You are on page 1of 12

PRO FORMA KURSUS

JADUAL WAKTU SEMESTER

BAHAN-BAHAN ATAU NOTA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

TUGASAN TUTORIAL & JAWAPAN

TUGASAN ISL

BAHAN-BAHAN KENDIRI

BAHAN-BAHAN RUJUKAN
BUKU TEKS BAHAN RUJUKAN DIGITAL

SOALAN TUGASAN & SKRIP JAWAPAN

MAKLUMAT PESERTA

CONTOH PROJEK-PROJEK KURSUS

LAMPIRAN / BAHAN RUJUKAN

REFLEKSI