You are on page 1of 1

Bulatkan diftong yang terdapat dalam perkataan di bawah.

Bulatkan diftong yang terdapat dalam perkataan di bawah.

Laici pisau angpau harimau

limau pulau kedai cakoi

kaloi lantai petai pau

Laici pisau angpau harimau

limau pulau kedai cakoi

kaloi lantai petai pau

Gariskan perkataan yang mempunyai diftong. 1. Ali menyimpan piala di dalam almari. 2. Ibu suka dengar muzik dengan radio. 3. Ibu Mei beli petai di pasar. 4. Lee beli nasi lemak di kedai. 5. Emak tanam pokok sekoi di tepi rumah.

Gariskan perkataan yang mempunyai diftong. 1. Ali menyimpan piala di dalam almari. 2. Ibu suka dengar muzik dengan radio. 3. Ibu Mei beli petai di pasar. 4. Lee beli nasi lemak di kedai. 5. Emak tanam pokok sekoi di tepi rumah.