You are on page 1of 1
Stonoteniski rekreativni centar “ Pardon ” Стонотениски рекреативни центар

Stonoteniski rekreativni centar Pardon” Стонотениски рекреативни центар “Пардон” Recreation Table tennis Center Pardon

Recreation Table tennis Center “ Pardon ” Pravilnik turnira za neregistrovane igrače PRAVO UČEŠĆA

Pravilnik turnira za neregistrovane igrače

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju svi igrači koji nisu registrovani.

SISTEM TAKMIČENJA

Prvi deo turnira igra se po grupama (broj grupa i broj igrača u grupi zavisi od broja prijavljenih igrača na turniru), a drugi deo eliminaciona faza.

Pravilnik o broju grupa i broju igrača u grupi:

do 7 igrača formira se jedna grupa, svako sa svakim (najbolja dva plasirana igraju meč za zlatnu medalju, treći i četvrti dobijaju bronzu)

od 8 do 15 igrača formiraju se dve grupe, svako sa svakim (najbolja četiri plasirana idu dalje i sledi eliminacionma faza, počevši od četvrtfinala)

16 i više igrača formiraju se četiri grupe, svako sa svakim (najbolja četiri plasirana idu dalje i sledi eliminacionma faza, počevši od četvrtfinala)

Pravilnik o broju setova potrebnih za pobedu u zavisnosti od broja prijavljenih igrača:

Ako je u grupi ima 3 ili 4 igrača - igra se na tri dobijena seta

Ako je u grupi 5, 6 ili 7 igrača - igra se na dva dobijena seta

*napomena: ako postoje samo dve grupe sa više od 4 igrača, a igra se na četiri stola, može se igrati i na tri dobijena seta.

KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na turniru za neregistrovane igrače iznosi 250.