You are on page 1of 38

14-15 31-32

Ексклузивнп: Духпвнпст:
Љиљана Карађорђевић Зоран Петровић
Размишљања принцезе Свети Мина

16-17 33
Реппртажа: Ризница:
Владимир Петровић Мисли великана
Ноћ музеја Тропари

19 34
Великани: Огласи
Будимир Кокотовић
2 Григорије Петров 35-36
Увпдник: Ппезија:
Пантелија Петровић 20 Никола Томић
Уводна реч Галерија: Дејан Марковић
Страдање Романових Душан Васиљев
2-6
Тема брпја: 21 37
Текстови о царској Саппштеое: Актуелне вести
породици и Дражи Пантелија Петровић
Михаиловићу Случај Црна Река 38
Шарена страна
7-8 22-23
Актуелнп: Истприја: Обавештавамо Вас да ће
Владислав Сотировић Милан Старчевић од овога броја часопис
Нема крста без три спојена Бољшевичка револуција излазити на свака два
прста месеца
24
8 CIP - Каталогизација у
Светиое Ппдриоа: публикацији
Великани: Пантелија Петровић Народна библиотека Србије,
Бранислав Жорж Добри поток Београд
Најмлађи српски четник 271.2:061 (497 . 11)

25-26 ГЛАС са Цера : часопис за
9-11 Духпвна ппезија: духовни и национални препород /
Интервју: Престоница главни и одговорни уреник
Пантелија Петровић. – 2009, бр.5
Боривоје Карапанџић (1. јануар)- . – Јадранска
27-29 Лешница (Јошева бб) : Духовно-
12 Фељтпн: национални центар „Свети
владика Николај“, 2009-
Актуелнп: Ђорђе Крстић (Београд : Скрипта штампарија)
Георгије Задонски Милева Марић-Ајнштајн (1)
Шта славимо Првога маја? Месечно. – наставак: Билтен
Храма Св. цара Николаја = ISSN
30 1820-9327
13 Фељтпн: ISSN 1821-0317= Глас са Цера
Кплумна: Иља Сургучев COBISS.SR-ID 154412812
Владимир Петровић Детињство цара Николаја (2)
Шта би са нама?
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

УВОДНА РЕЧ
ГЛАС СА ЦЕРА
Пантелија Петровић
Претходник:
Билтен храма Св.
Поштовани читаоци, цара Николаја
У мојим рукама се Изашло: 4 броја
налази се налази тежак
задатак а то је дати
уводник једном часопису. Иако то
изгледа тешко у исто време то је и Главни и одговорни уредник:
веома велика част. Кроз наше дружење Пантелија Петровић
сретали смо се већ десет пута и не
преостаје ми ништа друго него да вам Редакција:
се захвалим на пажњи коју сте нам Протојереј Бранислав Перановић
посветили. Непристојно са моје стране Милан Старчевић
би било не захвалити се и свим нашим Владимир Ђукић
сарадницима који су својим трудом
учинили да овај часопис постане оно Технички уредник:
што представља данас и на шта смо Владимир Петровић
поносни. Кроз десет бројева „Гласа са
Цера“ прошло је много текстова на Адреса:
различите теме, било да су оне Духовно - национални центар:
историјске, духовне, националне, „Свети владика Николај“
културне или пак свакодневне. Осим село Јошева под Цером
ових тема могли сте читати и поезију, 15308
као и мноштво занимљивих чланака. Јадранска Лешница
Дакле за свакога је увек било понешто. Србија
Надам се да ћемо и даље наставити
наше дружење. Бр. телефона:
Овај јубиларни десети број је 015/849-268
посвећен Светој царској породици чији +41795411507
се празник прославља 17. јула као и
генералу Драгољубу - Дражи Интернет презентација:
Михаиловићу који је пострадао истога www.romanovi-srbija.org.rs
дана. Неки ће рећи да је то само
случајност, али нећу се сложити са E-mail:
њиховим речима јер овај датум је виша vladimir_pet@hotmail.cоm
симболика уједињења два народа у starac0@sunrise.ch
заједничкој патњи и страдању. Нашем
и руском народу преостаје још много Дистрибуција и маркетинг:
кајања и ми се искрено надамо да ће 064/341-6931
здање будућег храма Св. цара Николаја
бити бар мали израз тога осећања. Штампа: „Скрипта штампарија“
Београд

2
СТРАДАЊЕ СВЕТЕ ЦАРСКЕ прослављају цара Николаја и царску
ПОРОДИЦЕ породицу као светитеље и да им се
обраћају у молитвама. Посебно велика
приврженост цару Николају је била је
Владимир Ђукић била у српском народу. Може се рећи да
је иницијатива за проглашење Светим
У ноћи између 16. и 17. јула 1918. Цара и Његове Узвишене Породице
године, извршено је злочиначко убиство потекла из Србије. Давне 1925. године у
Свете царске породице Тога дана по новинама се појавио опис виђења једне
допуштењу Јуровског, команданта постарије Српкиње која је у Првом
бољшевика који су чували Цара, у дом светском рату изгубила три сина. Двојица
Ипатјева, где су Романови били су погинула, а трећи је нестао. У сну јој се
смештени, дошао је свештеник Јован указао Цар Николај и утешио је речима
Сторожев са ђаконом, да би одслужили да неће умрети док не види свог сина, jер
службу. Пошто је протојереј Сторожев и он је у Русији. Ускоро је добила вест да
раније долазио, приметио је неку чудну јој је син жив, а кроз неколико месеци
промену код Царске Породице: они, који могла је да га привије на своје мајчинске
су скупа певали у току богослужења, сада груди. Ово се прочуло и у Св. Синод
су ћутали. А када су, уместо да прочитају СПЦ-е почела су да пристижу сведочења
молитву „Со свјатими упокој“, свештеник о томе, како српски народ Цара-
и ђакон, ни сами не знајући зашто, исту Мученика сматра Светитељем.
запевали, са запрепашћењем су У руском православном
установили да су Цар и његова породица календару они имају више дана у години,
клекли и да се на коленима, с дубоким када се прославља њихов спомен. Први је
умилењем, моле. Тек касније, кад је чуо за 25. јануара/ 7. фебруара, као дан њиховог
убиство, отац Јован је схватио: „Романови уношења у диптихе Светих. Други је дан
су знали да се ова молитва пева за њих.“ њиховог страдања, 4/17. јула, а трећи је
По директном наређењу Лењина празник свих новомученика руских, у
и Свердлова, те ноћи стрељана је Царска другу недељу по Духовима.
Породица: Николај II Романов, његова
супруга Александра, царевић Алексеј,
царевне: Олга, Татјана, Марија и БЕСЕДА О ЦАРСКИМ
Анастасија, као и слуге које су остале
верне помазанику Господњем до смрти: МУЧЕНИЦИМА
лекар Боткин, собарица Демидова, лакеј
Труп и послужник Харитонов. Велика Св. Јован Шангајски
кнегиња Анастасија била је само рањена.
Њу су зверски убили бајонетима. Кад се “Глас крви брата твојега
овај крвави пир завршио, тела су спаљена виче к Мени. И сада да
и бачена у Ганинску јаму, а затим је на будеш проклет на земљи
њих сипан креч, да би се затрли трагови која је отворила уста своја
злочина. да прими крв брата
Убице нису биле свесне да овим твојега из руке твоје.”
чином нису убиле Свету царску породицу (Пост. 4:10-11)
већ сами себе, што се касније и
потврдило. Богољубиви руски народ, а Тако Господ говораше Каину
доцније и сви словенски народи међу пошто овај уби Авеља. Племенити и
којима је и српски, су почели да кротки Авељ без даха лежи на земљи, али
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

његова крв вапи до небеса: зашто? Земља Божије заповести. Цар Николај II је био
подиже свој глас позивајући Бога да живо оваплоћење вере да Божија
изврши правду. Све вапи јер ћутати не промисао учествује у судбини народа и
може, јер су и земља и природа људи, да води Богу верне владаре на
потресени учињеним злоделом. Има добра и корисна дела. Стога је био
догађаја који потресају и стихије без неподношљив за непријатеље вере, за
душе. Тада сами Бог захтева суд. Такво је оне који су стављали људски разум изнад
било првоубиство које почини Каин. свега.
Такви су били и многи други тешки Цар Николај II био је слуга Божији
злочини, међу које спада и тешко убиство по свом унутарњем погледу на свет, по
у Јекатеринбургу. убеђењима и делима, и такав је био и
Зашто је цар Николај II Романов остао у очима свих православних Руса.
прогањан, клеветан и злочиначки убијен? Борба против њега најуже је била
Зато што је био цар по милости Божијој. повезана с борбом против Бога и вере.
Зато што је био носилац и оваплоћење Једном речју, цар Николај је постао
православног становишта по коме је цар Мученик остајући веран Владици оних
слуга Божији, помазаник Божији који који владају и прихвативши смрт онако
Богу полаже рачуне за све судбински му како су је прихватили Мученици!
поверене људе, за сва своја дела и
послове, не само за оно што је учинио ЗАШТО ХРАМ СВ. ЦАРА
лично, већ и за све оно што је учинио као
НИКОЛАЈА?
цар. Овако су православни Руси
веровали, овако учи Православна Црква,
то је признавао и осећао цар Николај II. Пантелија Петровић
Он је био свепрожет том свешћу. На
ношење царске круне гледао је као на Од почетка градње храма Св. цара
служење Богу. Имао је то на уму током Николаја често смо се сусретали са
доношења свих значајних одлука, током питањем: зашто је баш храм посвећен
решавања свих битних питања с којима Светом руском Цару? Ако бисмо
се сусретао. Зато је чврсто стајао у ономе непристрасним оком погледали историју
за шта је веровао да је неопходно за српског и руског народа видели бисмо
добро царства којим је царовао. доста сличности, готово идентичне
Када је увидео да му је постало падове али и успоне. Ипак најсличнији
немогуће да царује у складу са својом смо по Светом Православљу и
свешћу о царској служби, скинуо је мученичком прослављу Христа и
царску круну, као некада свети кнез Његових Светих. Та веза никада неће
Борис, не желећи да буде узрок неслоге и бити поништена и увек ће бити спона
крвопролића у Русији. Царева жртва, која ова два братска народа. Подизањем храма
није донела добра Русији, већ, напротив, овом великом Светитељу надамо се да
још више омогућила некажњено вршење ћемо му бар малим делом захвалити за
злочина, довела је до незамисливих његову помоћ српском народу, као и
страдања Русије. Цар је за непријатеље окајати мали део грехова српског народа
Православља представљао опасност чак и из свих наших братоубилачких ратова.
тада када је сишао с престола, јер је био Здање будућег храма Св. цара Николаја
носилац свести о томе да највиша власт биће светла звезда на српском небу и
мора бити Богу потчињена, да од Бога израз наше бескомпромисне вере у
мора примати освештање и снагу следећи Господа Исуса Христа.

4
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

ХРИШЋАНСКО Командати ће известити да ли имају
ОПРЕДЕЉЕЊЕ ДРАЖЕ свештенике по корпусима и бригадама.
Свештеници треба да одговарају
МИХАИЛОВИЋА
следећим условима: да нису склони пићу
и да нису уопште укаљани. Поред
Овога месеца сећамо се мученичке чинодејства свештеници имају следеће
смрти генерала Драгољуба-Драже дужности: пропаганду за сузбијање
Михаиловића. Осим што је био велики псовки и неморала, као и за ширење
национални радник Дража Михаиловић трезвености, на организацији помоћи
је био и велики хришћанин. У знак санитетске службе, нарочито преко
сећања на овога великана преносимо две женске омладинске организације по
његове наредбе из које провејава велика селима, у вези са равногорским одборима.
задојеност хришанством овога српског Они су референти за помоћ породицама
јунака. погинулих и умрлих и воде евиденцију о
указаној братској помоћи. Да држе
моралне проповеди у цркви и ван цркве и
Драгољуб Михаиловић у народу. У трупу узимати првенствено
млађе свештенике.
О успеху овога рада стално ме
Света православна црква извештавати. Напомињем да у народу
учествује са нама само има много некрштене деце, нарочито у
преко појединаца. Босни, као и невенчаних дивљих бракова.
Потребно је да ступи Дивље бракове озаконити венчањем.
сада у наше редове целом својом Скрећем пажњу командантима да
организацијом. Сваки корпус, по је на овај начин ангажовање цркве веома
могућству и бригада, треба да имају потребно као врста наше убедљиве
свештеника или калуђера. Њихове пропаганде ко смо и шта смо.
породице имају бити обезбеђене, а они (21. фебруар 1944.)
да чинодејствују у народу и бесплатно. *
Сви свештеници имају да буду илегални. „Продужићемо и данас ка
Пре одласка у шуму нека то изврше у постављеном циљу. Наша борба и наша
сагласности са владикама. патња су за права човека, Богом дана. Ми
У свима корпусима обележити можемо у тој борби и изгинути, али је
значајна места спомен капелама, у којима њена победа сигурна, победа и благодети
Равна Гора посвећује Видовдан. Капеле за преживеле и потоње. Уверен у вашу
да буду брвнаре покривене шиндром. решеност да истрајете до краја, ја вам се
Понављам брвнаре покривене шиндром. обраћам драги моји саборци, својим
Унутрашњи простор осам пута 12 метара. поздравом, Христос Воскресе!”
Иконостас од дрвета са троја врата. На (Васкрс, 6. мај 1945.)
иконостасу окачене иконе. Главна врата
за улаз у цркву са задње стране, а између Поводом годишњице смрти
олтара и леве певнице. Према северу Драгољуба - Драже Михаиловића
једна мала врата за излаз после „Глас са Цера“ ексклузивно доноси
причешћа. факсимил строго поверљиве наредбе
Ове спомен капеле командати ће о поздравима у ЈВуО (стр. 6), донете
подизати у споразуму са свештеником. 30. јануара 1943. године.

5
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

6
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

НЕМА КРСТА БЕЗ ТРИ Исуса Христа, и Божанску природу
СПОЈЕНА ПРСТА Господа Исуса Христа.
Међутим, симбол, знак
“уздигнута и раширена три прста”,
Др Владислав Б. Сотировић
представља разбијање Свете Тројице-
Бога Оца, Сина Господа Исуса
Христа и Светог Духа.
Било да су настала на основу Овакав знак “уздигнута и
непосредног чулног опажања околине, раширена три прста” користиле су
било да су плод свесне, организоване усташе, на челу са поглавником Анте
индоктринације, веровања су одувек била Павелићом за време Другог светског рата
покушај објашњења појава и збивања. приликом давања заклетве. Исту
Човек употребљава говорну или писану употребу, овај знак је имао код Хрвата и
реч да би исказао смисао оног што жели за време Првог светског рата, као и после
рећи. Језик му је крцат симболима, али се њега. Код Римокатолика је уобичајна
често служи и знацима или сликама који употреба и поздрав знаком “уздигнута и
нису строго описани. раширена три прста”. Мало је познато да
Симболи се спонтано стварају у су се и нацистички војници немачког
несвесном, мада касније могу бити свесно Вермахта заклињали са три раширена
разрађени. Спонтано стваране или прста на уздигнутој десној руци за време
свесно разрађене, појединци, групе људи, Другог светског рата.
па и народи, их Појављивање и
прихватају, или употреба знака”
не, уздигнута и
употребљавају, раширена три
користе се њима прста”, у Српским
као знацима за земљама и Српском
распознавање и народу од 1990.
припадност
године те тумачења и
(некоме, нечему). објашњења шта
У Српским значи тај знак, су
земљама и код велика заблуда.
Српског Вероватно, да
народа године Срби не знају, или
1990. се
нису знали, да су
појавио један знак “уздигнута и
знак, симбол раширена три прста”
“уздигнута и употребљавали
раширена три усташе.
прста“, и то у Да народ зна, тј. кад би му
облику који не одговара Истини, коју се објаснило, ко је, и када
сведочи Православље. Наиме, у употребљавао исти знак, сигурно га не
Православљу, скупљена три прста (палац, би прихватио, односно, одбацио би га.
кажипрст и средњи прст десне руке) Овде се поставља круцијално
симболизују сједињену Свету Тројицу. питање: да ли су људи који су ”увели” у
Мали прст и домали прст десне руке,
народ овај знак пре две деценије, то
притиснути уз шаку, представљају знали!? Аутентични, искрени српски
сједињену човечанску природу, Господа

7
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

националисти и патриоте пак знају да НАЈМЛАЂИ СРПСКИ
једино три спојена прста јесу, и одувек ЧЕТНИК
су били, српски поздравни симбол. Исти
овај симбол користе и Грци (нпр. грчка
војска при полагању заклетве). +Бранислав Жорж
Дакле, треба се борити само за поздрав са
три спојена прста, а одбацити Звао се Милорад
нпр. симбол песнице коју је ношен 5. Митровић, био је у чети
октобра 2000. године у потпоручника Милашина
Србији, комунистичку петокраку Тијанића. По чину је био
или раширена три прста. каплар. Имао је 14 година.
Ево једног примера из новије Одред мајора Кораћа нашао га је у јеку
српске повести о исправном борбе с партизанима негде на Руднику.
поздрављању на српски и православан Пре тога био је с партизанима, који су га
начин. Године 1937. Свети владика одвели из Горњег Милановца. Како је сам
Николај Велимировић је држао велики причао, побегао је од њих, јер нису Срби.
народни збор у Ваљеву, пред (за оно А он је Србин, знао је са поносом да
време огромном) масом од 30.000 људи. каже.
Повод је била борба против Конкордата Један партизан, док је још био код
са римокатоличком црквом (тада су Срби њих, у љутини му је опсовао српску мајку.
били у истој политичкој и националној И то га је заболело, јер његова добра,
ситуацији као и данас када се потписује мила мајка, дала је свој живот са мужем и
нови Конкордат са Европском Унијом другом децом, за српство. Од тада
али са истим циљем - поунијаћивање Милорад је стално био са одредом
Срба). Манојла Кораћа, потоњег начелника
На крају свог говора, владика ужичког округа. Учествовао је у свим
Николај је позвао српски народ да дигне борбама. Потпоручник Тијанић је
увис српски поздрав речима ”Три прста причао како су хтели да га заклоне, мали
увис, Србине!” након чега сви дижу три је још, али он ни да чује. Хтео је у први
спојена (а не раширена) прста. борбени ред. Ни мајора Кораћа није хтео
да послуша. Од тада је стално
био у првим редовима.
Једном, у јеку борбе, он
је био на истуреном положају са
30 бораца. Остао је само он са
три друга. Пала је команда –
повлачење, кренули су, а он
стоји и пуца непрекидно. Мајор
му викну: „Што се не
повлачиш, шта чекаш?“ А он,
хладнокрвно нишанећи,
одговара: „Чекам појачање,
господине мајоре!“
Сви су га волели, звали
су га „наш каплар“. Говорили су: „Сила је
мали!“ Био је најмлађи српски четник. И
јунак.

8
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

ИНТЕРВЈУ: своме броју 3034. од фебруара ове године
Боривоје Карапанџић преко целе стране донео чланак:
„Србијом Тито влада“. Српски
социолог Милан Брдар пише: „Србија
нема националну државу. По други пут
смо жртве интернационализма. Први пут
пролетерског а сада грађанског.“
Обистинило се оно: „И после Тита
Тито“! А то је потврдио у својој колумни
и Јован Ћирилов у НИН-у од 19. марта
ове године чланком „Ефекат Тито“ где
пише како је у Музеју „25. мај“ приређена
изложба „Ефекат Тито“ и да би те
изложбе требало наставити. Сви сте у
Србији заборавили да је први Канцелар
поратне Немачке Конрад Аденауер дао
најбољу оцену о Титу. Историчар Перо
Симић у свој књизи о Титу пише да је
Аденауер, Вили Брандту рекао: „Тито је
Г. Боривоја Карапанџића не би
злочинац“. Јесте, сва му је владавина
требало нешто посебно представљати јер
огрезла у злочину па је зато Свети
свима који проучавају српску националну
Владика Николај тужно певао да је у
историју ова личност је итетако позната.
Србији: „Све гроб до гроба где почива
Аутор десетина књига, велики историчар
српско робље“. Српски народ мора већ
и један од савременика Св. владике
једном да се ослободи титовштине и
Николаја. Из свог богатог животног
партизанштине.
искуства г. Боривоје нам је пренео
неколико значајних и великих утисака и
Ових месеци сећамо се великог
размишљања.
злочина који су комунисти починили у
Словенији? Како данас гледати на овај
тежак период српске историје
Поштовани г. Боро као човек испуњем мраком комунизма? И како
са великим животним искуством како се достојно сећати ових жртава?
оцењујете данашње духовно и
национално стање у српском народу?
У Словенији 1945. године
почињени су од стране Броза и његових
Са великом пажњом пратим партизана масовни злочини какве
збивања у Србији и тамошњу штампу па словеначка земља не памти! У мају и јуну
могу рећи да је духовно и национално Енглези су на превару са своје
стање српског народа катастрофално! У окупационе зоне у Аустрији предали
Србију је поново враћен комунизам. Титу хиљаде и хиљаде избеглих
Погажен је Устав земље да би се Словенаца, Срба и Хрвата. То је била
појединцима дали положаји који не нагодба Тита и Енглеза да они предају
постоје у Уставу, а који су као комунисти све Југословене а партизани ће се повући
пре 5.октобра 2000. помагали у убиствима из Корушке. Тито је свој први рођендан
Славка Ћурувије, Петра Стамболића,
прославио у Љубљани 25. маја 1945.
вођства Српског покрета Обнове на године и тада је рекао, да ће ликвидирати
Ибарској магистрали и других. НИН је у

9
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

сав тај враћени народ. Први сам у можете ли нам у кратким цртама
емиграцији још далеке 1959. године описати ову надземаљску величину?
писао о тим масовним Титовим
злочинима. Штампано је неколико књига Свети Владика Николај Жички је
и на српском и на енглеском језику с био мој земљак и мој велики пријатељ.
насловом: „Кочевје - Титов Долазио ми је у кућу 27. (14) априла 1954.
најкрвавији злочин“ и „Југословенско године на моју славу Васкрсење Лазарево,
крваво пролеће 1945. - Титови Катини ломио славски колач, осветио славско
и Гулази“ у којима је описана предаја и жито благосиљајући целу породицу и
стрељање Словенаца, Хрвата и Срба међу сликао се са мном. Та слика је ушла у
којима и сва четничка војска Црне Горе, великом плану у филму о Владици
Боке, Санџака и Херцеговине. Ја сам са Николају који су у Берлину снимила два
106 Српских добровољаца био 1995. српска свештеника али, нажалост, није
године када је откривена највећа масовна речено ко је то с Владиком. После сам се
гробница у Кочевском Рогу а до сада је пуне две године дописивао са Светим
пронађено 540 масовних гробница у Владиком и три пута смо се састајали.
којима је побијено сто хиљада невиног Владика је био изузетна личност у сваком
народа, међу којима је и двадесет хиљада погледу и Авва Јустин Поповић је
Срба. Прошлог лета је откривена највећа написао да је после Светог Саве Владика
гробница Тезно код Марибора где је Николај највећа личност у Српском
побијена сва војска Војводе Павла народу. Зато је итекако добро сто сте
Ђурушића. Словеначка држава је узела својој установи дали име Владике
под заштиту све те гробнице и позвала Николаја јер ће Вас он надахнути
Хрватску и Србију да учествују у невиђеном вером и духовном снагом.
идентификацији жртава. Хрватска се Свети Владика ће Вам бити предводник у
одазвала а Србија муком ћути јер се још Вашем раду.
увек држи комунистичког "Закона о
заштити имена и дела Јосипа Броза". Како Вам се допада изглед и
Све Законе, па и Устав, Србија је садржај нашега часописа и да ли су
погазила али овај о Титу није. Зато ни до Вам блиске идеје Духовно-
дан данас у Србији није откривена ни националног центра?
једна масовна гробница невино
побијених Срба. Свако место у Србији Вас часопис "Глас са Цера"
има по једну Сребреницу и о томе Србија одлично је уређен и духовно и
ћути 65 година али нека зна да ће мртви литерарно. Он чини част не само
једнога дана проговорити. О Шабачкој Епархији већ целој Србији.
злочинима у Словенији написао сам Дубоко сам благодаран преосвећеном
књигу: „Кочевска споменица- Владици Лаврентију с којим сам се виђао
Кочевски рог 1945-1995“ али је, у Америци. Велика је ствар што са
нажалост она недоступна у Србији јер јој благословом Владике подижете Спомен
Закон о Брозу не да да српски народ чује храм Руском Цару Николају и његовој
истину. породици. То ће бити једини на Балкану
а можда и у целој Европи. Цар мученик је
Свети владика Николај je jeдан то заслужио од српског народа.
од највећих српских светитеља, а
пошто сте Ви један од ретких
савременика владике Николаја

10
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

Како се уздићи из колотечине народне песме, који је узвикнуо
данашњег друштва и вратити се Краљевићу Марку бежећи испред бесних
истинском српству и православљу? чауша који су хтели да га посеку: „Беж' у
цркву Краљевићу Марко!“ и ја Вам
Свети Владика Николај ми је узвикујем: “Беж' у цркву народе
писао 24. новембра 1954. године из српски!“
руског манастира Св. Тихона у Јужном
Кенану у Пенсилвенији па је ту рекао да Разговор водио: Владимир Петровић
је Бог „одредио рок нашем старадању
али ако би се српски народ покајао,
Бог би скратио тај рок.“ Још је
нагласио да нас могу спасити „врлина
и молитва а не транге-франге и
вештина са ђаволом“. Ове мисли Св.
Владике требало би да српски народ
свагда има на уму.

На крају овога интервјуа
захвалио би вам се на одвојеном
времену и замолио за једну поруку
нашим читаоцима.

Шта да Вам на крају поручи
моја маленкост? Браћо моја и сестре
моје: не журите у обездуховљену и
обезбожену Европу која је из свога
Устава Бога истерала! Та „Европа“ је
на почетку двадесетог века издала
највећу земљу Православља и
Хришћанства Свету Русију безбожном
комунизму и допустила да
комунистички злочинци побију целу
руску Царску породицу, па су
седамдесет година равнодушно
гледали страдање руског народа под
комунистичким терором! Па је та
Европа на крају Двадесетог века издала
и најмањи православни и хришћански
народ на Балкану - мученичку Србију
тукући је са хиљаду седамдесет
бомбардера 78 дана и ноћи, сејући
смрт и земљом и небом уранијским
бомбама! Бог то никада неће
опростити Европи! Читајте књигу Светог Факсимил писма Светог владике
Николаја „Кроз тамнички прозор“ па Николаја г. Боривоју Карапанџићу
ћете видети шта је Светитељ написао о
Европи. И на крају, попут оног анђела из

11
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

ШТА СЛАВИМО ПРВОГА Подударност?
МАЈА? Било како било, прве године
совјетске власти пролећни дан после
Валпургијске ноћи постао је најважнији
Георгије Задонски државни празник.
Сваки покрет тражи своје претходнике.
Године 1918. први мај пао је уочи Кога су теоретичари новог устројства
Васкрса на дан издајничког Јудиног прогласили за првог бунтовника,
пољупца - Велики четвртак. Патос прогнаника и револуционара?
новоуведеног празника био је заснован на Јарославски Губељман каже: Луцифера!
вери у скору победу свеопштег, људском И опет се враћамо на брдо Брокен.
роду начињеног, раја на земљи. То је "Оснивач споља материјалистичког
било очито изругивање над учења Карл Маркс био је лични пријатељ
хришћанским слављењем вечнога живота. великог енглеског физичара и не мањег
Касније је главни "борбени безбожник" спиритисте Виљема Крукса“, подвлачи
совјетске власти Јемељан Јарославски савремени културолог Евгеније Головин.
(Минеј Израиљевиц Губељман - то му је Могуће је да се лик баука (авети) који
било право име) уобличио идеју кружи Европом родио управо на
истискивања православних празника спиритуалистичким сеансама. Можемо
комунистичким анти-празницима. додати: омиљени припев
Изгледа као да је комунистичких песама "до
историја Првог маја, последње капи крви" дословно
празника рада, почела од понављања речи средњовековних
случајног сплета околности. ђавопоклоничких миса. Па и
Али није тако. Од средњег формула "Корак напред, два
века, Европљани једну ноћ у корака назад" је црномагијски,
току године називају ритуални "корак сатане". Зар није
Валпургијском. Према много таквих подударности?
предању (описао га је и Гете у Окултни корени комунизма још
првом делу "Фауста", нап. чекају да буду изучени."
прев.), у одређени час сва За ту основу "најпрогресивније"
нечиста сила света се скупља у Немачкој, идеологије знали су појединци. Већина
на гори Брокен. Стижу на смотру - свој приврженика новог поретка подједнако је
"дан солидарности". Да би се у игнорисала и Бога и сатану. Да, основна
стројевском поретку поклонили сатани. замка ђавола је управо у томе да нас увери
Валпургијска ноћ пада 1. маја. То смо како он не постоји. Најважније је да човек
својевремено празновали... изгуби душу и падне под његову паклену
Године 1889. сумњиве личности власт. Да заборави Бога и не разликује
читаве Европе састале су се у Паризу. Ту светлост од таме.
се одржавао конгрес Друге Па ипак, и то је неизбежно,
интернационале. Тада су решили да Валпургијска, као и свака ноћ, има свој
установе да се сваке године празнује крај. Нечиста сила бива развејана.
пролећни празник рада. И да буде у Светлуца освит. И излази Сунце Правде.
спомен чикашких радника, палих у
обрачуну са полицијом. Сличних сукоба Са руског превео:
и жртава није било мало. Али они су Владимир Димитријевић
изабрали баш то што се десило 1.маја.

12
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

ШТА БИ СА НАМА? пример за то је једна прича који гласи
овако: „Човек седи на улици и плаче.
Приђе Исус и пита га шта му је. -Слеп
Владимир Петровић сам од рођења.- Исус га дотакне и човек
прогледа. Видео то српски политичар, па
У најдубљем очају приђе Христу и каже: -Помози и мени,
живимо. Изгубили смо хоћу да постанем поштен!- Исус само
све oно што је свето. седе и заплаче.“
Питам се да ли смо Стање није ништа боље ни у
престали бити људи? Не нашој цркви. Људи који би требали да
напросто то није никакво реторичко служе народу, да га упућују у вечну
питање већ просто, круцијално, људско заједницу са Христом имају много веће
па колики год ми били нељуди? Где се проблеме. Нпр, како ће да купе новог
изгубила она доброта коју смо некада Аудија, али ако узму у обзир све
имали. чињенице ни нов „мерџа“ није лош.
У пролазу ћете срести људе који Народ је стадо оваца које се шиша.
се муче са својим проблемима и Вероватно би наши црквени
страховима. Хоће ли сутра великодостојници
бити посла, хоће ли бити Христу рекли оно је и
хлеба, хоће ли моје дете му и Велики
гладовати и тако у недоглед. Инквизитор говори:
И јурећи да избегнемо своје „Што си сад долазио,
страхове нисмо свесни да да нам сметаш?“
газимо по другим људима не На улицама
питајући се да ли и они сваки дан протести,
можда јуре да би зарадили за неслагања, бунтови,
ту кришку хлеба. На крају параде... Сви су
напросто ни тај хлеб није угрожени, а нико не
толико битан. Битна је гледа на малога човека
љубав, из које ће изаћи тај који не зна ни како да
хлеб. А ту љубав, колико год се понаша, ни где се он
она била утопијска, не уопште налази. Као да
поседујемо. смо ушли у зачарани
Не треба нешто круг Кафкиног
посебно демонстрирати овај „Процеса“, оптужени
феномен. Напротив, он је за оно што не схватамо
толико видљив на сваком у потпуности.
кораку нашега живота. Лепота се некако И тако дан за даном, док се пуне
изгубила, а само нас ружноћа окружује. редови црне хронике, ми табамо и
Све што је око нас, оно што би требало таворимо не знајући ни ко смо ни шта
да нас мотивише је нестало. Изгледа да смо. Хоће ли доћи крај томе? Не знам?
пожртвованост и љубав постоје само на Има ли решења? Не знам? Сигурно има
филмским платнима али нажалост и са неко паметнији који све види и који све
платна се скидају. зна. И ваљда ће доћи крај овој осуди која
Политика не служи више да би нам није јасна, иако живимо у њеном
била у интересу народа већ да би кругу.
уназадила те људе. Најилустративнији

13
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

РАЗМИШЉАЊА ЈЕДНЕ радом. Поред сталног хуманитарног рада
ПРИНЦЕЗЕ о коме уопште не воли да прича, "јер се
он подразумева", принцеза се заузима
Ексклузивно за наш часопис посебно за побољшање животних услова
принцеза Љиљана Карађорђевић је инвалида и за оболеле од Паркинсонове
изнела своја размишљања о актуелној болести.
ситуацији у нашем друштву, о српству У друштвеном погледу тежиште
и православљу. Принцези Љиљани се ставља на теме:
од срца захваљујемо. - борба против асимилације Срба у
дијаспори
- борба за добробит српског народа
Љиљана Карађорђевић dipl. phil.,
- борба против насиља у
сликар и дизајнер, наша
школама
српска принцеза, о себи
- помоћ код насиља у
не воли много да
породици
говори. Зато на овом
03. марта 2009. године
месту цитирамо њене
оснива Задужбину
речи: „Не сматрам
„Востани Сербије“ са
потребним говорити о
седиштем у Србији, у
себи, колико
граду Смедереву, чији је
универзитетских
рад у потпуности
диплома имам, о
усмерен на добробит,
пословној каријери, мом
развој и заштиту српског
приватном животу и
народа. У пословном
осталом, јер све што
погледу се у новијем
јесам, мислим, осећам,
периоду искључиво бави
како доживљавам свет
сликањем и дизајном.
око себе и пре свега, све
Сем тога принцеза
што сам имала рећи и
Љиљана је издала и две
што сам могла од себе
збирке поезије:
дати, налази се у мојим
- У пределима душе
делима и само су она
- Срце од камена
важна.“
И даље редовно пише.
Принцеза
Принцеза Љиљана је
Љиљана je дипломирала
супруга Принца Николе,
немачки језик и
сина почившег
књижевност на Филолошком факултету у
КраљевићаТомислава. Мајка је троје деце.
Београду. Сем тога је студирала
А све остало је заиста у њеним делима.
филозофију са психологијом. На пољу
језика поставила је нову, знатно
олакшану методу учења страног језика:
„Страни језик као матерњи језик“, која се Драга браћо Срби и сестре Сркиње,
показала изузетно успешном у пракси. Као поборник живе речи и
По завршетку факултета једно време ради непосредног контакта, веома жалим што
за Уједињене нације, а затим прелази у нам није дато да у заједничком разговору
дипломатску службу. Године 1992. поделимо наше мисли и учинимо их
напушта дипломатску службу из личних заједничким. Али дубоко верујем да ће
разлога и од тада се бави самосталним драги Бог ускоро створити могућности и

14
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

за наше сретање. Како по мом мишљењу “коренима”, свест о својој вери, својој
треба поступати у овим тешким култури, својој историји. Насупрот
временима: шовинизму, који је изопачени
национализам, национализам је
• Никако не одступати од Православља како природна, оправдана и вековима позната
нам је Свети Сава оставио стварност. То је, како то изражава лепа и
• Бити свестан родољуб дубока српска реч родољубље. А
• Држати се Завештања Стефана Немање родољубље је љубав за свој род, за своју
• Србија, Србин за Србина веру и културу. То је припадност своме,
али не и мржња према другима.
У остварењу циља стварања једног Са оживотворењем светосавља у
света и „свенације“ силници овога света, народном бићу, национални препород
употребљавају сва могућа средства да се може да започне. Његов исход биће
код људи и нација избрише свест о уклањање подела међу Србима и
њиховом пореклу и националној започињање развоја модерне, стабилне и
припадности. просперитетне Србије на темељима
Вештим обманама и систематским поново оживљене традиције. Када наша
испирањем мозга, учинили су да је реч елита схвати да се стабилан развој и
национализам постала непристојна и модернизација може спровести само на
непожељна. Када им неко од национално основама врлина и вредности наше
свесних Срба или организација засмета, и традиције и историјског искуства онда ће
кога желе да дискредитују и онемогуће у се створити шанса за истински
деловању, једноставно их у штампи преображај Србије. До тада остаје само
нападају као “националисту” или што је нада.
још модерније, прилепе етикету А у каквом стању се сада налази
„профашистичког“ деловања и ширења нас народ? Без снаге за покрет – куда и
„говора мржње“! где? Без снаге за промене - са ким и како?
Колико су успели да залуде свет Драги моји, не гајимо очај, који је на
својом пропагандом види се по томе што радост непријатеља, који паралише снагу
је дошло дотле да данас бити и убија сваку вољу у нама! Немамо ми
националиста значи исто што и бити себи ништа пребацити, српски народ за
преступник, назадан, фашиста. ово стање није крив! Српски народ је
Национализам не само да је вековима тлачен, и изузимајући један
дозвољен, већ је и пожељан и похвалан веома кратак период, већ вековима није
када су у питању Американци, Енглези, свој на своме!
Французи, Мађари, Руси, Албанци у Али Српски народ је по својим
Албанији или на Косову и сви остали могућностима и особинама редак народ,
народи и племена на свету. духовно снажан, пун блиставих искри и
Енглези свој национализам јасно многих врлина. Када Србин има циљ, он
изражавају фразом, „Right or wrong - My је немогуће у стању да оствари.
country“ (Право или неправо - моја Зато вас молим пријатељи моји, да
земља). Њима је то дозвољено, а шта би не дозволимо безнађу да се шири и
било ако би Срби употребили ту фразу? овлада нама! За почетак је довољно да
А шта је заправо национализам? схватимо, ми ћемо наћи решења,
То је свест о припадности једном народу вратити достојанство и остварити
од кога се потиче. То је, да употребимо здраве услове за живот. Одакле ово
један савремени израз, свест о својим знам? Зато што тврдо и непоколебљиво

15
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

верујем у снагу и луцидност Србина, и испирају мозак, само да би њима било
свој народ гледам очима бескрајне боље! Рецимо не распродаји Србије и
љубави. Дакле, престанимо да судимо почнимо правити озбиљан програм
једни другима, већ почнимо гајити љубав, привредног развоја, базиран на
престанимо тражити разлике већ нађимо чињеницама а не на празним обећањима!
и негујмо оно што нам је заједничко. То Рецимо не свим манипулацијама наше
нам је први корак на путу у здраву свести! Нађимо свој властити пут!
будућност. Ко данас да нас измири? Ко да Читајући из дана у дан новине и
стиша страсти и укроти деобе? Ко да пратећи разне изјаве „бивших родољуба
спасе српство од нечистих а садашњих родомрзаца“ и осведочених
разједињујућих сила? Ко да опомене све србомрзаца, које данас треба да сматрамо
нас да се не свађамо над амбисом и да својим пријатељима, наметнуло ми се
нам је дужност да негујемо много питања а увек само
узајамну љубав и јединство. један одговор: - немају
Ко сад да нас врати исконској љубави! И тако почех
истини, чистој вери и оном размишљати о појму љубав, а
узвишеном моралу, које је највише о љубави према
уграђивао у своје своме роду, својој крви,
савременике Свети Сава, наслеђу, према свему оном
желећи да Србе уздигне међу, што чини мене, јер како себе
духом и срцем, да се одрекнем? И ево мој
најплеменитије народе? Ко? одговор свима, који кажу да
Ако не сви ми заједно! је љубав слепа, који тврде да
Носећи у свести, као и је Србија пропала и да нема
толика поколења наших предака, правих Срба:
светосавске завете и бесмртни дух тог Љубав браћо моја, сестре моје,
нашег „почетка свих почетака“ - свако од љубав није слепа већ визионарска,
нас је позван, и дужан, да се понаша и да она продире у само биће онога што
дејствује онако како би му први српски воли и види право лице иза свих
Светитељ саветовао. Светосавско начело слабости и недостатака!
је у нама - то значи вера, нада и љубав су Радо бих многима дала моје очи
у нама; то значи свесрпско јединство је да њима виде сву лепоту
дубоко у нама. У том знаку, једино у том Српства и Србије!
знаку заједништва, биће могућ опстанак и Свако време очаја и
напредак српског народа!" малодушности је уједно и време
У питању је заиста голи опстанак! највеће наде, а време пропасти је
Одбранимо српски национални једно и време обнове, оно рађа нове
идентитет и интерес једном заувек и могућности! И зато дигнимо поносно
поставимо смернице за развој здраве и главе, братски сабијмо редове, са
стабилне Србије. Ми Срби, смо вером у крв наших предака у сво
конституционални народ Србије а не искуство претходних
само неки њени „грађани“. Одбранимо генерација, које тече нашим венама,
наше светосавље, које нас је водило кроз не дајмо се слудити нити одступити од
мрак и тескоће вековима. Рецимо не свим свог права да одлучујемо о властитој
продатим душама, који од нас траже да судбини! Јер Србија је сваки
одступимо од свих наших светиња, који појединац, Србија смо ми!
нам криве спознају и свакодневно

16
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

НОЋ МУЗЕЈА Дакле, као што је речено, тако је и
(у очима обичног посетиоца) учињено: „И после Тита-Тито“.
Следећа станица на нашем
путешествију је био краљевски двор
Карађорђевића, који је овом приликом
Владимир Петровић први пут отворио краљевску кухињу.
Мора се напоменути да је сама
Живимо у земљи која се одавно организација ове изложбе била веома
опростила од културе и у којој друштвени лоша па се на улазу морало чекати чак сат
трудбеници могу да изјаве: „Ја сам одавно и четрдесет минута.
са културом рашчистио“, или пак: „Био
сам сувише мали да ми свирају и певају
Бетовен и Шопен“. За овакво
катастофално стање донекле је криво
образовање, а са друге стране и сама
незаинтересованост људи. У таквом
културолошком мраку као трачак
светлости је обасјала манифестација
„Ноћ музеја“. Кроз ову кратку репортажу
покушаћу да опишем најважније поставке
у овој ноћи. Надам се да ћете ми
опростити што не могу побројати сва
места јер је њих у овој ноћи просто било
немогуће, све обићи. Друштво у овој Само изложба је била изузетна па
незаборавној ноћи ми је правио пријатељ Вас препуштам да уживате у изванредним
Милош. експонатима.
Прва станица на нашој маршути
је била „Кућа цвећа“ и „Музеј 25. мај“.
Чињенично стање је било просто
индикативно, велики број младих људи
који се не сећају Тита и тих „добрих“
времена, а хрле да се поклоне гробу и
успомени човека који је окарактерисан
као један од највећих злочинаца света. У
Музеју је била постављена изложба
„Ефекат Тито-Харизма као политичка
легитимација“.
Прошетали смо се и кроз „Кућу
цвећа“ где је мене још једном ошамутио
број људи као и њихове реакције. Тако је Већ преморени од „дедињске
у књизи утисака један средњовечни експедиције“ наставили смо ка центру
мушкарац записао следеће. града. Прво смо посетили Хеленски
институт културе у којем је била изложба
слика балканских фотографа под
називом „Светлост и тама“.

17
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

Следећа посета је била Музеју
Николе Тесле у коме су по први пут
приказани неки Теслини изуми, а
посетиоци су могли да уживају у
демонстрирању рада истих. Нас је
посебно фасцинирала следећа
демонстрација Теслиног изума.

Од осталих изложби би требало
поменути и „Светску новинску
фотографију“ у Дому омладине.
Под слоганом „Лако је пруту да се
соколи, кад децу бије њега не боли“,
Педагошки музеј је представио изложбу
„Кажњавање ученика кроз историју“.
Занимљиво је било гледати реакције
посетилаца које су ишле од одобравања
па до чуђења.
По мени А овако изгледа строги професор:
најлепша поставка је
била у Историјском
музеју Србије под
називом „Ко жели
да живи вечно“.
Наиме у питању је

била изложба
посмртних маски
српских великана.
На Пролазећи кроз велике гужве
фотографијама су људи заиста је био пријатан осећај
посмртне маске помислити на оволико занимање
Николе Тесле и културом, која се ако буде среће, неће
вожда Карађорђа завршити са овом ноћју. Охрабрује нас
Петровића. чињеница да можда са културом нисмо
Посебно занимљива је била и баш сасвим рашчистили.
изложба карикатура награђених на
конкурсу „Пјер“, која је одржана испред фотографије: Милош Ракетић
седишта "Новости“. Преносимо вам
делић атмосфере.
18
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

ГРИГОРИЈЕ ПЕТРОВ предавањима износио је идеје живота
ЗАБОРАВЉЕНИ ПИСАЦ светлог, радиног, срећног, пуног лепоте,
боје, сунца и с покликом: „Уживајте
радост живота!“ Много је остало у
душама нашег света од тих светлих
Будимир Кокотовић
искри, које је тако обилато кресао овај
велики апостол правде и светлог живота.
Славни руски и наш Наш народ био му захвалан и дуго
писац, професор се сећао да је на свом путу кроз живот
Григориј имао срећу да слуша и чита правог
Спиридонович Петров, апостола добра и правде, чија је наука
добро познат и била да живот треба да постане храмом
омиљен код нас као књижевник, предавач радости и среће.
и проповедник, рођен је у Русији, у граду Умро је у Паризу, 17. јуна 1925.
Јамбургу, близу Москве, у врло године, после тешке операције рака у
сиромашној породици, 1868. године. стомаку. Тело му је, по његовој жељи,
Након четири разреда гимназије, било кремирано у Паризу, а урна са
завршио је богословију, па Духовну његовим пепелом је донета у Банат и
академију у Петрограду и, захваљујући чувала се неко време на православном
свом изузетном таленту, убрзо је постао гробљу у Панчеву.
познат широм Русије, од најнижих, до Касније, урна је пренета у Нови
највиших, дворских, кругова. Једно време Сад, на Успенско гробље. Седамдесетих
био је и васпитач синова великих година прошлог века његова кћи, која је
кнежева. последње године живота провела у
Књижевни рад Григорија Петрова Минхену, и умрла 2003. године, пренела
био је врло обиман. Поједине његове је урну на једно руско гробље у Америци.
књиге су у Русији доживеле чак до Данас су једини спомен на овог великог
педесет издања. Након несрећне совјетске човека, који је на свом животном, па и
револуције, нашао је уточиште у нашој
посмртном путу прошао кроз Банат,
земљи, 1921. године и веома брзо постао чланци у црквеном штампи и једно
познат и омиљен у читавој нашој светогорско издање његових проповеди.
Краљевини, јер је држао предавања и у
многим најсиромашнијим и
„Исус Христос, а за њим
најзабаченијим селима. Прошао је кроз
апостоли, сами су ишли међу народ. И на
целу нашу земљу у свим годишњим
хиљаде из народа пошло је за Христом,
добима и на свим превозним средствима,
ишло је Јовану пророку у пустињу... А
чак до сеоских таљига и дугог пешачења.
сада за време великих празника у црквама
Са једнаким задовољством слушали су га
све је пусто! Људи беже од црквених
и стари и млади, учени и неуки, богати и
проповеди. Зашто то? Зато што мртви
сиромашни, вере и сви сталежи.
људи говоре мртве речи, које ништа не
Начитан, даровит, познавалац
казују ни уму, ни срцу народа.
многих језика, народа и земаља, своја
Размислите, како и чиме да се помогне
предавања имао је обичај да зачини
овој невољи.“
занимљивим примерима из историје,
природних наука и уметности. У нашој
Григорије Петров, одломак из
држави одржао је око 1.300 предавања.
књиге: „Зидари живота“
Био је тип предавача и проповедника
чиста кова, као апостол, у својим

19
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

СТРАДАЊЕ СВЕТЕ
ЦАРСКЕ ПОРОДИЦЕ
(галерија)

Царица Александра

Цар Николај
(фотографија са ореолом)
Соба у којој су убијени Романови

Место гробнице царске породице

20
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

РЕАГОВАЊЕ ПОВОДОМ мајку физички и психички злоставља да
НАПАДА НА РАД би јој изнудио новац за куповину
наркотика.
ДУХОВНО-
Примера последица медијске хајке
РЕХАБИЛИТАЦИОНОГ на оца Бранислава има напретак и само је
ЦЕНТРА: “ЦРНА РЕКА“ питање дана када ће на светлост
испливати још оваквих монстуозних
Пантелија Петровић случајева.
Нажалост у држави Србији
ниједна од званичних институција не
Сведоци смо невиђене медијске брине о овоме, већ је важно да је хајка
хајке која се у протеклих месец дана успешно завршена и да је отац Бранислав
подигла против оца скинут са места
Бранислава Перановића управника Духовно-
и Духовно- рехабилитационог
рехабилитационог центра Црна Река.
центра Црна река. Људи који страдају због
Духовно- овога по њима нису
национални центар је чак ни људи већ једна
први од свих својеврсна колатерална
организација у српском штета. Ако би имали
народу дигао глас бар мало морала
против ове бесомучне требали би да се о
кампање указујући на овоме запитају.
трагичне последице њеног деловања. Да Духовно-национални
не бисмо узалуд трошили речи на ову центар и овога пута упућује безрезервну
медијску кампању, јер чак и врапци на подршку оцу Бранислава и Духовно-
гранама знају шта је био њен циљ, рехабилитационом центру са жељом да и
осврнућемо се на њене последице. даље наставе велики рад на благостању
Наиме само поједини медији српскога народа и цркве, јер да их нема
после поменуте хајке су писали о њеним требало би их измислити. Све наше
жртвама тако да смо само у малим читаоце подсећамо на велики
фрагментима могли бити обаштени. хуманитарни рад који је отац Бранислав
Ипак и то што смо чули је језиво и упражњава, као и на велику мисионарску
монструозно. Тако нпр. смо могли делатност коју обавља. А једнога дана они
читати да је бивши штићеник Центра који су блатили оца Бранислава схватиће
Вељко Васић преминуо неколико дана колико су грешку урадили или као што је
после одласка из овог центра од један човек рекао: „Правиће они попа од
прекомерне дозе прљаве дроге. Младићев блата!“
отац је у својој изјави нагласио да је „Глас са Цера“ ће у неколико
његовом сину лечење у Центру само наредних бројева ексклузивно
помогло а никако одмогло. објавити сведочоња штићеника овога
Ових дана читамо и изјаву мајке Центра у којима ће бити описана
С. К. која сведочи о својеврсној тортури њихова искуства са највећом
коју доживљава од свога сина наркомана опасношћу нашега времена дрогом и
Н. К. иначе бившег штићеника Центра за борбом са њом.
лечење наркомана. Наиме овај син своју

21
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

БОЉШЕВИЧКА светски рат који води светској револуцији
РЕВОЛУЦИЈА У РЕЖИЈИ и наметања целом човечанству
„сатанистичку богоборну идеологију
ЗАПАДНИХ СИЛА
комунизам“. „ Рушење Царске Русије је
кључ нашег успеха“, говорили су они
Милан Старчевић углас. Требало је само убедити Немачку,
која је себи од почетка поставила циљ
проморати Русију на сепатариван мир.
Пре прве револуције од 1905. Али шта вреди сепаративни мир, ако на
године, бољшевици су долазили до престолу буде и даље седео Руски цар?
новца, пре свега, недозвољеним Зато Парвус Немцима нуди много више,
средствима. За такав замашан подухват а то је сепаративан мир са Русијом која
као што је свргање са власти Божијег више неће бити монархистичка, која ће
помазаника Руског цара и рушење заједно са руском нацијом бити
Монархије, био је потребан огроман уништена. По пакленом плану Парвуса,
новац који је дошао из Немачке, Русија је морала бити разорена
Америке, Француске, Јапана... Нарочито политички, национално, социјално,
важну улогу игра један немачки Јеврејин морално, финансијски и економски.
по имену „Израел Хелфанд, звани Истовремено се креће са распаљивањем
„Парвус“. Он се чак назива „оцем шовинизма на територији Руске
револуције од 1905. године“. Пре 1905, империје. Прво се покреће украјинско
Парвус успоставља везу узмеђу немачких питање, а затим пољско, финско,
и руских социјал-демократа. Порекло балтско, јерменско и азијатско.
његовог капитала јавност није сазнала. Социјално, организовањем штрајкова у
Кратко време је био на робији, он после великим фабрикама и уличних немира по
неколико месеци бежи из Русије и одаје градовима, а на селу подизање побуне
се трговини. сељака против велепоседника. Морално,
Парвус је тај који је финансијски изазивањем антиродољубља у војсци, као
оспособио Турке и Бугаре да уђу у Први и убеђивање народа да је социјалистичка
светски рат на страни Централних сила, револуција једини излаз. Непоредо са
против савезника и Србије. Стога му је револуцијом у Русији, организовати на
највећа тежња била да финансира Западу медијску кампању против царске
бољшевичке револуционаре, пре свега породице, с циљем да се продобије
Лењина, Троцког, Мартова и Раковског. америчко јавно мњење. Све те планиране
Код немачке владе у ту сврху успева, 1915. акције морају имати једну команду, а
године, деблокирати 1 милион марака, а Парвус је убеђен да је само један човек у
нешто касније још 5 милиона марака. Русији способан узети команду у своје
Што се ратни сукоб више захуктава, руке. Тај човек се зове: Владимир Илич
Немци све више сарађују са Парвусом, Уљанов, звани Лењин.
који успева да убеди немачки Попут Парвуса, Лењин жели
генералштаб у нужност изазивања пропаст царске Русије без које нема
бољшевичке револуције у Русији и у ту коначне победе комунизма и са великом
сврху добија додатних 20 милиона радошћу бележи све руске неуспехе на
марака. Чим је Русија, 1914. године, ушла фронту. Пошто су месеци пролазили, а
у ратно жариште, Парвус је одмах цар је још увек био на престолу, Лењин
схватио да је куцнуо час који су још давно полако губи стрпљење у револуцију.
прижељкивали Маркс и Енгелс, а то је Парвус предлаже Лењину да се

22
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

револуција подигне у јануару 1916. послала Троцког у Русију и амерички
године, али је Лењин одбио предложени капитал је заједно са немачким допринео
план, јер је сумњао у исход подухвата. бошљевичкој револуцији и рушењу Руске
Парвус је приморан да 1916. сам царске Православне империје. У
почне извођење плана. Он је свестан да америчком конгресу могле су се ћути
без Лењина не може успети, али је речи да ова земља не може да ступи у рат
приморан да својом револуционарном на страни савезника, јер јој не доликује да
акцијом немачком генералштабу докаже буде на страни царске Русије. Америка је
исправност свог пакленог плана и убеди у рат ступила тек након руске револуције,
га да га они и даље финансијски помажу. када је власт приграбила бољшевичка
Крајем 1916, Парвусова револуционарна Привремена влада.
машина стављена је у покрет. Преко 45. У САД је, у октобру 1918. године,
000 штрајкача у Петрограду, 10 хиљада у зборнику „Немачко-бољшевичка
штрајкача у Николајеву, ливница бакра и завера“ писало следеће: „Документи
фабрика метака у Тули онеспособљене показају да су данашњи вођи
штрајковима, црноморска крстарица бољшевистичке владе Лењин и Троцки и
„Царица Марија“ бачена у ваздух. њихови саучесници немачки агенти. Они
Лењин је, боравећи у Цириху, показују да је револуцију организовао
фебруар-март 1917. године, сазнао за Врховни немачки генералштаб и да су је
избијање револуције и у први трен он у финансирале Немачка царска банка и
њу није могао да верује. Тек када је цар друге финансијске установе. Такође,
Николај Други абдицирао, постало му је бошљевици су тајно примали немачке
јасно да су други свршили његов посао. официре као војне саветнике, као
Њему ништа друго не преостаје него да немачке шпијуне. Садашња бошљевичка
од њих преотме власт, како би револуција влада уопште није Руска влада, него
била његово дело. А ни Немци нису немачка, она ради у интересу Немачке и
сматрали да је револуција њихова, све док издаје руски народ, као што издаје и
Русијом влада Керенски и наставља рат природне савезнике Русије, једино у
на страни Антантних сила. Сада је интересу царске немачке Владе.“
поново био актуелан Парвусов план и У то време су амерички
Лењин је пристао да буде извршилац. финансијери на челу са богатим
Потом се Лењин пребацује пломбираним банкаром Јаковом Шифом, трошили
вагоном у Русију, пре свега захваљујући огромна новчана средства на подривање
помоћи Немачког генералштаба. Влада царске Русије. Касније ће управо тај
Керенског је, јула 1917. године, открила Шиф предати Јанкељу Свердлову
Лењинове везе са Немцима и он ће наређење са врха о стрељању читаве
заједно са осталим револиционарима царске породице. Све државе које су
бити пред руском јавношћу политички радиле на свргавању традиционалног
раскринкан. Керенски их спасава, када самодржавног монархистичког уређења у
због страха од царског генерала Русији знале су да ће рушење царске
Корнилова, буде наоружавао бошљевике Русије за дужи период одложити крај
у Петрограду. Да иронија буде већа, с тим Првог светског рата. Међутим, челници
оружјем ће Лењин и Троцки подићи светских сила били су равнодушни према
Октобарску револуцију и протерати томе, јер су пред очима имали само један
Керенског. циљ: уништење Православне руске
У позадини саме револуције је и државе.
Америка имала свог великог удела, јер је

23
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

СВЕТИЊЕ ПОДРИЊА (5) Остали објекти- У порти цркве
ДОБРИ ПОТОК постоје и две подземне капеле, изграђене
у напуштеним рударским окнима из којих
су некада вађени антимон и олово. То су
Пантелија Петровић капела Св. Прокопија, заштитника
рудара, саграђена 1995. године и капела
Један од највећих духовних, Св. Петке, која је тренутно у изградњи.
културних али и историјских бисера у Одмах до капела је и ливада на којој се
Подрињу је Добри поток, комплекс налази велико старо гробље са
састављен од старе цркве и неколико интересантним надгробним
етно зграда. Добри поток се налази свега споменицима.
један километар од центра Крупња. У непосредној близини је и чесма
Црква Успења Пресвете "Браће Југовића", позната још у прошлом
Богородице- Ова црква веку, и
спада међу најстарије у мноштво камених
Подрињу. Претпоставља се спомен - плоча:
да је подигнута 1528. Харамбаши Ђорђу
године. Иако је, током Обрадовићу Ћурчији
протеклих векова, више који је подигао
пута тешко оштећена, Рађевину на устанак
успела је да сачува свој 1804. године; Кнезу
оригинални изглед. На Крсти Игњатовићу,
улазу у црквену порту од који је бранио Крупањ
тесане храстовине уплетене од Турака између 1804. и 1812. године;
јасеновим прућем, налазе се две капије: капетану Петру Радојловићу, који је
мала и велика, на дрвеним стубовима, раселио Турке и 1862. године срушио
покривене шиндром, а на свакој стоје по Соко-град.
три крста. Испод мање капије налази се Музеј- Етнографски музеј садржи
спомен - плоча Милошу Обреновићу, и различите старе предмете везане за
плоча која садржи историју цркве. свакодневну употребу у сеоским
Сама црква зидана је од домаћинствима овог краја.
храстовине, укључујући и кров. Улази се Осим природњачког музеја, ту је
кроз припрату украшену интересантним и музеј ентеријера, у коме се може видети
дуборезима. Иконостас потиче из 1826. како су, некада давно, изнутра изгледале
године и потпуно је очуван. типичне куће у Рађевини, заједно са
намештајем, теписима, сликама и
предметима различите намене.
Добри поток данас- Захваљујући
великом раду садашњег свештенства ове
цркве Добри поток је постао
незаобилазно место ђачких екскурзија,
као и свих људи жељних упознавања
српске културе и историје. На Петровдан
се у Добром потоку одржава чувено
надигравање у народним колима.
Садашњи старешина цркве у Добром
потоку је протојереј Александар Ђурђев.

24
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

ПРЕСТОНИЦА да с` озари и да с` обрадује,
и да Богу молитву узнесе,
Мили Боже, чуда великога, благодарност и захвалност целу,
где манастир у свитање сјаји, Творцу нашем, Христу Спаситељу,
баш манастир, Чокешина славна, и заштити и покрову нашем,
задужбина Милош Обилића, Теби Дјево, Владичице Мајко.
Обилића, српског мученика, Не одступи Ти од мене Мајко,
мученика, вере бранитеља, већ ми сада брза помоћ буди,
српске вере, Православља светог. буди помоћ сада и довјека,
У Цркви се молитва узноси, живот свој ћу исправити Мајко,
Владичици, српској заступници, и Теби се стално обраћати,
Мајци Христа, Спаситеља света. обраћати и хвалу давати,
Узноси је један грешан човек, докле мене у животу буде“.
за грехове своје од младости,
од младости и немарства свога. Кад је Дјева ову молбу чула,
Невоља га љута притиснула, сажали се на грешно створење,
пак он рони сузе пред иконом, на створење грешно и немоћно ,
пред иконом, чокешинском славном, и Свог Сина овако мољаше:
где милости многе се десише, ,,О Мој Сине, Свемогући Боже,
милосрђем Владичице свете, Ти погледај на створење Твоје,
милосрђем и покровом Њеним. које Мене у невољи тражи,
Мене тражи и Мене зазива,
У свом болу `вако он и заштиту Моју
збораше: потребује.
,, Дјево света, Мати Опрости му све
Исусова, грехове клете,
невоље ме љуте грехе њему и за које
уморише, моли,
уморише и дању и јер он Теби срцем
ноћу, својим ходи,
да не могу грешан дићи Теби ходи и Мене
главе, прославља,
нит` спокоја мало задобити, Мене слави свуда и пред
задобити, душу одморити. свима“.
Пријатељи моји нестадоше,
нестадоше мени у невољи, Благи Христос саслушао Мајку,
јер сви мисле да сам грешан проп`о, Своју Мајку, Дјевицу преславну,
изгубио своје достојанство, Мајку слуша, Мајци одговара:
па да свима сад на подсмех служим, Мати Моја, Заштитнице ништих,
ал` не знају да је нада моја, молитву ћу Твоју услишити,
нада моја, Владичанство Твоје. услишити, молбу испунити,
Опрости ми сагрешења моја , јер Теби је дато обећање,
сагрешења моја и од мојих, да са вером и срцем скрушеним,
од давнина до данашњег дана, Теби Мајко, који се обрате,
изведи ме из невоља ових, неће остат` без Моје помоћи.
из невоља као победника,
да с` озари и у мени срце, Затим Христос, тужном говораше:

25
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

,,Слушај чедо, ти не греши више, Песма је посвећена чудотворној
опроштени теби сад су греси, икони Покрова Пресвете Богородице
греси многи, теби и твојима, која се налази у Св. обитељи манастира
и од сада веран човек буди, Чокешине. Икона ју овековечио у својој
човек буди свуда и пред свима, причи „Сени“ српски писац Милорад
и захвалност свагда произноси, Поповић-Шапчанин. Њу су 1. маја 1830.
Мајци Мојој, која те измоли. подарили манастиру, бирташи
прњаворски у знак сећања на Тасу
Причај свима чедо Моје драго, Танасијевића. Пред овом иконом десила
да невољни утеху имају, су се многобројна чуда и исцељења свих
Заступницу, Моју свету Мајку, оних који јој приступају са молитвом.
да се Њојзи свагда обраћају,
обраћају и молбе приносе, Аудио верзију песме можете скинути са
јер је Мајка Заступница свима, интернет сајта:
престоницу Њену да походе, www.manastircokesina.org.rs
Чокешину свету испод Цера,
јер је Црква Мајци посвећена,
посвећена, многим освећена,
да спасење сви овде добију,
сви са вером, који се помоле,
и под покров Моје Мајке стичу
нећу оставит` да се већма муче,
избавићу посредништвом Њеним,
да се слави и да се прославља,
Мајка Моја, свету Заштитница“.

Хвала Богу, Пресветом Владици,
и Пресветој Дјеви Богородици,
што болести наше исцељују,
што грешнике свагда исправљају,
да се спасу сви на свету овом,
и да Царство Небеско добију.

Чујте сада браћо моја драга,
и ви сеје, по Христу сестрице,
кога каква невоља изједа,
или мука или болест љута,
немаштина клета притискује, Тропар, глас 4.
сви притич`те светом манастиру,
манастиру, белој Чокешини, Правоверних људи спасење,
где столпује света Богомајка, манастира чокешинског утврђење,
јер је Мајка залог за нас дала, земље српске продуховљење ,
за нас дала и за нас се моли, свих невољних исцељење,
да се грешни јада избавимо, Пресвета Богородице,
да у греху јадни не гинемо, заступати нас не престај
већ да свагда Дјеву прослављамо, и покровом Твојим
која нас од беда избави. мир нам дај.

26
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

СЕЋАЊЕ НА МИЛЕВУ Марић. Одавању помена и откривању
МАРИЋ - АЈНШТАЈН спомен плоче српској научници
присуствовали су министри за дијаспору
Срђан Срећковић и Вукман Кривокућа,
Међу многим знаменитим
амбасадор Србије у Швајцарској Милан
Српкињама, које су својим делима
Ст. Протић, директор градске
исписале странице српске и светске
канцеларије за интеркултурална питања у
историје, значајно место припада и
Цириху Кристоф Мајер и бројна српска
Милеви Марић - Ајнштајн (1875 – 1948).
заједница у Швајцарској са свештенством.
Рођена у Српској Војводини, у Тителу,
Пре ове комеморације, у Православној
месту надомак Новог Сада, територији у
Цркви „Успења Пресвете Богородице“
том периоду окупиране од стране
одржана је литургија у помен Милеви
Аустроугара, у легенду је ушла као
Марић, коју је служио протонамесник
супруга која је пресудно утицала на
храма Мирослав Симијоновић са
научна достигнућа њеног познатог мужа,
свештенством.
али и ништа мање контроверзног
Алберта Ајнштајна. Најдужи
временски период свог живота
Милева је провела у
швајцарском граду Цириху, где
је се и упокојила 4. августа
1948. године.
Милева је била
сахрањена на циришком
гробљу Нордхајм 6. августа
1948. године под бројем 9357.
На њеном гробу је до новембра
1973. г. била скромна плоча на
којој је писало: Милева
Ајнаштајн, рођена Марити 1875 –
1948. Њен оригинални гроб је
након 25 година неповратно одстрањен, Овим значајним историјским
јер свих тих година нико није плаћао поводом „Глас са Цера“ у овом и
таксу за очување гроба. следећем броју доноси чланак магистра
За гробно место Милеве Марић Ђорђа Крстића о животу Милеве Марић
Ајнштајн сазнало се у јавности тек 2003. – Ајнштајн у Цириху.
године, 55 година након њене смрти,
захваљући Петру Стојановићу, оснивачу
Меморијалног центра „Никола Тесла" из ЖИВОТ МИЛЕВЕ МАРИЋ У
Сент Галена. ЦИРИХУ (1)
Након 61 године, 14. јуна 2009.
године, на Нордхајм гробљу у Цириху, у Мр Ђорђе Крстић
име Срба и Српкиња широм васељене, у
реализацији Црквене општине у Цириху Улога и значај Милеве Ајнштајн
„Успења Пресвете Богородице“ као и још увек није коначно и прецизно
Министарства за дијаспору, епископ утврђена. Милева Марић је наиме, тако
средњоевропски, господин Константин, рећи свакодневно стварала са својим
освештао је подигнути споменик Милеви

27
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

супругом за истим столом, скривена од жељом да у Швајцарској заврши средњу
погледа људи тихо и скромно, у раздобљу школу и матурира. На тој школи је била
скоро петнаест година али увек само под одлична ученица. Непосредно после
његовим именом. Ако успешно положене
имамо у виду, да је била матуре у пролеће 1896,
одлична математичарка и Милева се уписала у
физичарка, онда можемо летњи семестар на
бар препоставити, да је Медицински факултет
њен удео био велик и Циришког
значајан. Несумљива је универзитета. Цирих је
чињеница, да би по у оно време већ био
данашњим критеријума познат по својем
писања научних чланака Медицинском
на најзначнијим радовима факултету, који је међу
физике на почетку првима на свету
прошлог века морало уз омогућио девојкама да
Албертово стајати и студирају медицину, те
Милевино име, једне од по великом броју
првих теоријских студената из
физичарки на свету. јужнословенских
покрајина. Могуће је да је Милеви
1.) Новембар 1894 – Октобар 1897. краткокрајан боравак на Медицинском
факултету био само летња рекреација, јер
Мада су јој изузетно дозволили да се већ октобра после успешно
присуствује предавањима и вежбама из положених пријемних испита из
физике на Великој Класичној Гимназији математике и нацртане геометрије,
у Загребу, Милева је сматрала да ће јој за уписала на Државну политехничку
остварење жеље да студира физику бити школу, често зване само „Поли“ ( од
боље да и матурира у Швајцарској. 1911. г. познате као ЕТХ) на студији
Наиме, у оно време за разлику од физике и математике, слично као и
Аустроугарске, у Швајцарској је девојкама Алберт Ајнштајн. Ту је успешно
било дозвољено да нормално матирарају завршила прву годину студија, а онда се
и редовно студирају на универзитетима и после летњег распуста, 5. октобра 1897.
високим школама. Тако на последњој године исписала са Политехникума па је
страни главног именика VIII а разреда у трећем семестру слушала предавања на
гимназије у Загребу за школску годину чувеном универзитету у Хајделбергу у
1894/95. г. пише да је приватна ученица Немачкој.
Милева Марић „изостала прије свршетка
првога полугодишта.“ Ускоро затим ју је 2. ) Фебруар 1898 – август 1901.
отац отпратио у Цирих. Цирих је био
тада већ напредан град са приближно Са почетком четвртог семестра,
160.000 становника; тако је имао већ и Милева је фебруара 1898. наставила своје
електрични трамвај поред оног на коњску студије на Политехници у Цириху. По
вучу. Тамо се Милева на основу завршетку из Хајделберга Милева се
пријемног испита 14. новембра 1894. ускоро настанила у пансиону Енгелбрехт
уписала у III семинарски разред Више у Платенштрасе 50, у соби код Руже
гимназијске школе града Цириха, са Дражић, болешљиве стиденткиње

28
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

биологије, са којом је својевремено ишла пошло за руком. Чланак „Folgerungen aus
заједно у Шабачку гимназију. den Capillaritätserscheinungen“, којег су 13.
Врло брзо распамтала се љубав децембра 1900. послали „Анален“ у
између Милеве и Алберта Ајнштајна, па Лајпциг, где је било уредништво тог
је већ 9. марта 1898. госпођица Бота веома угледног физичког часописа, као и
(Милевина пријатељица) написала чувеном професору Болцману за
родитељима у Крушевац: „Мица (тако су мишљење, био је њихов први заједнички
често звали Милеву) се није верила, али чланак. Тако и сам Алберт назива тај
као и да јест...“. Заједно су били на чланак „наш рад“
предавањима и вежбама, заједно су Почетком маја 1901. г. Милева и
студирали радове великих физичара у Алберт су направили леп излет до језера
њеној собици и често ишли заједно на Комо у Италији. На том излету је Милева
излете и концерте. Тако је Алберт, затруднела. Још нерођено дете су
редован гост у њеном пансиону, често међусобно називали Лисерл. Дипломски
био у друштву студенткиња из испит је Милева поново имала у петак 26.
јужнословенских покрајина. Повремено јула 1901. Милева, сада у трећем месецу
је Алберт свирао на трудноће, поново није
виолини, Милева успела да дипломира.
певала и свирала на Почетком августа је за
тамбурици више од осам година
војвођанске песме. напустила Цирих и
Милева и Алберт су отпутовала кући својим
заједнички родитељима у Нови
припремали и своје Сад. И Албертови, а и
дипломске радове у њени родитељи били
пролеће и лето 1900. су против брака. У
То лето је Алберт највећој тајности
дипломирао док њој Милева се породила
то није пошло за крајем јануара или на
руком – чини се да самом почетку
професорски фебруара 1902. До
колегијум није био данашњег дана нису
вољан да да диплому нађени подаци о
из физике једној њиховој ванбрачној
женској особи. 2. девојчици па тако не
августа 1900. г. знамо ни њено име.
професори су Милева и Алберт су се
поделили стидентима скромно венчали на
индексе. Албертов просек оцена је био 4, православно Бадње вече 1903. године у
6 а Милевин 4, 7, али на жалост код ње Берну и наставили да живе тамо и тесно
није било дипломе. научно сарађују. 14. маја 1904 г. су добили
Милева је поново уписала четврту сина Ханс Алберта. Њени родитељи су
годину и почела припреме за свој тада признали брак и заволели њеног
докторски рад у лабаторију. Алберт је мужа Алберта.
крајем 1900. и почетком 1901. године
такође већином био у Цириху. Покушао (Наставак у следећем броју)
је да нађе редовну службу али му то није

29
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

ФЕЉТОН: ― Мама ће приметити! ― говорио
сам уплашено.
― А ја ти кажем: неће приметити
Иља Сургучов
― одговарао је Ники, и показало се да је у
Детињство Цара Николајa II (2) праву. На слику нико и никада није
обратио пажњу.
И гле, једног дана у Аничковљев
У средини, у различитом од дворац дође да посети своје унуке деда,
других, великом медаљону, беше нацртан Александар Други. Боже! Какав је то деда
деда са плавим брковима, и то је Велике био и каква срећа је била имати таквог
Кнежеве довело у стање крајњег поноса: деду!
― Свима су бркови црни или Он је, пре свега, заносно мирисао,
бели, а дедини су плави. као цвет. Био је весео, а не натмурен. У
― Не ― полако претурајући преко његове очи хоћаше се бесконачно
језика рече Жоржик ― дедини нису гледати. У тим очима налазио се такав
плави... осмех, за који се живот могао дати. А како
― Како нису плави? ― љутио се се умео играти, тај мили деда, и какав
узрујани Ники. ― А шта је ово? Свакако мајстор беше за најзабавније досетке! Он
су плави. се играо жмурке и завлачио под кревет.
― Не, дедини су сиво-мрко- Он је стајао четвороношке и постајао
малинови ― одговори Жоржик. коњ, а Жоржик ― јахач, и коњ је викао:
До дана данашњег не могу да ― Држи се чвршће, збацићу те!
схватим откуда и како, којим путевима је у Потом је седао на столицу,
затворничку главицу малог Жоржика померао лампу некако у страну, почињао
могла улетети та простонародна необично да мрда прстима, и по зиду би
подсмешљива фраза? Где ју је чуо и како? почињао да трчи сад зец, сад грбави
Још једном понављам да су по оштрини монах. Ми смо гледали, разваливши очи
запажања Велики Кнежеви ишли далеко и не дишући. Деда је почињао учити нас
испред мене. да савијамо прсте, али нам није ишло,
― Ја ћу исто имати плаве бркове ― отирао је зној с лица и говорио:
рече Ники и повуче руком од носа до уха, ― Но, касније ћемо, једном, други
показујући величину будућих бркова. пут... кад порастете.
Лампаџија нам, с још Он беше срећан са децом, тај дека,
необустављеном тајанственошћу, остави некако нарочито и смешно умео нас је
слику с генералима и ми, с устрепталим шкакљати за ушима и подбацивао је малу
срцем, схватисмо да нам се благо увећало. Ксенију скоро до таванице, а она је,
Али, како и где је склонити од падајући му у руке, некако цакано ицала,
туђих погледа? Ја предложих план: смејала се и викала:
закопати је у врту заједно с уговором, али ― Још, још!
Ники се није сложио, рекавши:
― Ма, у каквом врту? А ако ми се (наставак у следећем броју)
прохте да је ноћу погледам?
И са ретком за дете
довитљивошћу (то сада схватам)
предложи да је уопште не скривамо, него
немарно метнемо међу играчке, као Са руског превео: Драган Бунарџић
најобичнију ствар.

30
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

СВЕТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИК коже гвозденим чешљевима, трљаху му
МИНА ране крпама од козје длаке и на крају
(СЛАВИ СЕ 11. / 24. НОВЕМБРА) просуше кукице, гвоздене клинце и
трозубце и угодника Божјег вукоше преко
тога. Но свети Мина, вођен љубављу
Зоран Петровић према Богу не поклекну и остаде постојан
у вери и даље изобличавајући своје
мучитеље. Избезумљени Пир, нареди да
Радуј се Свети се Мини одсече глава и тело спали у
многострадални огњу. Након што су Мини одсекли главу
великомучениче Мина! наложише велику ватру и бацише тело
светог Мине у огањ одакле неки
Заиста, браћо и сестре, хришћани спасоше делове тела који не
обратимо се овим сагорише.
речима великом угоднику Божјем, Многа чуда
чудотворцу, великомученику десише се над
Мини, који својим моштима Светог
целомудреним животом и Мине, како по
часном смрћу угоди Господу и његовом
пресели се у Царство Небеско. упокојењу тако и
Роди се Свети Мина као кроз све векове
египћанин и у младости беше до данашњих
војник но видећи велико дана јер свети
отпадништво народа и Мина пројави се
идолопоклонство, не могавши као брзи
трпети толико зло одбеже у помоћник и
планину и много година избавитељ свим
проведе у молитви и посту невољним.
служећи и дан и ноћ Јединоме
Истинитом Богу.
Једном, у главном граду Котуанске СВЕДОЧАНСТВО
области одржаваше се велики ТИМОТЕЈА,
незнабожачки празник. Свети Мина, АРХИЕПИСКОПА
вођен Светим Духом, дође у град и са АЛЕКСАНДРИЈСКОГ
једне узвисице гласно изобличи
О ЧУДУ СВЕТОГ
незнабожачке богове и Пира, кнеза тога ВЕЛИКОМУЧЕНИКА МИНЕ
града проповедајући им истину о
Јединоме Богу. Разјарен, кнез нареди да Када се зацари благочестиви цар
се свети Мина ухвати и баци у тамницу. Константин Велики, благоверни народ
Следећег дана Пир, сазнавши да је Мина Александрије, на месту где су пронађене
био војник, покушаваше на све начине да мошти светог Мине, сагради цркву у
приволи светитеља да принесе жртву његово име.
идолима. Свети Мина одважно одби У ту цркву, у којој почеше да се
ласкање Пирово и исповеди још дешавају многа чудеса, планираше да
снажније веру у Јединога Бога због чега дође благослова ради, да се поклони
га, огорчени Пир, стави на страшне муке.
светом Мини и приложи дар, неки
Светог Мину паљаше свећама,тукоше трговац, који се послом задеси у
волујским жилама, откидаше му делове

31
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

Александрији. Кренувши према цркви, опроштај убици, светитеља нестаде.
ноћ га задеси на путу тако да беше Благословени, знајте да је свети
приморан да нађе неко преноћиште. великомученик Мина и сада, као и у
Ушавши у једну кућу рече домаћину: време када се ово чудо десило, брзи
,,Пријатељу, имај доброту те ме прими у помоћник и заступник свима који га
своју кућу на преноћиште јер је сунце искрено призивају и славе. Обратите се
зашло а бојим се наставити пут без светом Мини са љубављу,вером, искрено
сапутника''. Домаћин га радо прими и и помоћ од светитеља ће брзо стићи.
трговац одмах леже да се одмори и заспа.
Међутим, домаћин видевши да трговац ВОЉЕНО НАШЕ
има торбицу злата саблазни се и одлучи ПРАВОСЛАВЉЕ!
да убије трговца и узме злато. У поноћ
устаде, задави трговца, исече његово тело “Никада се нећемо одрећи тебе,
на комаде, стрпа у котарицу и сакри у вољено Православље!
унутрашњој одаји. Док се премишљаше Никада те нећемо издати, благочешће
где да погребе тело на капији се појави Отаца!
свети великомученик Мина на коњу, као Никада те нећемо оставити, мајко
војник који долази од цара. Питаше свети побожности!
Мина где се налази трговац а домаћин, У теби смо рођени, у теби живимо и у
ужаснут, правдаше се да нико није теби ћемо умрети.
долазио нити је кога примао на конак. Ако времена то буду тражила и хиљаду
Свети Мина, сјаха са коња, оде у пута умрећемо за тебе!”
унутрашње одаје, изнесе котарицу и jер „Православна вера наша – она је
упита домаћина: ,,Шта је ово''?. Домаћин богатство наше,
се страховито препаде и баци се ничице она слава, она род, она венац, она
пред ноге светитељу. Светитељ пак, похвала.“
саставивши комаде искасапљеног тела и
помоливши се васкрсну трговца и рече Јосиф Вријеније (1350-1436)
му : ,,Одај хвалу Богу''!. Трговац, уставши
као од сна и
разумевши да је
пострадао од
домаћина, прослави
Бога и са
благодарношћу се
поклони светом Мини.
А свети Мина узевши
злато од домаћина
даде га васкрсломе
трговцу и рече:
,,Продужи својим
путем с миром!“ Затим
се окрену убици и
силно га изби. Убица
пак, искрено се покаја
и мољаше за
опроштај. Дарујући

32
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

МИСЛИ МОЛИТВЕ СВ. ЦАРУ
ВЕЛИКАНА НИКОЛАЈУ
О трима стварима унапред не
треба говорити: прво о Богу док не
утврдиш веру у себи, друго о туђем греху
док не спознаш свој и треће о сутрашњем
дану док не сване.
(Владика Николај)

Велики дар долази од богатства,
мали од срца.
( Јелена Димитријевић)

Сумљичење није одлика
узвишених душа него ограничених и
охолих људи.
(Кинеска пословица)

Љубав је ваљда једина ствар на
свету која се не треба објашњавати нити
јој се тражити разлог. Тропар, глас 5
(Меша Селимовић) Царства земаљског лишење,
окове и страдања многолика
Мудрост се не може саопштити. претрпео јеси,
Мудрост, коју мудрац покушава да сведочећи Христа до саме
саопшти звучи увек као лудост. смрти од богобораца,
(Херман Хесе) мукотрпче велики, боговенчани царе
Николаје.
Живот је живот, док га љубав Стога мученичким венцем
краси. на небесима са царицом,
(Жан Паул) чедима и слугама твојим
овенча те Христос Бог,
Чини ми се да сам само у једном Кога моли да помилује
мудрији – што не присвајам себи знање о земљу нашу и спаси душе наше.
ономе што не знам.
(Сократ) Кондак, глас 6
Надежда укрепи цара мученика,
Ја бих пре пристао да нестане не с царицом, чедима
само велика него и мала Србија и сви и слугама његовим;
Срби заједно са мном, него што би надежда их у љубави
пристао на нељудско и нечовечно. Ето то Твојој окрили,
је за мене косовски завет и опредељење за будући им покој наговестивши.
царство небеско. Њиховим молитвама,
(Патријарх Павле) Господе, помилуј нас!
Припремила: Славица Станисављевић

33
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

ОГЛАСИ:

Формиран као самостална
занатско - филигранска радња 1988.
предузеће настаје 2001. године. Уиграни
уметници и стручњаци обликују златни и
сребрни накит, кованице (златници,
сребрњаци), знамења; емајлирају;
рестаурирају стари накит и антиквитете;
израђују копије средњовековног накита,
ручно гравирају, позлаћују, посребрују,
родинирају, стварају специјалне легуре и
потврђују историју и машту кроз
Геополитика у новом броју најтананије облике занатског умећа које
доноси ексклузиван интервју са лече додиром, преносе дух једне
Данијелом Естулином аутором књиге савремености кроз генерације и тако
„Клуб Билдерберг“ и најпознатијим постају препознатљиве. Златара Сафир је
експертом у свету на ову тему. позната и као велики добротвор Српске
Билдерберг светска влада или теорија Православна Цркве, а недавно је
завере поклонила позлаћени крст за купoлу нове
-Митови о Русији. Владимир лозничке цркве на Лагатору.
Медински аутор истоимене књиге,
политичког бестселера у Русији, говори Интернет сајт: www.safirlo.com
за Геополитику о стварним и Контакт Телефон: 015/878-580
измишљеним митовима о карактеру
руског народа
-Академик Драган Недељковић
говори о потреби српске слоге: ГДЕ
ЈЕДИНСТВО ВЛАДА ТУ СТАНУЈЕ
БОГ
-Геполитика Индије. Репортер
Геополитике у посети Индији једној од
последњих великих суверених држава у
свету
-Подземни атлас Београда:
Геополитика Вас, уз помоћ Зорана
Николића аутора књиге «Београд испод
Београда» води у фасцинантан и
мистериозан свет београдских тунела,
лагума и пролаза.

Интернет сајт: www.geopolitika.rs
Контакт телефон: 011/ 3347-319

34
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

УБИЈЕНОМ БРАТУ ТУЖНА ЗЕМЉА

Дејан Марковић
Никола Томић
Ах, та тужна земља натопљена крвљу
што ме веже за себе!
То пространство, коме се види крај
на црвеном хоризонту,
крај, који сам ја прошао
и дошао у непознати свет.
Та земља, што одише
Потмула стрела исконичне мржње душама предака наших,
замаскирана у намеру жеђи за земља славних и познатих ратника,
поравнањем та земља, што ме кроз срце,
задатог ударца ко мачем прободе, кад на њу помислим.
полетела (из да ли задрхтале руке?) Земљо тужна, што те не могу
кроз простор неподигнутог штита из душе ишчупати и на згариште бацити
у раскораку помисли на могућност атака као што су учинили многи!?
и пресекла нити фине нити
наивне везе једностраног поверења

Мозаиком последице укомпонована
слика
болније ровари аритмичним срцем
од инфарктним грчем миокарда у
цепању:
крв развенчана са главом тонућом у
бесвесни сан СЕОБА
и клонући напор мајчине
сузе да састави растављено И док сањивим дечачким очима
јединство плода утробе своје гледам колону како
кога никад више неће по излоканом путу ужурбано гмиже
пољубити у покрету даха у очима ми, не знам зашто суза креће...
следећег сунчево кружење Ех, кад би је могао зауставити!
покушавам да разумем људе ове,
Брате мој; нек ти смртни час ал' не могу долазе колоне нове,
уливен у већ зачето течење све веће и веће
светло време на часовнику Питам се-беже ли од несреће?
гроба разграналог у станове Шта то може бити?
где црв удела неима прости Јасно ми ништа није, ћутим...
прах што се сродити има Занетог ме стара мати пресече:
са земљом и примити „Сине, време је!“ уплакана када ми рече.
жиг њеног имена
а сродити се мора. Аутор је члан литерарне групе
креативности „Средња школа“ из Гроцке

35
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ ЧОВЕК ПЕВА ПОСЛЕ РАТА
(одломак)
Душан Васиљев
Петар II Петровић
Његош (1900-1924)
неправедно заборављени српски
песник

Ја сам газио у крви до колена,
и немам више снова.
Бјеше облак сунце ухватио. Сестра ми се продала
Бјеше гору тама попанула. и мајци су ми посекли седе косе.
Пред олтаром плакаше кандило, И ја у овом мутном мору блуда и кала
На гусле се струне покидале, не тражим плена;
Сакриле се виле у пештере; ох, ја сам жељан зрака! И млека!
Бојаху се сунца и мјесеца, И беле јутарње росе!
Беху мушка прса охладњела,
А у њима умрла слобода. Ја сам се смејао у крви до колена,
и нисам питао: зашто?
МОЈА ОТАЏБИНА Брата сам звао душманом клетим.
И кликтао сам кад се у мраку напред хрли
и онда лети к врагу и Бог, и човек, и ров.
Алекса Шантић
А данас мирно гледам како ми жељну
жену
губaви бакалин грли,
и како ми с главе, разноси кров -
и немам воље - ил’ немам снаге - да му се
светим.
Не плачем само с болом свога срца Ја сам до јуче покорно сагибо главу
Рад’ земље ове убоге и голе; и бесно сам љубио срам.
Мене све ране мога рода боле, И до јуче нисам знао судбину своју праву
И моја душа с њим пати и грца. -али је данас знам!
Овдје у болу срца истрзана Ох, та ја сам Човек! Човек!
Ја носим клетве свих патња и мука, Није ми жао што сам газио у крви до
И крв што капа са душманских рука, колена
То је крв моја из мојијех рана. и преживео црвене године Клања,
ради овог светог Сазнања
У мени цвиле душе милиона; што ми је донело пропаст.
Мој сваки уздах, свака суза бона
Њиховим болом вапије и иште... И ја не тражим плена:
ох, дајте мени још шаку зрака
И свуда гдје је српска душа која, и мало беле, јутарње росе -
Тамо је мени отаџбина моја – остало вам на част!
Мој дом и моје рођено огњиште.

36
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

АКТУЕЛНЕ ВЕСТИ корица нашега часописа) као и на нашој
интернет-презентацији.
Jошева-Цирих
Духовно-национални центар Вас позива Jошева
да својим присуством увеличате спомен Посебну пажњу у свом мисионарском
на Свету царску породицу, генерала раду Духовно-национални центар је
Драгољуба Михаиловића и нашег посветио интернет комуникацији. На
покојног сарадника Бранислава Жоржа. нашем интернет сајту www.romanovi-
Служба Светој царској породици, srbija.org.rs у свакоме тренутку се можете
парастос Драгољубу Михаиловићу и информисати о раду нашега Центра,
Браниславу Жорж биће служен 17. јула прочитати актуелне вести као и наша
текуће године на темељима храма Св. саопштења. На Facebook групи нашега
цара Николаја у Јошеви. Истога дана у Центра можете упутити Ваше предлоге
цркви Успења Пресвете Богородице у везене за наш рад, док на нашем Youtube
Цириху служиће се акатист Св. царској порталу можете погледати актуелне видео
породици и парастос Драгољубу-Дражи снимке. Новина у нашем раду је
Михаиловићу. За више информација на бесплатна електонска верзија часописа
распологању су Вам телефони и e-mail- „Глас са Цера“ на адреси
ови наше редакције. www.scribd.com/romanovi-srbija. На
адреси www.xat.com/romanovisrbija
Манастир Чокешина можете уживо разговарати са члановима
нашега Центра.

Jошева
Са поносом Вас обавештавамо да радови
на подизању храма Св. цара Николаја не
јењавају. Обезбеђен је грађевински
материјал, а у току је подизање зидова ове
будуће богомоље. Полако се назире
величанственост храма који ће бити
понос целога Српства. Овим путем
позивамо све заинтересоване да својим
Света обитељ манастира прилозима помогну ово богоугодно дело.
Чокешине и Духовно-национални центар Број динарског жиро рачуна је 250-
Вас позивају на: Дан сећања на оца 1310011231530-58 у Eurobank EFG банци
Митрофана Матића. Свештеномученик филијала Лозница. Имена свих
Митрофан Матић је један од највећих приложника биће помињана на свим
умова предратног монаштва, песник и богослужењима у овом храму.
народни трудбеник. У склопу ове Приложници за подизање храма Св. цара
манифестације биће одслужен парастос Николаја овога месеца су: г. Зоран
оцу Митрофану, одржана духовна Радосављевић, г. Зоран Јанковић, г.
академија као и промоција књиге Милан Жмико, г. Жељко Трипић, г.
„Народни монах“ о овоме великану, која Славиша Јовановић и гђа Душанка
је изашла прошле године у издању Пешикан.
нашега Центра и Манастира Чокешине.
Више информација о овоме догађају Владимир Петровић
можете погледати на плакату (задња

37
ГЛАС СА ЦЕРА/ 1. 07. '09/ БР. 10

ШАРЕНА СТРАНА: покушао да се описмени у познијим
годинама, његов труд није баш уродио
плодом. Неколико сачуваних списа овог
ИСТОРИЈСКЕ
владара сведочи да је имао прилично
ЗАНИМЉИВОСТИ неувежбан, дечји швракопис.

ОБИЧАЈ КУЦАЊА ПРИЛИКОМ ОТПOРАН НА ОТРОВ
УЛАСКУ У КУЋУ
Митрида VI, краљ Понта у Малој
Пошто су куће обичних Азији, постао је тако отпоран на смешу
становника старе Атине биле врло разних отрова да није успео да се отрује
неугледне и тесне, те да су се стално када је одлучио да тако оконча живот.
преграђивале, преправљале и дозиђивале, Краљ је, заправо, свакодневно узимао
тако су градске улице биле јако уске, а у мале количине отрова како би био што
некима од њих се због тога чак нису отпорнији јер је живео у страху да ће га
могла мимоићи ни два пролазника. Стога неко отровати. Када је 63. године пре
је био обичај да грађани, пре него што ће Христа покушао да изврши самоубиство
изаћи из својих кућа, покуцају са како не би пао у ропство Римљана, отров
унутрашње стране на излазним вратима који је попио уопште није деловао. На
најављујући на тај начин своју намеру крају је дигао руке од своје намере и
случајним пролазницима како би се наредио робу да га прободе мачем.
избегло да се отварањем врата неко
повреди. Верује се да управо отуда
потиче наш данашњи обичај да свој ФОТОГРАФИЈА МЕСЕЦА:
улазак у неку просторију најавимо на
исти начин.

ЈОВАН ДУЧИЋ

Приликом отварања
Тутанкамонове гробнице, као
гост лорда Карнавона и Хауарда
Картера, присуствовао је и нас
тадашњи конзул у Каиру - Јован
Дучић. Занимљив, а потпуно
заборављен податак.

НЕПИСМЕНИ
ЗАШТИТНИК КУЛТУРЕ

Франачки и лангобардски краљ и Фото: Политика
римски цар Карло Велики (742-814) био Игуман Амвросије са вучицом Алфом
је велики поклоник књижевности и науке,
али он сâм никада није научио добро да
пише. Прибор за писање држао је чак © Духовно-национални центар
испод јастука да би могао да вежба кад www.romanovi-srbija.org.rs
год за то има времена. Али, пошто је

38