PENILAIAN PRESTASI

HJ ABDUL HALIM BIN AHMAD MOHD HANIF ABDUL RANI ( 001512 ) MUHAMMAD AIZUDDIN AIMAN MOHD SUHAIMI ( 001513 ) NOOR HAZIRAH HUSIN ( 001519 ) SAFFA ATIFAH MOHD SIDIK ( 001525 )

OBJEKTIF
• Untuk mengetahui tentang definisi penilaian prestasi • Menerangkan kepentingan penilaian prestasi • Untuk mengetahui siapa penilai yang perlu dinilai dalam penilaian prestasi • Membincangkan kaedah penilaian prestasi

melaksana. mengurus dan menilai pencapaian prestasi serta menentukan sejauh mana seseorang pekerja itu bekerja secara efektif .DEFINISI PENILAIAN PRESTASI Penilaian prestasi merupakan aktiviti yang dijalankan untuk merancang.

PENILAIAN PRESTASI TERMASUKLAH : • • • • • Kajian prestasi pekerja Menilai personal Menilai kedudukan Menentukan merit Memberi penghargaan kepada pekerja .

OBJEKTIF PENILAIAN PRESTASI • Judgmental : fokus adalah untuk menilai setiap pekerja bagi membantu pihak pengurusan membuat keputusan yang berkaitan dengan ‘reward and sanction’ • Developmental : fokus adalah untuk menyediakan maklumbalas tentang kekuatan dan kelemahan pekerja bagi membolehkan mereka meningkatkan prestasi .

pemangkuan dan pertukaran sementara • Menentukan kelayakan atau kesesuaian untuk pergerakan gaji • Memperbaiki dan mempertingkatkan prestasi serta motivasi pegawai .TUJUAN PENILAIAN PRESTASI • Menentukan penempatan dan bidang kerjaya yang sesuai dengan potensi • Menentukan kesesuaian dan kelayakan untuk kenaikan pangkat.

CIRI-CIRI PENILAIAN PRESTASI • Tidak dibuat secara tergesa-gesa • Tidak dipengaruhi oleh prestasi tahun sebelumnya • Tidak memberi perhatian terhadap perkara yang baru berlaku yang boleh mempengaruhi penilaian .

.Sambungan…. • Tidak pilih kasih • Tidak mengambil jalan yang mudah dengan memberi markah dalam lingkungan pertengahan sahaja • Tidak terlalu berlembut • Penilaian dengan pencapaian sebenar .

KEPENTINGAN PENILAIAN PRESTASI • • • • • Mengenalpasti individu berpotensi Kenaikan pangkat Keperluan latihan Ganjaran Maklumbalas kepada pekerja .

Siapa Penilai? • • • • • • Penyelia Terdekat Jawatankuasa atau Nilaian Berkumpulan Rakan Setaraf atau Teman Sekerja Subordinat atau Pekerja Bawahan Pekerja Sendiri Pelanggan .

KAEDAH PENILAIAN Terbahagi kepada 2 kaedah : Perbandingan – Pemeringkatan (Ranking) – Perbandingan Berpasangan – Taburan Terpaksa(random survey) .

• Individu – Skala penilaian grafik – Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS) from CIT – Senarai semakan tugasan .

Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS) from CIT .

.

KATEGORI PENILAIAN PRESTASI .

.

• Untuk membantu meningkatkan lagi prestasi semasa. • Untuk memperbaiki dalam melakukan tugasan • Membantu seseorang itu menentukan kerjaya dengan lebih berkualiti .MANFAAT PENILAIAN PRESTASI • Mendorong peningkatan prestasi dalam sesuatu kerja .

KESIMPULAN • Perlaksanaan penilaian prestasi seharuslah dilaksanakan oleh setiap majikan terhadap pekerja dibawah seliaan dengan ikhlas. jujur dan telus .

tripod.com/2008/12/defin asi-konsep-dan-aspek-penilaian.RUJUKAN • http://sarjana.blogspot.html • http://arifomar.html .com/prestasi1.

TERIMA KASIH .SEKIAN.