GfK Hungária

Sajtószolgálat

Dátum

2009. június 9.
Tavaszi Tilda B&P BrandAktív Tel.: (+36-1) 269-1676 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: tilda.tavaszi@bpbrandaktiv.com

GfK Bizalom Index: továbbra is a tűzoltók a lista élén Magyarországon a tűzoltók, a postások és új dobogósként, a tanítók, tanárok élvezik a legnagyobb bizalmat
Budapest, 2009. június 9. – A GfK Csoport által 2009 tavaszán végzett felmérés szerint továbbra is a tűzoltókat övezi a legnagyobb bizalom hazánkban. Mellettük a postások és a tanítók, tanárok állnak a bizalmi lista élén, megelőzve a tavalyi harmadik helyezett orvosokat. A tavalyi évhez képest a legnagyobb bizalomvesztést a bankárok szenvedték el világszerte. A lista sereghajtói az újságírók és a politikusok, akik iránt tovább csökkent a bizalom. A GfK Csoport Wall Street Journal Europe megbízásából készített legfrissebb felmérése szerint Magyarországon továbbra is tízből kilenc megkérdezett bízik a tűzoltók állhatatosságában és szakértelmében. A 20 szakma képviselői iránti bizalom összesítő listáján nem történt jelentős változás a 2008-as eredményekhez képest. Hazánkban a tűzoltók és a postások után a tanítók, tanárok szerezték meg a dobogós, harmadik helyet, maguk mögé utasítva ezzel az orvosokat és a katonaságot. A legnagyobb mértékű bizalomnövekedés az ő esetükben figyelhető meg: a megkérdezettek 92 százaléka bízik bennük, szemben a tavalyi 81 százalékkal (11 százalékpontos növekedés). Nemzetközi viszonylatban pedig a második helyre kerültek, ehhez az eredményhez a megkérdezettek 85 százalékának a bizalma már elegendőnek bizonyult. A felső harmadban: az orvosok, a katonaság és a piackutatók Az orvosok iránti bizalom ugyan nem csökkent, mégis visszaszorultak a negyedik helyre. A megkérdezettek háromnegyede bízik a katonaságban illetve a piackutatókban, kétharmaduk pedig a rendőrökben és a környezetvédő szervezetek képviselőiben. A piackutatási szakma képviselőit honfitársaink a régióhoz hasonlóan kedvezőbben ítélték meg, mint nemzetközi szinten. Ugyanez elmondható a marketing szakemberekről, akikben minden második magyar megkérdezett bízik. Az nemzetközi adatok szerint azonban csak tízből négyen, amely alapján csak

ISO 9001

Tanúsított cég GfK Hungária Piackutató Intézet Visegrádi u. 31. 1132 Budapest Tel.: (+36-1) 452-3050 Fax: (+36-1) 320-1776 www.gfk.com www.gfk.tanulmanyshop.hu firm@gfk.com Igazgató: Kozák Ákos

1 oldal

a lista alsó harmadában foglalnak helyet. A középső harmadban: a bírák, az ügyvédek és a papság A középső harmadban találhatók a bírák, az ügyvédek, valamint a köztisztviselők és az önkormányzati képviselők csoportja. Az ügyvédeknek a magyarok jóval nagyobb bizalmat szavaztak, mint a régió más országaiban élők, ahol csupán tízből négyen bíznak e szakma képviselőiben. A papság a nemzetközi összesített adatok szerint a lakosság kétharmadának bizalmát élvezi, Közép-Európában még ennél is nagyobb bizalmat kaptak – ezzel szemben hazánkban csupán minden második válaszadó fejezte ki bizalmát az egyházi elöljárók iránt. Nemzetközi és regionális viszonylatban a jótékonysági szervezetek képviselői nagyobb bizalmat élveznek, mint hazánkban. Az alsó harmadban: a bankárok, az újságírók és a politikusok A bizalmi lista alsó harmadában a megkérdezettek kevesebb, mint fele szavazott bizalmat az egyes szakmák képviselőinek. A szakszervezetek képviselőit és a vállalatvezetőket követik a bankárok, akik a legnagyobb bizalomvesztést szenvedték el. A válaszadók kevesebb, mint 40 százaléka bízik bennük mind nemzetközi, mind pedig hazai szinten. Néhány nyugateurópai országban – például Svédországban és az Egyesült Királyságban – , valamint az Egyesült Államokban drasztikusan csökkent a bizalom a pénzügyi intézmények képviselői iránt a tavalyi évhez képest. Svájcban ítélték meg a legkedvezőbben őket, az ott élők 68 százaléka bízik a bankárokban. A reklámszakemberek Közép-Európában az emberek felének bizalmát élvezik, hazánkról ez már korántsem mondható el. A lista sereghajtói az újságírók és a politikusok, akik iránt tovább csökkent a bizalom. Az újságírókat hazánkban jóval kedvezőtlenebbül ítélik meg, mint nemzetközi vagy regionális szinten, ahol előrébb állnak a listán. A politikusok iránti bizalom eddig is kifejezetten alacsony volt, de még ez is tovább romlott, tízből mindössze egy ember tanúsít bizalmat irántuk. Az egyes szakmák képviselőiben megbízók alakulása Magyarországon, 2009. tavasz arányának

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szakma Tűzoltók Postások Tanítók, tanárok Orvosok Katonaság Piackutatók Környezetvédő szervezetek

Bizalom (%) 2009 2008 98 95 95 90 92 81 86 86 77 78 73 69 67 69

2 oldal

7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 17. 18. 19. 20.

Rendőrök Bíróság Ügyvédek Köztisztviselők, önkormányzati képviselők Papság Marketing szakemberek Jótékonysági szervezetek Szakszervezetek Vállalatvezetők Bankárok Reklámszakemberek Újságírók Politikusok

67 63 57 53 52 50 49 43 43 38 36 29 9

70 67 60 54 53 56 53 45 47 48 44 34 17

Forrás: GfK Csoport, GfK Bizalom Index 2009. tavasz A felmérést a GfK Csoport készítette, a magyar adatokat a GfK Hungária Piackutató Intézet szolgáltatta. A kutatásról A GfK Custom Research 2009. tavaszi felmérésének célja az volt, hogy feltérképezze, mekkora bizalom övezi a következő 20 szakma és szervezet képviselőit: orvosok, bankárok, köztisztviselők és önkormányzati képviselők, tűzoltóság, szakszervezetek, a sajtó, a papság, tanárok, vállalatvezetők, a marketingszakma, piackutatók, katonaság, politikusok, rendőrség, postások, ügyvédek, bírák, környezetvédő szervezetek, reklámszakma és a jótékonysági szervezetek. A felmérés 16 európai országban és az Egyesült Államokban mindösszesen 17 295 fő megkérdezésével zajlott 2009. február-március időszakban. A GfK Csoport A GfK Csoport a világ negyedik legnagyobb piackutató vállalata. Tevékenységének három fő területe a következő: Custom Research, Kereskedelem és Technológia, valamint Média. A Csoport több mint 100 országban 150 leányvállalattal rendelkezik. A jelenlegi 10.267 alkalmazott megközelítőleg 80 százaléka dolgozik Németországon kívül, közülük 105en Magyarországon. Amennyiben további információt szeretne, kérjük, keresse fel weblapunkat a www.gfk.com/gfkhungaria címen.

3 oldal

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful