Isi Kandungan

Isi Kandungan No. 1 2 Perkara Pendahuluan 1.0 Struktur Organisasi Jawatankuasa Pengurusan Makmal Sains Sekolah 3 2.

0 Peranan dan Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Makmal Sains 4 3.0 Perancangan Belanjawan, Pesanan dan Prosedur Pembelian 5 4.0Penyimpanan Stok bagi peralatan dan alat radas 6-7 4-6 3-4 Muka Surat 1 2

6

5.0 Bagaimana Rekod Stok Diuruskan

7-9

7

6.0Prosedur Pelupusan dan Hapus Kira peralatan sains

9-10

8

7.0Perancangan

dan

Reka

Bentuk

Makmal

Sains

10-15

dilaksanakan di sekolah 9 Mereka Bentuk Bahan pengajaran dan pembelajaran 16-20

10

Refleksi

21-23

11

Bibliografi

24

11

Lampiran

-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful