You are on page 1of 15

NASLJEDNO I STEČENO PONAŠANJE

BIOLOGIJA PONAŠANJA JE DIO BIOLOGIJE A BAVI SE ISPITIVANJEM PONAŠANJA ŢIVOTINJA I LJUDI .

inspiracija. nagon) svojstven je nagon živog organizma prema određenom ponašanju.) = impuls. Instinkt je složen i kompleksan lanac bezuvjetnih refleksa .UROĐENO ILI NASLJEDNO PONAŠANJE Urođeno ponašanje ili instinkt (iz (lat. Urođena ponašanja su doslovno prirođeni. naslijeđeni obrasci koje postoje bez potrebe učenja. Utječe na raspoloženje i na aktivnosti za postizanje cilja.

KOMUNIKACIJE ITD.UROĐENA PONAŠANJA VRLO SU BITNA PRIMJERICE U REPRODUKCIJI. DOBIVANJU HRANE. . OBRANE OD OPASNOSTI.

. Naziv potiče od grčke rijeci tropos što znaci obrt.. To je urođena osobina nekih biljaka i životinja da na neke spoljne sadržaje odgovaraju reakcijom pokretanja. a kretanje u suprotnom smijeru je negativan tropizam. Tropizmi su elementaran vid ponašanja biljaka i životinja. okretanje. Pozitivan tropizam je kretanje ka izvoru energije. ZNANOST KOJA SE BAVI PITANJIMA UROĐENOG PONAŠANJA JE ETOLOGIJA.

NAJPOZNATIJI TRIPIZMI NA SVIJETU SU .

SLOŽENO PONAŠANJE.INSTIKTI PREDSTAVLJAJU NASLIJEDNO UOBLIČENO. TO JE PONAŠANJE CIJELOKUPNE JEDINKE SAČINJENO OD VIŠE RADNJI KOJE SE OSTVARUJU PO ODREĐENOM REDOSLIJEDU .

NAJPOZNATIJI INSTIKTI: .

.

proučavanjem ritma sekrecije pljuvačnih ţlijezda pri davanju hrane i drugih uslovnih stimulanasa .USLOVNE REFLEKSE  Uslovne reflekse (i uslovne reakcije) otkrio je početkom prošlog vijeka ruski fiziolog Ivan Pavlov ( 1849-1936). Klasičan ogled Pavlova za izučavanje uslovnih refleksa je izveden na psu.

AGRESIVNOST .

Psi koji grizu okarakterizirani su nenormalnima. nekvalitetnima. zlima.Pojmovi “agresija” ili “agresivnost” često asociraju na nešto negativno. neodgojenima. drukčijima od pasa koji nikad nisu ugrizli Agresivnost stručnim riječnikom moţemo objasniti kao “ponašanje ili obrazac ponašanja čija je svrha – uslijed prijetnje ili izazova – rješavanje sukoba borbom ili obranom . opakima.

HORMONI STIMULIRAJU ODREĐENI ORGAN I UZVRAĆAJU NA PRISUTSTVO KEMIJSKIH REAKCIJA. PO PITANJU ISPOLJAVANJA AGRESIJE HORMONI IMAJU ZNAČAJNU ULOGU .RAZLIČITI ORGANI U TIJELU LUČE HORMONE.

.

KRAJ  .