Papa Ioan Paul al II-lea – Biografie

Ioan Paul al II-lea a fost al 264-lea Papă (al 263-lea Succesor al lui Petru). Karol Josef Wojtyla, ales Papă pe 16 octombrie 1978, s-a născut la Wadowice, oraş la 50 km de Cracovia, pe data de 18 mai 1920. Era al doilea din cei doi fii ai lui Karol Wojtyla şi Emilia Kaczorowska, mama care a murit în 1929. Edmund, fratele său mai mare, medic moare în 1932 şi tatăl său subofi er moare în armată în 1941. La vârsta de nouă ani a primit Întâia Sfântă Împărtăşanie şi la optsprezece ani Sfântul Mir. Terminate studiile în şcoala superioarăMarcin Wadowita din Wadowice, în anul 1938 se înscrie la Universitatea Jagellonica din Cracovia. Când for ele de ocupa ie naziste au închis Universitatea în 1939, tânărul Karol a lucrat într-o carieră de piatră (1940-1944) şi pe urmă în fabrica chimică Solvay pentru a-şi asigura existen a şi de a evita deportarea în Germania. Începând din 1942, sim indu-se chemat la preo ie a frecventat cursurile de formare din seminarul major clandestin din Cracovia sub îndrumarea Arhiepiscopului din Cracovia, Cardinal Adam Stefan Sapieha. În acelaşi timp a fost unul dintre promotorii "Teatrul Rapsodic" la fel clandestin. După război, a continuat studiile în seminarul major din Cracovia redeschis şi la Facultatea de Teologie apar inând Universită ii Jagellonica, până la hirotonirea preo ească în Cracovia pe data de 1 noiembrie 1946. Pe urmă, a fost trimis de Cardinal Sapieha la Roma unde a ob inut doctoratul în teologie (1948) cu o teză pe tema credin ei în operele Sfântului Ioan al Crucii. În acea perioadă în timpul vacan elor sale a exercitat ministerul pastoral în mijlocul emigran ilor polonezi din Fran a, Belgia şi Olanda. În 1948 reântors în Polonia a fost coadiutor mai înainte în parohia din Niegowic, aproape de Cracovia şi pe urmă la Sfântul Florian în oraşul Cracovia. A fost capelanul studen ilor universitari până în 1951 când a reluat studiile filosofice şi teologice. În 1953 a prezentat la Universitatea din Lublin o teză privind posibilitatea de fonda o etică creştină plecând de la sistemul etic a lui Max Scheler. Mai târziu a devenit professor de Teologie Morală şi Etică în seminarul major din Cracovia şi la Facultatea de Teologie din Lublin. Pe data de 4 iulie 1958, Papa Pius al XII-lea la numit Episcop titular de Ombi şi Auxiliar de Cracovia. A primit consacrarea episcopală pe data de 28 septembrie 1958 în catedrala din Wawel (Cracovia) prin impunerea mâinilor de către Arhiepiscop Eugeniusz Baziak. Pe data de 13 ianuarie 1964 a fost numit Arhiepiscop de Cracovia de Sfântul Părinte Paul al VI-lea care la creat Cardinal pe data de 26 iunie 1967. A partecipat la Conciliul Vatican II (1962-1965) cu o contribu ie importantă în elaborarea constitu iei Gaudium et Spes. Cardinal Wojtyla a luat parte şi la cele 5 Sinoduri Episcopale înainte de Pontificatul său. A fost ales Papă pe data de 16 octombrie 1978 şi pe data de 22 octombrie începe solemn ministerul Său de Păstor Universal al Bisericii.

De la începutul Pontificatului său, Papa Ioan Paul al II-lea a efectuat146 vizite pastorale în Italia şi în calitate de Episcop de Roma a vizitat 317 din totalul de 332 parohii romane. Călătoriile apostolice în lume, au fost 104 expresie a grijii pastorale din partea Succesorului lui Petru pentru toate bisericile. Printre documentele sale se numără 14 Enciclici, 15 Exorta ii apostolice, 11 Constitu ii apostolice şi 45 Scrisori apostolice. Lui Ioan Paul al II-lea se pot atribui 5 căr i: "Trecerea pragului speran ei" (octombrie 1994); "Dar şi mister: aniversarul de cincizeci de ani de preo ie" (noiembrie 1996); "Tripticul roman", medita ii în formă de poezie (martie 2003); "Ridica i-vă, să mergem" (mai 2004) şi "Memorie şi Identitate" (februarie 2005). Papa Ioan Paul al II-lea a celebrat 147 ceremonii de beatificare - în care a proclamat 1338 de ferici i şi 51 de canonizări cu un total de 482 de sfin i. A inut 9 Concistoare, în care a creat 231 Cardinali (1 in pectore). A condus 6 întâlniri plenare pentru Colegiul Cardinalilor. Din 1978 a convocat 15 întâlniri pentru Sinodul Episcopilor: 6 generale ordinare (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), o întâlnire generală extraordinară (1985) şi 8 întâlniri speciale (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 (2), 1999). Nici un alt Papă a întâlnit aşa de multe persoane ca Ioan Paul al II-lea: la Audien ele Generale de miercuri (peste 1160) au partecipat mai mult de 17 milioane 600 de mii de pelerini, fără a număra audien ele speciale şi ceremoniile religioase (mai mult de 8 milioane de pelerini numai în anul 2000 cu ocazia Marelui Jubileu), în plus milioanele de pelerini întâlni i în timpul vizitelor pastorale în Italia şi în lume; de asemenea, numeroase au fost personalită ile guvernative primite în audien ă: este îndeajuns de a aminti 32 vizite oficiale şi 738 audien e sau întâlniri cu Şefii de State, se adaugă şi 246 audien e şi întâlniri cu Primii Miniştri. Moare la Roma, în locuin a sa din Cetatea Vaticanului, sâmbătă 2 aprilie 2005 în jurul orei 21:37. Înmormântarea solemnă are loc în Pia a Sfântul Petru iar depunerea în mormânt în Grotele Vaticane pe data de 8 aprilie. Traducere din limba italiană de Don Emilian Diac

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful