og 2 sundhedsambassadrer Frste spadestik til nyt beboerhus, hvor der deltog ca. 250 beboere Skt. Hans-fest hvor der deltog ca. 300 beboere og 12 frivillige

01.01.12 Helle Morillon Der har vret afholdt 5 arrangementer i efterret . Sommerfest i september med deltagelse af ca.450 beboere og 14 frivillige Teaterstykket Knus med 110 tilskuere, frivillige fra bestyrelsen hjalp med oprydning Sundhedsdag for kvinder med 27 beboere 1 sundhedsambassadr, 1 frivillig Sundhedsdag for mnd med 7 beboere 1 sundhedsambassadr og 1 frivillig fra diabetesforeningen Julearrangement med deltagelse af ca. 125 beboere

Der er en tilgang af frivillige hjlpere til arrangementerne i omrdet. De frivillige reprsenterer flere forskellige etniciteter. Af de 14 frivillige til sommerfesten, var ca. halvdelen af anden etnisk baggrund end dansk. Samme 7 var aktive til skt. Hans festen.

Bestyrelsesmedlemmer

11

Elevrd Munkevngets skole

28 u 18 r 4 u. 18 r

Lektiecaf

6 -1 lokal 2 lokale 1

Klubrdet klub 101

Fnip

Musvitten

4 -3 lokale 2

Klub 101

Fastelavn

Fitness

Porcelnsmaling

Zumba

Gymnastik

Opgangsambassadr

Sommerfest

14

Venskabsfamilier

Bydelsmdre

Senior caf

I alt 63 voksne, hvoraf 6 kommer udefra og 32 brn og unge

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

34

01.07.12 Helle Morillon Der har i forret vret 6 fllesarrangementer i Munkebo. Foredrag med Amir Rashid med deltagelse af ca. 60 Brd og kaffe til frivillige i omrdet med deltagelse af 23 Fastelavnsfest med deltagelse af ca. 250 Indvielse af Den grnne Gren med deltagelse af ca. 400 Teaterstykke i festsalen med 120 deltagere Sommerfest/skt. Hans fest med deltagelse af 450 beboere. Bestyrelsen er ved alle arrangementer, deltagende med opstning og afrydning. Ved sommerfesten var 23 frivillige aktive, hvilket er 9 flere en forrige r.

Bestyrelsesmedlemmer

Elevrd Munkevngets skole

28 u 18 r

Lektiecaf

Klubrdet klub 101

4 u. 18 r

Fnip

Musvitten

Klub 101

Fastelavn

Fitness

Porcelnsmaling

Zumba

Gymnastik

Opgangsambassadr

Sommerfest

23 heraf 7 best. 5

Venskabsfamilier

Bydelsmdre

Senior caf

vrige Arrangementer forberedelse

7-9

I alt 88 voksne. 6 personer bor uden for omrdet.32 brn og unge. Bestyrelsen afd. 101-0 er altid aktiv ved arrangementer i omrdet. 01.01.13 Helle Morillon Der har i denne periode vret 1 arrangement December julestue med deltagelse ca.100 brn og voksne. Fitness er selvkrende med ca. 85 medlemmer, de tager selv ejerskab for stedet og har ngler til lokalet. Antallet af frivillige er faldet med ca. 30. Opgangsambassadrer har det ikke vret muligt at f

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

35

igangsat. Der er ikke nogen aktive bydelsmdre i omrdet.

Bestyrelsesmedlemmer

Elevrd Munkevngets skole

28 u 18 r

Lektiecaf

Klubrdet klub 101

4 u. 18 r

Fnip

Musvitten

Klub 101

Fastelavn

Fitness

Porcelnsmaling

Zumba

Gymnastik

Opgangsambassadr

Sommerfest

23 heraf 7 best. 0

Venskabsfamilier

Bydelsmdre

Senior caf

vrige Arrangementer forberedelse

7-9

Ca. 57 voksne har vret aktive 1 eller flere gange. Min. 6 personer er bosiddende uden for omrdet. Hele bestyrelsen deltager aktivt ved arrangementer i omrdet 01.07.13 Helle Morillon Der har i forret vret afholdt 3 arrangementer i Munkebo. Fastelavnsfesten med deltagelse af ca. 150 brn og voksne. Affaldsindsamling arrangeret af miljambassadrerne med deltagelse af ca. 75 brn og voksne Skt. Hans med deltagelse af ca. 300 beboere. 7 Elevrd Munkevngets skole 28 u 18 r

Bestyrelsesmedlemmer

Lektiecaf

Klubrdet klub 101

4 u. 18 r

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

36

Fnip

Musvitten

Klub 101

Fastelavn

Porcelnsmaling

Sommerfest

23 heraf 7 best. 7-9

Venskabsfamilier

vrige arrangementer

56 voksne.7 personer kommer udefra og 32 brn og unge. Hele bestyrelsen deltager aktivt ved arrangementer i omrdet. I 2011 deltog i gennemsnit ca. 48 % af beboerne i min. et arrangement I 2012 deltog i gennemsnit ca. 60 af beboerne i min. et arrangement.

Der er i alt 52 voksne og 32 brn og unge der mindst 1 eller flere gange i lbet af forret 2013 har vret aktiv i et frivilligt arbejde i omrdet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

37

Musvitten Indsatsomrde get engagement og strre deltagelse get integration og bedre naboskab Strk omrdeidentitet og styrket image Musvitten en genbrugsbutik At bryde isolationen At danne netvrk p tvrs af kulturer At get engagement og skabe bedre naboskab i Munkebo At skabe et styrket image for omrdet At skabe en miljrigtig tankegang, bde genbrug og salg af stofposer fremhver omrdet som et grnt omrde Mindst 5 melder sig som frivillige fra start. Der er salg i butikken. Indtgt skal dkke kaffe til de frivillige. Evt. overskud skal g til aktiviteter til brnene i omrdet. Der kommer folk fra Munkebo, men ogs udefra. Stofposerne er et hit og ses i bybilledet. Alle stofposer skal vre solgt efter 1 r. Der er 2 frivillige, der efter 1 r er ansvarlige for driften og konomien af butikken Butikken er efter et r selvfinansierende, s den ikke behver sttte. Beboere fra Munkebo-omrdet Bevilget af selvorganiserende midler under kulturbreruddannelsen. Kr. 8.000 Klub 101, institutioner i omrdet, servicecenteret, de boligsociale medarbejdere, butiksindehavere i omrdet Marts 2009 Informationsmde med frivillige Marts 2009 Logo konkurrence til stofposer April 2009 Information og indsamling April 2009 bning Sep. 2009 Kontakt til de frivillige med henblik p, at der kan laves nye vagtskemaer. Okt. 2010 De frivillige indkaldes til mde, s der kan blive malet, klargjort og genbnet i nye lokaler. Dec./jan. 2011 Lokaler klargres af frivillige Maj 2011 bning af Musvitten Aug..11 Mde med nye frivillige ang. bning af Musvitten. Sept.11 Genbning af Musvitten Sept. 2012 mde med frivillige Dec. 2012 Mde med frivillige April 2013 mde med frivillige Okt. 2013 mde med frivillige Sttte til de frivillige der driver genbrugsbutikken 01.07.09 Susanna Arentsen og Helle Morillon Musvitten holder bent p torsdage. Den 25.04.09, da Musvitten bnede, var der arrangement med gratis kaffe og kage samt optrden af klovne. Ugeavisen bragte nyheden den efterflgende uge. I starten af perioden gik salget godt, men der er flere frivillige, der er p ferie hele sommerperioden, hvorfor salget er vsentligt aftaget. Dog er halvdelen af stofposerne, ca. 50 stk., solgt. Der var i starten 6 frivillige samt 3, der ville hjlpe ved behov. P.t. er der kun to frivillige, hvilket bevirker, at der kun sporadisk holdes bent.

Indsats Forml

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

38

01.01.10 Helle Morillon og Susanna Arentsen Musvitten har fet nye lokaler p Cedervej 17 kld. pr. sept.2009. Musvitten er p.t. lukket. Der har vret afholdt mde med de frivillige med deltagelse af 6 frivillige, der er interesseret i at vre i Musvitten. 01.07.10 Helle Morillon og Susanna Arentsen P grund af renoveringen har vi ikke kunnet f lokale. Det tidligere lovede lokale, blev atter inddraget. Musvitten har vret lukket helt ned og begynder p en frisk, da vi nu atter er tilbudt egnede lokaler. 01.01.11 Susanna Arentsen Der er afholdt mde med frivillige til Musvitten fra Munkebo-omrdet, hvor der mdte 5 frivillige op, der vil indg i at male og klargre lokale Cedervej 8 kld. Dette med henblik p at bne Musvitten igen i lbet af forret 2011. 01.07.11- Helle Morillon Musvittens lokaler er i lbet af forret 2011 blevet malet og klargjort, men der har ikke vret frivillige nok til at bne Musvitten. Der har vret afholdt flere mder med de frivillige, men kun f er kommet. Fra juli 2011 er der imidlertid 13 frivillige, der har meldt sig, hvorfor Musvitten vil blive bnet 10. september 2011 i forbindelse med sommerfesten i omrdet. 01.01.12 Helle Morillon Musvitten genbnede september 2011 i forbindelse med sommerfesten. Den har ben 1.ste lrdag i mneden. Imidlertid er mange af de frivillige faldet fra, s der p.t. resterer 4, der forsger at holde den ben. Der skal i lbet af forret hverves flere frivillige. 01.07.12 Helle Morillon Musvitten holder bent frste og sidste lrdag i mneden. Der har i en periode vret bent onsdag eftermiddag, men dette mtte atter opgives. Der er p.t. 6 frivillige i Musvitten 1 person har meldt sig som ansvarlig for driften og konomien af Musvitten. Der forsges lbende at hverve frivillige til Musvitten. 01.01.13 Helle Morillon Musvitten holder stadig bent 2 gange i mneden. Der er dog faldet 2 frivillige fra, s der kun er 4 tilbage. Der forsges lbende at hverve nye frivillige. Det er ikke lykkedes at f solgt alle stofposer, der blev indkbt i starten af etableringen af Musvitten. Det er stadig mest beboere fra Munkebo, der kommer i Musvitten. 01.07.13 Helle Morillon Musvitten har i forret udvidet sin bningstid, sledes der holdes bent lrdag samt tirsdag. Der har vret en tilgang p 3 nye frivillige, s der i alt er 7 frivillige. Det er en tilgang af beboere fra omrdet der kommer i butikken. Der har vret holdt koordineringsmde med de frivillige i Musvitten.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

39

Musvitten har udvidet bningstiden, s der nu ogs er bent en hverdag i ugen indtil sommerferien. Der er en frivillig, der er tovholder i forhold til konomien. Musvitten er selvfinansierende og indtgten dkker kaffe m.m. til de frivillige. Kunder i Musvitten kommer primrt fra Munkebo. Der er 1 frivillig der ikke bor i omrdet. Ikke alle stofposer, der blev indkbt til Musvitten er solgt. Der er i alt 7 frivillige i Musvitten.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

40

Seniorcaf Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan get integration og bedre naboskab get engagement og strre deltagelse ldrecafe Seniorcaf At de ldre i boligomrdet fr et sted at mdes. At de ldre fr mulighed for at danne netvrk p tvrs af kulturer. At de ldre forbliver aktive. At cafen besges af mellem 5 og 10 personer og at ca. 10 ldre kommer stabilt efter 1 r. Mlgruppen er mnd og kvinder fra 50 rs alderen fra Munkeboomrdet. Mlgruppen er p ca. 250 beboere Bevilget af selvorganiserende midler under kulturbreruddannelsen. 3 frivillige fra Munkebo med sttte fra boligsocial medarbejder. Kr. 5.000 til opstart af cafen Afdelingsbestyrelserne afd. 101-0 og 165-1, Olivenhaven, Kolding Kommune (aktivitetskonsulent) Marts 2010 Projektet godkendt af styregruppen for helhedsplanen i Munkebo Marts 2010 mde m. frivillige vedrrende bning og tilrettelggelse April 2010 bning Sept. 2010 Mde med ldrecafen i forbindelse med udfrdigelse af vagtskema for bning og lukning af cafen Okt. 2011 Hvervning af frivillige til cafen samt annoncering af tilbuddet Marts.2012 genetablering af seniorcafen i det nye beboerhus Sept. 2012 bning af cafen Sept. 2012 mde med de frivillige samt tilrettelgning af aktiviteter i efterret. Feb. 2013 Mde med de frivillige i cafen Okt. 2013 Mde med de frivillige Aktiviteter i cafen bestemmes af brugerne selv. Der er indkbt spillekort samt remedier til kreative forml 01.07.10 Helle Morillon Cafen bnede april 2010, hvor der mdte 10 deltagere op. Brnene fra 0. klasse p Munkevngets Skole sang for de ldre. Budstikken lavede en god artikel om bningen. Allerede den anden onsdag var antallet af deltagere i cafen get. De sidste tre onsdage er der kommet ca. 15 brugere. Iflge statistikken er der i mlgruppen 159 personer uden for arbejdsmarkedet, dvs. 9.4 % af mulige brugere deltager i cafen. Deltagerne er fra flere etniske befolkningsgrupper. P brugernes eget initiativ, har der vret aflagt besg p Olivenhaven, hvor der var markedsdag. Cafen vil vre lukket i sommerferien og starter igen den 18. august. Det har vist sig at der er behov for, at der bliver udarbejdet et vagtskema for de frivillige. 01.01.11 Helle Morillon I lbet af efterret 2010 har fremmdet i cafen vret i 8 i gennemsnit. Problemer med at f cafen til at kre, har vret sprgsml som:

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

41

Hvem skal bne cafen? Hvorfor kommer tovholdere ikke? lokaleforhold osv. Det har vret forsgt at lave vagtskema, men uden at dette overholdes. Cafen sgte om og modtog konomiske midler fra styregruppen til en bustur til Tnder december 2010. Turen var en succes og der deltog ca. 20 personer. Der var afbud pga. sygdom. Betingelsen for at modtage midlerne var, at medlemmerne i cafen stod for julearrangementet med glgg og bleskiver en torsdag eftermiddag i december, hvilket blev opfyldt. 01.07.11 Helle Morillon I februar mned nskede en del af davrende brugere af cafen at nedlgge den, mens en anden del nskede at fortstte i cafen. Det blev besluttet, at boligsocial medarbejder skulle bne og lukke for de brugere, der nskede at fortstte med at komme. I forret 2011 er cafen i gennemsnit blevet besgt af 4 personer, overvejende afghanske kvinder. 01.01.12 Helle Morillon Seniorcafen har vret midlertidig lukket, men vil blive genetableret i det nye beboerhus efter marts 2012. 01.07.12 Helle Morillon Seniorcafen blev genbnet den marts 2012 i det nye beboerhus Den grnne gren, hvor initiativtager er et medlem fra bestyrelsen. I starten kom kun 3 personer, men langsom er kredsen udvidet, s der enkelte onsdage har vret 11 personer, primrt etnisk danske beboere. I gennemsnit har der vret 6 fremmdte til cafen. Der er n konomisk ansvarlig for konomien i cafen. 01.01.13 Seniorcafen har bent 2 timer hver onsdag. Der er 12 beboere, der kommer stort set hver gang. Cafen er nu etableret som en forening og der har vret stiftende generalforsamling. Cafen er nu selvkrende og forankret i omrdet. 01.07.13 Helle Morillon 12 medlemmer af foreningen holder cafbent 1 gang i ugen. Man kan besge cafen et par gange uden at vre medlem, men herefter forventes det, at man melder sig ind. Seniorcafen har haft besg af en sundhedsambassadr fra Kolding kommune og har deltaget i Seniortrf i Vamdrup, hvor ogs to medlemmer arbejdede som frivillige. Til omrdets fastelavnsfest var der 6 frivillige hjlpere fra seniorcafen. Nogle af medlemmerne har dannet netvrk ud over cafen og spiller petanque. Cafen er nu etableret som en forening og forankret i omrdet. Medlemmerne samles ogs til andre aktiviteter i omrdet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

42

Mellem 10 og 12 beboere bruger cafen stabilt.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

43

Et godt sted at vre barn


Klub 101 Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Et godt sted at vre barn get integration og bedre naboskab Klub 101 At styrke integration blandt brn og unge At forbygge sociale problemer At get kendskab til sundhed, uddannelse, at bo alment osv. 10 % nye brn om ret 25 % af klubbrnenes forldre kontaktes/besges pr. r 55% af brnene er tilmeldt en klubaktivitet uden for Munkebo Sept. 2010 40 % af mlgruppen benytter tilbuddet Sept. 2011 50 % af mlgruppen benytter tilbuddet 35 % af mlgruppen benytter tilbuddet stabilt 10 % deltager i planlgningen Klubrdet har deltaget i min. 4 afd. Bestyrelsesmder Prventiv effekt p hrvrk i omrdet Dec. 2012 Udgifter til hrvrk og renholdelse er faldet med 10 % i forhold til 2008. 10 % flere brn deltager i aktiviteter i og uden for boligomrdet udover klubtilbuddet. Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Primr: Brn i omrdet i alderen 10-18 r ca. 186 brn Sekundre brnefamilier 2008 2013: Kr. 450.000 pr. r 1 fuldtidsansat + 2 deltidsansatte Munkevngets Skole SFO Kolding Kommune SSP Servicecenteret DFH lektiecafe Klubaktiviteter 4 gange om ugen Okt. 2010 Miljtema Vinterferie 2011 Miljtema Okt. 2011 Klubrdet deltager i bestyrelsesmde Feb. 2012 Miljtema i forbindelse med nyt beboerhus Marts 2012 ny registrering brn og unge i forbindelse med flytning til beboerhus Aug. 2012 klubrdsmde Sep. 2012 deltage i afd. bestyrelsesmde Okt. 2012 klubrdsmde Nov. Klubrdsmde samt deltagelse i afd. bestyrelsesmde Nov. 2012 forldremde Dec. 2012 planlgning af besg i Valby Jan. 2013 klubrdet deltager i afd. bestyrelsesmde Feb. 2013 klubrdet besger Lejerbo i Valby Feb. 2013 klubrdet deltager i afd. bestyrelsesmde Marts 2013 naturvejleder i Munkebo April 2013 Klubrdet besger Lejerbo i Valby April 2013 klubrdet deltager i afd.best. mde Maj 2013 klubrds arrangement

Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

44

Aktiviteter

Status

Maj 2013 klubrdet deltager i afdelingsmde Juni 2013 klubrdsmde Aug. 2013 klubrdet deltager i afd. bestyrelsesmde Oktober 2013 hjembesg hos klubmedlemmer November 2013 forldremde November 2013 Klubrdet deltager i afdelingsbestyrelsesmde Klubaktiviteter Ferie aktiviteter Pigeklub Opsgende arbejde 01.07.09 Susanna Arentsen Der har i rets frste 6 mneder vret en tilgang med 13 nye medlemmer, hvoraf de 9 brn er af dansk oprindelse. 15-25 brn kommer dagligt i klubben 20-30 benytter klubben ved aftenbning 14 piger benytter pigeklubben (tilgang p 5) 174 brn og unge er registeret i klub 101 Ovenstende svarer til, at 27 % af mlgruppen i omrdet er aktive brugere. 78 % er registrerede. 01.01.10 Susanna Arentsen I klub 101 er der blevet lavet en ny registrering over de brn/unge som kommer i klubben, da nogle er blevet for gamle eller flyttet fra omrdet. Der er tilgang af nye brn som er fyldt/fylder 10 r. 15-25 brn og unge benytter klubben dagligt 20-35 benytter klubben ved aftenbning 19 piger benytter pigeklubben (af de nye piger er 4 af dansk oprindelse) 64 brn og unge er registeret i klubben Ovenstende svarer til, at ca. 30 % af mlgruppen i omrdet er aktive brugere. 35 % er registrerede. 01.07.10 Susanna Arentsen Klub 101 har vret meget ude her i forret og sommeren. Vi er lige startet op igen med normale bningstider i klubben. De unge over 18 r mangler et sted at vre, s vi bner op med en aften om ugen for dem. 18-27 brn og unge benytter klubben dagligt i dagtimerne 20-35 benytter klubben ved aftenbning 18 piger benytter pigeklubben 9 af pigeklubben 18 piger benytter tilbuddet bde i dag og aftentimerne 66 brn og unge er registeret i klubben Klubrdet har endnu ikke deltaget i bestyrelsesmder i afdelingen. Ovenstende svarer til at 31 % af omrdets brn er aktive brugere. 35 % er registrerede. 01.01.11 - Susanna Arentsen Der er brugt tid p enkelte unge, der har haft drlig adfrd, hvilket har haft indflydelse p de andre brn i klubben. Dette er nu afviklet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

45

18-27 brn og unge benytter klubben dagligt 20-35 benytter klubben ved aftenbning 21 piger benytter pigeklubben 69 brn og unge er registeret i klubben

Ovenstende svarer til at ca. 32 % af omrdets brn er aktive brugere af klubben. 37 % er registrerede. Klubrdet har i dec. deltaget i bestyrelsesmde. Der er i efterret dannet nyt klubrd for klub 101 bestende af 4 unge. De har deltaget i Hot Spot-mde Klubrdet har deltaget i Hot Spot-mde Klubrdet har deltaget 1 gang i afdelingsbestyrelsesmde 01.07.11- Helle Morillon 20-30 brn og unge benytter klubben dagligt 20-35 benytter klubben ved aftenbning 22 piger benytter pigeklubben 78 brn og unge er registeret i klubben

Ovenstende svarer til, at 33,4 % af omrdets brn er aktive brugere af klubben. 41,9 % er registrerede. Klubrdet har deltaget i et afdelingsmde samt to bestyrelsesmder hhv. februar, april og maj 2011

01.01.12- Helle Morillon 15 20 13 84 25 brn bruger klubben i dagtimerne 30 brn bruger klubben ved aftenbning piger er tilmeldt pigeklub torsdage brn og unge er registret i klubben.

Der er opstartet pigeklub pr. 01.12.11 med 13 piger, heraf en del nye piger. Tilgangen af nye medlemmer til klubben er 15. Alle med anden etnisk baggrund end dansk. Klubrdet har deltaget i 2 bestyrelsesmder i september og november 2011

Der har vret 4 mindre hrvrkssager i efterret 2011. 01.07.12 Helle Morillon Der har vret en tilgang p 21 brn til klub 101. Klubrdet har deltaget 2 mder med afdelingsbestyrelsen i februar og april. 30 50 brn bruger klubben i dagtimerne 40 til 60 brn bruger klubben ved aftenbning 31 piger er indmeldt i pigeklub 99 brn og unge er registreret i klub 101. Iflg. Ks tabellen er potentielle brugere af klubben p 174 brn og unge. Der har der i den forlbne periode vret graffiti p et skilt. Udbedring af dette har kostet 100 kr. og 2 timers arbejde.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

46

01.01.13 - Susanna Arentsen Der har vret en tilgang p 19 brn til klubben. I den forlbne periode har klubrdet deltaget i bestyrelsesmde i oktober 2012. Klubrdet var nyvalgt med 3 nye medlemmer. 25 til 35 brn bruger tilbuddet i dagtimerne 40 til 50 brn bruger klubben ved aftenbning 23 piger er tilmeldt pigeklub 118 brn og unge er registreret i klub 101 Der har vret afholdt forldremde i november mned med deltagelse af 13 forldre.

01.07.13 Susanna Arentsen Der har vret en tilgang p 4 brn til klubben. Klubrdet har deltaget i 2 bestyrelses mder. Klubrdet er udvidet med 4 junior klubrdsmedlemmer, s de nu sidder 6 i klubrdet. 25 til 35 brn bruger tilbuddet i dagtimerne 40 brn/unge bruger klubben ved aftenbning 13 piger tilmeldt pigeklubben 122 brn og unge er registreret i klub 101 Der har vret 2 hndelser med hrvrk til ca. 5000 kr.

Der er en tilgang til klubben p 4 nye medlemmer. Der er i alt 122 brn og unge registreret i klubben svarende til 66 % af mlgruppen. Der har i lbet af forret 2013 vret en formel kontakt til 7% alle registrerede brns forldre, samt en uformel kontakt til 80% af forldrene i forbindelse med arrangementer i omrdet. Klubleder har kontakt til alle nytilmeldte brns forldrene i forbindelse med indmelding i klubben. Klubrdet har i 2013 deltaget i 2 bestyrelsesmder, s de i alt har deltaget i 11 mder. 54 % af brn fra Munkevngets skole deltager i klubaktiviteter enten i hallen, uden for boligomrdet eller begge steder. Det er fald p 4 procentpoint, 38 % af brnene er alene tilmeldt klubaktiviteter uden for omrdet Munkebo. Fra 2010 til 2013 er antal af hrvrk stabil p i gennemsnit 5 hndelser pr. r.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

47

Kom og Leg (afsluttet 1.7.2012) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan Et godt sted at vre barn get integration og bedre naboskab Kom og Leg At der er udeaktiviteter for brn og unge i omrdet Mindre hrvrk/kriminalitet Min. 1 gang pr. uge fra april til september er legecontainer ben. Familier i omrdet ca. 246 familier Klub 101 Frivillige Evt. DFH April 2008 Opstart April 2008 Indkb af legetj April 2008 Indkb af container Juli 2008 bning af legecontainer Juli 2009 bning af legecontainer Juli 2010 legecontainer lukket pga. renovering Juli 2011 legecontainer bent 2 gange ugentligt Juli 2012 legecontaineren er ben ret rundt i godt vejr. Forskellige aktiviteter som badminton, airhockey, boldspil 01.01.09 Jeanette Gade Brandstrup ben alle dage med godt vejr i sommerperioden. Renoveringer p vejen ved containeren gjorde det besvrligt at komme til i 2008. Der nu fundet en lsning med en mindre container, der skulle gre det muligt at have ben hele forr/sommer 2009. 01.07.09 Jeanette Gade Brandstrup Der er, s vidt vejret tillader, bent ved legecontainer 1 gang pr. uge. 01.01.10 Susanna Arentsen Da vi igen er kommet tilbage til vores gamle container, hvor der endnu er sprret af p grund af renoveringen, har vi skaffet en vogn, s vi kan hente ting at tage med om p de grnne omrder, hvor vi spiller forskellige spil. 50-100 brn som deltager i legene. Vi er ude s meget som vejret tillader. 01.07.10 Susanna Arentsen Da de grnne omrder endnu ikke er frdige, henter vi ting i containeren, s der er mulighed for ude lege. 01.01.11 - Susanna Arentsen Aktiviteten lukket ned fra efterret til forret 2011. 01.07.11 Helle Morillon Legecontaineren vil vre ben i sommerferien nr der er mulighed for det. 01.01.12 Sus Arentsen Legecontaineren har pga. byggeri og drlige vejrforhold vret ben frre

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

48

dage end tidligere r. 01.07.12 Helle Morillon Legecontaineren er efter renovering og opfrelse af beboerhuset Den grnne Gren, blevet en integreret del af klub 101. Den er sledes bent ret rundt, nr det er godt vejr. Legecontaineren er nu en fysisk integreret del af klub 101 og er derfor bent ret rundt, nr vejret tillader det.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

49

Udvidelses af VM-Funktionen Indsatsomrde Indsats Forml get integration og bedre naboskab Et godt sted at vre barn Udvidelse af varmemesterfunktionen ge brn og unges kendskab til at bo alment ge brn og unges kendskab til arbejdsmarkedet Mindske hrvrk i omrdet ge kendskabet mellem ejendomsfunktionrer og beboere At der bliver ansat 10 brn pr. r i job/praktik At 5 brn forstter i andet job At der bliver ansat 5 unge pr. r i fritidsjob At der er 3 der inden for 1 r fortstter i ordinrt fritidsjob At 50 % af de unge i fritidsjob fortstter i ordinrt fritidsjob Brn og unge over 13 r i Munkebo 2008 2013 Kr. 100.000 Lokalinspektr (LI) og grdmand (GM) Klub101 Boligsocial medarbejder Byliv Kolding Juli 2008 Opstart Nov. 2008 Aftale om frivillig ndring af arbejdstid for GM Feb. 2009 Genopstart Juni 2009 Mde mellem boligsocial medarbejder, GM og unge i klub 101 Sep. 2009 Prsentation af projektet for de unge i klub 101 Okt. 2010 Ansttelse af nye unge Aug. 2010 Ansttelse af nye unge April 2011 Evaluering af ansttelserne Sep. 2011 Ansttelse af min. 3 nye unge Juni 2012 ansttelse af 2 nye i servicecentret sept. 2012 ansttelse af 2 nye unge i servicecentret. Okt. 2012 opflgning medfritidsjobbere Feb. 2013 ansttelse af 3 nye fritidsjobbere Juli 2013 ansttelse af 3 nye fritidsjobbere Dec. 13 Afslutning af projektet Jobsgning i klub 101 Ansttelse p servicecenter Hjlp til at sge nyt job via klub 101 01.01.09 Jeanette Gade Brandstrup Projektet er opstartet i juli 2008. Det har allerede kunne konstateres, at de unge har fet bedre forstelse for omkostningerne ved at smide affald/smsten i omrdet samt at de giver denne viden videre i omgangskredsen. 2 unge har vret ansat i fritidsjob ved servicecenteret i frste halvr 2008 Efter afslutning af sommerferien opstod der konflikt mellem de unges skoletid og GM arbejdstid. Der er i november 2008 lavet en aftale med en GM om frivillig ndring af arbejdstider. 01.07.09 - Helle Morillon En ung har vret ansat i ByLivKoldings lokaler til rengring af lokaler 2 timer i ugen i 2. halv r 2008

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

50

Der er forsgt etableret fritidsjob i sommerferien for unge, men der har ikke vret interesse for dette. Der var aftalt mde med GM og boligsocial medarbejder i klub 101 i juni, men der kom ikke nogen unge. 01.01.10 - Helle Morillon Der er 4 unge ansat i fritidsjob, 3 drenge og en pige

Pga. den generelle arbejdslshed, har det ikke vret muligt at sluse ud til det ordinre arbejdsmarked, selv om flere af de unge har sgt andre jobs. 01.07.10 - Helle Morillon De 4 unge der i frste halvr 2010 var ansat er afsluttet med henblik p, at de skal videre i andet fritidsjob En af de unge mnd havde fet andet fritidsjob, men p grund af lngerevarende ferie i udlandet sagde han nej til dette

Der er lavet udtalelser til alle 4 til brug ved ansgning af nyt fritidsjob. 01.01.11 Helle Morillon Der er ansat 4 unge i fritidsjob 3 drenge og en pige

De 4 unge, der p.t. er ansat, er 1-2 r yngre end de sidst ansatte i samme job, hvilket har vist sig at krve strre opmrksomhed og vejledning af de unge i arbejdet. Det er derfor besluttet, at de kan blive i fritidsjobbet frem til sommerferien. I begyndelsen af 2011, skal der vre en evaluering sammen med de unge. Det er forsgt at f unge fra afdeling 101-0 i fritidsjob i andre Lejerboafdelinger beliggende tt p Munkebo, men LI har ikke meldt positivt tilbage. 01.07.11 Helle Morillon I lbet af forret er 2 drenge ophrt i fritidsjob pga. mulig fraflytning fra omrdet. n ny ung er ansat til rengring i ByLivKoldings lokaler. Der er i slutningen af juni mned ansat 2 drenge hos hndvrkerne i forbindelse med nybyggeri i omrdet. 01.01.12 Helle Morillon I lbet af efterret er 1 ung ophrt med rengring i klubben og ansat i servicecentret, hvor arbejdet ikke krver s meget selvstndighed. n anden ung er helt ophrt og en tredje er ophrt pga. ophold uden for omrdet. Der er p.t. tre unge ansat 2 i servicecentret og 1 ung i rengring af kontorlokaler i Byliv Kolding. 01.07.12 Helle Morillon 3 unge er afsluttet i fritidsjobordning, de 2 pga. skoleforlb, den tredje idet hun havde vret ansat i 6 mdr. og skulle sge andet job. Der er ansat 1 ny i BylivKolding og 2 nye er p vej til ansttelse i servicecentret.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

51

01.01.13 Helle Morillon Der er i sidste periode ansat 2 nye fritidsjobber. Den ene er ophrt pr. 01.01.13, da hun ikke selv nsker at fortstte. 01.07.13 Helle Morillon Der er ansat 3 nye fritidsjobbere i denne periode, hvoraf 1 er stoppet og har fet ordinrt fritidsjob, 1 blev ansat i en afgrnset periode i forbindelse med anden indsats. Den sidste er stadig ansat. Der har vret holdt mde med fritidsjobberernes forldre inden ansttelsen i forhold til at sttte den unge. Der har vret ansat i alt 25 unge i fritidsjob over en 4rig periode, svarende til 5 pr. r hvoraf det er bekendt at 9 har fet ordinrt fritidsjob svarende til 36 % af fritidsjobberne.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

52

Familiebasen Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Et godt sted at vre barn get engagement og strre deltagelse Familiebasen At beboere i Munkebo anonymt kan f rd og vejledning At der er 3 brugere pr. gang Beboere i afdeling 101-0 og 165-1 Boligsocial medarbejder Munkevngets Skole med socialrdgiver ansat p skolen, nr dette starter i forbindelse med forldreinddragelsesprojekt Daginstitutionerne i omrdet Lokalinspektr og grdmnd Afdelingsbestyrelsesformanden for afd. 101- 0 Klub 101 Kolding Kommune Sep. 2009 Opstart - derefter 1 gang pr. uge. Pr. marts 2012 flyttes Familiebasen til beboerhuset Sept. 2012 Mde med Bydelsemor Sept. 2012 evt. med deltagelse af en bydelsmor 1 gang mnedligt. Dec. 2013 slutevaluering bent torsdage fra kl. 15.00-17.00 Evt. med rdgivning fra f.eks. ungekontakten eller jobkonsulent 01.01.10 Helle Morillon Familiebasen bnede den 3. september 2009. Den er stadig i en langsom opstart. Der er annonceret i beboerhndbogen samt p Info-kanalen og i byggeavisen Familiebasen benyttes i gennemsnit af 1 beboer pr. bningstid. Det drejer sig om oversttelse af breve, klagesprgsml, indgang til Kolding Kommune. 01.07.10 Helle Morillon Det ikke alle, der henvender sig torsdage, men kommer i stedet i ByLivKolding. Beboerne gres her opmrksom p Familiebasen og trffetider. Familierdgivningen i Kolding Kommune har ligeledes henvist beboere til Familiebasen med henblik p rdgivning og vejledning, ligesom der er ydet sttte til udfrdigelse af begring om separation, skriftlig henvendelse i forbindelse med opholdstilladelse, klagesager samt forklaring af indhold beboeres post, telefonisk kontakt til andre kommuner, beboeres bank etc. Familiebasen benyttes i gennemsnit af 3 beboere pr. bningstid. 01.01.11 Helle Morillon Der er forsat beboere, der i frste omgang henvender sig i ByLivKoldings lokaler, men henvises derefter til Servicecentret torsdage i bningstiden. Der er samarbejde med Familierdgivningen med henblik p vejledning af beboerne.

Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

53

01.07.11 Helle Morillon Familiebasen har i denne periode vret benyttet af i gennemsnit 1,5 beboere omkring rdgivning og vejledning. 1 beboer, der kom hver torsdag, er nu via Kolding Kommune tilbudt en sttte forelbig for 3 mneder. 01.01.12 Helle Morillon Henvendelserne til Familiebasen er stadig 1,5 beboer i gennemsnit pr. bning. Der er stadig ben 2 timer torsdage. Der sker fortsat en del henvendelser pr. telefon ligesom henvendelserne sker i ByLivKoldings lokaler. 01.07.12 Helle Morillon Familiebasen er marts 2012 flyttet til det nye beboerhus. Der er rdgivning 2 timer torsdage. Der har i perioden vret en stigning i henvendelserne p 12 beboere. 01.01.13 Helle Morillon Familiebasen holder bent 2 timer ugentligt. Den benyttes af omrdets beboere i forbindelse med sttte til beboerklager, hjlp til breve og opstart af aktiviteter. Der har vret 32 henvendelser i perioden. Der er etableret samarbejde med jobbussen fra Kolding kommune, der har en fremskudt beskftigelsesindsats i samme tidsrum som Familiebasen. Familiebasens benyttes i gennemsnit af 2 beboere pr uge.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

54

Teenager tar teten (afsluttet 30.6.2013) Indsatsomrde Et godt sted at vre barn get engagement og strre deltagelse Strk omrdeidentitet Teenagere tar teten At de unge skal aktiveres til at planlgge og arrangere aktiviteter for omrdets brn og unge. At de unge trnes i at indg i demokratiske processer og gres parate til at fungere og deltage i frivilligt arbejde og foreningsliv. At minimum 50 deltager om mneden At der kommer positiv omtale af projektet i medierne At 5 unge deltager i min. 1 arrangement som frivillige i omrdet efter 9. klasse Brn fra 3. klasse og opefter i alt 315 elever Bevilget af selvorganiserende midler under kulturbreruddannelsen. Aug. 2009 til juni 2011 Kr. 69.000 2 lrere fra Munkevngets Skole juni.11- dec.12 kr. 22.700 aktiviteter samt frikb af lrere Samarbejde med Munkevngets Fritids- og Idrtsforening (MFI) Klub 101 Ungdomsklubben Omrdets erhvervsliv Aug. 2008 aug. 2009 Togtur til rhus med mulighed for shopping eller besg i Tivoli Friheden med 20 deltagere. 2 gange ben Klub hvor elever har haft mulighed for at vre i Ungdomsklubben i ferier med ca. 15 deltagere pr. gang. 4 gange ben Hal med aktiviteter i skolens hal samt salg af sodavand og slik i ferier med ca. 25 deltagere pr. gang. Fodboldtur til kampen AGF - Brndby med 40 deltagere. Telttur til Skibelund i en ferie med 25 deltagere. Biograftur i en weekend med 13 deltagere. Aug. 2009 aug. 2010 Badmintonturnering Bowling Skitur Elevrdsdag Aug. 2011 Projektet er selvkrende Minimum 10 unge p 17 og 18 r fungerer som ansvarlige voksne Juni2011 Projektet er forlnget frem til 2012 Juni 2011 planlgning af aktiviteter 2011/2012 Sep. 2011 Udendrs-dag med fodbold og basketball for brn og forldre Okt. 2011 ben hal med redskabsgymnastik og hockey Juleferien: Kreativ dag p Munkevngets Skole Fodboldstvne i hallen Vinterferien badminton Juni 2012 planlgning af aktiviteter for efterret 2012 samt udvikling af disse Sept. 2012 mde med Rune ang. aktiviteter samt koordinering af disse. Okt.2012 Info og opslag vedr. uge 42 Dec. 2012 info og opslag vedrrende aktiviteter i juleferien samt status. Juli 2013 afslutning og status af projektet Der oprettes en styregruppe med elever fra skolens 7.-9. klasse.

Indsats Forml

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere

Tidsplan

Aktiviteter

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

55

Styregruppen ledes af en voksen koordinator Kontakt til erhvervslivet Udgivelse af et mnedligt nyhedsbrev Fodboldturnering Tur til fodboldkampe Madlavning og spisning p skolen Biografture Telttur Der regnes med en mindre egenbetaling ved turene Der oprettes en hjemmeside, hvor arrangementer lgges ind, s man kan se billeder og video. Status 01.07.09 Rune Andersen Der har i skoleret 2008/2009 vret flgende arrangementer: Togtur til rhus med mulighed for shopping eller besg i Tivoli Friheden med 20 deltagere 2 gange ben klub hvor elever har haft mulighed for at vre i Ungdomsklubben i ferier med ca. 15 deltagere pr. gang 4 gange ben hal med aktiviteter i skolens hal samt salg af sodavand og slik i ferier med ca. 25 deltagere pr. gang Fodboldtur til kampen AGF - Brndby med 40 deltagere Telttur til Skibelund i en ferie med 25 deltagere Biograftur i en weekend med 13 deltagere Som det sidste nye har vi haft bent i klubben med sttte fra elevrdet i forbindelse med afholdelse af sjov lrdag. Det var en stor succes med ca. 25 deltagere og med samme antal lrere til sjov lrdag som normalt. Dermed br ordningen kunne kre videre uden yderligere konomisk sttte, s lnge der gives midler til sjov lrdag fra anden side

Eleverne p skolen mrker en markant get interesse for elevrdets arbejde og en ndret holdning til skolen. Konkret har der vret en kraftig nedgang af sager om delagt inventar eller hrvrk i lokalerne ved de ldste elever. Sidste r gik hjemmesiden www.munkev.dk i luften, men der har vret en del tekniske problemer, s der arbejdes med et helt nyt udseende, som skulle vre nemmere at f gjort online. Hjemmesiden er derfor ikke opdateret, men det er meningen, at den skal aflse nyhedsbrevet p sigt. Indtil videre er det meget de samme elever, der ptager sig ansvar i forbindelse med afvikling af arrangementerne. Derfor blev der heller ikke planlagt aktiviteter i sommerferien, da flere af disse elever var bortrejst. Der er pr. 08.07.09 nedsat en styregruppe Der er 2 elever, der har afsluttet 9. klasse, der stadig er involveret i projektet. Det er dog vanskeligt for eleverne at finde tid det frste r efter folkeskolen, da de oplever et stort arbejdspres i begyndelsen p de gymnasiale uddannelser Der har vret bragt 2 artikler i Budstikken. Den ene artikel handlede om elevrdsarbejdet p Munkevngets Skole, mens den anden var om turen til Skibelund Der har vret kontakt til erhvervslivet omkring sponsorater, men det har vret svrt pga. den konomiske situation. En enkelt sponsor sprang fra et tilsagn om tilskud

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

56

01.01.10 Helle Morillon Der har vret afholdt flgende arrangementer: Badmintonturnering med salg af sodavand og slik (20 deltagere) Bowling- og lasermatictur (midler fra skolen 20 deltagere) Skitur (50 deltagere) Elevrdsdag (alle 100 elever fra 4. og 5. klasse) Der er stor forskel i antallet af deltagere i de forskellige klasser, hvilket til dels skyldes de reprsentanter, der er valgt til elevrdet i klasserne. Som noget nyt er der i strre udstrkning henvendt os til 4. og 5. klasserne, og her har over halvdelen allerede deltaget fra samtlige klasser. Til badmintonturneringen var 3.-klasserne ligeledes inviteret med, s de kender godt projektet. Der er stadig 2 elever, som har afsluttet 9. klasse, der er frivillige i projektet. Hver 3. elev fra 4.-9. klasse har deltaget i projektet. 01.07.10 - Helle Morillon Der har deltaget ca. 102 elever fra 3.-9. kl. i arrangementerne, svarende til hver 3. elev i 4.-9. kl. Der er 10 elever der arbejder frivilligt samt 2 4 lrere. 01.01.11 Helle Morillon Der har vret afholdt arrangementer i hallen i skoleferier med aktiviteter som fodbold og badminton. Her deltog mere end 200 brn og unge og ca. 20 elever deltog frivilligt med arbejdskraft. 01.07.11- Helle Morillon Projektet er den 6. juni 2011 forlnget yderligere 1 r. Der er planlagt aktiviteter for skoleret 2011/2012 sammen med elevrdet p Munkevngets Skole. 01.01.12 Helle Morillon Der har i ovennvnte periode vret 5 arrangementer, hvor der i gennemsnit har deltaget ca. 50 elever fra forskellige etniske grupper danskere, bosniere, afghanere, somaliere, kosovo-albanere, palstinensere, tyrkere, polakker. 1 lrer arbejder frivillig i projektet. Herudover er der 2 der bor uden for Munkebo. 15 unge har hjulpet samt ca. 10 forldre. I gennemsnit er deltagelsen i arrangementerne fordoblet. Der har vret stor forldreopbakning til arrangementerne. 01.07.12 Helle Morillon Der har i perioden vret 1 arrangement hver anden mned, hvor der i gennemsnit har deltaget 50 brn og unge med ca. 10 forskellige nationaliteter. Der er stadig 2 frivillige, der bor uden for omrdet samt ca. 15 unge og 10 forldre overvejende fra lokalomrdet, der hjlper. Der har vret en tilgang af frivillige p 7 nye. De mindre brn er det lykkes at f med hvilket har betydet, at der er frre problemer og flere forldre deltager. Arrangementerne foregr samtidig med at Klubben/sfo har bent, dermed er der flere hjlpere og frre lnnede timer.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

57

Der har vret afholdt en arbejdsdag p skolen, hvor der kom 10 forldre og 15 brn, et arrangement, der ikke var omfattet af nogen konomiske midler. 01.01.13 Helle Morillon Der har som tidligere vret 1 arrangement hver anden mned, hvor der i gennemsnit har deltaget 50 brn og unge med ca. 10 forskellige nationaliteter. Der er stadig 2 frivillige, der bor uden for omrdet samt ca. 15 unge og 10 forldre overvejende fra lokalomrdet, der hjlper. Der har vret en tilgang af frivillige p 3 nye, det samme antal er get fra. Dog er der kommet mere kvalitet i det arbejde, de udfrer, idet der er tale om stabile hjlpere. Der er frre deltagere fra de ldste klasser, da isr pigerne koncentrer sig om skolearbejdet. Det er dog lykkes at skabe en struktur omkring arrangementer i hallen, sledes, at det er nok med deltagelse af en enkelt lrer. Der kommer mange yngre brn, hvilket opleves at give frre problemer. Elevrdet holdt en hyggedag med deltagelse af ca. 100 brn og 35 forldre, der deltog aktivt, hvilket gav gode udsigter for det frivillige arbejde. 01.07.13 Helle Morillon Der deltager i gennemsnit 25 brn og unge pr. arrangement, der finder sted hver anden mned. Deltagerne er fra mange forskellige etniciteter. Der har vret udskiftning af 4 frivillige men tallet er stadig stabilt med ca. 10 frivillige voksne fra lokalomrdet. Projektet er delvist forankret p skolen p den mde, at en stor del af aktiviteterne er kommet ind under elevrdet, hvor der er tilfrt konomiske ressourcer pga. ophvede besparelser. Mange af arrangementerne er blevet traditioner p skolen og krer med meget lidt lrerhjlp. Herudover er der startet et fodboldhold op i omrdet med tidligere elever fra skolen. Her er mange af vrdierne fra projektet viderefrt og der bliver afholdt sociale arrangementer. Der er derfor grund til at antage, at elever bidrager til det sociale liv i omrdet, nr de frste hektiske r efter folkeskolen er overstet. Det fornemmes, at lrerne i projektet som rollemodeller har videregivet vrdier der er brugbare. Der afholdes arrangementer ca. hver anden mned, hvor der i gennemsnit deltager 25 brn. Projektet har i projektperioden vret omtalt positivt i medierne 3 gange. Der har i projektperioden deltaget ca. 200 elever. 68 har arbejdet frivillig i projektet. Heraf er 10 fortsat med at vre frivillig. P.t. er der 15 unge samt 10 forldre der arbejder frivilligt. Dele af aktiviteterne fra projektet er forankret i skolen under elevrdet, der har fet tilfrt konomiske ressourcer, andre aktiviteter er blevet tradition p skolen og viderefres derfor ogs. Projektledere fra projektet fornemmer, at der er viderefrt vrdier fra dem som rollemodeller til unge i omrdet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

58

Lektiecaf Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan Et godt sted at vre barn Lektiecaf 2 timer ugentligt i skoleret At sttte brn i Munkebo i deres skolegang At der kommer 6 til 8 brn i bningstiden hver uge At projektet forankres under Frivillighuset DFH i Kolding Brn i Munkebo fra 0.-6. kl. bosiddende i Munkebo ca. 250 elever Frivilliggruppen under DFH i Kolding Lokaler udlnes af afd. 101-0 Dansk Flygtningehjlp Munkevngets Skole 2010 Kontakt til i Kolding 2010-2011 Hvervning af frivillige april 2011 bning af lektiecaf onsdage fra kl. 15.30 til 16.00 aug. 2012 nye opslag sept. 2012 evt. bning 2 gange ugentligt a 1 time i beboerhuset. Aug. 2013 oplysning til munkevngets skole om lektiecafen Lektiecaf bent 2 timer i ugen i skoleret. 01.07.11 Helle Morillon Lektiecafen bnede den 27. april 2011. Der er bent 2 timer pr. gang. Der har vret en tilgang af brugere til lektiecafen fra 4, den frste bningsdag, og op til 12 brugere. Der er tilknyttet 5 frivillige voksne. 01.01.12 Helle Morillon Lektiecafen er stadig ben 2 timer ugentligt i skoleret. Antallet af fremmdte brn er svingende fra 2 til 12 pr. gang. Men en fast gruppe p ca. 6 brn er stabile. Der er en tilgang af 2 nye brn. Det er brn fra Vietnam, Kosovo og Somalia. 01.07.12 Helle Morillon Lektiecafen er bent 2 timer ugentligt. Der er fast tilknyttet 7 frivillige hjlpere. Der kommer i gennemsnit 5 brn. Fremmdet er svingende og ligger mellem 5 og 10 brn fra forskellige nationaliteter. 01.01.13 Helle Morillon Lektiecafen startede efter sommerferien med at holde bent 2x 2 timer i ugen, da der kom helt op til 12 brn, men der var efter efterrsferien et stort frafald, hvorfor den atter holder bent 2 timer ugentligt. Der er nu tilknyttet 4 frivillige. Brnene der benytter lektiecafen har forskellige etnisk baggrund. 01.07.13 Helle Morillon Lektiecafen benyttes i gennemsnit stabilt af 2-3 elever pr. bning og holder bent 2 timer i ugen. Der er sledes et markant fald af brn der benytter tilbuddet. Brnene, der benytter tilbuddet har forskellig etnisk baggrund som f.eks. tyrkisk, somalisk, etiopisk eller dansk. Der har henover perioden vret et fald i elever, der bruger lektiecafen. I samarbejde med klubleder fra klub101 har der vret arbejdet p at gre det attraktivt at komme i lektiecafen m.h.p. at styrke at lektielsning.

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

59

Der er tilknyttet 4 frivillige lektiehjlpere. Lektiecafen benyttes i gennemsnit af 2-3 brn pr. bning, hvilket er et markant fald. Der er tilknyttet 4 frivillige hjlpere, der er organiseret under Dansk flygtningehjlps frivillignet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

60

Munkevngets Skoles kostgruppe ( afsluttet 30.6.2012) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan Et godt sted at vre barn Munkevngets Skoles kostgruppe At give overvgtige elever mulighed for at mdes sammen med 2 lrere At f gode rd om svel kost som motion At brnene opnr en livsstilsndring At brnene efter 1 r har tabt sig At forldrene samarbejder og sttter brnene Overvgtige elever fra 1.-9. kl. fra Munkevngets Skole samt deres forldre Bevilget af selvorganiserende midler under kulturbreruddannelsen. Frikb af 2 lrere kr. 8.000 Aktiviteter kr. 5.000 Afd. 101 og afd. 165 Skolesundhedsplejerske Munkevngets Skole Sep. 2011 Opstart Visitation af brn samt samtale med deres forldre Udfrdigelse af personlig kostplan samt ugentlig vejledning Mde med kostgruppe hver 14. dag Maj/Juni 2012 Afslutning med vidensdeling i festsalen, Palmeall 20.06.12 Afslutning p projektet Sept. 2012 afslutning p projektet med arrangement i festsalen, palmeall Mder hver 14. dag med brnene, svmmehal, introduktion til sportsaktiviteter, fremstilling af sunde mltider og madpakker 01.01.11 Helle Morillon Der har i alt deltaget 19 brn i kostgruppen, der er p.t. 18 indskrevne brn. Der har vret samtale med samtlige forldre til indskrevne brn. 2 potentielle elever deltager ikke. Der roses meget nr eleverne holder vgten eller taber sig. Da de er i voksealderen, betyder det vgttab Af de 18 elever har 8 tabt sig, 4 elever holder vgten 01.07.12 Helle Morillon Der er 13 indskrevne brn i projektet ud af 20 potentielle brn. Af disse er stadig 11 indskrevne og 5 har tabt sig. Alle forldre har vret kontaktet. Der er i forret sket udskiftning, s 4 nye elever har deltaget. Der er yderligere 5 afventende. 01.01.13 Helle Morillon Projektet skulle i oktober have afholdt arrangement som afslutning, men der kom ikke nogen tilmeldinger til arrangementet. Projektet er nu afsluttet. Der har i alt i projektperioden vret indskrevet 19 brn hvoraf 5 har tabt sig, 6 elever er sprunget fra. Alle forldre har vret til samtale om samarbejde omkring brnenes vgttab. Af de 13 elever har 5 tabt sig og 4 har ikke get vgten svarende til at 69 % af gruppen ikke har taget p i skoleret 2011/2012. Det er ikke lykkes at gennemfre arrangement i festsalen som afslutning p indsatsen.

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

61

Forldreinddragelse Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Et godt sted at vre barn get engagement og strre deltagelse Forldreinddragelse At bevidstgre forldre, hvorved de tager strre del og ansvar for deres brns skolegang, fritid og frden i boligomrdet At der etableres kontakt til 15 % af brnefamilierne i Munkebo At der oprettes et mdrenetvrk At alle brn er reprsenteret af deres forldre til forldremder p skolen At 10 % flere deltager i foreninger At 55 % af brnene fra omrdet deltager i en forening At nedbringe antallet af kriminelle med 20 % (44 personer i 2005) At 90 % af forldrene deltager i min. en aktivitet i boligforeningen, skolen eller daginstitutionerne i omrdet Sept. 2010 At 50 % af omrdets familier deltager i min. 1. aktivitet i omrdet Sept. 2011 At 60 % af omrdets familier deltager i min. 1. aktivitet i enten skole, daginstitution eller arrangementer i boligomrdet Dec. 2012 At 90 % af familierne deltager aktivt i mder i skole eller daginstitution Familier med brn i daginstitutionen Palmeall, Pinjevejens Brnehus, Munkevngets Skole, klub og SFO ca. 268 husstande. Bevilges lbende af selvorganiserende midler under kulturbreruddannelsen. Daginstitution Palmeall Pinjevejens Brnehus Munkevngets Skole, klub og SFO Kolding Kommune Klub 101 Munkebo fritid og idrtsklub VUC April 2009 Etablering af forldrenetvrk i Palmeall April 2009 Etablering af mdregruppe Aug. 2009 Etablering af Skolen som medborgerhus Sep. 2009 Etablering af Familiebasen Juli 2009 Status p initiativerne Okt. 2009 Fllesmde med ledere af projekterne Okt. 2009 Kontakt til Pinjevejens Brnehus med tilbud om sttte Okt. 2009 Status Dec. 2009 Etablering af flgegruppe Dec. 2009 Status Jan. 2010 Kontakt til Munkevngets Skole med henblik p samarbejde om statistik i forhold til forldrenes deltagelse i aktiviteter p skolen Jan. 2010 Kontakt til Munkevngets Skole med henblik p etablering og eventuel frikb af lrere med henblik p hjemmebesg i forbindelse med uddannelsesvejledning Jan. 2010 Atter kontakt til Pinjevejens Brnehus med henblik p, at institutionen deltager i forldreinddragelsesprojekt med fr

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere

Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

62

Aktiviteter

brnehavebrn Aug. 2010 Start Forldre er vigtige projekt p Munkevngets Skole Dec. 2010 Indsamling af status samt vurdering af indsatser Jan. 2011 Behandling af ansgning om forlngelse af FNIP og Mamas Munkebo Sep. 2011 Opstart af projekt Bydelsmor Dec. 2011 Indsamling af status samt effektmling Dec. 2011 Indhente ny mling ang. brns deltagelse i klubaktiviteter Juni 2012 Indsamling af status samt effektmling Efterr 2012 mde i flgegruppen Dec. 2012 Indsamle ny mling ang. brns fritidsaktiviteter Dec. 2012 Indsamling af status samt effektmling Dec. 2012 evaluering samt forankring af projekter Jan. 2013 start interview af ledere, personale og forldre til evaluering af indsatsen Maj 2013 interview og bearbejdning af opysninger Sept. 2013 evaluering sendes til relevante politikere med henblik p forankring. Dec. 2013 evaluering af projekter

Daginstitution Palmeall har tilbud om aktivitet 1 gang om mneden med fllesspisning og aktiviteter af 2 times varighed for forldre og brn. Der er frikb af 2 personaler. Munkevngets Skole har ben skole hver tirsdag i 3 timer med aktiviteter for forldre. Der er frikb af 2 lrere og 2 pdagoger. n lrer er der hver tirsdag. Resten af de frikbte personaler er der p skift. Der er mulighed for forldrene at lave aktiviteter efter eget nske. Mdregruppen Mamas Munkebo er ben 2 timer hver tirsdag formiddag for mdre med brn. Der bliver taget forskellige temaer op efter deltagernes eget nske. Der er frikb af sundhedsplejerske frem til april 2011 april 2012 Forldre er vigtige: udvidet skole-/hjem-samtale 1 gang rligt omhandlende blandt andet samtale om realistisk valg af uddannelse for elever bosiddende i Munkebo. Projektet henvender sig til elever fra 7., 8. og 9. kl. Der er frikb af 4 lrere i alt med 72 timer pr. r frem til december 2012. 01.01.10 - Helle Morillon Daginstitution Palmeall bent hus i daginstitutionen 1 gang om mneden Aktiviteter efter nske, fx. syvrksted og smykkevrksted Etablering af netvrk i forldregruppen Der er i perioden kommet i gennemsnit 15 voksne og 30 brn. Mdregruppen Mamas Munkebo At At At At bryde isolation for de hjemmegende mdre ge integration danne netvrk udveksle ideer og normer og viden blandt mdrene

Status

Der deltager i gennemsnit 9 kvinder nr gruppen mdes.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

63

Planlagt forldreinddragelse vedrrende studie-/erhvervsvalg starter aug. 2010 med 72 timer det kommende skoler. Hjemmebesg hos alle familier med elever i 7. kl. p Munkevngets Skole Projektkoordinering med Munkevngets Skole Samtaler med forldrene for at bevidstgre om realistiske valgmuligheder og for at skabe interesse for brnenes skoleliv 01.07.10 Helle Morillon Der er afholdt fllesmde med forldreinddragelsesindsatserne i Munkebo (udvidet flgegruppe) Flles teammde om sekundrt traumatiserede brn, hvor alle aktrer i forldreinddragelsesindsatserne var reprsenterede

Daginstitutionen Palmeall har bent hus 1 gang om mneden. Der er nedsat styregruppe for projektet Der er smykkevrksted for de lidt strre piger Der har vret artikel i dagspressen om projektet Der deltager i gennemsnit 13 voksne og 27 brn Mdregruppen Mamas Munkebo bent 2 timer om ugen. Frikb af sundhedsplejerske er forlnget til april 2011 Der har vret artikel i dagspressen angende projektet Der kommer i gennemsnit 6 kvinder pr. bning. I forhold til de forldre der deltager i projekterne, er det generelle indtryk, at det har en afsmittende virkning, s de deltager i andre aktiviteter i omrdet. 01.01.11 Helle Morillon Daginstitution Palmeall bent hus 1 gang om mneden om lrdagen udvidet med en bning 1 gang om mneden om torsdagen kun for syning Der er en beboer, der har meldt sig som frivillig til projektet Der kommer i gennemsnit 13 voksne og 27 brn. Mdregruppen Mamas Munkebo fortstter som hidtil, men der er frre brugere.

Forldre er vigtige Der er gennemfrt hjemmebesg i 7. kl. 15 ud af 25 forldrepar sagde ja tak til tilbuddet 01.07.11 Helle Morillon Maj 2011 har der vret delevaluering af forldreinddragelsesprojekterne med flgegruppen Daginstitution Palmeall bent hus en lrdag om mneden og en torsdag om mneden Projektet er forlnget 1 r med kr. 75.000 Der er stadig n frivillig beboer der deltager

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

64

Fremmdet ligger i gennemsnit p 10 deltagere pr. bning Mdregruppen Mamas Munkebo 1 ugentligt bning i 2 timer Der kommer i gennemsnit 10 mdre Der har i alt deltaget 47 mdre fra 14 forskellige nationaliteter Forldre er vigtige Der er ikke foretaget hjemmebesg i perioden.

01.01.12 Helle Morillon Daginstitution Palmeall bent hus en lrdag om mneden og en torsdag om mneden n beboer er frivillig Fremmdet ligger i gennemsnit p 15 voksne og 25 brn pr. bning. Torsdage 6 til 10 kvinder. Der er sledes sket en tilgang. Mdregruppen Mamas Munkebo 1 ugentligt bning i 2 timer

Der kommer i gennemsnit 8 mdre Der har i alt deltaget 49 mdre fra 14 forskellige nationaliteter Forldre er vigtige Der er gennemfrt hjemmebesg i efterret 2011 19 elever af 26 potentielle elever har modtaget tilbuddet om hjemmebesg. Forldrene har efterflgende vret meget positive. 01.07.12 Helle Morillon Daginstitution Palmeall bent 2 lrdage i mneden efter brugernes nske. Der er 2 frivillige der hjlper, n fra omrdet.

Fremmdet ligger nu p mellem 30 og 50 brn og voksne pr. bning. Af fokus interview fremgr, at brugerne har fet strre netvrk p tvrs af etnicitet, at de har respekt og omsorg for hinanden Mdregruppen Mamas Munkebo n ugentlig bning 2 timer. Der kommer i gennemsnit 6 mdre, hvilket er et fald p 2 mdre Der har i alt deltaget 53 mdre fra 14 nationaliteter. Forldre er vigtige har ikke i perioden gennemfrt hjemmebesg.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

65

01.01.13 Helle Morillon Daginstitution Palmeall bent 2 lrdage i mneden 1 frivillig fra Munkebo, der er aktiv i projektet.

Der deltager i gennemsnit mellem 42 forldre og brn i lrdagsarrangementerne i daginstitution Palmeall. Forldrene er engageret og medbestemmende i forhold til aktiviteter og madlavning. Mdregruppen Mamas Munkebo Der er 5-6 mdre der benytter tilbuddet. Kvinderne har dannet et godt netvrk og mdes ofte uden for mdregruppen.

Siden start har der nu vret 53 kvinder i mdregruppen med 14 forskellige nationaliteter. Der arbejdes p forankring i sundhedsplejen af indsatsen, hvor der i januar vil vre mde med leder af sundhedsplejen. Forldre er vigtige 26 elever ud af 26 potentielle elever har taget imod tilbud om hjemmebesg svarende til 100 % af mlgruppen. Samtalerne vurderes at have vret rigtig gode og konstruktive sledes at der er skabt overensstemmelse mellem uddannelsesnsker og evner. Munkevngets Skole har sgt undervisningsministeriet om midler til at viderefre indsatsen og har fet bevilget midler til de nste tre skoler under navnet Det gode liv Valg af den rigtige ungdomsuddannelse

Projektet Forldre er vigtige ses sledes at vre forankret de nste tre skoler. 01.07.13 - Helle Morillon Daginstitution Palmeall Der holdes bent 2 lrdage i mneden. Forldrene er engageret og medbestemmende i forhold til aktiviteter og madlavning. Der er 1 frivillig fra Munkebo, der er aktiv i projektet. Der i gennemsnit et fremmde p 32 forldre og brn. Mdregruppen Mamas Munkebo I forret har der ikke vret nogen ny tilgang til Mamas Munkebo. Der har vret besg af 3 nye mdre, men de er kun kommet den ene gang. Der har vret besg af Beboer der er pd. studerende der viste rytmik for brn Lge der fortalte om brns sygdom Besg af sundhedsplejerske med projekt Nyt liv nye vaner, et kommunalt kursus i livstilsndring

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

66

Der har vret flles tur til Mads by parken i Fredericia Deltagerne har dannet netvrk og hjlper hinanden ogs uden for mdregruppen , nogle tager p ture sammen. Sidst i juni starter sundhedsplejen projekt Nyt liv nye vaner, et kursus i livstilsndring med deltagere fra Mamas Munkebo. Projektet er forankret i sundhedsplejen i Kolding med 1 time hver anden uge i ulige uger. Forldre er vigtige 26 elever ud af 26 potentielle elever har taget imod tilbud om hjemmebesg. Samtalerne vurderes at have vret rigtig gode og konstruktive sledes at der er skabt overensstemmelse mellem uddannelsesnsker og evner. 40 % frre elever har valgt at g til optagelsesprve til de gymnasiale uddannelser. Munkevngets Skole har sgt undervisningsministeriet om midler til at viderefre indsatsen og har fet bevilget midler til de nste tre skoler under navnet Det gode liv Valg af den rigtige ungdomsuddannelse.

Forldreinddragelsesprojekterne har indtil nu berrt omkring 118 familier svarende til ca. 45 % af mlgruppen. Daginstitutionen Palmeall holder stadig bent to lrdage i mneden. Mamas Munkebo er forankret i sundhedsplejen med 1 time hver anden uge i boligomrdet fra august 2013. 54 % af brnene fra Munkevngets skole deltager i klubaktiviteter. 38 % af brnene er aktive i klubber uden for Munkebo. Fra 2005 til 2012 er kriminaliteten i Munkebo faldet fra 44 dmte til 19 dmte, hvilket er mere end en halvering. Ca. 600 beboere deltaget i n eller flere aktiviteter i enten daginstitution, skole eller anden aktivitet i omrdet. Det vurderes at svarer til lidt over 63 % af omrdets familier. I indsatsen Forldre er vigtige har 26 elever ud af 26 potentielle elever har taget imod tilbud om hjemmebesg. Munkevngets skole har sgt og fet bevilget midler fra undervisningsministeriet til at viderefre projektet de nste 3 r med projektmidler. Fremmde til forldremder p Munkevngets skole oplyses at vre ca. 77 %, hvilket er en stigning p ca. 7 procentpoint i f.t. 2008. Fremmde til skole/hjemsamtale i skoleret 2012/2013 er p 95 %.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

67

FNIP forldreinddragelse delindsats Indsatsomrde Et godt sted at vre barn get integration og bedre naboskab get engagement og strre deltagelse Forldrenetvrket i Palmeall At fremme det sociale netvrk for familier relateret til daginstitutionen Palmeall At der mder mindst 25 brn og forldre op til det frste arrangement (der laves et tlleskema) At der opleves en synlig kontakt/kommunikation mellem forldrene (der vil blive foretaget iagttagelser) At forldre fler ejerskab for projektet og er deltagende og initiativtagende At der efter 2 r er skabt en vedvarende kontakt mellem forldrene, hvor man gr brug af hinandens ressourcer og har opbygget relationer p tvrs af etniske tilhrsforhold (Mling gennemfres som en interviewundersgelse) Forldre og brn i Munkebo-omrdet ca. 250 husstande Bevilget af selvorganiserende midler under kulturbreruddannelsen. April 2009 april kr. 245.000 April 2011 31.12. 2013 kr. 75.000 vrige aktrer i omrdet Kolding Kommune Feb. 2009 Opstart med informationsmde samt nedsttelse af styregruppe for projektet Selve projektet vil lbe fra april 2009 til april 2011 med halvrlige evalueringer. Nov. 2010 Orienteret om projektet p ledere af daginstitutioner i Kolding 2010 Orienteret om projektet p mde for afdelingsledere i daginstitutioner April 2011 Projektet forlnget 1 r 2011 Orienteret om projektet i netvrksgruppe for daginstitutioner Sept./okt. 2011 interview af deltager i projekt. Sept. 2012 bning 2 lrdage i mneden Okt. 2012 Foredrag om brneopdragelse Forr 2013 bent 2 lrdage i mneden Marts 2013 kontakt til politikere i Kolding kommune Dec.2013 projektafslutning og evaluering Projektet tager form som et bent hus arrangement 1 gang om mneden kl. 16.30 - 19.00. Der startes med fllesspisning, hvor forldre og brn laver mad. Det er forldrene, der skal komme med forslag til aktiviteter. Dette kan f.eks. vre: Syvrksted Forldre-/barngymnastik Skrivevrksted med sttte til jobansgning, ansgning om boligsikring eller lignende Hvis der er brug for tolkebistand er dette muligt Foredrag af eksterne samarbejdspartnere Der vil vre et legerum til rdighed for brnene sammen med en voksen 01.07.09 Dagsinstitution Palmeall Der har vret afholdt to aftener med mere end 20 deltagere pr. gang.

Indsats Forml Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

68

I april begyndte vi planlgningen af projektet. Der blev lavet en folder, der blev delt ud til forldrene i Daginstitutionen Palmeall. Vi fortalte om projektet og spurgte nogle udvalgte forldre (med forskellig etnisk oprindelse for at f strre bredde), om de havde lyst til at vre med i en styregruppe. Vi havde afsat en dato til et styregruppemde, men ingen af de adspurgte forldre dukkede op. Vi besluttede derefter at planlgge en dato for det frste bent hus. Vi ville der sprge til de nsker og behov de fremmdte mtte have. Der blev givet udtryk for, at fllesspisning, udflugter, syvrksted og rdgivning/oplg omkring brneopdragelse var emner, der var interessante for de fremmdte. Fllesspisning opleves som en stor succes. Ved vores andet bent hus var det tre afghanske kvinder, der stod for madlavningen og andre har givet udtryk for, at de gerne vil lave mad. Vi planlagde en udflugt til Legeparken i august. Vi bagte kage og srgede for at kbe buskort til dkning til af transport af forldre og brn. Da dagen oprandt og mdetidspunktet kom, var der ikke mdt nogen op. Vi blev gjort opmrksom p, at ramadanen var begyndt. Dette havde vi ikke haft med i vores planlgning. Dette og andre arrangementer (skole, Lejerbo osv.) vil vi tage hjde for i vores planlgning fremover. Vi diskuterede om projektet skal vre forbeholdt kvinder og brn. Vi har siden starten p projektet noteret, at der har vret to mnd til stede. Der skal ligeledes vre en mere massiv information omkring projektet, s det ikke kun er nuvrende forldre til daginstitutionen Palmeall der kommer. Projektet er jo henvendt til alle beboere i Munkebo-omrdet. Vi hnger sedler op i informationstavlerne rundt om i omrdet. Der har ogs vret forldre, der har tilbudt at dele foldere rundt i opgangene. Der har i gennemsnit deltaget 15 voksne og 30 brn. 01.01.10 Daginstitution Palmeall Vi er startet p vrkstedsaktiviteterne og det er en stor succes. Derfor har vi besluttet at kbe 4 symaskiner. Vi vil ligeledes kbe ind til andre kreative aktiviteter til de mindre brn der ikke kan betjene en symaskine. Der var stor tilslutning omkring spisning og der er flere der har meldt sig til at lave mad de flgende gange. Det var ogs forldre, der stod for oprydningen i kkkenet. Angende information til de vrige i omrdet er der forldre og lidt strre sskende, der har meldt sig til at dele foldere rundt. Ligeledes er der en forlder, der har samlet e-mail adresser fra de der var mdt op og han vil de efterflgende gange sende en e-mail rundt med datoer og lignende. Der har i gennemsnit deltaget 4 voksne og 27 brn 01.07.10 Daginstitution Palmeall Vi har fet kbt 4 symaskiner til og har nu 8 i alt, som alle er i brug

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

69

Vi vurderede, at der manglede nogle aktiviteter til pigerne, derfor kbte vi materialer ind til smykker. Det har ogs vret en stor succes. Der har nogle der har benyttet muligheden for hjlp til lektier og ansgninger. Mlet i forhold til fllesspisning blev ikke opfyldt. Forldrene havde ikke overskud til at deltage i indkb og madlavningen, hvilket bevirkede, at vi skulle bruge for mange ressourcer p den del. Styregruppen bestr af: Projektansvarlige: Mette Svensson og Betina Lund Projektmedarbejdere: Esben, Lis og Helle. Der har i gennemsnit deltaget 13 voksne og 27 brn

01.01.11 Daginstitution Palmeall Syningen er en stor succes. Vi har nu i alt 14 symaskiner. Vi har FNIP n gang i mneden om lrdagen og n gang om mneden torsdag eftermiddag. Lrdag er som hidtil ben for alle, men torsdage er kun til syning. Der har vret nsker om at strikke, s vi har kbt garn og strikkepinde. Der er oprettet en styregruppe for projektet, dog uden deltagelse af forldre. Orienteret om FNIP p ledermde i daginstitutionerne i Kolding. Holdt oplg i brneudvalget i Kolding kommune. 01.07.11 Helle Morillon Aktiviteterne i projektet er de samme og bruges med stor succes. Fremmdet er i gennemsnit p 10 voksne. Holdt oplg om FNIP p henholdsvis afdelingsmder og netvrksmder for daginstitutionerne i Kolding 01.01.12 Helle Morillon Der er i efterret sket en positiv udvikling i projektet, idet forldrene atter har nsket at have fllesspisning. Dette er tidligere droppet, da det var de professionelle, der var ndsaget til at st for dette. Imidlertid er forldrene nu deltagende og involverer hinanden i processen. Der sker en tttere kommunikation p tvrs af de forskellige kulturer og med en god respekt for hinanden. Der har i gennemsnit deltaget 25 brn og 15 forldre i lrdagsarrangement. Torsdage deltager mellem 6 til 10 kvinder. Herudover er der ca. 15 forldre der har deltaget i andre aktiviteter i omrdet. 01.07.12 Helle Morillon Den positive udvikling fra efterret er fortsat. Der kommer fortsat mellem 30 til 50 forldre og brn hver gang. Forldre viser overskud i forhold til at deltage i madlavning og har undertiden forberedt dette hjemmefra med henblik p at kunne deltage i aktiviteter nr de kom i institutionen. Forldrene er aktivt deltagende i planlgning af aktiviteter og nsker bning 2 lrdage om mneden i stedet for torsdag og lrdag. Herudover er der skabt gode, brugbare netvrk mellem forldrene.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

70

Der er lavet fokus interview med brugere. Sammenfattende har Fnip for disse betydet, at de har fet et netvrk p tvrs af etnicitet, at de oplever en respekt og omsorg for hinanden, at det er et frirum i FNIP. 01.01.13 Helle Morillon Fnip har bent 2 lrdage i mneden, hvor der i gennemsnit kommer ca. 30 brn og 9 til 12 forldre. Der er aktiviteter for bde brn og forldre og der laves mad sammen. Der tilknyttet 1 frivillig til projektet. 01.07.13 Helle Morillon Fnip har bent to lrdage i mneden med deltagelse af i gennemsnit 32 forldre og brn. Der er 1 frivillig fra lokalomrdet, der er aktiv i projektet. Der er stabilt fremmde , ligesom der er dannet netvrk i gruppen, der sttter hinanden ogs uden for projektet. Der deltager i gennemsnit mellem 32 forldre og brn i lrdagsarrangementerne. Der er 1 frivillig fra Munkebo, der er aktiv i projektet. Forldrene er engageret og medbestemmende i forhold til aktiviteter og madlavning.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

71

Mamas Munkebo forldreinddragelse delindsats . (Afsluttet 30.6.2013) Indsatsomrde Et godt sted at vre barn get integration og bedre naboskab get engagement og strre deltagelse Mdregruppen Mamas Munkebo At bryde isolationen At ge integration af kvinderne i Munkebo-omrdet At danne netvrk At udveksle ideer og normer med henblik p en gensidig strre forstelse og indblik i hinandens kultur At projektet er delvist selvkrende i april 2010 med sttte fra boligsocial medarbejder eller er forankret som et tilbud fra Kolding Kommune At der i gennemsnit deltager 10 kvinder pr. gang At der er findes 2 kvinder, der aktivt og frivilligt bidrager til at holde projektet krende At projektet i maj 2011 er selvkrende/forankret i Kolding Kommune, som et fast tilbud til kvinderne i Munkebo. At projektet i dec. 2013 er forankret i Kolding kommune som et fast tilbud til kvinder i Munkebo Kvinder og brn i Munkebo ca. 250 familier Bevilget af selvorganiserende midler under kulturbreruddannelsen. April 2009- 2010 kr. 46490 April 2010 april 2011 kr.27090 April 2011 april 2012 kr. 27090 April 2012 juli 2013 kr. 27090 Daginstitutioner i omrdet Sundhedsplejen, Kolding kommune Feb. 2009 Aflevering af projektansgning Feb. 2009 Lokaler er fundet Marts 2009 Opsgende arbejde og rekruttering af interesserede kvinde Marts 2009 bning af Mamas Munkebo Okt. 2009 planlagt besg af lokalinspektren, der vil fortlle om energibesparelse i hverdagen En tur i Legeparken Besg af musikpdagog Okt. 2009 Nedsttelse af flgegruppe Maj 2010 Projektet er delvist selvkrende med sttte fra boligsocial medarbejder Dec. 2010 Der foretages en evaluering, hvorvidt sundhedsplejerske stadig skal deltage Febr., marts og april babysvmning, besg i daginstitution Palmeall, besg af sundhedsambassadrerne, besg af lokalinspektr April 2010 forlngelse af projektet Maj 2011 Projektet skal vre selvkrende/forankret ved Kolding Kommune April 2011 marts 12 Forlngelse af projektet Aug. 2011 Delevaluering af indsatsen og tilpasning af den fremtidige indsats Aug. 2012 Delevaluering af indsatsen Aug. 2012 Der foreligger en plan for forankring af indsatsen Juli 2012 status Sept. 2012 mde med leder af sundhedsplejen ang. forankring Dec. 2012 status

Indsats Forml

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

72

Aktiviteter

Status

Jan. Mde med leder af sundhedsplejen ang. forankring Juli 2013 status og slutevaluering samt evaluering af forldreinddragelse Dec. 2013 status og slutevaluering af projektet Kvinderne mdes 2 timer i ugen undtagen i brnenes skoleferier. Der vil blive taget initiativ til aktiviteter efter kvindernes nsker og behov, det vre sig temaer som brneopdragelse, grnsestning for brn, brns tnder og tandbrstning, etc. Der vil kunne inddrages oplg med ekstern oplgsholder. 01.07.09 - Helle Morillon og Karen Lindmark Projektet startede 21.04.09. Der er tilmeldt 12 kvinder. De udgr 7 forskellige nationaliteter. 6-7 kvinder mder pr. gang. Projektet har vret lukket i skolernes sommerferie. Vi genoptog aktiviteten august 2009. Der mdte kun 1 person. Der var i forvejen sendt skriftlige foldere ud samt taget telefonisk kontakt til flere af mdrene. Vi erfarer, at det er ramadan, hvorfor kvinderne ikke kommer. Desuden er 1 kvinde flyttet fra omrdet, 2 startet arbejde efter endt barsel, 2 sendt i aktivering og 1 kvinde startet uddannelse. De kvinder der kommer i cafen er kvinder, der ikke benytter de eksisterende mdregrupper. 1 kvinde har indtil nu prvet at komme i mdregruppe anbefalet af sundhedsplejerske, men er nu stoppet, idet hun ikke fler, at hun hrer til der. Kvinden er etnisk dansk. Hun begrunder sit fravalg med, at hun fler sig anderledes end de andre i gruppen, der alle kommer fra parcelhusomrder, at de ikke lytter til hende og at hun ikke fler sig respekteret. Der har vret en tilgang med 5 nye mdre siden sommerferien, sledes at der p.t. er 11 tilmeldte kvinder med 8 forskellige nationaliteter: bosniere, afghanere, tyrkere, srilankanere, vietnamesere, somaliere, danskere og kosovo-albanere. Der har vret drftet forskellige emner ud fra kvindernes egne nsker, fx brneopdragelse, brn og kost, svn, sol og brns udvikling. Kvinderne giver her deres rd til de andre kvinder ud fra egne erfaringer med egne brn. Der har vret diskuteret religion og traditioner i de forskellige kulturer samt holdninger til at rejse langt med sit barn, genbrugstj m.m. I alt siden start har der vret 17 kvinder 01.01.10 - Helle Morillon og Karen Lindmark Det synes p.t. at vre en kerne af mdre der kommer hver gang, trods drligt vejr. Flere af mdrene er ogs blevet aktive i andre aktiviteter i omrdet s som gymnastik og kulturbreruddannelse. Deltagerantallet steget stt og der deltager i gennemsnit ca. 9 kvinder hver tirsdag. Kvinderne er selv aktive under de to timer og engagerede i samtaler og i de temaer der tages op. Der gives gensidige gode rd omkring brnene. Kvinder, hvis brn kommer i daginstitution, og som stadig ikke er kommet i beskftigelse, vedbliver ogs at komme, idet de fler sig godt tilpas og giver udtryk for, at de ville savne deres tirsdag formiddag

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

73

sammen med de andre. En afsmittende virkning p Mdregruppen er ogs, at kvinderne begynder at deltage i andre arrangementer i omrdet, de ellers ikke ville vre kommet til. 01.07.10 - Karen Lindmark og Helle Morillon I februar var der for frste gang 10 mdre samlet. Efterflgende har antal fremmdte mdre vret omkring 10 deltagere - n gang 11. P trods af ekstrem hrd vinter, var der fremmdt 10 mdre og 12 brn under n af vinterens snestorme. Flere mdre vedbliver at komme efter endt barsel, selv om deres brn er kommet i daginstitution. De giver selv udtryk for, at de har brug for at komme og snakke. I perioden har gennemsnits antal fremmdte vret 8 Der har vret bragt en artikel om Mdregruppen i Jydske Vestkysten. Mdregruppen har deltaget i naboskabsundersgelse i form af fokusinterview. Mdrene gav her udtryk for, at de var glade for at komme i mdregruppen og hinandens selskab. Det opleves fortsat, at deltagerne i mdregruppen med glde deltager i andre aktiviteter i omrdet s som kulturbreruddannelse, fastelavnsfest, danskundervisning og Zumba. Gster i forret har vret sundhedsambassadrerne, musikpdagog fra musikskolen, bestyrelsesformanden afd. 101 og brnetandplejen. Der har vret tur i svmmehallen, hvor der var undervisning i babysvmning. Turen til Legeparken blev aflyst pga. drligt vejr. Der har vret drftet emner som: brns svn, brn og spiseproblemer, renlighed, syge brn, hvordan fr man konomi til at have sit barn i daginstitution. Vi har talt om selvstndighedsalder, sprogstimulering, forebyggelse af ulykker i hjemmet, navngivning af brn i de forskellige kulturer, brugernes holdning til provokeret abort og vi har holdt et rs fdselsdag. Kvinderne valgte at mdes en gang selv, idet begge projektledere var optaget af mde. Det var ikke nogen succes og de gav efterflgende udtryk for, at det nskede de ikke igen. Der har 2 gange vret en sygeplejestuderende med i mdregruppen. I alt siden start har der vret 33 kvinder i gruppen med i alt 36 brn Mdrene fordeler sig p 13 forskellige nationaliteter fra flgende lande: Somalia, Etiopien, Kina, Sri Lanka, Afghanistan, Vietnam, Tyrkiet, Pakistan, Montenegro, Kosovo, Bosnien, Polen og Danmark I perioden har gennemsnits antal fremmdte vret 6 Mdrene giver udtryk for, at de er glade for at komme. De kommer indtil deres barsel udlber og nogen, dersom de ikke er i arbejde, vedbliver at komme til de starter arbejde/uddannelse. De giver udtryk for, at de kommer for at tale med andre, ikke sidde

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

74

derhjemme alene, for at f gode rd af andre og at det er hyggeligt. Kvinderne udtaler: jeg lrer noget om brn, af de andre mdre dejligt, at der ikke bliver talt om penge, som i den anden mdregruppe vi ligner hinanden mere jeg fr kontakt med andre mennesker og ny luft vi kender hinanden bedre nu det er rart at vi kan komme, selv om vi ikke har brn med - vi fr nye ideer til brnene Herudover har det haft den effekt, at mdrene kommer til andre aktiviteter i omrdet; julehygge, fastelavnsfesten, Zumba og sommerfesten etc. 01.01.11 Helle Morillon Mdregruppen startede atter efter sommerferien i august mned. Der har vret et fald i tilgangen, idet der ikke er fdt ret mange brn i efterret og overhovedet ingen fdsler i oktober og november 2010. Flere mdre vedbliver stadig at komme efter endt barsel eller kommer p besg, dersom de har en fridag fra skole/arbejde. Der kommer i gennemsnit 4 mdre pr. gang, Det er, modsat tidligere, danske kvinder, ca. halvdelen af gruppen og de er meget unge Projekt Godt i gang p Familiecentret Kolding Kommune har henvist flere mdre til mdregruppen, nr de er frdige med projektet p Familiecentret, og har bedt om og fet sendt mdregruppens foldere. Det er stadig temaer om brn, efter brugernes nske, der tages op i gruppen, hvor ogs kvinderne rdgiver hinanden. 01.07.11 Helle Morillon Der har atter vret tilgang til mdregruppen. Som tidligere tages emner op efter brugernes nske. Med samtykke fra en ung mor i mdregruppen har der vret samarbejde med familieafdelingen i Kolding Kommune og projektledere, pga. bekymringer for barnet. Der kommer i gennemsnit knapt 7 mdre pr. gang, dog var fremmdet inden sommerferien p 10 mdre. Disse mdre, der for 2/3 er etnisk danske, har oprettet en gruppe p facebook, ligesom de besger hinanden privat. De er ogs aktive ved arrangementer i omrdet. Herudover har en gteflle til n af brugerne oprettet et rytmikhold for helt sm brn, som mdrene benytter sammen med deres sm brn. 01.01.12 Helle Morillon Der har i efterret vret en tilgang med 2 nye mdre, s der i alt har vret 49 kvinder med 14 forskellige nationaliteter. Emner tages stadig op efter brugernes nsker. Der har vret besg af dagplejen i Kolding Kommune og af daginstitution Palmeall. Der kommer i gennemsnit 7 mdre Kendetegnende for denne periode har ogs vret, at tidligere brugere, der er startet i job igen, ofte kommer p besg, hvis de har en fridag.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

75

01.07.12 Helle Morillon Der har i forret vret en tilgang p 3 nye mdre, s der i alt har vret 52 mdre gruppen p knap 4 r. I gennemsnit kommer ca. 6 mdre. Der har vret oplg ved Bettina Lund om De utrolige r. Tema om brn og svn, samlivsophvelse. I perioden er der fdt 11 brn i omrdet hvoraf 3 mdre har vret i mdregruppen. 01.01.13 Helle Morillon I efterret har vret en tilgang med 1 ny mor s der i alt har vret 53 mdre i gruppen gennem de 4 r, den har eksisteret. I gennemsnit besges aktiviteten af 5,1 mor

Gruppen viser sig, at have dannet et godt netvrk. De gr i Bilkacentret sammen, tager i biografen og hjlper generelt hinanden. Flere af mdrene kommer nu i gruppen, da de enten har fet eller venter deres andet barn. 01.07.13 Helle Morillon I forret har der ikke vret nogen ny tilgang til gruppen. Der har vret besg af 3 nye mdre, men de er kun kommet den ene gang. Der har vret besg af Beboer der er pd. studerende der viste rytmik for brn Lge der fortalte om brns sygdom Sundhedsplejerske med projekt Nyt liv nye vaner Der har vret flles tur til Mads by parken i Fredericia Der er dannet netvrk blandt deltagerne, sledes, at nogle mdes uden for mdregruppe og for eksempel tager p ture sammen, spiser sammen etc. Der er taget forskellige temaer op i forret bl.a. hvordan fejre man hjtider, herunder jul, nr man er katolik, brneopdragelse etc. Sidst i juni starter sundhedsplejen projekt Nyt liv nye vaner, et kursus i livstilsndring. I dette kursus deltager alene mdre fra Mamas Munkebo. Projektet er forankret i sundhedsplejen i Kolding med 1 time hver anden uge i ulige uger. Kvinderne vil s mdes uden professionelle i lige uger. Der er en af kvinderne, der vil st for indkb af te og kaffe. Siden start har der nu vret 53 kvinder i mdregruppen med 14 forskellige nationaliteter. Det sidste r er der i gennemsnit kommet 5 mdre pr. gang. Tilgangen af nye mdre har vret dalende. Dette kan eventuelt skyldes, at sundhedsplejersken har fet andet distrikt og sledes ikke primrt arbejder i Munkebo. De mdre, der kommer i Mamas, har dannet et godt netvrk og mdes ogs uden for Mamas. Det er primrt de danske mdre der mdes, ligesom de har ogs oprettet en facebook-gruppe. Projektet er forankret under sundhedsplejen i Kolding kommune i Munkebo i 2 timer hver anden uge, hvor der den frste time er konsultation hos sundhedsplejersken for mdre bosiddende i

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

76

lokalomrdet, den anden time forbeholdt mdregruppen. Nyt liv - nye vaner, der er et livstilsndringsprojekt under sundhedsplejen i Kolding Kommune, vil mdes med gruppen 1 gang i mneden frem til november. Kvinderne nsker at mdes i lige uger 2 timer uden sundhedsplejen.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

77

Forldre er vigtige forldreinddragelse delindsats (afsluttet 30.6.2013) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Et godt sted at vre barn get engagement og strre deltagelse Forldre er vigtige At styrke forldres evne til at sttte deres brn i forhold til lektielsning samt at de inddrages yderligere i brnenes skolegang At 10 % flere unge gennemfrer en ungdomsuddannelse Juni 2011 Alle familier i mlgruppen har taget imod tilbuddet om ekstra vejledning Juni 2012 50 % af familierne har selv opsgt vejledning Aug. 2013 For 9. klasses afgangselever 2013 er der for 75 % af eleverne overensstemmelse mellem uddannelses- og erhvervsvalg, evner samt interesse Forldre til unge i 7.-9. klasse, der skal trffe uddannelses/erhvervsvalg, der gr p Munkevngets Skole. I alt ca. 150 elever Bevilget af selvorganiserende midler under kulturbreruddannelsen i perioden 2010 - 2012 med kr. 18.183 pr. r Kolding Kommune VUC Dansk Flygtningehjlp Aug. 2010 Opstart af vejledningsprojekt for familier i forhold til brnenes uddannelses og erhvervsvalg Projekt: Forldre er vigtige Aug. 2011 Delevaluering og detailplanlgning Aug. 2012 Delevaluering og detailplanlgning Aug. 2013 Slutevaluering Klasselrere p Munkevngets Skole bevidstgr forldrene om de unges valg af uddannelse og erhverv ved at tage p hjemmebesg. 01.01.11 Helle Morillon Der gr i alt 48 elever i de to 7. klasser. 5 elever bor i Skovparken og 25 elever bor i afd. 101-0. Ud af de 25 elever i Lejerbo har 15 taget mod tilbuddet om hjemmebesg og 1 fra Skovparken har taget mod tilbuddet. De forldre, som ikke tog mod tilbuddet, har p mdet p skolen sagt, at det var deres brn, som ikke nskede hjemmebesg. Lrerne har derfor opfordret dem til at tage mod tilbuddet nste skoler. Tilbuddet er blevet modtaget godt og det var rigtigt givende for bde lrere, elever og forldre. Det har efterflgende givet et bedre forhold til bde elever og forldre. Det har ligeledes medfrt en meget strre forstelse for elevernes forhold. Eleverne er blevet sporet ind p, hvad de skal og kan og derved fet et mere realistisk billede af deres fremtidsmuligheder. 01.07.11 Helle Morillon Nste tilrettelagte hjemmebesg vil foreg i efterret 2011.

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

78

01.01.12 Helle Morillon Der gr i alt 49 elever hvoraf 26 elever bor i afd. 101-0 og afd. 165-1 i Munkebo. 19 familier af de 26 potentielle familier har taget imod tilbud om hjemmebesg. Tilbuddet er atter blevet godt modtaget af forldre og elever og der er lagt realistiske handleplaner for eleverne. 01.07.12 Helle Morillon Der har ikke i perioden vret afholdt skole hjem samtale. 01.01.13 - Helle Morillon 26 familier ud af 26 har i efterret modtaget tilbud om hjemmebesg. Det var helt tydeligt, at forldre og elever var klar over vigtigheden af, at vlge den rigtige ungdomsuddannelse, selvom ikke alle forldre var lige enige i den indstilling skolen havde. Dog var det rigtig gode og konstruktive samtaler. P baggrund af de gode erfaringer fra nuvrende projekt, har Munkevngets skole sgt og fet midler fra undervisningsministeriet til at viderefre projektet det gode liv valg af den rigtige ungdomsuddannelse Midlerne er givet de nste 3 skoler og indsatsen vil sledes kre videre endnu en periode. Alle elever har talt med UU vejleder 01.07.13 Helle Morillon 26 elever ud af 26 modtog tilbuddet om hjemmebesg. UU vejleder har deltaget i ca. 25 % af disse samtaler. Mellem 5 og 10 forldre svarende til ca. 29% har p eget initiativ opsgt uu vejleder. 40 % frre end skoleret fr har valgt at g til optagelsesprve til de gymnasiale uddannelser. Det kan vre en effekt af, at der er arbejdet intensivt med det rigtige uddannelsesvalg. 26 elever ud af 26 potentielle elever har taget imod tilbud om hjemmebesg svarende til 100 % af mlgruppen. Samtalerne vurderes fra skolens side at have vret rigtig gode og konstruktive. 29 % af forldrene har p eget initiativ opsgt uu vejleder. 40 % frre end sidste r har valgt at g til optagelsesprve til de gymnasiale uddannelser. Munkevngets skole har sgt undervisningsministeriet om midler til at viderefre indsatsen og har fet bevilget midler til de nste tre skoler under navnet Det gode liv Valg af den rigtige ungdomsuddannelse Projektet Forldre er vigtige ses sledes at vre forankret de nste tre skoler.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

79