You are on page 1of 27

T.C.

Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

SALIK BAKANLIININ MESLEK HASTALIKLARI LE LGL ALIMALARI

Dr. Ebru AYDIN alan Sal ve Gvenlii Daire Bakan Uzm.Dr. Shendan ADIGZEL Birim Sorumlusu
1

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu BAKANLIIMIZDA, ALIAN SALII LE LGL YAPILANMA SREC-1 Temel Salk Hizmetleri Genel Mdrl, evre Sal Dairesi bnyesinde alan Sal ubesi olarak hizmetler yrtlmekteyken 2011 ylnda Daire Bakanl dzeyine tanmtr. Refik Saydam Hfzsshha Merkezi bnyesinde 2006 ylndan itibaren Laboratuvar Gvenlii Kurulu oluturularak Kurum ii i sal ve gvenlii hizmetleri verilmeye balanmtr. 2011 ylnda da Refik Saydam Hfzsshha Merkezi bnyesinde i sal ve gvenlii ile ilgili hizmetleri yrtmek zere alan Gvenlii ve Sal Birimi kurulmutur.
2

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu BAKANLIIMIZDA ALIAN SALII LE LGL YAPILANMA SREC-2 02/11/2011 tarihinde yaymlanan 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ile Bakanlmz yeniden yaplanmtr. 2012 Mart ay itibaryla Trkiye Halk Sal Kurumu bnyesinde Tketici ve alan Gvenlii Bakan Yardmclna bal alan Sal Ve Gvenlii Daire Bakanl kurularak hizmetlerin birletirilerek devam salanmtr. alan Sal ve Gvenlii Daire Bakanl bnyesinde Sal ve Gvenlii Birimi kurulmas almalarna da balanmtr.

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

DARE BAKANLIIMIZ GREV TANIMI-1


alan Sal ve Gvenlii hizmetlerinin

standardizasyonunu salamak, alanlarn eitim ihtiyalarn tespit etmek ve eitim faaliyetlerini koordine etmek, alanlarn salnn korunmas amacyla, aratrma, gelitirme ve denetim hizmetlerini ilgili kurulularla ibirlii iinde yrtmek.

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

DARE BAKANLIIMIZ GREV TANIMI-2


Ulusal / uluslararas pilot almalar yapmak ve ortak projeler gelitirerek uygulamak. alan sal ve gvenlii hizmetleri ile ilgili mevzuatlar hazrlamak, Toplum sal merkezlerinin (TSM) i sal hizmeti sunmas iin gerekli almalar yapmak, Salk alanlarnn i sal ile ilgili farkndalnn artrlmas iin eitim programlar hazrlamak / hazrlatmak ve yrtlmesini salamak,
6

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

DARE BAKANLIIMIZ GREV TANIMI-3


alanlara ynelik iddet vakalarn izlemek, sonular deerlendirilmek, nlenmesine ynelik programlar hazrlanmak ve uygulanmasn salamak, Faaliyet alanlar ile ilgili eitim, sempozyum, altay gibi etkinlikler dzenlemek ve dzenlenen ulusal/ uluslararas etkinliklere katlm salamak, Meslek hastalklar ve i kazalarnn nlenmesi veya azaltlmas konusunda aratrma ve denetim hizmetlerini planlamak ve ilgili kurum ve kurulularla ibirlii ierisinde gerekli tedbirlerin alnmasn salamak 7

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

MESLEK HASTALII
Meslek hastal, sigortalnn alt veya yapt iin niteliinden dolay tekrarlanan bir sebeple veya iin yrtm artlar yznden urad geici veya srekli hastalk, bedensel veya ruhsal zrllk hlleridir (5510 sayl Kanun).

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

SALII
ada salk anlaynn tipik bir uygulama alandr ve tp, mhendislik ve sosyal bilimleri ilgilendiren multidisipliner bir konudur. Dnya Salk rgtnn (DS) tanmna gre salk, yalnz hastalk ve sakatln olmamas deil, fiziksel, ruhsal ve sosyal ynden tam bir iyilik halidir. alma hayat; alann bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik dzeyini belirleyen en nemli etkendir.

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

MESLEK HASTALIKLARININ TEMEL ZELLKLER


Nedeni belli lerleyici Korunulmas gereken hastalklardr Tekrarlayabilir Kmelenebilir Maluliyet brakabilir Tazminat gerektirir Bildirimi zorunlu

10

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

MESLEK HASTALIKLARI SINIFLANDIRMASI


1.Etkenlere bal hastalklar Kimyasal etkenlere bal hastalklar Fiziksel etkenlere bal hastalklar Biyolojik etkenlere bal hastalklar 2. Hedef organ hastalklar Mesleki akcier hastalklar Mesleki cilt hastalklar Mesleki kas iskelet hastalklar 3. Mesleki kanserler 4. Dier
11

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

MESLEK HASTALII TANISI KOYMAK NEML nk meslek hastal, Halk sal sorunudur Salk sigortaclnn ykn artrr barn olumsuz etkiler Ekonomik yk fazladr.

12

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

Meslek Hastalklar Hastaneleri Devlet niversite Hastaneleri S.B. Eitim ve Aratrma Hastaneleri

TANI MERKEZLER

13

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

MESLEK HASTALIKLARI HASTANELERNN ZELLKLER psikolojisi laboratuvar, hijyeni laboratuvar, Toksikoloji laboratuvar,

Gelimi solunum fonksiyon laboratuvar olan hastanelerdir.

14

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

MESLEK HASTALIKLARI BLDRM ZORUNLU HASTALIKLARDIR 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununa gre iveren, salk hizmet sunucular veya iyeri hekimi tarafndan kendisine bildirilen meslek hastalklarn rendii tarihten itibaren i gn iinde Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirimde bulunur. Ayrca yetkilendirilen salk hizmeti sunucular da meslek hastal tans koyduklar vakalar en ge on gn iinde Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirir. Meslek hastal bulac bir hastalk ise Halk Sal Mdrlne de bildirimi zorunludur (Bulac Hastalklar Srveyans ve Kontrol Esaslar Ynetmelii).
15

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

YASAL DZENLEMELER
27.11.2010 tarihli ve 27768 sayl Resmi Gazetede yaymlanan yeri Hekimlerinin Grev, Yetki, Sorumluluk ve Eitimleri Hakknda Ynetmelik ile Toplum Sal Merkezlerimize iyeri hekimlii hizmeti sunma yetkisi verilmitir. 26.01.2010 tarihinde alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl ile Bakanlmz arasnda Sal ve Gvenlii Alannda birlii Protokol imzalanmtr. 16.06.2011 tarihli ve 20065 sayl Temel Sal Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esaslar Hakknda Ynerge ile Toplum Sal Merkezlerimiz bnyesinde bu hizmetin sunulmasna dair usul ve esaslar belirlenmitir. Bu almalar, meslek hastalklarnn erken (maluliyet brakmadan) saptanmas, meslek hastal nedenli lmlerin tespitine katk salamaktadr.
16

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

NE EKSK ?

NE YAPILMALI ?

17

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

EKSKLERMZ
Meslek Hastalklarnn Saptanmasnda eksikliklerimiz var. Meslek Hastal Nedenli lmlerin Saptanmasnda eksiklerimiz var. lkemizde meslek hastalklarnn mevcut durumu ile ilgili salkl verimiz yok. llerdeki TSMlerimizde i sal hizmeti sunacak birimlerimizin says henz yetersiz (19 TSM) Kurumlar aras alma anlaynda eksikliklerimiz var. yeri hekimliinde koruyucu hekimliin nemini yerletirmekle ilgili eksikliimiz var.

18

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

Temel Sal Hizmeti (TSH)


1. Alma Ata ilkelerinin i sal alanndaki uygulamasdr. 2. DS'nn "Herkes in Sal Kresel Stratejisi" dorultusunda i sal hizmetlerini alamayan alanlarn bu hizmetlere ulamasn salama abasdr. 3. sal hizmetlerinin 161 ve 155 sayl LO Szlemelerinin gerektirdii dzeyde gelimesini salayacak yoldur.

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

TSH Sunan Toplum Sal Merkezleri (TSM)


1. ili TSM- ZMR 2. Akdeniz TSM- MERSN 3- MEZTL TSM- MERSN 4. EHT KAML TSM- G.ANTEP 5. BLECK TSM 6. GLBAI TSM- ANKARA 7. MAMAK TSM- ANKARA 8. KEREN TSM-ANKARA

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

TSH Sunan Toplum Sal Merkezleri (TSM)


9. TORBALI TSM - ZMR 10. ADIYAMAN TSM 11. GLBAI TSM- ADIYAMAN 13. MANSA MERKEZ TSM 15. AMASYA TSM 16. ANTAKYA TSM - HATAY 17. BEYPAZARI TSM- ANKARA 19. KARATAY TSM - KONYA

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

STRATEJK PLANIMIZ, 2013-2017 Hedef 1.6. saln iyiletirerek, alanlarn saln ve iyiliini korumak ve gelitirmek 1.6.1. i ve iverenlerin, i sal konusundaki farkndalklarn artrmak eitim ve kampanyalar dzenlemek SGK ve sendikalarla ibirlii yapmak

22

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

STRATEJK PLANIMIZ, 2013-2017 1.6.2. Meslek hastalklar srveyansn glendirmek Meslek hastalklarnn nlenmesi iin eitim, kampanya ve hukuki dzenlemeler yapmak Meslek hastalklarnn tespitini ve bildirimini artracak kayt sistemi kurmak ve hukuki dzenlemeler yapmak kazalarn nlemek ve bildirimini artrmak iin eitim, kampanya ve hukuki dzenlemeler yapmak

23

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

STRATEJK PLANIMIZ, 2013-2017 1.6.3. sal hizmetleri sunumunu iyiletirmek Temel i sal hizmetlerini birinci basamak salk hizmetlerine entegre etmek yeri hekimlii ile ilgili kaliteyi artrc eitim ve hukuki dzenlemeler yapmak Salk alanlarna ynelik iyeri ve alan gvenlii programlar gelitirmek

24

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

HAZIRLANMAKTA OLAN MEVZUATLAR Toplum Sal Merkezlerinin (TSM) Yetkilendirilme ve Denetimine likin Usul ve Esaslar Hakknda Genelge yeri hekimi ve Dier Salk Personelinin Grev, Yetki, Sorumluluk ve Eitimleri Hakknda Ynetmelik Temel Sal Hizmetlerinin Uygulama Usl ve Esaslar Hakknda Ynerge deiiklii Hijyen Eitim Ynetmelii

25

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

SALIK GZETM ve VER TOPLAMA

Mdahale programlarnn etkisini deerlendirme

YAPTIRIM 26

T.C. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu

lgi ve dikkatiniz iin TEEKKRLER!


ebruaydin.tr@gmail.com ebru.aydin@thsk.gov.tr 0 312 565 53 24

27