You are on page 1of 6

Unitatea de învăţământ: Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului Domeniul de pregătire generală: Agricultură Modulul I: Agrotehnică Nr de ore/an: 140

Nr. ore /săptămână: 4 din care: T: 1 LT: 2 IP: 1 Clasa: a X-a Profesor: Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3331/25.02.2010 Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4463/12.07.2010 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR: Nr. crt. (0) 1 Unitatea de competenţă (1) Pregătirea solului si înfiinţarea culturilor 1.1 Identifică principalele lucrările de baza ale solului şi de pregătire a patului germinativ Competenţe specifice (2) Conţinuturi (3) 1.Fertilizarea 1.1Tipuri de îngrăşăminte: • Ingraşaminte organice • îngrăşăminte chimice • Biopreparate 1.2 Forme de prezentare a îngrăşămintelor 1.3 Metode de aplicare a îngrăşămintelor 1.4 Indicii de calitate ai lucrărilor de fertilizare 1.5 Norme specifice de igiena şi securitate in muncă specifice lucrărilor de aplicare a îngrăşămintelor 1 Nr. ore T (4) (4) 1 1 1 1 LT (5) (8) 2 2 2 2 1 1 1 1 IP (6) (4) Săptămâna T (7) LT (8)

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

IP (9)

Obs. (10)

S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

3 Folosirea agregatelor pentru semănat 5. lucrarea cu freza. mărunţit. Sisteme de lucrare a solului: • pentru culturile de toamna • pentru culturile de primăvară • sistemul de lucrări minime ale solului 4. Lucrările solului: • Lucrările adânci: arătură. nivelarea . lucrarea cu cultivatorul. tăvălugirea.1.1 Săpat.2 Norme de igienă şi protecţie specifice lucrărilor manuale de pregătire a patului germinativ.1 Factorii care determină reuşita unei culturi înfiinţată prin semănat 5. • Lucrările superficiale: grăparea. nivelat solul 4.1 Identifică principalele lucrările de baza ale solului şi de pregătire a patului germinativ Pregătirea solului şi înfiinţarea culturilor 1 1.4 Indicii de calitate ai lucrărilor de semănat 2 (2) 1 1 (4) 2 2 (2) 1 1 S5 S6 S5 S6 S5 S6 (2) 1 1 (4) 2 2 (2) 1 1 S7 S8 S7 S8 S7 S8 (2) 1 1 (4) (4) 2 2 (8) (2) 1 1 (4) S9 S10 S9 S10 S9 S10 1 1 1 1 2 2 2 1 1 S11 S12 S13 S14 S11 S12 S13 S11 S12 S13 .2 Execută lucrări manuale de pregătire a patului germinativ 1. 5.3 Participă la înfiinţarea culturilor prin semănat 2. afânare adâncă. Înfiinţarea culturilor agricole prin semănat: 5.2 Indicii de calitate ai seminţelor 5. Lucrări executate manual: 4. lucrarea cu combinatorul 3. desfundat.

5.viţei de vie şi a pomilor altoiţi 1.2 Operaţii de pregătire a materialului săditor in vederea plantarii. 6.1 Aplică lucrări de îngrijire la unele specii de plante 6.5 Semănatul manual 5.1Buruieni: • Clasificarea buruienilor • Pagube produse de buruieni • Răspândirea buruienilor • Metode de prevenire a îmburuienării culturilor • Metode de combatere a buruienilor • Combaterea manuală a buruienilor din culturile 3 (4) 1 1 1 1 (8) 2 2 2 2 (4) S15 1 1 2 S16 S17 S18 S15 S16 S17 S18 S15 S16 S17 S18 (4) (8) (4) 1 1 1 1 2 2 2 2 3 S19 S20 S21 S22 S19 S20 S21 S22 S19 S20 .4 Participă la înfiinţarea culturilor prin plantat 2 Întreţinerea şi recoltarea culturilor 2.6 Norme de igienă şi securitate în muncă specifice lucrărilor de semănat.3 Verificarea calităţii lucrării de plantat. Înfiinţarea culturilor agricole prin plantat: 6.4 Plantarea manuală : plantarea bulbilor. 6.1 Factorii care determina reuşita unei culturi prin plantare 6. răsadurilor. tuberculilor.Factorii care duc la diminuarea producţiei agricole: 1. 2 2 S14 S14 1 Pregătirea solului si înfiinţarea culturilor 1.

1 Aplică lucrări de îngrijire la unele specii de plante 2 agricole. Lucrări de îngrijire aplicate culturilor agricole: • Lucrări de îngrijire aplicate (4) (2) S25 1 1 1 2 1 1 S25 S26 S25 S26 S26 S25 2.1 4 .2.3 Boli: • • • Clasificarea bolilor Evoluţia bolilor infecţioase Modificări produse de agenţii patogeni la plantele atacate • Măsuri de prevenire şi combatere a agenţilor patogeni.4 Combaterea manuală a bolilor şi dăunătorilor din culturile agricole 1. 1 (2) 1 1 (4) 2 2 (2) S23 S24 2 S23 S24 S21 S22 S23 S24 Întreţinerea şi recoltarea culturilor (2) 1.5 Norme specifice de igiena şi securitate in muncă specifice lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor 2. • Programe pentru avertizarea atacului de boli şi dăunători 1.1 Aplică lucrări de îngrijire la unele specii de plante 1 S26 (4) (8) (4) 2.2 Dăunători : • Grupe de dăunători • Pagube produse de dăunători • Prevenirea şi combaterea dăunătorilor. • NTSM specifice lucrărilor de combatere a buruienilor 1.

Întreţinerea şi recoltarea culturilor 2.2 Participă în echipă de lucru la recoltarea semimecanizată şi mecanizată a culturilor agricole culturilor care se seamănă toamna • Lucrări de îngrijire aplicate culturilor care se seamănă primăvara • Lucrări de îngrijire pentru culturile legumicole. 3.Aplică lucrări de îngrijire la unele specii de plante 2. • Metode de recoltare a produselor vegetale • Recoltarea manuală a diferitelor specii de plante • Norme de igienă şi securitatea muncii specifice lucrărilor de recoltare manuală • Recoltarea semimecanizată • Unelte şi maşini folosite la recoltarea culturilor • Norme de igienă şi securitatea muncii specifice lucrărilor de recoltare semimecanizată 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 S27 S28 S29 S30 S27 S28 S29 S30 S30 S27 S28 S29 1 (4) 1 1 1 (8) (4) S31 S32 S33 S30 2 1 2 1 1 S31 S31 1 2 S34 S32 S33 S32 S33 S34 2 1 S34 S34 5 . • Lucrări de îngrijire in plantaţiile viticole. Recoltarea culturilor: • Produse obţinute prin recoltarea culturilor • Momentul începerii recoltării • Acţiuni de pregătire a recoltării plantelor • Evaluarea producţiei la diferite culturi agricole. NTSM specifice lucrărilor de îngrijire a culturilor. • Lucrări de îngrijire in plantaţiile pomicole.

4.Recapitulare finală TOTAL ORE / SAPTAMANI 1 35 2 70 1 35 S35 35 S35 35 S35 35 6 .