Speta nr 1 Instanta va da curs cererii in temeiul art.357 C.P.

C in care se spune ca instanta in apel verifica corectitudinea constatarii circumstantelor de fapt ale pricinii,care in cazul nostru Veaceslav Gandric le cere,p-u ca el nu este narcoman,nici alcoolic,iar instanta va urma sa verifice aceasta .Instanta de apel va dispune ora,data ,locul sedintei de judecata si va cita partile. O astfel de cerere poate fi atacata cu apel d-ce nu se incadreaza in nici in unul din art 368 sau 369 ,p-u a fi restituita sau de a nu da curs cererii. Daca instanta de apel constata ca instanta de fond a emis o hotarire care nu e bazata pe brobe care au fost dovedite in cadrul judecarii causei,atunci aceasta cf art 386 lit b ,caseaza hotarirea primei instantei si o trimite spre rejudecare . Temeiurile apelulu pot fi:art 357. Speta 3 Bunica nu este in drept sa sesizeze instanta de apel cu astfel de cereri.Participantii la proces care actioneaza in interesele unei alte persoane pot declara apel cu respectarea unor conditii speciale, astfel procurorul care apara in proces interesele altei persoane este in drept sa exercite apel doar in pricinile intentate de el .Autoritatea tutelara o data ce a fost atrasa in proces pentru a depunde concluzii poate exercita caile de atac impotriva hotaririlor indiferent de participarea la judecarea pricinii in fond , avind totodata drept de atac asupra hot.judecatoresti. Participantii la proces la instanta de apel conform art.360 CPC sunt: a) partile si alti participanti la proces; b) reprezentantul in interesul apelantului, daca este imputernicit in modul stabilit de lege; c) martorul,expertul,specialistul si interpretul,reprezentantul cu privire la compensarea cheltuielilor de judecata ce li se cuvin. Speta 4 Intervenientii care participa in process din partea apelantului se pot alatura la apel daca pretentiile lor coincide cu pretentiile lui coincide cu pretentiile apelantului prezentind o cerere scrisa.Pt cererea de alaturare la apel nu se achita taxa de stat.In cazul in cre pretentiile apelantului nu coincide cu cele ale alaturatului acesta din urma este in dept sa depuna apel dupa regulile generale achitind taxa de stat.Daca apelantul principal isi retrage apelul sau cererii de apel nu ise da curs,sau a fost restituita,sau exista alte motive care exclude solutionarea fondului,alaturarea la apel produce efecte juridice in cazul in care a avut lok in interiorul termenului de apel si si persoana alaturata a achitat taxa de stat ,acestea sunt reglementate de art 361 cpc.deci rezulta ca inst, va respinge cererea.

poate sa aduca noi pretentii doar daca are un motiv intemeiat ca a fost in imposibilitate sa le prezinte in examinarea pricinii in prima instanta. neexaminata in prima instanta. Depunerea cererii de apel (1) Cererea de apel se depune în scris la instanţa judecătorească a cărei hotărîre se atacă. cu plata taxei de stat în cazul în care apelul se impune cu taxă. [Art.814] (2) Dacă apelantul îndeplineşte în termen indicaţiile din încheierea judecătorească.07. In privinta neprezentarii lui Bodrug.364 şi 365 şi dacă cererea este depusă fără plata taxei de stat. MO178-180/17. La fel art 368 indica: Dacă cererea de apel nu întruneşte condiţiile prevăzute la art.06. (c) . Nichitin sa-si completeze pretentiile sale fata de angajator la instanta de apel? Potrivit art 372 alin (1. (1) lit. Este in drept D. Faptul ca el a achitat in instanta de fond mai mult aceasta nu-l scuteste de la achitarea taxei de stat pentru apel.11. acordînd apelantului un termen pentru lichidarea neajunsurilor. Cind nu se da curs cererii de apel? Articolul 368. si 1'') Codul de procedura civila. instanţa de apel dispune printr -o încheiere să nu se dea curs cererii.(1) modificat prin LP244-XVI din 21. Speta 6.364 şi 365 şi dacă cererea este depusă fără plata taxei de stat.Speta 5 Ce va decide instanta de apel? va restitui cererea de apel in conformitate cu art 369 alin. Cazurile în care nu se dă curs cererii de apel (1) Dacă cererea de apel nu întruneşte condiţiile prevăzute la art. acordînd apelantului un termen pentru lichidarea neajunsurilor. în condiţiile legii. apelul se consideră depus la data prezentării iniţiale. Articolul 364. Prima incalcare consta in faptul ca a fost acceptata cererea reclamantului fara a fi incasata taxa de stat. instanţa de apel dispune printr -o încheiere să nu se dea curs cererii. conform art 379 instanta a fost in dept sa examineze cauza in lipsa acestuia. (3) Încheierea instanţei de apel de a nu se da curs cererii poate fi atacată cu recurs.368 al. Insa ceea ce tine de scrisoarea expediata lui Turta de carte tatal lui Bodrul aceasta nu produce careva efecte juridice si nu poate fi o proba in solutionarea litigiului dat.apelantul a inaintat o noua pretentie.06 art. .

390 CPC( in cazul art.d Instanta de apel a procedat corect deoarece ….Speta 7 Conform art 385 alin 1 lit c Instanţa de apel. instanta va adopta o decizie conforma art. b.b. Speta nr 8 Consider ca in cazul dat instanta de apel va restitui cererea de apel pe motiv ca apelul a fost depus in afara termenului legal. In situatia data. actul prezentat de Iachim prezinta un inscris. Speta 9 Instanta va admite spre examinare probele.). emiţînd o nouă hotarire . alin 4. după ce judecă apelul. CPC. art 358. Hotărîrea primei instanţe se va casa sau modifica de instanţa de apel dacă: a) circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii nu au fost constatate şi elucidate pe deplin. d) normele de drept material au fost încălcate sau aplicate eronat. iar apelantul nu solicita expres repunrerea in termen ( art 368 Alin 1 lit. 386(1) pct. 388(2) CPC. precum si intra sub incidenta prevederilor expuse la art. .390. a. La fel in cazul dat a fost anterior pronuntata o cerere de apel.). CPC. conform art. 3)). 137 CPC.nu pot fi atacate cu apel hotaririle pronuntate in prima instanta de catre curtile de apel. Potrivit art 386 alin 1 lit a. urmand a fi prezentat conform art. 383 CPC. 138 CPC. evidentiem al. este în drept: să admită apelul şi să caseze integral sau parţial hotărîrea primei instanţe. in baza art. altele decat cele apreciate in instanta de fond. Finalmente. Situatia creata in speta se incadreaza drept temei de casare sau modificare a hotaririi de catre instanta de apel (art. Potrivit Cod civil art 1516 – 1517 succesorul era in dr si trebuia sa depuna o cerere la notarul public din circumscriptia corespunzatoare privind acceptarea succesiunii ceea ce el nu a facut astfel succesorul nu sia manifestat vointa de a accepta succesiunea fiind considerat ca a renuntat la ea mai mult de atit nici nu a solicitat cs in inst de judecata repunerea in termen . 389 si art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful