RAPORT SPECIAL

TVA
Măsuri în vigoare începând cu ianuarie 2013

Nicio parte din acest material nu poate fi reprodusă. înregistrare audio sau video. arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace.45. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acţionează sau se abţine de la acţiuni ca urmare a citirii materialelor publicate în această lucrare. Masuri in vigoare incepand cu anul 2013” © Conta.: 021. Autor: Colectiv Conta. mecanice sau electronice.Raport special “TVA. Masuri in vigoare incepand cu anul 2013” Toate drepturile rezervate.03 E-mail: office@conta. fără permisiunea în scris din partea editorului.ro . fotocopiere.ro 2013 Raport special “TVA.209.ro Director executiv: Dan Gabriel Ianuc Serviciul Clienţi Tel.

TVA. Sistemul TVA la incasare Pentru cine este valabila masura?  Masura este aplicabila pentru persoanele ce au realizat in anul precedent o cifra de afaceri in valoare de pana la 2. Tratamentul cheltuielilor de protocol. din anul 2013 4.taxalert. HG nr. Nu se cuprind activitatile economice scutite de TVA fara drept de deducere. Pentru anul 2013 se are in vedere cifra de afaceri din perioada Octombrie 2011 – Septembrie 2012. Prevederi privind facturarea incepand cu 1 ianuarie 2013. avansuri) si scutite de TVA cu drept de deducere.1071/2012 privind modificarea normelor de aplicare a Codului fiscal. HG nr. sponsorizare. Masuri in vigoare incepand cu anul 2013 1.ro 2 . 1519/2012 privind aprobarea Ghidului TVA la incasare.000 lei.250. 670/2012 privind modificarea normelor de aplicare a Codului fiscal. Prevederi referitoare la bunuri lipsa in gestiune 3. Modificarile aplicabile TVA din 2013 sunt adoptate prin:     OG nr. 1. Ce se intampla cu variatia cifrei de afaceri din Octombrie – Decembrie 2012? Se ia in calcul daca se depaseste plafonul? www. Sistemul de TVA la incasare 2. mecenat din punct de vedere al TVA. 15/2012 privind modificarea Codului fiscal. OMFP nr. In cifra de afaceri se cuprind activitatile economice supuse TVA la colectare (vanzari.

Colectarea TVA se va face la data incasarii facturii. (19) din Codul fiscal. Aceste persoane sunt regasite in Registrul contribuabililor ce aplica sistemul de TVA la incasare. 155 alin. in mod expres. contribuabilii ce utilizeaza sistemul de TVA la incasare. ce va fi condus de ANAF.  La emiterea oricarei facturi de livrari de bunuri/prestari de servicii. daca indeplinesc conditiile de aplicare ? Nu. exigibilitatea TVA colectata intervine in a 90 a zi de la data emiterii facturii sau de la data la care trebuia emisa factura. daca aceasta data este intr-un termen de 90 de zile de la data facturarii. “TVA la incasare”. incepand cu 01 ianuarie 2013.ro 3 . acest sistem se aplica pana la finele perioadei fiscale urmatoare celei in care s-a depasit plafonul (si in luna sau trimestrul urmator). Legea nu permite acest fapt.  Daca incasarea acestor facturi nu se realizeaza in acest termen de 90 de zile. Care este esenta TVA la incasare? Colectare TVA – Exigibilitate TVA.taxalert. Daca intr-un an se depaseste plafonul cifrei de afaceri. trebuie sa precizeze pe factura. livrarii bunurilor/prestarii serviciilor. www. Sistemul de deducere.Nu. in afara de elementele minime obligatorii ale unei facturi. Ghidul TVA emis de autoritatile fiscale precizeaza in mod expres ca se ignora pentru 2013 fluctuatia cifrei de afaceri din trimestrul 4/2012. conform art. Pot opta pentru iesirea din sistemul de TVA la incasare. respectiv colectare a TVA la data platii/incasarii facturii este obligatoriu pentru persoanele cu cifra de afaceri mai mica decat aceasta suma.

calculate conform dispozitiilor Codului de procedura civila. la data platii se poate exercita dreptul de deducere. (1) si alin. NU isi poate exercita dreptul de deducere a TVA dupa aceste 90 zile. 133^2 alin. exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de -a 90-a zi calendaristica. .” TVA la achizitie – Deducere TVA. daca nu se plateste factura? Devine deductibila dupa cele 90 de zile? Atunci cand contribuabilul nu plateste contravaloarea bunurilor si serviciilor catre furnizor o perioada mai mare de 90 de zile.taxalert. Cadru normativ Art. Deducerea TVA de la achizitiile de bunuri si servicii se poate face numai la data platii facturii catre furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii.ro 4 . in interiorul termenului de prescriptie. www. 1 sau 2 ani. daca plata se efectueaza la o perioada mai indelungata. 145 alin (1^1) si alin. respectiv exigibilitatea taxei intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii. a) se aplica sistemul TVA la incasare. respectiv trebuie urmarit scopul pentru care se efectueaza achizitia si factura corect intocmita. Deducerea trebuie sa respecte si celelalte reglementari. (1^2) din Codul fiscal: “Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art.”(5) in cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare nu au incasat contravaloarea integrala sau par tiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. (5) din Codul fiscal: ”Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si alin. Ce se intampla cu TVA-ul de la achizitie.. Desigur..Cadrul normativ Art. de la data emiterii facturii. (2) lit.

chiar daca furnizorul este din categoria celor cu sistem de TVA la incasare. (6) din Codul fiscal:  1) nu se aplica TVA la incasare in cazul masurilor de taxare inversa pe teritoriul Romaniei (livrari deseuri.taxalert. o alta interpretare a plecat de la faptul ca avand o incasare partiala cu numerar dintr-o factura in valoare mai mare. lucru de altfel incorect. NU aplica acest sistem pentru urmatoarele operatiuni. in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror valoare este achitata. au pornit de la premisa ca daca dintr-o factura foarte mare se achita o suma mica cu numerar.  2) nu se aplica sistemul de TVA la incasare. Considerata initial ca o metoda de a evita sistemul de TVA la incasare. conform art. cu sediul activitatii economice in Romania.” Cine nu aplica sistemul TVA la incasare. la data emiterii facturii. ce aplica sistemul TVA la incasare.). marea majoritate a celor care lucreaza in domeniul fiscal. Pentru valoarea TVA aferent valorii neincasate din factura (rest de plata la factura). se va putea exercita dreptul de deducere la intreg TVA-ul de la achizitie.ro 5 . conduce la colectarea (exigibilitatea) TVA pentru intreaga factura si pentru suma de TVA neincasata. chiar daca furnizorul este din categoria celor cu sistem de TVA la incasare. indiferent de valoarea cifrei de afaceri? Reamintim si situatiile cand pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA in Romania. 134^2 alin. se aplica sistemul de TVA la incasare. in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA.134^2 alin. integral sau partial.  3) nu se aplica TVA la incasare. In acelasi timp. cereale etc. (3) .(8) este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fostlivrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau. material lemnos. cu numerar. chiar www.

a). de la data emiterii facturii. In concluzie. chiar daca si acum exprimarea este oarecum confuza.  4) nu se aplica TVA la incasare in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului. Sunt considerate persoane afiliate. pentru taxa aferenta acestor sume nu se aplica regulile de exigibilitate prevazute la alin. persoane fizice autorizate. fie prin detinere directa.daca nu a trecut perioada de 90 de zile. iarasi o interpretare incorecta. cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la beneficiari persoane juridice.ro 6 . d) din Codul fiscal se reformuleaza: "d) In cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata. 134^2 alin. adoptata dupa emiterea OG nr. conform definitiei de la art. partial sau total. Din punct de vedere legal. se corecteaza exprimarea din forma initiala a textului normativ. astfel art. 15/2012 si dupa adoptarea HG nr. liber-profesionisti si asocieri fara personalitate juridica. www. Si persoana fizica este afiliata unei persoane juridice cand aceasta sau un membru de familie pana la gradul al IV lea detine mai mult de 25% din capitalul social al persoanei juridice. ulterior emiterii facturii. abia prin Legea nr. din facturi cu o valoare mai mare decat plata cu numerar. (1) pct. se incaseaza in numerar o parte sau contravaloarea integrala a acesteia. 21 din Codul fiscal. persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA. fie sub forma unor avansuri. fie prin detinere indirecta sau cand controleaza in mod efectiv cealalta persoana juridica.taxalert. in cazul in care. fie sub forma unor plati partiale. 208/2012. 7 alin. pentru platile partiale incasate cu numerar.". persoanele juridice care detin minim 25% din participatiile la o alta persoana juridica. (6) lit. 1071/2012. (2) lit. (1) si alin. se aplica sistemul de “TVA la incasare” pentru restul de plata al facturii.

ro 7 . Alte activitati pentru care nu se aplica TVA la incasare:    livrari si achizitii intracomunitare. 5) nu se aplica TVA la incasare in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate de o persoana impozabila ce face parte dintr-un grup fiscal unic. www. TVA platit in vama pentru importuri. avansuri aferente livrarilor intracomunitare.taxalert.

conform art. precum si activele corporale fixe casate. d) din Codul fiscal.ro 8 .taxalert. b) si c) din Codul fiscal.2. 6 alin. consideram ca sunt aplicabile prevederile de la art. peste nivelul de perisabilitati. Observam ca nu este considerata o livrare si implicit nu se colecteaza TVA pentru aceste stocuri degradate. (4) lit. ce stabilesc: “(8) Nu constituie livrare de bunuri. 21 alin. TVA. in conditiile stabilite prin norme. (3) lit. pornim de la tratamentul bunurilor lipsa in gestiune in anul 2012.. c) perisabilitatile. regasite la pct.”. (1):(. aceste sume sunt nedeductibile la determinarea impozitului pe profit. ajustarea TVA dedus initial la achizitia stocului. Prevederi referitoare la bunuri lipsa in gestiune Pentru a stabili comportamentul TVA la 2013. (12) din HG 44/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a Codului fiscal: www. a) Din punctul de vedere al impozitului pe profit.) b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ. (8) lit. sunt posibile urmatoarele situatii:   perisabilitatile stabilite in mod legal. b) Din punctul de vedere al TVA. la determinarea impozitului pe profit. in temeiul art. care nu mai pot fi valorificate. In ce priveste colectarea TVA la data constatarii degradarii si deprecierii stocului.. 21 alin. neimputabile. in sensul alin. se necesita analiza a doua situatii fiscale:   colectarea TVA la data constatarii degradarii stocului. conform HG 831/2004 sunt deductibile in ce priveste valoarea cheltuielilor cu aceste stocuri degradate. situatia cea mai plauzibila. insa normele metodologice au introdus urmatoarele restrictii suplimentare. in limitele prevazute prin lege. si pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare. c) din Codul fiscal. 128 alin.

Astfel. ci avem obligatia ajustarii TVA pentru bunurile lipsa in gestiune. degradarea s-a produs din cauze obiective. observam ca legiuitorul nu a mentionat expres un document. Sunt incluse in aceasta categorie si produsele accizabile pentru care autoritatea competenta a emis decizie de aprobare a distrugerii in cadrul antrepozitului fiscal. b) degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente. 128 alin. Din punctul de vedere al documentelor. in temeiul Legii 101/2006 privind salubrizarea localitatii. (2) lit.” Astfel. consideram ca sunt aplicabile prevederile de la art. astfel ca noi recomandam efectuarea unui inventar.se recomanda intocmirea unui contract de preluare a acestor deseuri. (8) lit. ce detine autorizatie ANRSC. conform art. daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) bunurile nu sunt imputabile. 148 alin. care nu mai pot fi valorificate. conform prevederilor art. 145 alin.ro 9 . fenomenul fiscal este similar. 148 si 149 din Codul fiscal.taxalert. In ce priveste analiza TVA dedus initial la stocuri. ce mentioneaza in mod expres faptul ca daca stocul achizitionat initial a fost destinat revanzarii si implicit realizarii unor operatii taxabile. din punctul de vedere al justificarii faptului ca bunurile au fost distruse.“(12) In sensul art. De asemenea. (3) din Codul fiscal. in acest caz nu se impune ajustarea TVA dedus la achizitia initiala a stocului. nu se mai pune problema considerarii unei livrari de bunuri. nu se considera livrare de bunuri cu plata bunurile de natura stocurilor degradate calitativ. a) din Codul fiscal. degradate si neimputabile. In anul 2013. b) din Codul fiscal. iar bunurile au fost distruse si implicit nu se mai reintorc in circuitul economic. din analiza textului normativ observam ca stocurile degradate nu trebuie sa fie imputabile. c) se face dovada ca bunurile au fost distruse. cu un reciclator autorizat sau cu o societate de salubrizare. nu se ajusteaza deducerea initiala a taxei in cazul bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor www.

(2) lit. (2) lit. precum si al bunurilor furate dovedite legal prin hotarare judecatoreasca definitiva. 1. 148 alin. dovedit prin documente de asigurare si/sau alte rapoarte oficiale. respectiv cele care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii: 1. prin cauze de forta majora se intelege: razboi. c) 2. 148 alin.taxalert. in limitele stabilite prin lege. www. in limitele stabilite de persoana impozabila in norma proprie de consum. b) in situatia casarii activelor corporale fixe. In conformitate cu prevederile art. incendiu. a) din Codul fiscal: a) prin bunuri distruse si prin bunuri pierdute se intelege bunurile disparute in urma unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora. persoana impozabila nu are obligatia ajustarii taxei in cazul perisabilitatilor. c) din Codul fiscal. In sensul art. (2) lit. Sunt incluse in aceasta categorie si produsele accizabile pentru care autoritatea competenta a emis decizie de aprobare a distrugerii. alunecarile de teren. degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente. al pierderilor tehnologice sau. dupa caz.ro 10 . se ajusteaza taxa aferenta depasirii acestora. astfel cum sunt prevazute la prima teza. acte de terorism. b) prin calamitati naturale se intelege fenomene cum ar fi inundatiile.calamitati naturale ori a unor cauze de forta majora. orice alte evenimente pentru care se poate invoca forta majora. al altor consumuri proprii. in limitele stabilite potrivit legii ori. se face dovada ca bunurile au fost distruse. care nu mai pot fi valorificate. 3. 148 alin. Potrivit prevederilor art. in cazul depasirii limitelor de perisabilitate sau a limitelor privind normele tehnologice ori consumurile proprii. in lipsa acestora. altele decat bunurile de capital. cutremurele. 2. razboi civil. b) din Codul fiscal nu se fac ajustari ale taxei deductibile: a) in cazul bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ. in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator.

respectiv valoarea depasirilor de plafon. Tratamentul cheltuielilor de protocol. in situatia in care persoana impozabila a oferit si cadouri care depasesc individual plafonul de 100 lei. www. sponsorizare. (7) din Codul fiscal care se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a acordat bunurile gratuit in cadrul actiunilor de protocol si a depasit plafonul. Partea ce depaseste valoarea de 2% deductibila la calculul impozitului pe profit. daca s-a dedus TVA la achizitie. este considerata livrare si se colecteaza TVA. Baza impozabila. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit.ro 11 .3. mecenat din punct de vedere al TVA Bunurile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu plafonul de 100 lei. insumeaza valoarea depasirilor de plafon aferente unei perioade fiscale. inclusiv in ceea ce priveste modul de determinare a depasirii plafonului si a perioadei fiscale in care se colecteaza TVA aferente acestei depasiri.taxalert. conform reglementarilor in vigoare. 155 alin. si taxa colectata aferenta se inscriu in autofactura prevazuta la art. Cum se inchide anul 2012? Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol in cursul anului 2012 se aplica prevederile legale in vigoare in anul 2012. daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiei bunurilor respective. care constituie livrare de bunuri cu plata si colecteaza taxa. Se considera ca livrarea de bunuri are loc in ultima zi lucratoare a perioadei fiscale in care au fost acordate bunurile gratuit si a fost depasit plafonul.

132 si 133 din Codul fiscal. acordate in numerar.taxalert. datorita principiului independentei exercitiilor si 4428 “TVA neexigibila” = 4427 “TVA colectata” la data depunerii situatiilor financiare anuale. Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare si mecenat in cursul anului 2012 se aplica prevederile legale in vigoare in anul 2012. Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste plafoane sponsorizarile si actiunile de mecenat. respectiv se colecteaza taxa. Taxa colectata aferenta depasirii se include in decontul intocmit pentru ultima perioada fiscala a anului respectiv. Incadrarea in plafon se determina pe baza datelor raportate prin deconturile de taxa depuse pentru un an calendaristic. prin emiterea unei autofacturi ca document justificativ. si nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusa. Ce se intampla si care este plafonul de scutire la colectarea TVA pentru bunuri acordate in campanii de sponsorizare si mecenat? Bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituita din operatiuni taxabile. scutite cu sau fara drept de deducere.Ajustarea TVA se inregistreaza astfel: 635 “Cheltuieli cu alte impozite si taxe” = 4428 “TVA neexigibila” in luna decembrie. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata. precum si din operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii este considerat a fi in strainatate potrivit prevederilor art. inclusiv in ceea ce priveste modul de determinare a depasirii plafonului si a perioadei fiscale in care se colecteaza TVA aferente acestei depasiri. www.ro 12 .

155 alin. (19) din Codul fiscal si va contine marca temporala si semnatura electronica. factura poate fi emisa si trimisa in format electronic. iar formatul electronic pe care il utilizeaza emitentul este la latitudinea acestuia. Actul normativ ce reglementeaza marca temporala este Legea 451/2004. Pentru cei mai putin familiarizati cu bazele de date. Facturarea incepand cu ianuarie 2013 Incepand cu 01 ianuarie 2013. Ce conditii trebuie sa indeplineasca emitentul facturii electronice? Persoana interesata trebuie: www. conform art. ce trebuie sa isi exprime un accept privind primirea facturii electronice. Prin emiterea electronica a facturii se intelege operatia de intocmire. Decizia modului de primire a unei facturi este dreptul destinatarului si nu al emitentului. Marca temporala este o colectie de date atasata facturii emisa de un sistem informatic sigur. marcare temporala a facturii in scopul arhivarii electronice. legea specifica ca se va tine cont de notificarea autoritatii fiscale pentru acest tip de operatiuni.ro 13 . Acceptul poate fi expres. semnare electronica. In ce priveste certificatul digital. Factura in format electronic cuprinde elementele minime obligatorii deja reglementate. chiar daca transmiterea acestei facturi poate fi facuta electronic sau pe suport hartie si este reglementata de Legea nr. norma a exemplificat ca facturile pot fi emise in format „xml” sau „pdf”. In opinia noastra acesta este elementul cheiei al emiterii facturii in format electronic. printr-un acord formal sau informal sau tacit. ce atesta emiterea documentului chiar la data mentionata. fara a limita alte formate. privind marca temporala.taxalert. in format electronic.4. 148/2012 – emitere documente financiar contabile. cum ar fi faptul ca a inregistrat in evidenta contabila factura electronica sau plata facturii primita in format electronic.

accesul documentului putand fi securitatea sitemelor de prelucrare a datelor. semnaturii electronice si in procedurile de securitate conexe. facut numai de beneficiar.    sa detina o dotare tehnica si resurse umane ce asigura fiabilitatea si sa foloseasca personal cu suficienta experienta in domeniul tehnologiei sa gestioneze si sa arhiveze documentele electronice in aceiasi perioada sa utilizeze sisteme de stocare aprobate. de timp. www.ro 14 . ce se aplica documentelor in format hartie. de emitent sau de autoritatile legale.taxalert.