You are on page 1of 0

Gheorghe

C~NTUL CIGNULUI
ASACHI

TAEEL CHONOLOOIC
l?88 So nazIo Ia l marIIo, Ia HorJa, In MoIdova do Sus, OIoorgIo AsacII.
l?95 Loon AsacIIovIcI, IaIaI sau, "barbaI InvaJaI", so sIabIIozIo Ia
Lwow (Lomborg). AIcI OI. AsacII IzI Incoµo sIudIIIo "In IImbIIo
µoIona, IaIIna zI gormana".
l804 AbsoIvozIo cursurIIo do ¡IIoIogIo, ¡IIoso¡Io zI consIrucJII cIvIIo aIo
UnIvorsIIaJII dIn Lwow, obJInand zI "graduI do docIor In ¡IIoso¡Io".
l805 Morgo Ia VIona nu numaI dIn moIIvo do sanaIaIo, dar zI µonIru a-zI
conIInua "sIudIuI InaIIoIor maIomaIIcI, sub dIrocJIa coIobruIuI
asIronom Eurg". Pana Ia l8l2 sIudIaza Ia VIona maIomaIIca zI
µIcIura. E¡ocIuoaza o caIaIorIo Ia Homa, "undo s-a aµIocaI Ia sIudIuI
arIooIogIoI zI aI IImboI IIaIIono", In caro a µubIIcaI maI muIIo
IucrarI, InIro oIo zI Souc|ul, ¡aµI duµa caro SocIoIaIoa IIIorarrIo
dIn Homa I-a admIs droµI "mombru oxIraordInar". In acosI rasIImµ
maI vIzIIoaza zI orazoIo VonoJIa, Padova, Torarra, EoIogna,
FIoronJa.
l8l2 HovIno Ia IazI Ia s¡aIuI gonoraIuIuI MIoIIIs, caro avoa sa Iroaca dIn
HusIa (Imµrouna cu armaIa IuI NaµoIoon) InIru "a rosIaIornIcI
ImµorIuI anIIc aI DacIoI".
l8l3 In ¡obruarIo osIo numII ro¡orondar Ia DoµarIamonIuI a¡acorIIor
oxIorno. In noIombrIo In¡IInJoaza, µo Ianga zcoaIa domnoasca dIn
IazI, cIasa do IngInorIo IoIarnIca In IImba romana. In acosI "scoµ
oI a comµus un curs do maIomaIIca, zI anumo arIImoIIca, aIgobra
zI goomoIrIa, caro maI In urma ¡ura zI IIµarIIo".
l8l6 La 2? docombrIo aro Ioc roµrozonIaJIa µasIoraIoI Mir|il çi Hloc In
IImba romana.
l8l? "OrganIzoaza µo cIoIIuIaIa sa un IoaIru do socIoIaIo In saIonuI
IaImanuIuI CosIacII OIIca. CorIIna µrIncIµaIa s-a µIcIaI duµa
un modoI adus do Ia Homa. Ea II In¡aJIza µo AµoIon cu muzoIo
caro InIIndoa mana MoIdovoI sµro a o rIdIca. CoµIII boIorIIor OIIca,
SIurza roµrozonIara maI muIIo µIoso In IImbIIo romana zI ¡rancoza".

l8l8 In IunIo aro Ioc oxamonuI µubIIc aI oIovIIor cIasoI do IngInorIo,
In¡IInJaIa zI condusa do OI. AsacII.
l820 Faco o caIaIorIo In TransIIvanIa, do undo aduco µaIru InvaJaIorI cu
scoµuI do a roorganIza InvaJamanIuI In somInaruI do Ia SocoIa.
l82l So ro¡ugIaza Imµrouna cu ¡amIIIa In EasarabIa. VoIumuI, InIIIuIaI
EorJciul iuJicucec, In Iraducoroa IaIaIuI sau dIn EornardIn do
SaInIo-PIorro, so doscIIdo cu un sonoI, caro uIIorIor va ¡I numII
Lo iu|roJuccrco linbii uo(iouolc iu publico iuco(o|uro.
l822 Cu µrIIo]uI InsIaurarII noII domnII µamanIono da µubIIcIIaJII -
sub ¡orma do ¡oaIo voIanIa - oda Lo nolJoccui, lo rce|o|oruicirco
Jonuilor ponôu|cui - OI. AsacII osIo numII do caIro Ioan Sandu
SIurza agonI dIµIomaIIc aI MoIdovoI Ia VIona, ¡uncJIo µo caro o va
onora µana Ia IncoµuIuI IuI l82?.
l828 In zIua do 23 IanuarIo so doscIIdo zcoaIa oIomonIara do Ia TroI IorarII,
caro va ¡I comµIoIaIa In docursuI acoIuIazI an cu cIcIuI gImnazIaI.
l829 Cu Incoµoro do Ia l IunIo so odIIoaza Albiuo ronôucoeco.
"In curgoroa anIIor l829-l83l OI. AsacII s-a ocuµaI Ia EucurozII
zI Ia PoIorsburg, ca socroIar aI ComIIoIuIuI ad-Ioc, do rodacJIa
consIIIuJIoI µoIIIIco a MoIdovoI, cunoscuIo sub numoIo do
Fcguloncu|ul orgouic, caro a roInIrodus In Jara guvornuI
roµrozonIaIIv zI caro In maro µarIo a sorvII do baza Ia ¡acoroa
Couccu(ici dIn ? (l9) augusI l858".
l830 In µorIoada dInIro l3 maI zI 2l noIombrIo OI. AsacII ¡aco µarIo
dIn doIogaJIa caro a mors sa suµuna sancJIunI ImµaraIozII Ia
PoIorsburg µroIocIuI Fcguloncu|ului orgouic. Albiuo ronôucoeco
a daI µubIIcIIaJII ¡ragmonIo dIn InIorosanIuI sau ]urnaI do caIaIorIo
In numoroIo 6l-94, sub IIIIuI Er|roc| Jiu ]uruolul uuui colo|or
nolJoccou.
l83l EsIo numII In ¡uncJIa do dIrocIor aI ArIIvoIor SIaIuIuI dIn IazI,
undo "so ocuµa cu cuIogoroa documonIoIor vocII µrIvIIoaro Ia
droµIurIIo JarII".
l832 In¡IInJoaza IIµo-IIIogra¡Ia Iue|i|u|ul Albiuci.
Vodo IumIna IIµaruIuI µrImuI voIum dIn Iucraroa IuI I. KaIdanov
Ie|orio Inpcriii Foeicuc. CoI do-aI doIIoa voIum va aµaroa In anuI
urmaIor.

l833 LIIogra¡Iaza zI dI¡uzoaza IabIouI IsIorIc $|c]ou ccl Morc o MolJocci
cucôu|co:o ol eou |ce|oncu| poli|iccec, lo ouul 1õ04.
So doscIIdo coa dInIaI zcoaIa do ¡oIo dIn MoIdova In¡IInJaIa do OI.
AsacII.
l835 Ia l6 IunIo aro Ioc soIomnIIaIoa InaugurarII AcadomIoI MIIaIIono
µonIru caro OI. AsacII a IuµIaI noobosII.
l836 Aµar voIumoIo IuI do vorsurI: Poc:ii zI Eobulc aIoso, µrocum zI
manuaIuI sau do maIomaIIca.
In coIaboraro cu $Io¡an CaIargIu zI VasIIo AIocsandrI, IaIaI
µooIuIuI, Ia l5 noIombrIo In¡IInJoaza ConsorvaIoruI ¡IIarmonIc
dramaIIc dIn IazI.
l83? In zIua do 23 ¡obruarIo aro Ioc µrImuI sµocIacoI aI ConsorvaIoruIuI
¡IIarmonIc dramaIIc, cu drama Lopcirue zI comodIa \oJuco ciclcouo,
µroIucraro do AsacII duµa KoIzobuo. ToI In acosI IImµ aIcaIuIozIo
zI cunoscuIuI Prolog.
La l4 marIIo vodo IumIna IIµaruIuI suµIImonIuI IIIorar aI Albiuci
ronôucç|i - Alou|o ronôucoeco.
EdIIoaza drama Lopcriue. Comµuno drama Pc|ru Forcç caro osIo
]ucaIa µonIru InIaIa oara Ia 8 aµrIIIo do caIro oIovII ConsorvaIoruIuI.
PubIIca manuaIuI sau do aIgobra. Comµuno, µonIru sorbaroa
mIIIIara dIn 8 noIombrIo, daIa In casoIo IaImanuIuI EaIz, modIIaJIa
Pricighcrco oe|oçului nolJoccou, µo caro o odIIoaza sub ¡orma do
¡oaIo voIanIa.
l838 La 20 ¡obruarIo aro Ioc µrImuI sµocIacoI do oµora roµrozonIaI In
IImba romana, cu Norno do EoIIInI, InIorµroIaI do caIro oIovII
ConsorvaIoruIuI dIn IazI. EdIIoaza manuaIuI do goomoIrIo
oIomonIara. ToI acum Incoµo zI IIµarIroa aIIasuIuI sau googra¡Ic.
l839 DIn acoasIa vromo Incoµo odIIaroa Eoii eo|cç|i. TIµarozIo drama
Eiul picrJu| zI comodIa PcJogogul, µroIucrarI duµa KoIzobuo.
LIIogra¡Iaza zI dI¡uzoaza IabIouI IsIorIc AlcrouJru I, Jonu ol
MolJocci, luôuJ coroouo çi nou|io Jiu nôuo eolilor, inporo|ului
Ioou Polcolog.
l840 Incoµo IIµarIroa gazoIoI do µoµuIarIzaro a zIIInJoI Icoouo lunii.
LIIogra¡Iaza zI dI¡uzoaza IabIouI Zôuo Dochio çi Troiou, Jupo
:iccrilc nolJoronôuilor.
!
l84l PubIIca rovIsIa Spicui|orul nolJoronôu, In µagInIIo caroIa vodo
IumIna IIµaruIuI µrIma sa nuvoIa IsIorIca FurouJo Doonuo.
l842 In coIaboraro cu maI muIJI µro¡osorI IozonI, Incoµo µubIIcaroa
dIcJIonaruIuI oncIcIoµodIc Lcricou Jc couccreo(ic, dIn caro a aµaruI
numaI o ¡ascIcoIa.
l844 EdIIoaza voIumuI Eobulc ccreui|c.
l845 PubIIca momorIuI Erpo:i(io e|orii iuco(o|urilor publicc iu MolJoco,
Jc lo o lor rce|o|oruicirc, 1S2S, pôuo lo ouul 1S43. Doasomonoa
IIIogra¡Iaza zI dI¡uzoaza IabIouI IsIorIc Lup|o nolJoccuilor cu
cocolcrii crucicri.
l849 IzI da domIsIa dIn µosIurIIo do ro¡orondar aI zcoIIIor zI do arIIvIsI
aI sIaIuIuI. OrIgoro OIIca, caro II accoµIa domIsIonaroa, II
aµrocIaza "va]nIcoIo sIu]bo ¡acuIo sIaIuIuI InIr-un zIr do anI
nocurmaJI". FuncJIIIo µo caro Io va onora do aIcI IncoIo vor ¡I do o
ImµorIanJa In¡orIoara coIor do aIIadaIa.
l850 La 9 IanuarIo OI. AsacII roboIozoaza numoIo rovIsIoI Albiuo ronôucoeco
In Go:c|o Jc MolJocio. EdIIoaza µasIoraIa Mir|il çi Hloc.
l85l LIIogra¡Iaza zI dI¡uzoaza IabIouI IsIorIc Eo|olio Jc lo Eoio.
l853 TIµarozIo drama Pc|ru Forcç, µarIoa I.
l854 Aduna µoozIIIo µubIIcaIo, In a¡ara do ¡abuIo, In voIumuI Culcgcrc
Jc poc:ii.
l856 La 24 IanuarIo osIo roµrozonIaIa µo scona ToaIruIuI NaJIonaI dIn
IazI µIosa Jigouii, uIIorIor IIµarIIa.
l859 EdIIoaza voIumuI Nouccllce hie|oriquce, caro roµrozInIa o Iraducoro
In IImba ¡rancoza a nuvoIoIor IIµarIIo µana Ia acoa daIa In
Alnouohurilc Jc iuco(o|uro çi pc|rcccrc.
l86l TIµarozIo µoozIa Poc|ul, dodIcaIa IuI VasIIo AIocsandrI.
l863 Aµaro a doua odIJIo a Culcgcrii Jc poc:ii, dramoIo IsIorIco Elcuo
Drogoç Jc MolJoci, Turuul Eu|ului, \oichi(o Jc Fonouic zI Pc|ru
Forcç, µarIoa I zI a II-a. IzI IIµarozIo bIogra¡Ia.
l86? Vodo IumIna IIµaruIuI voIumuI Nucclc ie|oricc.
l869 La l2 noIombrIo InIma coIuI caro a ¡osI maroIo carIurar OI. AsacII
IncoIoaza sa maI baIa, vocaJIa zI conIrIbuJIa IuI ImµrosIonanIo
µonIru naJIuno ¡IInd aµrocIaIo do conIomµoranI zI do µosIorIIaIo
Ia ]usIa Ior vaIoaro.