You are on page 1of 4

DANH SÁCH CSVSQ KHOA 18 7:38 PM

(Cập nhật ñến ngày:20/6/09)

Stt Name Address City ST Zip Phone 1 Phone 2


1 Ấn, Nguyễn Văn 8311 Glenvista St. Houston TX 77061 713-643-9916 713-377-4598
2 Anh, Nguyễn 12622 Annette Cir. Garden Grove CA 92840 714-703-0186
3 Anh, Nguyễn Ngọc 8568 NE Milton St. Portland OR 97220 503-251-4203
4 Bữu, Lê Ngọc 7426 Sawmill Trail Houston TX 77040 713-896-6976
5 Bữu, Nguyễn Ngọc 31 Powel Ln. Upper Darby PA 19082 610-352-1967
6 Bằng, Nguyễn Lương 3382 W. 3470 South West Valley City UT 84119 801-967-7045
7 Bàng, Phan Văn OH
8 Bê, Nguyễn 313 Autumn Park Fort Worth TX 76140 817-293-3414
9 Bà Bé, Nguyễn Văn 4211 H Street Philadelphia PA 19124 215-288-0342
10 Bường, Trần Văn 8204 Fondren Rd. Houston TX 77074 713-773-0322
11 Cẩm, Phạm Văn 7226 35th St. South Seattle WA 98118 206-725-0661
12 Cẩn, Lương Công 5436 E. Ashlan Fresno CA 93727 559-292-8842
13 Cẩn, Trần Văn 4210 Middleridge Dr. Fairfax VA 22033 703-449-1938
14 Cao, Trương Văn 10916 Bexley Dr. Houston TX 77099 281-561-5417
15 Cầu, Lê
16 Châu, Diệp Ngọc 9331 Carnation Dr. Westminster CA 92683 714-891-7315 714-797-3282
17 Châu, Ngô Tùng 130 Druid Circle Savannah GA 31410 912-897-3160
18 Châu, Nguyễn Hồng 2920 Capewood Ct. San Jose CA 95132 408-262-5129
19 Chương, Lưu Văn 40 E. Beach Blvd. Gulfport MS 38507 228-863-9350 713-367-3233
20 Công, Nguyễn Thiên 54 Palace Rd. Baulkham Hills NSW 2153 Australia 011-61-2-9686-7642
21 Dật, Nguyễn Chánh 3213 Hollyhill Dr. Falls Church VA 22042 703-560-7986
22 ðán, Lại ðình 24675 Kings Canyon sq Stone Ridge VA 20105 703-542-2549 703-863-3455

23 Danh, Hà Kỳ 12047 Spring Grove Houston TX 77099 281-561-7792


24 Danh, Trần Công 2/25 Albert Avenue Springvale, VIC 3171 Australia 011-61-3-9548-4146
25 ðáo, Phạm Dự 910 Lafayette Ct. Marion IN 46952 765-662-2878
26 ðạt, Nguyễn Trí 5651 N Jersey Ave. Chicago IL 60659 773-539-2257
27 ðạt, Võ Văn 13392 Magnolia Ave, # K Garden Grove CA 92844 714-531-5018
28 Dỹ, Trịnh ðình 101 Crescendo Dr. Morrisville NC 27560 919-319-3821
29 ðịnh, Vũ Văn 12721 Garden Grove Blvd, # 404Garden Grove CA 92843 714-537-8390
30 ðiệp, Nguyễn Long 3977 Pensylvania Ave. Saint Francis WI 53235 414-562-5555
31 Do, Trương Văn 1492 Four Oak Ct. San Jose CA 95131 408-929-1470
32 Dụng, Nguyễn Công 1017 Leoti Ln. Plano TX 75094 972-384-2530
33 ðường, Tôn Thất 1927 Palomas Dr. NE Alburquerque NM 87110 505-268-7298
34 ðức, Lê Trọng 5012 Greencap Ave. Irvine CA 92604 949-857-4517

6/18/2009 Page 1
DANH SÁCH CSVSQ KHOA 18 7:38 PM

(Cập nhật ñến ngày:20/6/09)


35 ðức, Phạm Văn 142 Rue Salvador Allende Apt 73024
9200 Nanterre France 011-33-1-49-06-02-25
36 Duy, Tử Trần 641 Walnut Way Marietta GA 30060 770-433-9694
37 Duyệt Phạm Thế
38 Em, Lưu ðoàn 43 Mitchell St Carrama NSW 2163 Sydney Australia 011-61-2-724-9655
39 Giác, Phan Bác 1798 Rocky Mountain ave Milpitas Ca 95035 408-943-1798 408-646-6261

40 Giai, Huỳnh Văn 2839 Deerwood Dr. San Jose CA 95148 408-223-8532
41 Hanh, ðỗ Văn 4943 Water Oak Dr. Grand Prairie TX 75052 972-988-6826
42 Hanh, Nguyễn ðức 20 Worland St Yagoona NSW 2199, Sydney Australia 01161-2-9793-2829
43 Hạnh, Phan Thọ 2277 Los Padres Blvd # 1 Santa Clara CA 95050 408-249-7754
44 Hiền, Trần Hữu 882 Hunan NE Palm Bay FL 32907 321-984-2473
45 Hòa, Phạm Văn 14906 Armitage Ln SugarLand TX 77478 713-480-7141 713-475-1763
46 Huế, Trần Ngọc 2865 Lester Lee Ct. Falls Church VA 22042 703-207-3446
47 Huấn, Tống Hồ 153 Coronation Rd. Mangere Bridge AucKland NewZealand011-64-9-636-7360
48 Hưng, Lê Ngọc 8940E 16 Place Tulsa OK 74112 918-622-4817
49 Huyên, Lê Văn 1219 Curt St. Syracuse NY 13208 315-425-1454
50 Hưng, Nguyễn Lộc 3912 Patomac St Saint Louis MO 63116 314-869-7159
51 Hương, Quách Xuân 7881 Tripoli Rd San Diego CA 92126 858-635-6579
52 Khanh, Nguyễn Công 787 Southwind Lane Downning Town PA 19335 610-363-7454
53 Khóa, Trần Nguyên 2211 Cedar Branch Dr. Austin TX 78727 512-246-0719
54 Khoan, Nguyễn Ngọc 2 Riding Way Westchester PA 19382 610-353-1865
55 Khương, Nguyễn Văn 13830 Hoover St., # C414 Westminster CA 92683 714-893-5681 714-383-1406
56 Lợi, Nguyễn Thái 2621 Madden Ave, # 4 San Jose CA 95116 408-929-9068
57 Lộc, Nguyễn Khoa 1084 Pine Ridge Rd. Milford MI 48380 947-570-1692 714-200-6154
58 Lành, Nguyễn Văn 15611 Marie Place Westminster CA 92683 714-839-4242 714-933-8849
59 Liên, Nguyễn Thanh 3205 Allen, St #101 Falls Church VA 22042 703-992-6810
60 Lô, Nguyễn 2835 West Berry Dr. San Jose CA 95132 408-347-8227
61 Mễ, Lê Văn 5600 Spring Flower Dr. Elk Grove CA 95757 916-686-7849
62 Minh, Hoàng Công
63 Miều, Bùi Văn 1204 Folsom Ave Hayward CA 94544 510-784-1237
64 Nam, Phan Nhật 714-200-4188
65 Ngọc, Bùi Văn
66 Ngọc, Phạm Văn 1411 Marcello Dr San Jose CA 95131 408-452-1778 408-966-5182
67 Ngọc, Trần Văn 5408 SE Pardee St. Portland OR 97206 503-777-9221
68 Nga, Trần ðình 2098 S. Lakeline Dr. Salt Lake City UT 84109 801-483-1677
69 Nhật, Nguyễn Xuân 2855 Senter Rd. # 60 San Jose CA 95111 408-972-1142
70 Nhân, Nguyễn Văn 3187 Gawain Dr. San Jose CA 95127 408-929-3216

6/18/2009 Page 2
DANH SÁCH CSVSQ KHOA 18 7:38 PM

(Cập nhật ñến ngày:20/6/09)


71 Nhi, Tinh A 121 Oakland Ave. New Britain CT 06053 860-224-3219
72 Phẩm, Lê Văn 1240 Arkwood Ave. Columbus OH 43227 614-231-6523
73 Phụng, Văn ðình 5426, 26th Ave. South Seattle WA 98108 206-772-0424
74 Phúc, Ngô Như 60 Wilson Way, # 26 Milpitas CA 95035 408-719-8635
75 Phúc, Nguyễn Hạnh 17054 8th. Ave. NE Seattle WA 98155 206-365-4671
76 Quới, Cao Quốc 9737 Barksdale Dr Keller TX 76248 817-741-6060 817-723-7083 ©
77 Sách, Phạm Trọng 10854 SE Richmond Ct Happy Valley OR 97266 971-506-8753
78 Se, Phạm Văn 16982 Mount Eden Fountain Valley CA 92708 714-531-5806 714-200-9003
79 Sơn, Nguyễn Như 3883 Mckay Place Richmond, BC V6X3R6 Canada 604-873-5964
80 Sơn, Phạm Hữu 3250 Sylvan Dr. San Jose CA 95148 408-531-1232
81 Tâm, Nguyễn ðức 594 Calle Tulipan Thousand Oaks CA 91360 805-493-4752
82 Tâm, Trần 8329 Summer Creek Ct Sacramento CA 95828 916-718-2594
83 Tần, Phạm 609 Barclay Circle Spring Field PA 19064 610-623-5552
84 Thọ, Bảo 15382 Cottonwood Cir. Huntington Beach CA 92647 714-891-4194
85 Thạch Lê Văn 2115 Wendover Ln. San Jose CA 95121 408-223-1204
86 Thăng, Nguyễn Thành149 Woodville Rd. Chester Hills NSW 2162 Australia 011-61-2-9728-3148
87 Thanh, Hoàng Văn 3114 Lexington Ave. Elmonte CA 91731 626-350-8996
88 Thành, Mai Văn 942 E Arroyo Ter, # B Alhambra CA 91801 626-588-2514
89 Thành, Võ Văn 7632 21th ST, # 76 Westminster CA 92683 714-588-3497
90 Thạt, Ngô Hữu 125 Peabody Hill W. Dulwich London, SE 21-8LA England 011-44-208-761-2480
91 Thêm, Hoàng Công 1737 N. Smith St. Spokane WA 99207 509-536-1874
92 Thiết, Trần Văn 4805 Madyson Ridge Dr. ForthWorth TX 76133 817-263-5988
93 Thiệt, Nguyễn Văn 2706 E. Maureen St. West Covina CA 91792 626-913-5162 626-257-0251
94 Thôi, Hoàng Xuân 7931 Holt ave # 2 Huntington Beach CA 92647 818-342-5470
95 Thông, Lê Văn 13888 River Birch Wy Carmen IN 46033 317-894-8524
96 Thuận, Phạm Văn 1761 E. Warrenton Ave. Anaheim CA 92805 714-758-1359
97 Toàn, Nguyễn Ngọc 10382 Law Dr Garden Grove CA 92840 714-638-0897
98 Toàn, Nguyễn Xuân 1986 SE 70th Ave Hillsboro OR 97123 503-642-2870
99 Toán, Trần 609 Oregon St. South Houston TX 77587 713-941-1285 281-701-5080
100 Tỵ Ngô ðức 10070 Willard Pky, # 215 Elk Grove CA 95757 916-381-0788 916-897-1125
101 Trà, Nguyễn ðình 1106 26th Ave.South Seattle WA 98144 206-860-1558
102 Trai, Trần Gia 1291 Sierra Ct. San Jose CA 95132 408-926-8631
103 Trang, Lã Quý 1141 Adams Dr. San Jose CA 95132 408-272-8667 408-806-0659
104 Trung, Lâm Kim 9032 Reading Ave. Westminster CA 92683 714-534-5056
105 Trung, Phạm Văn 5051 Round Table Dr. San Antonio TX 78218 210-656-0788
106 Tứ, Trịnh Bá 1108 Penncross Dr Raleigh NC 27610 919-255-3394 919-215-3539

6/18/2009 Page 3
DANH SÁCH CSVSQ KHOA 18 7:38 PM

(Cập nhật ñến ngày:20/6/09)


107 Tuấn, Nguyễn ðức 5 Plaza Lucerna Lake Elsinore CA 92532 702-269-8379 818-378-2355
108 Vinh, Lê Văn 10442 Westchester Ave. San Diego CA 92126 858-549-4691
109 Xuân, Nguyễn Văn 6228 Wimbleton Ct. Orange CA 92869 714-289-1168 714-865-8816
110 Yến, Lê Văn 11012 W. Almeria Rd. Avondale AZ 85323 623-533-6469
111 Trọng, Bạch Văn 2273 Springfield Center Rd. Akron OH 44312 330-733-5917
Mrs Hồ Minh Chánh 261 Turnbull Road New Hartford CT 6057 860-379-5059

6/18/2009 Page 4