You are on page 1of 1

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERA TEHNOLOGICĂ

În cadrul învățământului secundar inferior și superior, învățământul tehnic se organizează prin doua rute de pregătire profesională:
      
Ruta directă de profesionalizare, denumită și liceu tehnologic, care include: Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, care cuprinde clasele a IX -a și a X-a, conducând catre obținerea de competențe generale necertificabile în trei profiluri: resurse naturale și protecția mediului, tehnic și servicii; Ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, care cuprinde clasele a XI -a și a XII-a, conducând către obținerea nivelului 3 de calificare profesională Ruta progresivă de profesionalizare denumită ruta profesională, care include: Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, clasele a IX-a și a X-a, școala de arte și meserii, ce permite obținerea certificatului de calificare de nivel 1; Clasa a XI-a, anul de completare, ce permite obținerea certificatului de calificare de nivel 2; această clasă reprezintă în același timp o pasarelă către următorul nivel de calificare;

Ciclul superior, clasele a XII-a și a XIII-a, organizate în liceele tehnologice, ce permite obținerea certificatului de calificare de nivel 3 și corespunzător nivelului 3 ISCED. Cele 3 profiluri de formare profesională se relationează cu domeniile de pregătire după cum urmează:

Profil tehnic, ce include domeniile: - electronică automatizări, - electric, - energetic, - informatică, - mecanică; electromecanică, - producție media, - tehnici poligrafice, - transporturi, - fabricarea produselor din lemn, - construcții, instalații și lucrări publice, - materiale de construcții, - industrie textilă și pielărie, - chimie industrială, - transporturi, metalurgie, - minier, petrol și gaze. Profil servicii, ce include domeniile: - turism și alimentație, - economic, - comerț, - estetica și igiena corpului omenesc, sănătate și asistență pedagogică. Profil resurse naturale și protecția mediului, ce include domeniile: - industrie alimentară, - agricultură, - silvicultură, protecția mediului.

 

Din punct de vedere al nivelurilor de calificare adoptate în România potrivit Deciziei Consiliului European 85-368-EEC, învățământul tehnic asigură nivelul 3 de calificare, tehnician, corespunzător nivelului 4 EQF.

La clasa a XIIa RUTA PROGRESIVA se aplica planurile de la clasa a XI Liceu Tehnologic, fara nicio abatere. Apoi la Clasa a XIII a RUTA PROGRESIVA se aplica planurile de la clasa a XII a liceu Tehnoligic. Practic Ruta progresiva este similara claselor a XI A si A XII a Liceu tehnologic., fiind o sansa a celor care au parcusr Anul de complectare de a termina liceul in aceleasi conditii ca si cei de la RUTA DIRECTA. Vb. DOAR de Liceele TEHNOLOGICE.