P. 1
60 Lectie Demo Germana Incepatori

60 Lectie Demo Germana Incepatori

|Views: 12|Likes:
Published by marius_alex_32
lectie demo incepatori eurocor
lectie demo incepatori eurocor

More info:

Published by: marius_alex_32 on Sep 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

GERMANĂ ÎNCEPĂTORI

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

D

EM

IE ATI CŢ R LE NST O

INTRODUCERE

Limba germană rămâne în continuare una dintre cele mai căutate pe piaţa forţei de muncă. Aţi regretat adeseori că nu aţi trimis CV-ul la job-ul visat pentru că nu cunoşteaţi limba germană? Acum veţi putea obţine postul visat sau veţi avansa în carieră, învăţând rapid şi comod la Eurocor cea mai vorbită limbă din Uniunea Europeană! Începeţi chiar astăzi Cursul EUROCOR de Germană începători! Învăţaţi comod! Primiţi acasă, la oficiul poştal sau direct la birou pachetele de curs, pe care le parcurgeţi când vreţi! Studiaţi fără stres, în confortul propriului cămin, în weekenduri, după program, vara sau iarna... când şi unde doriţi! Învăţaţi prin ascultare! Pe lângă caietele de curs aveţi la dispoziţie CD-uri înregistrate cu vorbitori nativi. Acestea vă vor ajuta să dobândiţi o pronunţie excelentă! Puteţi asculta lectorii germani în timp ce desfăşuraţi alte activităţi – gătiţi, faceţi sport, vă plimbaţi, în pauza de masă, când sunteţi prinşi în trafic... când vreţi! Opţional, studiaţi cu ajutorul Dicţionarului Memoplus! Exerciţiile de memorare, testare şi autoevaluare din această aplicaţie pe calculator vă ajută să învăţaţi fără efort noile cuvinte. Memoraţi rapid sau vă reamintiţi peste 1000 de cuvinte. Este atât de simplu, ca un joc! Studiul devine o formă de relaxare! Vă veţi bucura de o atenţie deosebită! Beneficiaţi de sprijinul unui profesor personal, un specialist cu experienţă, care poate fi contactat prin corespondenţă poştală sau online. Profitaţi acum de şansa de a intra în rândul profesioniştilor care vorbesc limba germană! Construiţi-vă un viitor mai bun! Mult succes!

LECŢIA DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, aceasta reprezintă aproximativ jumătate din conţinutul unui caiet de curs. Vă prezentăm câteva secţiuni teoretice, exemple, exerciţii şi un model de temă, selectate din diverse lecţii, pentru a vedea exact cum sunt structurate caietele. Lectură plăcută!
2

de curs vă vor facilita învăţarea pronunţiei corecte. de câteva zile. semnatare ale Convenţiei de la Haga.  @ CONTUL DE CURSANT Fiecare cursant are propriul cont pe site-ul www. într-un mod relaxat. acesta este recunoscut în alte peste 60 de ţări.  Opţional. ABSOLVIREA  Odată cu expedierea ultimului pachet de curs prin corespondenţă. După rezolvarea exerciţiilor propuse. PRIMIREA CURSULUI La Eurocor. La serviciu. Calificativele obţinute pot fi: foarte bine.ro. Odată promovat acest test. bine şi insuficient (în funcţie de punctajul realizat).  Informaţiile noi sunt prezentate într-un mod atractiv. cursanţii aleg unde să primească pachetul de curs! Dumneavoastră ce alegeţi? 1. Textul scris cu roşu se acoperă cu filtrul. la cutia poştală (Cutia poştală trebuie să aibă dimensiunile de minimum 22x30x1 cm.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ ÎNCEPĂTORI  STRUCTURA LECŢIILOR Studiul eficient al cursului nostru este garantat de structura unitară a celor 20 de caiete.). Tradus şi apostilat. iar procesul de memorare devine simplu şi rapid!  Caietele se parcurg uşor. Aici găsiţi informaţii despre stadiul trimiterii pachetelor de curs sau plăţile efectuate şi înregistrate. Din contul de cursant se pot accesa şi aplicaţiile TemeOnline sau PlataOnline. 2. după absolvirea acestui curs. comparaţi rezultatele dvs. datorită semnelor grafice concepute pentru a marca diverse componente ale lecţiilor. 3 . puteţi participa la un scurt program de pregătire faţă-n faţă.eurocor.  Scenariile unor situaţii uzuale vă ajută să vă perfecţionaţi uşor vocabularul. La oficiul poştal de care aparţineţi (Adresa declarată la înscriere trebuie să fie cea din buletin).  Înregistrările cu vorbitori nativi disponibile pe CD-urile aferente caietelor  4 din cele 20 de caiete sunt special dedicate exerciţiilor. în urma căruia puteţi obţine Certificatul de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. veţi primi şi testul de evaluare finală.  Vă autoverificaţi imediat cu ajutorul filtrului roşu. Acasă. veţi obţine Certificatul de absolvire Eurocor. cu textul corect. 3.

particulă separabilă.). Ordinea cuvintelor în propoziţiile enunţiative. Pronumele (cont.GERMANĂ ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Programa cursului Germană începători Lecţiile 1-2 Tema: Prezentarea persoanei. meşteşuguri Gramatică: Articolele (cont. interogative şi imperative. Ceasul. recomandarea Lecţiile 9-10 Tema: Cumpărarea articolelor de consum Gramatică: Pronumele demonstrativ. Substantivul (cont. Forma de politeţe Lecţiile 7-8 Tema: Familia. Verbele reflexive (pronumele reflexiv în cazul acuzativ) Gramatică: Ordinea cuvintelor în propoziţie. Conjugarea verbelor la timpul prezent. „Nach” şi „in” în structuri temporale Lecţiile 15-16 Tema: Timpul liber. Genurile substantivului şi ortografia acestuia. Prepoziţiile. Conjugarea verbului la timpul prezent (cont.). Numeralele cardinale până la 20 Lecţiile 11-12 Tema: În restaurant. Ordinea cuvintelor în propoziţia intero­ gativă. Pronumele nehotărât „einer”. „wollen”.). Ordinea inversă. Pronumele interogativ. „können”. Verbele modale „sollen” şi „dürfen”. Conjugarea verbelor „wissen” şi „müssen”.). Pronumele posesiv. Locul predicatului în propoziţie Caiet de exerciţii II Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi grama­ tică însuşite în lecţiile 9-16. La piaţă Gramatică: Genul substantivului şi forma de plural. Cuvântul „man”. Conjugarea verbelor cu prefix. Articolele. Punctele cardinale Gramatică: Negaţia substantivului. „eins”.). Conjugarea verbului (cont. singular. Numeralele cardinale până la 10 Lecţiile 5-6 Tema: Călătoriile.) Caiet de exerciţii I Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi grama­ tică însuşite în lecţiile 1-8 Lecţiile 13-14 Tema: Lumea muncii Substantivul (cont. Conjugarea lui „es gibt”. Conjugarea verbului la timpul prezent Lecţiile 3-4 Tema: Ocupaţii. Pronumele personal. Călătorii Gramatică: Declinarea pronumelui personal. Conjugarea verbelor neregulate la timpul prezent.). Pronumele posesiv. 4 . Conjugarea verbelor „sein” şi „haben”. Folosirea lui „es”. Substantive de declinare slabă. Prepoziţiile (cont. Cuvintele de negaţie. Vacanţa Gramatică: Pluralul substantivelor.

Imperfectul lui „sein” şi „haben”. Conjugarea verbelor cu prefix. Pronumele interogativ „was für ein”. Structura negaţiei Caiet de exerciţii III Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi grama­ tică însuşite în lecţiile 17-24 5 . Declinarea mixtă singular. Conjugarea verbului (cont. Adverbele. Declinarea pronumelui posesiv. Numeralele cardinale peste 100.). Genitivul singular şi plural. Întrebuinţarea conjuncţiei „weil”. Conjugarea verbelor reflexive. „diese”. Data Lecţiile 31-32 Tema: Impresii de călătorie Gramatică: Genitivul numelor proprii. Lecţiile 19-20 Tema: Educaţia Gramatică: Declinarea pronumelor demonstrative „dieser”. Declinarea adjectivului fără articol. Modul imperativ. Declinarea tare a adjectivelor. particulă separabilă (cont.) Lecţiile 29-30 Tema: Bolile Gramatică: Perfectul compus al verbelor neregulate.). Numeralele ordinale. Ordinea cuvintelor la perfectul compus. Conjugarea la prezent a verbelor „mögen” şi „lassen” Lecţiile 27-28 Tema: La medic Gramatică: Conjugarea la perfectul compus. ABC-ul german Lecţiile 23-24 Tema: În locuinţa nouă Gramatică: Declinarea mixtă a adjectivului. Prepoziţii. Numeralele cardinale de la 20 până la 100. Pronumele reflexiv la cazul dativ Lecţiile 21-22 Tema: Viaţa cotidiană a firmelor Gramatică: Declinarea adjectivului. „dieses”. Declinarea substantivelor provenite din adjec­ tive. Formulele de adresare Lecţiile 25-26 Tema: Cumpărarea articolelor de lungă durată Gramatică: Ordinea directă. Prepoziţiile (cont. Verbul „sein” la modul imperativ Caiet de exerciţii IV Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi grama­ tică însuşite în lecţiile 25-32.). Conjugarea verbului „werden” la prezent.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ ÎNCEPĂTORI Lecţiile 17-18 Tema: Casa Gramatică: Substantivele (cont. Pronumele „jemand”.

Repeta]i cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie sensul lor: der Bus das Geld die Haltestelle der Markt das Museum der Sohn der Stadtplan die Straßenbahn das Taxi die Tochter > [de:r bus] > [das gelt] > [di: Halt\[tel\] > [de: markt] r – autobuzul – banii – sta]ia – pia]a – muzeul – fiul – planul ora[ului.GERMANĂ ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ LEC}IILE 7 {I 8 LEC}IA 7 – PARTEA ~NTÂI N Cuvintele şi expresiile noi au fost marcate special. S\ `ncepem lec]ia cu noile cuvinte. pagina 1) 6 . harta – tramvaiul – taxiul – fiica – ambasada român\ – so]ul meu > [das muze:um] > [de:r zo:n] > [de: [tatpla:n] r > [di: [tra:s\nba:n] > [das taksi] > [di: toHt\ ] r die rumänische > [di: rumE:ni[\ Botschaft bo:t[aft] mein Mann > [mæn man] Acum s\ repet\m aceste cuvinte `mpreun\ cu articolul nehot\rât sau cu pronumele posesiv: ein Taxi eine Straßenbahn ein Bus eine Haltestelle mein Sohn meine Tochter mein Mann ein Stadtplan ein Markt mein Geld ein Museum > [æn taksi] > [æn\ [tra:s\nba:n] > [æn bus] > [æn\ Halt\[tel\] > [mæn zo:n] > [mæn\ toHt\ ] r – un taxi – un tramvai – un autobuz – o sta]ie – fiul meu – fiica mea – so]ul meu – un plan al ora[ului – o pia]\ – banii mei – un muzeu – o ambasad\ român\ > [mæn man] > [æn [tatpla:n] > [æn markt] > [mæn gelt] > [æn muze:um] eine rumänische > [æn\ rumE:ni[\ Botschaft bo:t[aft] 1 (selecţie din Lecţia 7.

– Hast du > das Tor der Garage zugemacht? – Das war eine große > Überraschung für uns. – Acolo. Ai închis poarta garajului? Aceasta a fost o mare surpriz\ pentru noi. S\ folosim acum cuvintele noi `n propozi]ii. pagina 4) 7 .LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ ÎNCEPĂTORI Cuvintele noi sunt prezentate în propoziţii scurte. – Ich habe > den Fernsehturm nicht gesehen. Nu mai sunt ucenic. Das Branderburger Tor ist in Berlin. – Poarta Brandenburg este în Berlin. – Max ist nicht > mein Enkel. Mein Opa hat nur einen Enkel. Citi]i-le cu aten]ie [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor: Hier haben wir eine schöne Aussicht. – Wir stehen vor > dem Eingang der Kirche. – Ea a primit o poz\ de la el. Er hat ihr einen Kuss gegeben. – Cursurile încep la ora 8. Max ist noch Lehrling. Suntem în fa]a Por]ii Brandenburg. – Ich bin > kein Lehrling mehr. Dort rechts ist der Eingang in die Kirche. este intrarea în biseric\. – Ich habe der Tante > einen Kuss gegeben./ I-a dat un s\rut. – Hier haben wir > eine schöne Aussicht. I-am dat (ei) poza mea. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. – Ai închis poarta? – Aceasta a fost o mare surpriz\. ~n continuare. – Wir stehen vor dem > Brandenburger Tor. Hast du das Tor zugemacht? Das war eine große Überraschung. Am s\rutat-o pe m\tu[a mea. – > Der Film von Faßbinder hat mir gefallen. la dreapta. – Bunicul meu are doar un nepot. – El a s\rutat-o. Sie hat von ihm ein Foto bekommen. 4 (selecţie din Lecţia 31. Orele încep la ora 8. Sehen Sie den Fernsehturm? Dieser Film hat mir gefallen. folosi]i filtrul ro[u: Aici avem o priveli[te frumoas\. Max nu este nepotul meu. – Aici este o priveli[te frumoas\. – Ich habe ihr > mein Foto gegeben. Nu am v\zut turnul de televiziune. – > Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Mi-a pl\cut filmul lui Faßbinder. completa]i urm\toarele propozi]ii germane cu noile cuvinte. – Max este înc\ ucenic. – Vede]i turnul de televiziune? – Mi-a pl\cut filmul acesta. Suntem `n fa]a intr\rii bisericii.

a. wann sie nach Hause kommt. deoarece“. locuie[te la periferie. dar sie wohnt im Vorort. de exemplu: Kommen Sie bitte zu mir! Essen Sie diesen Apfel nicht! – Veni]i. denn sie ist kaputt. Fraza compus\ prin subordonare este format\ din cel pu]in o propozi]ie principal\ [i una sau mai multe propozi]ii secundare. – Ceasul meu nu func]ioneaz\. De exemplu: Herr Wiktor hat eine Tochter. Meine Uhr geht nicht. predicatul [i alte p\r]i de propozi]ie. Propozi]iile coordonate sunt introduse prin conjunc]iile „und“ – „[i. alte p\r]i de propozi]ie. – El nu [tie unde este banca. deoarece s-a stricat. „wann“ – „când“. Er weiß nicht. subiect. „aber“ – „dar“. pagina 1) 8 . care v\ vor ajuta la însu[irea materialului urm\tor. iar doamna Frau Kurz hat einen Sohn. Diferen]iem propozi]ii compuse coordonate [i subordonate. V\ sunt deja cunoscute propozi]iile subordonate introduse prin: „dass“ – „c\“ sau prin cuvintele interogative „wo“ – „unde“. v\ rog. Forma imperativului de polite]e în german\ este identic\ cu forma corespunz\toare persoanei a treia plural. – Ea nu [tie când vine acas\. b. În acest caz. de exemplu: Er erzählt. iar“. ordinea cuvintelor în propozi]ie este urm\toarea: dup\ conjunc]ie urmeaz\ subiectul. Ordinea cuvintelor în propozi]ia subordonat\ este: conjunc]ie. în America. Folosirea imperativului de polite]e. und – Domnul Wiktor are o fiic\. dass er eine Geschäftsreise – El poveste[te c\ face o c\l\torie de afaceri nach Amerika macht. la mine! – Nu mânca]i acest m\r! Men]ionarea pronumelui „Sie“ dup\ verbul la modul imperativ de polite]e este obligatorie. 2. 1. Sie weiß nicht. iar la sfâr[it predicatul. RECAPITULARE S\ ne amintim câteva probleme de gramatic\. aber – Doamna Schröder lucreaz\ în ora[. 3. Conjugarea verbului „öffnen“ – „a deschide“ este urm\toarea: ich öffne wir öffnen du öffnest ihr öffnet er öffnet sie öffnen sie öffnet Sie öffnen es öffnet 1 (selecţie din Lecţia 25. pentru a facilita fixarea informaţiilor.GERMANĂ ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ LEC}IILE 25 {I 26 Caietele încep cu o scurtă Recapitulare a noţiunilor studiate în caietul anterior. Frau Schröder arbeitet in der Stadt. „denn“ – „pentru c\. Kurz are un fiu. wo die Bank ist.

Wir hatten kein Schlafzimmer. frumos. Nu aveam (am avut) plapum\. – Acum o s\pt\mân\ el nu avea timp. – Mai demult aveai o prieten\. – > Ich hatte keine Steppdecke. completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\ cu formele corespunz\toare ale verbului „haben”: Mai demult ea nu avea (a avut) dormitor. – Nu aveam dormitor. a avea grij\ între timp a despacheta > doch > früher > interessant > hinlegen > ich hatte > hübsch > toll > sich kümmern um > inzwischen > auspacken > [doH] > [frU:\rl > [interesant] > [Hinle:g\n] > [ih Hat\] > [hUp[] > [tol] > [zih kUm\rn um] > [in]vi[\n] > [auspak\n] ~n continuare. – Mai demult ei nu aveau ma[in\. Er hatte vor einer Woche keine Zeit. Früher hattest du eine Freundin. verbul „haben” se conjug\ astfel: ich hatte – eu aveam wir hatten ihr hattet sie hatten Sie hatten – noi aveam – voi avea]i – ei aveau – dumneavoastr\ avea]i du hattest – tu aveai er hatte sie hatte es hatte – el avea – ea avea – (neutru) avea Traduce]i cuvintele noi în limba german\: dar.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ ÎNCEPĂTORI Früher hatte ich ein Fahrrad. pagina 18) 9 . Hatten Sie früher einen Garten? – Mai demult aveam o biciclet\. – Voi nu avea]i pat în aceast\ camer\. Prin urmare. – > Du hattest kein Fahrrad. a a[eza (undeva) eu aveam dr\gu] (\) grozav. superb a îngriji. totu[i mai devreme. mai demult interesant a pune. – > Sie hatte früher kein Schlafzimmer. 18 (selecţie din Lecţia 23. Nu aveai (ai avut) biciclet\. Früher hatten sie keinen Wagen. la imperfect. Ihr hattet kein Bett in diesem Zimmer. – Mai demult/Pe vremuri avea]i gr\din\? Regulile gramaticale sau de pronunţie sunt marcate printr-un semn special.

– Das ist für mich sehr > unangenehm. – Asta este treaba lui. – Sie hat > tausend Euro. el nu a fost înc\ niciodat\ la Berlin.GERMANĂ ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ S\ folosim cuvintele noi în propozi]ii. Eu aveam un tat\ grozav. – In unserer > Nachbarschaft ist eine Kirche. – Dar eu `nc\ nu eram niciodat\ acolo. – Tata vine în curând acas\. care se afl\ de obicei la începutul propozi]iei: Nein. în limba german\ nu exist\ nega]ie dubl\. În aceea[i propozi]ie. Dort steht der Möbelwagen. Acesta este un lucru grozav. Mein Zimmer ist immer ordentlich. – A[ dori o lad\ de bere. – Ich finde > die Verpackung schön. Aceasta este foarte nepl\cut pentru mine. – Ich bezahle > die Miete nicht. Die Verpackung finde ich schön. – Aceasta este foarte nepl\cut pentru mine. er war noch nie in Berlin. Sie hängt das Bild hierher. – În vecin\tatea noastr\ este un hotel. Aber da war ich noch nie. Ich hätte gern eine Kiste Bier. – Er macht alles > ordentlich. Acum completa]i urm\toarele propozi]ii în limba german\: El face totul ordonat. Nu pl\tesc chiria. În curând vin la tine. – Nu. În vecin\tatea noastr\ este o biseric\. Ambalajul mi se pare frumos. – Ea mai are `nc\ o mie de m\rci. – El nu a fost înc\ niciodat\ la Berlin. Ich bezahle die Miete nicht. 24 (selecţie din Lecţia 24. Das ist für mich sehr unangenehm. Das ist seine Sache. Sie hat noch tausend Mark. pagina 25) 10 . – Nu pl\tesc chiria. ~ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor în limba român\: Der Vati kommt bald nach Hause. – Ambalajul mi se pare frumos. – Camera mea este întotdeauna ordonat\. – Acolo se afl\ ma[ina de transportat mobil\. de exemplu: Er war noch nie in Berlin. semnalate printr-un simbol distinct. In unserer Nachbarschaft ist ein Hotel. – Ea aga]\ tabloul aici. Vă veţi familiariza cu particularităţile limbii germane. – Ich komme > bald zu dir. Dar eu nu eram niciodat\ acolo. Spre deosebire de limba român\. – Das ist eine großartige > Sache. Das ist eine großartige Sache. – Aceasta este o treab\ grozav\. Ea are o mie de euro. – Ich hatte einen > großartigen Vater. Aceast\ regul\ nu se refer\ la nega]ia „nein”. adverbul „nie” – „niciodat\” nu poate fi urmat de nega]ia „nicht”. – Aber dort war ich noch > nie.

> A[a deci! A! r r Hier auf dem Stuhl sitzt > [Hi:r auf dem [tu:1 zi]t meine Tochter. > Wo sind deine Schlüssel? > Ist deine Tochter schon zwölf Jahre alt? > Ich habe keine Familie. traduceţi următoarele propoziţii în limba germană şi citiţi-le cu voce tare: Cheia este la tati. Unde sunt cheile tale? Fiica ta are deja doisprezece ani? N-am familie. > Der Vati hat den Schlüssel. Bunica st\ la fereastr\. alt] b\trân. pagina 31) 11 . În încheiere.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ ÎNCEPĂTORI ~n lec]iile anterioare am `nv\]at formulele prepozi]ionale „nach Haus” – „acas\. > Acolo la mas\ st\ fiul meu. Ach so! Ich bin hier 14 Tage alt. > El are deja doisprezece ani. El are cincisprezece ani [i ea unsprezece. 31 > Er ist fünfzehn und sie ist elf Jahre alt. ~n limba german\ curent\ se folose[te [i forma cu „e” f\r\ schimbarea sensului: „zu Haus” sau „zu Hause” – „acas\” (locul) [i „nach Haus” sau „nach Hause” – „acas\” (spre cas\). bunicul [i meine Oma. Er ist neunzig Jahre alt. (selecţie din Lecţia 8. > {i aici aceasta sunt eu. Traduce]i urm\toarele propozi]ii `n limba român\. Unde sunt elevii t\i? ~n septembrie c\l\torim `n Elve]ia. S\ revenim la tema noastr\ ini]ial\ – „familia”. Vă autoevaluaţi rapid rezolvând exerciţii de traducere cu filtrul roşu. Mein Opa ist schon sehr > [mæn o:pa ist [o:n ze:r > Bunicul meu este deja foarte alt. mæn zo:n] Er ist schon zwölf Jahre alt. > Ich habe keine Tante mehr. > [e:r ist [o:n ]vOlf ia:r\ alt] > [unt Hi:r das bin ih] Bist du hier oder dein > [bist du Hi:r o:d\r dæn Sohn? zo:n] Ich bin hier sehr klein. Und hier. El cunoa[te multe fete. mein Opa und mæn\ elt\rn mæn o:pa p\rin]ii mei. unt mæn\ o:ma] bunica mea. marcate special. > Ich habe einen großen Bruder und eine kleine Schwester. Am un frate mai mare [i o sor\ mai mic\. > [e:r ist nœn]ih ia:r\ alt] > El are nou\zeci de ani. das bin ich. > Tu e[ti aici sau fiul t\u? > Aici sunt foarte mic. spre cas\” [i „zu Haus” – „acas\”. > Er kennt viele Mädchen. mæn\ toHt\r] Dort am Tisch steht > [dort am ti[ [te:t mein Sohn. > Aici pe scaun st\ fata mea. > Die Oma sitzt am Fenster. > [ih bin Hi:r ze:r klæn] > [aH zo:] > [ih bin hi: fi: ]e:n ta:g\ alt] > Aici am paisprezece zile. > Wo sind deine Schüler? > Im September fahren wir in die Schweiz. Nu mai am nicio m\tu[\. folosi]i filtrul ro[u: Dort ist meine Familie: > [dort ist mæn\ famili\ > Acolo este familia mea: meine Eltern.

{i eu sunt mul]umit cu asta. V\ rog. Ei pl\tesc 850 de euro. sie ist dort in der Ecke. > Ist die große Kiste schon da? > Ja. Este foarte nepl\cut pentru mine. > Ich bin damit auch zufrieden. > Neue Möbel sind in diesem Zimmer. > Das ist ein ordentliches Hotel. > Es ist für mich sehr unangenehm. > Ich hatte großartige Jungen. setzen Sie sich hin! > Er gibt sich große Mühe. {i chiria nu este prea mare acolo. Aveam b\ie]i grozavi. Häuser zu vermieten. Ei aveau mere bune. > Diese Verpackung gefällt mir nicht. > Sie bezahlen achthundertfünfzig Euro.GERMANĂ ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Citi]i urm\toarele numerale în german\: 390 578 722 321 919 > dreihundertneunzig > fünfhundertachtundsiebzig > siebenhundertzweiundzwanzig > dreihunderteinundzwanzig > neunhundertneunzehn > neunhundertneunzig > eintausendneun > vierzehntausendachtzig > fünfzehntausendsechshundertfünfzig Exerciţiile reflectă situaţii uzuale. 31 (selecţie din Lecţia 24. 990 1009 14080 15650 Acum traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba german\: Lada cea mare este deja aici? Da. Nu am fost înc\ niciodat\ la Berlin. > Sie hatten gute Äpfel. În curând. Ma[ina nu vrea s\ opreasc\. ~n aceast\ camer\ este mobil\ nou\. > Der Möbelwagen ist bald da. Acesta este un hotel curat. > Der Wagen will nicht anhalten. În vecin\tate sunt înc\ (alte) câteva case > In der Nachbarschaft sind noch einige de închiriat. Ambalajul acesta nu-mi place. lua]i loc! El depune mari eforturi. > Ich war noch nie in Berlin. > Die Konferenz dauert zwei Stunden. Conferin]a dureaz\ dou\ ore. > Bitte. Nu te aud deloc. e acolo în col]. domnul [i doamna Schröder > Herr und Frau Schröder wollen bald vor s\ ia cu chirie o cas\. > Und die Miete ist dort nicht sehr hoch. ein Haus mieten. Ma[ina de transportat mobil\ va fi (este) `n curând aici. pagina 31) 12 . > Ich höre dich gar nicht.

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ ÎNCEPĂTORI Eine Suppe und Kartoffeln. Excep]ia este format\ de cazurile în care dorim s\ preciz\m cantitatea. Er ist > [das ist æn blæ[tift e:r ist auch dort rechts. 2 (27) Din lec]ia precedent\ [tim deja c\ în limba german\ „ein” [i „eine” sunt articole nehot\râte. dort] – Aceasta este o tabl\. Sie ist > [das ist æn\ ta:f\l zi: ist dort. Le folosim atunci când vorbim despre persoane sau lucruri nedefinite sau înc\ necunoscute. Aceasta hier links. de exemplu: „Bitte ein Bier!” – „O bere. auH dort reh]] – Acesta este un creion. Completa]i propozi]iile. Hier sind > Kartoffeln. v\ rog! }ig\ri. pagina 2) 13 . folosind filtrul ro[u: Hier ist > eine Tafel. > [æn\ zup\ unt kartof\ln] – O sup\ [i cartofi. Das ist ein Heft. urmeaz\ exerci]iul de traducere. Er ist dort > [das ist æn kuli e:r ist – Acesta este un pix. Acesta este tot acolo. Articolul nehot\rât nu se folose[te la plural (de exemplu: „Bitte Zigaretten!”). Sie ist hier. hier links. Acesta este rechts. Es ist > [das ist æn bu:H es ist – Aceasta este o carte. v\ rog! O sticl\. la stânga. Es ist auch > [das ist æn Heft es ist – Acesta este un caiet. Wo ist > eine Tafel? Das ist > eine Frau. auH Hi:r links] Acesta este tot aici. zi: ist Hi:r] Ea este aici. Das ist ein Buch. Folosi]i filtrul ro[u: O pâine. Hi:r links] este aici. Ea este acolo. Dort sind > ein Buch und > ein Heft. le regăsim şi în Lecţia 2. Wo sind > eine Wurst und > ein Brot? > [Hi:r ist æn\ ta:f\l] > [dort zint æn bu:H unt æn Heft] > [bit\ æn\ zup\ unt æn gla:s bi:r] > [Hi:r zint kartof\ln] > [vo: ist æn\ ta:f\l] > [das ist æn\ frau] > [vo: zint æn\ vurst unt æn bro:t] ~n continuare. v\ rog! Un cârnat. Bitte > eine Suppe und > ein Glas Bier. nici `naintea substantivelor nenum\rabile. de exemplu: „Bitte Bier!”. Das ist eine Tafel. Un semn aparte arată că anumite idei se leagă de teme prezentate anterior. la dreapta. v\ rog!” Acum verifica]i dac\ [ti]i s\ folosi]i corect articolul nehot\rât. Das ist eine Tasche. dort reh]] acolo. v\ rog! Un pahar. În acest caz. v\ rog! Cartofii. Das ist ein Kuli. pagina 27. la stânga. Das ist ein Bleistift. > [das ist æn\ ta[\ – Aceasta este o po[et\. v\ rog! > [bit\ æn bro:t] > [bit\ æn\ vurst] > [bit\ æn gla:s] > [bit\ æn\ fla[\] > [bit\ ]igaret\n] > [bit\ kartof\ln] > Bitte ein Brot! > Bitte eine Wurst! > Bitte ein Glas! > Bitte eine Flasche! > Bitte Zigaretten! > Bitte Kartoffeln! 2 (selecţie din Lecţia 3. la dreapta.

de exemplu: Ich habe das Buch von dir. Verbul „können” – „a putea” este verb modal. num\r [i caz cu substantivul. Dup\ prepozi]ia „von” – „de la. – Vorbesc despre fat\. pagina 36) 14 . deine” – „al t\u. Hier gibt es keinen Kaffee. Ich kenne deine Söhne. Ich kenne dein Kind. ale tale” se declin\ ca articolul nehot\rât. Hier gibt es keine Limonade. – Acolo st\/se afl\ sora ta. Pronumele posesiv „dein. Ich kenne deinen Bruder. Ich kenne deine Schwester. a ta. 6. – Acolo st\/se afl\ copilul t\u. – ~i cunosc pe b\ie]ii t\i.1. – ~l cunosc pe fratele t\u. la masculin [i neutru. articolele hot\râte [i nehot\râte au formele „dem” [i „einem”. de exemplu: Hier gibt es kein Bier. RECAPITULAREA LEC}IEI 6 6. La persoanele `ntâi [i a treia singular are forme identice: ich kann wir können – eu pot – noi putem er kann sie können – el poate – ei/ele pot la fel ca [i la persoanele I [i a III-a plural: Acest verb este `ntotdeauna `nso]it de un verb principal la infinitiv.4.5. 6. Conjugarea lui este neregulat\. Dup\ acest verb se folose[te `ntotdeauna cazul acuzativ. – M\ pot duce acum acas\. – O cunosc pe sora ta. Aceast\ prepozi]ie este folosit\ [i pentru exprimarea posesiei. – Hotelul este `n apropierea b\ncii. de exemplu: Dort steht dein Bruder. Construc]ia „es gibt” se folose[te `n locul verbului „sein”. fenomen sau a unei persoane.2. – Aici nu este cafea.3. Dort steht deine Schwester. 36 (selecţie din Lecţia 6. – ~l cunosc pe copilul t\u. Dort steht dein Kind. Dort stehen deine Söhne. – Aici nu este limonad\. 6. El se acord\ `n gen. – Acolo st\/se afl\ fratele t\u. Das Hotel ist in der Nähe von der Bank. – Aici nu este bere. – Cartea o am de la tine. – Acolo stau b\ie]ii t\i. La cazul dativ. infinitivul st\ `ns\ la sfâr[itul propozi]iei: Ich kann jetzt nach Hause fahren. iar la feminin „der” [i „einer”.GERMANĂ ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Recapitulările finale prezintă pe scurt aspectele cele mai importante din fiecare lecţie. despre” se folose[te cazul dativ. de exemplu: der Bruder das Kind die Schule – dem (einem) Bruder – dem (einem) Kind – der (einer) Schule 6. Ea exprim\ existen]a unui lucru. Ich spreche von dem Mädchen.

-en > [di: ausziht] – panorama.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ ÎNCEPĂTORI Aveţi la dispoziţie şi o secţiune de vocabular. VOCABULARUL LEC}IILOR 31 {I 32 die Achtung. a stinge (radioul) – el închide – am închis ausschalten er schaltet aus ich habe ausgeschaltet die Aussicht. -s. (ä)-e einschalten er schaltet ein ich habe eingeschaltet einverstanden sein er ist einverstanden der der Enkel. - abends > anziehen (sich) er zieht sich an ich habe angezogen > [aHtung] [a:b\n]] > [an]i:\n zih] > [e:r ]i:t zih an] > [ih Ha:b\ ange]o:g\n] > [aus[alt\n] > [e:r [alt\t aus] > [ih Ha:b\ ausge[alt\t] – aten]ia. -s. -. ce sintetizează cuvintele folosite în cele 2 lecţii ale unui caiet. perspectiva ausziehen (sich) er zieht sich aus ich habe ausgezogen > [aus]i:\n zih] > [e ]i:t zih aus] r – a (se) dezbr\ca. - fernsehen er sieht fern ich habe ferngesehen der Fernsehturm. priveli[tea. -s. - Facharbeiter. (ü)-e (selecţie din Lecţia 32. a da jos – el se dezbrac\ – eu (m-)am dezbr\cat – a fi entuziasmat – a vizita – el viziteaz\ – eu am vizitat – Poarta Brandenburg – la asta (a participa) – intrarea – a da drumul (la radio) – el d\ drumul – eu am dat drumul – a fi de acord – el este de acord – nepotul – muncitorul calificat – a se uita la televizor – el se uit\ la televizor – m-am uitat la televizor – turnul de televiziune > [ih Ha:b\ ausge]o:g\n] > [begæst\rt zæn] > [bezihtig\n] > [e:r bezihtikt] > [ih Ha:b\ bezihtikt] > [das brand\nburg\r to:r] > [da:ran] > [de:r ænga:ng] > [æn[alt\n] > [e:r [alt\t æn] > [ih Ha:b\ ænge[alt\t] > [ænf\r[tand\n zæn] > [e:r ist ænf\r[tand\n] > [de:r enk\l] > [de:r faHarbæt\r] > [fernze:\n] > [e:r zi:t fern] > [ih Ha:b\ ferngeze:\n] > [de:r fernze:turm] 38 begeistert sein besichtigen er besichtigt ich habe besichtigt das der Brandenburger Tor daran Eingang. -es. respectul – seara – a se îmbr\ca – el se îmbrac\ – am îmbr\cat – a închide. pagina 38) 15 .

. Vielleicht in der Schweiz........ .... dass ich den Zug nicht erreiche........ endlich einen Brief schreiben..... Geburtstag ist am einunddreißigsten März. Du sollst ....... Ich helfe der Schwester von .. 4........ 5....... 4...... 6...) II.... Ich glaube................... 5... . Täglich..) V. Weißt du es noch nicht? Natürlich wir... Der Bruder von ... A: Was macht er denn so lange im Bad? B: (...) 1.......) IV... Das Kleid der schönen .... pagina 18) 16 .. A: Wer hat also in diesem Spiel gewonnen? B: (..............GERMANĂ ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Exerci]iul 32 G\si]i r\spunsul pentru fiecare din `ntreb\rile de mai jos... . In ...... 18 (Max) (Eva) (Hubert) (Monika) (Fritz) (Dieter) (Jörg) (Iris) (Anne) (Robert) (Ute) (selecţie din Caiet de exerciţii IV.. 8.. ist sehr modern...... Vă relaxaţi într-un mod util rezolvând şi exerciţiile diverse din Caietele speciale dedicate acestora.. ist wieder kaputt..... Aber ich habe leider keine Zeit...... Gestern Abend bin ich bei . Auf dem Tisch liegt .... 3.. Noch nicht..... 10.... A: Wisst ihr...... 7... 9.. Zimmer ist es immer sauber......... ........ Ich habe gedacht... Sohn besucht noch die Schule.... Der Cassettenrecorder des kleinen .... wo ihr in diesem Jahr Urlaub macht? B: (....... er putzt sich die Zähne. 11.) III... Exerci]iul 33 Completa]i propozi]iile de mai jos cu forma corect\ a substantivelor proprii din paranteze: 1.. Buch.......... ist nach Hannover gefahren..... A: Warum bist du so früh gekommen? B: (......... 2.. 3.. A: Wann hast du Englisch? B: (... A: Möchtest du mit mir ins Kino gehen? B: (........ Mutter ist Lehrerin. um 15 Uhr..) VI. astfel `ncât s\ forma]i scurte dialoguri: I.............. 2.... Gerne..... 6.. Eltern gewesen.

........... 7........ Das ist ein .... ... Das ist ein ........... 1............. ............................................ 3..... Das ist ein .......... ....... .................... ..... Das ist ein ... Das ist ein .......... ..... Exerci]iul 21 Descrie]i ce fac personajele din imagini: 2....LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ ÎNCEPĂTORI Exerci]iul 20 Completa]i propozi]iile urm\toare cu obiectele prezentate `n desenele de mai jos: Grafica atractivă înlesneşte parcurgerea Caietelor de exerciţii............ 9 (selecţie din Caiet de exerciţii I................. 8............ 1.. ... 3........... ...... Das ist eine ...... Das ist eine ................... pagina 9) 17 ...... 2.... 5...................... 4......... 6...... . ........................ Das ist ein . .. ... 4..

................ 5....... klingelt das Telefon..... 6... ab und .......... mir kommen? Schon ... Die Sekretärin nimmt den ..................... ihrer Oma....... Exerci]iul 6 Asculta]i dialogul [i apoi completa]i propozi]iile de mai jos: Im Büro der .............. sich........ denn der Konsul geht gleich in eine sehr wichtige ....... Generalkonsulat... 2............. B: Guten Tag........... 11.. pagina 3) 18 .. 10. .... das Kino gehen? ............. 3.......................... 8..... Darf ich bitte mit dem ....................... Der Tisch steht ............ 3 (selecţie din Caiet de exerciţii III......... meinem Onkel.... Wann kannst du ............ dem Fenster........ Das habe ich . drei Wochen bin ich krank. leider nicht......... Meine Tante kommt ... 12..... In die Stadt fahre ich ..... des ............ Mein Name ist Müller.. dem Tisch..... Wie lange fährt man ....... sprechen? A: Im ... Wien? Wollen wir nicht . ..... dir bleiben wir noch eine Stunde. A: Guten Tag.........GERMANĂ ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Exerci]iul 4 Asculta]i ce numere au ie[it câ[tig\toare la extragerea loto [i marca]i-le: An diesem Samstag gewinnen folgende Nummern: Găsiţi şi exerciţii interactive.... einem Taxi.. 4... Die Lampe hängt . Kiel. 9.. 7... Schon zwei Jahre lang wohnt Monika ... care se rezolvă ascultând CD-urile înregistrate cu vorbitori nativi... Die Schule liegt dem Park .......... Exerci]iul 5 Completa]i urm\toarele propozi]ii cu prepozi]iile corecte: 1...

die Wand 5. der Vorort 16.  die Hose 3. der Möbelwagen – die Möbelwagen Exerci]iul 3 1. die Toilette 21.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ ÎNCEPĂTORI La finalul Caietelor de exerciţii se află răspunsurile acestora. die Mitte 4. das Bild 7. das Klavier 6. der Sessel 15. die Geschichte 2. der Augenblick 25. die Hand 4. der Teilnehmer 8. der Herbst 10. das Kleid 24. das Parkverbot 13. das Erdgeschoss 19. der Anzug 22. der Roman 25. der Haken 9. die Brille Exerci]iul 2 1. der Anruf 7. der Sohn – die Auskünfte – die Füße – die Hände – die Wände – die Zähne – die Bilder – die Teilnehmer – die Dächer – die Flure – die Reihenhäuser – die Mäntel – die Balkons – die Söhne 14. der Fuß 3. das Bad 23. die Vase 12. der Balkon 13. pagina 22) 19 .  das Fahrrad (selecţie din Caiet de exerciţii III. der Zahn 6.  die Seife 22 7. die Bestimmung 8. die Hose 20. der Keller – die Küchen – die Türen – die Zimmer – die Telefone – die Postämter – die Betten – die Arbeiten – die Bäder – die Kleider – die Augenblicke – die Keller 19. das Fahrrad 23. die Küche 15. die Lampe 5. der Füller 2.  der Hörer 4. das Telefon 18. das Zimmer 17. das Bett 21.  die Stehlampe 5.  die Blume 8. der Teppich 11. das Geschirr 3. das Klavier 14. das Gespräch 17. der Füller 6. das Dach 9. die Tür 16. der Flur 10. der Radiergummi 24. das Reihenhaus 11. CHEIA EXERCI}IILOR Exerci]iul 1 1. das Postamt 20. die Arbeit 22. der Mantel 12. die Auskunft 2. der April 18.

. Der Meister ........... 6.... (fallen)? 37 (selecţie din Lecţia 30....... wir unsere Kleidung .......... 6.. Im Schrank hatten wir viele Kleiderbügel............. Der Arzt untersucht den Kranken.. Pe opt aprilie am fost la Berlin.... El [i-a pus geanta în sertar.. 5... Ce dat\ este mâine? 4................... dein Freund aus Hamburg am Sonnabend .... 2....... (erklären)... (beginnen)....... 5............... cât şi în cele de exerciţii.. 6....... Traduce]i propozi]iile urm\toare în limba român\: 1. În acest magazin am v\zut multe hanorace..... Ich habe mir einen Anorak gekauft. Im Umkleideraum . (bleiben). 2...... pe care le găsiţi atât în caietele de curs.......... hinter den Schrank ...... 4.. C..... Completa]i propozi]iile care urmeaz\ cu formele corespunz\toare de perfect compus ale verbelor din paranteze: 1. 3.. Wir haben dort drei Fernseher gesehen......... Poimâine este trei ianuarie.. El [i-a pus m\nu[ile lâng\ c\ciul\.. 3... (kommen)? 3.. deine Arbeit im Werk .. TEMA PENTRU ACAS| 30 A... drei Tage bei uns . Welches Datum ist heute? B..... 5.GERMANĂ ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Temele pentru acasă................ Gestern .. vă ajută să vă fixaţi cunoştinţele...... 2......... pagina 37) 20 .................... Er .... .. (wechseln)......... uns die Arbeit genau ....... Traduce]i urm\toarele propozi]ii în limba german\: 1....... Sie hat moderne Schuhe bekommen.. 4. Was ..

021 33 225 33 21 EX www. Un profesor personal vă îndrumă pe toată durata studiului. ordine. EM PL U . în contul de cursant de pe site-ul www. Veţi merge fără griji în călătorii turistice sau de afaceri! Începeţi chiar astăzi cursul Eurocor de GERMANĂ ÎNCEPĂTORI! Învăţaţi să atrageţi succesul în existenţa dumneavoastră! Mult succes! Tel.eurocor.ro. Rigoare.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ ÎNCEPĂTORI Învăţarea unei limbi de circulaţie internaţională este o poartă spre o nouă etapă din viaţa dumneavoastră! Totul va fi diferit din clipa în care veţi vorbi cea mai răspândită limbă din Uniunea Europeană! Veţi descoperi limba şi cultura germană. profesionalism! Veţi putea obţine un job mai bun la numeroasele companii din Germania sau Austria care au investit în România.eurocor.ro Temele se pot rezolva pe formularele speciale inserate în caiet (dacă se trimit spre corectare prin poştă) sau online.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->