You are on page 1of 2

PERSBERICHT

Amsterdam, 2 juli 2009

Aanbieden doorbraakregels aan Plasterk


11 augustus: presentatie nieuwe naam en website IIAV

11 augustus, precies één dag na de 80ste sterfdag van Aletta Jacobs,


presenteert Minister Plasterk de nieuwe naam van het Internationaal
Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging! Eén die beter
past bij de dynamische en vooruitstrevende rol die wij spelen op het
gebied van erfgoedbeheer, wetenschap en emancipatie. En één die meer
tot de verbeelding spreekt. Ook zal de compleet vernieuwde huisstijl en
website worden gepresenteerd.

Tegelijkertijd krijgt Minister Plasterk van OCW, verantwoordelijk voor


emancipatiebeleid,
tien doorbraakregels aangeboden voor vrouwen van nu, geformuleerd door
mannen en vrouwen uit wetenschap, politiek, kunst, sport en cultuur. De
doorbraakregels zullen worden aangeboden door ‘Aletta’s van Nu’, vrouwen die
ondanks tegenstand, grote doorbraken hebben gecreëerd in hun leven.

De doorbraakregels zijn hard nodig omdat er op het gebied van


vrouwenemancipatie nog een lange weg te gaan is. De Emancipatiemonitor van
het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek,
van februari van dit jaar, laat zien dat vrouwen nog steeds een achterstand
hebben in het maatschappelijk leven en minder toegerust zijn dan mannen om
de huidige crisis het hoofd te bieden. Of het nu gaat om de combinatie zorg en
arbeid, onderwijs voor vrouwen, geweld tegen vrouwen, gezondheidszorg, of het
doorbreken van het glazen plafond, het zijn allemaal punten waarop verandering
nodig is. Met de doorbraakregels bieden wij de minister concrete suggesties aan
die hij direct kan toepassen in zijn emancipatiebeleid.

Tevens zal tijdens deze bijeenkomst de Koninklijke Nederlandse Munt, in het


kader van de Canon van de Nederlandse Geschiedenis, de eerste Aletta Jacobs
Penning presenteren.

De bijeenkomst vindt plaats in het nieuwscafé van het Ministerie van OCW,
Rijnstraat 50, 2515 XP te Den Haag (vlakbij CS Den Haag). Onderstaand vindt u
het programma.
PROGRAMMA
16.00- 16.30 Inloop met fris, wijn en een hapje
16.30- 16.40 Welkomstwoord prof.dr. Saskia Wieringa, directeur IIAV 16.40-
16.55 Onthulling nieuwe naam en website door minister Plasterk
16.55 -17.15 Aanbieden 10 doorbraakregels en Aletta-munt aan minister
Plasterk door “Aletta’s van nu”
17.15- 17.40 Verrassingsactie voor deelnemers
17.40- 18.15 Afsluitende borrel

Meer informatie:
• Voor vragen kunt u bellen met de PR-afdeling, Sigrid van der Ploeg of Lidwien
Jansen (020-5611287). Mailen kan ook: pr@iiav.nl
• www.iiav.nl
• Volg Aletta op twitter via http://twitter.com/alettajacobs