You are on page 1of 1

45 yıldır süren davayı AİHM’ye taşıdılar

Samsun'da Hazine ile Yörükler beldesi arasında 45 yıldır sonuçlanmayan arazi davası
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AHİM) taşındı. 2 bin 500 kişinin yaşadığı belde
halkından yarıya yakını bu dava yüzünden Hazine ile mahkemelik.

Davanın sonuçlanmaması üzerine ise bin kişi AİHM'ye


manevi tazminat davası açarken, belde halkının önde
gelenleri, "Ömrümüz bu dava ile geçti, davayı çocuklarımıza
miras bırakmak istemiyoruz." diyor.

Dava, 1960 yılında aralarında arazi anlaşmazlığı çıkan 3 kardeşin, mahkemeye


başvurmasıyla başladı. Yapılan incelemede söz konusu arazilerin Hazine'ye ait olduğu
ortaya çıkınca davaya Hazine de müdahil oldu. Dava yerel mahkemede 35 yıl sonra
sonuçlandı. Yerel mahkemenin kararı Yargıtayca bozulunca yeniden başa dönüldü.
Davanın Yargıtay kararından sonraki bölümü halen devam ediyor. Yörükler halkı, davanın
geciktirilmesi yüzünden mağdur edildiklerini belirterek, ayrı ayrı AİHM'ye manevi tazminat
davası açmaya başladı. Bir kişi için 50 bin Euro'nun istendiği davada bütün başvurular
tamamlandığında toplam miktar 50 milyon Euro'yu aşacak. Beldede iki dönem belediye
başkanlığı yapan Süleyman Eroğlu, şunları söyledi: "Bu davayı artık bir kararın çıkmasını
sağlamak için açtık. Benim babam bu işle uğraştı. Ben hayatımı bu dava ile geçirdim.
Elimizdeki tapu geçerli sayılmıyor, dava bir türlü sonuçlanmıyor. Davayı çocuklarımıza
bırakmamak için böyle bir hakkımız olduğunu da öğrenince kullanma kararı aldık." 97
yaşındaki Mehmet Eroğlu ile eşi Emine Eroğlu (87) da tazminat davası için başvuranlar
arasında. Mehmet Eroğlu, sağlık açısından sorun yaşayana kadar davayla yakından
ilgilenmiş. Kaç hakim gördüğünü, ne kadar duruşmaya girdiğini artık hatırlamayan Eroğlu,
"Elimizde tapu var, ayrıca devlet bizden ormanı aldıktan sonra geri aldığımıza dair kayıt
var; ama yine de olmuyor. Eğer bu tapu muteber değilse hiçbir tapu geçerli değil o
zaman." diye konuştu. Davayla ilgilenenlerden çok az kişinin hayatta kaldığını aktaran
Ahmet Kurnaz da tazminat davası açanlardan. Kurnaz, "Babam bu dava ile ilgileniyordu,
sonunu göremeden göçtü. Ben 60 yaşımdayım, davanın sonucunu görebilecek miyim
bilmiyorum." dedi.

Dava yüzünden doğrudan gelir desteği gibi tarım desteklemelerinden de


yararlanamadıklarını dile getiren Cemil Yaşar ise, şunları kaydetti: "Biz Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'ne bunun için başvurduk. Yıllardır davadan bir sonuç çıkmadı, çıkacak
mı o da belli değil. Her yıl 3-4 duruşma oluyor, şu eksik, şu da gelsin bile denmeden dava
bir sonraki tarihe erteleniyor. Bizim tüm arzumuz tapularımızın verilmesi."

İnsan Hakları Mahkemesi'ne açılan davanın avukatı Erhan Bora, dava sürecinin bu kadar
uzun sürmesine anlam veremediğini ifade ederek, şu bilgileri verdi: "Yörükler beldesinde
45 yıl süren davada bir kere yerel mahkeme karar vermiş, onu da Yargıtay bozmuş. Biz
burada yerel mahkeme mi haklı Yargıtay mı haklı onunla hiç ilgilenmiyoruz. Bizim
ilgilendiğimiz davanın 45 yıl sürmesi. Türkiye'nin de imzaladığı Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'nde davaların makul sürede bitmesi bir insan hakkı olarak görülüyor. Verilen
kesin bir tarih yok, her davanın yapısına göre bu süre farklı. Ama İnsan Hakları
Mahkemesi'nin uygulamalarında 7 yılı geçen dava yok." AİHM'ye başvuru yapabilmek için
iç hukuk yollarının bitmesi gerekiyor, ancak bu davanın asıl konusu davanın bitmemiş
olması. İlk kez davanın uzun sürmesi sebebiyle bu kadar çok kişi başvuru yapıyor