KATA NAMA

Bincang dengan pasangan kamu. Berikan satu contoh Kata Nama.

FRASA NAMA
• Bincang dengan pasangan kamu. • Luaskan Kata Nama (KN) berikut supaya menjadi Frasa Nama (FN); • • • • adik _______ adik _______ adik _______ adik _______

FRASA NAMA
• Bincang dengan pasangan kamu. • Luaskan Kata Nama (KN) berikut supaya menjadi Frasa Nama (FN); • • • • budak _______ budak _______ budak _______ budak _______

KATA KERJA
Bincang dengan pasangan kamu. Berikan satu contoh Kata Kerja.

FRASA KERJA
• Bincang dengan pasangan kamu. • Luaskan Kata Kerja (KK) berikut supaya menjadi Frasa Kerja (FK); • • • • berjalan _______ memanjat _______ membaca _______ membuat _______

FN + FN
• • • • Contoh; Imran adik saya. Beg itu beg saya. Budak lelaki itu adik saya.

• Bincang dengan pasangan kamu dan kenal pasti frasa nama yang terdapat dalam ayat itu.

FN+FK
• • • • Contoh; Adik saya memanjat tangga. Budak lelaki itu membaca buku. Adik lelaki saya berjalan pantas.

• Bincang dengan pasangan kamu dan kenal pasti frasa nama dan frasa kerja yang terdapat dalam ayat itu.

Fikir-Fikir
• Bentuk kumpulan. • Bincang dan kenal pasti Frasa Nama dan Frasa Kerja yang terdapat dalam setiap ayat di kertas latihan.

Jawapan!
1. (Kasut itu) (kasut ayah). (FN) (FN) 3. (Ayah Amir) (mengecat rumah). (FN) (FK) 5. (Kucing Imran) (kucing Parsi). (FN) (FN) 7. (Seorang lelaki tua) (memanggil saya). (FN) (FK) 9. (Budak lelaki itu) (melukis gambar saya). (FN) (FK) 11. (Murid perempuan itu) (kawan Lina). (FN) (FN)

Latihan
• Buku Aktiviti MEKAR 5A ms 16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful