You are on page 1of 2

Unitatea de învăţământ: Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului Domeniul de pregătire de bază/Calificarea profesională: Chimie industrială/Tehnician

chimist de laborator Modulul: M1.Metode de separare şi purificare Clasa: a XI-a Profesor: An şcolar: Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.3423/18.03.2009 Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.3172/30.01.2006 PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Distilarea Nr. crt. (0) 1 Conţinuturi (1) 1. Generalităţi. Scopul distilării. 2.Procese de distilare. 3. Distilarea la presiune atmosferică. Schema operaţiei de distilare. Distilat, reziduu. Bilanţul de materiale la distilarea simplă. Competenţe specifice vizate (2) Activităţi de învăţare (3) Reactualizarea unor informaţii. Conversaţie euristică privind scopul distilării şi modul de separare al unor amestecuri omogene lichide. Discuţii privind fazele de separate prin distilare. Exerciţii de identificare a aparaturii de laborator pentru efectuarea distilării simple. Scrierea bilanţului de materiale la distilarea simplă. Realizarea instalaţiei de distilare simplă. Identificarea rolului componentelor instalaţiei de distilare simplă. Exercitii de descrierea a funcţionării instalaţiei de distilare simplă. Activitate de epararea amestecului

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

Nr. ore alocate: 6 (2T, 4LT) Resurse Evaluare Obs. (5)

3.1. 3.2. 3.3. 13.1.

(4) (4) - loc de desfăşurare: laborator - fişe de lucru - balon de distilare, refrigerent,termometru, sursă de încălzire etc. Probă orale Observarea comportamentului de învăţare al elevilor - loc de desfăşurare: laborator - instalaţia de distilare simplă - fişe de activitate experimentală Probă practică Observarea sistematică

2

4.Aparatura pentru distilarea simplă. Graficul unei distilări simple.

3.1. 3.2. 3.3.

1

2. Discuţii privind condiţiile realizării distilării în vid. Activitate de realizarea a referatului lucrării de laborator.alcool prin distilare simplă. Formularea concluziilor. Exercitii de notare şi prelucrare a datelor obţinute experimental.1.2. Distilarea la presiune redusă sau sub vid Scopul distilării la presiune redusă. 13.2. 3.instalaţia pentru distilare în vid Probă orală Observarea sistematică 4 Separarea componenţilor unui amestec omogen lichid prin distilare sub vid 3.loc de desfăşurare: laborator . Realizarea referatului lucrării de laborator. 13.2. Activitate practică de identificare a instalaţiei de distilare sub vid.fişe de activitate experimentală. Activitate practică de separare a componenţilor unui amestec lichid prin distilare sub vid. 3. Interpretarea rezultatelor.2. omogen apă .3. Activitate practică de identificarea a rolului componentelor instalaţiei de distilare în vid. Instalaţia de distilare sub vid. 3. 3 5. 13. Principiul distilării la presiune redusă. Exerciţii de identificare a componentelor instalaţiei pentru distilare în vid.1. 3.13.1. 13. instalaţia de distilare în vid Probă orală Probă scrisă 2 . Discuţii dirijate pentru formularea concluziilor.1. -loc de desfăşurare: laborator Probă practică . Probă orală Probă scrisă .1. Exercitii de descriere a funcţionării instalaţiei de distilare sub vid.3. 13. 3.