You are on page 1of 2

Sulit

Geografi
Tingkatan 4
Sem. 1 2012

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TENOM


89908 TENOM, SABAH
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012
NAMA

: .........................................................

TINGKATAN : .............................

_____________________________________________________________________________
_

GEOGRAFI
Tingkatan Empat (4)
KERTAS DUA (2)
2 jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
ARAHAN
1. Kertas soalan ini mengandungi dua
bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan
tiga soalan daripada Bahagian B.
3. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator
saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

Disediakan oleh :_____________________


(Cik. Samantha E. F.)
Diperiksa oleh :___________________
(Pn. Stella Bibis)

Kod Pemeriksa
Bahagian
Soalan
Markah
Penuh
1
6
2
4
3
6
A
4
2
5
2
6
10
7
10
8
20
9
20
B
10
20
11
20
Jumlah
100

Markah
Diperoleh

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak

Disahkan oleh :____________________


(En. Donny D.)

termasuk muka hadapan