You are on page 1of 26

TAKLIMAT SISTEM E-GTUKAR PERTUKARAN DALAM DAERAH

PERMOHONAN

Paparan untuk menggunakan sistem. Sekiranya masih belum berdaftar, sila mendaftar di Daftar Masuk terlebih dahulu untuk mendapatkan ID Pengguna dan Kata Laluan.

Masukkan maklumat ID Pengguna dan Kata Laluan yang diperolehi dari Daftar Masuk serta nombor kad pengenalan pemohon.

Paparan sekiranya maklumat yang dimasukkan tidak tepat.

Permohonan pertukaran anda tidak boleh melalui sistem ini. Sila hubungi JPN untuk maklumat lanjut

Paparan sekiranya pemohon tidak dibenarkan bertukar kerana rekod tindakan tatatertib.

Permohonan pertukaran anda tidak boleh melalui sistem ini. Sila hubungi Sektor Pengurusan Islam JPN untuk maklumat lanjut

Paparan sekiranya pemohon tidak dibenarkan bertukar kerana guru JQAF yang masih belum tamat latihan.

Anda tidak dibenarkan membuat pertukaran Pertukaran anda perlu melalui Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Paparan sekiranya pemohon tidak dibenarkan bertukar kerana guru tersebut merupakan guru yang dinaikkan pangkat.

Masukkan maklumat yang dikehendaki dengan tepat dan klik button OK.

Sambung .. Berjaya masuk

Paparan setelah pemohon berjaya masuk ke dalam sistem.

Pemohon dikehendaki klik pada semua kotak yang disediakan, kemudian klik button Masuk untuk proses permohonan.

Paparan sekiranya pemohon tidak klik pada semua kotak yang disediakan. Sila klik OK.

Klik button Masuk setelah semua kotak telah diklik untuk proses permohonan.

Sila masukkan / pilih maklumat yang dikehendaki.

Sila masukkan / pilih maklumat yang dikehendaki.

Jika Salah Hubungi PPD Negeri Anda

Sila klik button Tambah sekiranya mengajar lebih dari satu sekolah.

Sila masukkan / pilih maklumat yang dikehendaki.

Sila masukkan / pilih maklumat yang dikehendaki.

Apabila selesai memasukkan semua maklumat yang dikehendaki, klik button PAPAR MAKLUMAT.

Sekiranya semua maklumat telah lengkap klik button HANTAR BORANG. Tetapi sekiraya masih ada maklumat yang hendak dikemaskini, sila klik EDIT BORANG.

Klik button OK untuk hantar permohonan.

Paparan apabila permohonan berjaya dihantar.

Pemohon masih boleh mengemaskini maklumat / batal permohonan sebelum Pengetua / Guru Besar membuat tindakan.

Pemohon boleh menyemak status permohonan dengan klik button SEMAKAN PEMOHON.

Status permohonan pemohon akan dipaparkan