P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 5|Likes:
Published by vladimir.mijatovic

More info:

Published by: vladimir.mijatovic on Sep 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

DRUŽBENE STAVBE II študijsko leto 2007/2008 analiza izbranih primerov stavb javnega značaja NAMEN Namen analitičnega

pristopa izvedbe vaj pri predmetu družbene stavbe II je na izbranem in referenčnih primerih spoznati temo analiziranega programa, različne pristope k zasnovi, oblikovanju in umešanju objektov v prostor ter izvesti njihovo primerjavo na sorodnih / referenčnih primerih. Skupinsko delo ja namenjeno aktivnemu sodelovanju študentov znotraj skupine – izmenjava mnenj, pogledov, akumulaciji znanj… Izbrani primeri so iz domačega miljeja, referenčni pa so tipološko, oblikovno, urbanistično… podobni – raziskujejo obdelujejo podobne tematike oz podobne urbanistične, prosotorske, funkcionalne probleme. SPLOŠNA NAVODILA: a) analiza se izvaja na različnih nivojih (merilih): - nivo mestnega predela - nivo objekta in neposredne okolice - nivo posameznih specifičnih programov b) pri analizah (grafičnih predstavitvah) uporabljaj enotna primerljiva merila za vse izbrane primere. ANALIZA 1.TIPOLOŠKA a) primerjaj, planimetrično in volmetrično, tipološko - programsko zasnovo objekta b) primerjaj tipološke zasnove izbranih objektov npr.: - dodajanje ~ aditivno - delitev ~ sub-divided - odvzemanje ~ subtraction - organsko oblikovanje… c) gabariti objekta / programa d) ovrednoti razmerja površinska / prostorninska med posameznimi programskimi sklopi oz. programi (v deležih oz. % npr. komunikacije 1/3…., predavalnice 45%...).

2.POLNO - PRAZNO Analiziraj izbrani projekt na nivoju mestnega predela in na nivoju objekta. Kriterij za določitev odnosa polno / prazno določite glede na specifičnost urbane situacija, zasnovo objekta… 3. HIERARHIJA DOSTOPNOSTI Analiziraj dostopnost objekta glede na različna merila in kategorije: a) analiza v merilu mestnega predela, merilu ožjega vplivnega območja (OVO), merila objekta; b) analiza po vrsti / namenu dostopa ~ pešci, gibalno ovirane osebe, avtomobili, dostava… 4. HIERARHIJA JAVNO VS ZASEBNO Analiziraj odnose javno ~ zasebno znotraj stavbnega volumna. Ovrednoti odnose med posameznimi programskimi sklopi oz posameznimi programi glede na nivo / namen uporabe in način ločevanja oz. prepletanja obče dostopnih (javno uporabljanih) in zasebnih (namenjnih zaposlenim ipd.) programov / prostorov / volumnov stavbe. 5. OVOJ VS. VOLUMEN Analiziraj odnos med volumnom / volumni objekta ter ovojem / fasado. Ovrednoti odnose stavbnih členov / elementov ovoja stavbe, uporabo materialov, načine izvedb stavbnega ovoja glede na volumetrično zasnovo stavbe. 6. OVOJ VS. STRUKTURA Analiziraj odnos med strukturo / konstrukcijo / ustrojem objekta ter ovojem / fasado. Ovrednoti odnose stavbnih členov / elementov ovoja stavbe, uporabo materialov, načine izvedb stavbnega ovoja glede na strukturo (konstrukcija, razporejanje programskih sklopov / programov, razporejanje stavbnih volumnov….) stavbe. 7. REFERENCE, KONOTACIJE a) Primerjaj posamezne predhodne elemente - korake (1-6) analiz z analizami predhodno izbranih referenčnih primerov. b) Na časovno / kulturno / arhitekturno os umesti izbran objekt ter referenčne objekte.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->