Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naŃional 2013 Proba C de evaluare a competenŃelor lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională studiată pe parcursul învăŃământului liceal Proba orală Limba germană modernă Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările

Model

1. Kennen Se einige berühmten deutschen Schriftsteller und Wissenschaftler und ihre Werke? Sprechen Sie darüber!

2. Beschreiben Sie Ihren Lieblingspark!

3. Das Geld ist heutzutage sehr wichtig. Was finden Sie wichtiger: ein gesundes Leben oder das Geld? Warum? Begründen Sie Ihre Meinung!

Proba C – Limba germană modernă 1