You are on page 1of 2

WAJ3106 Hubungan Etnik

14/4/2012

Kontrak Sosial Dan Perlembagaan Negara Satu set peraturan dan undang-undang Dalam berbentuk bertulis dan tidak bertulis. Undang-undang asas Negara. Islam hadari (pembangunan)

Perlembagaan Undang-undang lahir dari perlembagaan. Undang-undang tertinggi melebihi segala undang-undang yang ada. Penggubalan undang-undang: o Ordinan yang dikeluarkan sebelum Negara mencapai kemerdekaan o Akta undang-undang yang diluluskan oleh parlimen sebagai badan pembuat undang-undang o Enakmen undang-undang yang diluluskan oleh dewan undangan negeri

Apa itu kontrak Sosial Teori dipelopori oleh John Locke dan Thomas Hobbes Persetujuan bersama Menyerahkan hak institusi yang berkuasa dan berdaulat Perjanjian formal dengan syarat-syarat tertentu Dokumen yang mengandungi syarat-syarat perjanjian Permuafakatan yang diakui oleh undang-undang

Kontrak social Permuafakatan antara rakyat dan pemimpin pelbagai kaum sebelum merdeka Dipersetujui oleh parti-parti politik yang mewakili setiap kaum Watikah asas keadilan sokial Keadilan politik, ekonomi dan kebudayaan Rujukan asas keadilan sosial Negara

Unsur-unsur tradisi dalam kontrak sosial Bahasa Agama Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Pemerintahan beraja

Kepentingan Unsur-Unsur Tradisi Dalam Kontrak Sosial Wujud ratusan tahun sebelum wujud perlembagaan 1957 Menstabilkan sistem politik Negara Saranan Suruhanjaya Reid faktor sejarah dan tradisi
1

WAJ3106 Hubungan Etnik

14/4/2012

Isu sensitif dilindungi di bawah Akta Hasutan Bukan isu perbincangan awam

Unsur Tradisi Dalam Perlembagaan: 6.4.1 Bahasa Melayu 6.4.3 Hak Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera S&S 6.4.2 Agama Islam 6.4.4 Pemerintahan Beraja

Kedudukan Raja-raja Melayu Sistem pemerintahan beraja sejak dahulu Symbol penting surviving orang melayu Raja orang Melayu beragama Islam Mempunyai kedaulatan dan kekebalan

Hak Istimewa Orang Melayu Syarat Melayu Beragama islam Bercakap melayu Mengamalkan cara hidup melayu Lahir di Tanah Melayu Lahir di Singapura sebelum merdeka

Keistimewaan Orang Melayu dan Bumiputera YDA bertanggungjawab memelihara hak istimewa Perbezaan kouta dalam perkhidmatan awam, biasiswa, permit dan lessen Perlindungan tanah rizab orang melayu Tidak bercanggah dengan konsep kesamaan

Islam Agama rasmi Kepercayaan majority penduduk agama islam ialah bagi seluruh persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan (Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan)