BORDEROU

1. Cerere de solicitare informaţi şi conventie – Anexa 1 2. Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat – Anexa 5 3. Descrierea lucrărilor topografice şi geodezice – Anexa 10 4. Fişa de măsurători prin metode clasice – Anexa 14 5. Inventar de coordonate puncte vechi şi noi 6. Inventar de coordonate puncte radiate 7. Calculul suprafeţelor 8. Schiţe şi descrieri topografice 9. Cerere de recepţie a documentaţiei pentru dezlipire / alipire – Anexa 3 10. Extras de carte funciară pentru informare 11. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului Sc. 1:1000 cu propunerea de dezlipire / alipire – Anexa 11 (3 exempl.) 12. Planurile de amplasament şi delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire / alipire Sc. 1:1000 – Anexa 11 (3 exempl.) 13. Acte de proprietate în copie, copie BI/CI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful