RUMUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN DALAM AR SPM 2013

Bil

1
2

Mata
pelajaran
Bahasa
Malaysia
Bahasa
Inggeris

Bil.
Calon Baseline
Daftar

AR1

AR2

AR3

AR4

%A

%
Lulus

GPMP

%A

%
Lulus

GPMP

%A

%
Lulus

GPMP

%A

%
GPMP
Lulus

ETR

43

17

2.33

67.4

7.14

4.65

60.47

7.14

0.00

80.0

6.71

4.79

43

24

0.00

41.9

8.21

0.00

16.28

8.67

0.00

57.1

7.74

7.47

8.74

0.00

23.26

8.70

0.00

34.29

8.60

6.95

23.3

3

Matematik

43

23

0.00

4

Sains

29

23

0.00

37.9

8.34

0.00

75.86

7.86

0.00

57.14

8.18

5.83

5

Sejarah

43

23

0.00

20.9

8.56

2.33

55.81

8.00

0.00

60.61

7.94

7.09

6

Pendidikan
Moral

43

27

7.00

55.8

6.84

9.30

58.14

6.72

12.50 71.88

5.78

5.37

7

Bahasa Iban

26

40

0.00

53.8

8.12

0.00

40.74

8.30

0.00

66.7

7.63

6.27

8

Pen. Seni
Visual

43

30

0.00

55.8

7.86

0.00

65.1

8.00

0.00

91.18

5.35

5.09

9

Perdagangan

14

37

0.00

0.0

9.00

0.00

0.00

9.00

0.00

0.00

9.00

7.00

10

Kesusasteraan
Melayu

29

11

0.00

27.6

8.59

0.00

41.38

8.24

0.00

55.0

7.85

7.62

11

Biologi

14

24

0.00

--.--

--.--

0.00

100

7.91

0.00

100

7.64

6.45

12

Kimia

14

24

0.00

7.1

8.93

0.00

14.29

8.88

0.00

90.91

8.09

7.57

11

0.00

100.0

7.00

0.00

33.33

8.33

0.00

100

7.00

4.00

9
20.93

8.07

22
50.00

8.12

21
60.00

7.37

40
72.09

13

Matematik
3
Tambahan
Bilangan Lulus
Peratus Lulus

17 0.64 20 3.43 3 Matematik 4 Sains 5 Sejarah 6 Geografi 7 Bahasa Iban 40 37 0.91 0.42 3.00 88.74 5.53 25 0.66 4.48 3.26 4.48 3.00 78.02 3.20 5.00 61.79 0.00 90.83 3.00 2.00 88.00 98.00 25.56 100 2.00 4.14 97.71 88.36 0.00 98.46 3.46 56.26 0.25 8 KT 20 40 0.00 68.30 4.00 89.69 2.21 0.00 75.00 75.8 4.30 0.79 4.40 0.00 63.29 0.68 4.21 3.69 30 0.60 38.89 0.19 33 3.57 1.00 100 3.11 3.32 58 58 58 Bilangan Lulus 19 12 3.07 18 0.70 35.45 3.00 23.00 80.00 4.38 25 0.02 3.98 0.42 0.34 0.18 3.00 62.60 4.00 95.00 58.40 0. Calon Baseline Daftar 58 58 58 AR1 AR2 AR3 AR4 ETR %A % Lulus GPMP %A % Lulus GPMP %A % Lulus GPMP %A % Lulus GPMP 25 1.54 4.00 92.00 51.00 100 3.00 42.00 83.88 0.57 3.92 94.46 17.81 0.62 4.97 0.91 0.00 56.00 84.00 90.12 3.00 46.91 22.95 Peratus Lulus 34.84 4.57 3.50 0.39 4.62 3.11 1.03 0.25 9 ERT 38 40 0.90 2.00 3.0 96.00 100 2.90 .81 0.72 4.14 2.72 86.15 4.23 2.38 3.24 25 0.90 6.35 19 3.08 3.86 4.70 0.02 3.00 55.RUMUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN DALAM AR PMR 2013 Bil 1 2 Mata pelajaran Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bil.