You are on page 1of 2

Mga Larong Pinoy:

1. __________________ ito ay nilalaro sa pamamagitan ng pag-akyat sa mahabang kawayan na nilagyan ng grasa na magsisilbing padulas.

2. __________________ Ito ay yari sa makukulay na plastic na nailalagay sa takip na bote o tansan. 3. __________________ ito ay gawa sa kahoy na hugis ng tulad sa acorn na mayroong pako na nakabaon ang ulo mula sa kahoy at ang pangalawa ay isang mahabang lubid na magpapaikot sa kahoy na may pako. 4. _________________ ang larong ito ay binubuo ng tatlo o higit pang manlalaro. Sa larong ito lumulukso ang bawat manlalaro habang pabilis ng pabilis. 5. _________________ pinakakilalang laro ng mga Pilipino, ang mga manlalaro ay hindi bababa sa sampu. 6. __________________ sampu o dalawampung tao ang maaaring sumali. Ang mga manlalaro ay nakabilog at nakaupo. Ang taya ang may hawak na panyo. 7. __________________ kahit ilang tao pwedeng sumali. Maaring maglaro sa loob o sa labas ng bahay. Dalawa hanggang dalawampu o mahigit pa ang maaring maglaro. 8. __________________ patutumbahin ng mga manlalaro ang lata sa pamamagitan ng kanilang pamatong tsinelas.

9. Ang larong taguan o ________________. 10. Ang sipa ay tinatawag na ______________ sa Indonesia. 11. Ang sipa ay tinatawag na ______________ sa Malaysia. 12. Ang larong sipa o ____________. 12. Ang larong hulugang panyo o _______________.