You are on page 1of 2

Devlet nereye ne harcadı 14 Şubat 2007

A.A.

Devlet, 2006 yılında bütçeden telefona 125 milyon YTL, giyime 1.1 milyar YTL,
temsili ağırlama ve törenlere de 27 milyon YTL harcandı. İşte sayılarla devletin
savurganlığı.

Geçen yıl Devlet Demir Yolları (DDY) Hazine'ye 275,4 milyon YTL, Türkiye Kömür İşletmeleri
(TKİ) de 250 milyon YTL görev zararı çıkardı. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
verilerine göre, 2006 yılında yapılan 175 milyar 303,9 milyon YTL tutarındaki bütçe harcaması
içinde en yüksek kalemlerden birini 37,7 milyar YTL ile personel harcamaları oluşturdu.

Personel harcamalarının da önemli bölümünü zam, tazminat ve sosyal haklar meydana


getirirken, milletvekilleri de maaş ve tazminat olarak bütçeden 56,9 milyon YTL pay aldı.
Milletvekillerinin emekli sandığı prim ödemeleri de 561 bin YTL olarak belirlendi. Milletvekilleri
ile milletvekili emeklisi ve yakınlarının tedavi ve sağlık giderleri 5,1 milyon YTL, ilaç giderleri de
1,2 milyon YTL oldu. Diğer kamu görevlilerinin tedavi ve sağlık malzemesi giderleri için
bütçeden 1 milyar 490,8 milyon YTL, ilaç alımları için de 711,3 milyon YTL çıktı. Kamunun
toplam cenaze gideri 648 bin YTL, mezar ve şehitlik yapım-bakım gideri de yaklaşık 1,8 milyon
YTL olarak gerçekleşti.

SUYA 270 MİLYON YTL ÖDEDİK

2006 yılında devlet 117,2 milyon YTL'lik kırtasiye alımında bulunurken, su gideri olarak 270,1
milyon YTL, temizlik malzemeleri için 52,1 milyon YTL ödedi. Kara taşıtları için Hazineden 79,1
milyon YTL, havayolu taşıtları için de 15,2 milyon YTL para çıktı. Taşıt kiralama bedelinin 202,7
milyon YTL olduğu 2006 yılında, taşıtların bakım ve onarımı da devlete 86,3 milyon YTL'ye
maloldu. Bütçeden 922,6 milyon YTL yakacak, 1 milyar 84 milyon YTL akaryakıt ve yağ, 478,5
milyon YTL de elektrik harcaması yapıldı.

1 milyar 132,5 milyon YTL yiyecek, 10 milyon YTL içecek gideri bulunan 2006 yılında, kişisel
kuşam ve donanım dahil giyecek harcamalarının bütçeye faturası da 565,5 milyon YTL'ye
ulaştı. Giyim ve kuşam alımları içinde 46,8 milyon YTL spor malzemesi, 1,2 milyon YTL'si tören
malzemesi, 1,5 milyon YTL de bando malzemesi alımı gerçekleştirildi. Hayvanların kuşamı için
de bütçeden 181 bin YTL ödendi. Kamunun 2006 yılındaki posta ve telgraf giderleri 106,6
milyon YTL, telefon abonelik ve görüşme ücreti 124,9 milyon YTL oldu. Yolcu taşıma için 258,7
milyon YTL, yük taşıma için de 37,5 milyon YTL harcama yapıldı.

SOSYAL YARDIMLAR VE GÖREV ZARARLARI

2006 yılı bütçesinden koruyucu ailelere 5,2 milyon YTL, muhtaç ve körlere de 8 milyon YTL
yardımda bulunuldu.
Siyasi partilere 101 milyon YTL, Türkiye Barolar Birliğine 87,5 milyon YTL, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı odalara 21,7 milyon YTL, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk
Kazak Üniversitesine 7,7 milyon YTL, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine de 7 milyon YTL
katkı sağlandı.

Vakıf üniversiteleri bütçeden 12,7 milyon YTL ile dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve
benzeri kuruluşlar da 13,4 milyon YTL bütçeden pay aldı. Görev zararı ödemeleri kapsamında
da Devlet Demir Yollarına 275,4 milyon YTL, Toprak Mahsulleri Ofisine 166 milyon YTL,
TETAŞ'a 13,8 milyon YTL, Şeker Fabrikalarına 20 milyon YTL, Türkiye Kömür İşletmelerine 250
milyon YTL, Ziraat Bankasına 130 milyon YTL, Halk Bankasına da 106,8 milyon YTL aktarıldı.

2006'NIN BAZI GİDERLERİ

2006 bütçesinden bazı kalemler için yapılan harcama tutarları şöyle: