releveu_2 -A3

PLAN ZONA DE PRODUCTIE Scara 1:150

35 40

20

3

45

2

4
1.25

4

2

3

2.50

7
10.10

20

20

1.50

1.50 1.90

59 1.90

1.50

1.50

7
1.80

1.80

6 5

7

7
2.50

20

20

6 5

1

2.50

1

35

40

45

20

2.20
46.40

2.20

3.91

1 Boxe cai 2 Camera supraveghetor 3 Camera harnasamente 4 Gratar pentru fibroase si iesle pentru concentrate 5 Camera furaje 6 Recipient adapare 7 Rigola de urina

Universitatea Ovidius Constanta Facultatea de Constructii
Calitatea Proiectat Desenat Verificat Control Stas Aprobat Nume Semnatura

CONSTRUCTII AGRICOLE CCIA Anul 4 Gr. 1 Sgr.2

RDV

Rosu Delia-Veronica

Scara 1:150

P.T. Releveu grajduri 2
Allplan 2011

h/l= 297 / 420 (0.12mp)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful