You are on page 1of 2

FBI, Guantanamo'yu anlattı!

ABD, 11 Eylül saldırılarının ardından 'terörle savaş' ilan etmesinin


ardından, Küba'daki Guantanamo askeri üssündeki cezaevine dünyanın her
yanından 'terör şüphelisi' oldukları iddiasıyla getirdiği kişileri tüm
uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak yargılamaksızın ve belirsiz süre
için tutmayı sürdürürken, üste yapıldığı söylenen işkence iddialarının ardı
arkası kesilmiyor. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, ABD'nin
Küba'daki Guantanamo üssünde bulunan tutsaklara yönelik bazı ihlalleri
içeren uzun bir liste yayımladı. Liste, FBI için çalışan en az 26 kişinin,
tutuklulara yönelik kötü muamele ve ağır sorgu tekniklerinin kullanıldığı
yolundaki tanıklıklarını içeriyor. FBI, Amerikan Sivil Haklar Birliği'nin
(ACLU) bilgi edinme özgürlüğü yasasından doğan hakkını kullanarak
bastırmasının ardından, bu belgeyi yayınlamak zorunda kaldı. BBC'nin
haberine göre, FBI, Amerikan Merkezi Haber alma Teşkilatı CIA'in
kullandığı bazı sorgu tekniklerini kabul etmiyor, ama bir yandan da bu
raporda yer alan bilgilerin kamuoyu tarafından zaten bilindiğini söyleyerek
raporu önemsiz göstermeye çalışıyor. İddiaların pek çoğu bilinse de FBI
çalışanlarının tanıklıkları, üste loıllamlan sorgu tekniklerine ilişkin daha
fazla ayrıntı içeriyor. ABD Başkanı George W. Bush, bugüne dek defalarca
ABD'nin işkenceye göz yummadığı ve tutuklulara insan gibi davranıldığı
yolunda açıklamalar yaptı.Oysa ABD'nin CIA'in işkence uçakları, Ebu Garib
cezaevi, Guantanamo gibi bilinen olaylarla işkence sicili hayli kabarık.
FBI'ın hazırladığı rapor da Bush'un açıklamalarının tam tersi niteliğinde.

ÇEŞİT ÇEŞİT İŞKENCE


Raporda ifadelerine yer verilen pek çok FBI çalışanı, tutukluların
hücrelerinde, elleri ve ayakları yere zincirli halde, yiyecek ya da su
verilmeksizin ve sandalyeye dahi oturtulmadan tutulduklarını söylüyor.
Raporda ayrıca tutukluların günlerce uyumalarına izin verilmeden tutulup
ardından kısa aralıklarla yanıp sönen ışıklara ve yüksek müziğe maruz
bırakıldıkları bilgisi yer alıyor. Tutuklulardan biri soğuktan titrerken, bir
diğeri hırlayan bir muhafız köpeğiyle yüzyüze bırakılıyor. İfadelere göre,
sorgucular da Kuran'ı yere koyup üzerine oturur gibi yaparak tutuklularla
alay ederken ve birinin üzerine de İsrail bayrağı fırlattı. Raporda ayrıca
Kur'an okuduğu için Guantanamo'daki bir tutuklunun kafasının paket
bandıyla sarıldığı, bir başkasının aşırı sıcak bir odada tutulmaktan çektiği
acı yüzünden kendi saçlarını yolduğu gibi ayrıntılar yer alıyor. Raporlarda,
kadın bir gardiyanın, tutukluların cinsel bölgelerine ve yüzlerine adet kanı
sürdüğü, tutukluları sorgulayanlardan birinin Katolik bir rahip gibi
giyinerek bir tutukluyu 'vaftiz ettiği' örneklerine yer verildi.

PENTAGON ONAYLI 'SORGU TEKNİKLERİ'


FBI ajanlarına bilgi veren bazı askeri yetkililer ve Pentagon'a sözleşmeli
olarak iş yapan kuruluşların çalışanları, sorgulama tekniklerinin ABD
Savunma Bakanlığı tarafından onaylandığını ve onaylayan isimlerin
başında Rumsfeld'in de bulunduğunu söylediler. ABD Savunma Bakanlığı
Sözcüsü Joe Carpenter, FBI raporundaki unsurların yeni olmadığını, ancak
yapılan değerlendirmelerde, sorgu sırasındaki tutumun işkence kapsamına
girmediğinin tespit edildiğini savundu.

ABD Başkanı Bush, Ekim 2006'da, agresif sorgulama taktiklerini onaylayan


bir karara imza atmıştı. FBI'ın Guantanamo'da olanlara ilişkin kayıtları,
FBI'ın 2004 yılında kendi içinde yaptığı bir araştırmanın sonuçları olarak
toparlandı. FBI, 493 çalışanına, FBI'ın politikalarıyla tutarlı olmayacak
derecede agresif muameleye tanık olup olmadıkları sorusunu yöneltti. 26
kişi, bu tip uygulamalara tanık olduğunu ifade etti.

FBI raporunda, Guantanamo'da sorgu sırasındaki tutumun kanunlara karşı


olup olmadığı yönünde bir ifade bulunmuyor. FBI Sözcüsü Richard Kolko,
bütün bilgilerin Pentagon'u denetlemekle sorumlu müfettişe gönderildiğini
kaydetti. FBI, yapılan sorgulamalar sonucu, yaklaşık 500 kişilik
personelden hiçbirinin bu tür faaliyetlere karışmadıkları sonucuna
vardıklarını öne sürdü.

Öte yandan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, ABD'nin Guantanamo


üssünde tutsaklara yapılan kötü muamelede doğrudan rolü bulunduğu
gerekçesiyle ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld aleyhine dava
açıyor. ACLU'nun dava açma kararı, FBI tarafından hazırlanan raporların
açıklanmasından sonra ilan edildi. Bir federal yargıç, ACLU'nun Rumsfeld'i
dava edip edemeyeceğine karar verecek. ABD'de hükümet görevlileri,
yaptıkları işle ilgili davalara karşı korunuyor. Dış Haberler