Proiect atestat informatică «Reprezentant Oriflame»

Coordonator profesor:

Întocmit de:

Introducere:

1. Date generale despre Microsoft Access: Microsoft Access face parte din pachetul software Office şi este destinat proiectării şi gestionării bazelor de date. O bază de date este, la modul general, o cantitate mare de date, o colecţie de informaţii corelate, despre un anumit subiect; organizarea informaţiei este strictă şi există proceduri pentru regăsire rapidă a informaţiilor. Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD)este un software specializat pe următoarele activităţii: • Proiectarea structurii bazei de date; • Încărcarea datelor, regăsirea ulterioară, modificarea datelor, ştergerea datelor; • Generarea de rapoarte în scopul tipăririi la imprimantă a datelor introduse în baza de date; • Crearea de formulare, ca modalitate de manevrare a datelor prin intermediul unei interfeţe mai ”pretenţioase” pentru operator; • Relaţionarea bazelor de date şi lucrul cu combinaţii de baze de date; • Programe pentru crearea de sisteme de gestiune de uz particular; • Controlul securităţii şi integrităţii datelor. Sistemul de gestionare a bazelor de date poate fi, în principiu, împărţit pe două mari categorii: de uz general şi de uz particular. Cel de uz general este un pachet software de complexitate ridicată, care este capabil de operaţiile prezentate în definiţia de mai sus. SGBD- ul de uz particularizat este creat prin programare pornind de la SGBD generale;este făcut să răspundă cu stricteţe cerinţelor unui beneficiar şi prezintă următoarele caracteristici: o Poate gestiona numai anumite tipuri de date, conform cerinţelor / necesităţilor beneficiarului; o În consecinţă, meniurile se referă numai la respectivele date şi la manevrele care se pot face cu ele; o Meniurile pot fi scrise în limba dorită de beneficiar; o Interfaţa grafică este proiectată, pe cât posibil‚ pentru a satisface dorinţa beneficiarului în ceea ce priveşte culorile, fonturile, interfaţa; o Interfaţa grafică este proiectată astfel încât sa ofere uşurinţă în manevrarea ei, iar operatorul să nu fie forţat să se «specializeze» în domeniu pentru a o putea folosi; astfel meniurile si butoanele pot fi denumite în moduri foarte clare, iar posibilităţile de a introduce date în locaţii incorecte pot fi limitate aproape total; o Deasemenea, interfaţa poate fi prevăzută cu diverse protecţii împotriva modificărilor neautorizate, voite sau întâmplătoare.

2. Domeniul de lucru reflectat de baza de date de uz particular: Reprezentantul firmei ORIFLAME doreşte informatizarea gestiunii vânzărilor. Clienţii reprezentantului sunt identificaţi printr-un număr unic, nume, adresă şi telefon. Produsele vândute sunt caracterizate printr-un cod, denumire, descriere, preţ şi imagine. Produsele se vând către clienţii prin intermediul bonurilor de recepţie. Fiecare produs se vinde într-o anumită cantitate, la un anumit preţ. Preţul este variabil în timp. Produsele sunt obţinute de reprezentant de la firmă. Pe un bon de recepţie pot fi trecute mai multe produse în diferite cantităţi. Deasemenea bonul de recepţie conţine numărul bonului şi codul produsului. 2.1 Modelul relaţional al datelor Clienţi(cod client, nume client, adresă, telefon) Produse(cod produs, nume produs, descriere produs, preţ, imagine produs) Bon de recepţie(nr. bon, nume produs, cantitate, nume client) 2.2 Elaborarea modelului conceptual
Clienţi Cod client Nume client Adresă Telefon n Bon recepţie Nr. Bon Nume produs Cantitate Nume client n 1 Produse Cod produs Nume produs Descriere produs Preţ Imagine produs

1

2.3 Modelul fizic Organizarea iniţială a bazei de date este cea tabelară. În tabelele de date, oloanele se numesc câmpuri iar liniile se numesc înregistrări. În momentul deschiderii bazei de date apare următoarea imagine:

Obiectele unei baze de date sunt structurate astfel:  Tabele  Interogări  Formulare  Rapoarte Interfaţa: Interfaţa grafică este proiectată astfel încât sa ofere uşurinţă în manevrarea, iar operatorul să nu fie forţat să se «specializeze» în domeniu pentru a o putea folosi; astfel meniurile si butoanele pot fi denumite în moduri foarte clare, iar posibilităţile de a introduce date în locaţii incorecte pot fi limitate aproape total;

Cu ajutorul acestor butoane avem acces către sub-meniuri. Astfel putem adăuga, căuta, modifica, sau şterge date despre produse, clienţi şi bonuri de recepţie. In meniul vizualizare date găsim informaţii despre cantitatea vândută din fiecare produs, valoarea totală a comenzilor fiecărui client cât şi numărul total de bucăţi vândute din fiecare produs. Cu ajutorul butonului „Ieşire din aplicaţie” ieşim din baza de date în care se lucrează. Tabele: În tabelul « Clienţi » ne sunt prezentate date referitoare la clienţii înregistraţi in baza de date. Aceste date fac referinţă la codul clientului, numele său, adresa şi numărul de telefon al acestuia.

Interogări: O interogare a unei baze de date este tot un proces de extragere de informaţie dintr-o bază de date, la fel ca şi filtrarea. Prin interogare, însă, se lasă la vedere din baza de date numai anumite câmpuri. Pentru a creea o interogare se utilizează wizard – ul, metoda care elimină necesitatea unor etape de lucru mai complexe,cum ar fi cele de filtrare.

Cu ajutorul următoarei interogării putem afla cine, ce a cumpărat folosindu-ne doar de numărul unui bon.

Formulare: Un formular creat pornind de la tabela de date existentă este doar o altă modalitate, mai «prietenoasă» pentru utilizator, de introducere, vizualizare şi operare cu date. El prezintă avantajul de a avea un aspect mai plăcut pentru utilizator. Câmpurile bazei de date vor deveni rubrici ale formularului.

În formularul « AdClient » sunt prezentate date referitoare la clienţii pe care îi are în momentul vizualizării reprezentantul firmei. În componenta acestui tabel intră: cod client, nume client, adresa şi numărul de telefon.

În formularul« AdBonRecepţie » sunt prezentate date referitoare la vânzările efectuate: număr bon, nume produs, cantitate, nume client.

Cu ajutorul « AdProd » putem vizualiza mai uşor produsele prezente în stoc.

Rapoarte: Scopul generării rapoartelor este tipărirea la imprimantă a informaţiilor introduse în baza de date. Rapoartele sunt deci o facilitate importantă a sistemelor de gestionare a bazelor de date.

3.Importanţa temei Informatizarea activităţii este extrem de importantă pentru reprezentant deoarece uşurează luarea deciziilor privind:  Îmbunătăţirea numărului de clienţi;  Mărirea eficienţei;  Orientarea reprezentantului către produse rentabile;  Aprecierea reală a vânzărilor;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful