You are on page 1of 3

Unitatea de învăţământ: Profilul: Servicii Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Comerţ / Tehnician în achiziţii

şi contractări Modulul: Mediul concurenţial Nr de ore/an: 62 : din care : T: 31, LT:31 Nr. ore /săptămână: din care: T: 1, LT:1 IP: 0 Clasa: clasa a XII-a Profesor: Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423/18.03.2009 Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172/30.01.2006 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR: Nr. crt. (0) 1 Unitatea competenţă (1) UC9. concurenţial afacerilor de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore T (4) 4 LT (5) 4 IP (6) Săptămâna T (7) 1-4 LT (8) 1-4

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

IP (9)

Obs. (10)

(2) (3) Mediul C1. Analizează Analiza concurenţilor al concurenţa pe piaţă - Identificarea concurenţilor: studierea directă a pieţei, publicaţii de specialitate, Internet, alte modalităţi mass media - Evaluarea ofertei de produse şi servicii a concurenţilor: din punct de vedere a preţurilor, diversităţii sortimentale, calităţii, segmentelor de consumatori, cotei de piaţă, nivelului tehnologic, etc.

4

4

5-8

5-8

1

aprecierea credibilităţii furnizorilor . nivelurilor tehnologice. nivelurilor calitative.structurilor sortimentale. măsuri de reducere a costurilor. compararea ofertei furnizorilor cu obiectivele proprii. identificarea 2 2 910 910 2 11 4 4 12-15 1215 2 2 16. îmbunătăţirea continuă a calităţii -Anticiparea nevoilor clienţilor şi adaptarea permanentă a ofertei la acestea: studierea comportamentului de consum al clienţilor.Selectarea ofertelor optime afaceri ale furnizorilor: observare. concurenţial afacerilor .2 UC9. Analizează Competitivitate în mediul de al modalităţile de a fi afaceri competitiv în mediul de . segmentelor de consumatori. analiza preţurilor. cotelor de piaţă.17 1617 2 2 18-19 1819 2 . analiza calităţii.Identificarea modalităţilor de creştere a eficienţei activităţii: măsuri de formare continuă a personalului. Recapitulare Mediul C2. motivarea personalului. modernizarea tehnologiei.Determinarea punctelor tari şi slabe ale ofertei proprii prin compararea acesteia cu cea a concurenţilor: compararea: preţurilor proprii cu cele ale concurenţilor.

forţele proprii de vânzare. târguri şi expoziţii Recapitulare Recapitulare finală 20 4 4 21-24 25-27 2124 2527 3 3 28-29 2 2 30 2829 2 2 31 3 . promovare . Adaptează strategiile în funcţie de informaţiile deţinute în urma analizei mediului concurenţial Strategii în mediul concurenţial . modalităţi de prezentare şi informare. produs/serviciu. preţuri. preţuri. concurenţial afacerilor Mediul al C3. relaţii publice. distribuţia pe piaţă. calitate. diversitate sortimentală.Promovarea pe piaţă a ofertei proprii de servicii şi a întreprinderii: publicitate.nişelor de piaţă.Realizarea unei oferte competitive: costuri reduse. comportamentul personalului Aplicarea strategiilor adecvate mediului concurenţial: resursele umane. Recapitulare 2 UC9. promovarea vânzărilor.