PROGRAM PENJAGA JENTERA ELEKTRIK—Kategori Voltan Rendah

CHARGEMAN (LV)
Untuk Siapa? Semua penjaga atau penyenggera kelengkapan elektrik Methodologi  Kuliah  Latihan Amali  Latihan Dalam Kerja

Sebarang pepasangan loji dan kelengkapan elektrik (seperti di manamana infrastruktur besar seperti kilang, hospital, sekolah swasta, pusat membeli-belah) mestilah dikendalikan dan disenggerakan oleh orang kompeten sepertimana yang termaktub di dalam Akta Bekalan Elektrik 447 di bawah Seksyen 23. Program Penjaga Jentera Elektrik yang dilaksanakan di ILSAS melahirkan penjaga jentera elektrik yang kompeten untuk memenuhi keperluan tersebut.

KATEGORI A1
Pensuisan & Talian Atas
(18 minggu)
 Akta Bekalan Elektrik 1990  Teknologi Elektrik  Kendalian & Senggaraan Papan

KATEGORI A4
Pensuisan, Talian Atas & Penyegerakkan
(16 minggu)
 Akta Bekalan Elektrik 1990  Elektronik Kuasa  Janakusa Tunggusedia  Penyegerakkan Voltan Rendah  Talian Atas Voltan Rendah  Enjin Disel  Pencawang Elektrik  Kabel Voltan Rendah  Janakuasa Tunggusedia

Suis Utama  Pencawang Elektrik  Kawalan Motor Otomatik  Kabel Voltan Rendah  Talian Atas Voltan Rendah  Peraturan IEE & Pepasangan Pengguna  Perlindungan Voltan Rendah  Sistem Pencegah Kebakaran  Pendingin Udara

500 Kategori A4: RM8. 43650 Bandar Baru Bangi.my .750 *tertakluk kepada perubahan SYARAT-SYARAT AM  Warganegara Malaysia  Berumur 20 tahun dan ke atas pada masa permohonan  Mempunyai pendidikan tamat tingkatan lima sekolah bantuan penuh kerajaan. Km 7. Pemohon dikehendaki mengemukakan buku log** kerja harian sebagai bukti bagi tempoh tersebut.PROGRAM PENJAGA JENTERA ELEKTRIK—Kategori Voltan Rendah CHARGEMAN (LV) YURAN* Kategori A1: RM10. Class ‘A’ Training Provider Pemenang Anugerah Menteri Sumber Manusia 2007 —Kategori Penyedia Latihan Kategori A4 Memiliki syarat-syarat am serta pemegang Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik dari salah satu kategori:    Kategori A0 tidak kurang daripada 2 tahun atau Kategori A1 tidak kurang daripada 1 tahun atau Kategori A4-1 tidak kurang daripada 1 tahun **Buku log kerja harian syarikat atau mengajar perlu disediakan oleh pemohon.  Mempunyai pengalaman bekerja tidak kurang 3 tahun di persekitaran yang mempunyai kelengkapan elektrik dan mengawal kelengkapan elektrik hidup. LAIN-LAIN SYARAT Kategori A1 Memenuhi syarat-syarat am. Calon yang tamat tingkatan tiga dan mempunyai pengalaman kerja yang luas boleh dipertimbangkan. Selangor.  Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Kebangsaan. Selain dari kategori A1. Malaysia. catatan hendaklah minima 1 tahun dari tarikh permohonan.ILSAS akan mengadakan sesi temuduga untuk menilai buku log harian pemohon sebelum calon diterima masuk ke dalam program ini.com. TNB Integrated Learning Solution . Pemohon kategori A1 hendaklah mempunyai catatan minima 3 tahun. Jalan Kajang-Puchong. Phone: +603-89258250 Fax: +603-89264437 E-mail: infoILSAS@tnb. Karung Berkunci 205.

PROGRAM PENJAGA JENTERA ELEKTRIK—Kategori Voltan Tinggi CHARGEMAN (HV) Untuk Siapa? Semua penjaga atau penyenggera kelengkapan elektrik Methodologi  Kuliah  Latihan Amali  Latihan Dalam Kerja Sebarang pepasangan loji dan kelengkapan elektrik (seperti di manamana infrastruktur besar seperti kilang. hospital. sekolah swasta. Program Penjaga Jentera Elektrik yang dilaksanakan di ILSAS melahirkan penjaga jentera elektrik yang kompetan untuk memenuhi keperluan tersebut. Talian Atas & Penyegerakkan (11kV & 33kV) (16 minggu)  Akta Bekalan Elektrik 1990  Aturan Keselamatan  Sistem Stesen Janakuasa  Pengurusan Keselamatan  Kendalian Sistem Voltan Tinggi Pencawang Elektrik  Perlindungan 11kV  Kabel Voltan Tinggi  Kendalian Pencawang 11kV  Mencari Kerosakan Kabel Voltan Tinggi  Bank Kapasitor & Pengurusan Faktor Kuasa Pencawang Elektrik  Perlindungan 11kV  Kabel Voltan Tinggi  Kendalian Pencawang 11kV  Mencari Kerosakan Kabel Voltan Tinggi  Bank Kapasitor & Pengurusan Faktor Kuasa  Talian Atas Voltan Tinggi 33kV  Elektronik Kuasa  Perlindungan Janakusa Voltan Tinggi  Penyegerakkan Voltan Tinggi  Talian Atas Voltan Tinggi  Senggaraan Pencawang 33 kV  Uninterruptable Power System  Penjanaan Kuasa Voltan Tinggi  Pengenalan Programmable Logic Controller . KATEGORI B0 KATEGORI B1 KATEGORI B4 11kV (18 minggu)  Akta Bekalan Elektrik 1990  Pengurusan Keselamatan  Senggaraan & Pembinaan Pensuisan & Talian Atas (11kV & 33kV) (18 minggu)  Akta Bekalan Elektrik 1990  Pengurusan Keselamatan  Senggaraan & Pembinaan Pensuisan. pusat membeli-belah) mestilah dikendalikan dan disenggerakan oleh orang kompetan menurut yang termaktub di dalam Akta Bekalan Elektrik 447 di bawah Seksyen 23.

catatan hendaklah minima 1 tahun dari tarikh permohonan.500 *tertakluk kepada perubahan SYARAT-SYARAT AM  Warganegara Malaysia  Berumur 20 tahun dan ke atas pada masa permohonan  Mempunyai pendidikan tamat tingkatan lima sekolah bantuan penuh kerajaan. Calon yang tamat tingkatan tiga dan mempunyai pengalaman kerja yang luas boleh dipertimbangkan.500 Kategori B4: RM13. Jalan Kajang-Puchong.ILSAS akan mengadakan sesi temuduga untuk menilai buku log harian pemohon sebelum calon diterima masuk ke dalam program ini.250 Kategori B1: RM13. Pemohon kategori A1 hendaklah mempunyai catatan minima 3 tahun. Karung Berkunci 205. Selangor. Phone: +603-89258250 Fax: +603-89264437 E-mail: infoILSAS@tnb.  Mempunyai pengalaman bekerja tidak kurang 3 tahun di persekitaran yang mempunyai kelengkapan elektrik dan mengawal kelengkapan elektrik hidup.com. Pemohon dikehendaki mengemukakan buku log** kerja harian sebagai bukti bagi tempoh tersebut.my Kategori B1 tidak kurang daripada 1 tahun atau Kategori B0 tidak kurang daripada 2 tahun **Buku log kerja harian syarikat atau mengajar perlu disediakan oleh pemohon.PROGRAM PENJAGA JENTERA ELEKTRIK—Kategori Voltan Tinggi CHARGEMAN (HV) YURAN* Kategori B0: RM11. 43650 Bandar Baru Bangi. LAIN-LAIN SYARAT Kategori B0 Memiliki syarat-syarat am serta pemegang Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik dari salah satu kategori:   Class ‘A’ Training Provider Pemenang Anugerah Menteri Sumber Manusia2007 —Kategori Penyedia Latihan Kategori B0-1 tidak kurang daripada 1 tahun atau Kategori A4 tidak kurang daripada 2 tahun Kategori B1 Memiliki syarat-syarat am serta pemegang Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik dari salah satu kategori:   Kategori B0 tidak kurang daripada 1 tahun atau Kategori A4 tidak kurang daripada 1 tahun Kategori B4 Memiliki syarat-syarat am serta pemegang Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik dari salah satu kategori:   Km 7. Selain dari kategori A1. TNB Integrated Learning Solution .  Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Kebangsaan. . Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful