Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr.

143 Clasa a II-a Aria curriculară : Om - Societate Disciplina : Religie- cultul ortodox Număr de ore pe săptămână : 1 Număr de săptămâni: 35 Profesor : Drossu Florina PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ ANUL ŞCOLAR : 2013-2014
Nr. crt UNITATEA DE INVǍŢARE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTUL ÎNVǍŢǍRII NR Săptămâna ORE Perioada

SEMESTRUL I
1. 2. Despre credinţa creştină Să-L cinstim pe Dumnezeu 1.1;3.1 1.1 1.1;3.2 1.1 1.1 1.1 3.1 3.1;3.2 3.1;3.2 •Sfat bun! •Dumnezeu iubeşte lumea •Casa lui Dumnezeu – Sfânta Biserică • Rugăciunea micului creştin •Evaluare formativă VACANŢǍ 2-10 noiembrie 2012 •Avraam – răsplata credinţei •Iosif şi fraţii lui •Sf. Filofteia-model de milostenie •Naşterea Pruncului Iisus ,bucuria copiilor •Cum sărbătoresc Crăciunul VACANŢǍ DE IARNǍ 21 decembrie 2013 – 5.ianuarie 2014 •Pescuirea minunată •Înmulţirea pâinilor şi a peştilor Învierea fiului văduvei din Nain Evaluare sumativa • Maica Domnului-ocrotitoarea copiilor •Pregătire pentru Postul Mare ●Lecturi despre sfintele femei si rolul lor in istoria mantuirii* •Patimile Domnului •Cum sărbătorim Paştele? •Învierea Domnului 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 S1 S2-S3 S4-5 S4 S5 S8-S9 S10 S11 S12 S13 16-20.09 23-27.09 30.09-4.10 7-11.10 14-18.10 21-25.10 28.10-1.11 11-15.11 18-22.11 25-29.11 2-6.12 9-13.12 16-20.12

3

Modele de comportament

4

Naşterea Domnului, Darul lui Dumnezeu

5

Minunile Mântuitorului

2.2; 3.3 2.2; 3.3 2.2; 3.2

1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

S14 S15 S16 S17 S18-S19 S20 S21 S22-23 S24 S25

6-10.01 13-17.01 20-24.01 27-31.01 10-14.02
17-21.02 24-28.02

SEMESTRUL al II-lea
6 Bucurie şi lumină sfântă 2.2;4.1;5.3 3.2;3.3;4.1

3-7.03

3.2;3.3;4.1 3.1;3.2 3.1;3.2

10-14.03 17-21.03 24-28.03 31.03-04.04

7-11 aprilie 2012 ” Sa stii mai multe, sa fii mai bun” (S26) 12-22 aprilie VACANŢǍ DE PRIMǍVARǍ 1 S27 22-25.04 Cum am sărbătorit Paştele*
7 Familia creştinului 4.3 4.3;5.1; Familia creştină- darul lui Dumnezeu • Iubirea părinţilor faţă de copii 2 1 S28-S29 S30 28.04-2.05 5-09.05 12-16.05

3.2 • Iubirea copiilor faţă de părinţi • Să ne ajutăm unii pe alţii • Evaluare formativă • Evaluare sumativă • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 1 1 1 1 S31 S32 S33 S34 S35 19-23. 2. 1.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale persoanelor biblice reguli de comportament moralreligios. 4. 4. 5.06 9-13.2.2.1 să enumere si sa descrie situaţii dincare se poate deduce iubirea lui Dumnezeu faţă de lume. orale şi scrise. 4. 1.5.3 să participe la manifestările tradiţionale creştine.05 2-6. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi capabili: 2. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORAL-RELIGIOS Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi capabili: 4.2 2. oral. 1.1 să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin.4. 2. CUNOAŞTEREA ŞU IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi capabili: 1.1. să utilizeze în mod corect termenii religioşi învăţaţi.1. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BISERICII Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi capabili: 3.2 să-şi formeze deprinderea de a se ruga.3 .06 16-20.. momente principale din viaţa Domnului Iisus Hristos. pe baza analizei relaţiei părinţi-copii. 3.1 să precizeze evenimente şi persoane prin care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea fiului Său. în enunţuri simple. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI .3.3.06.4 să identifice.1. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE.2. 5.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu. 5.1 să explice înţelesul unor termeni religioşi învăţaţi. 3.2.2 să povestească . datoriile unora faţă de ceilalţi. 4.3 să cunoască faptul că rugăciunea este o formă de manifestare a iubirii de Dumnezeu.06 OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a II-a 1.2.1.2 1. 4.05 26-30. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.

1 să manifeste atenţie. Ana Puncioiu . Director. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur.Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi capabili: 5. Prof. Ionelia Staicu Şef comisie metodică. 5.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor. Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful